Myšlení a plánování zaměřené na člověka v rámci

kvalitavpraxi.cz

Myšlení a plánování zaměřené na člověka v rámci

Julie Bray

Helen Sanderson Associates


Na člověka zaměřený

přístup/plánování

“Na člověka zaměřený

přístup/plánování je proces

nepřetržitého naslouchání a

učení se; zaměřuje se na vše, co

je pro člověka důležité nyní i do

budoucna a kvůli tomu se

spojuje s rodinou a přáteli

člověka.“


Jaké dovednosti potřebujeme, abychom mohli

poskytovat podporu

Sny, které

pomáhají

Podpůrné vztahy, vazby

s komunitou

Být „pozorný“ a zaznamenávat poznatky

• Záznam o učení

• 4+1 otázky

• Co funguje/co nefunguje

Hledání vhodného personálu

pro uživatele služeb

Učit se komunikaci, používat

a zaznamenávat ji

Zjistit, co je důležité z hlediska

člověka a co je důlležité z hled.lidí

kolem & nalézt mezi nimi rovnováhu

Určit role a úkoly/odpovědnosti

personálu

© The Learning Community for Essential Lifestyle Planning, Inc. 2006


Třídění toho, co je důležité pro člověka

z jeho pohledu a z pohledu ostatních lidí

Jak tento nástroj

pomáhá?

•Jako způsob

zamýšlení se nad

situací před tím, než

rozhodneme, co

dalšího by se mělo

stát.

•Jako každodenní

nástroj.

•Jako součást

revidování

(přehodnocování).

•Jako počátek

individuálního,

rodinného nebo

týmového plánu.

TŘÍDĚNÍ TOHO, CO JE DŮLEŽITÉ PRO ČLOVĚKA

HLEDISKO ČLOVĚKA

Co nás dělá

šťastnými,

spokojenýmit,

naplněnými

HLEDISKO LIDÍ KOLEM

Zdraví a bezpečí,

ocenění

CO POTŘEBUJEME VĚDĚT/NAUČIT SE


TŘÍDĚNÍ TOHO, CO JE DŮLEŽITÉ PRO ČLOVĚKA

DŮLEŽITÉ Z HLEDISKA ČLOVĚKA

DŮLEŽITÉ Z HLEDISKA OSTATNÍCH

•Trávit čas se svou rodinou, s mým

partnerem Vincem, mámou &

Haroldem, Davidem & Susan

•Chodit ven s přátely

•Telefonovat a sms-kovat s přátely

•Hovořit/sms-kovat s Vincem každý

den

•Sejít se s mou sestrou Susan

jednou za měsíc a posedět při

večeři

•Mít s sebou vždy knížku, když

někam jdu

•Poslouchat svou hudbu

•Přecházet se za jakéhokoliv počasí

•Pravidelné krátké přestávky

• Aby nikdy nedošlo kafe

•Mít k večeři pohár vína

CO SE POTŘEBUJEME

NAUČIT/VĚDĚT

• Připomeňte mi, že si mám

objednat kontaktní čočky

• Musím si vždy zaznamenat

do diáře, kdy mám jít k

zubaři

• Připomeňte mi, že si mám

zažádat o anti-histaminika

před započetím období

senné rýmy

• Vzít si mé

multivitaminy/calcium

• Pravidelně jít na kontrolu

zraku

• Mít čas pro sebe

• Mít kalendár, kde jsou

zaznamenány všechny

narozeniny

• Připomeňte mi, že si nemám

dát druhý pohár vína, když je

pracovní den


Fred a jeho profil na jednu stránku

Co máme na Fredovi rádi a co na něm obdivujeme

• Je moderni, Vypadá jako Robert De Niro, Je vřelý, Úžasný charakter, Má

uličnický smysl pro humor

Co je důležité z pohledu Freda

• Být v kotaktu se svou rodinou. Fred se vídá se svou maminkou dvakrát týdne,

včetně toho, kdy za ním chodí jednou za týden na oběd nebo na čaj.

• Být s lidmi, kteří vědí, jak Fred komunikuje.

• Mít časopisy, které si může prohlížet.

• Aspoň jednou denně jít ven.

• Jednou týdne chodit plavat.

• Alespoň šestkrát za den si dát oslazený čaj s mlékem.

