priročnik za učitelja (3. del)

devetletka.net

priročnik za učitelja (3. del)

D

ALPSKE POKRAJINE

Cilji poglavja: ▶ učenci analizirajo vzroke in posledice ogrožanja naravnega okolja v Alpskih pokrajinah,

▶ učenci poznajo aktualne probleme Alpskih pokrajin,

▶ učenci spoznajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine Alpskih pokrajin,

▶ učenci razumejo občutljivo povezanost med človekom in naravo,

▶ učenci razumejo geografske dimenzije in posledice povezanosti današnjega sveta,

▶ učenci znajo uporabljati osnovne načine zbiranja geografskih informacij v konkretnem primeru,

▶ učenci znajo oblikovati stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, mednarodno sodelovanje,

▶ učenci se usposabljajo za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni in planetarni ravni.

Učbenik str. 52-53

Alpske

pokrajine

Kraljestvo zlatoroga

Za Alpske pokrajine so značilna strma pobočja,

ostri vrhovi, visokogorski kraški pojavi, ledeniške

doline, številni slapovi, sklenjeni gozdovi, živopisano

cvetje nad zgornjo gozdno mejo, planinski pašniki,

počitniške hiše in naselja, planinske postojanke in

številni planinci, ki v sončnem jutru odhajajo na pot

proti vrhu ene izmed gora …

Alpske pokrajine v Evropi ...

Slovenske Alpe so le majhen del verige Alp, ki

sega od Genovskega zaliva na jugozahodu do

Panonske nižine na vzhodu. Večinoma so nastale

iz usedlin, ki so se nalagale v morje in se nato

zaradi podrivanja afriške pod evrazijsko

litosfersko ploščo dvignile.

... in v Sloveniji

V Sloveniji zavzemajo Alpe severozahodni in

severni del države. Sestavljajo jih Julijske Alpe,

Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke, ki

obsegajo visokogorja, vmesne doline in kraške

planote na obrobju. Prevladujoča slemenitev

je v smeri vzhod–zahod.

64


66

Cilji poglavja: ▶ učenci umestijo Alpske pokrajine v Sloveniji v večji gorski sistem v Evropi,

▶ učenci na zemljevidu pokažejo in razdelijo Alpske pokrajine,

▶ učenci s pomočjo zemljevida, slikovnega gradiva in klimogramov opišejo osnovne

naravnogeografske značilnosti Alpskih pokrajin,

▶ učenci pojasnijo vzroke za nastanek temperaturnega obrata.

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO

D0

Povzetek snovi

Alpske pokrajine sestavljajo Julijske Alpe,

Kamniško-Savinjske Alpe in Karavanke. V

kamninski sestavi prevladujeta apnenec in

dolomit. Velik vpliv na oblikovanje so imeli

ledeniki in reke. Podnebje je gorsko, v hladni

polovici leta je v dolinah in kotlinah pogost

temperaturni obrat.

Učenci naštejejo gorske vrhove v Sloveniji, ki so jih

že osvojili. Učenci, ki so se povzpeli na katerega od

slovenskih vrhov, opišejo svoje doživetje in pokrajino,

vreme, svojo obutev, oblačila … Vrhove, ki so jih

osvojili, pokažejo na stenskem zemljevidu Slovenije.

Ostali učenci dobijo nalogo, da razmislijo, zakaj je

potrebna posebna obutev za »obisk« gora in zakaj med

obvezno opremo sodi tudi vetrovka ali toplejše oblačilo.

Učitelj učencem pove, da so planinci, ki prvič obiščejo

določeno goro, deležni planinskega krsta. Učenci

povedo, kaj to pomeni.

Uvodna motivacija

ALPSKE POKRAJINE

ALPSKE POKRAJINE

ALPSKE POKRAJINE

ALPSKE POKRAJINE

ALPSKE POKRAJINE

Merilo 1 : 500.000

0 5 km 15 km 25 km

20 km

10 km

1 POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Alpe in še posebej najvišji vrh Triglav imajo za Slovence velik simbolni pomen.

