Cenník 2010 - Aqua Still Group

aquastillgroup.com

Cenník 2010 - Aqua Still Group

Cenník 2010

Platnosť od 1. 5. 2010

kúpeľne


NOVINKY

Domino

Technic + Smart Fresh

Varius

Modo

Niven


Cenník 2010

Platnosť od 1. 5. 2010


Obsah

Sanitárna keramika

Prehľad keramiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Reflex Kolo - keramika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

REKORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

PRIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

NOVA TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

NOVA TOP PICO pre malé kúpeľne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

NOVA TOP BEZ BARIÉR pre telesne postihnutých . . . . . . . . . . . 28

NOVA TOP JUNIOR pre škôlky / školy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

TWINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

STYLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

VARIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

APLAUZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

EGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

QUATTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

COCKTAIL umývadlá na dosku / zapustené . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Umývadlá na dosku / Drezy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Zapustené umývadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Vstavané umývadlá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Ostatné umývadlá: Caprice, Sinda / Výlevka . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Pisoáre / Deliace steny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Inštalačné moduly pre závesné WC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Inštalačné moduly KOLO TECHNIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Kúpeľňový nábytok

REKORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

PRIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

TWINS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

STYLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

VARIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

APLAUZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

EGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

QUATTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

DOMINO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Sprchovacie kúty

Reflex Kolo - sprchovacie kúty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

NIVEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

NIVEN, vaňové zásteny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

AKCENT PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ATOL PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

AKORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

GEO-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

FRESH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Neštandardné vyhotovenie sprchovacích kútov . . . . . . . . . . . . 109

Špeciálne profily Atol Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Prehľad kombinácií sprchovacích kútov a vaničiek . . . . . . . . . . 112

Vane a sprchovacie vaničky

Sprchovacie vaničky akrylátové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Sprchovacie vaničky keramické . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Príslušenstvo pre akrylátové vaničky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Pravouhlé vane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Asymetrické vane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Rohové vane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Oválne vane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Príslušenstvo pre vane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Hydromasážne systémy

Vybavenie hydromasážnych vaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Prehľad cien hydromasážnych vaní a príslušenstvo . . . . . . . . . 137

Hydromasážne parné boxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Pre telesne postihnutých a staršie osoby

Umývadlá a WC NOVA TOP BEZ BARIÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Vane NOVA TOP BEZ BARIÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Príslušenstvo, pevné a sklopné držadlá, sedadlá

na sprchovanie, sklopné zrkadlá a i.

séria BASIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

séria EVOLUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

séria FUNKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ostatné

Príslušenstvo pre sanitárnu keramiku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Príslušenstvo pre inštalačné moduly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Príslušenstvo pre kúpeľňový nábytok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Výstavné panely pre sprchovacie kúty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Výstavné panely pre sprchovacie dvere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Výstavné panely pre keramiku a nábytok. . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Výstavné panely pre vane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Záručný list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Záručné podmienky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Zoznam zmluvných servisných technikov . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Kontaktné osoby a adresy Sanitec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Farby sanitárnej keramiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Farby panelov k akrylátovým vaniam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Farby akrylátových vaní a vaničiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Farby kúpeľňového nábytku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Prehľad výplní a profilov sprchovacích kútov. . . . . . . . . . . . . . . 149


PREHĽAD KERAMIKY

Umývadlá

Séria

40 - 49 cm

50 - 54 cm

55 - 59 cm

Umývadlá

60 - 64 cm

65 - 69 cm

70 - 79 cm

80 - 89 cm

90 - 100 cm

110 - 120 cm

Asymetrické

umývadlá

pravé

ľavé

40 - 54 cm

55 - 69 cm

70 - 85 cm

55 - 69 cm

70 - 85 cm

Umývadlá

na dosku

45 - 59 cm

60 - 59 cm

70 - 79 cm

Zapustené

umývadlá

45 - 54 cm

55 - 59 cm

60 - 70 cm

Vstavané

umývadlá

40 - 49 cm

50 - 54 cm

55 - 60 cm

Umývadlá rohová

35 - 49 cm

50 - 55 cm

Umývadlá pre telesne postihnutých

Umývadla

s otvorom

vpravo

vľavo

Umývadlá s 2 otvormi

35 - 39 cm

40 - 55 cm

35 - 39 cm

110 - 119 cm

Drezy

50 - 65 cm

65 - 75 cm

Umývadlá bez otvoru

35 - 44 cm

45 - 49 cm

50 - 54 cm

55 - 59 cm

60 - 70 cm

90 - 99 cm

Stĺpy

Polostĺpy

Rekord ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nova ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Primo ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nova Top ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Twins ● ●

Style ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Varius ● ● ● ● ● ● ● ●

Aplauz ● ● ● ●

Ego ● ● ● ●

Quattro ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cocktail ● ● ● ●

Punto


Caprice ● ●

Sinda ● ●

Solo


WC misy, bidety, pisoáre, WC sedadlá

Kombinované WC Závesné WC Bidety WC misy Pisoáre Sedadlá

Séria

odpad vodorovný

odpad vodorovný,

s plochým splachovaním

odpad zvislý

odpad univerzálny

pre telesne postihnutých

s hlbokým splachovaním

pre telesne postihnutých

závesné

stojace

odpad vodorovný

s hlbokým

splachovaním

odpad zvislý

odpad univerzálny

s plochým

splachovaním

odpad vodorovný

odpad zvislý

pre deti

odpad vodorovný

prívod

zhora

odpad zvislý

odpad vodorovný

prívod

zozadu

odpad zvislý

standardné

s automatickým sklápaním

bidetové

pre telesne postihnutých

Rekord ● ● ● ● ●

Nova ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Primo ● ● ● ● ● ● ●

Nova Top ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Style ● ● ● ● ● ●

Varius ● ● ● ● ● ● ●

Aplauz ● ● ● ● ●

Ego ● ● ● ● ● ●

Quattro ● ● ● ● ●

Idol


3


INOVÁCIA

HYGIENA

ČISTOTA

Reflex Kolo - myšlienka je v detaile. Štandardný povrch skla alebo keramiky je hladký

len na pohľad. V skutočnosti však jeho štruktúra obsahuje množstvo mikropórov,

v ktorých sa rýchlo usadzujú nečistoty, baktérie a vodný kameň. Moderná ochranná vrstva

Reflex Kolo účinne chráni keramický alebo sklenený povrch pred usadzovaním vodného

kameňa a nečistôt. Súčasne sa povrch kúpeľňovej keramiky a tak isto aj sklo sprchovacích

kútov stáva dokonale hladkým. Preto nečistoty, baktérie a vodný kameň odtekajú spolu

s kvapkami vody preč. To, čo zostane je možné ľahko odstrániť jemnými čistiacimi

prostriedkami. Zároveň kúpeľňová keramika alebo sprchovacie kúty zostávajú dlhšie čisté

a Vaša kúpeľňa vyzerá stále ako nová.

UPOZORNENIE:

Pri objednávaní keramických výrobkov s povrchom Reflex Kolo, prosíme, uvádzajte číslo

farby 900. Ochranný povrch je k dispozícii len pre výrobky v bielej farbe. Všetky keramické

výrobky s ochranným povrchom Reflex Kolo sú balené do kartónov.

Príplatok za povrch Reflex Kolo k maloobchodej cene keramických výrobkov:

32,00 € vr. DPH/ks / 26,89 € bez DPH/ks

Prehľad keramických výrobkov s ochranným povrchom Reflex Kolo:

Séria

Výrobok

Číslo

výrobku

Cena s Reflex Kolo

€ bez DPH € vr. DPH

PRIMO

Umývadlo 50 x 42 K81150 900 64,29 76,50

Umývadlo 55 x 44 K81155 900 68,49 81,50

Umývadlo 60 x 46 K81160 900 72,44 86,20

Umývadlo nábytkové 55 x 46 K81955 900 85,71 102,00

Umývadlo nábytkové 65 x 48 K81965 900 92,94 110,60

Umývadlo nábytkové 75 x 50 K81975 900 102,61 122,10

Umývadlo rohové 35,5 x 45,2 K82745 900 64,20 76,40

Umývadlo 36 x 27,5 s otvorom vpravo K82236 900 52,77 62,80

Umývadlo 45 x 35 K82145 900 58,07 69,10

Umývadlo zapustené 56 x 46 K81656 900 94,37 112,30

WC misa kombi, odpad vodorovný K89006 900 155,46 185,00

WC misa kombi, odpad zvislý K89007 900 169,75 202,00

Závesné WC K83100 900 96,89 115,30

Bidet K85000 900 119,50 142,20

Závesný bidet K85100 900 122,77 146,10

NOVA TOP

Umývadlo 49 x 42 61150 900 64,71 77,00

Umývadlo 55 x 45 61155 900 68,91 82,00

Umývadlo 59 x 48, 61160 900 74,79 89,00

Umývadlo 65 x 50 61165 900 79,83 95,00

Umývadlo 45 x 33 62145 900 57,98 69,00

Umývadlo rohové 32 62732 900 64,12 76,30

Umývadlo rohové 50 61751 900 88,24 105,00

Umývadlo zapustené 56 x 45 1517 900 97,48 116,00

Umývadlo s dávkovačom mydla EMCO 99185 900 102,52 122,00

Umývadlo zapustené 60 x 48 1527 900 100,00 119,00

Umývadlo s dávkovačom mydla EMCO 99186 900 113,45 135,00

Umývadlo vstavané 46,5 x 37 61846 900 100,00 119,00

Umývadlo vstavané 55 x 46,5 61856 900 103,36 123,00

WC misa kombi, odpad vodorovný 63200 900 95,80 114,00

WC misa kombi, odpad zvislý 63201 900 112,61 134,00

Závesné WC 63100 900 110,92 132,00

Bidet 65000 900 110,08 131,00

Závesný bidet 65100 900 113,45 135,00

NOVA TOP

PICO

Umývadlo 49 x 42 61150 900 64,71 77,00

Umývadlo 45 x 33 62145 900 57,98 69,00

Umývadlo 50 x 23, s otvorom vpravo 61250 900 74,79 89,00

Umývadlo rohové 32 62732 900 64,12 76,30

WC misa kombi, odpad vodorovný 63202 900 91,60 109,00

Závesné WC 63102 900 106,72 127,00

Prehľad sprchovacích kútov s ochranným povrchom Reflex Kolo - viď. strana 83.

4

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Séria

Výrobok

Číslo

výrobku

Cena s Reflex Kolo

€ bez DPH € vr. DPH

TWINS

STYLE

Umývadlo 50 x 46, vnútri pravouhlé L51150 900 89,08 106,00

Umývadlo 60 x 46, vnútri pravouhlé L51160 900 95,80 114,00

Umývadlo 50 x 46, vnútri oválne L51151 900 89,08 106,00

Umývadlo 60 x 46, vnútri oválne L51161 900 95,80 114,00

Umývadlo 50 x 44 L21950 900 86,55 103,00

Umývadlo 55 x 45 L21955 900 91,60 109,00

Umývadlo 60 x 46 L21960 900 95,80 114,00

Umývadlo 70 x 48 L21970 900 110,92 132,00

Umývadlo asymetrické 70 x 50, pravé L21765 900 138,66 165,00

Umývadlo asymetrické 70 x 50, ľavé L21766 900 138,66 165,00

Umývadlo 36 x 26 L22136 900 73,11 87,00

Umývadlo rohové 37 x 50 L21750 900 82,35 98,00

Umývadlo asymetrické 45 x 35 L22145 900 80,67 96,00

Umývadlo vstavané 52 x 41 L21846 900 100,84 120,00

Umývadlo vstavané 56 x 44 L21850 900 111,76 133,00

WC misa kombi, odpad univerzálny L29000 900 260,50 310,00

Závesné WC L23100 900 143,70 171,00

Bidet L25000 900 168,91 201,00

Závesný bidet L25100 900 177,31 211,00

VARIUS

APLAUZ

CAPRICE

EGO

Umývadlo pravouhlé 40 x 31 K32140 900 88,24 105,00

Umývadlo oválne 45 x 39 K32445 900 93,28 111,00

Umývadlo oválne 60 x 51 K31160 900 105,04 125,00

Umývadlo pravouhlé 60 x 48,5 K31161 900 105,04 125,00

Umývadlo oválne 70 x 54 K31170 900 131,09 156,00

Umývadlo asymetrické 80 x 51, pravé K31780 900 197,48 235,00

Umývadlo asymetrické 80 x 51, ľavé K31781 900 197,48 235,00

Umývadlo náb. pravouhlé, 80 x 48 K31980 900 215,13 256,00

Umývadlo náb. pravouhlé, 100 x 48 K31900 900 274,79 327,00

Kombinované WC, odpad univerzálny K39000 900 330,25 393,00

Závesné WC K33100 900 164,71 196,00

Bidet K35000 900 189,08 225,00

Závesný bidet K35100 900 217,65 259,00

Umývadlo 80 x 55 41980 900 189,92 226,00

Umývadlo 100 x 55 41900 900 321,85 383,00

Umývadlo zapustené 60 x 47 41860 900 138,66 165,00

Závesné WC 43100 900 189,92 226,00

Závesný bidet 45100 900 261,34 311,00

Umývadlo 87 x 47,5 2132 900 261,34 311,00

Umývadlo 115 x 47,5 2152 900 342,02 407,00

Umývadlo 60 x 50 K11161 900 147,90 176,00

Umývadlo 68 x 53 K11169 900 205,04 244,00

Umývadlo asym. 80 x 50, plocha vpravo K11180 900 303,36 361,00

Umývadlo asym. 80 x 50, plocha vľavo K11181 900 303,36 361,00

WC misa K13000 900 280,67 334,00

Závesné WC K13102 900 287,39 342,00

Bidet K15000 900 261,34 311,00

Závesný bidet K15100 900 243,70 290,00

QUATTRO

Všetky keramické výrobky QUATTRO sú

štandardne dodávané s povrchom Reflex

KOLO, ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

COCKTAIL

PUNTO

Prehľad sprchovacích kútov s ochranným povrchom Reflex Kolo - viď. strana 83.

Umývadlo okrúhle Ø 45, zapustené L31845 900 183,19 218,00

Umývadlo okrúhle Ø 45, na dosku L31645 900 210,92 251,00

Umývadlo štvorcové 45 x 45, zapustené L31846 900 183,19 218,00

Umývadlo štvorcové 45 x 45, na dosku L31646 900 210,92 251,00

Umývadlo oválne 65 x 42, zapustené L31865 900 219,33 261,00

Umývadlo oválne 65 x 42, na dosku L31665 900 245,38 292,00

Umývadlo obdĺžníkové 65 x 42, zapustené L31866 900 219,33 261,00

Umývadlo obdĺžníkové 65 x 42, na dosku L31666 900 245,38 292,00

Umývadlo okrúhle Ø 45 cm, K21645 900 245,38 292,00

inštalácia na dosku

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

5


Sanitárna keramika

Séria

REKORD

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

REKORD

Umývadlo s otvorom pre batériu

50 x 41 cm K91150 22,02 26,20 9,5 20

55 x 42 cm K91155 23,11 27,50 10,5 18

60 x 45,5 cm K91160 26,47 31,50 12,5 18

Umývadlo bez otvoru pre batériu

50 x 41 cm K91050 22,02 26,20 9,5 20

55 x 42 cm K91055 23,11 27,50 10,5 18

60 x 45,5 cm K91060 26,47 31,50 12,5 18

kombinovateľné s polostípom K97100

Polostĺp K97100 22,52 26,80 4,5 36

pro umývadlá K91150, K91050, K91155,

K91055, K91160, K91060

Umývadlo s otvorom pre batériu

40 x 33 cm K92140 21,34 25,40 7,0 32

Umývadlo bez otvoru pre batériu

40 x 33 cm K92040 21,34 25,40 7,0 32

montáž na skrutky

Kombinované WC, 6l K99004 85,80 102,10 25,5 6

odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním

s nádržou s dvojitým splachovacím systémom 3/6 l,

dĺžka len 62,5 cm, zmontovaný

skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním K93200, 6l,

odpad vodorovný

- nádrž keramická K94001, s dvojitým

splachovacím systémom 3/6 l

kombinovateľné s WC sedadlom K90111, K90112

a K90113 (Rekord) alebo 10111 a 10131 (Idol)

Kombinované WC, 6l, K99005 85,80 102,10 26,0 6

odpad svislý, s hlbokým splachovaním

s nádržou s dvojitým splachovacím systémom 3/6 l,

dĺžka len 62,5 cm, zmontovaný

skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním K93201, 6l,

odpad zvislý

- nádrž keramická K94001, s dvojitým

splachovacím systémom 3/6 l

kombinovateľné s WC sedadlom K90111, K90112

a K90113 (Rekord) alebo 10111 a 10131 (Idol)

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6l K93100 56,47 67,20 13,5 16

dĺžka len 52 cm

kombinovateľné s WC sedadlom K90111, K90112

a K90113 (Rekord) alebo 10111 a 10131 (Idol)

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

Dodávané farby: 000 biela

6

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika, kúpeľňový nábytok

Séria

REKORD

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu K90111 26,64 31,70 40K

závesy kovové, balené v kartóne po 5 ks

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu K90112 37,73 44,90 40K

s automatickým pozvoľným sklápaním,

závesy plastové, balené v kartóne po 5 ks

REKORD

WC sedadlo, z Termoplastu K90113 14,66 17,60 60K

závesy plastové

balené v kartóne po 5 ks

WC sedadlo Idol, 10111 22,77 27,10 72K

tvrdé, z materiálu ABS, odnímateľné

balené v kartóne po 6 ks

WC sedadlo Idol, 10131 11,76 14,00 90K

z Termoplastu

balené v kartóne po 5 ks

Umývadlo nábytkové s otvorom pre batériu

50 x 41 cm K91950 31,18 37,10 10,5 22

Montáž na skrutky, kombinovateľné so spodnými

skrinkami: 89089, 89090, 98093, 89094

Skrinka pod umývadlo, závesná, 36 x 58 x 26 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - lesklá biela

korpus - biela

- pravá (závesy dvierok vpravo) 89089 56,64 67,40 7,0 5K

- ľavá (závesy dvierok vľavo) 89090 56,64 67,40 7,0 5K

čelná plocha - lesklá biela

korpus - kanadský javor

- pravá (závesy dvierok vpravo) 89093 56,64 67,40 7,0 5K

- ľavá (závesy dvierok vľavo) 89094 56,64 67,40 7,0 5K

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlo

Kombinovateľná s umývadlami K91950

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo so štyrmi

aluminiovými nábytkovými nožičkami (cena za 1 ks) 99087 5,29 6,30

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

7


Sanitárna keramika, kúpeľňový nábytok

Séria

REKORD

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

REKORD

Umývadlo nábytkové s otvorom pre batériu

60 x 45,5 cm K91960 33,95 40,40 13,5 18

Montáž na skrutky,

kombinovateľné so spodnými skrinkami:

89091, 89092, 98095, 89096

Skrinka pod umývadlo, závesná

44,5 x 58 x 29 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - lesklá biela

korpus - biela

- pravá (závesy dvierok vpravo) 89091 65,80 78,30 9,0 5K

- ľavá (závesy dvierok vľavo) 89092 65,80 78,30 9,0 5K

čelná plocha - lesklá biela

korpus - kanadský javor

- pravá (závesy dvierok vpravo) 89095 65,80 78,30 9,0 5K

- ľavá (závesy dvierok vľavo) 89096 65,80 78,30 9,0 5K

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlo

Kombinovateľná s umývadlami K91960

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo

so štyrmi nábytkovými aluminiovými

nožičkami (cena za 1 ks) 99087 5,29 6,30

Postranná skrinka nízka, závesná

29 x 69 x 29 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - lesklá biela 88165 67,73 80,60 11,0 5K

korpus - biela

čelná plocha - lesklá biela 88168 67,73 80,60 11,0 5K

korpus - kanadský javor

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlo

Možnosť kompletizácie:

- s dvoma alebo so štyrmi nábytkovými 99087 5,29 6,30

aluminiovými nožičkami (cena za 1 ks)

- s košom na bielizeň 88164 22,52 26,80 1,0

Možnosť inštalácie skrinky so závesmi na pravej

alebo ľavej strane (otočením skrinky)

Dodávané farby: 000 biela

8

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

REKORD

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Postranná skrinka vysoká, závesná

29 x 152,5 x 29 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - lesklá biela 88178 138,49 164,80 20,0 5K

korpus - biela

čelná plocha - lesklá biela 88179 138,49 164,80 20,0 5K

korpus - kanadský javor

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

Možnosť kompletizácie:

- s dvoma alebo so štyrmi nábytkovými 99087 5,29 6,30

aluminiovými nožičkami (cena za 1 ks)

- s košom na bielizeň 88164 22,52 26,80 1,0

Možnosť inštalácie skrinky so závesmi na pravej

alebo ľavej strane (otočením skrinky)

REKORD

Kôš na bielizeň 88164 22,52 26,80 1,0

na želanie k bočným nízkym i vysokým

skrinkám Rekord 88165, 88168, 88178, 88179

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

Postranná skrinka vrchná, závesná

29 x 67,6 x 17 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - lesklá biela 88167 54,37 64,70 6,5 5K

korpus - biela

čelná plocha - lesklá biela 88170 54,37 64,70 6,5 5K

korpus - kanadský javor

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlo

Možnosť inštalácie skrinky so závesmi na pravej

alebo ľavej strane (otočením skrinky)

Zrkadlo s odkladacou poličkou

Farebné vyhotovenie: biela

55 x 70 x 15,2 cm 88171 49,66 59,10 7,0 40

65 x 70 x 15,2 cm 88172 55,21 65,70 8,0 25

Halogénové osvetlenie 99088 21,93 26,10

Vyhotovenie: matný chróm

Kompletné s:

- nerezový rám s vypínačom

- transformátor

- halogénové svetlo 2 x 10W

- prepojovacie káble

- návod na montáž

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

9


Sanitárna keramika

Séria

NOVA

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo s otvorom pre batériu

50 x 42 cm 21150 38,66 46,00 10,5 18

55 x 43 cm 21155 40,76 48,50 11,5 18

60 x 45 cm 21160 44,96 53,50 15,0 16

NOVA

65 x 48 cm 21165 52,10 62,00 16,0 14

Umývadlo bez otvoru pre batériu

50 x 42 cm 21050 38,66 46,00 10,5 18

55 x 43 cm 21055 40,76 48,50 11,5 18

60 x 45 cm 21060 44,96 53,50 15,0 16

Stĺp 27000 36,55 43,50 9,5 30

pre umývadlá 50, 55, 60, 65 cm

Polostĺp 27100 35,71 42,50 6,5 36

pre umývadlá 50, 55, 60, 65 cm

Umývadlo nábytkové

s otvorom pre batériu

40 x 33 cm (zo série Solo) 72942 24,79 29,50 7,0 24

50 x 42 cm 21950 52,10 62,00 11,5 16K

55 x 45 cm 21955 60,50 72,00 12,0 16K

65 x 48 cm 21965 68,07 81,00 15,5 10K

Umývadlo

46 x 35 cm

- s otvorom pre batériu 22146 31,93 38,00 9,0 33

- bez otvoru pre batériu 22046 31,93 38,00 9,0 33

montáž na skrutky

Umývadlo

37 x 28 cm

- s otvorom pre batériu vpravo 22237 27,31 32,50 6,0 28

- bez otvoru pre batériu 22037 27,31 32,50 6,0 28

montáž na skrutky

Umývadlo zapustené

s otvorom pre batériu 21856 60,50 72,00 9,0 24K

56 x 48 cm

montáž zhora

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

Dodávané farby: 000 biela

10

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

NOVA

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

WC kombi SET s vodorovným odpadom 29202 136,97 163,00 26,5 6K

skladajúci sa z:

- kombinované WC s hlbokým

splachovaním 23200, odpad vodorovný

- nádrž keramická s dvojitým

splachovacím systémom 24019, 3/6 l

- WC sedadlo, tvrdé 20120

balené v kartóne

VÝHODNÝ SET

15%

zľava

NOVA

WC kombi SET so zvislým odpadom 29203 136,97 163,00 26,5 6K

skladajúci sa z:

- kombinované WC s hlbokým

splachovaním 23201, odpad zvislý

- nádrž keramická s dvojitým

splachovacím systémom 24019, 3/6 l

- WC sedadlo, tvrdé 20120

balené v kartóne

VÝHODNÝ SET

15%

zľava

WC kombi SET s plochým splachovaním 29204 167,23 199,00 27,0 6K

s vodorovným odpadom

skladajúci sa z:

- kombinované WC s plochým

splachovaním 23210, odpad vodorovný

- nádrž keramická s dvojitým

splachovacím systémom 24019, 3/6 l

- WC sedadlo, tvrdé 20120

balené v kartóne

VÝHODNÝ SET

15%

zľava

WC misa s hlbokým splachovaním, 6 l

odpad vodorovný 23000 35,71 42,50 13,0 15

WC misa s plochým splachovaním, 6 l

odpad vodorovný 23010 39,92 47,50 13,0 15

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

11


Sanitárna keramika

Séria

NOVA

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

WC misa s hlbokým splachovaním, 6 l

odpad zvislý 23001 40,76 48,50 13,5 12

WC misa s plochým splachovaním, 6 l

odpad zvislý 23011 49,58 59,00 13,5 12

NOVA

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6 l 23100 74,79 89,00 13,5 16

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

WC sedadlo, tvrdé, z ABS

závesy ušľachtilá oceľ 20111 28,57 34,00 96K

balené v kartóne po 6 ks

WC sedadlo, tvrdé, z ABS 20120 17,65 21,00 96K

závesy plastové

balené v kartóne po 8 ks

Bidet O 65000 83,19 99,00 16,5 8

s otvorom pre batériu

- zo série Nova top

Bidet závesný O 65100 86,55 103,00 14,0 16

s otvorom pre batériu

- zo série Nova Top

Možnosť inštalácie na inštalačný modul

Kolo Technic - viď. strana 81

Pisoár Nova (Felix)

prívod zhora, 26011 59,66 71,00 9,8 15

odpad dozadu alebo dole

Pisoár Nova (Felix)

prívod zozadu, 26000 59,66 71,00 9,8 15

odpad dozadu

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Príslušenstvo pre pisoáre Nova nájdete v kapitole Pisoáre - viď. strana 76.

12

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika, kúpeľňový nábytok

Séria

NOVA

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Kompletné balenie v kartóne:

Nábytkové umývadlo 40 cm

so spodnou skrinkou, 79001 80,76 96,10 15,0 5K

skladajúce sa z:

- umývadlo nábytkové s otvorom pre batériu

40 x 33 cm

- spodná skrinka, stojaca,

39 x 80,5 x 22 cm, farba: biela, 2 dvierka,

vr. držadiel

NOVA

- zo série Solo

Poznámka: Uvedené číslo a cena zahrňuje

kompletné balenie

Tento výrobok sa dodáva nezmontovaný

Kompletné balenie v kartóne

Umývadlo 50 cm so spodnou skrinkou, 29001 124,37 148,00 26,0 5K

skladajúce sa z:

- umývadlo nábytkové s otvorom pre batériu

50 x 42 cm

- spodná skrinka, stojaca, vr. držadiel

50 x 81 x 29 cm

korpus / čelná plocha: lesklá biela

Poznámka:

Uvedené číslo a cena zahrňuje kompletné balenie

Kompletné balenie v kartóne

Umývadlo 55 cm so spodnou skrinkou, 29003 132,77 158,00 28,0 5K

skladajúce sa z:

- umývadlo nábytkové s otvorom pre batériu

55 x 45 cm

- spodná skrinka, stojaca, vr. držadiel

55 x 81 x 30 cm,

korpus / čelná plocha: lesklá biela

Poznámka:

Uvedené číslo a cena zahrňuje kompletné balenie

Kompletné balenie v kartóne

Umývadlo 65 cm so spodnou skrinkou, 29002 147,90 176,00 33,0 5K

skladajúce sa z:

- umývadlo nábytkové s otvorom pre batériu

65 x 48 cm

- spodná skrinka, stojaca, vr. držadiel

60 x 80 x 31 cm

korpus / čelná plocha: lesklá biela

Kompletné balenie v kartóne *

Poznámka:

Uvedené číslo a cena zahrňuje kompletné balenie

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

13


Kúpeľňový nábytok

Séria

NOVA

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Bočná skrinka nízka

1 dvierka, 1 zásuvka, vr. držadiel

30 x 84 x 31 cm

Farebné vyhotovenie:

korpus / čelná plocha: lesklá biela 88096 123,53 147,00 16,5 5K

NOVA

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

Tento výrobok sa dodáva nezmontovaný

Vysoká skrinka

2 dvierka, 1 zásuvka, vr. držadiel

30 x 195 x 31 cm

Farebné vyhotovenie:

korpus / čelná plocha: lesklá biela 88100 174,79 208,00 30,0 5K

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

Tento výrobok sa dodáva nezmontovaný

Kôš na bielizeň 88114 28,99 34,50 2,5

na želanie k bočným nízkym i vysokým skrinkám

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

Zrkadlo s osvetlením

Farebné vyhotovenie:

50 x 73,5 x 6,6 cm 88104 92,44 110,00 10,0 5K

55 x 73,5 x 6,6 cm 88105 97,31 115,80 10,5 5K

60 x 73,5 x 6,6 cm 88106 100,00 119,00 11,0 5K

Kompletné s:

- chrómovaný držiak

- žiarovky Philips 40W (2ks)

bez vypínača

Dodávané farby: 000 biela

14

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

PRIMO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo

50 x 42 cm O K81150 37,39 44,50 11,5 18

s otvorom pre batériu

kombinovateľné so stĺpom K87000

alebo polostĺpom K87100

Umývadlo

55 x 44 cm O K81155 41,60 49,50 12,5 18

s otvorom pre batériu

kombinovateľné so stĺpom K87000

alebo polostĺpom K87100

PRIMO

Umývadlo

60 x 46 cm O K81160 45,55 54,20 14,5 18

s otvorom pre batériu

kombinovateľné so stĺpom K87000

alebo polostĺpom K87100

Umývadlo nábytkové

55 x 46 cm O K81955 58,82 70,00 13,5 16K

s otvorom pre batériu

kombinovateľné so stĺpom K87000

alebo polostĺpom K87100

Umývadlo dostupné taktiež v zostave

so spodnou skrinkou K89001

Umývadlo nábytkové

65 x 48 cm O K81965 66,05 78,60 15,5 10K

s otvorom pre batériu

kombinovateľné so stĺpom K87000

alebo polostĺpom K87100

Umývadlo dostupné taktiež v zostave

so spodnou skrinkou K89002

Umývadlo nábytkové

75 x 50 cm O K81975 75,71 90,10 19,0 10K

s otvorom pre batériu

kombinovateľné so stĺpom K87000

alebo polostĺpom K87100

Umývadlo dostupné taktiež v zostave

so spodnou skrinkou K89003

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

15


Sanitárna keramika

Séria

PRIMO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Stĺp K87000 34,62 41,20 9,3 30

pre umývadla K81150, K81155, K81160,

K81955, K81965, K81975

Umývadlo zapustené

PRIMO

Polostĺp K87100 34,62 41,20 5,5 30

pre umývadlá K81150, K81155, K81160,

K81955, K81965, K81975

Umývadlo rohové

35,5 x 45,2 cm, dĺžka ramena 32,5 cm O K82745 37,31 44,40 6,5 32

s otvorom pre batériu

montáž na skrutky

Umývadlo

36 x 27,5 cm O K82236 25,88 30,80 6,0 36

s otvorom pre batériu vpravo

montáž na skrutky

Umývadlo

45 x 35 cm O K82145 31,18 37,10 8,5 22

s otvorom pre batériu

montáž na skrutky

Umývadlo zapustené

56 x 46 cm O K81656 67,48 80,30 10,0 14K

s otvorom pre batériu

montáž zhora

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

16

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

PRIMO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Kombinované WC, 6l, O K89006 128,57 153,00 26,5 6

odpad vodorovný, s hlbokým splachovaním

s nádržou s dvojitým splachovacím systémom 3/6 l,

zmontovaný

Kombinované WC, skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním, 6l,

odpad vodorovný O K83200 62,86 74,80

- nádrž keramická, 3/6 l K84001 65,71 78,20

Kombinované WC, 6l, O K89007 142,86 170,00 27,5 6

odpad svislý, s hlbokým splachovaním

s nádržou s dvojitým splachovacím systémom 3/6 l,

zmontovaný

PRIMO

Kombinované WC, skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním, 6l,

odpad zvislý O K83201 77,14 91,80

- nádrž keramická, 3/6 l K84001 65,71 78,20

Závesné WC O K83100 70,00 83,30 14,5 16

s hlbokým splachovaním, 6l

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

závesy ušľachtilá oceľ K80111 27,39 32,60 5K

sedadlo spoločné pre WC misy Primo a Aplauz

závesy ušľachtilá oceľ K80112 61,60 73,30 5K

s automatickým pozvoľným sklápaním,

sedadlo spoločné pre WC misy Primo a Aplauz

Závesný bidet O K85100 95,88 114,10 15,5 16

s otvorom pre batériu

Možnosť inštalácie na inštalačný modul

Kolo Technic - viď. strana 81

Bidet O K85000 92,61 110,20 15,5 8

s otvorom pre batériu

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

17


Kúpeľňový nábytok

Séria

PRIMO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Kúpeľňová zostava skladajúca sa z:

- umývadlo nábytkové s otvorom 55 x 46 cm

- spodná skrinka pod umývadlo, závesná

50 x 62,5 x 32,5 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná K89001 140,34 167,00 28,0 5K

korpus - karamelový dub

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná K89032 140,34 167,00 28,0 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Skrinka obsahuje výklopnú policu Click-Clack

v priestore pod umývadlom

PRIMO

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo

so štyrmi nábytkovými nožičkami (cena za 1 ks) 99047 4,20 5,00

Kúpeľňová zostava skladajúca sa z:

- umývadlo nábytkové s otvorom 65 x 48 cm

- spodná skrinka pod umývadlo, závesná

60 x 62,5 x 32,5 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná K89002 147,90 176,00 32,5 5K

korpus - karamelový dub

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná K89033 147,90 176,00 32,5 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Skrinka obsahuje výklopnú policu Click-Clack

v priestore pod umývadlom

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo

so štyrmi nábytkovými nožičkami (cena za 1 ks) 99047 4,20 5,00

Kúpeľňová zostava skladajúca sa z:

- umývadlo nábytkové s otvorom 75 x 50 cm

- spodná skrinka pod umývadlo, závesná

70 x 62,5 x 32,5 cm

Skrinka obsahuje výklopnú policu Click-Clack

v priestore pod umývadlom

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná K89003 178,99 213,00 38,0 5K

korpus - karamelový dub

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná K89034 178,99 213,00 38,0 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo

so štyrmi nábytkovými nožičkami (cena za 1 ks) 99047 4,20 5,00

18

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

PRIMO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Skrinka pod umývadlo so zásuvkou

závesná

50 x 62,5 x 34,8 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 89104 138,66 165,00 12,0 5K

korpus - karamelový dub

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 89107 142,86 170,00 12,0 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Kombinovateľná s nábytkovým umývadlom

Primo K81955 (nutné objednať zvlášť)

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo

so štyrmi nábytkovými nožičkami (cena za 1 ks) 99047 4,20 5,00

PRIMO

Skrinka pod umývadlo so zásuvkou

závesná

60 x 62,5 x 34,8 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 89105 140,34 167,00 14,0 5K

korpus - karamelový dub

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 89108 147,06 175,00 14,0 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Kombinovateľná s nábytkovým umývadlom

Primo K81965 (nutné objednať zvlášť)

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo

so štyrmi nábytkovými nožičkami (cena za 1 ks) 99047 4,20 5,00

Skrinka pod umývadlo so zásuvkou

závesná

70 x 62,5 x 34,8 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 89106 154,62 184,00 15,0 5K

korpus - karamelový dub

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 89109 157,14 187,00 15,0 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Kombinovateľná s nábytkovým umývadlom

Primo K81975 (nutné objednať zvlášť)

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo

so štyrmi nábytkovými nožičkami (cena za 1 ks) 99047 4,20 5,00

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

19


Kúpeľňový nábytok

Séria

PRIMO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Postranná skrinka nízka

30 x 68 x 32,5 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 88136 97,48 116,00 18,0 5K

korpus - karamelový dub

PRIMO

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 88180 109,24 130,00 18,0 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

Možnosť kompletizácie s dvoma alebo

so štyrmi nábytkovými nožičkami (cena za 1 ks) 99047 4,20 5,00

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Postranná skrinka vysoká

30 x 136 x 32,5 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 88137 170,59 203,00 28,0 5K

korpus - karamelový dub

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 88181 193,28 230,00 28,0 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

Možnosť kompletizácie:

- s dvoma alebo so štyrmi nábytkovými

nožičkami (cena za 1 ks) 99047 4,20 5,00

- s košom na bielizeň 88114 28,99 34,50 2,5

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Postranná skrinka vrchná

30 x 34 x 16,5 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 88138 45,38 54,00 4,0 5K

korpus - karamelový dub

čelná plocha - lesklá biela, lakovaná 88182 55,46 66,00 4,0 5K

korpus - lesklá biela, lakovaná

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

- držadlá

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Zrkadlo

50 x 70 x 3,6 cm

Vyhotovenie: lesklá biela, lakovaná 88183 63,87 76,00 10,0 5K

karamelový dub 88140 58,82 70,00 10,0 5K

Možnosť montáže vodorovne i zvisle

20

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo s otvorom pre batériu

49 x 42 cm O 61150 37,82 45,00 10,0 18

55 x 45 cm O 61155 42,02 50,00 13,0 16

kombinovateľné so stĺpom 67000

alebo polostĺpom 67200

Umývadlo s otvorom pre batériu

59 x 48 cm O 61160 47,90 57,00 15,0 16

65 x 50 cm O 61165 54,03 64,30 17,0 14

kombinovateľné so stĺpom 67000

alebo polostĺpom 67100

NOVA TOP

Stĺp 67000 35,38 42,10 9,0 30

pre umývadlá 49, 55, 59, 65, 70 a 80 cm

Polostĺp 67100 35,38 42,10 7,5 30

pre umývadlá 59, 65, 70 a 80 cm

Polostĺp 67200 33,19 39,50 6,5 36

pre umývadlá 50, 55 cm

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

21


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo s otvorom pre batériu

45 x 33 cm O 62145 31,09 37,00 8,0 22

montáž na skrutky

Umývadlo rohové

s otvorom pre batériu O 62732 37,23 44,30 6,5 32

35 x 45 cm, rameno 32 cm

montáž na skrutky

NOVA TOP

Umývadlo rohové, nábytkové,

s otvorom pre batériu O 61751 61,34 73,00 12,5 20

50 x 63 cm, rameno 45 cm

montáž na skrutky

kombinovateľné so spodnou rohovou skrinkou

Nova Top 89038

Umývadlo zapustené, s otvorom pre batériu

montáž zhora

56 x 45 cm O 1517 70,59 84,00 8,0 24K

vr. montážnej šablóny, balené v kartóne

Umývadlo s dávkovačom mydla O 99185 95,80 114,00 9,0 24K

skladajúci sa z:

- umývadlo zapustené NOVA TOP 1517

- dávkovač mydla EMCO

vr. montážnej šablóny, balené v kartóne

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Dodávané farby: 000 biela

22

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo zapustené, s otvorom pre batériu

montáž zhora

60 x 48 cm O 1527 73,11 87,00 9,0 12K

vr. montážnej šablóny, balené v kartóne

Umývadlo s dávkovačom mydla O 99186 98,32 117,00 10,0 12K

skladajúci sa z:

- umývadlo zapustené NOVA TOP 1527

- dávkovač mydla EMCO

vr. montážnej šablóny, balené v kartóne

NOVA TOP

Umývadlo vstavané,

bez otvoru pre batériu, s prepadom vpredu

46,5 x 37cm, montáž zdola O 61846 73,11 87,00 6,5 10K

- vnútorný rozmer: 42 x 33 cm

- vonkajší rozmer: 46,5 x 37 cm

vr. montážnej sady, balené v kartóne

Umývadlo vstavané,

bez otvoru pre batériu, s prepadom vzadu

55 x 46,5 cm, montáž zdola O 61856 76,47 91,00 7,5 10K

- vnútorný rozmer: 49,5 x 40,5 cm

- vonkajší rozmer: 55 x 46,5 cm

vr. montážnej sady, balené v kartóne

Umývadlo vstavané

s otvorom pre batériu, s prepadom vpredu

51 x 46 cm 61851 115,13 137,00 10,0 14K

- vnútorný rozmer: 47,5 x 42 cm

- vonkajší rozmer: 51 x 46 cm

vr. šablóny, montážnej sady, balené v kartóne

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

23


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Drez

60 x 50 cm, keramický 5210 131,09 156,00 28 7

montáž na podmurovanie / podpery

kompletný vr. plastového prepadu a odtokového

ventilu, pre kompletáciu so sifónom 1 1/2“,

odtok Ø 40 mm

Montážne podpery 46 cm 99037 28,40 33,80

Drez

70 x 50 cm, keramický 5230 146,22 174,00 33 8

montáž na podmurovanie / podpery

NOVA TOP

kompletný vr. plastového prepadu a odtokového

ventilu, pro kompletáciu so sifónom 1 1/2“,

odtok Ø 40 mm

Montážne podpery 46 cm 99037 28,40 33,80

Kombinované WC, 6l

odpad vodorovný, skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním O 63200 68,91 82,00 19,0 8

odpad vodorovný

- Keramická nádrž 64001 80,67 96,00 11,5 12K

s dvojčinným splachovaním 3/6 l

tlačidlo chrómované

Kombinované WC, 6l

odpad zvislý, skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním O 63201 85,71 102,00 19,0 8

odpad zvislý

- Keramická nádrž 64001 80,67 96,00 11,5 12K

s dvojčinným splachovaním 3/6 l

tlačidlo chrómované

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

24

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Závesné WC O 63100 84,03 100,00 14,0 16

s hlbokým splachovaním, 6l

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

Závesný bidet O 65100 86,55 103,00 14,0 16

s otvorom pre batériu

Možnosť inštalácie na inštalačný modul

Kolo Technic - viď. strana 81

Bidet O 65000 83,19 99,00 16,5 8

s otvorom pre batériu

NOVA TOP

WC sedadlo s antibakteriálnou úpravou, tvrdé,

z Duroplastu 60122 41,34 49,20 7K

závesy: kovové

balené v kartóne po 6 ks

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu 60120 32,35 38,50 7K

závesy: kovové

balené v kartóne po 7 ks

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu 60123 55,04 65,50 30

závesy: kovové

s automatickým pozvoľným sklápaním

balené v kartóne po 5 ks

Pisoár Nova Top (Alex) 66010 77,31 92,00 11,0 12

prívod zhora

odpad dozadu

Pisoár Nova Top (Alex) 66000 77,31 92,00 11,0 12

prívod zozadu

odpad dozadu

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Príslušenstvo pre pisoáre Nova Top nájdete v kapitole Pisoáre - viď. strana 77.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

25


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP PICO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo s otvorom pre batériu

49 x 42 cm O 61150 37,82 45,00 10,0 18

kombinovateľné so stĺpom 67000

alebo polostĺpom 67200

Stĺp 67000 35,38 42,10 9,0 30

Polostĺp 67200 33,19 39,50 6,5 36

- zo série Nova Top

Umývadlo s otvorom pre batériu

45 x 33 cm O 62145 31,09 37,00 8,0 22

montáž na skrutky

- zo série Nova Top

NOVA TOP

PICO

Umývadlo 50 x 23 cm

- s otvorom pre batériu vpravo, bez prepadu O 61250 47,90 57,00 6,0 36

montáž na skrutky

s vyložením len 23 cm!

špeciálny odtokový ventil s chrómovanou krytkou 96009 7,48 8,90

(nutné objednať)

Umývadlo rohové (Nova Top)

s otvorom pre batériu O 62732 37,23 44,30 6,5 32

35 x 45 cm, rameno 32 cm

montáž na skrutky

- zo série Nova Top

Kombinované WC

s hlbokým splachovaním, 6l

odpad vodorovný, skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním O 63202 64,71 77,00 18,0 8

odpad vodorovný, s dĺžkou iba 60 cm!

- Keramická nádrž s dvojčinným 64011 75,63 90,00 11,0 12K

splachovaním 3/6 l, tlačidlo chrómované

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Dodávané farby: 000 biela

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

26

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP PICO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Kombinované WC rohové

s hlbokým splachovaním, 6l

odpad vodorovný, skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním O 63202 64,71 77,00 18,0 8

odpad vodorovný

- Keramická nádrž rohová s dvojčinným 64013 119,33 142,00 12,0 8K

splachovaním 3/6 l, tlačidlo chrómované

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6l O 63102 79,83 95,00 13,5 16

s dĺžkou iba 50 cm!

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

WC sedadlo, tvrdé, z ABS 60121 32,18 38,30 40

závesy: kovové

NOVA TOP

PICO

balené v kartóne po 5 ks

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Kúpeľňovú sériu Nova Top Pico je možné vhodne kombinovať s keramickými výrobkami Nova Top a Nova Top Junior.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

27


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP BEZ BARIÉR

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo pre telesne postihnutých

s otvorom pre batériu, bez prepadu

65 x 56 cm, montáž na skrutky 68465 60,84 72,40 17,5 14

Odporúčame inštalovať s podomietkovým

sifónom a odtokovým sitkom Viega.

Podomietkový sifón Viega, chrómovaný V56331 50,84 60,50

Odtokové sitko Viega, chrómované V5125 6,64 7,90

k sifónu V56331

Kombinované WC zvýšené, 6l,

pre osoby so zníženou pohyblivosťou

odpad vodorovný, skladajúce sa z:

- WC misa s hlbokým splachovaním 63400 95,80 114,00 20,0 8

odpad vodorovný, výška 46 cm

- Keramická nádrž Nova Top 64001 80,67 96,00 11,5 12K

s dvojčinným splachovaním 3/6 l

tlačidlo chrómované

kombinovateľné s WC sedadlom

60120 (Nova Top), 60114

NOVA TOP

BEZ BARIÉR

Závesné WC s dĺžkou 70 cm

pre telesne postihnutých 63500 111,76 133,00 20,0 16

s hlbokým splachovaním, 6l

kombinovateľné s WC sedadlom

60120 (Nova Top), 60114

Predlžovacia prívodna trubka, G361887161 22,18 26,40

30 cm (Geberit)

WC sedadlo, tvrdé, 60120 32,35 38,50 42K

z Duroplastu

závesy kovové

balené v kartóne po 6 ks

WC sedadlo s poklopom pre starších

a telesne postihnutých z Duroplastu, 60114 62,94 74,90 5K

špeciálne spevnené kovové závesy

Sériu Nova Top Bez Barier je možné vhodne doplniť sanitárnou keramikou Vitalis z programu Keramag

Dodávané farby: 000 biela

28

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre telesne postihnutých

séria Basic

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Držadlo jednoduché

priemer: 30 mm

nerezová oceľ, hladký leštený povrch

dĺžka (rozteč): 300 mm L2100105 31,09 37,00

dĺžka (rozteč): 600 mm L2100605 51,26 61,00

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Pevné držadlo pre umývadlo

priemer: 30 mm

nerezová oceľ, hladký leštený povrch

dĺžka (rozteč): 600 mm L2154605 126,89 151,00

celková dĺžka: 615 mm

dĺžka (rozteč): 700 mm L2154405 133,61 159,00

celková dĺžka: 715 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Sklopné držadlo k WC

priemer: 30 mm

nerezová oceľ, hladký leštený povrch

dĺžka (rozteč): 700 mm L2161005 179,83 214,00

celková dĺžka: 715 mm

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

PRÍSLUŠENSTVO

BEZ BARIÉR

Povrch: hladký

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Výrobca: LEHNEN (D)

29


Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre telesne postihnutých

séria Evolution

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Držadlo jednoduché, priemer: 30 mm

matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

dĺžka (rozteč): 300 mm L30003071 80,67 96,00

dĺžka (rozteč): 400 mm L30004071 87,39 104,00

dĺžka (rozteč): 600 mm L30006071 104,20 124,00

dĺžka (rozteč): 800 mm * L30008071 112,61 134,00

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Držadlo lomené 90˚ L30111071 111,76 133,00

300 x 300 mm

priemer: 30 mm

matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Držadlo lomené 90˚

300 x 600 mm

priemer: 30 mm

matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

- pravé L30121171 129,41 154,00

- ľavé (na obrázku) L30121271 129,41 154,00

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

PRÍSLUŠENSTVO

BEZ BARIÉR

Držadlo do sprchy L30201071 300,84 358,00

762 x 762 mm

priemer: 30 mm

matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Držadlo do sprchy s držiakom sprchy

762 x 762 x 1100 mm

priemer: 30 mm

priemer držiaka sprchy: 25 mm

matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

- pravé L30231171 378,15 450,00

- ľavé (na obrázku) L30231271 378,15 450,00

Možnosť zavesenia sedadla L32010101

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

* termín dodania cca. 4 - 5 týždňov Výrobca: LEHNEN (D)

30

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre telesne postihnutých

séria Evolution

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Pevné držadlo pre umývadlo s držiakom na uterák

priemer: 32 mm

matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

dĺžka: 600 mm L30301001 203,36 242,00

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Sklopné držadlo k WC

priemer: 38 mm

matná nerezová oceľ

na povrchu s bielou hladkou tvrdou penou PUR

dĺžka: 600 mm L30401001 277,31 330,00

dĺžka: 700 mm L30402001 277,31 330,00

dĺžka: 850 mm L30403001 277,31 330,00

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Sklopné držadlo k WC s držiakom toaletného papiera

priemer: 38 mm

matná nerezová oceľ

na povrchu s bielou hladkou tvrdou penou PUR

dĺžka: 600 mm * L30411001 359,66 428,00

dĺžka: 700 mm * L30412001 359,66 428,00

dĺžka: 850 mm * L30413001 359,66 428,00

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Držiak toaletného papiera * L31001001 88,24 105,00

142 x 190 mm

matná nerezová oceľ

s bielymi ozdobnými prvkami

PRÍSLUŠENSTVO

BEZ BARIÉR

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Držiak na WC kefu, s kefou * L31031001 95,80 114,00

výška: 372 mm

priemer: 90 mm

matná nerezová oceľ

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Háčik jednoduchý * L31151001 11,76 14,00

matná nerezová oceľ

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

* termín dodania cca. 4 - 5 týždňov Výrobca: LEHNEN (D)

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

31


Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre telesne postihnutých

séria Evolution

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Sklopné zrkadlo L31201100 227,73 271,00

600 x 450 x 5 mm

možnosť sklopenia 0 – 22°

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Sklopné sedadlo na sprchovanie, bez operadla L32001001 505,04 601,00

matná nerezová oceľ

na povrchu s bielou hladkou tvrdou PUR penou

montáž na stenu

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Sklopné sedadlo na sprchovanie, s operadlom L32005001 610,92 727,00

matná nerezová oceľ

na povrchu s bielou hladkou tvrdou PUR penou

montáž na stenu

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Sklopné sedadlo na sprchovanie, s operadlom L32010101 698,32 831,00

matná nerezová oceľ

na povrchu s bielou hladkou tvrdou PUR penou

montáž na držadlo

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

PRÍSLUŠENSTVO

BEZ BARIÉR

Vešiak sprchového závesu L33101001 156,30 186,00

900 x 900 mm

matná nerezová oceľ s bielymi ozdobnými prvkami

priemer: 25 mm

pre montáž do rohu, s dodatočným stropným

upevnením s výškou 500 mm

kompletný s 12 bielymi úchytmi na záves

a montážnou sadou do masívnej steny

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Sprchový záves, biely L33313000 96,64 115,00

s prvkami pre zaťaženie závesu v spodnej časti

12 otvorov pre uchytenie závesu

Materiál: polyester, možnosť prania v 60˚ C

Rozmer: 1800 x 2000 mm

Výrobca: LEHNEN (D)

32

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre telesne postihnutých

séria Funktion

Číslo

výrobku

zvlnené / hladké

€ bez DPH € vr. DPH

Cena

matné

€ bez DPH € vr. DPH

Držadlo jednoduché

dĺžka (rozteč): 300 mm L100010 . 41,18 49,00 47,90 57,00

dĺžka (rozteč): 600 mm L100060 . 72,27 86,00 83,19 99,00

priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Držadlo lomené 90˚

306 x 610 mm

priemer: 32 mm

- pravé L101211 . 99,16 118,00 115,13 137,00

- ľavé (na obrázku) L101212 . 99,16 118,00 115,13 137,00

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Držadlo do sprchy

so zvislým hladkým ramenom

(pre držiak do sprchy)

600 x 1100 mm

priemer: 32 mm

- pravé L102351 . 167,23 199,00 194,12 231,00

- ľavé (na obrázku) L102352 . 167,23 199,00 194,12 231,00

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Držadlo k WC

s upevnením na stenu a do podlahy

850 x 850 mm

priemer: 32 mm

- pravé L105211 . 172,27 205,00 196,64 234,00

- ľavé (na obrázku) L105212 . 172,27 205,00 196,64 234,00

PRÍSLUŠENSTVO

BEZ BARIÉR

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Pevné držadlo pre umývadlo 50 cm

dĺžka (rozteč): 500 mm

celková dĺžka: 520 mm

výška (rozteč): 305 mm

šírka (rozteč): 153 mm

priemer: 32 mm

- pravé L104011 . 152,10 181,00 173,95 207,00

UPOZORNENIE: termín dodania príslušenstva v hladkom a matnom vyhotovení do 5 týždňov

Výrobca: LEHNEN (D)

V objednávke, prosím, udávajte druh povrchového vyhotovenia uvedením zodpovedajúceho čísla na konci čísla výrobku, napr. L 10 001 02

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

- ľavé (na obrázku) L104012 . 152,10 181,00 173,95 207,00

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Druhy povrchového vyhotovenia: 2 - zvlnené, 1 - hladké, 4 - matné

33


Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre telesne postihnutých

séria Funktion

Číslo

výrobku

zvlnené / hladké

€ bez DPH € vr. DPH

Cena

matné

€ bez DPH € vr. DPH

Pevné držadlo pre umývadlo 60 cm L105460 . 168,91 201,00 194,96 232,00

dĺžka (rozteč): 600 mm

celková dĺžka: 620 mm

výška (rozteč): 153 mm

priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Sklopné držadlo k WC 85 cm L106110 . 246,22 293,00 280,67 334,00

dĺžka (rozteč): 850 mm

celková dĺžka: 870 mm

výška (rozteč): 153 mm

priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Sklopné držadlo 60 cm L106120 . 237,82 283,00 273,95 326,00

dĺžka (rozteč): 600 mm

celková dĺžka: 620 mm

výška (rozteč): 153 mm

priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Pevné držadlo 85 cm L105450. 179,83 214,00 205,88 245,00

PRÍSLUŠENSTVO

BEZ BARIÉR

dĺžka (rozteč): 850 mm

celková dĺžka: 870 mm

výška (rozteč): 153 mm

priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Sklopné držadlo pre WC L106140 . 535,29 637,00 599,16 713,00

dĺžka (rozteč): 550 mm

priemer: 32 mm

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Druhy povrchového vyhotovenia: 2 - zvlnené, 1 - hladké, 4 - matné

UPOZORNENIE: termín dodania príslušenstva v hladkom a matnom vyhotovení do 5 týždňov

Výrobca: LEHNEN (D)

V objednávke, prosím, udávajte druh povrchového vyhotovenia uvedením zodpovedajúceho čísla na konci čísla výrobku, napr. L 10 001 02

34

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre telesne postihnutých

séria Funktion

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Sklopné sedadlo na sprchovanie, L1200100 315,97 376,00

bez operadla

Rozmery sedadla: 450 x 350 mm

Montáž na stenu,

povrch sedadla PVC s otvormi

Dodávané vr. montážnej sady

do muriva (plná tehla, betón)

Sklopné sedadlo na sprchovanie, s operadlom L1221100 337,82 402,00

Rozmery sedadla:

šírka: 486 mm

vyloženie: 525 mm

výška s operadlom: 500 mm

Montáž na stenu,

sedadlo z PVC modulov

Dodávané vr. montážnej sady do muriva

(plná tehla, betón)

Sklopné sedadlo na sprchovanie, s operadlom L1223100 337,82 402,00

montáž na držadlo

Rozmery sedadla:

šírka: 486 mm

vyloženie: 525 mm

výška s operadlom: 445 mm

Montáž zavesením na držadlo,

sedadlo z PVC modulov

PRÍSLUŠENSTVO

BEZ BARIÉR

Sprchovacia vanička z nerezovej ocele L1550200 645,38 768,00

900 x 900 mm

výška 38 mm, odtok Ø 60 mm

s protiklzným povrchom,

na zabudovanie do úrovne podlahy,

dodávané vrátane odpadového sifónu

Povrch: 0 - leštený

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Výrobca: LEHNEN (D)

35


Výrobky z nerezovej ocele pre staršie a telesne postihnuté osoby

PRÍSLUŠENSTVO pre telesne postihnutých

séria Funktion

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Vešiak sprchového závesu L1410100 208,40 248,00

900 x 900 mm

Pre montáž do rohu,

s dodatočným stropným

upevnením s výškou 500 mm

Držiak toaletného papiera L1103100 68,91 82,00

- hák so svorkou pre montáž

na držadlo

povrch: 0 - leštený

Držiak sprchy L1120200 69,75 83,00

pre montáž na zvislé hladké

rameno sprchovacieho držadla

s priemerom 32 mm

(L 10 235 1. , .L 10 235 2.)

povrch: 0 - leštený

PRÍSLUŠENSTVO

BEZ BARIÉR

Upevňovacia sada pre sklopné zrkadlo L1600510 138,66 165,00

2-dielna, bez zrkadla,

pre zrkadlá hrúbky 6 mm

s rozmerom 600 x 400 mm,

s úchytom na reguláciu uhla naklopenia

povrch: 0 - leštený

Povrch: 0 - leštený

36

Výrobca: LEHNEN (D)

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

NOVA TOP JUNIOR

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo s otvorom O 61150 37,82 45,00 10,0 18

49 x 42

(1.356)

montáž na skrutky

kombinovateľné s oceľovym polostĺpom

99005, 99006 alebo s keramickým

polostĺpom Nova Top 67200

- zo série Nova Top

Polostĺp

ušľachtilá oceľ

- chrómovaný 99005 25,63 30,50 –

- červený 99006 31,76

(919)

37,80 –

(1.139)

vr. montážnej sady

WC misa s hlbokým splachovaním, 6l

výška 33 cm 63005 32,02 38,10 9,5 16

odpad vodorovný

(1.148)

kombinovateľná s nádržou 93004

a WC sedadlom 60112 a 60119

Nádržka plastová, 6l so STOP funkciou 93004 33,11 39,40 2,5 38K

- výška: 35,5 cm

(1.187)

- šírka: 35,0 cm

- hĺbka: 14 cm

súčasťou dodávky nádrže:

koleno, tesnenie, montážna sada

Závesné WC Keramag Kind 201700 168,07 200,00 13,3 16

s hlbokým splachovaním, 6l,

(6.032)

kombinovateľné s WC sedadlom

Nova Top Junior 60112, 60119

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

Poznámka:

Pre predaj WC závesného Keramag Kind platia

obchodné podmienky platné pre výrobky Keramag

NOVA TOP

JUNIOR

WC sedadlo z Duroplastu

farebné vyhotovenie:

- biela 60112 29,33 34,90 1,7 5K

(1.051)

- červená 60119 34,29 40,80 1,7 5K

(1.229)

pre WC misy Nova Top Junior 63005

a Kind 201700

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Kúpeľňovú sériu Nova Top Junior je možné vhodne kombinovať s výrobkami zo série Nova Top a Nova Top Pico.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

37


Sanitárna keramika

Séria

TWINS

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo, vnútri pravouhlé

50 x 46 cm, s otvorom pre batériu O L51150 62,18 74,00 16,0 16K

montáž na skrutky

pre kombináciu so spodnou skrinkou 89200, 89201

alebo s oválnym sifónom 99107, s pravouhlým

sifónom 99108 a uzatvárateľným odtokovým

ventilom k umývadlu 99111

Umývadlo, vnútri oválne

50 x 46 cm, s otvorom pre batériu O L51151 62,18 74,00 16,0 16K

montáž na skrutky

pre kombináciu so spodnou skrinkou 89200, 89201

alebo s oválnym sifónom 99107, s pravouhlým

sifónom 99108 a uzatvárateľným odtokovým

ventilom k umývadlu 99111

Umývadlo, vnútri pravouhlé

60 x 46 cm, s otvorom pre batériu O L51160 68,91 82,00 17,0 12K

montáž na skrutky

pre kombináciu so spodnou skrinkou 89202, 89203

alebo s oválnym sifónom 99107, s pravouhlým

sifónom 99108 a uzatvárateľným odtokovým

ventilom k umývadlu 99111

Umývadlo, vnútri oválne

60 x 46 cm, s otvorom pre batériu O L51161 68,91 82,00 17,0 12K

montáž na skrutky

pre kombináciu so spodnou skrinkou 89202, 89203

alebo s oválnym sifónom 99107, s pravouhlým

sifónom 99108 a uzatvárateľným odtokovým

ventilom k umývadlu 99111

Sifón oválny

chróm 99107 38,66 46,00

Sifón pravouhlý

chróm 99108 41,18 49,00

TWINS

Uzatvárateľný odtokový ventil

k umývadlu s prepadom, systém Click-Clack

chróm 99111 13,45 16,00

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Dodávané farby: 000 biela

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

38

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

TWINS

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Kúpeľňová zostava, 50 x 52 x 46 cm

skladajúca sa z:

- umývadlo 50 cm, s prepadom, vnútri pravouhlé

- skrinka pod umývadlo, závesná

50 x 37 x 46 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge L59000 162,18 193,00 30,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava L59001 162,18 193,00 30,0 5

korpus - biela

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Možnosť kombinácie s chrómovanou krytkou 99113

Kúpeľňová zostava, 60 x 52 x 46 cm

skladajúca sa z:

- umývadlo 60 cm, s prepadom, vnútri pravouhlé

- skrinka pod umývadlo, závesná

60 x 37 x 46 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge L59004 178,99 213,00 30,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava L59005 178,99 213,00 30,0 5

korpus - biela

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Možnosť kombinácie s chrómovanou krytkou 99113

Kúpeľňová zostava, 50 x 52 x 46 cm

skladajúca sa z:

- umývadlo 50 cm, s prepadom, vnútri oválne

- skrinka pod umývadlo, závesná

50 x 37 x 46 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge L59002 162,18 193,00 30,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava L59003 162,18 193,00 30,0 5

korpus - biela

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Možnosť kombinácie s chrómovanou krytkou 99113

Kúpeľňová zostava, 60 x 52 x 46 cm

skladajúca sa z:

- umývadlo 60 cm, s prepadom, vnútri oválne

- skrinka pod umývadlo, závesná

60 x 37 x 46 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge L59006 178,99 213,00 30,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava L59007 178,99 213,00 30,0 5

korpus - biela

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Možnosť kombinácie s chrómovanou krytkou 99113

TWINS

Sériu TWINS možno tiež kombinovať s WC a bidetmi série Style, Primo alebo ďalšími sériami zn KOLO.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

39


Kúpeľňový nábytok

Séria

TWINS

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Skrinka pod umývadlo, závesná

50 x 37 x 46 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge 89200 106,72 127,00 14,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava 89201 106,72 127,00 14,0 5

korpus - biela

kombinovateľná s umývadlami L51150, L51151

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Možnosť kombinácie s chrómovanou krytkou 99113

Tento výrobok sa dodáva nezmontovaný

Skrinka pod umývadlo, závesná

zmontovaná

50 x 37 x 46 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge 89217 111,76 133,00 14,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava 89218 111,76 133,00 14,0 5

korpus - biela

kombinovateľná s umývadlami L51150, L51151

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Možnosť kombinácie s chrómovanou krytkou 99113

Skrinka pod umývadlo, závesná

60 x 37 x 46 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge 89202 117,65 140,00 16,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava 89203 117,65 140,00 16,0 5

korpus - biela

kombinovateľná s umývadlami L51160, L51161

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Možnosť kombinácie s chrómovanou krytkou 99113

Tento výrobok sa dodáva nezmontovaný

TWINS

Skrinka pod umývadlo, závesná

zmontovaná

60 x 37 x 46 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge 89219 123,53 147,00 16,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava 89220 123,53 147,00 16,0 5

korpus - biela

kombinovateľná s umývadlami L51160, L51161

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Možnosť kombinácie s chrómovanou krytkou 99113

Sériu TWINS možno tiež kombinovať s WC a bidetmi série Style, Primo alebo ďalšími sériami zn KOLO.

