Views
3 years ago

CENÍK - Pioneer Investments

CENÍK - Pioneer Investments

CENÍK - Pioneer

CENÍK CENÍK CENÍK Pioneer Invest Pioneer Invest Platný od 16. července 2013 Platný od 16. července 2013 Platný od CENÍK 1. června 2014 I. Úplata za poskytování investičních služeb Pioneer Asset Platný Management, od 1. června a.s.: 02014 % I. II. Úplata Nákupní za poplatky, poskytování resp. investičních přirážky ke služeb kupní ceně, Pioneer a výstupní Asset Management, poplatky stanovené a.s.: 0 % v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů I. Úplata za poskytování investičních služeb Pioneer Asset Management, a.s.: 0 % II. Nákupní poplatky, resp. přirážky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů I. II. Úplata Nákupní za poplatky, poskytování resp. investičních přirážky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů Hodnota v CZK/ Krátkodobé služeb Dluhopisové Pioneer Asset – konzervativní Management, Dluhopisové a.s.: 0 % a ostatní Balancované Akciové a komoditní II. Nákupní EUR/USD poplatky, resp. přirážky ke kupní ceně, a výstupní poplatky stanovené v souladu s příslušnými statuty a prospekty Fondů Hodnota v CZK/ Krátkodobé Dluhopisové – konzervativní Hodnota v CZK/ Krátkodobé Dluhopisové – konzervativní Nákupní poplatek, Dluhopisové Dluhopisové resp. přirážka a ostatní a ostatní ke kupní ceně Balancované Balancované Akciové a komoditní Akciové a komoditní EUR/USD méně EUR/USD než 100 000 CZK/ Hodnota v CZK/ Krátkodobé Dluhopisové – konzervativní Nákupní poplatek, Nákupní poplatek, Dluhopisové resp. přirážka resp. přirážka a ostatní ke kupní ceně ke kupní ceně Balancované 1) Akciové a komoditní 0,50 % 1,00 % 2,00 % 3,00 % 3,75 % 3 500 EUR/USD méně EUR/USD než 100 000 CZK/ méně než 100 000 CZK/ 0,50 % 1,00 % Nákupní poplatek, resp. 2,00 přirážka % ke kupní ceně 1) 3,00 % 3,75 % 3 500 EUR/USD 0,50 % 1,00 % 2,00 % 3,00 % 3,75 % 3 od 500 100 EUR/USD 000 CZK/ méně 3 500 než EUR/USD 100 000 včetně CZK/ 0,40 % 0,80 % 1,75 % 2,75 % 3,50 % 3 od 500 100 EUR/USD 000 CZK/ 0,50 % 1,00 % 2,00 % 3,00 % 3,75 % od 100 000 CZK/ 0,40 % 0,80 % 1,75 % 2,75 % 3,50 % 3 500 EUR/USD včetně 0,40 % 0,80 % 1,75 % 2,75 % 3,50 % 3 od 500 250 EUR/USD 000CZK/ včetně od 8 500 100 EUR/USD 000 CZK/ 0,30 % 0,60 % 1,50 % 2,25 % 3,25 % včetně 3 od 500 250 EUR/USD 000CZK/ 0,40 % 0,80 % 1,75 % 2,75 % 3,50 % včetně od 250 000 CZK/ 0,30 % 0,60 % 1,50 % 2,25 % 3,25 % 8 500 EUR/USD včetně 0,30 % 0,60 % 1,50 % 2,25 % 3,25 % 8 od 500 500 EUR/USD 000CZK/ včetně od 17250 000000CZK/ 0,20 % 0,50 % 1,25 % 1,50 % 2,75 % EUR/USD včetně 8 od 500 500 EUR/USD 000CZK/ 0,30 % 0,60 % 1,50 % 2,25 % 3,25 % včetně od 500 000 CZK/ 0,20 % 0,50 % 1,25 % 1,50 % 2,75 % 17 000 EUR/USD včetně 0,20 % 0,50 % 1,25 % 1,50 % 2,75 % 17 000 EUR/USD včetně od Sleva 500 ze 000CZK/ sazby úplaty v případě úhrady 0,20 % úplaty Předem „EXPRES“ 0,50 (dále % jen „Sleva“) 1,25 % 1,50 % 2,75 10 % 17 000 EUR/USD včetně Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ (dále jen „Sleva“) 10 % Sleva ze sazby úplaty v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ (dále jen „Sleva“) 10 % Sleva Číslo ze Fondu/podfondu sazby úplaty v případě úhrady úplaty Předem „EXPRES“ (dále jen „Sleva“) Číslo Fondu/podfondu 10 % Číslo Název Fondu/podfondu