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

Že stari Slovani so Triglav častili in po njem poimenovali enega svojih bogov, Jakob Aljaž

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

je celo odkupil njegov vrh, da ne bi prešel v nemške roke, danes pa ima njegova

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

podoba osrednje mesto v grbu Slovenije.

Kako delimo Alpske pokrajine?

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp –

Najvišji del slovenskih Alp – Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe

Julijske Alpe – ležij na

– ležij na

– ležij na

– ležij na

– ležij na

– ležij na

– ležij na

– ležij na

– ležij na

– ležij na

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

severozahodu Slovenije. Na severu jih omejuje Sava

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

Dolinka, na jugu pa dolina Soče, Baška grapa in Selška

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

dolina. Visoke gore obdajajo zakrasele, z gozdom

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

poraščene planote Pokljuka, Mežakla in Jelovica.

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

Gorske skupine so med seboj ločene z globokimi,

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ledeniško preoblikovanimi dolinami Vrata, Kot in Krma

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

ter dolinami ob Savi Dolinki, Savi Bohinjki in Soči.

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

Na zemljevidu poišči najvišje vrhove posameznih

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

delov Alp.

SLOVARČEK: ▶ krnica – ledeniška kotanja pod strmimi vrhovi, nekoč začetek ledenika ▶ balvan – velika osamljena skala, ki jo je prinesel ledenik

54 ALPSKE POKRAJINE

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe

Kamniško-Savinjske Alpe ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

ležijo med Ljubljansko

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

kotlino na jugu in Karavankami na severu. Visokogorski

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

svet obdajajo nižje gore in zakraseli planoti Velika

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

planina in Dleskovška planota. Vmes so globoke doline

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Savinje, Kokre in Kamniške Bistrice.

Karavanke

Karavanke

Karavanke

Karavanke

Karavanke

Karavanke

Karavanke

Karavanke

Karavanke

Karavanke na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

na severu omejuje Celovška kotlina na

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

jugu pa Zgornjesavska dolina, Ljubljanska kotlina in

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

Kamniško-Savinjske Alpe. Zahodni del Karavank je višji

in razrezan z ozkimi dolinami, vzhodni del pa ima že

in razrezan z ozkimi dolinami, vzhodni


Razširitev teme

Aljažev stolp na Triglavu je najvišje ležeče gorsko zavetišče

v Sloveniji. Planinska in alpinistična dejavnost v slovenskih

Alpah je bila v 19. stoletju pod močnim nemškim vplivom,

kar lahko razberemo tudi iz poimenovanj posameznih

smeri. Župnik v Dovju, Jakob Aljaž, je začel opažati veliko

zanimanje tujcev za slovenske gore. Temu se je skušal

upreti tako, da je od dovške občine kupil vrh Triglava (16

m 2 ) in Kredarico. Po nakupu Triglava je dal izdelati majhen

valjast stolp iz debele pocinkane pločevine. Stolp je na vrh

Triglava po delih nosilo teden dni 6 ljudi. Jakob Aljaž je nato

vrh Triglava in stolp podaril Slovenskemu planinskemu društvu,

danes je stolp v lasti države.

Temperatura zraka z višino pada, in sicer v povprečju za

0,65 °C na 100 m višinske razlike. To vrednost imenujemo

vertikalni temperaturni gradient.

Delovni zvezek str. 38-39

ALPSKE POKRAJINE

Alpske pokrajine so najvišji del Slovenije. Zanje so značilna strma pobočja, gorsko

podnebje, ledeniško preoblikovane doline in težki pogoji za življenje.

B) Kakšen je pomen prelazov za ljudi, ki živijo na območju

Alpskih pokrajin?

1

Alpske pokrajine imajo skupaj z najvišjim slovenskim vrhom simbolni pomen za Slovence.