• Chodit do restaurací, obzvláště stylových. Tak často, jak si může dovolit.

• Chodit aspoň jednou týdně do hospody nebo si poslechnout živou hudbu. Má

rad bary v Manchesteru.

• Je rád s lidmi, s nimiž je legrace.

Jak co nejlépe Fredovi poskytnout podporu

• Fred potřebuje být mezi lidmi a musí být zapojen do toho co se děje, nesmíte

ho nechat stranou, aby se na ostatní jen díval. Nesmí zůstat sám déle než 10

minut, i když si čte nějaký časopis.

• Freda nikdy nesmíte popadnout (za paži) nebo s ním hýbat. Nikdy k němu

nesmíte přijít zezadu, když to neočekává.

• Vědět, jak Fred komunikuje a říkat mu neustále, co se bude dít dál.

• Fred jí pouze lžicí nebo vidličkou, pokrm je třeba pro něho nakrájet a než

začne jíst, zkusit jak je teplý.

• Fred trpí epilepsií, která v současné době není pomocí léků zcela zvládnutá.

Fredovi musí léky podávat někdo, kdo dobře ví, jak je má užívat. Fred při

podávání léků spolupracuje a je třeba mu nabídnout něco k jídlu nebo k pití,

aby je spolknul. Přesvědčte se, že Fred tablety nevyplivnul, nevyhodil je nebo

že si je nenechává v ústech.


Funguje/nefunguje

z pohledu člověka, rodiny,

personálu a jiných lidí

FUNGUJE

NEFUNGUJE

Jak tento nástroj pomáhá?

•Analyzuje problém/situaci

z různých úhlů pohledu.

•Ukazuje, jak se věci mají

v danou chvíli.

•Vyjasňuje, na čem dále

stavět (co zachovat či posílit)

a co je třeba změnit.


Co nefunguje?

Ne všichni pracovníci

vědí, jak citlivě

poskytovat podporu

Noře, když se chystá ke

spaní.


Co nefunguje

Ne všichni pracovníci

Noře rozumí.


Winnie

‘‘ Bude mi 104 let,

ale ráda si dám

frťana whisky do

čaje a vagón

sušenek k večeři, to

je bašta.“


Hledání vhodného personálu

– způsob, jak si utřídit, jaké dovednosti/podporu a osobnostní

charakteristiky má mít pracovník, aby se hodil k člověku, kterému

poskytuje podporu

Jak tento nástroj pomáhá?

•Pomáhá lidem zvažovat,

jaký druh podpory chtějí a

potřebují.

• potřebné

vlastnosti

•Při vybírání členů týmu.

•potřebná

•potřebná

podpora

podpora

• • potřebné potřebné

dovednosti dovednosti

• společné zájmy


Záznam o učení

Datum

Co tento

člověk

dělal? (co,

kde, kdy,

jak

dlouho?)

Kdo byl

přítomen?

(jména lidí

poskytujících

podporu, přátel

a ostatních)

Co jste zjistili,

že funguje

dobře? Co se

tomuto člověku

na konkrétní

aktivitě líbilo?

Co by mělo

zůstat stejné?

Co jste zjistili,

že nefunguje?

Co se tomuto

člověku na

konkrétní

aktivitě

nelíbilo?

Co by se mělo

změnit?

Jak tento nástroj pomáhá?

Poskytuje metodu záznamu trvalého učení.

Ukazuje nám, co je důležité pro člověka z jeho pohledu a z pohledu lidí

kolem.

Může nahradit tradiční poznámky či záznamy a pomoci nám přesněji se

zaměřit na zásadní informace o určitém člověku.


Vyhodnocení našeho učení za pomoci 4 + 1 otázky

Jak pomáhá tento

nástroj?

•Poskytuje

strukturovanou

pomůcku, aby každému

mohlo být nasloucháno,

každý mohl popsat,

čemu se naučil.

•Je užitečný při

schůzkách, supervizi.

4 + 1 OTÁZKY

CO JSME ZKUSILI?

Z ČEHO MÁME RADOST?

PŘÍŠTĚ UDĚLÁME

CO JSME SE NAUČILI?

CO NÁM DĚLÁ STAROSTI?