CZK Fondu/podfondu EUR USD Číslo Název Fondu/podfondu CZK Fondu/podfondu EUR USD Číslo třída Fondu/podfondu třída třída Číslo třída Fondu/podfondu Název Fondu/podfondu třída třída Název Fondu/podfondu CZK EUR USD Název Fondu/podfondu CZK EUR USD Číslo CZK EUR USD Název Fondu/podfondu třída Fondu/podfondu třída třída Krátkodobé Číslo CZK třída Fondu/podfondu EUR třída USD třída Akciové a komoditní třída CZK 002 třída EUR třída USD Název Fondu/podfondu Pioneer Krátkodobé – Sporokonto třída CZK 003 třída EUR třída USD Název Fondu/podfondu Pioneer Akciové – akciový a komoditní fond třída třída třída Krátkodobé třída třída třída Akciové a komoditní 002 166 266 Pioneer Funds – Sporokonto – Euro Corporate Short-Term 003 251 351 Pioneer – Funds akciový – Asia fond (Ex. Japan) Equity 002 Pioneer –– Krátkodobé Sporokonto 003 Pioneer Akciové –– akciový a komoditní fond fond 166 235 266 335 Pioneer Funds – Euro Corporate Short-Term Short-Term 280 251 380 351 Pioneer Funds – Commodity Asia (Ex. Japan) Alpha Equity 002 166 266 2130 235 335 Pioneer –– Funds Sporokonto – Euro Euro Corporate Short-Term Pioneer Funds – Euro Liquidity Short-Term(bez poplatku) 2) 003 015 251 280 204 351 304 380 Pioneer – Funds All-Star – akciový Asia Selection fond fond (Ex. Japan) – třída Equity A Pioneer Funds – Core Commodity European Alpha Equity 166 266 235 2130 236 335 336 Pioneer Funds –– Euro Euro Corporate Short-Term Pioneer Funds – U.S. Euro Dollar Liquidity Short-Term (bez poplatku) 2) 114 280 251 204 214 380 351 304 314 Pioneer Funds – – Asia Commodity Asia (Ex. (Ex. Japan) Japan) Alpha Equity Equity Pioneer Funds – Core Emerging European Equity and Mediterranean Equity 2130 235 335 Pioneer Funds –– Euro Euro Short-Term Liquidity (bez (bez poplatku) 2) Equity Dluhopisové konzervativní 204 280 304 380 Pioneer Funds – – Core Commodity European Alpha Alpha Equity 236 336 Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term 114 246 214 346 314 Pioneer Funds – Emerging Markets Europe and Equity Mediterranean Equity 2130 236 336 Pioneer Funds – – U.S. Euro U.S. Euro Dollar Dollar Liquidity Short-Term (bez (bez poplatku) 2) 114 214 314 – Core Emerging Equity and Mediterranean Equity 012 Pioneer Dluhopisové – obligační – konzervativní 204 304 Pioneer Funds – Core European Equity plus 203 246 303 346 Pioneer Funds – Euroland Emerging Equity Markets Equity 236 336 Pioneer Dluhopisové Funds – – U.S. konzervativní U.S. Dollar Dollar Short-Term 114 246 214 346 314 Pioneer Funds – – Emerging Europe Markets and Equity and Equity Mediterranean Equity 005 012 Pioneer – obligační fond plus 290 203 390 303 Pioneer Funds – European Euroland Equity Value 012 Pioneer Dluhopisové – obligační – konzervativní plus plus 269 203 246 303 346 Pioneer Funds – – Euroland European Emerging Equity Equity Markets Equity Target Equity Income 005 298 398 Pioneer Funds – obligační Absolute fond Return Bond 259 290 359 390 Pioneer Funds – European Potential Equity Value 005 012 264 298 364 398 Pioneer – – obligační fond plus fond plus Pioneer Funds – Absolute Return Currencies Bond 290 203 269 206 259 390 303 306 359 Pioneer Funds – – Euroland European Equity Equity Value Value Target Income Pioneer Funds – European Research Potential 