PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 115

Savijanje cijevi savijačicom bez unutarnjeg trna

7.4.3.3 Savijanje cijevi u kalupu

3 2

4

1

Slika xxx. Savijačica za savijanje cijevi u kalupu

1- hidraulički cilindar s klipom, 2-kalup, 3-cijev, 4-profilirani valjci

Savijanje cijevi u kalupu bez uporabe unutarnjeg trna može se izvršiti i priručnim

savijačicama, kao što je to prikazano na slici xxx. Konstrukcija ovakve savijačice je

jednostavna i sastoji se od ručne ili elektromotorne hidraulične pumpe s klipom na koji se

postavi kalup te od okvira po kojemu se u ovisnosti o polumjeru zakrivljenosti, pomiču

profilirani valjci.

Kalup i valjci su izmjenjivi i odabiru se prema veličini promjera cijevi. Ovi strojevi za

savijanje cijevi su jeftini i praktični (iako im je vijek trajanja kratak), a savijanje se izvodi bez

ikakve ranije pripreme. Prikladni su za rad izvan radionice, posebno pri izradi cijevi direktno

na brodu.

40

More magazines by this user
Similar magazines