stowarzyszenie szansa w zawierciu - Wyszukiwanie Organizacji ...

bopp.pozytek.gov.pl

stowarzyszenie szansa w zawierciu - Wyszukiwanie Organizacji ...

STOWARZYSZENIE SZANSA W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie ul. Westerplatte 2

KRS: 0000306852

REGON: 240935408 NIP: 649-223-25-34

www.szansazawiercie.pl

E-mail:biuro@szansazawiercie.pl

Zawiercie, 18.03.2011r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 201O ROK

Dane organizacji: STOWARZYSZENIE SZANSA W ZAWIERCIU

Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Westerplatte 2

Data wpisu do KRS: 27.05.2008r.

Nr KRS: 0000306852

REGON: 240935408

NIP: 6492232534

1


Prezes zarządu: Agnieszka Łągiewka zam. Zawiercie

Wiceprezes zarządu: Marek Łągiewka zam. Zawiercie

II Wiceprezes zarządu: Jacek Podsiadło zam. Zawiercie

Sekretarz: Damian Stopa zam. Zawiercie

Celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności dążącej do aktywizacji zawodowej,

integracji, rehabilitacji i pomocy społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich przyjaciół. Ponadto,

działalność ta ukierunkowana jest również na osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem

społecznym, dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich rodziny wymagające wsparcia

i integracji.

W ramach zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie

przyczyniło się do zorganizowania istotnych przedsięwzięć służących szlachetnym celom

niesienia pomocy ludziom w potrzebie oraz przeprowadziło wiele konsultacji psychologicznych i

doradztwa zawodowego, które przedstawione są w poniższych punktach:

1. Na bieżąco prowadzane są konsultacje psychologiczne, doradztwo

zawodowe oraz pomoc psychologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych

osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie posiada stronę

internetową, dzięki której możliwe jest również otrzymywanie porad za

pomocą e-mail.

2. Organizacja cyklicznych integracyjnych warsztatów muzycznych

i artystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie

Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu a także

współorganizacja imprez integracyjno-rozrywkowych (Andrzejki, Jasełka)

animacja zabaw, zapewnienie zaplecza technicznego i audiowizualnego.

3. Organizacja indywidualnych i grupowych zajęć dla beneficjentów

Stowarzyszenia Szansa w Zawierciu (wychowanków Ośrodka Usług

Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu).

4. Współpraca z Młodzieżowym Biurem Pracy OHP w Zawierciu w zakresie

doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i pomocy psychologicznej

dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz poszukującej

pracy.

5. Udzielanie porad indywidualnych – doradztwo zawodowe dla osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym z ukierunkowaniem na rozwój

2


osobisty i zawodowy. Poradnictwo w zakresie zakładania i prowadzenia

własnej działalności gospodarczej.

6. Uczestnictwo w forach dyskusyjnych organizowanych przez Starostwo

Powiatowe w zakresie współpracy Powiatu Zawierciańskiego

z Organizacjami Pozarządowymi.

7. Systematyczna współpraca z lokalnymi mediami i samorządem w zakresie

propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijania

wrażliwości społecznej na problemy osób niepełnosprawnych

i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach koszów poniesionych na realizacji zadań statutowych

działalności nieodpłatnej pożytku publicznego sfinansowaliśmy następujące

działania w łącznej kwocie 13 183,60zł:

1.Współudział w organizacji Pikniku. Dnia 29.05.2010r. na terenie

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Porębie odbył się Piknik z okazji

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany przez Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Stowarzyszenie Szansa w Zawierciu oraz

Urząd Miasta Poręba. Misja Pikniku skupiała się na propagowaniu idei

rodzicielstwa zastępczego jako wielkiego daru niesienia pomocy dzieciom

pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców biologicznych.

Bowiem, to dzięki rodzinom zastępczym skrzywdzone przez los dzieci mają

szansę wychować się wśród kochających osób potrafiących ofiarować

swoją pomoc, mądrość i miłość w każdej chwili. Na Pikniku rodziny

zastępcze z terenu powiatu zawierciańskiego, wychowankowie Ośrodka

Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu, Ośrodka Pomocy Dziecku

i Rodzinie w Górze Włodowskiej oraz podopieczni naszego Stowarzyszenia

mogli uczestniczyć w beztroskich zabawach i atrakcyjnych konkursach.

Ponadto, wychowankowie Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych

w Zawierciu wykazali się talentem recytatorskim, ponieważ przepięknie

deklamowali utwory Jana Brzechwy.

2.Rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.

3.TIMAGO – łóżko ortopedyczne oraz materace przeciwodleżynowe.

3


4.Sprzęt rehabilitacyjny.

5.Program logopedyczny do poprawy wymowy.

6.Lampę Bioptron do rehabilitacji.

7.Zestaw komputerowy.

8.Ortezy.

9.Produkty codziennego użytku: pielucho majtki, rękawiczki

jednorazowego użytku itp.

10. Pobyt we Włoszech w ramach wymiany uczniów. W miesiącu listopadzie

2010 roku wychowanka Ośrodka Usług Opiekuńczo –

Wychowawczych w Zawierciu uczestniczyła w projekcie polsko –

włoskim w ramach którego została skierowana na wymianę

integracyjną gimnazjalistów do Włoch. Pobyt we Włoszech

pozostanie w pamięci Justyny na długo, gdyż osobiście poznała

tamtejszą kulturę i specyfikę wymowy języka włoskiego oraz

nawiązała nowe przyjaźnie.

Koszty administracyjne zamknęły się w kwocie 6 844,45zł.

Wynik finansowy netto: 37 573,19zł.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

W związku z tym, nie zostały poniesione żadne koszty na wynagrodzenia.

W roku 2010 roku Stowarzyszenie Szansa w Zawierciu nie zaniechało

prowadzenia żadnej działalności, przy czym zaangażowanie członków

Stowarzyszenia w niesienie dobra publicznego zostało dostrzeżone przez

Starostwo Powiatowe w Zawierciu, a dnia 22 października 2010 roku

otrzymało wyróżnienie za całokształt działalności i współpracę z Powiatem.

4

More magazines by this user
Similar magazines