PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 85

osnovna cijev

priključak

Slika xxx. Skica priključka

Slika xxx. Detalj priključka na osnovnoj

cijevi

Redukcija je konusno oblikovana cijev, a služi za prijelaz s cijevi većeg promjera na

cijev manjeg promjera. Izrađuju se iz bešavnih cijevi, a izuzetno zavarivanjem iz lima. Omjer

reduciranja iznosi maksimalno. 3 : 1. Za veće omjere reduciranja koristi se više redukcija u

nizu ili se one specijalno izrađuju i naručuju.

Slika xxx. Skica redukcije

Slika xxx. Detalj redukcije na

obrađenoj cijevi

Kut zaokreta prirubnice je kut za koji je prirubnica zaokrenuta oko uzdužne osi

cijevi tako da se simetrale provrta ne podudaraju s okomitim simetralama cijevi. Kada to

posebno nije naglašeno, rupe na prirubnici simetrično su raspodijeljene u odnosu na

vertikalnu i horizontalnu os.

Slika xxx. Skica prikaza zaokrenute

prirubnice

γ=kut zaokreta prirubnice

Slika xxx. Način mjerenja kuta zaokreta

prirubnice

10

More magazines by this user
Similar magazines