PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

- pojedinačna montaža opreme koja nije ugrađena u prethodnim fazama opremanja,

- međusobno povezivanje elemenata opreme predmontiranih u sekcije, module i sklopove,

- priprema brodskih sistema i opreme za dovođenje u funkcionalnost.

5.3 Završno opremanje

Ova tehnološka faza je rezervirana za ugradnju na brod sitne i oštećenjima podložne opreme. U

istu fazu spada i izrada raznih elemenata za pričvršćenje dotične opreme na mjestu ugradnje, te

privremena zaštita iste do trenutka primopredaje broda i sl. Dakle, ovoj fazi ne prethodi posebno

izdvojena pripadajuća faza izrade nego je ona uključena u završnu fazu.

U ovu fazu spadaju i radovi na ispitivanju i testiranju brodske opreme i sistema, dokovanje

broda, pokusna plovidba i priprema broda za primopredaju.

6. PRIPREMNE FAZE GRADNJE BRODA

U modernom se brodogradilištu može uspješno proizvoditi samo ako se prethodno obavi niz

predradnji koje se zajedničkim imenom nazivaju pripremne faze gradnje broda ili pripremni radovi.

Pripremni radovi započinju i do godinu dana prije početka gradnje broda (čak i prije sklapanja

ugovora o gradnji), u prvim kontaktima s potencijalnim naručiteljem, a završavaju kada se naručitelju

preda i posljednji primopredajni dokument, odnosno potpiše zapisnik o primopredaji broda. Ako se

tome doda briga i nadzor nad brodom tijekom njegove eksploatacije u garantnom roku, uočava se kako

o kvaliteti tako zamašnih poslova i njihovom pravovremenom dovršenju umnogome ovisi trajanje

gradnje broda.

Pripremne faze gradnje broda obuhvaćaju:

- ugovaranje,

- izradu tehničke dokumentacije,

- izradu planske dokumentacije

- izradu tehnološke dokumentacije,

- izradu radno-obračunske dokumentacije,

- nabavku materijala.

Te radove obavljaju stručne službe brodogradilišta. Često se događa da pripremni radovi ne

napreduju dalje od procesa ugovaranja i da ugovor o gradnji broda na kraju ne bude potpisan, no s tim

se i računa pa od niza pregovora samo određeni broj završava gradnjom broda.

Naime, brodogradilišta primaju mnogo upita tijekom godine, a samo su neki potencijalno

ozbiljni. Stoga je važno razlikovati ozbiljan upit od onog koji to nije, kako ne bi trošili vrijeme na

manje ozbiljnu ponudu. U pravilu, neki brodovlasnici šalju upite s namjerom provjere konkurentnosti

cijena u odnosu na zaprimljene ponude.

6.1 Ugovaranje

Proces ugovaranja započinje time što brodovlasnik traži ponude o uvjetima gradnje broda od

nekoliko brodogradilišta, a završava eventualnim potpisom ugovora.

Brodovlasnik prvo procjeni kakav je brod potreban za popunu flote, te definira njegove glavne

karakteristike:

- namjena broda,

- vrste tereta koji brod može prevoziti,

- nosivost,

- brzina,

- željena snage porivnog stroja i pomoćnih strojeva,

- područje plovidbe,

- razmještaj i veličina skladišta,

- sistem zatvaranja skladišta,

- sredstava za manipulaciju tereta,

- listu željenih dobavljača glavne brodske opreme,

28

Page 29

More magazines by this user
Similar magazines