C) Zakaj so se ljudje večkrat ukvarjali z mislijo, da bi pod Vršičem

zgradili predor?

Č) Na zemljevid na prejšnji strani vpiši še ostale prelaze. Pomagaj si z učbenikom in zemljevidom

Slovenije. Ugotovi, katera območja povezujejo posamezni prelazi.

D) Zakaj so nekatere evropske države kljub spodbujanju turizma omejile promet v Alpah?

2

A) Na zemljevid vpiši imena: Julijske Alpe, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe.

B) S pomočjo zemljevida Slovenije poišči najvišje vrhove posameznih delov Alpskih pokrajin in jih

vpiši v zemljevid, pripiši jim tudi nadmorsko višino.

C) Na zemljevid vpiši večja naselja.

D) Na zemljevidu poimenuj večje reke.

E) Na zemljevid vpiši imena planot.

V Alpskih pokrajinah je podnebje precej hladnejše kot v preostali Sloveniji.

Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja.

A) Poimenuj pojav na fotografiji.

4

Najpomembnejša gospodarska dejavnost v Alpskih pokrajinah postaja turizem.

A) Zapiši, katere gospodarske dejavnosti so poleg turizma še pomembne? Zakaj ravno te dejavnosti?

B) Predstavljaj si, da si turistični delavec. Tvoja naloga je pripraviti ponudbo, ki bo zavzemala vse

aktivnosti, ki jih Alpske pokrajine lahko ponudijo turistom. Zaželeno je, da dodaš tudi fotografije.

3

B) Kje in v katerem delu leta se pojavlja?

C) Opiši razloge za njegov nastanek.

Alpe so od nekdaj za ljudi predstavljale veliko oviro. Poselitev je zato še danes vezana

predvsem na spodnje dele dolin.

A) Razloži, kaj je prelaz.

5

A) V zmešnjavi črk poišči spodaj navedene pojme, ki so povezani z Alpskimi pokrajinami.

Slemenitev, ruševje, planota, morena, prelaz, planšarstvo, Mežakla, Pokljuka,

apnenec, balvan, krnica, Savinja, Sava

B) Pojasni, kako je pojem, ki ga dobiš A P N E N E C T U R P

iz preostalih črk, povezan z alpskimi

P L A N Š A R S T V O

pokrajinami.

R A V A S A C I N R K

E N L I M O R E N A L

L O A L K A Ž E M Z J

A T B R U Š E V J E U

Z A J N I V A S E M K

V E T I N E M E L S A

38 ALPSKE POKRAJINE

ALPSKE POKRAJINE 39

Ustvarjanje in raziskovanje

Učenci rešijo naloge, ki preverjajo znanje o naravnih značilnostih Alp: http://dev.nauk.si/materials/users/12/alpe/4

d364f30ac7dea6f93909c39ab82e38a82a17b2e/out/index.html#state=1

Kritično mišljenje

V alpskih kotlinah je pogost temperaturni obrat. Učenci

odgovorijo na vprašanje: Kako človek s svojimi dejavnostmi

še stopnjuje pojav temperaturnega obrata?

Medpredmetne povezave

BIO: Rastlinstvo in živalstvo Alpskih pokrajin

FIZ: Zakonitosti gibanja zraka, nastanek megle

SLO: Oblikovanje poročila, planinske povesti

Sprehod po spletu

Učenci si na spletnem portalu RTV SLO ogledajo

odlomke dokumentarnih oddaj o rastlinskem in

živalskem svetu Alp in nato pripravijo kratka poročila.

Slovenske Alpe – svet rastlin 1. del: http://tvslo.

si/#ava2.88650618;

Slovenske Alpe – svet rastlin 2. del: http://tvslo.

si/#ava2.89328586;

Slovenske Alpe – svet živali 1. del: htp://tvslo.

si/#ava2.87294913;

Slovenske Alpe – svet živali 2. del: http://tvslo.

si/#ava2.87977621;

Ponovitev

Učenci odgovorijo na vprašanja Ponovi v učbeniku.

