5 - Sklep Internetowy WSiP

sklep.wsip.pl

5 - Sklep Internetowy WSiP

CZTERY DZIAANIA ARYTMETYCZNE. KOLEJNO WYKONYWANIA DZIAA

1

Zapisz nazwy liczb i wyrażeń występujących w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu

i dzieleniu. Uzupełnij liczby w okienkach.

2

Wykonaj najpierw działania w nawiasach według wzoru.

17 + (12 + 18) = 17 + 30 = 47

15 + (23 – 17) = .......................................

36 – (25 – 18) = .........................................

(5 · 13) · 2 = ...........................................

48 : (3 · 4) = ...........................................

(84 : 4) : 3 = ...........................................

3

Obrysuj pętlami działania, które wykonasz na początku. Oblicz według wzoru.

6 · 8 + 2 · 15 – 25 : 5 = 48 + 30 – 5 = 78 – 5 = 73

7 · 5 + 3 · 13 – 3 · 7 = ..........................................................................................................

36 : 6 – 25 : 5 + 8 · 8 = ........................................................................................................

3 · 17 – 28 : 7 – 15 : 5 = .......................................................................................................

4

Wykonaj działania najpierw na dwóch pierwszych liczbach w pętlach. Oblicz według

wzoru.

75 : 5 : 3 + 48 : 6 : 2 + 8 · 5 · 3 = 15 : 3 + 8 : 2 + 40 · 3 = 5 + 4 + 120 = 129

7 · 2 · 5 + 3 · 2 · 9 – 20 : 4 · 5 = .........................................................................................

125 – 3 · 2 · 7 + 60 : 4 : 3 = ...............................................................................................

Kolejność wykonywania działań:

18

1. Na początku wykonujesz działania w nawiasach.

2. Obrysowujesz pętelkami mnożenia i dzielenia, które wykonasz najpierw.

3. Wykonujesz po kolei mnożenia i dzielenia, od lewej do prawej.

4. Wykonujesz po kolei dodawania i odejmowania, od lewej do prawej.

More magazines by this user
Similar magazines