PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 6

GLAVNA

GRUPA

8 BRODSKI

SISTEMI

GRUPA

81 SISTEMI UZBUNE

ZA POŽAR ZA

SPUŠTANJE

ČAMACA ZA

SPASAVANJE,

PROTUPOŽARNI

SISTEMI I SIST. ZA

PRANJE

PODGRUPA

810 ------

811 Sistemi za otkrivanje požara, uzbunu za požar

i spuštanje čamaca za spašavanje

812 ------

813 Protupožarni sistemi, sistemi za pranje, pumpe

za slučaj nužde, pumpe opće namjene

814 --------

815 Protupožarni sistemi s CO 2

816 Protupožarni sistem s pjenom

817 Protupožarni sistemi s parom

818 Protupožarni sistem s prahom

819 --------

Tablica xx. Primjer SFI raščlane za glavnu grupu broj 8

4. 3 Tehnološka raščlana broda

Organizaciji brodograđevne proizvodnje u pogonima, funkcionalna raščlana ne zadovoljava

svim osnovnim zahtjevima. Njoj najviše odgovara tehnološka raščlana, jer se brod dijeli u prostorne

cjeline, a u cilju ubrzanja gradnje broda, stvaraju se sve veće tehnološke jedinice (sekcije, blokovi,

moduli itd.). Pošto takve tehnološke jedinice čine prostorni dijelovi broda onda se takva raščlana

uklapa u podjelu broda na prostore kao polazna točka ili prvu razinu tehnološke raščlane.

Prema tome tehnološka raščlana je nužna za potrebe organiziranja brodograđevne proizvodnje

u pogonu.

Tehnološka raščlana mora se temeljiti na principu tehnološki zaokružene cjeline na bilo kojoj

razini detaljiziranosti.

4.3.1 Razine detaljiziranosti tehnološke raščlane

Za različite svrhe organizacije, planiranja, praćenja izvršenja, praćenja troškova i definiranja

odgovornosti, prikladni su određeni razine detaljiziranosti. Razine detaljiziranosti tehnološke raščlane

mogu biti sljedeći:

prostor broda definiran kao:

- osnovni prostor

- podprostor – ili sekcija

- mikroprostor

faze rada koje definirane kao:

- tehnološki tip rada

- osnovna tehnološka faza rada

- detaljna tehnološka faza rada

aktivnost definirana kao:

- skup radova koji čine neprekinutu logičku cjelinu

- pojedini rad kao elementarna tehnološka cjelina

5

More magazines by this user
Similar magazines