Učenci odgovorijo na dodatna vprašanja:

▶ Na zemljevidu pokaži in poimenuj večje reke Alpskih

pokrajin.

▶ Opiši kamninsko zgradbo Alpskih pokrajin.

▶ Opiši podnebje Alpskih pokrajin.

▶ Naštej rastlinske višinske pasove.

▶ Od česa je odvisna gozdna meja?

▶ Kaj se bo zgodilo s Triglavskim ledenikom v prihodnosti?

▶ Naštej najpomembnejše gorske prelaze in jih pokaži

na zemljevidu.

▶ Zakaj so v Alpah pogosti kraški pojavi?

▶ Naštej in opiši visokogorske kraške pojave.

Učenci z učiteljevo pomočjo poskušajo odgovoriti na

vprašanje Razmisli v učbeniku.

67


D1

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO

Cilji poglavja: ▶ učenci razložijo vpliv reliefa, podnebja, rastlinstva in vodovja na gospodarstvo ter življenje ljudi

alpskih pokrajin,

▶ učenci ovrednotijo možnosti za prečkanje Alpskih pokrajin,

▶ učenci opišejo značilnosti poselitve Alpskih pokrajin,

▶ učenci opišejo značilnosti gospodarstva v Alpskih pokrajinah.

Povzetek snovi

Alpske pokrajine so redko poseljene. Večja

naselja so v dolinah – največji sta Jesenice

in Tržič. Naravni pogoji za kmetijstvo so

slabi, pomembna je le pašna živinoreja.

Najpomembnejša gospodarska dejavnost

je turizem.

Učbenik str. 56-57

2 PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO

Kaj je značilno za poselitev Alpskih

pokrajin?

Kljub slabim pogojem za življenje so bile Alpske

pokrajine poseljene že v prazgodovini. Ljudje so

poselili predvsem nižje ležeče dele dolin, kasneje tudi

položna prisojna pobočja.

Poselitev na tem območju je še danes redka in vezana

predvsem na doline, pri čemer so gosteje poseljeni le

spodnji deli dolin (glej zemljevid na straneh 32–33).

Največji središči sta Jesenice (13.000 prebivalcev) in

Tržič (3000 prebivalcev). ki pa ne sodita med največja

slovenska mesta. Nad dolinami so le samotne kmetije

in zaselki. Stalna poselitev sega od 1100 metrov v

Julijskih Alpah do 1300 metrov nadmorske višine

v Karavankah, višje so le še počitniška bivališča in

planinske postojanke. Že tako redka poselitev se

zaradi odseljevanja iz višjih in prometno

odmaknjenih območij še dodatno zmanjšuje.

Naštej nekaj

vzrokov in posledic

odseljevanja

ljudi iz Alpskih

pokrajin.

Kozolec

Kozolci so slovenska

posebnost. Še posebej

zanimivi so toplarji – dvojni

kozolci, ki jih najdemo samo

v Sloveniji. Predstavljajo

prilagoditev človeka na

vlažno podnebje z veliko

padavin.

Razen izjemnih lepot narava na območju Alp ni posebej

radodarna, zato je življenje na tem območju že od nekdaj

»trdo«. Kljub temu se je človek naučil živeti v teh težkih

razmerah in dolgo živel v soglasju z naravo, ki je, čeprav

se zdi mogočna in nepremagljiva, tudi zelo ranljiva ...

Nekoč so bile alpske hiše zgrajene iz lesa in kamna. Imele so majhna okna in strme

strehe, pokrite s skodlami. Zakaj so imele hiše strme strehe?

S čim so se ljudje tu preživljali

v preteklosti?