005 298 264 279 398 364 Pioneer – Funds – obligační – Absolute fond fondReturn Return Bond Bond Pioneer Funds – Absolute Euro Aggregate Return Bond Currencies 259 290 260 206 359 390 360 306 Pioneer Funds – – European Equity Potential Equity Value Value Pioneer Funds – Global European Ecology Research 264 298 279 224 364 398 324 Pioneer Funds – – Absolute Return Return Currencies Bond Currencies Bond Pioneer Funds – Euro Bond Aggregate Bond 206 259 260 278 306 359 360 Pioneer Funds – – European Research Potential Pioneer Funds – Global Equity Ecology Target Income 264 279 225 224 364 325 324 Pioneer Funds – Euro Euro Absolute Aggregate Return Return Bond Currencies Bond Currencies Pioneer Funds – Euro Bond Corporate Bond 260 206 278 261 360 306 361 Pioneer Funds – – Global European Ecology Research Pioneer Funds – Global Equity SelectTarget Income 279 224 225 281 324 325 381 Pioneer Funds – – Euro Euro Bond Bond Aggregate Bond Bond Pioneer Funds – Euro Global Corporate Aggregate Bond 278 260 291 261 360 391 361 Pioneer Funds – – Global Equity Ecology Target Target Income Income Pioneer Funds – Gold Global and Select Mining 225 224 254 281 325 324 354 381 Pioneer Funds – Euro – Euro Bond Corporate Bond Bond Bond Pioneer Funds – U.S. Global Dollar Aggregate Bond Bond 261 278 250 291 361 378 350 391 Pioneer Funds – – Global Equity Select Equity Target Target Income Income Pioneer Funds – China Gold and Equity Mining 225 281 325 381 Pioneer Funds – – Euro Euro Global Corporate Aggregate Bond Bond 291 250 261 391 350 361 Pioneer Funds –– Gold Global China and Select Equity Select Mining 254 354 Pioneer Dluhopisové Funds – U.S. a ostatní Dollar Aggregate Bond 296 250 396 350 Pioneer Funds – Indian China Equity 254 281 354 381 Pioneer Funds –– U.S. Global U.S. Dollar Dollar Aggregate Aggregate Bond Bond Bond 291 296 250 391 396 350 Pioneer Funds – – Gold Indian China and Equity Equity Mining 009 Pioneer Dluhopisové – zajištěný a fond ostatní 2 296 201 396 301 Pioneer Funds – Indian Italian Equity 254 354 Pioneer Dluhopisové Funds –– U.S. U.S. a ostatní Dollar Dollar Aggregate Bond Bond 250 296 201 350 396 301 Pioneer Funds –– China Indian Italian Equity Equity 009 299 Pioneer Funds – zajištěný – Absolute fond 2Return Multi-Strategy 223 201 323 301 Pioneer Funds – Japanese Italian Equity Equity 009 299 Pioneer Dluhopisové – Funds zajištěný – Absolute a fond ostatní 2 Return Multi-Strategy 296 223 201 396 323 301 Pioneer Funds – – Indian Japanese Italian Equity Equity Equity 258 299 Pioneer Funds – Euro Absolute High Return Yield Multi-Strategy 295 223 395 323 Pioneer Funds – Latin Japanese American Equity Equity 009 147 258 299 258 247 Pioneer – Funds zajištěný – Euro Absolute fond High 2Return Return Yield Multi-Strategy Pioneer Funds – Euro Strategic High YieldBond 201 223 295 253 295 301 323 395 353 395 Pioneer Funds – – Italian Latin Japanese Equity American Equity Equity Equity Pioneer Funds – North Latin American Equity Basic Value 147 139 147 299 258 247 239 247 339 Pioneer Funds – – Euro Absolute Euro High Strategic High Return Yield Yield Multi-Strategy Bond Pioneer Funds – Euro Emerging Strategic Markets Bond Bond 223 295 253 2180 253 323 353 395 3180 353 Pioneer Funds – – Latin Japanese