Seminarium naukowe - Wydział Zarządzania - AGH

zarz.agh.edu.pl

Seminarium naukowe - Wydział Zarządzania - AGH

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Wydział Zarządzania

Seminarium naukowe

„Instrumenty zarządzania ryzykiem katastrof naturalnych

ze szczególnym uwzględnieniem powodzi”

05.marca 2013 r.

Wydział Zarządzania AGH

Kraków, ul. Gramatyka 10 sala 107, I piętro

Celem seminarium jest inspirowana wynikami badań dyskusja nad

sposobami i instrumentami zarządzania ryzykiem katastrof

naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem powodzi. Seminarium

jest organizowane w ramach grantu naukowego „Instrumenty

transfery ryzyka powodzi” realizowanego na Wydziale Zarządzania

Akademii Górniczo-Hutniczej (grant NCN 18.18.200.264)

Program seminarium

10:30 - 11:00 przyjazd gości, poczęstunek

11:00 – 11:20 Powitanie gości Dziekan Wydziału Zarządzania

AGH prof. dr hab. inż. Piotr

Łebkowski

11:20 – 11:50 Scenariusze wpływu zmian

klimatu na zasoby i pobory

wody w Polsce, instrumenty

adaptacji (projektu KLIMAT)

Kierownik Katedry Ekonomii,

Finansów i Zarządzania

Środowiskiem prof. dr hab.

Leszek Preisner

dr inż. Anna Dubel, AGH

dr inż. Tomasz Walczykiewicz

mgr Celina Rataj

IMGW Kraków

11:50 – 12:20 Strategia adaptacji Polski do

zmian klimatycznych w

sektorze zasoby i gospodarka

wodna (projekt KLIMADA)

dr inż. Marzena Osuch, PAN

prof. dr hab. inż. Janusz Kindler

mgr inż. Agnieszka Banrowska

Akademia Górniczo–Hutnicza | Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30–067 Kraków, tel. +48 12 617 42 02, +48 12 617 36 08, fax +48 12 636 70 05

e–mail: adubel@zarz.agh.edu.pl; www.zarz.agh.edu.pl

Bank Pekao S.A. Kraków, nr rachunku: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Regon: 000001577, NIP: 675-000-19-23


AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Wydział Zarządzania

12:20 – 12:30 Dyskusja

12:30 – 12:40 Przerwa kawowa

12:40 – 13:00 Metodyka opracowania

planów zarządzania ryzykiem

powodziowym

mgr inż. Renata Bogdańska-

Warmuz, mgr inż. Ilona Biedroń,

IMGW Kraków

13:00 – 13:20 Stosowane narzędzia

zarządzania ryzykiem

powodziowym

dr inż. Jerzy Grela

13:20 – 13:40 Instrumenty zarządzania

ryzykiem powodziowym -

przykłady

13:40 – 13:50 Dyskusja

13:50 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 14:20 Ocena ekonomiczna

instrumentów adaptacji do

zmian klimatycznych

mgr inż. Roman Konieczny, mgr

inż. Paweł Madej, mgr inż.

Małgorzata Siudak, IMGW Kraków

prof. dr hab. inż. Krzysztof

Berbeka, Uniwersytet

Ekonomiczny w Krakowie

14:20 – 14:40 Indeksowane ubezpieczenia

suszy

14:40 – 15:00 Instrumenty transferu ryzyka

powodzi

15:00 – 15:20 Dyskusja

15:20 – 15:30 Podsumowanie obrad

15:30 Obiad

dr Monika Kaczała, Uniwersytet

Ekonomiczny w Poznaniu

dr inż. Anna Dubel, AGH

Serdecznie zapraszam!

Łączę wyrazy szacunku,

dr inż. Anna Dubel

Kierownik grantu

Akademia Górniczo–Hutnicza | Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, 30–067 Kraków, tel. +48 12 617 42 02, +48 12 617 36 08, fax +48 12 636 70 05

e–mail: adubel@zarz.agh.edu.pl; www.zarz.agh.edu.pl

Bank Pekao S.A. Kraków, nr rachunku: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Regon: 000001577, NIP: 675-000-19-23

More magazines by this user
Similar magazines