PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 150

Slika xxx. Detalj montaže štenca kormila

Završni radovi montaže sklopa kormila slijede nakon predmontaže struka kormila, štenca i

lista kormila, koja obuhvaća:

- spajanje lista i struka kormila kalibriranim vijcima i osiguranje vijaka protiv odvrtanja,

- spajanje štenca kormila i lista kormila pritezanjem matice štenca potrebnom silom, te

osiguranje matice protiv odvrtanja,

- montaža brtvenice struka kormila, uz osiguranje vijaka protiv odvrtanja.

- zavarivanje graničnika protiv podizanja i montaža dodatnog osiguranja s drvenim klinovima

Slika xxx. Smještaj i detalji sklopa kormila

Montaža kormilarskog stroja. Prije montaže kormilarskog stroja, predmontira se njegov

temelj na način da se trasira pozicija temelja na brodu, probuše rupe na temelju za smještaj kalibriranih

vijaka kormilarskog stroja, a na temelj postave upore za centriranje temelja. Zatim se precentrira list i

struk kormila, nakon čega se centrira, a prema potrebi podreže temelj kormilarskog stroja (uzima se u

obzir visina za lijevanje epoxi smole) i izvrši zavarivanje temelja kormilarskog stroja i unutarnjeg

obruča.

25

More magazines by this user
Similar magazines