North Latin American Equity Equity Equity Basic Value Pioneer Funds – Russian North American Equity Basic Value 139 147 139 258 239 247 2100 239 339 3100 339 Pioneer Funds –– Euro Euro Emerging High Strategic Yield Markets Bond Bond Bond Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies 107 2180 295 253 2180 207 3180 395 353 3180 307 Pioneer Funds – – Latin Russian North American Equity Equity Basic Basic Value Value Pioneer Funds – Russian Top European EquityPlayers 147 139 2100 247 239 2100 249 3100 339 3100 349 Pioneer Funds – – Euro Emerging Strategic Markets Bond Bond BondLocal Currencies Pioneer Funds – Emerging Global High Markets Yield Bond Local Currencies 107 107 2180 253 207 293 207 3180 353 307 393 307 Pioneer Funds – – North Top Russian American European Equity Equity Basic Players Value Pioneer Funds – U.S. Top European Fundamental Players Growth 1490 139 2100 239 249 255 249 3100 339 349 349 Pioneer Funds –– Emerging Global High Markets Yield Bond Bond Local Local Currencies Pioneer Funds – Strategic Global High Income Yield (EUR Hedged) 107 2180 293 207 293 219 3180 393 307 393 319 Pioneer Funds – – Russian Top U.S. Top European Fundamental EquityPlayers Players Growth Pioneer Funds – U.S. Fundamental Mid Cap ValueGrowth 1490 141 2100 255 249 255 241 3100 349 341 Pioneer Funds – – Emerging Strategic Global High High Markets Income Yield YieldBond (EUR Local Hedged) Currencies Pioneer Funds – Strategic Income (EUR Hedged) 107 122 207 293 219 222 219 307 393 319 322 319 Pioneer Funds – – U.S. Top U.S. European Mid Fundamental Cap Players Value Growth Growth Pioneer Funds – U.S. Pioneer Mid Cap Fund Value 141 141 249 255 241 237 241 349 341 337 341 Pioneer Funds –– Global Strategic High Income Yield (EUR (EUR Hedged) Pioneer Funds – U.S. Strategic High Income Yield 122 122 293 222 219 222 217 393 322 319 322 317 Pioneer Funds – – U.S. U.S. Fundamental Mid Mid Pioneer Cap Cap Value Fund Value Growth Pioneer Funds – U.S. Pioneer ResearchFund 141 171 255 237 241 237 271 337 341 337 371 Pioneer Funds – – U.S. Strategic High Income Income Yield(EUR Hedged) Pioneer Funds P.F. – Global – U.S. Defensive High Yield20 122 219 222 217 292 217 319 322 317 392 317 Pioneer Funds –– U.S. U.S. Mid Pioneer Research Cap Fund Value Fund Pioneer Funds – U.S. Research Value 141 171 241 237 271 341 337 371 Pioneer P.F. Funds – – Global – U.S. Strategic U.S. High Defensive High Income Yield Yield20 122 222 292 217 322 392 317 Pioneer Funds – – U.S. U.S. Pioneer Research FundValue 171 271 371 Pioneer P.F. Balancované – Global Defensive 20 1110 2110 292 392 Pioneer Funds P.F. – Global – U.S. Changes Research Value 171 237 271 337 371 Pioneer Funds P.F. P.F. Balancované –– – Global U.S. High Defensive Yield2020 1110 2110 217 292 392 317 Pioneer P.F. Funds – – Global – U.S. U.S. Changes Research Value Value 001 Pioneer – Balancované dynamický fond 1110 2110 Pioneer P.F. – Global 001 171 271 371 Pioneer P.F. – Balancované dynamický – Global Defensive fond 20 1110 2110 292 392 Pioneer Funds P.F. P.F. –– – Global U.S. Research ChangesValue 001 200 300 Pioneer – Funds dynamický – Global fond Multi-Asset 001 200 300 Pioneer – Funds – Balancované dynamický – Global fond fond Multi-Asset 1110 2110 