40

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

TWINS

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Postranná skrinka vysoká, závesná

s košom na bielizeň, vrchná časť výsuvná

32 x 140 x 32 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - wenge 88322 142,02 169,00 19,0 5

korpus - biela

čelná plocha - dub arava 88323 142,02 169,00 19,0 5

korpus - biela

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod pre montáž

držadlo

Krytka sifónu, matný chróm

28,5 x 7 x 13 cm 99113 11,34 13,50

Zrkadlo

50 x 60 x 7 cm

Vyhotovenie: wenge 88300 54,62 65,00 5,0 5

dub arava 88301 54,62 65,00 5,0 5

Zrkadlo

60 x 60 x 7 cm

Vyhotovenie: wenge 88302 58,82 70,00 6,0 5

dub arava 88303 58,82 70,00 6,0 5

TWINS

Sériu TWINS možno tiež kombinovať s WC a bidetmi série Style, Primo alebo ďalšími sériami zn KOLO.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

41


Sanitárna keramika

Séria

STYLE

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo 50 cm

50 x 44 cm O L21950 59,66 71,00 13,0 18

s otvorom pre batériu

pre kombináciu s polostĺpom L27100

alebo so spodnou skrinkou 89116, 89127

Umývadlo 55 cm

55 x 45 cm O L21955 64,71 77,00 14,0 18

s otvorom pre batériu

pre kombináciu s polostĺpom L27100

alebo so spodnou skrinkou 89116, 89127

Umývadlo 60 cm

60 x 46 cm O L21960 68,91 82,00 16,0 16

s otvorom pre batériu

pre kombináciu s polostĺpom L27100

alebo so spodnou skrinkou 89116, 89127

Umývadlo 70 cm

70 x 48 cm O L21970 84,03 100,00 19,0 18

s otvorom pre batériu

pre kombináciu s polostĺpom L27100

alebo so spodnou skrinkou 89116, 89127

Umývadlo asymetrické rohové, pravé

65 x 46 cm O L21765 111,76 133,00 - 10K

s otvorom pre batériu

pre kombináciu s polostĺpom L27100

alebo so spodnou skrinkou 89116, 89127

Umývadlo asymetrické rohové, ľavé

65 x 46 cm O L21766 111,76 133,00 - 10K

s otvorom pre batériu

pre kombináciu s polostĺpom L27100

alebo so spodnou skrinkou 89116, 89127

STYLE

Polostĺp L27100 53,78 64,00 5,5 24

pre umývadlá L21950, L21955, L21960, L21970,

L21765, L21766

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Dodávané farby: 000 biela

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

42

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

STYLE

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo 36 cm

36 x 26 cm O L22136 46,22 55,00 6,2 32

s otvorom pre batériu vpravo

montáž na skrutky

Umývadlo asymetrické 45 cm

45 x 35 cm O L22145 53,78 64,00 8,6 28

s otvorom pre batériu

montáž na skrutky

Umývadlo rohové

37 x 50 cm, dĺžka ramena 35,3 O L21750 55,46 66,00 8,5 28

s otvorom pre batériu

montáž na skrutky

Umývadlo vstavané

52 x 41 cm O L21846 73,95 88,00 22,0 10K

bez otvoru pre batériu, s prepadom vpredu

- vnútorný rozmer: 46 x 35 cm

- vonkajší rozmer: 52 x 41 cm

vr. šablóny a montážnej sady, balené v kartóne

Umývadlo vstavané

56 x 44 cm O L21850 84,87 101,00 24,0 10K

bez otvoru pre batériu, s prepadom vpredu

- vnútorný rozmer: 50 x 38 cm

- vonkajší rozmer: 56 x 44 cm

vr. šablóny a montážnej sady, balené v kartóne

Kombinované WC, 3/6 l

s hlbokým splachovaním, odpad univerzálny L29000 233,61 278,00 36,0 6K

skladajúcí sa z:

- WC misa vr. upevňovacej sady O

s krytkami A3569

- Nádrž keramická s dvojitým

splachovacím systémom, 3/6 l

tlačidlo chrómované

pre kombináciu s WC sedadlom L20111, L20112

STYLE

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

43


Sanitárna keramika, kúpeľňový nábytok

Séria

STYLE

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Závesné WC

s hlbokým splachovaním O L23100 116,81 139,00 13,7 16

pre kombináciu s WC sedadlom L20111, L20112

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplast

závesy kovové L20111 46,22 55,00 - 5K

závesy kovové L20112 81,51 97,00 - 5K

s automatickým pozvoľným sklápaním,

Závesný bidet

pre jednootvorovú batériu O L25100 150,42 179,00 15,5 16

Možnosť inštalácie na inštalačný modul

Kolo Technic - viď. strana 81

Bidet

pre jednootvorovú batériu O L25000 142,02 169,00 17,5 8

Skrinka pod umývadlá, závesná

38,2 x 51 x 37 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - polárna biela 89116 204,20 243,00 8,5 5K

korpus - biela

čelná plocha - teak 89127 204,20 243,00 8,5 5K

korpus - biela

Pre kombináciu s umývadlami L21950, L21955,

L21960, L21970, L21765, L21766

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Kompletné s:

- montážne príslušenstvo

- návod na montáž

STYLE

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

44

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

STYLE

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Postranná skrinka nízka, závesná

38,2 x 69 x 37 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - polárna biela, 88197 260,50 310,00 12,0 5K

korpus - biela

čelná plocha - teak 88214 260,50 310,00 12,0 5K

korpus - biela

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Kompletné s: - montážne príslušenstvo

- návod na montáž

Postranná skrinka vysoká, závesná

38,2 x 160 x 37 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - polárna biela 88199 430,25 512,00 25,0 5K

korpus - biela

čelná plocha - teak 88215 430,25 512,00 25,0 5K

korpus - biela

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Kompletné s: - montážne príslušenstvo

- návod na montáž

Postranná skrinka vrchná, závesná

38,2 x 69 x 20,4 cm

Farebné vyhotovenie:

čelná plocha - polárna biela 88204 226,89 270,00 7,0 5

korpus - biela

čelná plocha - teak 88216 226,89 270,00 7,0 5

korpus - biela

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Kompletné s: - montážne príslušenstvo

- návod na montáž

Zrkadlo s odkladacou poličkou

45,7 x 76,2 x 15 cm

Farebné vyhotovenie:

polička - polárna biela 88201 110,08 131,00 6,0 5

rám - biela

polička - teak 88217 110,08 131,00 6,0 5

rám - biela

Kompletné s: - montážne príslušenstvo

- návod na montáž

STYLE

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

45


Sanitárna keramika

Séria

VARIUS

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

VARIUS

Umývadlo oválné 60 cm

60 x 51 cm O K31160 78,15 93,00 15,0 16K

s otvorom, s prepadom

pre kombináciu s polostĺpom K37100

Umývadlo pravouhlé 60 cm

60 x 48,5 cm O K31161 78,15 93,00 17,2 16K

s otvorom, s prepadom

pre kombináciu s polostĺpom K37100

Umývadlo oválne 70 cm

70 x 54 cm O K31170 104,20 124,00 19,3 12K

s otvorom, s prepadom

pre kombináciu s polostĺpom K37100

Umývadlo asymetrické 80 cm, pravé

80 x 51 cm O K31780 170,59 203,00 23,0 6K

s otvorom, s prepadom

pre kombináciu s polostĺpom K37100

Umývadlo asymetrické 80 cm, ľavé

80 x 51 cm O K31781 170,59 203,00 23,0 6K

s otvorom, s prepadom

pre kombináciu s polostĺpom K37100

Umývadlo nábytkové 80 cm, pravouhlé

80 x 48 cm, s otvorom, s prepadom O K31980 188,24 224,00 25,0 6K

pre kombináciu s polostĺpom K37100 alebo

so spodnou skrinkou 89071, 89073, 89075

Umývadlo nábytkové 100 cm, pravouhlé

100 x 48 cm, s otvorom, s prepadom O K31900 247,90 295,00 32,0 6K

pre kombináciu s polostĺpom K37100 alebo

so spodnou skrinkou 89072, 89074, 89076

Umývadlo pravouhlé 40 cm

40 x 31 cm O K32140 61,34 73,00 24K

s otvorom, s prepadom

montáž na skrutky

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

46

Umývadlo oválne 45 cm

45 x 39 cm O K32445 66,39 79,00 10,5 18K

s otvorom, bez prepadu, montáž na skrutky

pre kombináciu so:

Špeciálny odtokový ventil, kovový 521070 51,68 61,50

s krytkou - chróm

alebo

Špeciálny odtokový ventil, plastový 96009 7,48 8,90

s krytkou - chróm

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

VARIUS

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Polostĺp keramický K37100 64,71 77,00 8,5 24

vr. upevňovacej sady A3569

pre umývadlá K31160, K31161, K31170, K31780,

K31781, K31980, K31900

VARIUS

Kombinované WC O K39000 303,36 361,00 34,5 6K

s hlbokým splachovaním, 6l,

odpad univerzálny Multi, skládajúce sa z:

- WC misa vr. upevňovacej sady A3569

- Nádrž keramická, s dvojitým splachovacím

systémom, 3/6 l, tlačidlo chrómované

(balené v 1 kartóne)

pre kombináciu s WC sedadlom K30111, K30113

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6l, O K33100 137,82 164,00 15,3 16K

Kompletné s:

- upevňovacia sada 99054

- predĺžená prívodná rúrka 96023

- predĺžená odpadová rúrka 96024

pre kombináciu s WC sedadlom K30111, K30113

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

WC sedadlo tvrdé, z Duroplastu K30111 51,26 61,00 – 5K

závesy z ušľachtilej ocele

balené v kartóne po 5 ks

WC sedadlo tvrdé, z Duroplastu K30113 84,03 100,00 – 5K

s automatickým pozvoľným sklápaním,

odnímateľné, závesy z ušľachtilej ocele

balené v kartóne po 5 ks

Bidet závesný

pre jednootvorovú batériu O K35100 190,76 227,00 15,7 16K

vr. upevňovacej sady 99054

v kombinácii s bidetovým sedadlom K30310

Možnosť inštalácie na inštalačný modul

Kolo Technic - viď. strana 81

Bidet stojací

pre jednootvorovú batériu O K35000 162,18 193,00 15,7 8K

vr. upevňovacej sady A3569

v kombinácii s bidetovým sedadlom K30310

Bidetové sedadlo K30310 36,97 44,00 - 5K

tvrdé, z duroplastu

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

47


Kúpeľňový nábytok

Séria

VARIUS

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

VARIUS

Skrinka pod umývadlo 80 cm

76 x 52,6 x 36,2 cm

vyhotovenie: lesklá biela 89071 277,31 330,00 20,0 5K

wenge 89073 277,31 330,00 20,0 5K

tmavý grafit 89125 312,61 372,00 20,0 5K

Pre kombináciu s nábytkovým umývadlom K31980

Možnosť kombinácie s dvoma alebo štyrmi podpornými

nožičkami v kovovom vyhotovení (1 ks) 99046 11,85 14,10

vr. montážnej sady a návodu na montáž

Skrinka pod umývadlo 100 cm

96 x 52,6 x 36,2 cm

vyhotovenie: lesklá biela 89072 323,53 385,00 22,0 5K

wenge 89074 323,53 385,00 22,0 5K

tmavý grafit 89126 369,75 440,00 22,0 5K

Pre kombináciu s nábytkovým umývadlom K31900

Možnosť kombinácie s dvoma alebo štyrmi podpornými

nožičkami v kovovom vyhotovení (1 ks) 99046 11,85 14,10

vr. montážnej sady a návodu na montáž

Postranná nízka skrinka so zásuvkou

36,5 x 59,6 x 36,2 cm

vyhotovenie: lesklá biela 88115 277,31 330,00 18,0 5K

wenge 88117 277,31 330,00 18,0 5K

tmavý grafit 88153 312,61 372,00 18,0 5K

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Možnosť kombinácie s dvoma alebo štyrmi podpornými

nožičkami v kovovom vyhotovení (1 ks) 99046 11,85 14,10

vr. montážnej sady a návodu na montáž

Postranná vysoká skrinka s košom na bielizeň

36,5 x 152,2 x 36,2 cm

vyhotovenie: lesklá biela 88116 508,40 605,00 30,0 5K

wenge 88118 508,40 605,00 30,0 5K

tmavý grafit 88154 578,15 688,00 30,0 5K

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Možnosť kombinácie s dvoma alebo štyrmi podpornými

nožičkami v kovovom vyhotovení (1 ks) 99046 11,85 14,10

vr. montážnej sady a návodu na montáž

Ku kúpeľňovej sérii Varius odporúčame vane Progress, Clarissa a Perfect a sprchovacie kúty Niven alebo Akcent Plus.

K skrinkám Varius je možné doobjednať systém Click-Clack (č 99153).

48

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

VARIUS

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Zrkadlo

76 x 70 x 5,8 cm

vyhotovenie: lesklá biela 88208 76,47 91,00 4,0 5K

VARIUS

wenge 88209 76,47 91,00 4,0 5K

tmavý grafit 88210 85,71 102,00 4,0 5K

montáž iba horizontálne

vr. montážnej sady a návodu na montáž

Možnosť kombinácie s poličkou 76 cm.

Zrkadlo

96 x 70 x 5,8 cm

vyhotovenie: lesklá biela 88211 87,39 104,00 5,0 5K

wenge 88212 87,39 104,00 5,0 5K

tmavý grafit 88213 101,68 121,00 5,0 5K

montáž iba horizontálne

vr. montážnej sady a návodu na montáž

Možnosť kombinácie s poličkou 96 cm.

Polička

76 x 3,8 x 18 cm

vyhotovenie: lesklá biela 88123 51,26 61,00 3,5 5K

wenge 88127 51,26 61,00 3,5 5K

tmavý grafit 88155 56,30 67,00 3,5 5K

vr. montážnej sady a návodu na montáž

Možnosť kombinácie so zrkadlom 76 cm.

Polička

96 x 3,8 x 18 cm

vyhotovenie: lesklá biela 88124 56,30 67,00 4,5 5K

wenge 88128 56,30 67,00 4,5 5K

tmavý grafit 88156 63,87 76,00 4,5 5K

vr. montážnej sady a návodu na montáž

Možnosť kombinácie so zrkadlom 96 cm.

Ku kúpeľňovej sérii Varius odporúčame vane Progress, Clarissa a Perfect a sprchovacie kúty Niven alebo Akcent Plus.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

49


Sanitárna keramika

Séria

APLAUZ

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo nábytkové

80 x 55 cm O 41980 163,03 194,00 21,0 12K

s otvorom pre batériu

kombinovateľné

s polostĺpom 47101

alebo so spodnou skrinkou 89048 / 89050

APLAUZ

Umývadlo nábytkové

100 x 55 cm O 41900 294,96 351,00 27,0 6K

s otvorom pre batériu

kombinovateľné

s polostĺpom 47101

alebo so spodnou skrinkou 89049 / 89051

Polostĺp

pre umývadlá 47101 76,47 91,00 7,5 20

80, 100 cm

vr. upevňovacej sady s krytkami A3569

Umývadlo zapustené

60 x 47 cm, montáž zhora O 41860 111,76 133,00 14,0 10K

s otvorom pre batériu

balené v kartóne

Závesné WC

s hlbokým splachovaním, 6 l O 43100 163,03 194,00 16,0 16

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

závesy ušľachtilá oceľ K80111 27,39 32,60 5K

sedadlo spoločné pre WC misy Aplauz a Primo

závesy ušľachtilá oceľ K80112 61,60 73,30 5K

s automatickým pozvoľným sklápaním,

sedadlo spoločné pre WC misy Aplauz a Primo

Závesný bidet

pre jednootvorovú batériu O 45100 234,45 279,00 17,8 16

kombinovateľný s bidetovým

sedadlom

Možnosť inštalácie na inštalačný modul

Kolo Technic - viď. strana 81

Bidetové sedadlo, tvrdé, z Duroplastu 40310 38,66 46,00 5K

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

50

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika, kúpeľňový nábytok

Séria

APLAUZ

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Skrinka pod umývadlo 80 cm, stojaca

72 x 78 x 35 cm

Vyhotovenie:

podstavec - wenge 89048 357,14 425,00 24,0 3K

dvierka - lesklá biela

podstavec - japonská višňa 89050 357,14 425,00 24,0 3K

dvierka - lesklá biela

Držadlo z ušľachtilej ocele.

APLAUZ

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Kombinovateľná s nábytkovým

umývadlom 41980.

Skrinka pod umývadlo 100 cm, stojaca

93 x 78 x 35 cm

Vyhotovenie:

podstavec - wenge 89049 464,71 553,00 28,0 3K

dvierka - lesklá biela

podstavec - japonská višňa 89051 464,71 553,00 28,0 3K

dvierka - lesklá biela

Držadlá z ušľachtilej ocele.

Kombinovateľná s nábytkovým

umývadlom 41900.

Postranná nízka skrinka so zásuvkou, stojaca

46 x 82 x 35 cm

Vyhotovenie:

podstavec a vrchná doska - wenge 88051 368,91 439,00 30,0 3K

dvierka a zásuvka - lesklá biela

podstavec - japonská višňa 88066 368,91 439,00 30,0 3K

dvierka - lesklá biela

Držadlá z ušľachtilej ocele.

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Postranná „stredná“ skrinka so zásuvkou, stojaca

46 x 136 x 35 cm

Vyhotovenie:

korpus - wenge 88052 500,00 595,00 47,0 3K

dvierka a zásuvka - lesklá biela

podstavec - japonská višňa 88067 500,00 595,00 47,0 3K

dvierka - lesklá biela

Držadlá z ušľachtilej ocele.

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

51


Kúpeľňový nábytok

Séria

APLAUZ

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Vysoká skrinka s 2 zásuvkami, stojaca

s košom na bielizeň

46 x 179 x 35 cm

Vyhotovenie:

korpus - wenge 88053 749,58 892,00 58,0 3K

dvierka a zásuvka - lesklá biela

APLAUZ

podstavec - japonská višňa 88068 749,58 892,00 58,0 3K

dvierka - lesklá biela

Držadlá z ušľachtilej ocele.

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Zrkadlo nástenné

72 x 96 X 3,2 cm, montáž na výšku

Vyhotovenie: wenge 88184 143,70 171,00 10,0 3K

japonská višňa 88186 143,70 171,00 10,0 3K

Kombinovateľné s nábytkovým umývadlom 41980

a odkládacími poličkami 88057 a 88072.

Zrkadlo nástenné

92 x 96 X 3,2 cm

Vyhotovenie: wenge 88185 154,62 184,00 13,0 3K

japonská višňa 88187 154,62 184,00 13,0 3K

Kombinovateľné s nábytkovým umývadlom 41900

a odkládacími poličkami 88058 a 88073.

Sedák

35 x 46 x 35 xm

Vyhotovenie: wenge 88059 131,09 156,00 3K

japonská višňa 88074 131,09 156,00 3K

Polička 46 x 4 x 15 cm

Vyhotovenie: wenge 88056 59,66 71,00 3K

japonská višňa 88071 59,66 71,00 3K

Polička 72 x 4 x 15 cm

Vyhotovenie: wenge 88057 76,47 91,00 3K

japonská višňa 88072 76,47 91,00 3K

Polička 92 x 4 x 15 cm

Vyhotovenie: wenge 88058 88,24 105,00 3K

japonská višňa 88073 88,24 105,00 3K

52

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

EGO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo s otvorom pre batériu

60 x 50 cm O K11161 120,17 143,00 19,5 3K

Umývadlo s otvorom pre batériu

68 x 53,5 cm O K11169 178,15 212,00 22,5 3K

EGO

Umývadlo asymetrické s otvorom pre batériu

80 x 50 cm

odkladacia plocha vpravo O K11180 275,63 328,00 28,5 3K

Umývadlo asymetrické s otvorom pre batériu

80 x 50 cm

odkladacia plocha vľavo O K11181 275,63 328,00 28,5 3K

Závesné WC O K13102 259,66 309,00 25,0 4K

s hlbokým splachovaním, 6l

Kompletné s:

- montážna sada A42312

- predĺžená odpadová rúrka 96024

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

53


Sanitárna keramika

Séria

EGO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

WC misa O K13000 252,10 300,00 25,5 4K

s hlbokým splachovaním, 6l

odpad vodorovný - univerzálny (vodorovný/zvislý)

Kompletná s:

- montážna sada A42300

Odpadová sada „P“, obsahujúca vodorovnú

rúrku a montážne elementy A41962099 21,01 25,00

EGO

POZOR: iná rozteč prívodu a odpadu vody!

Odporúčané podomietkové

splachovacie nádrže

k WC mise Ego K13000:

Číslo

Výrobca: Podomietkový systém: výrobku:

Geberit Nádrž podomietková s dvojčinným splachovaním 3/6l 109.300.00.1

(+ objednať: vtoková rúrka vr. manžety 152.434.16.1)

Viega Nádrž podomietková s dvojčinným splachovaním 3/6l 8461-471927

Závesný bidet O K15100 215,97 257,00 20,0 4K

s otvorom pre batériu

vrátane montážnej sady A42255

Možnosť inštalácie na inštalačný modul

Kolo Technic - viď. strana 81

Bidet O K15000 233,61 278,00 17,5 4K

s otvorom pre batériu

vrátane montážnej sady A42250

WC sedadlo, tvrdé, z Duroplastu

kovové závesy, chrómované, odnímateľné K10111 52,94 63,00 5K

kovové závesy, chrómované K10113 52,94 63,00 5K

kovové závesy, s automatickým K10112 85,71 102,00 4K

pozvoľným sklápaním

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

54

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

EGO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Skrinka pod umývadlo, závesná

120 x 30 x 52 cm 89058 405,04 482,00 26,0 3K

výrez na sifón: vľavo

Vyhotovenie: wenge

Kombinovateľná s umývadlami

Ego K11161 a K11169

Skrinka pod umývadlo, závesná

120 x 30 x 52 cm 89060 405,04 482,00 26,0 3K

výrez na sifón: uprostred

Vyhotovenie: wenge

Kombinovateľná s umývadlami

Ego K11161 a K11169

EGO

Skrinka pod umývadlo, závesná

120 x 30 x 52 cm 89059 405,04 482,00 26,0 3K

výrez na sifón: vpravo

Vyhotovenie: wenge

Kombinovateľná s umývadlami

Ego K11161 a K11169

Zásuvka ku skrinkám pod umývadlo 89066 166,39 198,00 16,0 3K

47 x 22 x 41 cm

Vyhotovenie: wenge

Postranná skrinka nízka, závesná

30 x 90 x 20,5 cm 88088 427,73 509,00 16,0 3K

Vyhotovenie: wenge

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Postranná skrinka vysoká, závesná

30 x 150 x 20,5 cm 88089 578,15 688,00 23,0 3K

Vyhotovenie: wenge

Možnosť montáže závesov dvierok

na ľavej alebo pravej strane.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

55


Kúpeľňový nábytok

Séria

EGO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Postranná skrinka vysoká so zrkadlom, závesná

poličky obojstranné, 30 x 150 x 20,5 cm 88092 589,08 701,00 25,0 3K

Vyhotovenie: wenge

EGO

Skrinka vodorovná 90 cm, závesná

90 x 30 x 20,5 cm 88090 485,71 578,00 20,0 3K

Vyhotovenie: wenge

Skrinka vodorovná so zrkadlom 120 cm, závesná 88107 600,84 715,00 20,0 3K

120 x 30 x 20,5 cm

Vyhotovenie: wenge

Zrkadlo s osvetlením 88108 335,29 399,00 20,0 3K

120 x 40 x 5 cm

s vypínačom

Kompletná dodávka s:

- svetlo

- transformátor

- montážna sada

- návod na montáž

Zrkadlo s osvetlením 88109 231,93 276,00 23,0 3K

37 x 90 x 5 cm

s vypínačom

Kompletná dodávka s:

- svetlo

- transformátor

- montážna sada

- návod na montáž

56

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

QUATTRO

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo 60 cm

s 1 otvorom, bez prepadu

60 x 48 x 14,5 cm, priemer odtoku 48 mm O K61460 900 214,29 255,00 19,0 3K

pre kombináciu s polostĺpom K67100 alebo

so spodnou skrinkou 89067, ku ktorým objednať

taktiež odpadový a prepadový sifón 96010

Špeciálny odtokový ventil s krytkou - chróm 521070 51,68 61,50

(kombinovať s umývadlami bez polostĺpu a skrinky)

Umývadlo 90 cm

s 1 otvorem, bez prepadu

90 x 41,5 x 14,5 cm, priemer odtoku 48 mm O K61490 900 423,53 504,00 24,0 3K

pre kombináciu s polostĺpom K67100 alebo

so spodnou skrinkou 89067, ku ktorým objednať

taktiež odpadový a prepadový sifón 96010

QUATTRO

Špeciálny odtokový ventil s krytkou - chróm 521070 51,68 61,50

(kombinovať s umývadlami bez polostĺpu a skrinky)

Umývadlo 90 cm

bez otvoru, bez prepadu

90 x 41,5 x 14,5 cm, priemer odtoku 48 mm O K61491 900 423,53 504,00 24,0 3K

pre kombináciu s polostĺpom K67100 alebo

so spodnou skrinkou 89067, ku ktorým objednať

taktiež odpadový a prepadový sifón 96010

Špeciálny odtokový ventil s krytkou - chróm 521070 51,68 61,50

(kombinovať s umývadlami bez polostĺpu a skrinky)

Umývadlo 120 cm

s 1 otvorom, bez prepadu

119 x 47 x 14,5 cm, priemer odtoku 48 mm O K61421 900 460,50 548,00 32,0 3K

pre kombináciu s polostĺpom K67100 alebo

so spodnou skrinkou 89067, ku ktorým objednať

taktiež odpadový a prepadový sifón 96010

Špeciálny odtokový ventil s krytkou - chróm 521070 51,68 61,50

(kombinovať s umývadlami bez polostĺpu a skrinky)

O Keramika Quattro je dodávaná s povrchom Reflex Kolo, príplatok je už zahrnutý v cene výrobku

Umývadlá z tejto série je možné taktiež kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

57


Sanitárna keramika

Séria

QUATTRO

Dodávané s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo 120 cm

se 2 otvormi, bez prepadu

119 x 47 x 14,5 cm, priemer odtoku 48 mm O K61520 900 460,50 548,00 32,0 3K

pre kombináciu s polostĺpom K67100 alebo

so spodnou skrinkou 89067, ku ktorým objednať

taktiež odpadový a prepadový sifón 96010

Špeciálny odtokový ventil s krytkou - chróm 521070 51,68 61,50

(kombinovať s umývadlami bez polostĺpu a skrinky)

Umývadlo na dosku bez otvoru pre batériu O K21650 900 252,10 300,00 10,0 3K

bez prepadu, 50 x 32 x 14,5 cm,

priemer odtoku 48 mm

kompletné vr. odtok. ventilu s chrómov. krytkou

QUATTRO

inštalácia na dosku 89070

upevnenie pomocou silikonu, balené v kartóne

Umývadlo 40 cm

s otvorom vpravo, bez prepadu O K62440 900 110,08 131,00 6,0 3K

40 x 23 x 11,5 cm, priemer odtoku 46 mm,

montáž na skrutky

pre kombináciu so:

Špeciálny odtokový ventil s krytkou - chróm 521070 51,68 61,50

Umývadlo 40 cm

s otvorom vľavo, bez prepadu O K62441 900 110,08 131,00 6,0 3K

40 x 23 x 11,5 cm, priemer odtoku 46 mm,

montáž na skrutky

pre kombináciu so:

Špeciálny odtokový ventil s krytkou - chróm 521070 51,68 61,50

Polostĺp keramický K67100 110,08 131,00 7,0 3K

vr. upevňovacej sady

pre umývadlá K61460, K61490, K61491,

K61421, K61520 v kombinácii s odpadovým

a prepadovým sifónom 96010

Krytka z ušľachtilej ocele 99040 21,85 26,00

výška 11 cm, vr. upevňovacej sady

v kombinácii so spodnými skrinkami

pod umývadlo a odpadovým

a prepadovým sifónom 96010

O Keramika Quattro je dodávaná s povrchom Reflex Kolo, príplatok je už zahrnutý v cene výrobku

58

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

QUATTRO

Dodávané s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Odpadový a prepadový sifón 96010 28,57 34,00

s výsuvnou rúrkou pre zvýšenie hladiny

pre kombináciu s umývadlami K61460, K61490,

K61491, K61421, K61520, pri ich kompletácii

s keramickým polostĺpom K67100,

krytkou z ušlachtiľej ocele (99040)

alebo spodnou skrinkou 89067

pre kombináciu s umývadlom na dosku K21650

a bidetom K65110

Kombinované WC

s hlbokým splachovaním, 6l,

odpad univerzálny, skládajúce sa z:

- WC misa vr. upevňovacej sady 597151 O K63200 900 366,39 436,00 26,0 3K

- Nádrž keramická, s dvojitým splachovacím K64001 255,46 304,00 12,0 3K

systémom, 3/6 l, tlačidlo chrómované

QUATTRO

WC závesné

s hlbokým splachovaním, 6l, O K63100 900 294,96 351,00 18,5 3K

vr. predĺženej prívodnej rúrky 096023

Možnosť inštalácie na inštalačné moduly Kolo

- viď. strana 77 - 79

Bidet závesný

pre jednootvorovú batériu O K65110 900 366,39 436,00 18,5 3K

pre kombináciu s odpadovým

a prepadovým sifónom 096010

Možnosť inštalácie na inštalačný modul

Kolo Technic - viď. strana 81

WC sedadlo Quattro

tvrdé, z Duroplastu

- kovové závesy K60111 64,71 77,00 5K

- kovové závesy s automatickým

pozvoľným sklápaním K60112 107,56 128,00 5K

O Keramika Quattro je dodávaná s povrchom Reflex Kolo, príplatok je už zahrnutý v cene výrobku.

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

59


Kúpeľňový nábytok

Séria

QUATTRO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Skrinka pod umývadlo 60 cm

58 x 42 x 41,3 cm

vyhotovenie prírodná dýha:

bielený dub 89067 528,57 629,00 26,0 3K

wenge 89118 528,57 629,00 26,0 3K

možnosť kombinácie s:

- oporné nožičky (2 ks) 99038 38,82 46,20 1,0

kombinovateľná s umývadlom K61460

so sifónom 96010 a krytkou sifónu

z ušlachtiľej ocele 99040,

možnosť inštalácie aj ako postranná skrinka

Skrinka pod umývadlo 90 cm

88 x 42 x 41,3 cm

QUATTRO

vyhotovenie prírodná dýha:

bielený dub 89068 595,80 709,00 35,0 3K

wenge 89119 595,80 709,00 35,0 3K

možnosť kombinácie s:

- oporné nožičky (2 ks) 99038 38,82 46,20 1,0

kombinovateľná s umývadlami K61490, K61491

so sifónom 96010 a krytkou sifónu

z ušlachtiľej ocele 99040,

možnosť inštalácie aj ako postranná skrinka

Skrinka pod umývadlo 120 cm

118 x 42 x 41,3 cm

vyhotovenie prírodná dýha:

bielený dub 89069 889,92 1.059,00 51,0 3K

wenge 89120 889,92 1.059,00 51,0 3K

možnosť kombinácie s:

- oporné nožičky (2 ks) 99038 38,82 46,20 1,0

kombinovateľná s umývadlami K61421, K61520

so sifónom 96010 a krytkou sifónu

z ušlachtiľej ocele 99040,

možnosť inštalácie aj ako postranná skrinka

Doska pod umývadlo

58 x 17,5 x 43 cm

vyhotovenie:

bielený dub 89070 209,24 249,00 14,0 3K

wenge 89121 209,24 249,00 14,0 3K

pre kombináciu s umývadlom na dosku K21650

kompletná s:

- montážne podpery 89070-001 (2 ks)

60

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

QUATTRO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Vysoká skrinka, stojaca

38 x 160 x 41 cm

vyhotovenie prírodná dýha:

bielený dub 88110 663,03 789,00 43,0 3K

wenge 88203 663,03 789,00 43,0 3K

možnosť kombinácie s:

- oporné nožičky (2 ks) 99038 38,82 46,20 1,0

Zrkadlo s osvetlením 60 cm

58 x 80 x 2,4 cm 88111 276,47 329,00 12,0 3K

s vypínačom

QUATTRO

Kompletná dodávka s:

- svetlo s konektorom pre napojenie

na prívodné napätie 230 V

- montážna sada

- návod na montáž

Zrkadlo s osvetlením 90 cm

88 x 80 x 2,4 cm 88112 301,68 359,00 19,0 3K

s vypínačom

Kompletná dodávka s:

- svetlo s konektorom pre napojenie

na prívodné napätie 230 V

- montážna sada

- návod na montáž

Zrkadlo s osvetlením 120 cm

118 x 80 x 2,4 cm 88113 394,12 469,00 25,0 3K

s vypínačom

Kompletná dodávka s:

- svetlo s konektorom pre napojenie

na prívodné napätie 230 V

- montážna sada

- návod na montáž

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

61


Kúpeľňový nábytok

Séria

DOMINO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Univerzálna závesná skrinka so zásuvkou

40 x 37 x 37 cm

Skrinka sa dá použiť ako spodná (pod umývadlo)

alebo ako bočná

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 89204 94,96 113,00 12,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 89210 94,96 113,00 12,0 5

korpus - wenge

Zásuvka s mechanizmom tichého dovierania

Odporúčame kombinovať s umývadlami zo sérií

Ego Plus L01155, Caprice 2152 (montáž s 1 alebo

2 skrinkami), Varius K32445, Primo K81150, K81155,

Nova 21150, 21050, Style L21950, L21955

Možnosť kombinácie taktiež s umývadlami zo sérií

Nova Top 61150, 61155, Primo K81160,

Nova 21155, 21055, 21160, 21060

V prípade kombinácie s umývadlami zo sérií Style,

Nova Top a Nova 21155, 21055 je potrebné

použitie krytky z nerezovej ocele 99129

DOMINO

Možnosť kombinácie s výsuvným košíkom 88312

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

Univerzálna závesná skrinka so zásuvkou

50 x 37 x 37 cm

Skrinka sa dá použiť ako spodná (pod umývadlo)

alebo ako bočná

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 89205 108,40 129,00 14,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 89211 108,40 129,00 14,0 5

korpus - wenge

Zásuvka s mechanizmom tichého dovierania

Odporúčame kombinovať s umývadlami zo sérií

Ego Plus L01155, Caprice 2162 (montáž s 1 alebo

2 skrinkami), Varius K32445, K31160, K31161,

Primo K81150, K81155, K81160, Nova 21150,

21050, 21160, 21060, 21165, Style L21955, L21960

Možnosť kombinácie taktiež s umývadlami zo sérií

Nova Top 61150, 61155, Nova 21155, 21055

V prípade kombinácie s umývadlami zo sérií Varius,

Style, Nova Top a Nova je potrebné použitie krytky

z nerezovej ocele 99130.

