PROCESI OPREMANJA BRODA

zperic

Page 97

6. SPAJANJE CIJEVI

Spajanjem cijevi omogućuje se međusobno spajanje cijevi u cjevovode, spajanje cijevi

s armaturom (ventili, filtri), spajanje cijevi sa strojevima i uređajima (pumpe, rashladnici) i sl.

Spajanje cijevi može se izvesti kao rastavljiv i nerastavljiv spoj. Rastavljivi spojevi

izvode se prirubnicama, naglavcima i navojnim spojevima, a nerastavljivi spojevi

zavarivanjem i uprešavanjem. Spajanje zavarivanjem primjenjuje se tamo gdje se treba

osigurati potpuna nepropusnost cjevovoda ili gdje se posebno ne traži da cjevovod bude

rastavljiv.

6.1 Spajanje cijevi prirubnicama

Spajanje cijevi prirubnicama je najčešći i najjednostavniji način spajanja cijevi.

Prirubnice su diskovi izrađeni iz materijala prikladnog za određenu vrstu cijevi. Materijal

prirubnice mora biti takav da se može dobro zavarivati ili lemiti. Prirubnice za čelične cijevi

izrađene su iz konstrukcijskog čelika Č.0461, prirubnice za cijevi iz nehrđajućeg čelika

izrađene su iz nehrđajućeg čelika, dok se za cijevi iz PVC ili GRP materijala koriste

prirubnice iz PVC ili GRP materijala. Prirubnice mogu biti pričvršćene na cijev zavarivanjem,

navojem, lemljenjem ili uvaljivanjem, a mogu biti i slobodno položene na cijev korištenjem

zavarenih naglavaka na rub cijevi. Tipovi prirubničkih spojeva prikazani su u tablici xxx.

Prirubnički spoj je pogodan za visoke tlakove. Njime se lako postiže nepropusnost i

lako se demontira. Loša strana prirubničkog spoje je što povećava masu cjevovoda i što

zahtijeva povremeno održavanje, kao što je kontrola spojnog mjesta, pritezanje vijaka,

izmjena brtvi i sl.

Nazivni promjer cijevi odgovara nazivnom promjeru prirubnice. Prirubnice se

međusobno spajaju vijcima s glavom. Broj vijaka uvijek mora biti djeljiv s četiri i aksijalno

simetričan, uz uvjet da nijedan provrt ne bude u vertikalnoj središnjici prirubnice.

Ravne prirubnice imaju na brtvenoj površini istokarena dva do tri koncentrična

žlijeba, a povoljni su i grubi spiralni žljebovi koji ostaju nakon tokarenja. Zbog takve brtvene

površine na brtvi nastaju mjestimično jako stegnute zone, pa brtva počinje ranije brtviti. Da bi

se postigla nepropusnost potrebne su manje pritezne sile. Žljebovi također zadržavaju brtvu da

je unutarnji tlak ne bi izbacio.

Slika xxx. Detalj čelične cijevi s

ravnom prirubnicom

Slika xxx. Detalj spoja čelične cijevi s ravnom

prirubnicom

22

More magazines by this user
Similar magazines