Pioneer P.F. – Global Changes 1120 2120 200 3120 300 Pioneer Funds P.F. – Global – Global Balanced Multi-Asset 50 1120 001 2120 200 3120 300 Pioneer – P.F. Funds dynamický –– Global – Global fond Třídy podfondů vyplácející dividendy* Balanced Multi-Asset 50 1120 2120 3120 Pioneer P.F. – Global Balanced 50 1120 2120 2210 200 3120 300 Pioneer Funds P.F. P.F. –– – Global – Multi Balanced Multi-Asset 50 Real 50Return (EUR Hedged) Akciové a komoditní 1120 1200 2200 2120 2210 3200 3120 Pioneer P.F. Funds – Global – Multi Balanced Asset 50 Real Return (EUR Hedged) 12200 22200 Pioneer Funds – European Equity Target Income 1200 2200 2240 3200 3240 Pioneer Funds – Multi Real Assets Real Target Return Income 27800 37800 Pioneer Funds – Global Equity Target Income 2240 3240 Pioneer Funds – Real Assets Target Income Dluhopisové a ostatní 12300 21300 Pioneer S.F. – Emerging Markets Bond 2019 (Hedged) * Pro investování do tříd podfondů vyplácejících dividendy je nezbytné předem oznámit Společnosti číslo účtu pro poukazování dosažených výnosů (výplatu dividend). Pioneer Asset Management, a.s., zapsaná 31.7.1998 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, IČ 25684558, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika, tel.: +420 296 354 111, fax: +420 296 354 100, e-mail: info@pioneer.cz, internet: www.pioneerinvestments.cz. Pioneer investiční společnost, a.s., zapsaná 8.3.1995 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3049, IČ 63078295, Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika, která je investiční společností ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, svěřila výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním, mj. informování klientů Pioneer Asset Management, a.s., zapsaná 31.7.1998 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483, IČ 25684558, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika, tel.: +420 296 354 111, o pokynech, společnosti Pioneer Asset Management, a.s. fax: +420 296 354 100, e-mail: info@pioneer.cz, internet: www.pioneerinvestments.cz. Manažerská Pioneer investiční Asset společnost Management, společnost, fondů a.s., Pioneer zapsaná Funds, 31.7.1998 8.3.1995 Pioneer v obchodním P.F. a Pioneer rejstříku vedeném S.F. je společnost Městským soudem Pioneer v v Asset Praze, oddíl Management oddíl B, B, vložka vložka 3049, 5483, S.A., IČ se IČ 63078295, 25684558, sídlem 8-10 Želetavská se Rue sídlem Jean 1525/1, Želetavská Monnet, 1401525/1, 00, L-2180 Praha 140 4, Luxembourg. Česká 00, Praha republika, 4, Všechny Česká která republika, je společnosti investiční tel.: společností +420 jsou 296 členy 354 ve bankovní smyslu 111, skupiny Pioneer fax: zákona +420 UniCredit. č. Asset 189/2004 296 Management, 354 Pioneer 100, Sb., e-mail: o kolektivním a.s., Investments info@pioneer.cz, zapsaná investování, 31.7.1998 je obchodní internet: ve v znění obchodním www.pioneerinvestments.cz. označení pozdějších rejstříku společnosti předpisů, vedeném svěřila Pioneer Městským výkon Global některých soudem Asset činností v Praze, Management souvisejících oddíl B, vložka S.p.A. s kolektivním 5483, a skupiny IČ investováním, 25684558, jejích dceřiných se mj. sídlem informování Želetavská společností. klientů 1525/1, o pokynech, 