PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

oljoj kontroli proizvoda, smanjenju količine proizvoda na skladištima, pojednostavljenju nabave i

zamjene oštećenih dijelova.

Standardi mogu biti:

- međunarodni (EN, ISO),

- nacionalni (HRN),

- granski u sklopu udruženja odnosno grane (SB),

- interni (unutarnji) specifični za svako pojedino brodogradilište.

Međunarodni standardi. Najveće međunarodno tijelo za standardizaciju zove se

«Međunarodna organizacija za standardizaciju» ili kraće ISO. Njezin zadatak je koordinacija,

donošenje preporuka i normi za usklađivanje nacionalnih standarda s međunarodnim normama i

propisima. Međunarodni standardi nisu obavezni, ali ih mnoge zemlje nastoje usvojiti radi lakšeg

uključivanja na međunarodno tržište roba i usluga. Do 1971. godine putem ISO-a su se donosile samo

preporuke, a nakon toga ISO donosi standarde.

Nacionalni standardi su standardi koje propisuju pojedine države za svoje područje primjene.

Usklađeni su s ISO standardima. Hrvatski standard ima oznaku HRN.

Granski standardi vrijede za pojedine grane proizvodnje za koje se takav standard donese.

Obuhvaćaju proizvode koji nisu predmet nacionalnih standarda, mogu postavljati veće zahtjeve za

materijale ili proizvode nego što je to definirano nacionalnim standardom, ili mogu iz nacionalnog

standarda izdvojiti samo one standarde koji su određenoj grani proizvodnje neophodno potrebni.

Standard brodogradnje ili kraće SB, također je granski standard. Njime je obuhvaćeno oko

8.500 standarda koji se odnose na:

- dokumentaciju u brodogradnji,

- terminologiju,

- materijale,

- tehnologiju,

- elemente brodskog trupa,

- elemente brodske opreme,

- itd.

Osim u brodogradnji, standardi brodogradnje odnose se i na njezinu prateću industriju te za

izradu proizvoda koji se ugrađuju na brod.

Interne standarde donose pojedine radne organizacije za potrebe svoje vlastite proizvodnje.

Hrvatska brodogradilišta također razvijaju svoje interne standarde, koji se od Standarda brodogradnje

donesenog na razini udruženja Jadranbrod razlikuju po brojčanoj oznaci SB-a. Četveroznamenkasta

brojčana oznaka SB-a ukazuje na granski standard brodogradnje usklađen na razinu udruženja

Jadranbrod, a peteroznamenkasta brojčana oznaka SB-a ukazuje na interni standard, primjenjiv za

svako brodogradilište posebno.

Na prvom mjestu internog standarda svakog pojedinog brodogradilišta nalazi se unaprijed

definiran broj npr.:

- Brodogradilište 3.MAJ ima na prvom mjestu broj 5 (npr. SB 5xxxx – gdje su xxxx proizvoljno

odabrani brojevi internog standarda),

- Brodogradilište ULJANIK ima na prvom mjestu broj 7 (npr. SB 7xxxx – gdje su xxxx

proizvoljno odabrani brojevi internog standarda).

STRUKTURA RADIONICA OPREMANJA

1. RADIONICE ZA IZRADU I PREDMONTAŽU BRODSKE OPREME SA SLIJEDEĆIM

ZANATIMA

- brodski bravari – izrada bravarske brodske opreme,

- brodski limari – izrada brodske opeme iz lima debljine do 3 mm,

- brodski cjevari montaže – montaža cijevi u sklopove i blokove,

37

Page 38

More magazines by this user
Similar magazines