K umývadlám série Caprice je potrebné použitie

2 krytiek z nerezovej ocele 99132

Možnosť kombinácie s výsuvným košíkom 88312

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

62

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

DOMINO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Univerzálna závesná skrinka so zásuvkou

60 x 37 x 37 cm

Skrinka sa dá použiť ako spodná (pod umývadlo)

alebo ako bočná

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 89206 114,29 136,00 17,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 89212 114,29 136,00 17,0 5

korpus - wenge

Zásuvka s mechanizmom tichého dovierania

Odporúčame kombinovať s umývadlami zo sérií

Ego Plus L01155, Caprice 2112, Varius K32445,

Nova Top 61160, Primo K81150, K81155, K81160,

Nova 21150, 21050, 21160, 21060, 21165,

Style 21960, L21970

Možnosť kombinácie taktiež s umývadlami zo sérií

Nova Top 61150, 61155, 61165,

Nova 21155, 21055, Style L21950, L21955

V prípade kombinácie s umývadlami zo sérií Style,

L21950, L21955, L21960, L21970, Nova Top 61150,

61155, Nova 21155, 21055 je potrebné použitie

krytky z nerezovej ocele 99130.

K umývadlám série Caprice je potrebné použitie

2 krytiek z nerezovej ocele 99132

Možnosť kombinácie s výsuvným košíkom 88312

DOMINO

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

Univerzálna závesná skrinka so zásuvkou

60 x 37 x 48,5 cm

Skrinka sa dá použiť ako spodná (pod umývadlo)

alebo ako bočná

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 89207 135,29 161,00 20,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 89213 135,29 161,00 20,0 5

korpus - wenge

Zásuvka s mechanizmom tichého dovierania

Odporúčame kombinovať s umývadlami zo sérií

Quattro K61460, Ego K11161, K11169,

Ego Plus L01160, L01165, Varius K31160, K31161,

K31170, Nova Top 61165

Možnosť kombinácie taktiež s umývadlami zo sérií

Nova Top 61155, Primo K81155, K81160, Twins

L51160, L51161, Nova 21155, 21055, 21160, 21060,

21165, Style L21950, L21955, L21960, L21970

V prípade kombinácie s umývadlami zo sérií Style,

Nova Top 61155 a Nova 21155, 21055 je potrebné

použitie krytky z nerezovej ocele 99131

Možnosť kombinácie s výsuvným košíkom 88313

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

63


Kúpeľňový nábytok

Séria

DOMINO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Univerzálna závesná skrinka s dvierkami, pravá

30 x 37 x 42 cm

Skrinka sa dá použiť ako spodná (pod umývadlo)

alebo ako bočná

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 89208 84,87 101,00 9,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 89214 84,87 101,00 9,0 5

korpus - wenge

Dvierka s mechanizmom tichého dovierania

Odporúčame kombinovať s umývadlami zo sérií

Quattro K61490, K61491 (montáž s 1 alebo

2 skrinkami), Ego Plus L01780, L01781,

Varius K31780, K31781

Možnosť kombinácie taktiež s umývadlom zo série

Caprice 2132

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

DOMINO

Univerzálna závesná skrinka s dvierkami, ľavá

30 x 37 x 42 cm

Skrinka sa dá použiť ako spodná (pod umývadlo)

alebo ako bočná

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 89209 84,87 101,00 9,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 89215 84,87 101,00 9,0 5

korpus - wenge

Dvierka s mechanizmom tichého dovierania

Odporúčame kombinovať s umývadlami zo sérií

Quattro K61490, K61491 (montáž s 1 alebo

2 skrinkami), Ego Plus L01780, L01781,

Varius K31780, K31781

Možnosť kombinácie taktiež s umývadlom zo série

Caprice 2132

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

64

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

DOMINO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Postranná skrinka závesná, vrchná, pravá

30 x 120 x 25 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 88304 105,04 125,00 18,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 88314 105,04 125,00 18,0 5

korpus - wenge

Dvierka s mechanizmom tichého dovierania

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

Postranná skrinka závesná, vrchná, ľavá

30 x 120 x 25 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 88305 105,04 125,00 18,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 88315 105,04 125,00 18,0 5

korpus - wenge

Dvierka s mechanizmom tichého dovierania

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

Postranná skrinka závesná, vysoká, pravá

s košom na bielizeň

37 x 160 x 34 cm

DOMINO

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 88306 184,87 220,00 32,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 88316 184,87 220,00 32,0 5

korpus - wenge

Dvierka s mechanizmom tichého dovierania

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

Postranná skrinka závesná, vysoká, ľavá

s košom na bielizeň

37 x 160 x 34 cm

Vyhotovenie: čelná plocha - lesklá biela 88307 184,87 220,00 32,0 5

korpus - lesklá biela

čelná plocha - cappuccino 88317 184,87 220,00 32,0 5

korpus - wenge

Dvierka s mechanizmom tichého dovierania

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

65


Kúpeľňový nábytok

Séria

DOMINO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Výsuvný košík 31 cm 88312 22,02 26,20 - -

12,7 x 11,5 x 31 cm

Pre univerzálne skrinky Domino (voliteľný)

Vyhotovenie: biela / chróm

pre kombináciu s univerzálnymi skrinkami

89204, 89210, 89205, 89211, 89206, 89212

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

Výsuvný košík 41 cm 88313 25,21 30,00 - -

12,7 x 11,5 x 41 cm

Pre univerzálne skrinky Domino (voliteľný)

Vyhotovenie: biela / chróm

pre kombináciu s univerzálnymi skrinkami

89207 a 89213

Kompletné s: montážne príslušenstvo

návod na montáž

DOMINO

Krytka z nerezovej ocele 99129 14,96 17,80 - -

11,5 x 7 x 25,5 cm

Táto krytka je potrebná pre kombináciu

univerzálnych skriniek Domino 89204, 89210

s umývadlami zo sérií Nova Top 61150, 61155,

Nova 21155, 21055, Style L21950

Krytka z nerezovej ocele 99130 15,97 19,00 - -

11,5 x 7 x 27,5 cm

Táto krytka je potrebná pre kombináciu

univerzálnych skriniek Domino 89205, 89206,

89211, 89212 s umývadlami zo sérií Varius K31160,

K31161, Nova Top 61150, 61155, Nova 21155,

21055, Style L21955, L21960, L21970

Krytka z nerezovej ocele 99131 18,07 21,50 - -

11,5 x 7 x 35 cm

Táto krytka je potrebná pre kombináciu

univerzálnych skriniek Domino 89207, 89213

s umývadlami zo sérií Style L21950, L21955,

L21960, L21970, Nova Top 61155,

Nova 21155, 21055

Krytka z nerezovej ocele 99132 17,06 20,30 - -

27,5 x 7 x 32 cm

Táto krytka je potrebná pre kombináciu

univerzálnych skriniek Domino 89205, 89206,

89211, 89212 s umývadlami

zo série Caprice 2112, 2162

66

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Kúpeľňový nábytok

Séria

DOMINO

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Zrkadlo závesné

40 x 80 x 4,2 cm

Vyhotovenie: lesklá biela 88308 55,88 66,50 9,0 5

cappuccino 88318 55,88 66,50 9,0 5

Zrkadlo závesné

50 x 80 x 4,2 cm

Vyhotovenie: lesklá biela 88309 55,88 66,50 11,0 5

cappuccino 88319 55,88 66,50 11,0 5

Zrkadlo závesné

60 x 80 x 4,2 cm

Vyhotovenie: lesklá biela 88310 57,14 68,00 12,0 5

DOMINO

cappuccino 88320 57,14 68,00 12,0 5

Zrkadlo závesné

70 x 80 x 4,2 cm

Vyhotovenie: lesklá biela 88311 57,14 68,00 15,0 5

cappuccino 88321 57,14 68,00 15,0 5

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

67


Kúpeľňový nábytok

Odporúčané kombinácie skriniek DOMINO s umývadlami

Umývadlá

40 x 37 cm

89204

89210

Krytka

99129

25,5 cm

50 x 37 cm

89205

89211

Krytka

99130

27,5 cm

60 x 37 cm

89206

89212

Krytka

99131

27,5 cm

60 x 48,5 cm

89207

89213

Krytka

99132

35 cm

30 x 42 cm

89208, 89209,

89214, 89215

bez krytky

21150, 21050 ● ✱ ● ✱ ● ✱

NOVA

21155, 21055 ● ✱ ● ✱ ● ✱

21160, 21060 ● ✱ ● ✱

21165 ● ✱ ● ✱

K81150 ● ● ● ● ● ●

PRIMO

K81155 ● ● ● ● ● ●

K81160 ● ● ● ● ● ●

61150 ● ✱ ● ✱ ● ✱

NOVA TOP

61155 ● ✱ ● ✱ ● ✱

61160 ● ●

61165 ● ✱ ● ✱

TWINS L51160, L51161 ●

DOMINO

STYLE

L21950 ● ✱ ● ● ● ● ● ●

L21955 ● ✱ ● ● ● ● ● ●

L21960 ● ● ● ● ● ●

L21970 ● ● ● ● ● ●

VARIUS

K32445 ● ● ● ● ● ●

K31780, K31781 ●

K31160 ● ✱ ● ✱ ● ✱

K31161 ● ✱ ● ✱ ● ✱

K31170 ● ●

EGO

K11161 ● ●

K11169 ● ●

L01780, L01781 ●

EGO PLUS

L01155 ● ● ● ● ● ●

L01160

L01165QUATTRO

CAPRICE

K61460 ● ●

K61490, K61491 ▲

2132 ▲

2152 ▲

● možnosť kompletizácie, ✱ pre kombináciu s krytkou sifónu, ▲ možnosť kompletizácie s 1 alebo 2 skrinkami, odporúčané kombinácie

68

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

Séria

COCKTAIL

UMÝVADLA ZÁPUSTENÉ / NA DOSKU

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo okrúhle Ø 45 cm, zapustené O L31845 156,30 186,00 11,0 8K

s otvorom pre batériu, bez prepadu

kompletný s kovovým odtokovým ventilom

s keramickou bielou krytkou

Umývadlo okrúhle Ø 45 cm, na dosku O L31645 184,03 219,00 11,0 8K

s otvorom pre batériu, bez prepadu

kompletný s kovovým odtokovým ventilom

s keramickou bielou krytkou

Umývadlo štvorcové 45 x45 cm, zapustené O L31846 156,30 186,00 11,0 8K

s otvorom pre batériu, bez prepadu

kompletný s kovovým odtokovým ventilom

s keramickou bielou krytkou

Umývadlo štvorcové 45 x45 cm, na dosku O L31646 184,03 219,00 11,0 8K

s otvorom pre batériu, bez prepadu

kompletný s kovovým odtokovým ventilom

s keramickou bielou krytkou

Umývadlo oválne 65 x 42 cm zapustené O L31865 192,44 229,00 17,0 6K

s otvorom pre batériu, bez prepadu

kompletný s kovovým odtokovým ventilom

s keramickou bielou krytkou

COCKTAIL

Umývadlo oválne 65 x 42 cm na dosku O L31665 218,49 260,00 17,0 6K

s otvorom pre batériu, bez prepadu

kompletný s kovovým odtokovým ventilom

s keramickou bielou krytkou

Umývadlo obdĺžníkové 65 x 42 cm zapustené O L31866 192,44 229,00 17,0 6K

s otvorom pre batériu, bez prepadu

kompletný s kovovým odtokovým ventilom

s keramickou bielou krytkou

Umývadlo obdĺžníkové 65 x 42 cm na dosku O L31666 218,49 260,00 17,0 6K

s otvorom pre batériu, bez prepadu

kompletný s kovovým odtokovým ventilom

s keramickou bielou krytkou

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

69


Sanitárna keramika

Séria

UMÝVADLÁ NA DOSKU

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo PUNTO, okrúhle Ø 45 cm, na dosku O K21645 218,49 260,00 8,0 16K

s otvorem pro baterii, s přepadem

inštalácia na dosku, upevnenie pomocou silikónu

umývadlo balené v kartóne,

dodacia doba 6 - 8 týždňov

kompletné s prepadovou sadou A030001

K dispozícii s povrchom Reflex Kolo

Pri montáži umývadla Punto s automatickou

výpusťou odoporúčame použitie odpadového

ventilu nie kratšieho ako 6 cm.

Umývadlo QUATTRO obdĺžníkové O K21650 900 252,10 300,00 10,0 3K

50 x 32 x 14,5 cm, na dosku

bez otvoru pre batériu, bez prepadu

priemer odtoku 48 mm

inštalácia na dosku, upevnenie pomocou silikónu

kompletné vrátane odtokového ventilu

s chrómovanou krytkou

Dodávané s povrchom Reflex Kolo

umývadlo balené v kartóne

dodacia doba 6 - 8 týždňov

DREZY

Drez

60 x 50 cm, keramický 5210 131,09 156,00 28 7

UMÝVADLÁ

NA DOSKU /

DREZY

montáž na podmurovanie / podpery

kompletný vr. plastového prepadu a odtokového

ventilu, pre kompletáciu so sifónom 1 1/2“,

odtok Ø 40 mm

Montážne podpery 46 cm 99037 28,40 33,80

Drez

70 x 50 cm, keramický 5230 146,22 174,00 33 8

montáž na podmurovanie / podpery

kompletný vr. plastového prepadu a odtokového

ventilu, pre kompletáciu so sifónom 1 1/2“,

odtok Ø 40 mm

Montážne podpery 46 cm 99037 28,40 33,80

O Umývadlo Punto je k dispozícii s povrchom Reflex Kolo, umývadlo Quattro je štandardne dodávané s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Dodávané farby: 000 biela

70

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

UMÝVADLÁ ZAPUSTENÉ

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo zapustené Nova

s otvorom pre batériu 21856 60,50 72,00 9,0 24K

56 x 48 cm

montáž zhora

balené v kartóne

Umývadlo zapustené Primo O K81656 67,48 80,30 10,0 14K

s otvorom pre batériu

56 x 46 cm

montáž zhora

balené v kartóne

Umývadlo zapustené Nova Top

s otvorom pre batériu O 1517 70,59 84,00 8,0 24K

56 x 45 cm

montáž zhora

balené v kartóne

Umývadlo Nova Top s dávkovačom mydla O 99185 95,80 114,00 9,0 24K

skladajúci sa z:

- umývadlo zapustené NOVA TOP 1517

- dávkovač mydla EMCO

vr. montážnej šablóny, balené v kartóne

Umývadlo zapustené Nova Top

s otvorom pre batériu O 1527 73,11 87,00 8,5 12K

60 x 48 cm

montáž zhora

balené v kartóne

Umývadlo Nova Top s dávkovačom mydla O 99186 98,32 117,00 10,0 12K

skladajúci sa z:

- umývadlo zapustené NOVA TOP 1527

- dávkovač mydla EMCO

UMÝVADLÁ

ZAPUSTENÉ

vr. montážnej šablóny, balené v kartóne

Umývadlo zapustené Aplauz

s otvorom pre batériu O 41860 111,76 133,00 14,0 10K

60 x 47 cm

montáž zhora

balené v kartóne, prepadový otvor vpredu

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

71


Sanitárna keramika

UMÝVADLÁ VSTAVANÉ

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo vstavané Nova Top

bez otvoru pre batériu, s prepadom vpredu

46,5 x 37 cm

montáž zdola O 61846 73,11 87,00 6,5 10K

- vnútorný rozmer: 42 x 33 cm

- vonkajší rozmer: 46,5 x 37 cm

vr. šablóny, montážnej sady, balené v kartóne

Umývadlo vstavané Nova Top

bez otvoru pre batériu, s prepadom vzadu

55 x 46,5 cm

montáž zdola O 61856 76,47 91,00 7,5 10K

- vnútorný rozmer: 49,5 x 40,5 cm

- vonkajší rozmer: 55 x 46,5 cm

vr. šablóny, montážnej sady, balené v kartóne

Umývadlo vstavané Nova Top

s otvorom pre batériu, s prepadom vpredu

51 x 46 cm 61851 115,13 137,00 10,0 14K

- vnútorný rozmer:: 47,5 x 42 cm

- vonkajší rozmer: 51 x 46 cm

vr. šablóny, montážnej sady, balené v kartóne

Umývadlo vstavané Style

bez otvoru pre batériu, s prepadom vpredu

52 x 41 cm O L21846 73,95 88,00 22,0 10K

- vnútorný rozmer: 46 x 35 cm

- vonkajší rozmer: 52 x 41 cm

vr. šablóny a montážnej sady, balené v kartóne

Umývadlo vstavané Style

bez otvoru pre batériu, s prepadom vpredu

56 x 44 cm O L21850 84,87 101,00 24,0 10K

- vnútorný rozmer: 50 x 38 cm

- vonkajší rozmer: 56 x 44 cm

VSTAVANÉ

UMÝVADLÁ

vr. šablóny a montážnej sady, balené v kartóne

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

72

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

OSTATNÉ UMÝVADLÁ

K dispozícii s povrchom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Umývadlo Caprice O 2132 234,45 279,00 18,0 6K

87x 47,5 cm, s otvorom pre batériu

montáž na skrutky,

balené v kartóne

UMÝVADLÁ,

VÝLEVKY

Umývadlo Caprice O 2152 315,13 375,00 23,0 6K

115 x 47,5 cm, s otvorom pre batériu

montáž na skrutky,

balené v kartóne

Umývadlo Sinda 35 cm

35 x 28 cm

montáž na skrutky

s otvorom na pravej strane, s prepadom K22235 52,10 62,00 5,5 20

Umývadlo Sinda 50 cm

50 x 40 cm

montáž na skrutky

s otvorom na pravej strane, s prepadom K21250 61,34 73,00 13,0 16

VÝLEVKA

Výlevka Keramag Quelle, závesná

45 x 33,5 cm

výška: 36 cm

priemer odtoku: 62 mm 367200 125,29 149,10 16,0 7

Sklopná kovová mriežka s upevňovacími

skrutkami a plastovými dorazmi 552201 46,64 55,50

(nutné objednať)

Plastový chránič na prednom okraji výlevky 552003 6,30 7,50

K výlevke Quelle odporúčame nasledujúce

odpadové sifóny:

- trubkový sifón HL 513-100G/50 (odtok Ø 50 mm)

s nerezovou záklopkou Ø 86 mm

- trubkový sifón Viega 7985, č.105716

(odtok Ø 40 mm) alebo č.107888

(odtok Ø 50 mm) s vtokovým ventilom

s nerezovým sitkom Viega 7121K, č.117429

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo - viď. strana 4.

Umývadlá Caprice možno kombinovať s univerzálnym kúpeľňovým nábytkom Domino.

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

73


Príslušenstvo k pisoárom

PISOÁRE NOVA

BEZ / S RADAROVÝM SPLACHOVAČOM

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Pisoár Nova (Felix)

prívod zozadu, 26000 59,66 71,00 9,8 15

odpad dozadu

kombinovateľný so sifónom A99021

a sitkom A96001

PISOÁRE

Pisoár

s automatickým

splachovaním

SET pisoáru Nova (Felix) 2607RS 351,26 418,00

s radarovým splachovačom

skladajúci sa z:

- pisoár Nova 26000, prívod zozadu, odpad dozadu

- automatický radarový splachovač pre napájanie

z el. zdroja 24V DC (96004 alebo 96019),

ktorý je nutné objednať zvlášť

- odpadový sifón 1L, odtok vodorovný

- montážna sada pre upevnenie pisoáru na stenu

Pisoár

s automatickým

splachovaním

SET pisoáru Nova (Felix) s radarovým 2607RZ 385,71 459,00

splachovačom s integrovaným zdrojom,

skladajúci sa z:

- pisoár Nova 26000, prívod zozadu, odpad dozadu

- automatický radarový splachovač s integrovaným

zdrojom pre napájanie z elektrickej siete 230V AC,

- odpadový sifón 1L, odtok vodorovný

- montážna sada pre upevnenie pisoáru na stenu

Elektrický napájací zdroj pre 1-3 pisoáre 96004 59,66 71,00

Elektrický napájací zdroj pre 5 pisoárov 96019 74,79 89,00

pre napájanie z elektrickej siete 230V AC,

výstupné napätie 24 V DC

Pisoár Nova (Felix)

prívod zhora, 26011 59,66 71,00 9,8 15

odpad dozadu alebo dole

kombinovateľný so sifónom A99021, A99022

a sitkom A96001

Tlakový splachovač Schellomat Basic 96017 59,66 71,00

možnosť nastavenie množstva splachovanej vody:

1-6 l vody, prívod 1 / 2 “, splachovacia rúrka

18 x 200 mm, odporúčame pre pisoáre

Nova 26011 a Nova Top 66010

Sitko z nerezovej ocele do pisoárov Nova A96001 8,32 9,90

Sifón pre pisoár, odtok vodorovný, A99021 13,45 16,00

pre splachovanie1 litrom vody

Sifon pre pisoár, odtok zvislý, A99022 15,71 18,70

pre splachovanie1 litrom vody

Deliaca stena medzi pisoáre Nova

keramická 20201 66,39 79,00 8,5 14K

62 x 32,5 cm

vrátane montážnych skrutiek

Možnosť inštalácie pisoárov na inštalačný modul Kolo Technic - viď. strana 79.

Dodávané farby: 000 biela

Pisoáre Nova odoporúčame tiež s vodivostným alebo senzorovým automatickým splachovaním, ktoré dodává Aqua Senzor Košice.

74

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Príslušenstvo k pisoárom

PISOÁRE NOVA TOP

BEZ / S RADAROVÝM SPLACHOVAČOM

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Pisoár Nova Top (Alex) 66000 77,31 92,00 11,0 12

so skrytým upevnením

prívod zozadu

odpad dozadu

vr. upevňovacej sady s krytkami

kombinovateľný so sifónom A99021

a sitkom A96002

PISOÁRE

SET pisoáru Nova Top s radarovým splachovačom 6618RS 356,30 424,00

Pisoár

s automatickým

splachovaním

skladajúci sa z:

- pisoár Nova Top 66000, prív. zozadu, odp. dozadu

- automatický radarový splachovač pre napájanie

z el. zdroja 24V DC (96004 alebo 96019),

ktorý je nutné objednať zvlášť

- odpadový sifón 1L, odtok vodorovný

- montážna sada pre upevnenie pisoáru na stenu

SET pisoáru Nova Top s radarovým 6618RZ 399,16 475,00

splachovačom s integrovaným zdrojom,

Pisoár

s automatickým

splachovaním

skladajúci sa z:

- pisoár Nova Top 66000, prív. zozadu, odp. dozadu

- automatický radarový splachovač s integrovaným

zdrojom pre napájanie z elektrickej síte 230V AC,

- odpadový sifón 1L, odtok vodorovný

- montážna sada pre upevnenie pisoáru na stenu

Elektrický napájací zdroj pre 1-3 pisoáre 96004 59,66 71,00

Elektrický napájací zdroj pre 5 pisoárov 96019 74,79 89,00

pre napájanie z elekt. siete 230V AC,

výstupné napätie 24 V DC

Pisoár Nova Top (Alex) 66010 77,31 92,00 11,0 12

so skrytým upevnením

prívod zhora

odpad dozadu

vr. upevňovacej sady s krytkami

kombinovateľný so sifónom A99021, A99022

a sítkom A96002

Tlakový splachovač Schellomat Basic 96017 59,66 71,00

možnosť nastavenie množstva splachovanej vody:

1-6 l vody, prívod 1 / 2 “, splachovacia rúrka

18 x 200 mm, odporúčame pre pisoáre

Nova 26011 a Nova Top 66010

Sitko z nerezovej ocele do pisoárov Nova top A96002 8,15 9,70

Sifón pre pisoár, odtok vodorovný, A99021 13,45 16,00

pre splachovanie 1 litrom vody

Sifón pro pisoár, odtok zvislý, A99022 15,71 18,70

pre splachovanie 1 litrom vody

Možnosť inštalácie pisoárov na inštalačný modul Kolo Technic - viď. strana 79.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

75


Príslušenstvo k pisoárom

PISOÁRE

S TERMICKÝM SPLACHOVAČOM

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Automatický termický splachovač pisoárov 96025 242,86 289,00

pre napájanie z batérie

- prívod vody 1/2“

- prevádzkový tlak min/max 1/10 bar

- teplota vody 4-30 °C

PISOÁRE

Kompletné s:

- riadiaca jednotka

- batéria CR-P2, 6V Lithium

- pripájaca hadica s magnetickým ventilom

- vtoková armatúra s tesnením

- odpadový sifón 1L s teplotným čidlom,

odpad vodorovný

- návod na montáž

Automatický termický splachovač pisoárov 96026 242,86 289,00

pre napájanie z elektrickej siete 230V AC

- prívod vody 1/2“

- prevádzkový tlak min/max 1/10 bar

- teplota vody 4-30 °C

Kompletné s:

- riadiaca jednotka

- pripájaca hadica s magnetickým ventilom

- vtoková armatúra s tesnením

- odpadový sifón 1L s teplotným čidlom,

odpad vodorovný

- návod na montáž

SET pisoáru Nova (Felix)

s automatickým termickým splachovačom 29008 290,76 346,00

pre napájanie z batérie

skládajúci sa z:

- pisoár Nova (Felix) 26000

- termický splachovač pre napájanie

z batérie 96025

kompletný s odpadovým sifónom

SET pisoáru Nova (Felix)

s automatickým termickým splachovačom 29009 290,76 346,00

pre napájanie z elektríckej siete 230V AC

skládajúci sa z:

- pisoár Nova (Felix) 26000

- termický splachovač pre napájanie

z elektrickej siete 96026

kompletný s odpadovým sifónom

SET pisoáru Nova Top (Alex)

s automatickým termickým splachovačom 69015 294,12 350,00

pre napájanie z batérie

skládajúci sa z:

- pisoár Nova Top (Alex) 66000

- termický splachovač pre napájanie

z batérie 96025

kompletný s odpadovým sifónom

SET pisoáru Nova Top (Alex)

s automatickým termickým splachovačom 69016 294,12 350,00

pre napájanie z elektríckej siete 230V AC

skládajúci sa z:

- pisoár Nova Top (Alex) 66000

- termický splachovač pre napájanie

z elektrickej siete 96026

kompletný s odpadovým sifónom

76

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Inštalačné moduly

INŠTALAČNÉ MODULY

PRE ZÁVESNÉ WC

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Inštalačný modul KOLO pre závesné WC 99066 115,97 138,00 15,0 16K

šírka: 40 cm, výška 115 - 130 cm

skladajúci sa z:

rám, splachovacia nádržka, prívodné

a odpadové potrubie, montážna sada

univerzálny pre:

- upevnenie do sadrokartonových konštrukcií

- ovládacie tlačidlo spredu aj zhora

- montáž ku stene, do rohu i medzi steny

pre kombináciu s ovládacím tlačidlom

94033, 94057 (biele), 94034, 94058 (chróm),

94059, 94035 (matný chróm)

INŠTALAČNÉ

MODULY

VÝHODNÝ SET

10% zľava

Závesný SET Rekord, skladajúci sa z: 99080 155,21 184,70 27,8 8K

- závesné WC Rekord K93100

- inštalačný modul Kolo 99066

Pre kombináciu s WC sedadlom K90111, K90112,

K90113 (Rekord), 10111, 10131 (Idol)

a ovládacím tlačidlom 94033, 94057 (biele), 94034,

94058 (chróm), 94059, 94035 (matný chróm)

VÝHODNÝ SET

10% zľava

Závesný SET Nova, skladajúci sa z: 99070 169,75 202,00 28,5 8K

- závesné WC Nova 23100

- inštalačný modul Kolo 99066

Pre kombináciu s WC sedadlom 020111, 020120

a ovládacím tlačidlom 94033, 94057 (biele), 94034,

94058 (chróm), 94059, 94035 (matný chróm)

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

77


Inštalačné moduly

INŠTALAČNÉ MODULY

PRE ZÁVESNÉ WC

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

VÝHODNÝ SET

10%

zľava

Závesný SET Primo, skladajúci sa z: 99069 167,39 199,20 29,5 8K

- závesné WC Primo K83100

- inštalačný modul Kolo 99066 O 99069 900 194,28 231,00 29,5 6K

Pre kombináciu s WC sedadlom K80111, K80112

a ovládacím tlačidlom 94033, 94057 (biele), 94034,

94058 (chróm), 94059, 94035 (matný chróm)

INŠTALAČNÉ

MODULY

Ovládacie tlačidlo, 3/6 l,

20,5 x 14,5 cm

- biele 94033 12,69 15,10

- chróm 94034 30,76 36,60

- matný chróm 94035 31,60 37,60

pre kombináciu s inštalačným modulom 99066

a závesnými setmi 99073, 99070, 99069, 99080

Ovládacie tlačidlo, 3/6 l,

20,5 x 14,5 cm

- biele 94057 12,69 15,10

- chróm 94058 30,76 36,60

- matný chróm 94059 31,60 37,60

pre kombináciu s inštalačným modulom 99066

a závesnými setmi 99073, 99070, 99069, 99080

Zvukoizolačné tesnenie G37131 7,73 9,20

medzi závesné WC a stenu

O Závesný SET k dispozícii s WC s povrchom Reflex Kolo

78

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Inštalačné moduly

TECHNIC

Inštalačné moduly pre WC

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Inštalačný modul KOLO TECHNIC 99169 127,73 152,00 16,0 16K

pre závesné WC

šírka: 40 cm

výška 115 - 130 cm

skladajúci sa z:

rám, splachovacia nádržka, prívodné a odpadové

potrubie, kryt revízneho otvoru, montážna sada

Univerzálny pred stenu aj k upevneniu

do ľahkých sádrokartónových priečok

VÝHODNÝ SET

10%

zľava

Pre kombináciu s ovládacím tlačidlom Eclipse,

Fusion a Space

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

Závesný SET Rekord, skladajúci sa z:

- inštalačný modul KOLO TECHNIC

- závesné WC Rekord K93100 99170 167,23 199,00 29,5 8

INŠTALAČNÉ

MODULY

Pre kombináciu s WC sedadlom K90111, K90112,

K90113 (Rekord), 10111, 10131 (Idol)

a ovládacím tlačidlom Eclipse, Fusion a Space

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

VÝHODNÝ SET

10%

zľava

Závesný SET Nova, skladajúci sa z:

- inštalačný modul KOLO TECHNIC

- závesné WC Nova 23100 99171 184,87 220,00 29,5 8

Pre kombináciu s WC sedadlom 20111, 20120

a ovládacím tlačidlom Eclipse, Fusion a Space

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

VÝHODNÝ SET

10%

zľava

Závesný SET Primo, skladajúci sa z:

- inštalačný modul KOLO TECHNIC

- závesné WC Primo K83100 99172 180,67 215,00 30,5 8

Pre kombináciu s WC sedadlom K80111, K80112

a ovládacím tlačidlom Eclipse, Fusion a Space

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

79


Inštalačné moduly

TECHNIC

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Ovládacie tlačidlo Eclipse, 3/6l,

21,5 x 14 cm

- biele 94122001 13,61 16,20

- chrom 94122002 31,93 38,00

- matný chrom 94122003 33,61 40,00

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

INŠTALAČNÉ

MODULY

Ovládacie tlačidlo Eclipse, 3/6l,

so systémom Smart Fresh

21,5 x 14 cm

- biele 94123001 16,81 20,00

- chróm 94123002 37,82 45,00

- matný chróm 94123003 40,34 48,00

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

Ovládacie tlačidlo Fusion, 3/6l,

21,5 x 14 cm

- biele 94124001 12,61 15,00

- chróm 94124002 31,09 37,00

- matný chróm 94124003 31,93 38,00

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

Ovládacie tlačidlo Fusion, 3/6l,

so systémom Smart Fresh

21,5 x 14 cm

- biele 94125001 20,17 24,00

- chróm 94125002 36,97 44,00

- matný chróm 94125003 38,66 46,00

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

Ovládacie tlačidlo Space, 3/6l,

so systémom Smart Fresh

24,5 x 16,5 cm

- biele 94126001 20,17 24,00

- chróm 94126002 36,13 43,00

- matný chróm 94126003 38,66 46,00

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

80

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Inštalačné moduly

TECHNIC

Inštalačné moduly pre bidet, umývadlá a držadlá

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Náplne Smart Fresh 941238 3,36 4,00 20K

Pre kombináciu s ovládacími tlačidlami Eclipse,

Fusion a Space

K dispozícii od 3. štvrťroku 2010

Inštalačný modul KOLO TECHNIC 99090 77,31 92,00 13,0 13K

pre závesné bidety

šírka: 50 cm

výška: 115 - 130 cm

nosnosť: 300 kg

- univerzálny pred stenu aj k upevneniu

do ľahkých sádrokartónových priečok

- montáž ku stene aj do rohu

- rozteč skrutiek pre bidet 18 aľebo 23 cm

- nastaviteľná výška a rozteče prívodných armatúr

i výška odpadového kolena

- súčasťou modulu sú podpery a montážna sada

INŠTALAČNÉ

MODULY

Inštalačný modul KOLO TECHNIC pre umývadlá 99092 77,31 92,00 15,0 13K

šírka: 50 cm

výška: 115 - 130 cm

- univerzálny pred stenu aj k upevneniu

do ľahkých sádrokartónových priečok

- montáž ku stene aj do rohu

- nastaviteľná výška a rozteč skrutiek a prívodných

armatúr i výška odpadového kolena

- na ráme označená os pre symetrické nastavenie

skrutiek 2-40 cm

- možnosť inštalácie podomietkového sifónu

pre telesne postihnutých

- súčasťou modulu sú podpery a montážna sada

pre kombináciu s montážnym prvkom pre nástennú

batériu 99099 i podomietkovym sifónom 99094

Inštalačný modul KOLO TECHNIC 99093 104,20 124,00 10,0 20K

pre oporné držadlá na WC a umývadla

šírka: 30 cm

výška: 115 - 130 cm

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

81


Inštalačné moduly

TECHNIC

Inštalačný modul pre pisoár

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Inštalačný modul KOLO TECHNIC pre pisoáre 99091 109,24 130,00 12,5 13K

šírka: 40 cm, výška: 115 - 130 cm

- univerzálny pred stenu aj k upevneniu

do ľahkých sádrokartónových priečok

- montáž ku stene aj do rohu

- nastaviteľná výška a rozteč skrutiek

a výška prívodné armatúry i odpadového kolena

- z výroby nastavené pre pisoár Nova (Felix)

- označená rozteč skrutiek pre pisoáre Nova (Felix)

a Nova Top (Alex)

INŠTALAČNÉ

MODULY

pre kombináciu s montážnym prvkom pre podomietkovú

armatúru 99100 alebo nástenným

tlakovým splachovačom Schellomat Basic 96017

Montážny prvok s podomietkovým sifónom 99094 45,63 54,30

pre kombináciu s inštalačným

modulom KOLO TECHNIC pre umývadlo 99092

Montážny prvok pre nástennú batériu 99099 10,00 11,90

pre kombináciu s inštalačným

modulom KOLO TECHNIC pre umývadlo 99092

Montážny prvok pre podomietkovú armatúru 99100 10,00 11,90

pre kombináciu s inštalačným

modulom KOLO TECHNIC pre pisoár 99091

82

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

INOVÁCIA

HYGIENA

ČISTOTA

Reflex Kolo - myšlienka je v detaile. Štandardný povrch skla alebo keramiky je hladký

len na pohľad. V skutočnosti však jeho štruktúra obsahuje množstvo mikropórov,

v ktorých sa rýchlo usadzujú nečistoty, baktérie a vodný kameň. Moderná ochranná vrstva

Reflex Kolo účinne chráni keramický alebo sklenený povrch pred usadzovaním vodného

kameňa a nečistôt. Súčasne sa povrch kúpeľňovej keramiky a tak isto aj sklo sprchovacích

kútov stáva dokonale hladkým. Preto nečistoty, baktérie a vodný kameň odtekajú spolu

s kvapkami vody preč. To, čo zostane je možné ľahko odstrániť jemnými čistiacimi

prostriedkami. Zároveň kúpeľňová keramika alebo sprchovacie kúty zostávajú dlhšie čisté

a Vaša kúpeľňa vyzerá stále ako nová.

Príplatok za ochranný povrch Reflex Kolo k maloobchodnej cene sprchovacích kútov:

56,00 € vr. DPH/ks / 47,06 € bez DPH/ks

Prehľad sprchovacích kútov s ochranným povrchom Reflex Kolo:

Séria

Výrobok

Číslo

výrobku

Cena s Reflex Kolo

€ bez DPH € vr. DPH

NIVEN

Všetky sprchovacie kúty, dvere

a pevné steny NIVEN sú dodávané

vždy s povrchom Reflex Kolo,

ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

AKCENT

PLUS

Štvrťkruhový sprchovací kút AKCENT

PLUS z pravého bezpečnostného skla

je dodávaný vždy s povrchom Reflex Kolo,

ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

ATOL PLUS

Štvrťkruhový sprchovací kút ATOL PLUS

z pravého bezpečnostného skla

80 x 80 cm, sklo číre, profily biele EKPG80R22 423,53 504,00

90 x 90 cm, sklo číre, profily biele EKPG90R22 451,26 537,00

Štvrťkruhový sprchovací kút AKORD

z pravého bezpečnostného skla

AKORD

lietacie dvere

80 x 80 cm, sklo číre, profily biele RKPF80R22 479,83 571,00

80 x 80 cm, sklo číre, profily strieborné RKPF80R22005 526,89 627,00

90 x 90 cm, sklo číre, profily biele RKPF90R22 508,40 605,00

90 x 90 cm, sklo číre, profily strieborné RKPF90R22005 563,87 671,00

posuvné dvere

80 x 80 cm, sklo číre, profily biele RKPG80R22 418,49 498,00

80 x 80 cm, sklo číre, profily strieborné RKPG80R22005 457,14 544,00

90 x 90 cm, sklo číre, profily biele RKPG90R22 444,54 529,00

90 x 90 cm, sklo číre, profily strieborné RKPG90R22005 489,92 583,00

Aby boli sprchovacie kúty s ochranným povrchom Reflex Kolo čisté a dobre udržiavané, odporúčame:

Výrobok

Cena

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Reflex čistič - čistiaci prostriedok, SU00008 14,29 17,00

odstraňovač vodného kameňa (500 ml)

Reflex kondicionér - regeneračný prostriedok (100 ml) SU00009 19,33 23,00

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

83


Sprchovacie kúty

Séria

NIVEN

Dodávaný s povrchom

Štvrťkruhový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

krídlové dvere otvárateľné von

SPRCHOVACIE

KÚTY

UPOZORNENIE:

Rádius štvrťkruhových sprchovacích kútov

a vaničiek KOLO je pre rovnakú veľkosť

zhodný: 80 x 80 cm - R 450 mm,

90 x 90 cm – R 550 mm.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

FKPF80222003 pravé bezpečnostné sklo O chróm / 770 - 788 798 1950 946,22 1.126,00 54,5 *

číre

strieborná

lesklá

FKPF90222003 pravé bezpečnostné sklo O chróm / 870 - 888 840 1950 946,22 1.126,00 59,5 *

číre

strieborná

lesklá

Poznámka: Súčasťou dodávky stierka na sklo, zahrnutá v cene výrobku.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

FKPF80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0780 121,01 144,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0480 118,49 141,00

FKPF90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0790 126,89 151,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0490 125,21 149,00

XENO keramická vanička XBN1390 147,90 176,00

NEVA keramická vanička 74950P 184,03 219,00

O Výrobky NIVEN sú dodávané vždy s povrchom Reflex Kolo, ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

Farba profilov: 003 chróm / strieborná lesklá

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

84

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

NIVEN

Dodávaný s povrchom

Štvorcový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

krídlové dvere otvárateľné von

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

FKDF80222003 pravé bezpečnostné sklo O chróm / 770 - 788 770 1950 825,21 982,00 60,0 *

číre

strieborná

lesklá

FKDF90222003 pravé bezpečnostné sklo O chróm / 870 - 888 840 1950 837,82 997,00 67,0 *

číre

strieborná

lesklá

Poznámka: Súčasťou dodávky stierka na sklo, zahrnutá v cene výrobku.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

Cena

FKDF80:

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

FKDF90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

O Výrobky NIVEN sú dodávané vždy s povrchom Reflex Kolo, ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

Farba profilov: 003 chróm / strieborná lesklá

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

85


Sprchovacie kúty

Séria

NIVEN

Dodávaný s povrchom

Krídlové dvere 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm, ľavé / pravé

dvere otvárateľné von do NIKY

SPRCHOVACIE

KÚTY

Pravé

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

FDRF80222003 L pravé bezpečnostné sklo O

chróm /

782 - 800 562 1950 493,28 587,00 35,0 *

číre

strieborná

FDRF80222003 R pravé bezpečnostné sklo O

782 - 800 562 1950 493,28 587,00 35,0 *

číre

lesklá

FDRF90222003 L pravé bezpečnostné sklo O

chróm /

882 - 900 612 1950 510,92 608,00 37,0 *

číre

strieborná

FDRF90222003 R pravé bezpečnostné sklo O

882 - 900 612 1950 510,92 608,00 37,0 *

číre

lesklá

FDRF10222003 L pravé bezpečnostné sklo O

chróm /

982 - 1000 712 1950 533,61 635,00 41,0 *

číre

strieborná

FDRF10222003 R pravé bezpečnostné sklo O

982 - 1000 712 1950 533,61 635,00 41,0 *

číre

lesklá

FDRF12222003 L pravé bezpečnostné O

chróm /

1182 - 1200 825 1950 554,62 660,00 48,0 *

sklo číre

strieborná

FDRF12222003 R pravé bezpečnostné O

1182 - 1200 825 1950 554,62 660,00 48,0 *

sklo číre

lesklá

Poznámka: L = závesy dverí vľavo, R = závesy dverí pravo. Súčasťou dodávky stierka na sklo, zahrnutá v cene výrobku.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

Cena

FDRF90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

FDRF80: € bez DPH € vr. DPH PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00 ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

FDRF10:

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PACIFIK akrylátová vanička XBK0710 137,82 164,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0718 137,82 164,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0719 137,82 164,00

O Výrobky NIVEN sú dodávané vždy s povrchom Reflex Kolo, ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

Farba profilov: 003 chróm / strieborná lesklá

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

86

FDRF12:

PACIFIK akrylátová vanička XBP0780 137,82 164,00

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

NIVEN

Dodávaný s povrchom

Krídlové dvere 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm, ľavé / pravé

na kombinácie s pevnou bočnou stenou NIVEN FSKX

dvere otvárateľné von

UPOZORNENIE:

Stabilizačný profil, upevňujúci sklenenú pevnú

bočnú stenu k protiľahlej stene, je súčasťou

dodávky krídlových dverí FDSF pre kombináciu

s pevnou stenou.

SPRCHOVACIE

KÚTY

Ľavé

1) Rozmer. možnosti - pre max. šírku dverí

vrátane hr. pevnej steny, tesnení

a podlahového profilu.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm) 1)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

FDSF80222003 L pravé bezpečnostné sklo O

chróm /

770 - 788 538 1950 495,80 590,00 34,0 *

číre

strieborná

FDSF80222003 R pravé bezpečnostné sklo O

770 - 788 538 1950 495,80 590,00 34,0 *

číre

lesklá

FDSF90222003 L pravé bezpečnostné sklo O

chróm /

870 - 888 588 1950 513,45 611,00 37,0 *

číre

strieborná

FDSF90222003 R pravé bezpečnostné sklo O

870 - 888 588 1950 513,45 611,00 37,0 *

číre

lesklá

FDSF10222003 L pravé bezpečnostné O

chróm /

970 - 988 701 1950 533,61 635,00 40,0 *

sklo číre

strieborná

FDSF10222003 R pravé bezpečnostné O

970 - 988 701 1950 533,61 635,00 40,0 *

sklo číre

lesklá

FDSF12222003 L pravé bezpečnostné sklo O

chróm /

1170 - 1188 888 1950 554,62 660,00 49,0 *

číre

strieborná

FDSF12222003 R pravé bezpečnostné sklo O

1170 - 1188 888 1950 554,62 660,00 49,0 *

číre

lesklá

Poznámka: L = závesy dverí vľavo, R = závesy dverí pravo. Súčasťou dodávky stierka na sklo, zahrnutá v cene výrobku.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

Cena

FDSF90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

FDSF80: € bez DPH € vr. DPH PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00 ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

FDSF10:

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PACIFIK akrylátová vanička XBK0710 137,82 164,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0718 137,82 164,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0719 137,82 164,00

O Výrobky NIVEN sú dodávané vždy s povrchom Reflex Kolo, ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

Farba profilov: 003 chróm / strieborná lesklá

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

FDSF12:

PACIFIK akrylátová vanička XBP0780 137,82 164,00

87


Sprchovacie kúty

Séria

NIVEN

Dodávaný s povrchom

Pevná bočná stena 80 cm, 90 cm a 100 cm

na kombinácie s krídlovými dverami NIVEN FDSF

SPRCHOVACIE

KÚTY

UPOZORNENIE:

Stabilizačný profil, upevňujúci sklenenú pevnú

bočnú stenu k protiľahlej stene, je súčasťou

dodávky krídlových dverí FDSF pre kombináciu

s pevnou stenou.

1) Rozmer. možnosti - pre max. šírku pevnej

steny vrátane tesnení a podlahového profilu.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm) 1)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

FSKX80222003 pravé bezpečnostné sklo O chróm / 770 - 788 - 1950 287,39 342,00 38,5 *

číre

strieborná

lesklá

FSKX90222003 pravé bezpečnostné sklo O chróm / 870 - 888 - 1950 300,84 358,00 42,0 *

číre

strieborná

lesklá

FSKX10222003 pravé bezpečnostné sklo O chróm / 970 - 988 - 1950 318,49 379,00 45,0 *

číre

strieborná

lesklá

Poznámka: Súčasťou dodávky stierka na sklo, zahrnutá v cene výrobku.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

FSKX80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0780 137,82 164,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0718 137,82 164,00

FSKX10:

PACIFIK akrylátová vanička XBK0710 137,82 164,00

FSKX90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0719 137,82 164,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

O Výrobky NIVEN sú dodávané vždy s povrchom Reflex Kolo, ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

Farba profilov: 003 chróm / strieborná lesklá

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

88

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

NIVEN

Dodávaný s povrchom

1-dielna vaňová zástena, 70 x 140 cm

sklopná nad vaňu aj mimo vaňu

2-dielna vaňová zástena, 125 x 140 cm

sklopná nad vaňu aj mimo vaňu

Ľavá

pre vane s šírkou min. 75 cm

Ľavá

pre vane s šírkou min. 75 cm

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Šírka

zásteny

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

FPNF70222008L 1-dielna vaňová zástena O chróm/ 700 - 710 1410 360,50 429,00 26,0 *

pravé bezpečnostné sklo číre,

strieborná

vyhotovenie ľavé

lesklá

FPNF70222008R 1-dielna vaňová zástena O chróm/ 700 - 710 1410 360,50 429,00 26,0 *

pravé bezpečnostné sklo číre,

strieborná

vyhotovenie pravé

lesklá

FPNF12222008L 2-dielna vaňová zástena O chróm/ 1250 1410 515,13 613,00 38,6 *

pravé bezpečnostné sklo číre,

strieborná

vyhotovenie ľavé

lesklá

FPNF12222008R 2-dielna vaňová zástena O chróm/ 1250 1410 515,13 613,00 38,6 *

pravé bezpečnostné sklo číre,

strieborná

vyhotovenie pravé

lesklá

Poznámka: Súčasťou dodávky stierka na sklo, zahrnutá v cene výrobku.

Možnosť montáže z pravej alebo ľavej strany.

O Výrobky NIVEN sú dodávané vždy s povrchom Reflex Kolo, ktorý je zahrnutý v cene výrobku.

Farba profilov: 008 chróm / strieborná lesklá

Dôležité: Pri objednaní 5 ks sprchové vaňové zásteny, označené v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

89


Sprchovacie kúty

Séria

AKCENT PLUS

Dodávaný s povrchom

Štvrťkruhový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

posuvné dvere

SPRCHOVACIE

KÚTY

UPOZORNENIE:

Rádius štvrťkruhových sprchovacích kútov

a vaničiek KOLO je pre rovnakú veľkosť

zhodný: 80 x 80 cm - R 450 mm,

90 x 90 cm – R 550 mm.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

LKPG80R22000 pravé bezpečnostné sklo O biela 785 - 800 480 1900 515,13 613,00 45,0 *

číre

LKPG80R22003 pravé bezpečnostné sklo O strieborná 785 - 800 480 1900 630,25 750,00 45,0 *

číre

lesklá

LKPG80R04003 pravé bezpečnostné sklo O strieborná 785 - 800 480 1900 668,91 796,00 45,0 *

tónované do šeda

lesklá

LKPG90R22000 pravé bezpečnostné sklo O biela 885 - 900 580 1900 525,21 625,00 50,0 *

číre

LKPG90R22003 pravé bezpečnostné sklo O strieborná 885 - 900 580 1900 663,86 790,00 50,0 *

číre

lesklá

LKPG90R04003 pravé bezpečnostné sklo O strieborná 885 - 900 580 1900 689,92 821,00 50,0 *

tónované do šeda

lesklá

Poznámka: súčasťou dodávky stierka na sklo, zahrnutá v cene výrobku.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

LKPG80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0780 121,01 144,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0480 118,49 141,00

LKPG90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0790 126,89 151,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0490 125,21 149,00

XENO keramická vanička XBN1390 147,90 176,00

NEVA keramická vanička 74950P 184,03 219,00

O Výrobky AKCENT PLUS sú dodávané vždy s povrchom Reflex Kolo, ktorý je zahrnutý v cene výrobku. Farba profilov: 000 biela, 003 strieborná lesklá

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

90

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

ATOL PLUS

K dispozícii s povrchom

Štvrťkruhový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

posuvné dvere

UPOZORNENIE:

Rádius štvrťkruhových sprchovacích kútov

a vaničiek KOLO je pre rovnakú veľkosť

zhodný: 80 x 80 cm - R 450 mm,

90 x 90 cm – R 550 mm.

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

EKPG80222 pravé bezpečnostné sklo O biela 793 - 808 440 1850 376,47 448,00 37,0 *

číre

EKPG80200 pravé bezpečnostné sklo biela 793 - 808 440 1850 394,12 469,00 37,0 *

s dekórom STRIP

EKPG80202 pravé bezpečnostné sklo biela 793 - 808 440 1850 394,12 469,00 37,0 *

s dekórom CREPI

EKPG90222 pravé bezpečnostné sklo O biela 893 - 908 510 1850 404,20 481,00 39,0 *

číre

EKPG90200 pravé bezpečnostné sklo biela 893 - 908 510 1850 426,05 507,00 39,0 *

s dekórom STRIP

EKPG90202 pravé bezpečnostné sklo biela 893 - 908 510 1850 426,05 507,00 39,0 *

s dekórom CREPI

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

EKPG80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0780 121,01 144,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0480 118,49 141,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBN0980 61,34 73,00

EKPG90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0790 126,89 151,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0490 125,21 149,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0390 119,33 142,00

XENO keramická vanička XBN1390 147,90 176,00

NEVA keramická vanička 74950P 184,03 219,00

PANDA akrylátová vanička YBN0990 69,75 83,00

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo: viď. - strana 83.

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Farba profilov: 000 biela

91


Sprchovacie kúty

Séria

ATOL PLUS

Posuvné dvere 80 cm a 90 cm

na kombinácie s pevnou bočnou stenou ATOL PLUS

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

EDRS80222 pravé bezpečnostné sklo biela 786 - 830 395 1850 255,46 304,00 26,5 *

číre

EDRS80202 pravé bezpečnostné sklo biela 786 - 830 395 1850 276,47 329,00 26,5 *

s dekórom CREPI

EDRS90222 pravé bezpečnostné sklo biela 886 - 930 462 1850 280,67 334,00 29,5 *

číre

EDRS90202 pravé bezpečnostné sklo biela 886 - 930 462 1850 300,84 358,00 29,5 *

s dekórom CREPI

Možnost inštalácie so vstupom na pravej alebo ľavej strane.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

EDRS80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

92

EDRS90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

ATOL PLUS

Pevná bočná stena na vytvorenie dvoj

a trojstenných kútov 80 cm a 90 cm, na kombinácie

s posuvnými dverami a kútmi ATOL PLUS

Možnosti inštalácie pevných stien ATOL PLUS

Posuvné dvere

Posuvné dvere

+ pevná stena + dve pevné steny

Štvrťkruhový kút

+ pevná stena

UPOZORNENIE:

Pevná bočná stena je dodávaná vr. profilu

pre spojenie pevnej steny s dverami, stenový

profil pre upevnenie sklenenej pevnej bočnej

steny k stene je súčasťou dodávky dverí.

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

ESKS80222 pravé bezpečnostné sklo biela 787 - 817 - 1850 132,77 158,00 23,5 *

číre

ESKS80202 pravé bezpečnostné sklo biela 787 - 817 - 1850 137,82 164,00 23,5 *

s dekórom CREPI

ESKS90222 pravé bezpečnostné sklo biela 887 - 917 - 1850 143,70 171,00 25,5 *

číre

ESKS90202 pravé bezpečnostné sklo biela 887 - 917 - 1850 147,06 175,00 25,5 *

s dekórom CREPI

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

ESKS80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

ESKS90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela

93


Sprchovacie kúty

Séria

AKORD SWING

K dispozícii s povrchom

Štvrťkruhový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

lietacie dvere otvárateľné von aj dovnútra

SPRCHOVACIE

KÚTY

UPOZORNENIE:

Rádius štvrťkruhových sprchovacích kútov

a vaničiek KOLO je pre rovnakú veľkosť

zhodný: 80 x 80 cm - R 450 mm,

90 x 90 cm – R 550 mm.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

RKPF80222 pravé bezpečnostné sklo O biela 785 - 800 670 1850 432,77 515,00 30,0 *

číre

RKPF80222005 pravé bezpečnostné sklo O strieborná 785 - 800 670 1850 479,83 571,00 30,0 *

číre

matná

RKPF80202 pravé bezpečnostné sklo biela 785 - 800 670 1850 465,55 554,00 30,0 *

s dekórom CREPI

RKPF90222 pravé bezpečnostné sklo O biela 885 - 900 670 1850 461,34 549,00 34,0 *

číre

RKPF90222005 pravé bezpečnostné sklo O strieborná 885 - 800 670 1850 516,81 615,00 34,0 *

číre

matná

RKPF90202 pravé bezpečnostné sklo biela 885 - 900 670 1850 496,64 591,00 34,0 *

s dekórom CREPI

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

RKPF80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBN0980 61,34 73,00

RKPF90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0390 119,33 142,00

NEVA keramická vanička 74950P 184,03 219,00

PANDA akrylátová vanička YBN0990 69,75 83,00

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo: viď. - strana 83.

Farba profilov: 000 biela, 005 strieborná polomatná

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

94

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

AKORD

K dispozícii s povrchom

Štvrťkruhový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

posuvné dvere

UPOZORNENIE:

Rádius štvrťkruhových sprchovacích kútov

a vaničiek KOLO je pre rovnakú veľkosť

zhodný: 80 x 80 cm - R 450 mm,

90 x 90 cm – R 550 mm.

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

RKPG80222 pravé bezpečnostné sklo O biela 785 - 800 410 1850 371,43 442,00 30,0 *

číre

RKPG80222005 pravé bezpečnostné sklo O strieborná 785 - 800 410 1850 410,08 488,00 30,0 *

číre

polomatná

RKPG80202 pravé bezpečnostné sklo biela 785 - 800 410 1850 397,48 473,00 30,0 *

s dekórom CREPI

RKPG90222 pravé bezpečnostné sklo O biela 885 - 900 540 1850 397,48 473,00 34,0 *

číre

RKPG90222005 pravé bezpečnostné sklo O strieborná 885 - 900 540 1850 442,86 527,00 34,0 *

číre

polomatná

RKPG90202 pravé bezpečnostné sklo biela 885 - 900 540 1850 432,77 515,00 34,0 *

s dekórom CREPI

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

RKPG80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0780 121,01 144,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0480 118,49 141,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBN0980 61,34 73,00

RKPG90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0790 126,89 151,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0490 125,21 149,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0390 119,33 142,00

XENO keramická vanička XBN1390 147,90 176,00

NEVA keramická vanička 74950P 184,03 219,00

PANDA akrylátová vanička YBN0990 69,75 83,00

O K dispozícii s povrchom Reflex Kolo: viď. - strana 83.

Farba profilov: 000 biela, 005 strieborná polomatná

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu, označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

95


Sprchovacie kúty

Séria

AKORD

Štvorcový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

posuvné dvere

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

RKDK80222 pravé bezpečnostné sklo biela 775 - 790 450 1850 264,71 315,00 30,0 *

číre

RKDK80222005 pravé bezpečnostné sklo strieborná 775 - 790 450 1850 296,64 353,00 30,0 *

číre

polomatná

RKDK80202 pravé bezpečnostné sklo biela 775 - 790 450 1850 288,24 343,00 30,0 *

s dekórom CREPI

RKDK90222 pravé bezpečnostné sklo biela 875 - 890 520 1850 279,83 333,00 34,0 *

číre

RKDK90222005 pravé bezpečnostné sklo strieborná 875 - 890 520 1850 304,20 362,00 34,0 *

číre

polomatná

RKDK90202 pravé bezpečnostné sklo biela 875 - 890 520 1850 299,16 356,00 34,0 *

s dekórom CREPI

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

RKDK 80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

96

RKDK 90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela, 005 strieborná polomatná

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

AKORD

Lietacie dvere 80 cm a 90 cm, otvárateľné von aj dovnútra

do niky alebo na kombinácie s pevnou bočnou stenou s bielymi profilmi

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

RDRF80222 pravé bezpečnostné sklo biela 760 - 800 640 1850 228,57 272,00 19,0 *

číre

RDRF80202 pravé bezpečnostné sklo biela 760 - 800 640 1850 250,42 298,00 19,0 *

s dekórom CREPI

RDRF90222 pravé bezpečnostné sklo biela 860 - 900 740 1850 243,70 290,00 20,0 *

číre

RDRF90202 pravé bezpečnostné sklo biela 860 - 900 740 1850 257,14 306,00 20,0 *

s dekórom CREPI

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

RDRF 80:

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

RDRF 90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela

97


Sprchovacie kúty

Séria

AKORD

Posuvné dvere 80 cm, 90 cm a 120 cm

do niky alebo na kombinácie s pevnou bočnou stenou s bielymi profilmi

SPRCHOVACIE

KÚTY

Možnost inštalácie s vstupom na pravej

alebo ľavej strane.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

RDRS80222 pravé bezpečnostné sklo číre biela 760 - 800 384 1850 205,88 245,00 19,0 *

RDRS80202 pravé bezpečnostné sklo biela 760 - 800 384 1850 220,17 262,00 19,0 *

s dekórom CREPI

RDRS90222 pravé bezpečnostné sklo číre biela 860 - 900 454 1850 216,81 258,00 21,0 *

RDRS90202 pravé bezpečnostné sklo biela 860 - 900 454 1850 220,17 262,00 21,0 *

s dekórom CREPI

RDRS12222 pravé bezpečnostné sklo číre biela 1160 - 1200 650 1850 299,16 356,00 29,0 *

RDRS12202 pravé bezpečnostné sklo biela 1160 - 1200 650 1850 318,49 379,00 29,0 *

s dekórom CREPI

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

RDRS 80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

RDRS 12:

PACIFIK akrylátová vanička XBP0780 137,82 164,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

98

RDRS 90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

AKORD

Skladacie dvere 80 cm, 90 cm

do niky alebo na kombinácie s pevnou bočnou stenou so striebornými profilmi

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

RDRB80222005 pravé bezpečnostné sklo strieborná 770 - 800 690 1850 254,62 303,00 12,9 *

číre

polomatná

RDRB90222005 pravé bezpečnostné sklo strieborná 870 - 900 790 1850 265,55 316,00 15,0 *

číre

polomatná

Možnost inštalácie so vstupom na pravej alebo ľavej strane.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

RDRB 80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

RDRB 90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela, 005 strieborná polomatná

99


Sprchovacie kúty

Séria

AKORD

Krídlové dvere 80 cm, 90 cm

do niky alebo na kombinácie s pevnou bočnou stenou so striebornými profilmi

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

RDRP80222005 pravé bezpečnostné sklo strieborná 770 - 800 690 1850 228,57 272,00 13,7 *

číre

polomatná

RDRP90222005 pravé bezpečnostné sklo strieborná 870 - 900 790 1850 236,97 282,00 15,8 *

číre

polomatná

Možnost inštalácie so vstupom na pravej alebo ľavej strane.

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

RDRP 80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

100

RDRP 90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela, 005 strieborná polomatná

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

AKORD

Pevná bočná stena 80 cm a 90 cm

na vytvorenie dvojstenných kútov 80 cm a 90 cm

na kombinácie s posuvnými, lietacími, krídlovými a skladacími dverami AKORD

UPOZORNENIE:

Pevná bočná stena je dodávaná vr. profilu

pre spojenie pevnej steny s dverami, stenový

profil pre upevnenie sklenenej pevnej bočnej

steny k stene je súčasťou dodávky dverí.

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

RSKS80222 pravé bezpečnostné sklo biela 780 - 800 - 1850 131,09 156,00 18,0 *

číre

RSKS80222005 pravé bezpečnostné sklo strieborná 780 - 800 - 1850 144,54 172,00 18,0 *

číre

polomatná

RSKS80202 pravé bezpečnostné sklo biela 780 - 800 - 1850 149,58 178,00 18,0 *

s dekórom CREPI

RSKS90222 pravé bezpečnostné sklo biela 880 - 900 - 1850 137,82 164,00 20,0 *

číre

RSKS90222005 pravé bezpečnostné sklo strieborná 880 - 900 - 1850 149,58 178,00 20,0 *

číre

polomatná

RSKS90202 pravé bezpečnostné sklo biela 880 - 900 - 1850 152,10 181,00 20,0 *

s dekórom CREPI

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

RSKS80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

RSKS90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela, 005 strieborná polomatná

101


Sprchovacie kúty

Séria

GEO-6

Štvrťkruhový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

posuvné dvere

SPRCHOVACIE

KÚTY

UPOZORNENIE:

Rádius štvrťkruhových sprchovacích kútov

a vaničiek KOLO je pre rovnakú veľkosť

zhodný: 80 x 80 cm - R 450 mm,

90 x 90 cm – R 550 mm.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

GKPG80222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 775 - 800 440 1900 274,79 327,00 53,0 *

číre

lesklá

(dodávané v 2 kartónoch

- za číslom výrobku je

uvedené písmeno A a B)

GKPG90222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 875 - 900 520 1900 301,68 359,00 55,0 *

číre

lesklá

(dodávané v 2 kartónoch

- za číslom výrobku je

uvedené písmeno A a B)

K dispozícii rozširovací profil č. A60600CP, umožňujúci rozšírenie až o 3 cm

(cena 31,09 € bez DPH / 37,00 € vr. DPH).

