Views
4 years ago

Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

N=10 000 38

N=10 000 38 Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Słabe i mocne strony wybranej szkoły i zawodu Badanych cechuje umiarkowany optymizm (patrz tabela 22). Większość nich ocenia, że po szkole znajdzie pracę, przy czym, że będzie to łatwe ocenił niemal co drugi uczeń (19%). Tak swoje szanse oceniają przede wszystkim uczniowie szkoły zasadniczej (26%). Blisko połowa respondentów uznała, że łatwe to nie będzie, ale w końcu coś znajdzie (49%). Na długie poszukiwania pracy nastawionych było 22%, przeważnie uczniów technikum. Jedynie 7% ocenia swoje szanse znalezienia pracy na bliskie zeru. Tabela 22 Ocena szansy znalezienia pracy po ukończeniu szkoły a typ szkoły. Ocena Zasadnicza zawodowa Technikum Ogółem Myślę, że łatwo i szybko ją mogę znaleźć 26% 16% 19% Nie będzie to łatwe, ale w końcu coś da się znaleźć 49% 48% 49% Obawiam się, że trzeba bardzo długo jej szukać 16% 24% 22% Myślę, że nie będzie szans na jej znalezienie 5% 8% 7% Nie wiem, nie mam orientacji jak wygląda rynek pracy 5% 3% 4% Ogółem 100% 100% 100% N=9 991 Uczniowie kierunków o profilu ekonomicznym posiadają największe obawy o swoją pozycję na rynku pracy (patrz wykres 8). Kolejni słabo oceniający swoje szanse, to uczniowie kierunków usługowych i informatycznych. Uczniowie tych trzech kierunków kształcenia najrzadziej uznawali, że szybko coś dla siebie znajdą (odpowiednio 9% i po 14%). Najczęściej także deklarowali, że nie będą mieli szans na pracę (odpowiednio 11%, 7% i 9%). Ekonomiści nastawiali się także na długie poszukiwanie pracy. W ich przypadku był to najliczniej reprezentowany profil dla tej kategorii oceny (34%). Ocena szybkiego znalezienia pracy cechuje budowlańców (29% wskazań) i rolników (25%). Warto w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że o szybkim znalezieniu pracy nie są przekonane kobiety, które to ponad dwa razy rzadziej niż mężczyźni uznały, że po ukończeniu szkoły długo będą musiały szukać pracy. Wykres 8. Ocena szansy znalezienia pracy po ukończeniu szkoły a profil kierunku kształcenia. Raport współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 39

Elektorniczny Biuletyn ZPORR - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Cel projektu - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Realizacja staży - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Kalendarz - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie - Urząd ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 20/2012
Przeczytaj analizę - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 9/2010
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 17/2012
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 12/2010
Inspiracje dla administracji - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Projekt - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Szukając pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Targuj się o pracę - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Doskonalenie zawodowe nauczycieli - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
nr 3/2011 - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Kobiety przedsiębiorcze - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
biuletyn informacyjny - Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
ZDIN w Małopolsce w 2012 r. - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Rozwój zasobów ludzkich - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 7/2009
katalog - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Małe środki, duże wsparcie - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Prezentacja - Wytyczne - wup rzeszow.pl - Wojewódzki Urząd Pracy ...
PIK nr 81 - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Równość płci w Unii Europejskiej - wup rzeszow.pl - Wojewódzki ...
Raport o stanie środowiska w latach 2000-2007 - Wojewódzki ...
MARZEC KWIECIEŃ NR 78 - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie