PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

PODJELA MOTORA PREMA RASPOREDU CILINDARA

Page 201

Linijska izvedba

Najčešća izvedba motora.

Koljenasto vratilo ima broj

koljena jednak broju cilindara.

Osi svih cilindara položene su

paralelno u jednoj ravnini.

Broj cilindara:

1, 2, 3, 4, 5, 6, (7), 8, 9,

10, (11), 12

V izvedba

Vrlo česta izvedba motora. Motor ima parni

broj cilindara, od čega je po polovica

cilindara u jednom redu. Koljenasto vratilo

ima broj koljena jednak polovici broja

cilindara. Nasuprotni cilindri vezani su na

zajedničko koljeno. V izvedbom se skraćuje

dužina motora

Broj cilindara:

4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20,

NAPOMENA:

podebljano - česti broj cilindara

u zagradi - broj cilindara koji se rijetko izvodi

Bokser izvedba

Rijeđa izvedba motora za osobna

vozila. Sve osi cilindara su u

horizontalnoj ravnini. Broj cilindara

je parni. Po polovica cilindara

smještena je u redove s jedne i

druge strane koljenastog vratila.

Broj koljena jednak je ukupnom

broju cilindara, te svaki cilindar

ima svoje koljeno.

Broj cilindara:

4, 6

More magazines by this user
Similar magazines