V preteklosti sta v Alpskih pokrajinah prevladovala

kmetijstvo in gozdarstvo. Kmetijske dejavnosti

so ljudje dopolnjevali z različnimi domačimi

obrtmi. Pomembno vlogo so imeli tudi rudarstvo,

fužinarstvo, tovorništvo in oglarstvo. Zaradi

izčrpanosti rudnih bogastev so v začetku 20. stoletja

številni rudniki, fužine in kovačije prenehali delovati. Iz

nekdanjih domačih obrti so se razvili polindustrijski in

industrijski obrati. Ljudje so že kmalu izkoristili moč

rek in ob njih postavljali žage in mline, uporabljali pa so

jih tudi za plavljenje lesa.

Adrenalinski športi, kot so rafting, soteskanje, plezanje, jadralno padalstvo, so zaradi

naravnih danosti pomemben del turistične ponudbe Alpskih pokrajin.

Katere gospodarske panoge

prevladujejo danes?

V Alpah je življenje ljudi še vedno tesno povezano z

naravo. Naravna in kulturna dediščina ter privlačna

in razgibana pokrajina privabljata številne tuje in

domače goste, tako da je turizem najpomembnejša

gospodarska dejavnost na tem območju. Turistom

so na voljo številni hoteli, penzioni, zasebne sobe,

dobro urejena mreža planinskih poti in postojank ter

zimskošportna središča. Čeprav so naravni pogoji slabi,

je v Alpskih pokrajinah pomembno tudi kmetijstvo

(predvsem pašna živinoreja) ter gozdarstvo. Zaslužek

na kmetijah dopolnjujejo s prodajo naravno pridelane

hrane. Za gorski svet je značilno opuščanje kmetijstva

in planinskih pašnikov. V dolinah je razvita tudi

industrija, ki je vezana na tradicionalne dejavnosti,

kot sta železarstvo in čevljarstvo.

Zakaj Alpske pokrajine niso najprimernejše

za poljedelstvo?

Planšarstvo

Planšarstvo ali planinsko pašništvo je posebna oblika

živinoreje. Ljudje so se ukvarjali s planšarstvom

zaradi pomanjkanja pašnih površin v nižjih predelih.

Kmetje so, da bi zagotovili dovolj krme za čez zimo, na

nižinskih travnikih vsako leto pasli živino na planinah.

Največ planšarskih planin je bilo v Alpskih pokrajinah,

nekaj jih je bilo tudi v Dinarskokraških pokrajinah.

Povzetek

Alpske pokrajine so redko poseljene. Večja naselja so

v dolinah – največji sta Jesenice in Tržič. Naravni pogoji

za kmetijstvo so slabi, pomembna je le pašna živinoreja.

Najpomembnejša gospodarska dejavnost je turizem.

Ponovi

1. Zakaj so Alpske pokrajine redko poseljene?

2. Kaj je bilo značilno za gospodarstvo v preteklosti

in kaj je značilno za gospodarstvo danes?

3. Kako je potekal v Alpskih pokrajinah promet v preteklosti

in kako poteka danes?

Razmisli

Zakaj pri nas niso nastala velika smučarska središča

po vzoru tujih smučišč?

Ali veš?

▶ Vršiško cesto je

med 1. svetovno vojno

gradilo več kot 10.000 ruskih

vojnih ujetnikov.

▶ Decembra 1916 je snežni plaz

med gradnjo pod seboj pokopal

več sto vojakov.

▶ V spomin nanje stoji

Ruska kapelica.

Kakšne so prometne povezave?

Kljub težki prehodnosti Alpskih pokrajin so tod

že v preteklosti po rečnih dolinah in prek gorskih

prelazov vodile številne poti. Danes so pod in čez

Karavanke speljane pomembne prometne poti, ki

povezujejo Slovenijo s Srednjo Evropo (glej zemljevid

na prejšnjih dveh straneh). Kljub temu da je večina

krajev sorazmerno blizu glavnih prometnih povezav,

so nekateri kraji težje dostopni. To še posebej velja

v zimskem času. Tako je Vršiška cesta, ki je najkrajša

povezava Posočja z osrednjo Slovenijo pozimi, zaradi

snega in plazov večino časa zaprta.

