PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 33

Slika xx. Projektna shemasistema kaljuže i balastaizvan strojarnice

6.2.2 Klasifikacijska dokumentacija

Klasifikacijska dokumentacija je skup projektnih nacrta i proračuna koji služe za odobrenje od

strane klasifikacijskog društva i brodovlasnika, kao i za potrebe naručivanja materijala i opreme, te

izradu radioničke dokumentacije. Svrha izrade klasifikacijske dokumentacije je da se u ranoj fazi

projektiranja broda definira glavnina opreme (strojevi, uređaji, armatura, cijevni pribor i sl.), koja

iznosi više od 80% vrijednosti materijala koji se ugrađuje na brod i čije je vrijeme isporuke najdulje. Ti

nacrti definiraju funkcionalne sistema broda, ali se ne mogu koristiti za izradu u radionici jer nisu

detaljno razrađeni kao cjelina trup-oprema.

Izrađuje se nakon potpisivanja ugovora o gradnji i usuglašavanja projektne odnosno ugovorne

dokumentacije. Pod klasifikacijsku dokumentaciju mogu se svrstati sljedeće grupe dokumenata:

- sheme i sistemski nacrti

- popis armatura / materijala

- zahtjevi za narudžbu A, B i C materijala

A materijali - namjenski nestandardni materijali, specifični i za svaku gradnju različiti, te se naručuju

za svaki brod posebno (glavni motor, pomoćni motori, kotlovi, nestandardna armatura,

itd.)

B materijali - namjenski standardni materijali, različiti u ovisnosti o tipu i vrsti broda, te se za svaki

pojedini brod naručuju zasebno (standardni ventili, filtri, itd.)

C materijali – standardni materijali koji ne ovise o gradnji, vrijede za sve vrste i tipove brodove (vijci,

matice, prirubnice, itd.)

6.2.3 Radionička dokumentacija

Radionička dokumentacija obuhvaća razradu sistemskih i klasifikacijskih nacrta te njihovu

prilagodbu potrebama rada u radionicama i na brodu. Ova vrsta dokumentacije izrađuje se po

dijelovima brodskog trupa (sekcijama), odnosno po brodskim prostorima. Pritom se brod dijeli na pet

osnovnih prostora: krmu, strojarnicu, teretni prostor, pramac i nadgrađe. S obzirom da su to velike

prostorne cjeline, pa je radom u njima teško upravljati, osnovni prostori se dijele na manje podprostore

i mikroprostore, za koje se onda izrađuje radionička dokumentacija. Svakom radioničkom nacrtu

pripada i specifikacija potrebnog materijala (popis materijala).

32

More magazines by this user
Similar magazines