Views
4 years ago

Izvješće o radu Hrvatskog arheološkog društva u 2009. godini (*.pdf)

Izvješće o radu Hrvatskog arheološkog društva u 2009. godini (*.pdf)

Izvješće o radu Hrvatskog arheološkog društva u 2009. godini

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA U 2009. GODINI Hrvatsko arheološko društvo djelovalo je u svojim prostorijama što mu ih je dodijelio Grad Zagreb u Tomašićevoj ul. 6. Ostvarivanje Programa Društva za 2009. koji je prihvatila i odobrila godišnja skupština Društva odrţana u Osijeku 2008. teklo je prema predviĎanjima. Skupština Društva odrţana u Visu 14. listopada 2009. prihvatila je Izvješće predsjednika o radu za 2008. godinu. Redovita djelatnost društva Redovita djelatnost Društva odvijala se pod vodstvom njegova Središnjeg odbora. Njega čine predstavnici svih hrvatskih regija, a broji 11 članova. Neposrednu aktivnost vode članovi odbora iz Zagreba. Članovi Središnjeg odbora su: Marina Šimek, Maja Krznarić-Škrivanko, Maja Petrinec, Tatjana Kolak, Domagoj Perkić, Darko Komšo, rizničar Marko Dizdar, tajnica Jacqueline Balen, dopredsjednici Marko MenĎušić i Aleksandar Durman, Hrvoje Potrebica kao predsjednik Društva. Središnji odbor odrţao je tri redovite sjednice i to dvije u Zagrebu i jednu u Visu Na sjednicama se raspravljalo o tekućim obvezama Društva; poglavito o pripremanju znanstvenog skupa i izborne skupštine u Visu, nakladničkoj djelatnosti, članstvu i o ostalom. Znanstveni skup u Visu Jedan od oblika redovite djelatnosti HAD-a je organiziranje znanstvenog skupa i godišnje i izborne skupštine. U organizaciji Hrvatskog arheološkog društva i Arheološkog muzeja Split od 13. do 16. listopada odrţan je znanstveni skup s temom Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu. U organizacijskom odboru skupa u ime Društva bili su Boţidar Čečuk i Jacqueline Balen, a u ime suorganizatora, Arheološkog muzeja, Zrinka Buljević i Boris Čargo. Svečano otvorenje skupa odrţano je 13. listopada u prostorijama Hrvatskog doma u Visu. Nakon pozdravnih riječi predsjednika Društva Hrvoja Potrebice i ravnateljice Muzeja Zrinke Buljević u ime suorganizatora skupa, skup je pozdravio dogradonačelnik grada Visa. Prvo predavanje nakon pozdravnih govora odrţao je Branko Kirigin (zajedno s Majom Miše i Vedranom Barbarićem) o Palagruţi. Boris Čargo odrţao je predavanje o rimskim grobovima na Martvilu, a Zrinka Premužić (zajedno s Petrom Rajić-Šikanjić) o ljudskim kosturnim ostacima s lokaliteta Bandirica. Maja Miše prikazala je preliminarne analize keramike pronaĎen unutar bedema antičke Isse. O prvoj emisiji novca isejske kovnice govorila je Jasna Jeličić-Radonić, a Miroslav Katić i Bruna Kuntić-Makvić odrţali su

Godišnje izvješće o radu inspekcije zaštite okoliša za 2009. godinu
Izvješće o radu Koordinacije za gospodarstvo i investicije Vlade RH ...
Godišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2008. godinu
Izvješće o napretku i ostvarivanju Milenijskih ciljeva razvoja u ...
Izvješće o radu Hrvatskog arheološkog društva u 2012. godini (*.pdf)
Izvješće o radu Hrvatskog arheološkog društva u 2011. godini (*.pdf)
izvješće o radu i aktivnostima hrvatskog crvenog križa društva ...
IZVJEŠĆE O RADU U 2011. GODINI - Korčula
Izvještaj o radu Udruženja u 2012. godini
izvještaj o radu nadzornog odbora dioničkog društva bh telecom
Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula u 2012. godini
Izvješće Gradskog muzeja o radu za 2010. godini - Korčula
Izvještaj o radu u 2010. godini - Korak po korak
izvješće o radu hgk-komore zagreb u 2011. godini 1. zastupanje ...
Izvješće o radu Agencije za mobilnost i programe EU u 2011. godini
izvješće o učincima provedbe zakona o otocima u 2009. godini
izvješće o radu miholjačkog poduzetničkog centra doo, donji ...
Izvješće o radu za 2009. godinu
Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji
Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ...
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za ...
Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ...
Izvješće o radu u 2012. godini - Državni arhiv u Zadru
U skladu s člancima … Izjave o osnivanju trgovačkog društva ...
Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2012. godini na ...
izvješće o javnoj nabavi osječko-baranjske županije u 2011. godini
Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatskog zavoda za ...
Izvješće o radu Gradskog muzeja u Korĉuli za 2012. godinu - Korčula
Izvješće o radu Upravnog odbora između dviju Skupština - Hrvatske ...
pravilnik o stručnom radu hrvatskog kinološkog saveza - HKS-a