Poddziałanie 7.2.1 - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

defs.pomorskie.eu

Poddziałanie 7.2.1 - Strona Departamentu Europejskiego Funduszu ...

KRYTERIA KONKURSU

w ramach Poddziałania 7.2.1/A2 PO KL

Poddziałanie anie 7.2.1 - kryteria strategiczne (1)

1. Grupę docelową w projekcie stanowią co najmniej w 30% osoby o znacznym i/lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. WAGA 10

Projektodawca jest zobligowany wskazać w punkcie 3.2 wniosku, iż grupę docelową w projekcie stanowią co

najmniej w 30% osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym i/lub umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14 poz. 92 z późn. zm.).

Ponadto należy opisać w punkcie 3.3 sposób realizacji form wsparcia skierowanych do tej grupy

uwzględniających jej specyficzne potrzeby.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

13 marca 2013 r.

UMWP

18

More magazines by this user
Similar magazines