PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 142

- probno pustiti baren u rad, kontrolirati centriranost osovine i provjeriti ležajeve,

- pramčani ležaj grubo barenirati, a onda fino obraditi na završnu mjeru,

- grubo barenirati čeonu površinu (pod kutom od 90° u odnosu na simetralu osovinskog voda),

- fino barenirati dosjede pramčane brtvenice,

- demontirati baren, osovinu i ostalu opremu, te je uskladištiti.

Završni radovi nakon bareniranja:

- obavezno skinuti oštre rubove turpijom,

- uzeti mjere ležišta statvene cijevi, kako bi se ležajevi statvene cijevi obradili na mjere čvrstog

dosjeda. Čvrsti dosjed ostvaren je s preklopom od 0, 2mm (što znači da je vanjski promjer ležaja

za 0, 2 mm veći od provrta ležišta statvene cijevi),

- hidrauličkom prešom pod silom od cca 1000 kN izvesti utiskivanje krmenog i pramčanog ležaja

u ležište statvene cijevi. Na taj način osiguran je čvrsti dosjed i centriranje ležajeva statvene

cijevi.

Montaža osovine brodskog vijka. Montaža osovine brodskog vijka sastoji se od ukrcaja

osovine brodskog vijka na predviđenu poziciju, kontroliranog podešavanja zračnosti u ležajevima

statvene cijevi i montaže propelerne osovine s brtvenicama. Kontrolirano podešavanje zračnosti u

ležajevima statvene cijevi izvodi se uvlačenjem osovine u ležajeve statvene cijevi u više navrata, i

snimanjem otisaka zračnosti, te podešavanja zračnosti tuširanjem ležaja. Zračnost osovine mjeri se u

prisustvu predstavnika registra i brodovlasnika.

Prije montaže propelerne osovine izvrši se njezino čišćenje, nakon čega slijedi montaža

propelerne osovine s brtvenicama na odgovarajuću poziciju ugradnje.

Slika xxx. Smještaj osovinskog voda

LEGENDA:

1 Glavni motor 6 Ležaj osovinskog voda

2 Statvena cijev 7 Kalibrirani vijak

3 Brodski vijak 8 Kalibrirani vijak

4 Osovina brodskog vijka 9 Matica

5 Međuosovina 10 Rascjepka

Montaža brodskog vijka. Brodski vijak se dopremi na mjesto montaže. Prije montaže

brodskog vijka, konus osovine brodskog vijka i glavčine brodskog vijka se očistiti, te se provjeri i

kontrolira konusni spoj zbog osiguranja nalijeganja dodirnih površina. Temperatura okoline mora biti

ustaljena kako bi se izbjegle razlike u dilatacijama osovine brodskog vijka i samog brodskog vijka.

Nakon čišćenja i usklađenosti temperatura, brodski vijak se oprezno podigne, te se postavi na poziciju

za montažu. Brodski se vijak navlači na konus osovine brodskog vijka koliko je moguće duže bez

17

More magazines by this user
Similar magazines