•Revidovat kroky

stanovené v plánech


8 lekcí


1. 100% závazek vedení týmu


Organizování

Naslouchání

Vyhodnocení

Hodnoty


2. Shromáždit informace z různých úhlů

pohledu


Přechod od života závislého na službách k

životu v komunitě

Závislost na

soc.službách

Slušný život,

který si platím

Život v komunitě

‘Víme, co je důležité z

hlediska člověka´

‘Vycházíme z toho, coje

důležité z hlediska člověka’

Zaměřit se na navaz. kontaktů,

budování vztahů

a přirozenou podporu

• řeší se ´důležité z hlediska lidí

kolem´

• systematicky se neřeší

´důležité z hlediska člověka´

• Vychází se z obou hledisek

• Placení pracovníci nebo

rodinní přísl. jsou

nejbližšími lidmi

• Málo skutečných vazeb

• Vychází se z obou hledisek

• Okruh aktivní podpory

• Je součástí komunity

© The Learning Community for Essential Lifestyle Planning, Inc. 2006


Zaměstnanci – od dobrého ke skvělému

Minimum

Dobré

Skvělé

• Udržet lidi zdravé a v

bezpečí

• “Přinést” lidi do

společnosti, ale bez

navazování vztahů

• Vnímat vše jako svou

klíčovou zodpovědnost

•Píše se všechno, co řekli,

ale nezaznamenává se, jak

se učí

• Lidé necítí, že je jim

nasloucháno a že jsou

oceňováni, cítí se spíš jako

věci, které je možno

vyměnit

• Zaměření na

důležité z hlediska

člověka i ostatních a

vyvažování mezi nimi

• Dokumentace

reflektuje, co jsme se

naučili, ale není

obvyklé, aby se to

využilo

• Je snaha najít pro

člověka vhodného

pracovníka

• Pracovníci cítí

podporu

• Personál aktivně pomáhá lidem

zachovat/zlepšit vztahy a

přispívání (a využívá při tom

jejich vlastní vztahy s lidmi)

• Personál cítí, že je podporován

a oceňován

• Může být tvořivý beze

strachu

• Personál běžně mluví o tom, co

funguje/nefunguje v týmu a v

organizaci, cítí, že je mu

nasloucháno a že se něco děje s

tím, o čem mluvil

• Pracovníci cítí, že se k sobě

navzájem hodí s lidmi, kterým

pomáhají


Organizace – od dobrého ke skvělému

Minimum

Dobré

Skvělé

• Zaměření na zdraví a

pomoc lidem být víc

nezávislí

• Naše odpověď na

jednotlivé požadavky –

rádi bychom věděli, jestli

by to mohlo být „fér“

• Zaznamenávání procesu

učení se běžně vyžaduje

(CQC, Supporting people)

• Školení a zvyšování

kvalifikace jsou zaměřena

na zdraví a bezpečí a

dodržování

pravidel/předpisů

• Na člověka zaměřená

praxe je přítomna, ale

nestala se ještě zvykem

• Na člověka zaměřená

praxe nastupuje, když se

zjistí, že člověk není v

centru pozornosti

• Když organizace pracuje

na řešení toho, co je

důležité z hlediska

člověka, bere ohled na své

poslání

• Dokumentace vykazuje na

člověka zaměřené prvky

• Učení je podporováno, ale

nestalo se ještě zvykem

• Procesy jsou vystavěny kolem

na člověka zaměřené praxe &

měněny prostřednictvím toho,

co jsme se naučili

• Nové a pokračující vzdělávání

podporuje osvojení a používání

nástrojů myšlení zaměřeného na

člověka

• Učení probíhá každodenně,

zaznamenává se, využívá a sdílí

• Spolupráce a partnerství je

skutečností – zahrnuje

organizaci a lidi

• Všichni manažeři jsou kouči a

permanentně podporují učení a

všechno, co z toho vyplývá


FUNGUJE

NEFUNGUJE

People Člověk supported

Family/Friends

Rodina/přátelé

Professionals Odborníci


3. Vytvořit jasný obraz úspěchu


Lidé, kterým pomáháme:

Téma: ‘’Změna & kontrola”

“Lidé, kterým pomáháme, budou mít možnost vybrat si z celé řady možností, které

splňují jejich individuální potřeby a učinit informované rozhodnutí, pokud jde o

následující”:

Kde chtějí žít

Co dělají v průběhu dne

Jak tráví svůj volný čas

Podpora, kterou lidé dostávají

Příležitosti ke vzdělávání

S kým tráví svůj čas

Příležitosti k zaměstnávání

Vhodné informace, aby byli schopni si vybrat a účastnili se všech rozhodnutí

Jaké nástroje myšlení zaměřeného na člověka nám pomáhají :

Komunikační tabulky

Dohoda o rozhodování

Od profilu na 1 stránku k plánu

Záznamy o učení

Hledání vhodného personálu

Kruh vztahů


Ttéma úspěchu:

Zaměstnanci:

Téma: ‘’Pracovní spokojenost’’

Pracovní spokojenost znamená:

Mít čas, prostor a podporu, abychom byli kreativní a efektivní jako tým.

Mít smysluplnou roli, která je jasně definována a vybrali jsme si ji.

Mít dobrý systém komunikace a účinný systém, jak zjišťovat potřeby klienta.

Naslouchají mi.

Jsou vytvořeny následné a inkluzivní účinné služby.

Jsou rozdíly v lidských životech.

Jak nám pomohou nástroje na člověka zaměřeného myšlení dosáhnout těchto

výsledků:

Účinná setkání ~ Pozitivní a produktivní setkání

Collectively developing purpose statements

Od na člověka zaměřeného plánování rozvoje týmu k akčnímu plánování

Potřebná podpora včetně komunikace

Od profilu na 1 stránku k plánu

Záznamy o učení

Kobliha

Dohoda o rozhodování


4. Pro každého myšlení zaměřené na

člověka


DŮLEŽITÁ

ROZHODNU

TÍ V MÉM

ŽIVOTĚ

JAK MŮŽU

BÝT

ZAPOJEN?

KDO DĚLÁ

KONEČNÉ

ROZHODNUTÍ

?


5. Investovat do manažerů


Používáme supervizi zaměřenou na člověka

Úvodní kolečko

Program rozvoje

Supervize

zaměřená na člověka

Informace

Diskuze

Podpora

Učení

Vyhodnocovací kolečko

Dohoda, co se bude dít


Na člověka zaměřené týmy


Program rozvoje

Přívětivé prostředí

Pozitivní a produktivní

Pozitivní setkání -a proces produktivní

setkání

Otevírací

kolečko

Informace

Jasný program

a čas

Mapa vyhodnocovacího

setkání

Diskuse

Akční plán

Uzavírací kolečko

Palčivé problémy


39

Přístup „COACH“

připojit a zavázat otevřít s cíly přístup, potvrzení a ocenění

vytvořit plán úcta v současnosti

© 2007 Mary Beth Lepkowsky, M.Ed


40

5x proč a co

Co je to?

Jednoduchý proces, který se ptá „Proč“

5x za sebou, aby mohly být odhaleny

příčiny problému či situace. Když se

„proč“ opakuje 5x, podstata problému a

jeho řešení se odkrývá. „Co“, které

následuje, zmocňuje člověka, aby se

malými krůčky přibližoval k řešení

problému.

proč?

co?

~ Adapted from Sakichi Toyoda of the Toyota Motor Corporation


41

Model RŮSTU

BUDE

VOLBA

TÉMA

NYNÍ

CÍL

~ Adapted from Sir John Whitmore’s GROW model,

coaching for Performance, 1996


42

Kruh vlivu

Zmocňující otázky

• Existuje cokoliv, co můžeš

udělat v této situaci, co

může pomoct?

• Je tady něco/někdo, co

může pomoct?

• Máte vliv na některou část

situace?

• Co je třeba udělat, aby jste

se nebáli?

~ Adapted from 1989 Stephen R. Covey,

The 7 Habits of Highly Effective People


6. Přemýšlet, oslavovat a řešit problémy


Tři úrovně změny

Úroveň 1 změny

Úroveň 2 změny

Úroveň 3 změny

Oslavte úspěch a vyřešní problému .


7. Komunikovat, neustále a důsledně

Setkání týmu jednou za dva

měsíce


8. Neustále naslouchat a učit se


Dny učení a reflexe

Na člověka zaměřené riziko

More magazines by this user
Similar magazines