PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 21

g) Opremanje sekcije dimnjaka

Slika xx. Primjer opremanja sekcija dimnjaka

U sekcije dimnjaka mogu se predmontirati temelji, komunikacije, cjevovod, ispušni cjevovod,

ventilacija i ventilacijske rešetke.

5.1.3 Opremanje u blokove opreme

Pod blokom opreme smatra se svaki složeni sklop opreme jedno ili višefunkcijskog sadržaja (u

smislu funkcionalne raščlane broda), za koji postoje valjani razlozi konstruktivne i/ili tehnološkoekonomske

prirode da se on izgradi u radionici, i kao jedna cjelina prenese i ugradi na brod ili u

ukrupnjenu sekciju.

Kao takav blok opreme u sebi ne sadrži elemente strukture trupa. Sve do ugradnje na brod (ili u

sekciju) on je potpuno o njoj neovisan. Kod tehnološkog raščlanjivanja opreme, a uz nastojanje da se

što više opremnih radova prebaci s broda u radionicu i u fazu predmontaže sekcija trupa, treba

izbjegavati da se s pojmom bloka oslovljavaju zanemarive količine materijala i radne snage, npr.

teretni stup kao dovršena cjelina odgovara gore iznesenoj definiciji bloka opreme dok bi se samarica

trebala uvrstiti, s obzirom na jednostavnost njene konstrukcije i neznatan opseg radova na izradi i

ugradnji na brod, u fazu izrade opreme za ugradnju na brodu.

Opremanje u blokove opreme dijeli se na:

- opremanje u module

a) moduli koji se naručuju kao gotov proizvod od isporučitelja opreme

b) moduli koji se izrađuju u radionicama brodogradilišta

- opremanje u sklopove

5.1.3.1 Opremanje u module koji se naručuju kao gotov proizvod od isporučitelja opreme

Ovi moduli vezani su uz određenu funkciju brodskog sistema definiranog prema funkcionalnoj

raščlani broda. Naručuju se kao gotov proizvod od specijaliziranog vanjskog isporučitelja na osnovi

klasifikacijske dokumentacije brodogradilišta. To mogu biti npr. separatori ulja i goriva, jedinica za

pripremu goriva glavnog i pomoćnog motora, i sl.

Dimenzije i oblik ovise o funkcionalnim i prostornim zahtjevima. Modul se sastoji od pumpi,

cjevovoda, nosača cjevovoda, armature (ventili, filtri), podtemelja, koji formiraju jednu funkcionalno-

20

More magazines by this user
Similar magazines