PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 114

Suvremene cjevarske radionice opremljene su modernim CNC strojevima za savijanje (slika

xxx).

Slika xxx. CNC stroj za savijanje cijevi

CNC stroj za savijanje cijevi opremljen je računalom. Potrebni podaci za savijanje

cijevi mogu se dobiti alfanumerički putem iz centralnog računala (transformiranjem

informacija iz mjerne skice cijevi u numerički kod stroja za savijanje), ili u ručni režimu rada

- unošenjem potrebnih informacija za savijanje cijevi na operativnom računalu stroja za

savijanje.

Da bi stroj ispravno savio cijev, u program računala moraju biti instalirani određeni

parametri cijevi (konstante), kao što su kut elastičnih deformacija, produljenje cijevi kod

savijanja, dodaci za savijanje na krajevima i u sredini, najveća duljina prostorno zakrivljene

cijevi kod koje prilikom rotacije cijevi oko svoje osi prilikom prostornog savijanja neće doći

do udaranja cijevi u pod. Program automatski uzima u obzir navedene konstante i interpolira

ih u odnosu na zahtijevane podatke savijanja. Ako oblik ili karakteristike cijevi ne

zadovoljavaju kriterije stroja, program će javiti grešku i stroj neće izvršiti savijanje. Cijevi na

CNC strojevima za savijanje izrađuju se s potpunom preciznošću, te se ne zahtijeva dodatna

kontrola dimenzija. CNC savijačica može savijati čelične cijevi i cijevi iz obojenih metala ako

se za njih pripreme adekvatni alati za savijanje (kalup i trn).

7.4.3.2 Savijanje cijevi na savijačici bez unutarnjeg trna

Savijanje cijevi na savijačici bez unutarnjeg trna ima veliku primjenu na savijanju

čeličnih cijevi i cijevi iz obojenih metala manjih promjera do DN 32. Ovaj način savijanja

vrlo je praktičan i brz, jer ne traži dodatnu izmjenu alata (kalupa i trna), a sama konstrukcija i

snaga savijačice omogućava kvalitetno izvođenje savijanja cijevi manjih promjera.

39

More magazines by this user
Similar magazines