Plavžarji na Savi konec 19. stoletja.

Na katere naravne vire so bile vezane prve

gospodarske dejavnosti v Alpskih pokrajinah?

56 ALPSKE POKRAJINE

ALPSKE POKRAJINE 57

Od prejšnjič ...

Alpske pokrajine zavzemajo severozahodni in severni

del države. Za Alpske pokrajine so značilna strma

pobočja, visokogorski kraški pojavi, gorsko podnebje,

višinski rastlinski pasovi …

Uvodna motivacija

Učitelj učencem predvaja predstavitveni film o zimskih

aktivnostih na Veliki planini (http://www.youtube.

com/watch?v=5AffoE1P8c8) in zbirko fotografij o

Veliki planini (http://www.velikaplanina.info/# in

http://www.gorenjski-muzej.videofon.si/index.

php?mid=3&exhid=7.

Po ogledu posnetka učitelj učence vpraša, po čem je

znana Velika Planina. Učitelj ob tem učencem razloži

pojem planinsko pašništvo. Učenci si preberejo tudi

besedilo v učbeniku na strani 57.

Aktivnosti

Učenci naredijo plakat o kulturni dediščini Alpskih pokrajin,

slovenskih narodnih jedeh, ki so značilne za Alpske pokrajine,

rastlinskem in živalskem svetu Alpskih pokrajin.

Učitelj učencem pripravi preglednico o gospodarstvu

Alpskih pokrajin. Naloga učencev je, da navedejo najpomembnejše

gospodarske dejavnosti, in ob tem ovrednotijo

naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike,

ki so omogočili razvoj posamezne dejavnosti.

Gospodarska panoga

Naravnogeografske

dejavniki

Družbenogeografski

dejavniki

Učenci si ogledajo zemljevid cestnega in železniškega

omrežja v Alpah in z njegovo pomočjo opišejo prometno

dostopnost posameznih območij.

S pomočjo literature in svetovnega spleta predstavijo

značilnosti gradnje hiš v preteklosti in podajo razloge za

takšno gradnjo.

Učitelj učencem projicira zemljevid Oblike poselitve v

Sloveniji. S pomočjo zemljevida učenci opišejo poselitev

Alpskih pokrajin. Vir zemljevida je lahko tudi Geografski

atlas Slovenije.

Učitelj učence razdeli v skupine. Vsaka skupina predstavi

določeno gospodarsko panogo Alpskih pokrajin (turizem,

gozdarstvo, kmetijstvo, industrija …).

68


Razširitev teme

Na svetovnem spletu poiščejo članke o kravjem balu, pripravijo

poročilo in ga predstavijo sošolcem. http://www.

rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/pripravitesvojo-basengo-bohinjci-vabijo-na-kravji-bal/266243

Kravji bal je bil v preteklosti dan oziroma praznovanje, ko

so se planšarji vračali s planin. Danes je to postal turistični

dogodek.

Planinsko pašništvo je primer prilagajanja človeka naravnim

razmeram. Planinsko pašništvo je po II. svetovni vojni

zelo upadlo. To je bil čas, ko so se alpske doline začele

industrializirati in je začelo mlajše prebivalstvo iskati delo

v dolini. Po osamosvojitvi Slovenije se je zopet obudilo zanimanje

za planinsko pašništvo. Seveda pa se je v tem času

tudi dostop do planin precej spremenil …

S planinskim pašništvom so povezani številni običaji, ki

so postali prava turistična atrakcija. Med njimi sta najbolj

znana kravji bal v Bohinju in ovčji bal na Jezerskem.

Delovni zvezek str. 38-39

ALPSKE POKRAJINE

Alpske pokrajine so najvišji del Slovenije. Zanje so značilna strma pobočja, gorsko

podnebje, ledeniško preoblikovane doline in težki pogoji za življenje.

B) Kakšen je pomen prelazov za ljudi, ki živijo na območju

Alpskih pokrajin?

