Poddziałanie 7.2.1 - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

Poddziałanie 7.2.1 - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1 /A2PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria dostępu (3)

3. Projekt zakłada udzielenie każdemu uczestnikowi kompleksowej pomocy poprzez

indywidualne zastosowanie wybranych form wsparcia (jednej lub kilku) z co najmniej trzech

różnych typów operacji przewidzianych dla przedmiotowego konkursu.

Projektodawca w treści punktu 3.3 wniosku zobligowany jest do opisu kompleksowej pomocy dla każdego

uczestnika projektu poprzez zastosowanie wybranych form wsparcia (jednej lub kilku) z co najmniej trzech

różnych typów operacji przewidzianych dla przedmiotowego konkursu.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

12

More magazines by this user
Similar magazines