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

GKPG90:

GKPG80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0780 121,01 144,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0480 118,49 141,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBN0980 61,34 73,00

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBN0790 126,89 151,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0490 125,21 149,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0390 119,33 142,00

XENO keramická vanička XBN1390 147,90 176,00

NEVA keramická vanička 74950P 184,03 219,00

PANDA akrylátová vanička YBN0990 69,75 83,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

102

Farba profilov: 003 strieborná lesklá

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

GEO-6

Krídlové pivotové dvere 80 cm, 90 cm

do niky alebo na kombinácie s pevnou bočnou stenou

520 / 620 mm

UPOZORNENIE:

Možnost inštalácie s vstupom na pravej

alebo ľavej strane.

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

GDRP80222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 772 - 800 552 1900 173,95 207,00 28,0 *

číre

lesklá

(pri inštálácii

s pevnou bočnou

stenou)

750 - 800

(pri inštálácii

do niky)

GDRP90222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 872 - 900 646 1900 187,39 223,00 34,0 *

číre

lesklá

(pri inštálácii

s pevnou bočnou

stenou)

850 - 900

(pri inštálácii

do niky)

K dispozícii rozširovací profil č. A60600CP, umožňujúci rozšírenie až o 3 cm

(cena 31,09 € bez DPH / 37,00 € vr. DPH).

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

GDRP 80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

GDRP 90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Farba profilov: 003 strieborná lesklá

103


Sprchovacie kúty

Séria

GEO-6

Posuvné dvere 100 cm a 120 cm

do niky alebo na kombinácie s pevnou bočnou stenou

SPRCHOVACIE

KÚTY

UPOZORNENIE:

Možnost inštalácie s vstupom na pravej

alebo ľavej strane.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

GDRS10222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 972 - 1000 375 1900 200,84 239,00 35,0 *

číre

lesklá

(pri inštálácii

s pevnou bočnou

stenou)

950 - 1000

(pri inštálácii

do niky)

GDRS12222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 1172 - 1200 475 1900 221,01 263,00 45,0 *

číre

lesklá

(pri inštálácii

s pevnou bočnou

stenou)

(dodávané v 2 kartónoch

- za číslom výrobku je

uvedené písmeno A a B) 1150 - 1200

(pri inštálácii

do niky)

K dispozícii rozširovací profil č. A60600CP, umožňujúci rozšírenie až o 3 cm (cena 31,09 € bez DPH / 37,00 € vr. DPH).

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

GDRS 10:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0710 137,82 164,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0718 137,82 164,00

PACIFIK akrylátová vanička XBP0719 137,82 164,00

Cena

GDRS 12:

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBP0780 137,82 164,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

104

Farba profilov: 003 strieborná lesklá

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

GEO-6

Skladacie dvere 80 cm a 90 cm

do niky alebo na kombinácie s pevnou bočnou stenou

SPRCHOVACIE

KÚTY

UPOZORNENIE:

Možnost inštalácie s vstupom na pravej

alebo ľavej strane.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

GDRB80222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 772 - 800 465 1900 221,01 263,00 31,0 *

číre

lesklá

(pri inštálácii

s pevnou bočnou

stenou)

750 - 800

(pri inštálácii

do niky)

GDRB90222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 872 - 900 551 1900 227,73 271,00 35,0 *

číre

lesklá

(pri inštálácii

s pevnou bočnou

stenou)

850 - 900

(pri inštálácii

do niky)

K dispozícii rozširovací profil č. A60600CP, umožňujúci rozšírenie až o 3 cm

(cena 31,09 € bez DPH / 37,00 € vr. DPH).

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

GDRB 80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

GDRB 90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Farba profilov: 003 strieborná lesklá

105


Sprchovacie kúty

Séria

GEO-6

Pevná bočná stena 80 cm a 90 cm

na vytvorenie dvojstenných kútov 80 cm a 90 cm

na kombinácie s posuvnými, krídlovými a skladacími dverami GEO-6

SPRCHOVACIE

KÚTY

UPOZORNENIE:

Pevná bočná stena je dodávaná vr. profilu

pre spojenie pevnej steny s dverami, stenový

profil pre upevnenie sklenenej pevnej bočnej

steny k stene je súčasťou dodávky dverí.

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

GSKS80222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 770 - 795 - 1900 140,34 167,00 25,0 *

číre

lesklá

(vr. držiaka na uterák)

GSKS90222003 pravé bezpečnostné sklo strieborná 870 - 895 - 1900 153,78 183,00 30,0 *

číre

lesklá

(vr. držiaka na uterák)

K dispozícii rozširovací profil č. A60600CP, umožňujúci rozšírenie až o 3 cm

(cena 31,09 € bez DPH / 37,00 € vr. DPH).

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

GSKS80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

GSKS90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

106

Farba profilov: 003 strieborná lesklá

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty

Séria

FRESH

Štvrťkruhový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

posuvné dvere

UPOZORNENIE:

Rádius štvrťkruhových sprchovacích kútov

a vaničiek KOLO je pre rovnakú veľkosť

zhodný: 80 x 80 cm - R 450 mm,

90 x 90 cm – R 550 mm.

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

BKPG80222000 pravé bezpečnostné sklo biela 775 - 790 450 1850 242,02 288,00 29,7 *

číre

BKPG80222001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 775 - 790 450 1850 259,66 309,00 29,7 *

číre

matná

BKPG80212000 pravé bezpečnostné sklo biela 775 - 790 450 1850 248,74 296,00 29,7 *

s dekórom STRIP

BKPG80211001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 775 - 790 450 1850 267,23 318,00 29,7 *

s dekórom STRIP

matná

BKPG90222000 pravé bezpečnostné sklo biela 875 - 890 540 1850 249,58 297,00 32,7 *

číre

BKPG90222001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 875 - 890 540 1850 268,91 320,00 32,7 *

číre

matná

BKPG90212000 pravé bezpečnostné sklo biela 875 - 890 540 1850 257,14 306,00 32,7 *

s dekórom STRIP

BKPG90211001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 875 - 890 540 1850 276,47 329,00 32,7 *

s dekórom STRIP

matná

BKPG90202000 pravé bezpečnostné sklo biela 875 - 890 540 1850 263,03 313,00 32,7 *

s dekórom CREPI

BKPG90202001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 875 - 890 540 1850 276,47 329,00 32,7 *

s dekórom CREPI

matná

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

Cena

BKPG90:

€ bez DPH € vr. DPH

Cena

BKPG80: PACIFIK akrylátová vanička XBN0790 126,89 151,00

€ bez DPH € vr. DPH

AKCENT akrylátová vanička XBN0490 125,21 149,00

PACIFIK akrylátová vanička XBN0780 121,01 144,00 ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1490 111,76 133,00

AKCENT akrylátová vanička XBN0480 118,49 141,00 ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1590 86,55 103,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1480 105,04 125,00 HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0390 119,33 142,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBN1580 80,67 96,00 XENO keramická vanička XBN1390 147,90 176,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBN0380 106,72 127,00 NEVA keramická vanička 74950P 184,03 219,00

PANDA akrylátová vanička YBN0980 61,34 73,00 PANDA akrylátová vanička YBN0990 69,75 83,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Farba profilov: 000 biela, 001 strieborná matná

107


Sprchovacie kúty

Séria

FRESH

Štvorcový sprchovací kút 80 x 80 cm a 90 x 90 cm

posuvné dvere

SPRCHOVACIE

KÚTY

Číslo

výrobku

Výplň

Popis

Farba profilu

Rozmerové

možnosti

(mm)

Šírka

vstupu

(mm)

Výška

(mm)

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

BKDK80222000 pravé bezpečnostné sklo biela 775 - 790 450 1850 215,97 257,00 32,7 *

číre

BKDK80222001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 775 - 790 450 1850 234,45 279,00 32,7 *

číre

matná

BKDK80212000 pravé bezpečnostné sklo biela 775 - 790 450 1850 222,69 265,00 32,7 *

s dekórom STRIP

BKDK80211001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 775 - 790 450 1850 241,18 287,00 32,7 *

s dekórom STRIP

matná

BKDK90222000 pravé bezpečnostné sklo biela 875 - 890 520 1850 220,17 262,00 35,7 *

číre

BKDK90222001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 875 - 890 520 1850 238,66 284,00 35,7 *

číre

matná

BKDK90212000 pravé bezpečnostné sklo biela 875 - 890 520 1850 226,89 270,00 35,7 *

s dekórom STRIP

BKDK90211001 pravé bezpečnostné sklo strieborná 875 - 890 520 1850 246,22 293,00 35,7 *

s dekórom STRIP

matná

Odporúčame kombinovať s následujúcimi sprchovacími vaničkami:

BKDK80:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0780 121,01 144,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1480 105,04 125,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1580 80,67 96,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0380 106,72 127,00

PANDA akrylátová vanička YBK0980 58,82 70,00

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu sprchovacieho kútu,

označeného v pravom stĺpci hviezdičkou *, obdržíte paletový rabat.

108

BKDK90:

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

PACIFIK akrylátová vanička XBK0790 126,89 151,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1490 111,76 133,00

ŠTANDARD PLUS akryl. vanička XBK1590 86,55 103,00

HLBOKÁ akrylátová vanička XBK0390 119,33 142,00

ABELE keramická vanička XBK1290 215,97 257,00

XENO keramická vanička XBK1390 147,90 176,00

SANGRO keramická vanička 74350P 204,20 243,00

PANDA akrylátová vanička YBK0990 67,23 80,00

Farba profilov: 000 biela, 001 strieborná matná

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty - neštandardné vyhotovenie

Základné neštandardné

vyhotovenie ATOL PLUS

Posuvné dvere

pre sprchovacie kúty alebo na vaňu

šírka: 80 - 180 cm

výška: 120 - 190 cm

Číslo

výrobku

pravé sklo číre č. 222

€ bez DPH € vr. DPH

Cena

pravé sklo dekór Crepi č. 202

€ bez DPH € vr. DPH

šírka: 80, výška 120 - 175 NDRW 11 393,28 468,00 425,21 506,00

výška 176 - 190 NDRW 12 502,52 598,00 545,38 649,00

šírka: 81-89, výška 120 - 175 NDRW 21 399,16 475,00 431,09 513,00

výška 176 - 190 NDRW 22 510,08 607,00 553,78 659,00

šírka: 90, výška 120 - 175 NDRW 31 400,84 477,00 433,61 516,00

výška 176 - 190 NDRW 32 512,61 610,00 556,30 662,00

Upozornenie:

Posuvné dvere so šírkou

80 - 120 cm sa skladajú

z 3 dielov: jedného pevného

a dvoch posuvných.

Posuvné dvere so šírkou

121 - 180 cm sa skladajú

z dvoch posuvných dielov.

šírka: 91-120, výška 120 - 175 NDRW 41 434,45 517,00 470,59 560,00

výška 176 - 190 NDRW 42 559,66 666,00 608,40 724,00

šírka: 121-180, výška 120 - 175 NDRW 51 474,79 565,00 515,13 613,00

výška 176 - 190 NDRW 52 616,81 734,00 671,43 799,00

SPRCHOVACIE

KÚTY

Pevná stena

na kombinovanie s posuvnými

dverami a sprchovacími kútmi

zo série Atol Plus

dodacia doba 8 týždňov

šírka: 20 - 100 cm

výška: 120 - 190 cm

šír

ka: 20-49, výška 120 - 175 NSK 11 206,72 246,00 220,17 262,00

výška 176 - 190 NSK 12 245,38 292,00 262,18 312,00

šírka: 50-79, výška 120 - 175 NSK 21 213,45 254,00 226,89 270,00

výška 176 - 190 NSK 22 254,62 303,00 273,11 325,00

šírka: 80, výška 120 - 175 NSK 31 223,53 266,00 237,82 283,00

výška 176 - 190 NSK 32 267,23 318,00 286,55 341,00

šírka: 81-89, výška 120 - 175 NSK 41 225,21 268,00 241,18 287,00

výška 176 - 190 NSK 42 271,43 323,00 291,60 347,00

šírka: 90, výška 120 - 175 NSK 51 229,41 273,00 245,38 292,00

výška 176 - 190 NSK 52 276,47 329,00 296,64 353,00

šírka: 91-100, výška 120 - 175 NSK 61 236,13 281,00 252,10 300,00

výška 176 - 190 NSK 62 284,87 339,00 305,88 364,00

Prosíme, priložte ku každej objednávke neštandardného vyhotovenia nákres.

Profil na spojenie pevnej steny s posuvnými dverami

alebo so sprchovacím kútom A505882.

Farba profilov: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

109


Sprchovacie kúty - neštandardné vyhotovenie

Príklady sprchovacích kútov

s využitím neštandardných vyhotovení a špeciálnych profilov Atol Plus

Vyplnenie širokej niky: posuvné dvere + pevná bočná stena + profil A942582

Vzhľadom k stabilite konštrukcie by šírka pevnej bočnej steny

nemala presiahnúť 50 cm.

Posuvné dvere + pevná bočná stena

+ profil A505882

SPRCHOVACIE

KÚTY

Posuvné dvere + 2 pevné bočné steny

+ profil A505882

Posuvné dvere na vyplnenie niky

nad vaňou

Posuvné dvere na vyplnenie niky nad vaňou

+ pevná bočná stena + profil A505882

Podmienky pre objednávky neštandardného vyhotovenia Atol Plus:

I. Dodacia doba: podľa výplne: pravé sklo číre - do 8 týždňov,

pravé sklo dekór Crepi - do 8 týždňov.

II. Rozmery:

- posuvné dvere do niky: prosíme o uvedenie šírky niky - čistý rozmer od obkladu k obkladu

- pri modeloch na zabudovanie na vane prosíme o uvedenie rozmeru vane

- pre neštandardné vyhotovenie zložené z niekoľkých prvkov prosíme o priloženie presného nákresu

- regulácia šírky pri stenových profiloch od základného rozmeru je -1 cm, +3 cm

III. Upozornenie:

- neštandardné vyhotovenia sú dodávané s profilmy v bielej farbe

- posuvné dvere so šírkou 80 - 120 cm sa skladajú z troch dielov: 1 pevný a 2 posuvné,

posuvné dvere so šírkou 121 - 180 cm sa skladajú z dvoch posuvných dielov

- pevné steny Atol Plus štandardných rozmerov (80 x 185 cm, 90 x 185 cm) sú štandardne

dodávané s profilom na spojenie s posuvnými dverami. Pre pevné steny neštandardných

rozmerov je nutné profil A505882 objednať samostatne

- cena špeciálnych profilov je nezávislá na ich dĺžke, max. dĺžka špeciálnych profilov je 190 cm

- špeciálne profily Atol Plus môžu byť použité len so sprch. kútmi, dverami a pevnými stenami Atol Plus

- dodacia doba náhradných dielov na neštandardné vyhotovenia je 8 týždnov

110

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie kúty - neštandardné vyhotovenie

Špeciálne profily ATOL PLUS

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Profil na spojenie pevnej steny s posuvnými

dverami alebo so sprchovacím kútom A505882 22,35 26,60

Rozširovací profil pre posuvné dvere umožňujúci rozšírenie

od 52 do 65 mm A525082 35,29 42,00

SPRCHOVACIE

KÚTY

Profil na spojenie rôznych prvkov / modelov alebo

so sprchovacím kútom A942582 28,40 33,80

Profil T na spojenie 3 prvkov A527082 39,66 47,20

Profil na spojenie dvoch prvkov pod uhlom 90º - 225º A526582 52,52 62,50

Na spojenie a rozšírenie modelov série Atol Plus. LEGENDA: NSK - pevná stena / neštandardné prevedenie, NDRW - posuvné dvere / neštandardné prevedenie,

EKPG - štvrťkruhový sprchovací kút Atol Plus, EDRS - posuvné dvere Atol Plus, ESKS - pevná stena Atol Plus

Farba profilov: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

111


Sprchovacie vaničky

Prehľad kombinácií sprchovacích kútov a vaničiek

sprchovacie

kúty

NIVEN

AKCENT

PLUS

ATOL

PLUS

GEO-6 AKORD FRESH

FKPF 80

FKPF 90

FKDF 80

FKDF 90

LKPG 80

LKPG 90

EKPG 80

EKPG 90

GKPG 80

GKPG 90

RKPG 80

RKPG 90

RKPF 80

RKPF 90

RKDK 80

RKDK 90

BKPG 80

BKPG 90

BKDK 80

BKDK 90

sprchovacie vaničky PACIFIK

XBN0780 ● ● ● ● ● ●

XBN0790 ● ● ● ● ● ●

XBK0780 ● ● ●

XBK0790 ● ● ●

sprchovacie vaničky AKCENT

XBN0480 ● ● ● ● ● ●

XBN0490 ● ● ● ● ● ●

sprchovacie vaničky ŠTANDARD PLUS

SPRCHOVACIE

VANIČKY

XBN1480 ● ● ● ● ● ● ●

XBN1490 ● ● ● ● ● ● ●

XBK1480 ● ● ●

XBK1490 ● ● ●

sprchovacie vaničky ŠTANDARD PLUS

XBN1580 ● ● ● ● ● ● ●

XBN1590 ● ● ● ● ● ● ●

XBK1580 ● ● ●

XBK1590 ● ● ●

sprchovacie vaničky HLBOKÉ

XBN0380 ● ● ● ● ● ● ●

XBN0390 ● ● ● ● ● ● ●

XBK0380 ● ● ●

XBK0390 ● ● ●

sprchovacie vaničky PANDA

YBN0980 ● ● ● ● ● ● ●

YBN0990 ● ● ● ● ● ● ●

YBK0980 ● ● ●

YBK0990 ● ● ●

sprchovacie vaničky KERAMICKÉ

XBN1390 ● ● ● ● ● ●

74950P ● ● ● ● ● ● ●

XBK1290 ● ● ●

XBK1390 ● ● ●

74350P ● ● ●

112

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie vaničky

SPRCHOVACIE VANIČKY

AKRYLÁTOVÉ

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Štvrťkruhová sprchovacia vanička PACIFIK

80 x 80 cm XBN0780 121,01 144,00 9,0 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Čelný panel k XBN0780 PBN0480 54,62 65,00 4,0 ***

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

Štvrťkruhová sprchovacia vanička PACIFIK

90 x 90 cm XBN0790 126,89 151,00 10,0 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Čelný panel k XBN0790 PBN0490 53,78 64,00 4,0 ***

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

Štvorcová sprchovacia vanička PACIFIK

80 x 80 cm XBK0780 121,01 144,00 10,0 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

SPRCHOVACIE

VANIČKY

Štvorcová sprchovacia vanička PACIFIK

90 x 90 cm XBK0790 126,89 151,00 11,0 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

Štvorcová sprchovacia vanička PACIFIK

100 x 100 cm XBK0710 137,82 164,00 12,5 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

Obdĺžniková sprchovacia vanička PACIFIK

100 x 80 cm XBP0718 137,82 164,00 11,0 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu čelného panelu pre sprchovacie vaničky,

označeného v pravom stĺpci 3 hviezdičkami ***, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

113


Sprchovacie vaničky

SPRCHOVACIE VANIČKY

AKRYLÁTOVÉ

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Obdĺžniková sprchovacia vanička PACIFIK

100 x 90 cm XBP0719 137,82 164,00 12,0 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

Obdĺžniková sprchovacia vanička PACIFIK

120 x 80 cm XBP0780 137,82 164,00 12,5 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

SPRCHOVACIE

VANIČKY

Štvrťkruhová sprchovacia vanička AKCENT

80 x 80 cm XBN0480 118,49 141,00 10,0 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Čelný panel k XBN0480 PBN0480 54,62 65,00 4,0 ***

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

Štvrťkruhová sprchovacia vanička AKCENT

90 x 90 cm XBN0490 125,21 149,00 13,0 5K

hĺbka: 5 cm, odtok: 90 mm

Čelný panel k XBN0490 PBN0490 53,78 64,00 4,0 ***

Nohy pre vaničku SN6 16,72 19,90

Vanička balená v kartóne

Štvrťkruhová sprchovacia vanička ŠTANDARD PLUS

80 x 80 cm XBN1580 80,67 96,00 9,0 6

hĺbka: 9 cm, odtok: 52 mm

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

Štvrťkruhová sprchovacia vanička ŠTANDARD PLUS

90 x 90 cm XBN1590 86,55 103,00 10,0 6

hĺbka: 9 cm, odtok: 52 mm

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu čelného panelu pre sprchovacie vaničky,

označeného v pravom stĺpci 3 hviezdičkami ***, obdržíte paletový rabat.

114

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie vaničky

SPRCHOVACIE VANIČKY

AKRYLÁTOVÉ

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Štvorcová sprchovacia vanička ŠTANDARD PLUS

80 x 80 cm XBK1580 80,67 96,00 10,0 6

hĺbka: 9 cm, odtok: 52 mm

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

Štvorcová sprchovacia vanička ŠTANDARD PLUS

90 x 90 cm XBK1590 86,55 103,00 11,0 6

hĺbka: 9 cm, odtok: 52 mm

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

Štvrťkruhová sprchovacia vanička ŠTANDARD PLUS

s integrovaným panelom

80 x 80 cm XBN1480 105,04 125,00 12,0 6

hĺbka: 9 cm, odtok: 52 mm

celková výška: 20,5 cm

nie je samonosná, inštalácia na nožičky

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

Štvrťkruhová sprchovacia vanička ŠTANDARD PLUS

s integrovaným panelom

90 x 90 cm XBN1490 111,76 133,00 13,0 6

hĺbka: 9 cm, odtok: 52 mm

celková výška: 20,5 cm

nie je samonosná, inštalácia na nožičky

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

Štvorcová sprchovacia vanička ŠTANDARD PLUS

s integrovaným panelom

80 x 80 cm XBK1480 105,04 125,00 13,0 6

hĺbka: 9 cm, odtok: 52 mm

celková výška: 20,5 cm

nie je samonosná, inštalácia na nožičky

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

SPRCHOVACIE

VANIČKY

Štvorcová sprchovacia vanička ŠTANDARD PLUS

s integrovaným panelom

90 x 90 cm XBK1490 111,76 133,00 14,0 6

hĺbka: 9 cm, odtok: 52 mm

celková výška: 20,5 cm

nie je samonosná, inštalácia na nožičky

Nohy pre vaničku SN5 16,72 19,90

Hlboká štvrťkruhová sprchovacia vanička

80 x 80 cm XBN0380 106,72 127,00 17,0 5

hĺbka: 21 cm

odtok: 52 mm

Čelný panel k XBN0380 PBN0380 48,74 58,00 4,0 ***

Nohy pre vaničku SN1 16,72 19,90

Hlboká štvorcová sprchovacia vanička

80 x 80 cm XBK0380 106,72 127,00 15,0 5

hĺbka: 21 cm

odtok: 52 mm

Nohy pre vaničku SN1 16,72 19,90

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu čelného panelu pre sprchovacie vaničky,

označeného v pravom stĺpci 3 hviezdičkami ***, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané farby: 000 biela

115


Sprchovacie vaničky

SPRCHOVACIE VANIČKY

AKRYLÁTOVÉ

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Hlboká štvrťkruhová sprchovacia vanička

90 x 90 cm XBN0390 119,33 142,00 13,0 6

hĺbka: 21 cm

odtok: 52 mm

Čelný panel k XBN0390 PBN0390 48,74 58,00 4,0 ***

Nohy pre vaničku SN1 16,72 19,90

Hlboká štvorcová sprchovacia vanička

90 x 90 cm XBK0390 119,33 142,00 14,0 6

hĺbka: 21 cm

odtok: 52 mm

Nohy pre vaničku SN2 16,72 19,90

SPRCHOVACIE

VANIČKY

Štvorcová sprchovacia vanička PANDA

80 x 80 cm YBK0980 58,82 70,00 8,0 10

s profilovaným dnom

hĺbka: 13 cm

odtok: 52 mm

Nohy pre vaničku SN1 16,72 19,90

Štvorcová sprchovacia vanička PANDA

90 x 90 cm YBK0990 67,23 80,00 10,0 10

s profilovaným dnom

hĺbka: 13 cm

odtok: 52 mm

Nohy pre vaničku SN2 16,72 19,90

Štvrťkruhová sprchovacia vanička PANDA

80 x 80 cm YBN0980 61,34 73,00 8,0 10

s profilovaným dnom

hĺbka: 13 cm

odtok: 52 mm

Čelný panel k YBN0980 PBN0280 50,42 60,00 4,0 ***

Nohy pre vaničku SN1 16,72 19,90

Štvrťkruhová sprchovacia vanička PANDA

90 x 90 cm YBN0990 69,75 83,00 10,0 10

s profilovaným dnom

hĺbka: 13 cm

odtok: 52 mm

Čelný panel k YBN0990 PBN0290 50,42 60,00 4,0 ***

Nohy pre vaničku SN2 16,72 19,90

Dôležité: Pri objednaní 5 ks rovnakého typu čelného panelu pre sprchovacie vaničky,

označeného v pravom stĺpci 3 hviezdičkami ***, obdržíte paletový rabat.

116

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie vaničky

SPRCHOVACIE VANIČKY

KERAMICKÉ

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Keramická štvorcová sprchovacia vanička ABELE XBK1290 215,97 257,00 37,0 3

s profilovaným dnom

90 x 90 x 7 cm

odtok: 90 mm

samonosná, inštalácia na podlahu

Keramická štvrťkruhová sprchovacia vanička XENO XBN1390 147,90 176,00 39,0 3

90 x 90 x 7 cm

rádius: 550 mm

odtok: 90 mm

samonosná, inštalácia na podlahu

Poznámka: Odporúčame kombinovať s odtokovým

sifónom 90 mm VIEGA Tempoplex 208 615

Keramická štvorcová sprchovacia vanička XENO XBK1390 147,90 176,00 37,0 3

90 x 90 x 7 cm

odtok: 90 mm

samonosná, inštalácia na podlahu

Poznámka: Odporúčame kombinovať s odtokovým

sifónom 90 mm VIEGA Tempoplex 208 615

SPRCHOVACIE

VANIČKY

Keramická štvrťkruhová sprchovacia vanička NEVA 74950P 184,03 219,00 43,0 3

s profilovaným dnom

90 x 90 x 11 cm

odtok: 65 mm

rádius: 550 cm

samonosná, inštalácia na podlahu

Poznámka: Odporúčame kombinovať s odtokovým

sifónom 65 mm VIEGA Domoplex 6929.1

s chrómovanou krytkou 6929.0

Keramická štvorcová sprchovacia vanička SANGRO 74350P 204,20 243,00 42,0 3

s profilovaným dnom

90 x 90 x 11 cm

odtok: 65 mm

samonosná, inštalácia na podlahu

Poznámka: Odporúčame kombinovať s odtokovým

sifónom 65 mm VIEGA Domoplex 6929.1

s chrómovanou krytkou 6929.0

Dodávané farby: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

117


Sprchovacie vaničky

PRÍSLUŠENSTVO

PRE AKRYLÁTOVÉ SPRCHOVACIE VANIČKY

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Nohy pre sprchovacie vaničky PANDA, HLBOKÉ SN1 16,72 19,90

U - profil 600 mm

pre nasledujúce sprchovacie vaničky:

XBN0390, XBN0380, XBK0380,

YBK0980, YBN0980

Nohy pre sprchovacie vaničky PANDA, HLBOKÉ SN2 16,72 19,90

U - profil 700 mm

pre nasledujúce sprchovacie vaničky:

XBK0390, YBK0990, YBN0990

SPRCHOVACIE

VANIČKY

Nohy pre sprchovacie vaničky AKCENT, ŠTANDARD PLUS SN5 16,72 19,90

U - profil 600 mm

pre nasledujúce sprchovacie vaničky:

XBN0480, XBN1480, XBN1490, XBK1480,

XBK1490, XBN1580, XBN1590, XBK1580, XBK1590

Nohy pre sprchovacie vaničky AKCENT, PACIFIK SN6 16,72 19,90

U - profil 700 mm

pre nasledujúce sprchovacie vaničky:

XBN0490, XBK0780, XBK0790, XBN0790

XBK0710, XBP0780, XBP0718, XBP0719

sada na údržbu A382390 27,73 33,00

akrylátových vaní a sprchovacích vaničiek

sada na opravu A51920684 69,50 82,70

akrylátových vaní a sprchovacích vaničiek vo farbe: biela

118

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sprchovacie vaničky

PRÍSLUŠENSTVO

PRE AKRYLÁTOVÉ SPRCHOVACIE VANIČKY

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Tasso 50

odtoková sada Kludi, skladajúca sa z:

- odpadový sifón, výška 9 cm A2105205 11,01 13,10

- odtokový kryt chrómovaný A7152005 5,29 6,30

pre sprchovacie vaničky s odtokovým otvorom 52 mm

Tasso Plus

odtoková sada Kludi, skladajúca sa z:

- odpadový sifón, výška 9 cm A2162000 13,61 16,20

- výsuvný prepad s odtokovým krytom chrómovaným A7162005 12,77 15,20

pre sprchovacie vaničky s odtokovým otvorom 52 mm,

odporúča sa najmä k hlbokým sprchovacím vaničkám

pre nasledujúce sprchovacie vaničky:

XBK0380, XBN0380, XBK0390, XBN0390, XBN0580,

XBN0590, YBK0980, YBK0990, YBN0980, YBN0990

SPRCHOVACIE

VANIČKY

Tempoplex V6961 30,25 36,00

odtoková sada Viega s revíznym sifónom,

s odtokovým krytom chrómovaným,

výška sifónu 8 cm

pre sprchovacie vaničky s odtokovým otvorom 90 mm,

pre nasledujúce sprchovacie vaničky:

XBN0480,

XBN0490, XBK0710, XBK0780, XBK0790,

XBN0780, XBN0790, XBP0780, XBP0718,

XBP0719, XBN0680, XBN0690, XBK0680,

XBK0690, XBK1290, XBN1390, XBK1390.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

119


Akrylátové vane

PRAVOUHLÉ VANE

K dispozícii s hydromasážnym systémom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Pravouhlá vaňa CLARISSA

kompletná vrátane nôh

CLARISSA 170 x 75 cm XWP2670 559,66 666,00 25,5 1**

hĺbka: 45 cm, objem vody: 260 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.908,40 3.461,00

CLARISSA 180 x 80 cm XWP2680 639,50 761,00 27,0 1**

hĺbka: 45 cm, objem vody: 275 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.991,60 3.560,00

CLARISSA 190 x 90 cm XWP2690 800,00 952,00 37,0 1**

hĺbka: 45 cm, objem vody: 310 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 3.168,07 3.770,00

Pre vane Clarissa odporúčame odtokovú

a prepadovú sadu Multiplex V61631 s chrómovou

odtokovou krytkou a ružicou V61620

Pre vane Clarissa nie je možné použiť čelné

a bočné panely. Vane Clarissa je možné doplniť

držadlami Štandard SU001 - viď. príslušenstvo.

Pravouhlá vaňa PERFECT

kompletná vrátane nôh

PERFECT 140 x 70 cm XWP1040 170,59 203,00 13,0 3

hĺbka: 43,5 cm, objem vody: 210 l

VANE

PERFECT 150 x 75 cm XWP1050 187,39 223,00 15,0 3

hĺbka: 43,5 cm, objem vody: 230 l

PERFECT 160 x 75 cm XWP1060 187,39 223,00 17,0 3

hĺbka: 43,5 cm, objem vody: 250 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.217,65 1.449,00

PERFECT 170 x 75 cm XWP1070 187,39 223,00 18,0 3

hĺbka: 43,5 cm, objem vody: 270 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.226,89 1.460,00

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.638,66 3.140,00

Voliteľné príslušenstvo

k hydromasážnym

systémom MX600

na strane 137.

PERFECT 180 x 80 cm XWP1080 201,68 240,00 22,0 3

hĺbka: 43,5 cm, objem vody: 290 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.252,10 1.490,00

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.654,62 3.159,00

Vane Perfect je možné doplniť držadlami

Štandard SU001 - viď. príslušenstvo.

