5 - Sklep Internetowy WSiP

sklep.wsip.pl

5 - Sklep Internetowy WSiP

Spis treści

O założeniach i konstrukcji zestawu Matematyka 3

(uwagi metodyczne autorek) ...................................................................... 5

I

Liczby wymierne dodatnie – utrwalenie i rozszerzenie

wiadomości o czterech działaniach arytmetycznych ................................... 7

• Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych. Równania. Tabelki

dziesiątkowe (7–11)

• Prawo przemienności i łączności dodawania. Algorytmy pisemne dodawania

i odejmowania. Oś liczbowa (12–14)

• Rzymski sposób zapisu liczb do 3000. Oś czasu. Zadania realistyczne (15–17)

• Kolejność działań. Równania. Zadania tekstowe na szacowanie i obliczenia

zegarowe (18–22)

• Pisemne dodawanie i odejmowanie. Test wyboru – rozumienie tekstu. Plan

rozwiązania zadania tekstowego. Dodawanie i odejmowanie na osi. Prawo

rozdzielności mnożenia względem dodawania. Obliczenia zegarowe (23–29)

• Przykłady funkcji, tabelka, graf, przepis, diagram (30–33)

II

Własności podstawowych figur płaskich – utrwalenie

i rozszerzenie wiadomości ......................................................................... 34

• Proste równoległe i prostopadłe; kreślenie, wysokość trójkąta (34–37)

• Odległość punktu od prostej. Prosta i okrąg. Styczna do okręgu. Figury

geometryczne w sławnych budowlach. Położenia dwóch okręgów.

Konstrukcja prostopadłej (38–42)

• Konstrukcja trójkąta z trzech odcinków, kąta równego danemu (43–44)

• Klasyfikacja wielokątów; własności, osie symetrii, wysokości,

konstrukcje (45–46)

• Figury przystające; obrazy w przesunięciu równoległym, symetrii osiowej,

symetrii środkowej, obrocie (47–49)

• Suma kątów trójkąta (50)

• Figury podobne; skala boków, pola, kąty (51–53)

• Wzory na pole kwadratu i prostokąta, trójkąta, równoległoboku,

wielokąta (54–58)

• Wzór na pole koła. Twierdzenie Pitagorasa (59–60)

3

More magazines by this user
Similar magazines