PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 46

SPREMNIK

ABRAZIVA

SPREMNIK

VODE

KOMPRESOR

ZRAKA

MLAZNICA

Slika xxx. Funkcionalna shema potisnog uređaja s ograničenom količinom vode

2.2.3 Uređaj s usisnim vodenim mlazom

U uređaju s usisnim vodenim mlazom, u spremniku abraziva vlada podtlak i na

principu ejektora voda usisava abraziv i stvara smjesu za čišćenje površine vanjske oplate

brodskog trupa. Funkcionalna shema takvog uređaja prikazana je na slici xxx.

SPREMNIK

ABRAZIVA

PUMPA

VODE

MLAZNICA

Slika xxx. Funkcionalna shema rada uređaja s usisnim vodenim mlazom

2.2.4 Uređaj s vodom bez abraziva

Pri mokrom čišćenju površine koriste se visokotlačne pumpe, spremnik vode i

mlaznica. Postoje mlaznice koje stvaraju koncentriran mlaz i one koje stvaraju lepezasti široki

mlaz vode. Funkcionalna shema takvog uređaja prikazana je na slici xxx.

PUMPA

VODE

MLAZNICA

Slika xxx. Funkcionalna shema uređaja s vodom bez abraziva

Pri čišćenju mlazom vode bez abraziva ne pojavljuje se mikrorazaranje površine metala pa se

abraziv može dodati direktno s vodom. Time se postiže odgovarajuća hrapavost površine.

Da bi se neposredno iza čišćenja izbjeglo stvaranje korozije, u vodu se dodaju sredstva koja

sprječavaju nastanak korozije. Ta se sredstva nazivaju inhibitori korozije. Najčešće se

upotrebljavaju polifosfati u udjelu 0,5% i amini u udjelu 1 – 5% od ukupne količine vode. Oni

stvaraju zaštitni sloj na površini metala brodske konstrukcije.

6

More magazines by this user
Similar magazines