140 00, společnosti Praha 4, Pioneer Česká Asset republika, Management, tel.: +420 a.s. 296 354 111, fax: Pioneer Manažerská +420 investiční 296 společnost 354 společnost, 100, fondů e-mail: a.s., Pioneer info@pioneer.cz, zapsaná Funds 8.3.1995 a Pioneer internet: v obchodním P.F. www.pioneerinvestments.cz. je společnost rejstříku Pioneer vedeném Asset Městským Management soudem S.A., v Praze, se sídlem oddíl 8-10 B, vložka Rue Jean 3049, Monnet, IČ 63078295, L-2180 Luxembourg. Želetavská 1525/1, Všechny 140 společnosti 00, Praha jsou 4, Česká členy bankovní republika, skupiny která je UniCredit. investiční Pioneer společností Investments smyslu je 31_CZ_2014_06_25_Ceník_Pioneer zákona obchodní č. investiční Asset označení 189/2004 Management, společnost, společnosti Sb., o kolektivním a.s., zapsaná Global investování, Invest 31.7.1998 8.3.1995 Asset ve Management v znění obchodním pozdějších S.p.A. rejstříku předpisů, a skupiny vedeném svěřila jejích Městským dceřiných výkon některých soudem společností. činností v v Praze, souvisejících oddíl oddíl B, B, vložka vložka s kolektivním 3049, 5483, IČ IČ 63078295, investováním, 25684558, Želetavská se mj. sídlem informování 1525/1, Želetavská klientů 1401525/1, 00, o pokynech, Praha 140 4, Česká 00, společnosti Praha republika, 4, Pioneer Česká která Asset republika, je investiční Management, tel.: společností +420 a.s. 296 354 ve smyslu 111, fax: zákona Manažerská +420 č. 189/2004 296 společnost 354 100, Sb., fondů e-mail: o kolektivním Pioneer info@pioneer.cz, investování, Funds a Pioneer internet: ve znění P.F. www.pioneerinvestments.cz. pozdějších je společnost předpisů, Pioneer svěřila Asset výkon Management některých S.A., činností se sídlem souvisejících 8-10 Rue s kolektivním Jean Monnet, investováním, L-2180 Luxembourg. mj. informování Všechny klientů společnosti o pokynech, jsou společnosti členy bankovní Pioneer skupiny Asset UniCredit. Management, Pioneer a.s. Investments je Pioneer obchodní investiční označení společnost, společnosti a.s., Pioneer zapsaná Global 8.3.1995 Asset Management v obchodním S.p.A. rejstříku a skupiny vedeném jejích Městským dceřiných soudem společností. v Praze, oddíl B, vložka 3049, IČ 63078295, Želetavská 1525/1, 140 00, Praha 4, Česká republika, která je investiční společností ve smyslu

Pioneer Funds – Strategic Income - Pioneer Investments
Pioneer Funds – Strategic Income - Pioneer Investments
Pioneer P.F. – Global Changes - Pioneer Investments
správcovská společnost - Pioneer Investments
Pioneer Funds – Euro Strategic Bond - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2003 - Pioneer Investments
Zreformujte svoji penzi - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2004 - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2002 - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2005 - Pioneer Investments
Portfolio Pioneer Funds – US Dollar Aggregate Bond
Oznámení podílníkům Pioneer Funds - Pioneer Investments
PIONEER GLOBAL EQUITY FUND PLC - Pioneer Investments
Pioneer obligacni 20061229 - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2001 - Pioneer Investments
Výroční zpráva k 31.12.2001 - Pioneer Investments
ceník podfondů pioneer funds a pioneer pf - Unicredit Bank