PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 91

Slika xxx. Detalj iz smještajnog nacrta izrađenog na osnovi 3D računalskog modela

okrenuti sliku da bude veća

4.2.2 Mjerne skice cijevi

Mjerne skice cijevi (slika xxx) izrađuju se prenošenjem iz montažnog nacrta, a u

novije vrijeme iz trodimenzionalnog modela cjevovoda na računalu, na način da se oblik

cijevi i gabaritne mjere prenesu s nacrta ili modela na mjernu skicu cijevi. Izrađuju se na

posebnom obrascu i predstavljaju pojednostavljeni crtež prilagođen tehnologiji izrade svake

pojedine cijevi. Svaka cijev ima svoju mjernu skicu izrade.

4.2.2.1 Cijevi za prilagođavanje

Cijevi za prilagođavanje služe za kompenzaciju odstupanja u izradi i montaži brodske

strukture, cjevovoda, opreme, i sl. Izrađuju se u radionici s privarenim spojevima

(prirubnicama, spojnicama, i sl.), uz 100 mm dodatka (viška) cijevi od teoretske mjere.

Uvijek se postavljaju na spojevima dviju sekcija ili spoju na fiksne elemente gdje nije

moguće postići zahtijevanu točnost (nepropusni prolaz, spoj na pumpu, rashladnik i sl.).

4.2.2.2 CIP cijevi («cijevi izrađene praktički»)

CIP cijevi također služe za kompenzaciju odstupanja u izradi i montaži brodske

strukture, cjevovoda, opreme, i sl. Koriste se na mjestima gdje se traži posebna preciznost, a

nije se u stanju unaprijed predvidjeti i odrediti točne ugradbene mjere (fiksni elementi

cjevovoda kao što su spojevi na pumpe, nepropusne prolaze i sl.).

Za takve se cijevi ne izrađuju detaljne mjerne skice, već se u skicama definira samo

karakteristični oblik cijevi bez kota s potrebnim materijalom za izradu cijevi. One se snimaju

direktno na mjestu montaže cjevovoda, a u montažnom nacrtu i popisu materijala za montažu

posebno se označe.

16

More magazines by this user
Similar magazines