Euro Scenare 1.0 2011

akademickyrepozitar.sk

Euro Scenare 1.0 2011

7. ročník obchodnej konferencie COOP Jednota Slovensko

Bratislava, 28. september 2006

Euro ako nástroj

integrácie do svetovej

ekonomiky

Ivan Klinec

Prognostický ústav SAV

Slovenská akadémia vied

Bratislava


Globálne trendy

Globálne prostredie

Informačná spoločnosť

Trhové štáty

Nehmotná ekonomika

Transnacionalizácia

Networking

Global Governance


Eurotrendy

Europrostredie

Informačná spoločnosť

Trhový štát

Nehmotná ekonomika

Transnacionalizácia

Networking

EU Governance


Európska únia ako

trhový štát

Vláda

Parlament

Mena

Trh

Politika

Veda

Technológia


Euro

Nástroj integrácie do svetovej

ekonomiky


Euro - dopady

Zmena postavenia národnej banky

Zmena postavenia vlády

Zmena postavenia ministerstva

financií

Vytváranie trhových priestorov

Rast konkurencie

Odbúranie administratívnych bariér


Dopady – príklad z

histórie

Mexiko

Nové Mexiko


Scenáre zavedenie Eura

I

N

D

U

S

T

R

I

Á

L

N

Y

v

E

K

Finančná

bieda

Sen

o prosperite

Národná mena

Euro

Limitované

bohatstvo

Bohaté

trhy

I

N

F

O

R

M

A

Č

N

Ý

V

E

K


Scenáre zavedenie Eura

Národná mena

N

Á

R

O

D

N

Ý

Finančná

bieda

Limitované

bohatstvo

T

R

H

O

V

Ý

Š

T

Á

T

Sen

o prosperite

Bohaté

trhy

Š

T

Á

T

Euro


Scenár Bohaté trhy

Informačná spoločnosť

Trhový štát

Euro

Malý štát

Bohaté podniky


Scenár Sen o prosperite

Industriálna spoločnosť

Národný štát

Euro

Veľký štát

Kontrolované prostredie


Scenár Limitované bohatstvo

Informačná spoločnosť

Trhový štát

Slovenská koruna

Malý štát

Kontrolované prostredie


Scenár Finančná bieda

Industriálna spoločnosť

Národný štát

Slovenská koruna

Veľký štát

Chudobné podniky


Ďakujem Vám za pozornosť !!!

More magazines by this user
Similar magazines