PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 148

Ugradnja ležajeva struka i štenca kormila izvodi se na dva načina, navlačenjem blazinica

hidrauličkom prešom ili navlačenje blazinica ohlađivanjem u tekućem dušiku.

BRTVENICA

BRTVENICA

Slika xxx. Detalj ležaja struka kormila

Slika xxx. Detalj ležaja štenca kormila

Navlačenje blazinica ležaja struka i štenca kormila hidrauličkom prešom izvodi se utiskivanjem

u obrađeni provrt odljevka struka i roga statve kormila.

Navlačenje blazinica ohlađivanjem u tekućem dušiku izvodi se uranjanjem blazinica u posudu s

tekućim dušikom od temperature okoline t 1 = 20°C, do temperature vrelišta dušika t 2 = -190°C. Nakon

obrade odljevka struka kormila i roga statve, na brodu se uzimaju mjere obrađenih provrta odljevaka.

Prema tim dimenzijama, uvećanim za veličinu stezanja materijala blazinica (zbog temperaturnih

dilatacija pri smanjenju temperature pothlađivanjem u tekućem dušiku), obrade se blazinice ležaja.

Tekući dušik se pretoči u posudu za uranjanje blazinica, te se uroni blazinica štenca kormila u tekući

dušik i zatvoriti poklopac. Posuda s blazinicom se digne na krmu broda pokraj otvora za ukrcaj

kormilarskog stroja. Tekući dušik u posudi počinje «ključati» okolo blazinice. Kada «ključanje»

prestane blazinica se lagano podignuti izvan posude, te se mjerenjem vanjskog promjera provjeriti da li

se je zamrzavanjem postiglo zahtijevano suženje promjera. Ako suženje promjera nije postignuto,

blazinica se ponovno uroni cca. 10 minuta. Vrijeme od vađenja ohlađene blazinice do montaže treba

23

More magazines by this user
Similar magazines