PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Operativno planiranje obuhvaća vrijeme od najmanje planske jedinice vremena pa do tri

mjeseca. Operativni plan mora odražavati stanje iz godišnjeg plana i s njim mora biti u potpunosti

usklađen.

Osnova planske dokumentacije je planiranje proizvodnje. Ostali su planovi (npr. plan

financiranja, plan kadrova) prateći planovi. Godišnje i operativno planiranje provodi se pomoću tri

tehnike: rokovnikom, gantogramom i mrežnim planiranjem. U sklopu operativnog planiranja može se

provesti i tzv. fino planiranje i terminiranje, koje razrađuje plansko vrijeme od tri do šest dana. U tom

slučaju, a općenito u operativnom planiranju, sve valja razraditi unaprijed, da bi željeni događaji

nastupili u vrijeme koje je za nas povoljno, a nepovoljni bili spriječeni.

6.2.4.1 Izrada plana opremanja

Pri izradi plana opremanja broda koriste se:

- osnovni rokovnik gradnje broda (tzv. MASTER PLAN),

- gantogram opremanja,

- mrežno planiranje.

Tablica xxx. Osnovni rokovnik gradnje za tanker (tzv. master plan)

NAZIV AKTIVNOSTI

POČETAK

DANA OD

PORINUĆA

[dana]

TRAJANJE

DANA

[dana]

34

ZAVRŠETAK

DANA OD

PORINUĆA

[dana]

Početak obrade limova -286 0 -286

Obrada limova i profila -286 155 -131

Predmontaža trupa -234 190 -44

Opremanje sekcija i bojenje -211 180 -31

Polaganje kobilice -187 0 -187

Montaža trupa -112 94 -18

Opremanje na navozu -101 95 -6

Predaja prostora -82 110 28

Bojenje strojarnice -66 140 74

Montaža strojeva i uređaja -54 45 -9

Bojenje vanjske oplate (za

-43

-7

porinuće)

36

Viziranje krme -33 0 -33

Radovi u tankovimaa tereta -17 65 48

Bojenje tankova balasta -16 103 87

Ukrcaj glavnog motora -7 0 -7

Bojenje palube -5 88 83

Ukrcaj nadgrađa -5 0 -5

Ukrcaj dimnjaka -2 0 -2

Porinuće 0 0 0

Opremanje u opr. luci 0 90 90

Bojenje tankova tereta 31 46 77

Montaža i spajanje GRP i pulta

45

70

strojarnice

25

Priključak s kopna 71 0 71

Priprema za ispitivanja 71 10 81

Start pomoćnih motora 82 0 82

Ispitivanje sistema 82 24 106

Dokovanje 107 9 116

Ispiivanja na vezu 117 4 121

Page 35

More magazines by this user
Similar magazines