PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 137

Slika xxx. Postavljanje mete u centar stražnjeg ležaja statvene cijevi

U prednji dio stražnjeg ležaja (točka 3) postavi se meta u centar ležaja. Centar se određuje

rotacijom komparatora po obodu ležaja i adekvatnim pritezanjem vijaka na nosaču mete. Centar je

postignut kada se rotacijom komparatora po obodu dobije konstantna mjera na komparatoru.

Slika xxx. Postavljanje mete u centar prednjeg ležaja statvene cijevi

U prednji ležaj statvene cijevi (točka 4) postavi se meta u centar. Centar se određuje rotacijom

komparatora po obodu ležaja i adekvatnim pritezanjem vijaka na nosaču mete. Centar je postignut

kada se rotacijom komparatora po obodu dobije konstantna mjera na komparatoru.

Slika xxx. Centriranje ležajeva statvene cijevi

Nakon umjeravanja i pozicioniranja meta i optičkog instrumenta, izvodi se podešavanje i

centriranje ležajeva u skladu s linijom osovinskog voda, koju predstavlja linija koja prolazi kroz točke

1, 4, 3, 2 i siječe se s vertikalnom žicom koja predstavlja simetralu osovine kormila. To se prati

gledanjem kroz optički instrument. Centar linije osovinskog voda kroz ležajeve postignut je kada se,

gledano kroz optički instrument (durbin), u liniji poklope sve točke mjerenja na kojima se nalaze

12

More magazines by this user
Similar magazines