PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 107

Slika xxx. Detalj smještaja cjevovoda u strojarnici

Zakrivljene cijevi izrađuju se savijanjem cijevi na stroju za savijanje ili zavarivanjem

cijevnih lukova (koljena) na ravne cijevi. Cijevni lukovi koriste se i za slučajeve kada

kapacitet snage postojećeg stroja nije dovoljan za savijanje cijevi ili kada je potreban manji

polumjer savijanja da bi se olakšao smještaj cjevovoda.

Strojevi za savijanje cijevi na hladno uključuju operaciju savijanja bez zavarenih

prirubnica u rasponu od DN 20 do DN 100 (raspon promjera ovisi o karakteristikama strojeva

za savijanje). Zakrivljene cijevi većih promjera izrađuju se od ravnih cijevi i cijevnih lukova.

Čelični cijevni lukovi naručuju se prema standardima brodogradnje SB 4319 i SB 51540.

Nedostaci korištenja cijevnih lukova kod zakrivljenih cijevi su skuplja izvedba zbog

nabavke koljena i zavarivanja spoja te duže vrijeme izrade.

Zakrivljenja na cijevima velikih promjera (ispušni cjevovod motora s unutrašnjim

izgaranjem), formiraju se iz segmenata. Segmenti su posebno oblikovani dijelovi, koji se

izrežu od cijevi, čiji je promjer isti kao i promjer osnovne cijevi. Slaganjem određenog broja

tih segmenata dobije se zadani kut zakrivljenja. Kut od 15° formira se s 2 segmenta, kut od

30° s 3, od 45° s 4, a kutovi 60°, 75° i 90° od 5 segmenata. Oblik segmenta ucrta se na cijev

pomoću šablone koja se obavije oko cijevi. Označivačem se prenesu njezine konture.

Autogenim plamenikom ili plazmom izrežu se segmenti, a rubovi se pripreme za zavarivanje.

Nakon pažljivog slaganja i dobivanja zadanog kuta zakrivljenja, segmenti se elektrolučno

privare.

32

More magazines by this user
Similar magazines