V dodávke/cene vane s hydromasážnym systémom je zahrnutý nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom. K dispozícii vo farbe: 000 biela

Dôležité: Pri objednaní 3 ks vaní, označených v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

120

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Akrylátové vane

PRAVOUHLÉ VANE

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Pravouhlá vaňa MODO

kompletná vrátane nôh

MODO 160 x 70 cm XWP1160 189,92 226,00 20,5 3

hĺbka: 45 cm

objem vody: 205 l

Odtok z boku

MODO 170 x 75 cm XWP1170 189,92 226,00 22,0 3

hĺbka: 45 cm

objem vody: 220 l

Odtok z boku

MODO 170 x 75 cm XWP1171 189,92 226,00 22,0 3

hĺbka: 45 cm

objem vody: 237 l

Odtok v strede

MODO 180 x 80 cm XWP1181 220,17 262,00 27,0 3

hĺbka: 45 cm

objem vody: 264 l

Odtok v strede

VANE

K dispozícii vo farbe: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

121


Akrylátové vane

PRAVOUHLÉ VANE

K dispozícii s hydromasážnym systémom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Pravouhlá vaňa COMFORT

kompletná vrátane nôh

COMFORT 150 x 75 cm XWP0250 199,16 237,00 15,0 3

hĺbka: 42 cm

objem vody: 150 l

COMFORT 160 x 75 cm XWP0260 199,16 237,00 16,0 3

hĺbka: 42 cm

objem vody: 165 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.217,65 1.449,00

COMFORT 170 x 75 cm XWP0270 199,16 237,00 17,0 3

hĺbka: 42 cm

objem vody: 170 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.226,89 1.460,00

COMFORT 180 x 80 cm XWP0280 215,13 256,00 19,0 3

hĺbka: 42 cm

objem vody: 180 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.252,10 1.490,00

VANE

COMFORT 190 x 90 cm XWP0290 278,99 332,00 23,0 1**

hĺbka: 42 cm

objem vody: 190 l

Podhlavník COSMO SP004 33,53 39,90

strieborný

Držadlá ŠTANDARD (2 ks)

chróm SU001 47,73 56,80

Vane Comfort je možné doplniť

podhlavníkom Cosmo SP004 a držadlami

Štandard SU001 - viď. príslušenstvo.

V dodávke/cene vane s hydromasážnym systémom je zahrnutý nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom. K dispozícii vo farbe: 000 biela

Dôležité: Pri objednaní 3 ks vaní, označených v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

122

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Akrylátové vane

PRAVOUHLÉ VANE

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Pravouhlá vaňa PRIMO

kompletná vrátane nôh

PRIMO 140 x 70 cm XWP0840 157,98 188,00 14,0 3

hĺbka: 44 cm

objem vody: 175 l

PRIMO 150 x 70 cm XWP0850 173,11 206,00 15,0 3

hĺbka: 44 cm

objem vody: 185 l

PRIMO 160 x 70 cm XWP0860 173,11 206,00 16,0 3

hĺbka: 44 cm

objem vody: 195 l

PRIMO 170 x 70 cm XWP0870 173,11 206,00 17,0 3

hĺbka: 44 cm

objem vody: 210 l

Pravouhlá vaňa OPAL PLUS

kompletná vrátane nôh

OPAL PLUS 140 x 70 cm XWP1240 105,04 125,00 13,5 6

hĺbka: 42 cm

objem vody: 150 l

OPAL PLUS 150 x 70 cm XWP1250 110,92 132,00 14,0 6

hĺbka: 42 cm

objem vody: 160 l

OPAL PLUS 160 x 70 cm XWP1260 110,92 132,00 14,5 6

hĺbka: 42 cm

objem vody: 180 l

VANE

OPAL PLUS 170 x 70 cm XWP1270 120,17 143,00 15,0 6

hĺbka: 42 cm

objem vody: 190 l

ľavá

Pravouhlá vaňa NOVA TOP BEZ BARIÉR

pre osoby staršie a telesne postihnuté

s profilovaným dnom

kompletná vrátane nôh

170 x 80 cm

hĺbka: 38 cm

objem vody: 175 l

pravá

- pravá: YWP0871 240,34 286,00 19,5 3

- ľavá: YWP0872 240,34 286,00 19,5 3

Vane Primo je možné doplniť držadlami Štandard SU001 - viď. príslušenstvo.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

K dispozícii vo farbe: 000 biela

123


Akrylátové vane

Panely pre pravouhlé vane UNI 1

Materiál: ABS

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Čelný univerzálny panel

140 cm, farba biela PWP2340 142,02 169,00 4,5 **

150 cm, farba biela PWP2350 146,22 174,00 4,8 **

160 cm, farba biela PWP2360 149,58 178,00 5,1 **

170 cm, farba biela PWP2370 153,78 183,00 5,3 **

180 cm, farba biela PWP2380 157,14 187,00 5,6 **

190 cm, farba biela PWP2390 161,34 192,00 5,8 **

UPOZORNENIE: Panely UNI 1

nie je možné použiť k vaniam

Clarissa.

Bočný univerzálny panel

70 cm, farba biela PWP2371 97,48 116,00 2,1 **

75 cm, farba biela PWP2375 97,48 116,00 2,2 **

80 cm, farba biela PWP2381 102,52 122,00 2,3 **

90 cm, farba biela PWP2391 107,56 128,00 2,6 **

VANE

Panely pre pravouhlé vane

UNI 2

Materiál: MDF s PVC fóliou odolnou voči vlhkosti

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Čelný univerzálny panel

140 cm, farba wenge PWP4040K11 80,67 96,00 9,0 **

150 cm, farba wenge PWP4050K11 89,08 106,00 10,0 **

160 cm, farba wenge PWP4060K11 94,12 112,00 10,0 **

170 cm, farba wenge PWP4070K11 99,16 118,00 11,0 **

180 cm, farba wenge PWP4080K11 111,76 133,00 12,0 **

Bočný univerzálny panel

70 cm, farba wenge PWP4071K11 39,50 47,00 5,0 **

75 cm, farba wenge PWP4075K11 45,38 54,00 5,0 **

80 cm, farba wenge PWP4081K11 52,10 62,00 5,0 **

UPOZORNENIE: Panely UNI 2 nie je možné použiť k vaniam Clarissa. Panely UNI 2 nie je možné použiť k vaniam Comfort

a Perfect s hydromasážnym systémom MX600 pri rohovej inštalácii panelov (čelný + bočný panel).

Dôležité: Pri objednaní 3 ks akéhokoľvek typu čelného panelu pre vane,

označeného v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

124

Dodávané vo farbe: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Akrylátové vane

Panely pre pravouhlé vane UNI 2

Materiál: MDF s PVC fóliou odolnou voči vlhkosti

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Čelný univerzálny panel

140 cm, farba biela PWP2341 80,67 96,00 9,0 **

150 cm, farba biela PWP2351 89,08 106,00 10,0 **

160 cm, farba biela PWP2361 94,12 112,00 10,0 **

170 cm, farba biela PWP2372 99,16 118,00 11,0 **

farba biela

180 cm, farba biela PWP2382 111,76 133,00 12,0 **

190 cm, farba biela PWP2392 125,21 149,00 13,0 **

140 cm, farba karamelový dub PWP2342 80,67 96,00 9,0 **

150 cm, farba karamelový dub PWP2352 89,08 106,00 10,0 **

160 cm, farba karamelový dub PWP2362 94,12 112,00 10,0 **

170 cm, farba karamelový dub PWP2374 99,16 118,00 11,0 **

farba karamelovy dub

180 cm, farba karamelový dub PWP2384 111,76 133,00 12,0 **

190 cm, farba karamelový dub PWP2394 125,21 149,00 13,0 **

Bočný univerzálny panel

70 cm, farba biela PWP2373 39,50 47,00 5,0 **

75 cm, farba biela PWP2376 45,38 54,00 5,0 **

80 cm, farba biela PWP2383 52,10 62,00 5,0 **

90 cm, farba biela PWP2393 60,50 72,00 6,0 **

VANE

70 cm, farba karamelový dub PWP2377 39,50 47,00 5,0 **

Dôležité:

K panelom UNI 2 je nutné

objednať sadu profilov

pre inštaláciu

75 cm, farba karamelový dub PWP2378 45,38 54,00 5,0 **

80 cm, farba karamelový dub PWP2385 52,10 62,00 5,0 **

90 cm, farba karamelový dub PWP2395 60,50 72,00 6,0 **

Sada profilov pre rohovú inštaláciu

z panelov UNI 2 (1 čelný panel + 1 bočný panel)

farba: biela SU00016 19,33 23,00

farba: strieborná matná SU00018 19,33 23,00

Sada profilov pre inštaláciu čelného panelu UNI 2

farba: biela SU00017 19,33 23,00

farba: strieborná matná SU00019 19,33 23,00

UPOZORNENIE: Panely UNI 2 nie je možné použiť k vaniam Clarissa. Panely UNI 2 nie je možné použiť k vaniam Comfort

a Perfect s hydromasážnym systémom MX600 pri rohovej inštalácii panelov (čelný + bočný panel).

Dôležité: Pri objednaní 3 ks akéhokoľvek typu čelného panelu pre vane,

označeného v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

Dodávané vo farbe: 000 biela

125


Akrylátové vane

ASYMETRICKÉ VANE

K dispozícii s hydromasážnym systémom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

pravá

Asymetrická vaňa CLARISSA

kompletná vr. nôh

CLARISSA 160 x 100 cm

hĺbka: 45 cm, objem vody: 230 l

- pravá XWA0860 415,97 495,00 19,0 3

- ľavá XWA0861 415,97 495,00 19,0 3

ľavá

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.764,71 3.290,00

Čelný panel pre vaňu CLARISSA 160

- pravý PWA0860 114,29 136,00 **

- ľavý PWA0861 114,29 136,00 **

- bočný PWA0862 47,90 57,00 **

(rovnaký pre obidve vyhotovenia vane)

CLARISSA 170 x 105 cm

hĺbka: 45 cm, objem vody: 250 l

- pravá XWA0870 463,87 552,00 21,0 3

- ľavá XWA0871 463,87 552,00 21,0 3

VANE

Voliteľné príslušenstvo

k hydromasážnym

systémom MX600

na strane 137.

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.815,13 3.350,00

Čelný panel pre vaňu CLARISSA 170

- pravý PWA0870 114,29 136,00 **

- ľavý PWA0871 114,29 136,00 **

- bočný PWA0872 54,62 65,00 **

(rovnaký pre obidve vyhotovenia vane)

Vane Clarissa je možné doplniť držadlami

Štandard SU001 - viď. príslušenstvo.

Pre asymetrické vane Clarissa odporúčame

odtokovú a prepadovú sadu Multiplex V61631

s chrómovanou odtok. krytkou a ružicou V61620

Podhlavník CLARISSA SP006 19,33 23,00

grafitový

pre asymetrické vane Clarissa 160 a 170 cm

Držadlá ŠTANDARD (2 ks) SU001 47,73 56,80

V dodávke/cene vane s hydromasážnym systémom je zahrnutý nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom. K dispozícii vo farbe: 000 biela

Dôležité: Pri objednaní 3 ks akéhokoľvek typu čelného panelu pre vane, označeného v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

126

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Akrylátové vane

ASYMETRICKÉ VANE

K dispozícii s hydromasážnym systémom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

pravá

Asymetrická vaňa NEO PLUS

kompletná vr. nôh

NEO PLUS 140 x 100 cm

hĺbka: 44 cm, objem vody: 190 l

- pravá XWA0740 219,33 261,00 17,0 3

- ľavá XWA0741 219,33 261,00 17,0 3

ľavá

Čelný panel pre vaňu NEO PLUS 140 PWA0740 100,00 119,00 7,0 **

je rovnaký pre obidve vyhotovenia vane

NEO PLUS 150 x 100 cm

hĺbka: 44 cm, objem vody: 210 l

- pravá XWA0750 230,25 274,00 18,0 3

- ľavá XWA0751 230,25 274,00 18,0 3

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.235,29 1.470,00

Čelný panel pre vaňu NEO PLUS 150 PWA0750 110,08 131,00 7,0 **

je rovnaký pre obidve vyhotovenia vane

NEO PLUS 160 x 100 cm

hĺbka: 44 cm, objem vody: 230 l

Voliteľné príslušenstvo

k hydromasážnym

systémom MX600

na strane 137.

- pravá XWA0760 239,50 285,00 19,0 3

- ľavá XWA0761 239,50 285,00 19,0 3

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.243,70 1.480,00

VANE

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.689,08 3.200,00

Čelný panel pre vaňu NEO PLUS 160 PWA 0760 115,97 138,00 8,0 **

je rovnaký pre obidve vyhotovenia vane

pravá

Asymetrická vaňa AGAT 150 x 100 cm

hĺbka: 44 cm, objem vody: 220 l

- pravá XWA0950 165,55 197,00 18,0 5

- ľavá XWA0951 165,55 197,00 18,0 5

ľavá

Čelný panel pre vaňu AGAT XWA0950 PWA0950 100,00 119,00 7,0 **

Čelný panel pre vaňu AGAT XWA0951 PWA0951 100,00 119,00 7,0 **

Nohy pre vane AGAT SN7 16,72 19,90

V dodávke/cene vane s hydromasážnym systémom je zahrnutý nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom. K dispozícii vo farbe: 000 biela

Dôležité: Pri objednaní 3 ks akéhokoľvek typu čelného panelu pre vane, označeného v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

127


Akrylátové vane

ASYMETRICKÉ VANE

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

pravá

Asymetrická vaňa ELIPSO

kompletná vr. nôh

ELIPSO 140 x 100 cm

hĺbka: 44 cm, objem vody: 190 l

- pravá XWA0640 230,25 274,00 17,0 3

- ľavá XWA0641 230,25 274,00 17,0 3

ľavá

Čelný panel pre vaňu ELIPSO 140

- pravý PWA0640 105,04 125,00 7,0 **

- ľavý PWA0641 105,04 125,00 7,0 **

ELIPSO 150 x 100 cm

hĺbka: 44 cm, objem vody: 210 l

- pravá XWA0850 241,18 287,00 18,0 3

- ľavá XWA0851 241,18 287,00 18,0 3

Čelný panel pre vaňu ELIPSO 150

- pravý PWA0850 115,13 137,00 7,0 **

- - ľavý PWA0851 115,13 137,00 7,0 **

VANE

ELIPSO 160 x 100 cm

hĺbka: 44 cm, objem vody: 230 l

- pravá XWA0660 251,26 299,00 19,0 3

- ľavá XWA0661 251,26 299,00 19,0 3

Čelný panel pre vaňu ELIPSO 160

- pravý PWA0660 121,01 144,00 7,0 **

- ľavý PWA0661 121,01 144,00 7,0 **

pravá

Asymetrická vaňa PASJA 160 x 80/50 cm

kompletná vr. nôh

hĺbka: 42 cm, objem vody: 175 l

- pravá XWA2161 214,29 255,00 16,0 3

- ľavá XWA2261 214,29 255,00 16,0 3

ľavá

Rám pre vaňu PASJA 160 SWA2160 82,35 98,00

Vaňa dodávaná bez čelného panelu.

Dôležité: Pri objednaní 3 ks akéhokoľvek typu čelného panelu pre vane,

označeného v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

128

K dispozícii vo farbe: 000 biela

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Akrylátové vane

ROHOVÉ VANE

K dispozícii s hydromasážnym systémom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Rohová vaňa FAMILY 155 x 155 cm XWN0755 466,39 555,00 25,0 3

kompletná vr. nôh

hĺbka: 46 cm, objem vody: 330 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.403,36 1.670,00

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.831,93 3.370,00

Čelný panel pre vaňu FAMILY 155 PWN0755 149,58 178,00 8,0 **

Rohová vaňa MAXIMA 150 x 150 cm XWN0850 367,23 437,00 25,0 3

kompletná vr. nôh

hĺbka: 45 cm, objem vody: 270 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.352,94 1.610,00

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.781,51 3.310,00

Čelný panel pre vaňu MAXIMA 150 PWN0850 126,89 151,00 8,0 **

VANE

Rohová vaňa REWIA 145 x 145 cm XWN0845 332,77 396,00 23,0 3

kompletná vr. nôh

hĺbka: 45 cm, objem vody: 260 l

Čelný panel pre vaňu REWIA 145 PWN0845 126,89 151,00 7,0 **

Rohová vaňa SESJA 135 x 135 cm XWN0835 300,84 358,00 20,0 3

kompletná vr. nôh

hĺbka: 45 cm, objem vody: 230 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.294,12 1.540,00

Čelný panel pre vaňu SESJA 135 PWN0835 126,89 151,00 7,0 **

Voliteľné príslušenstvo k hydromasážnym systémom MX600 na strane 137.

V dodávke/cene vane s hydromasážnym systémom je zahrnutý nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom. K dispozícii vo farbe: 000 biela

Dôležité: Pri objednaní 3 ks akéhokoľvek typu čelného panelu pre vane, označeného v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

129


Akrylátové vane

ROHOVÉ VANE

K dispozícii s hydromasážnym systémom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Rohová vaňa BOLERO

kompletná vr. nôh

BOLERO 130 x 130 cm XWN0630 294,96 351,00 22,0 3

hĺbka: 38 cm, objem vody: 220 l

Čelný panel pre vaňu BOLERO 130 PWN0630 125,21 149,00 8,0 **

Rám pre vaňu BOLERO 130 SWN0630 99,16 118,00

BOLERO 140 x 140 cm XWN0640 326,89 389,00 24,0 3

hĺbka: 38 cm, objem vody: 230 l

Čelný panel pre vaňu BOLERO 140 PWN0640 125,21 149,00 8,0 **

Rám pre vaňu BOLERO 140 SWN0640 99,16 118,00

BOLERO 150 x 150 cm XWN0650 360,50 429,00 27,0 3

hĺbka: 44 cm, objem vody: 250 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX200 1.352,94 1.610,00

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 2.781,51 3.310,00

VANE

Čelný panel pre vaňu BOLERO 150 PWN0650 125,21 149,00 8,0 **

Rám pre vaňu BOLERO 150 SWN0650 99,16 118,00

Vnútorné držadlá BOLERO 130 x 130 (2 ks) SU00011 42,77 50,90

Vnútorné držadlá BOLERO 140 x 140 (2 ks) SU00014 42,77 50,90

Vnútorné držadlá BOLERO 150 x 150 (2 ks) SU00015 42,77 50,90

Vonkajšie držadlo BOLERO (1 ks) SU00012 53,28 63,40

Podhlavník BOLERO SP003 32,77 39,00

strieborný

Voliteľné príslušenstvo k hydromasážnym systémom MX600 na strane 137.

V dodávke/cene vane s hydromasážnym systémom je zahrnutý nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom. K dispozícii vo farbe: 000 biela

Dôležité: Pri objednaní 3 ks akéhokoľvek typu čelného panelu pre vane, označeného v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

130

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Akrylátové vane

ROHOVÉ VANE

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Rohová vaňa NEO 125 x 125 cm XWN1025 254,62 303,00 19,0 3

kompletná vr. nôh

hĺbka: 40 cm, objem vody: 200 l

Čelný panel pre vaňu NEO 125 PWN1025 125,21 149,00 8,0 **

Rám pre vaňu NEO 125 SWN1025 99,16 118,00

Rohová vaňa SERENADA 145 x 145 cm XWN2145 410,92 489,00 24,0 3

kompletná vr. nôh

hĺbka: 41 cm, objem vody: 230 l

Rám pre vaňu SERENADA SWN2145 106,72 127,00

Vaňa dodávaná bez čelného panelu.

Vaňu Serenadu je možné doplniť držadlami

Štandard SU001 - viď. príslušenstvo.

VANE

Dôležité: Pri objednaní 3 ks akéhokoľvek typu čelného panelu pre vane,

označeného v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

K dispozícii vo farbe: 000 biela

131


Akrylátové vane

OVÁLNE VANE

K dispozícii s hydromasážnym systémom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Oválná vaňa PROGRESS

kompletná vr. nôh

PROGRESS 180 x 85 cm XWL2580 820,17 976,00 24,0 1**

hĺbka: 41 cm, objem vody: 150 l

PROGRESS 190 x 90 cm XWL2590 863,87 1.028,00 25,0 1**

hĺbka: 41 cm, objem vody: 155 l

Vaňa dodávaná bez čelného panelu.

Pre vane Progress odporúčame odtokovú a prepadovú

sadu Multiplex V61631 s chrómovanou

odtokovou krytkou a ružicou V61620

Oválná vaňa CLARISSA 180 x 85 cm XWL2680 732,77 872,00 32,0 1**

kompletná vr. nôh

hĺbka: 45 cm, objem vody: 195 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 3.042,02 3.620,00

Vaňa dodávaná bez čelného panelu.

Pre vaňu Clarissa odporúčame odtokovú a prepadovú

sadu Multiplex V61631 s chrómovanou

odtokovou krytkou a ružicou V61620

Vaňu Clarissa je možné doplniť držadlami

Štandard SU001 - viď. príslušenstvo.

VANE

Oválná vaňa EGO 163 x 75 cm

kompletná vr. nôh

objem vody: 200 l, hĺbka: 43 cm

- symetrická XWL0263 501,68 597,00 25,0 1**

symetrická

- asymetrická, pravá XWL0264 501,68 597,00 25,0 1**

- asymetrická, ľavá XWL0265 501,68 597,00 25,0 1**

Vaňa dodávaná bez čelného panelu.

asymetrická pravá

Pre vane Ego odporúčame

odtokovú a prepadovú sadu

s chrómovanou odtokovou krytkou

a ružicou Simplex V61684PL

Vane Ego je možné doplniť držadlami

Štandard SU001 - viď. príslušenstvo.

asymetrická ľavá

Voliteľné príslušenstvo k hydromasážnym systémom MX600 na strane 137.

V dodávke/cene vane s hydromasážnym systémom je zahrnutý nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom. K dispozícii vo farbe: 000 biela

Dôležité: Pri objednaní 3 ks vaní, označených v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

132

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Akrylátové vane

OVÁLNE VANE

K dispozícii s hydromasážnym systémom

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Kruhová vaňa FURORA so sedadlom

dodávaná bez nôh, objednať rám viď. nižšie

165 x 130 cm XWL0465 670,59 798,00 29,0 1**

hĺbka: 44 cm

objem vody: 260 l

Vaňa s hydromasážnym systémom MX600 3.084,03 3.670,00

Pre vaňu Furora odporúčame odtokovú

a prepadovú sadu Multiplex V61631

s chrómovanou odtokovou krytkou

a ružicou V61620

Panel čelný PWL0466 157,98 188,00

Panel polkruhový PWL0467 372,27 443,00

Rám pre vaňu FURORA SWL0465 109,24 130,00

Vonkajšie držadlo FURORA (1 ks) SU00013 64,12 76,30

VANE

Možnosti inštalácie vane Furora:

- zapustenie

vane do podlahy

alebo

- voľne stojaca inštalácia

s polkruhovým panelom

- inštalácia do rohu

s použitím čelného panelu

- inštalácia k stene

s polkruhovým panelom

Voliteľné príslušenstvo k hydromasážnym systémom MX600 na strane 137.

V dodávke/cene vane s hydromasážnym systémom je zahrnutý nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom.

Dôležité: Pri objednaní 3 ks vaní, označených v pravom stĺpci 2 hviezdičkami **, obdržíte paletový rabat.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

K dispozícii vo farbe: 000 biela

133


Akrylátové vane

PRÍSLUŠENSTVO

PRE AKRYLÁTOVÉ VANE

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Podhlavník COSMO, SP004 33,53 39,90

strieborný

pre vane COMFORT

Podhlavník BOLERO SP003 32,77 39,00

strieborný

pre rohové vane BOLERO

Podhlavník CLARISSA, SP006 19,33 23,00

grafitový

pre asymetrické vane CLARISSA 160 a 170 cm

Držadlá ŠTANDARD (2 ks)

chróm SU001 47,73 56,80

VANE

na prianie pre vane:

pravouhlé: PRIMO, PERFECT, COMFORT, CLARISSA 170-190

asymetrické: CLARISSA

rohové: SERENADA

oválne: EGO, CLARISSA

Vonkajšie držadlo FURORA (1 ks) SU00013 64,12 76,30

Vnútorné držadlá BOLERO 130 x 130 (2 ks) SU00011 42,77 50,90

Vnútorné držadlá BOLERO 140 x 140 (2 ks) SU00014 42,77 50,90

Vnútorné držadlá BOLERO 150 x 150 (2 ks) SU00015 42,77 50,90

Vonkajšie držadlo BOLERO (1 ks) SU00012 53,28 63,40

Nohy pre vane SN0 16,72 19,90

profil 600 mm

pre nasledujúce vane: pri inštalácii s panelom:

pravouhlé: OPAL PLUS 140, 150, 160, 170

134

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Akrylátové vane

PRÍSLUŠENSTVO

PRE AKRYLÁTOVÉ VANE

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Nohy pre vane SN7 16,72 19,90

profil 600 mm

pre nasledujúce vane: pri inštalácii s panelom:

pravouhlé: PRIMO 140 - 170, COMFORT 150 - 180,

PERFECT 140 - 180, CLARISSA 170, OPAL140 -170,

AGAT 150, ORION 140

asymetrické: CLARISSA 160 -170, NEO PLUS 140, 150, 160,

PASJA, GEO, ELIPSO 140, 150, 160

rohové: NEO 125 x 125

oválne: EGO

Nohy pre vane SN8 16,72 19,90

profil 700 mm

pre nasledujúce vane: pri inštalácii s panelom:

pravouhlé: NOVA TOP BEZ BARIÉR, COMFORT 190,

CLARISSA 180, 190

rohové: SERENADA, BOLERO 130, 140, 150, SESJA,

REWIA, MAXIMA, FAMILY

oválne: PROGRESS 180, 190, CLARISSA 180

VIEGA - odtoková a prepadová sada pre vaňu, typ SIMPLEX, V61684PL 25,38 30,20

kompletná s odtokovým krytom a otočnou ružicou

- pre vane: PERFECT, COMFORT, PRIMO, OPAL,

NOVA TOP BEZ BARIER, CLARISSA (asymetrické), ELIPSO,

NEO PLUS, PASJA, AGAT, ORION,

FAMILY, MAXIMA, REWIA, SESJA, BOLERO, SERENADA

výška odtokovej sady 12,5 cm

VIEGA - odtoková a prepadová sada pre vaňu,

typ MULTIPLEX V61631 42,10 50,10

- špeciálne vyhotovenie pre hlbšie vane: CLARISSA

(pravouhlé a oválne), PROGRESS, FURORA

- nutné objednať s odtokovou krytkou chróm, č. V61620

VANE

výška odtokovej sady 11 cm

Odtoková krytka chróm V61620 12,27 14,60

Sada na údržbu A382390 27,73 33,00

akrylátových vaní a sprchovacích vaničiek

Sada na opravu A51920684 69,50 82,70

akrylátových vaní a sprchovacích vaničiek vo farbe: biela

Dezinfekčný prostriedok Albatros (1 l) L015 002 00000 999 40,17 47,80

Prostriedok na odstraňovanie vodného

kameňa Albatros (0,8 l) L015 005 00000 999 36,05 42,90

Dezinfekčný prostriedok Kolo (0,3 l) SU004 9,92 11,80

Dezinfekčné tablety pre hydromasážné vane SU005 11,51 13,70

(pri ktorých nie je poloautomatický systém dezinfekcie)

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

135


Akrylátové vane

Vybavenie hydromasážnych vaní

Model MX200 MX600

Typ masáže

MIX

Whirlpool & Airpool

MIX

Whirlpool & Airpool

Čerpadlo 900W 950W

Kompresor 600W 700W

Trysky bočné veľké (Whirlpool)

Trysky nožné veľké (Whirlpool)

Trysky chrbtové malé (Whirlpool)

Trysky vzduchové (Airlpool)

4

(regulovateľné)

2

(regulovateľné)

4

(rotačné)

12

(na dne vane)

6

(regulovateľné)

2

(regulovateľné)

4

(regulovateľné)

16

(na dne vane)

Všetky trysky chrómované x x

Všetky trysky mosadzné

Ovládanie

Regulácia intenzity masáže

elektronické

základné

x

elektronické

viacfunkčné

x

Masáž pulzujúca

Whirlpool & Airpool

Masáž skoková

Whirlpool & Airpool

Ukazovateľ teploty, času, doby masáže, … 2

HYDROMASÁŽNE

VANE

Automatické masážne programy 3

Ohrev vody

o

Poloautomatická dezinfekcia

Podhladinové osvetlenie biele alebo farebné

o

o

Turbo

Vysušenie vzduchového a vodného potrubia poloautomatické (len vzduchového) automatické

Regulácia prúdu vzduchu (Whirlpool)

x

Automatické vypnutie masáže po 15 min

x

Snímač hladiny vody 1 2

Diaľkové ovládanie

o

Dodávka/cena vany s hydromasážnym systémom zahŕňa nosný rám a odpadový-prepadový systém so sifónom. O Voliteľné príslušenstvo k danému

hydromasážnemu systému za príplatok, uvedený na strane 137. X Štandardne dodávané príslušenstvo zahrnuté v cene výrobku.

136

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Hydromasážne systémy

Prehľad cien hydromasážnych vaní

Model a rozmer vane MX200 MX600

PRAVOUHLÉ VANE

€ bez DPH € vr. DPH € bez DPH € vr. DPH

Comfort 160 x 75 1.217,65 1.449,00

Comfort 170 x 75 1.226,89 1.460,00

Comfort 180 x 80 1.252,10 1.490,00

Perfect 160 x 75 1.217,65 1.449,00

Perfect 170 x 75 1.226,89 1.460,00 2.638,66 3.140,00

Perfect 180 x 80 1.252,10 1.490,00 2.654,62 3.159,00

Clarissa 170 x 75 2.908,40 3.461,00

Clarissa 180 x 80 2.991,60 3.560,00

Clarissa 190 x 90 3.168,07 3.770,00

ASYMETRICKÉ VANE

Neo Plus 150 x 100 1.235,29 1.470,00

Neo Plus 160 x 100 1.243,70 1.480,00 2.689,08 3.200,00

Clarissa 160 x 100 2.764,71 3.290,00

Clarissa 170 x 105 2.815,13 3.350,00

ROHOVÉ VANE

Sesja 135 x 135 1.294,12 1.540,00

Maxima 150 x 150 1.352,94 1.610,00 2.782,35 3.311,00

Family 155 x 155 1.403,36 1.670,00 2.831,93 3.370,00

HYDROMASÁŽNE

VANE

Bolero 150 x 150 1.352,94 1.610,00 2.781,51 3.310.00

OVÁLNÉ VANE

Clarissa 180 x 85 3.042,02 3.620,00

Furora 165 x 130 3.084,03 3.670,00

Voliteľné príslušenstvo (MX600)

Ohrev vody 361,34 430,00

Poloautomatická dezinfekcia 226,89 270,00

Diaľkové ovládanie (iba pre MX600) 184,87 220,00

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

137


Hydromasážne systémy

HYDROMASÁŽNE

PARNÉ BOXY

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Hmotnosť

cca. kg

Počet

ks/paleta

Masážny štvrťkruhový box ENJOY MKPG90222000 3.756,30 4.470,00 87,0 1K

90,5 x 90,5 x 225 cm

obsahuje:

- elektronické ovládanie

- kaskáda

- ručná sprcha

- hlavová sprcha s dažďovým efektom

- termostatická armatúra

- parný kúpeľ

- aromaterapia

- 8 bočných trysiek pre masáž v stoji

- 6 trysiek pre masáž chrbta v sede

- stropné víko s vetracím otvorom

- bezpečnostné sklo

- polička na toaletné potreby

Možnosť kombinácie s:

gelový sedák, farba grafitová SK001 184,87 220,00 - -

Masážny pravouhlý box ENJOY

115,5 x 80,5 x 225 cm

ľavý MKDP80222000L 4.067,23 4.840,00 107,0 1K

pravý MKDP80222000R 4.067,23 4.840,00 107,0 1K

HYDROMASÁŽNE

BOXY

ľavý masážny box

obsahuje:

- elektronické ovládanie

- kaskáda

- ručná sprcha

- hlavová sprcha s dažďovým efektom

- termostatická armatúra

- parný kúpeľ

- aromaterapia

- 8 bočných trysiek pre masáž v stoji

- 6 trysiek pre masáž chrbta v sede

- stropné víko s vetracím otvorom

- bezpečnostné sklo

- polička na toaletné potreby

Možnosť kombinácie s:

gelový sedák, farba grafitová SK001 184,87 220,00 - -

Gelový sedák, farba grafitová SK001 184,87 220,00 - -

138

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

PRÍSLUŠENSTVO

PRE SANITÁRNU KERAMIKU

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

WC misy ku kombinovaným WC:

WC misa Rekord s hlbokým splachovaním, odp. vodorovný K93204 36,97 44,00

WC misa Rekord s hlbokým splachovaním, odp. zvislý K93205 36,97 44,00

WC misa Nova s hlbokým splachovaním, odp. vodorovný 23200 67,23 80,00

WC misa Nova s hlbokým splachovaním, odp. zvislý 23201 67,23 80,00

WC misa Nova s plochým splachovaním, odp. vodorovný 23211 103,36 123,00

WC misa Primo s hlbokým splachovaním, odp. vodorovný K83200 62,86 74,80

WC misa Primo s hlb. splachovaním, odp. vodorovný, Reflex Kolo K83200900 89,75 106,80

WC misa Primo s hlbokým splachovaním, odp. zvislý K83201 77,14 91,80

WC misa Primo s hlbokým splachovaním, odp. zvislý, Reflex Kolo K83201900 104,03 123,80

WC misa Style s hlbokým splachovaním, odpad univerzálny L23200 173,95 207,00

WC misa Style s hlbokým splachovaním, odpad univerzálny, Reflex Kolo L23200900 200,84 239,00

WC misa Varius s hlbokým splachovaním, odp. univerzálny K33200 190,76 227,00

WC misa Varius s hlbokým splachovaním, odp. univerzálny, Reflex Kolo K33200900 217,65 259,00

Keramické nádrže s armatúrou 3/6l

Nádrž Rekord K94004 48,82 58,10

Nádrž Nova 24019 76,47 91,00

Nádrž Primo K84001 65,71 78,20

Nádrž Varius K34001 112,61 134,00

Keramické nádrže bez armatúry

Nádrž Rekord K94000 45,38 54,00

Nádrž Panda Idol / Idol M14000 45,38 54,00

Nádrž Primo K84000 49,58 59,00

Nádrž Nova k setu 29202, 29203, 29204 24020 53,78 64,00

Nádrž Nova Top 64000 53,78 64,00

Nádrž Nova Top Pico 64010 53,78 64,00

Nádrž rohová Nova Top Pico 64012 109,24 130,00

Nádrž Impuls K04002 87,39 104,00

Nádrž Style L24000 87,39 104,00

Nádrž Varius K34000 89,08 106,00

Nádrž Aplauz 44000 90,76 108,00

Nádrž Quattro K64000 109,24 130,00

Vypúšťacia armatúra do keramických nádrží

Rekord 3/6 l 94100 24,79 29,50

Panda Idol / Idol 6 l Stop 7138 24,79 29,50

Panda Idol / Idol 3/6 l 7141 24,79 29,50

Primo 3/6 l 94036 24,79 29,50

Nova 3/6 l (24004) A94015 24,79 29,50

Nova 3/6 l (24019) k setu 29202, 29203, 29204 94038 24,79 29,50

Nova 6 l Stop A52088 24,79 29,50

Nova Top Pico 3/6 l A94013 33,61 40,00

Nova Top Pico 3/6 l rohová 94020 33,61 40,00

Nova Top 3/6 l A52037 33,61 40,00

Impuls 3/6 l A94206 33,61 40,00

Style 3/6 l 94116 15,38 18,30

Varius 3/6 l 94039 38,74 46,10

Aplauz 3/6 l A52030 33,61 40,00

Quattro 3/6 l 94052 33,61 40,00

Napúsťacia armatúra do keramických nádrží

Rekord 3/6 l 94107 12,27 14,60

Panda Idol / Idol 6L 7137 17,48 20,80

Panda Idol / Idol 3/6l 7140 17,48 20,80

Primo, Nova 3/6 l (24019) k setu 29202, 29203, 29204 94040 14,71 17,50

Nova 6l, Nova Top Pico, Nova Top, Impuls, Aplauz A94101 12,27 14,60

Nova 3/6 l (24004) A94014 11,93 14,20

Nova Top Pico rohová 94021 11,18 13,30

Style 3/6 l 94118 8,40 10,00

Varius 3/6 l 94050 14,71 17,50

Quattro 3/6 l 94051 14,71 17,50

PRÍSLUŠENSTVO

KERAMIKA

Tlačidlá pre keramické nádrže

Tlačidlo k nádrži Panda Idol 6l chróm 7139 6,39 7,60

Tlačidlo k nádrži Rekord, Panda Idol / Idol 3/6l, Primo,

Nova (24019) 3/6l chróm k setu 29202, 29203, 29204 94042 7,39 8,80

Tlačidlo k nádrži Nova (24004) 3/6l chróm A94017 7,39 8,80

Tlačidlo k nádrži Nova 6l Stop, chróm A94005 7,39 8,80

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

139


Sanitárna keramika

PRÍSLUŠENSTVO

PRE SANITÁRNU KERAMIKU

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Tlačidlá pre keramické nádrže

Tlačidlo k nádrži Nova Top Pico, Nova Top, Aplauz 3/6 chróm A94007 7,39 8,80

Tlačidlo k nádrži Impuls 3/6l chróm A94010 7,39 8,80

Tlačidlo k nádrži Varius 3/6l chróm 94041 17,73 21,10

Tlačidlo k nádrži Quattro 3/6l chróm 94053 11,60 13,80

Závesy pre WC sedadlá

Závesy k Rekord K90111 99089 2,35 2,80

Závesy k Závesy k Rekord K90112 pre automatické sklápanie 99098 28,24 33,60

Závesy k Panda Idol / Idol 10111 odnímateľné 8014 9,50 11,30

Závesy k Panda Idol / Idol 10130 AZ007 2,35 2,80

Závesy k Primo K80111 99048 10,76 12,80

Závesy k Primo 80112 99127 36,13 43,00

Závesy k Nova 20111, Nova Top 60111 A10 9,08 10,80

Závesy k Nova 20120 99042 2,35 2,80

Závesy k Nova Top 60110 AZ002 8,40 10,00

Závesy k Nova Top 60120, 60122 A99027 11,18 13,30

Závesy k Nova Top Pico 60121 AZ004 11,85 14,10

Závesy k Nova Top Bez Bariér 60114, 60115 99028 15,21 18,10

Závesy k Nova Top Junior 60112 99029 9,08 10,80

Závesy k Nova Top Junior 60119 99030 10,76 12,80

Závesy k Impuls K00111 odnímateľné, Aplauz 40110 odnímateľné AZ003 12,18 14,50

Závesy k Ego K10111 odnímateľné A99019 21,93 26,10

Závesy k Ego K10112 99106 37,82 45,00

Závesy k Ego K10113 99103 11,76 14,00

Závesy k Style K20111 99101 15,13 18,00

Závesy k Style K20112 pre automatické sklápanie 99102 51,26 61,00

Závesy k Varius K30111 99050 19,24 22,90

Závesy k Varius K30112 pre automatické sklápanie 99051 66,05 78,60

Závesy k Varius K30113 pre automatické sklápanie 99104 41,18 49,00

Závesy k Quattro K60111 99052 28,24 33,60

Závesy k Quattro K60112 pre automatické sklápanie 99053 66,05 78,60

Tesnenie

Kompletná sada tesnení pre nádrže Kolo A51833 8,91 10,60

Tesniaci "O" krúžok pre závesné a stojace WC misy Nova, Primo 96005 3,87 4,60

Tesnenie medzi nádrž a kombinované WC rovnaké pre všetky série A52550 3,87 4,60

Tesnenie pre vypúšťaciu armatúru Nova (do r. 2000) A52551 3,36 4,00

Tesnenie pre vypúšťaciu armatúru Nova (24004), Nova Top,

Nova Top Pico, Impuls, Aplauz A52552 3,36 4,00

Tesnenie pre vypúšťaciu armatúru Rekord, Nova (24019)

k setu 29202, 29203, 29204, Primo 94043 3,87 4,60

Montážne sady s tesnením pre montáž nádrže k WC mise

Sada pre montáž nádrží Panda Idol / Idol 3/6 l 94046 3,70 4,40

Sada pre montáž nádrží Nova/ Fondo, Nova Top, Nova Top Pico,

Impuls/ Amera, Aplauz/ Diara A99026 5,04 6,00

Sada pre montáž nádrží Rekord, Primo 94044 3,87 4,60

Sada pre montáž rohových nádrží Nova Top Pico/ Fondo Piko 94045 12,44 14,80

PRÍSLUŠENSTVO

KERAMIKA

Montážne sady pre montáž polostĺpov/ WC stojacích a bidetov

Sada pre montáž kombinovaných WC a bidetov Aplauz, Style,

Impuls, Varius, polostĺpov Aplauz, Varius, pisoárov Nova Top (Alex) A3569 11,01 13,10

Sada pre montáž stojaceho WC Ego K13000 A42300 25,46 30,30

Sada pre montáž stojaceho bidetu Ego K15000 A42250 25,46 30,30

Sada pre montáž stojaceho kombinovaného WC Quattro 597151 25,46 30,30

Montážne sady pre závesné WC a bidety

Sada pre montáž závesných WC a bidetov Varius (K33100, K35100) 99054 35,63 42,40

Sada pre montáž závesného WC Ego K13102 A42312 36,81 43,80

Sada pre montáž závesného bidetu Ego K15100 A42255 36,81 43,80

Ostatné

Prepadová/odtoková sada pre umývadlo Punto A30001 14,71 17,50

Prepadová/odtoková sada pre drezy Nova Top 20404 11,93 14,20

Odpadový a prepadový sifón pre umývadlá a bidet Quattro 96010 28,57 34,00

Predĺžená prívodná rúrka pre závesné WC Quattro a Varius 96023 7,48 8,90

Predĺžená odpadová rúrka pre závesné WC Ego a Varius 96024 8,24 9,80

140

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Sanitárna keramika

PRÍSLUŠENSTVO

PRE SANITÁRNU KERAMIKU

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Ostatné

Dosedy pre sedadlo Ego K10111 99086 2,69 3,20

Dosedy pre sedadlo Aplauz 40110, Impuls K00111, Varius K30111 99064 2,10 2,50

Dosedy pre sedadlo Panda Idol / Idol 10111 99065 2,10 2,50

Dosedy pre sedadlo Rekord K90111, K90112 99116 1,68 2,00

Dosedy pre sedadlo Nova 20120 99121 5,88 7,00

Dosedy pre sedadlo Nova top 60111, Nova TopPico 60121 99122 1,68 2,00

Dosedy pre sedadlo Nova Top bez bariér 60114 99125 9,24 11,00

Dosedy pre sedadlo Nova Top junior 60112, 60119 99117 1,68 2,00

Dosedy pre sedadlo Nova Top 60120, 60122, 60123 99123 3,36 4,00

Dosedy pre sedadlo Style L20111, L20112, Primo K80112 99082 1,68 2,00

Dosedy pre sedadlo Quattro K60111, K60112 99115 3,36 4,00

Radarový splachovač pisoára pre napájanie 24V DC

(pre set 2607RS, 6618RS) 96013 315,29 375,20

Radarový splachovač pisoára s integrovaným zdrojom

pre napájanie 230V AC (pre set 2607RZ, 6618RZ) 96018 360,59 429,10

Montážna sada pre upevnenie pisoáru na stenu 96020 3,03 3,60

PRÍSLUŠENSTVO

PRE INŠTALAČNÉ MODULY PRE WC

Plastová nádrž k inštalačnému modulu bez armatúr Kolo Technic 99169001 93,78 111,60

Napúšťací armatúra s flexi hadicou k inštalačnému modulu Kolo Technic 99169002 60,76 72,30

Vypúšťacia armatúra k inštalačnému systému Kolo Technic vrátane Fresh 99169003 47,82 56,90

Ventil na prívod vody vrátane úchytu Kolo Technic 99169004 38,24 45,50

Splachovacie rúrka k inštalačnému modulu Kolo Technic 99169005 10,84 12,90

Adaptér pre splachovacie trubku s tesnením Kolo Technic 99169006 16,22 19,30

Tesnenie pre adaptér splachovacie rúrky Kolo Technic 99169007 3,28 3,90

Adaptér splachovacie rúrky Kolo Technic 99169008 9,41 11,20

Tesnenie pre splachovacie rúrku Kolo Technic 99169009 3,28 3,90

Odpadové koleno s tesnením Kolo Technic 99169010 33,19 39,50

Upevňovací set Kolo Technic 99169011 14,54 17,30

Hriadeľ vahadla Kolo Technic 99169012 4,96 5,90

Teleskopický hriadeľ Kolo Technic 99169013 4,62 5,50

Rámček pre mechanické ovládacie tlačidlá Kolo Technic 99169014 10,67 12,70

Vnútorný a vonkajší zásobník (dopĺňanie spredu) 99169015 15,97 19,00

Dávkovač náplne Fresh 99169016 4,96 5,90

Montážna sada k inštalačnému modulu Kolo Technic 99169017 12,02 14,30

PRÍSLUŠENSTVO

PRE KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

Držadlo pre skrinky Rekord 99097 3,19 3,80

Držadlo pre skrinky Nova / Panda Solo / Solo 99012 3,19 3,80

Noha nábytková Varius (1 ks) 99046 11,85 14,10

Nohy nábytkové Quattro (2 ks) 99038 38,82 46,20

Noha nábytková Primo (1 ks) 99047 4,20 5,00

Noha nábytková Rekord (1 ks) 99087 5,29 6,30

Držadlo k skrinkám Aplauz ušľachtilá oceľ 99014 25,71 30,60

Držadlo k spodnej skr. Aplauz k um 80 cm 99015 25,71 30,60

Držadlo k spodnej skr. Aplauz k um 100 cm 99016 25,71 30,60

Držadlo k skrinkám Primo 99056 2,61 3,10

Držadlo k regálu Caprice / Ceratop zlatené 99017 5,38 6,40

Osvetlenie pre zrkadlo Nova (50, 55 a 60 cm) 88104-001 37,82 45,00

Žiarovka pre osvetlenie zrkadla Nova 88104-003 3,87 4,60

Žiarovka pre osvetlenie Nova Top 99033-002 1,51 1,80

Tienidlo pre osvetlenie Nova Top 99033-001 4,62 5,50

Osvetlenie pre zrkadlo Quattro 88112-001 184,29 219,30

Systém otvárania skriniek Click-Clack k sérii Varius 99153 5,88 7,00

PRÍSLUŠENSTVO

KERAMIKA

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

141


Výstavné panely

Výstavné panely pre sprchovacie kúty

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Výstavný panel pre 1 sprchovací kút E00009 161,34 * 192,00 *

výška: 2450 mm

dĺžka ramena: 950 mm

farebné vyhotovenie: tmavo/svetlo sivá

obsahuje:

2 zvislé krídla

1 vrchný diel

1 montážnu sadu

Výstavný panel pre 2 sprchovacie kúty E00010 267,23 * 318,00 *

výška: 2450 mm

dĺžka ramena: 950 mm

farebné vyhotovenie: tmavo/svetlo sivá

obsahuje:

3 zvislé krídla

2 vrchné diely

1 montážnu sadu

Výstavný panel pre 4 sprchovacie kúty E00011 424,37 * 505,00 *

výška: 2450 mm

dĺžka ramena: 950 mm

farebné vyhotovenie: tmavo/svetlo sivá

obsahuje:

4 zvislé krídla

4 vrchné diely

1 montážnu sadu s podperným panelom

náhradné zvislé krídlo E00100 55,46 * 66,00 *

náhradný vrchný diel E00101 49,58 * 59,00 *

náhradná montážna sada pre výstavný

panel pre 1 sprchovací kút E00102 0,84 * 1,00 *

VÝSTAVNÉ

PANELY

náhradná montážna sada pre výstavný

panel pre 2 sprchovacie kúty E00103 1,68 * 2,00 *

náhradná montážna sada pre výstavný

panel pre 4 sprchovacie kúty

s podperným panelom E00104 4,20 * 5,00 *

* Nákupná netto cena, na ktorú sa neposkytuje predajný rabat, iba výstavná zľava.

Množstvo výstavných panelov je obmedzené.

142

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Výstavné panely

Výstavné panely

pre sprchovacie dvere

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Výstavný panel pre 4 sprchovovacie dvere E00121 234,45 * 279,00 *

o šírke 80 cm

farebné vyhotovenie: tmavo/svetlo sivá

výška: 2400 mm

vnútorná šírka: 1067 mm

obsahuje:

4 zvislé stĺpiky

1 vrchný a 1 dolný diel

Náhradné 4 zvislé stĺpiky E00119 98,32 * 117,00 *

Náhradný 1 vrchný a 1 dolný diel E00120 136,13 * 162,00 *

Výstavné panely

pre keramiku a nábytok

Výstavný panel Twins E00014 121,85 * 145,00 *

drevený

šírka: 800 mm

výška: 1950 mm

farebné vyhotovenie: tmavo sivá

VÝSTAVNÉ

PANELY

* Nákupná netto cena, na ktorú sa neposkytuje predajný rabat, iba výstavná zľava.

Množstvo výstavných panelov je obmedzené.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

143


Výstavné panely

Výstavné panely

pre keramiku a nábytok

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Výstavný panel, kovový E00012 94,96 * 113,00 *

šírka: 400 mm

výška: 1950 mm

farebné vyhotovenie: tmavo sivá

vr. držiaku na letáky

Výstavný panel, kovový E00013 121,85 * 145,00 *

šírka: 600 mm

výška: 1950 mm

farebné vyhotovenie: tmavo sivá

vr. držiaku na letáky

Príklady spojenia výstavných panelov

Pokiaľ nie sú výstavné panely spojené v priamej línii, je nutné objednať doplňujúce prvky:

Spojovacia lišta E00106 13,45 * 16,00 *

(spájajúca zvislé výstavné panely

pri ich inštalácii kolmo na seba)

VÝSTAVNÉ

PANELY

Pódium E00107 21,01 * 25,00 *

(trojuholníkový diel, vypňujúci priestor

medzi podiami výstavných panelov

pri rohovej inštalácii)

* Nákupná netto cena, na ktorú sa neposkytuje predajný rabat, iba výstavná zľava.

Množstvo výstavných panelov je obmedzené.

144

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.


Výstavné panely

Výstavné panely pre vane

Číslo

výrobku

Cena

€ bez DPH € vr. DPH

Zvislý panel E00108 55,46 * 66,00 *

dĺžka ramena: 1050 mm

farebné vyhotovenie: tmavo sivá

Zvislý panel E00109 64,71 * 77,00 *

dĺžka ramena: 1700 mm

farebné vyhotovenie: tmavo sivá

Zvislý panel E00110 78,99 * 94,00 *

dĺžka ramena: 2000 mm

farebné vyhotovenie: tmavo sivá

Zvislý stredový spojovací stĺpik E00111 66,39 * 79,00 *

farebné vyhotovenie: tmavo sivá

Príklady spojenia výstavných panelov pre vane

VÝSTAVNÉ

PANELY

* Nákupná netto cena, na ktorú sa neposkytuje predajný rabat, iba výstavná zľava.

Množstvo výstavných panelov je obmedzené.

Odporúčané maloobchodné ceny v €, platné od 1. 5. 2010.

145


ZÁRUČNÝ LIST

na kúpeľňové výrobky vyrábané a dodávané medzinárodným koncernom Sanitec

ZÁRUČNÝ

LIST

Typ

výrobku:

Dátum predaja/

Číslo faktúry

(dokladu)

Pečiatka a

podpis predajcu:

Číslo

výrobku:

Dátum

montáže:

Pečiatka

a podpis

montážnej

firmy:

IČO:

IČO:

Výrobca poskytuje nasledujúce záručné doby:

● 84 mesiacov (7rokov) na keramické výrobky, okrem výrobkov Panda, na ktoré platí záručná doba 60 mesiacov (5rokov)

- vzťahuje sa na glazúru keramiky.

● 84 mesiacov (7 rokov) na akrylátové výrobky, okrem: akrylátové výrobky Panda Opal, Orion, Agat = 60 mesiacov (5 rokov)

● 60 mesiacov (5 rokov) na kúpeľňový nábytok a sprchovacie kúty, okrem: výrobky Panda a Panda Solo = 24 mesiacov (2 roky)

● 24 mesiacov (2 roky) na hydromasážne vane, boxy, panely a elektroniku masážnych systémov

● 24 mesiacov (2 roky) na nekeramické príslušenstvo - splachovacie systémy WC a inštalačných modulov, radarové splachovače

a nap. zdroje, WC sedadlá a ďalšie príslušenstvo.

Záručné podmienky:

1. Zákazník (kupujúci, montážna firma alebo konečný majiteľ výrobku) je povinný si výrobok pri preberaní v obchode

a pred montážou skontrolovať a v prípade akýchkoľvek chýb nesmie byť namontovaný. Na neskoršie reklamácie výrobkov

nainštalovaných so zjavnými vadami nebude braný ohľad.

2. Záruka výrobcu sa v žiadnom prípade nevzťahuje na:

● mechanické poškodenie výrobku spôsobené dopravou, nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním výrobku, zavinené

predajcom inštalatérom alebo užívateľom.

● chyby a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej montáže výrobku (v rozpore s montážnym návodom).

● predčasné opotrebovanie výrobku spôsobené nesprávnou montážou.

● poškodenia vzniknuté v dôsledku nedodržania návodu, nesprávneho použíavnia výrobku, nevhodného spôsobu čistenia alebo údržby

pre čistenie výrobku sa môžu používať iba vhodné čistiace prostriedky.

● poškodenie vzniknuté z dôvodu usadzovania vodného kameňa alebo nečistôt, ktroré vnikli do výrobku.

● zásahy alebo konštrukčné úpravy vykonané osobami, ktoré k tomu nemajú oprávnenie.

Na výrobky so vzorkovne sa záruka nevzťahuje.

3. Záruka sa vzťahuje na:

● keramické výrobky: dodržanie a opakovateľnosť farby glazúry, tolerancie rozmerov stanovených v normách a na zamedzenie

vzniku povrchových prasklín glazúry.

● akrylátové výrobky: dodržanie a opakovateľnosť farby akrylátovej hmoty a nevytváranei rozvrstvenia akrylátu

a iných kvalitatívnych chýb akrylátu

● hydromasážne výrobky: správnosť funkcie hydromasážneho systému - čerpadla, kompresora, elektroniky, trysiek atď. pri dodržaní

zodpovedajúceho používania a údržby výrobku.

● sprchovacie kúty, dvere a steny: životnosť ložísk, závesov, tesnení, výplní, životnosť lakovaných povrchov (bez mechanických poškodení).

● nábytok: životnosť závesov, držadiel, životnosť laminovaných alebo dyhovaných povrchov.

V rámci záručnej opravy budú odstránené všetky chyby jednoznačne vyplívajúce z výrobných nedostatkov alebo materiálových vád.

Vymenené poškodené diely sú majetkom výrobcu.

4. Vane a sprchovacie vaničky:

Musia byť inštalované tak, aby boli po obmurovaní vyberateľné smerom nahor. Sanitec nehradí náklady spojené s poškodením obkladov,

dlažby alebo muriva, ktoré môžu vzniknúť pri porušení tejto požiadavky.

5. Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe:

Podkladom pre uplatnenie reklamácie chybných výrobkov je vždy predajný doklad o zakúpení výrobku (pokl.doklad, účet, faktúra) a riadne

vyplnený záručný list podpísaný v mieste nákupu. Reklamácia musí byť uplatnená v mieste nákupu výrobku alebo v autorizovanom servisnom

centre (za predpokladu splnenia podmienok v bode 1 záručného listu). Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia výrobku, potvrdeného

na predajnom doklade alebo záručnom liste s uvedením názvu predajcu a dátumu predaja.

Záručné podmienky sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Sanitec, s.r.o., organizačná zložka, P.O.BOX 201, 810 00 Bratislava 1, tel.: 041 437 66 62, e-mail: info@sanitec.sk, www.sanitec.sk,

popredajný servis a reklamácie: mobil: 00420 602 942 076, tel.: 041 437 66 62, e-mail: reklamace@sanitec.cz

146

Záručný list a reklamačný formulár na stiahnutie na www.sanitec.sk


Servis a kontaktné adresy

Zoznam Autorizovaných servisných centier

- zabezpečujúcich záručný a pozáručný servis

- odporúčaných pre montáž

hydromasážnych vaní, sprchovacích kútov, masážnych panelov a boxov KOLO, PANDA, KERAMAG, KORALLE

a ALBATROS, vyrábaných a dodávaných medzinárodným koncernom Sanitec:

Región Bratislava

Peter Tereň

ul. Veternicova 22

841 05 Bratislava

mobil: 0905 387 027

e-mail: teren@r3.roburnet.sk

Región Myjava, Piešťany, Nitra

UR - MONT, s.r.o., Josef Urban

Bašovce 36, 922 01 Ostrov

mobil: 0903 657 823

tel/fax: 033 774 68 45

e-mail: urban@urmont.sk

Región Žilina, Považie

Peter Grečnár Elektroservis - Elseg

ul. Osloboditeľov 12

010 01 Žilina

mobil: 0905 427 929

fax : 041 565 50 81

e-mail: elseg@stonline.sk

Región Žilina, Považie

Ľubomír Marčan

Revolučná 2590/3

024 04 Kysucké Nové Mesto

mobil: 0905 952 160

e-mail: marcanlubomir@azet.sk

Región Banská Bystrica, Zvolen,

Lučenec

Róbert Šípoš - SANDY

ul.Tatranská 65

974 11 Banská Bystrica

mobil: 0901 993 188

e-mail: robertsipos@orangemail.sk

Región Liptovský Mikuláš,

Ružomberok, Orava

Radoslav Kočtúch Monte RK

Nábrežie A. Stodolu 1575/3

031 01 Liptovský Mikuláš

mobil: 0948 500 461

e-mail: koctuchy@gmail.com

Región Poprad, Prešov

REMSTAV POPRAD s.r.o.

Michal Remiáš

ul. Nešporova 2549/34

058 01 Poprad

mobil: 0905 922 754

e-mail: remstav.poprad@gmail.com

Región Humenné, Košice

Pavel Kochma

Dobrianskeho 39

066 01 Humenné

mobil: 0905 655 358

e-mail: p.kochma@netrox.sk

SERVIS

Ľubomír Marčan

ŽILINA

Radoslav Kočtúch

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Michal Remiáš

POPRAD

Peter Grečnár

ŽILINA

Pavel Kochma

HUMENNÉ

Jozef Urban

PIEŠŤANY

Peter Tereň

BRATISLAVA

Róbert Šípoš

BANSKÁ BYSTRICA

Aktuálny zoznam Autorizovaných servisných centier je uvedený na www.sanitec.sk/servis

Poznámka:

Servis radarových splachovačov

a napájacích zdrojov pre pisoáre

Nova a Nova Top zabezpečuje

spoločnosť Sanela, zoznam

servisných technikov je

k dispozícii na www.sanela.sk

Sanitec, s.r.o., organizačná zložka, P.O.BOX 201, 810 00 Bratislava 1, tel.: 041 437 66 62, e-mail: info@sanitec.sk, www.sanitec.sk,

popredajný servis a reklamácie: mobil: 00420 602 942 076, tel.: 041 437 66 62, e-mail: reklamace@sanitec.cz

Montážne návody a ďalšie informácie nájdete na www.sanitec.sk 147


Kontaktné údaje

Kontaktné osoby Sanitec v regiónoch

Miroslav Kocúr

manager pre obchodnú oblasť Západ

mobil: 0905 747 176

e-mail: miroslav.kocur@sanitec.sk

Kontaktné adresy

Marián Kramár

manager pre obchodnú oblasť Východ

mobil: 0905 541 547

e-mail: marian.kramar@sanitec.sk

Kontakt pre SR:

Sanitec, s.r.o.

organizačná zložka

P.O.BOX 201

810 00 Bratislava 1

zákaznícky servis:

tel: 041 437 66 62

e-mail: info@sanitec.sk

www.sanitec.sk

Miroslav Kocúr

manager pre obchodnú oblasť Západ

mobil: 0905 747 176

e-mail: miroslav.kocur@sanitec.sk

Marián Kramár

manager pre obchodnú oblasť Východ

mobil: 0905 541 547

e-mail: marian.kramar@sanitec.sk

Miloslav Vítek

poradca pre projekty a investičné akcie

mobil: 00420 606 794 029

e-mail: miloslav.vitek@sanitec.cz

Administratívne centrum CZ

Sanitec, s.r.o.

predajné oddelenie a zákaznícky servis:

Komenského 2501, 390 02 Tábor

tel: 00420 381 254 907

mobil: 00420 602 488 333

fax: 00420 381 254 908

e-mail: info@sanitec.cz

popredajný servis a reklamácie:

mobil: 00420 602 942 076

e-mail: reklamace@sanitec.cz

Ing. Michal Kolda

riaditeľ

Česká a Slovenská republika

tel: 00420 606 233 076

e-mail: michal.kolda@sanitec.cz

www.sanitec.sk

Veronika Menšíková

Marketing manager

mobil: 00420 602 212 565

e-mail: veronika.mensikova@sanitec.cz

148

Záručný list a reklamačný formulár na stiahnutie na www.sanitec.sk


Farby výrobkov KOLO

Farba sanitárnej keramiky

Prehľad farieb panelov k akrylátovým vaniam

biela 000

biela

(UNI1, UNI2)

karamelový dub

(UNI2)

wenge

(UNI2)

Prehľad farieb kúpeľňového nábytku

biela

(REKORD, NOVA,

PRIMO, TWINS,

VARIUS, DOMINO)

polárna biela

(STYLE)

cappuccino

(DOMINO)

wenge*

(TWINS, VARIUS,

APLAUZ, EGO,

QUATTRO, DOMINO)

japonská višňa

(APLAUZ)

bielený dub

(QUATTRO)

tmavý grafit

(VARIUS)

karamelový dub

(PRIMO)

kanadský javor

(REKORD)

teak

(STYLE)

dub arava

(TWINS)

* Farebné vyhotovenie „wenge“ je zhodné pri nábytku Quattro, Ego a Aplauz, odlišné pri nábytku Twins, Domino a odlišné pri nábytku Varius.

Prehľad výplní sprchovacích kútov

pravé sklo číre

č. 222

(NIVEN, AKCENT PLUS,

ATOL PLUS, AKORD,

GEO-6, FRESH)

pravé sklo

tónované do šeda

č. 204

(AKCENT PLUS)

pravé sklo

s dekórom CREPI

č. 202

(ATOL PLUS,

AKORD, FRESH)

pravé sklo

s dekórom STRIP

č. 200

(ATOL PLUS)

pravé sklo

s bielym dekórom

STRIP

č. 212

(FRESH,

biele profily)

pravé sklo

s polopriehľadným

dekórom STRIP

č. 211

(FRESH,

strieborné profily)

Prehľad profilov sprchovacích kútov

profil biely

č. 000

(AKCENT PLUS,

ATOL PLUS,

AKORD, FRESH)

profil strieborný

lesklý

č. 003

(AKCENT PLUS,

GEO-6)

profil strieborný

polomatný

č. 005

(AKORD)

profil strieborný

matný

č. 001

(FRESH)

závesy a držadlá

chróm / profily

lesklá strieborná

č. 003

(NIVEN)

č. 008

(NIVEN, vaňové zásteny)


ZÁRUČNÁ DOBA

10 ROKOV

RÁM INŠTALAČNÝCH

MODULOV

ZÁRUČNÁ DOBA

7 ROKOV

KERAMIKA

AKRYLÁT

ZÁRUČNÁ DOBA

5 ROKOV

NÁBYTOK

SPRCHOVACIE KÚTY

ZÁRUČNÁ DOBA

2 ROKY

MASÁŽNE VANE

PANELY, RADAROVÉ

SPLACHOVAČE

Producentom výrobkov KOLO je medzinárodný

koncern Sanitec, najväčší výrobca

kúpeľňového vybavenia v Európe.

Podniky koncernu sa nachádzajú v európskych

krajinách vrátane Nemecka,

Holandska, Talianska, Poľska a Škandinávie.

Pod značkou Kolo dodávajú výnimočne

široký a komplexný sortiment

moderného kúpeľňového vybavenia.

Design výrobkových rád zodpovedá

aktuálnym trendom. Samozrejmosťou

je dôraz na vysokú kvalitu. Výrobky

KOLO sú vyrábané z vysoko kvalitných

materiálov, zaručujúcich dlhú životnosť.

Na väčšinu produkcie je poskytovaná

nadštandardná záruka. Ponuku Sanitec

dopĺňajú exkluzívne kúpeľňové značky

KERAMAG, KORALLE a ALBATROS.

05/10 - Rozmery a farby podliehajú bežným toleranciám. Zmeny výrobkov sú vyhradené. Výrobky a technické detaily zodpovedajú poslednému stavu k termínu tlače.

kúpeľne

Sanitec, s.r.o.

organizačná zložka

P.O.BOX 201

810 00 Bratislava 1

www.sanitec.sk

Sanitec Group

tel: 041 437 66 62

info@sanitec.sk

More magazines by this user
Similar magazines