PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 141

Slika xxx. Bareniranje stražnjeg ležišta statvene cijevi

Slika xxx. Bareniranje prednjeg ležišta statvene cijevi

Opis aktivnosti bareniranja prednjeg ležišta statvene cijevi:

- izvesti kontrolno viziranje, te prema potrebi ponovno udariti buline na pramčani ležaj,

- montirati osovinu barena i njegove ležajeve,

- centrirati osovinu barena i njegove ležajeve prema novim mjernim točkama na pramčanom

ležaju,

- transportirati baren i alat (koji pripada barenu za montažu i obradu) u strojarnicu,

- približno centrirati i zavariti temelj barena na krov dvodna,

- montirati i centrirati baren u odnosu na osovinu barena. Ukliniti osovinu barena s vretenom

barena,

16

More magazines by this user
Similar magazines