1

Alpske pokrajine imajo skupaj z najvišjim slovenskim vrhom simbolni pomen za Slovence.

C) Zakaj so se ljudje večkrat ukvarjali z mislijo, da bi pod Vršičem

zgradili predor?

Č) Na zemljevid na prejšnji strani vpiši še ostale prelaze. Pomagaj si z učbenikom in zemljevidom

Slovenije. Ugotovi, katera območja povezujejo posamezni prelazi.

D) Zakaj so nekatere evropske države kljub spodbujanju turizma omejile promet v Alpah?

A) Na zemljevid vpiši imena: Julijske Alpe, Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe.

B) S pomočjo zemljevida Slovenije poišči najvišje vrhove posameznih delov Alpskih pokrajin in jih

vpiši v zemljevid, pripiši jim tudi nadmorsko višino.

C) Na zemljevid vpiši večja naselja.

D) Na zemljevidu poimenuj večje reke.

E) Na zemljevid vpiši imena planot.

4

Najpomembnejša gospodarska dejavnost v Alpskih pokrajinah postaja turizem.

A) Zapiši, katere gospodarske dejavnosti so poleg turizma še pomembne? Zakaj ravno te dejavnosti?

B) Predstavljaj si, da si turistični delavec. Tvoja naloga je pripraviti ponudbo, ki bo zavzemala vse

aktivnosti, ki jih Alpske pokrajine lahko ponudijo turistom. Zaželeno je, da dodaš tudi fotografije.

2

V Alpskih pokrajinah je podnebje precej hladnejše kot v preostali Sloveniji.

Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja.

A) Poimenuj pojav na fotografiji.

B) Kje in v katerem delu leta se pojavlja?

C) Opiši razloge za njegov nastanek.

5

A) V zmešnjavi črk poišči spodaj navedene pojme, ki so povezani z Alpskimi pokrajinami.

Slemenitev, ruševje, planota, morena, prelaz, planšarstvo, Mežakla, Pokljuka,

apnenec, balvan, krnica, Savinja, Sava

B) Pojasni, kako je pojem, ki ga dobiš

iz preostalih črk, povezan z alpskimi

pokrajinami.

A P N E N E C T U R P

P L A N Š A R S T V O

R A V A S A C I N R K

3

Alpe so od nekdaj za ljudi predstavljale veliko oviro. Poselitev je zato še danes vezana

predvsem na spodnje dele dolin.

A) Razloži, kaj je prelaz.

E N L I M O R E N A L

L O A L K A Ž E M Z J

A T B R U Š E V J E U

Z A J N I V A S E M K

V E T I N E M E L S A

38 ALPSKE POKRAJINE

ALPSKE POKRAJINE 39

Ustvarjanje in raziskovanje

Učenci na spletni strani http://www.slovenia.info/?recepti=0 poiščejo recepte, ki so značilni za Alpske pokrajine. Pri

gospodinjskem krožku ali doma se lahko poskusijo v pripravi posameznih jedi.

Učenci obiščejo turistično agencijo in pregledajo turistično ponudbo, ki je povezana z Alpskimi pokrajinami. Izberejo si eno

izmed ponudb, jo razširijo in predstavijo v razredu. Učenci primerjajo turistično ponudbo Alpskih pokrajin poleti in pozimi.

Učenci s pomočjo Interaktivnega statistične atlasa opišejo značilnosti prebivalstva Alpskih pokrajin (http://stat.monolit.

si/?lang=sl).

Ponovitev

Učenci odgovorijo na vprašanja Ponovi v učbeniku.

Učenci odgovorijo na dodatna vprašanja:

▶ Opišejo poselitev Alpskih pokrajin.

▶ Zakaj število prebivalstva v Alpskih pokrajinah

večinoma upada?

▶ Naštejejo pomembne prometne povezave v Alpah.

▶ Opišejo pomen turizma v Alpah.

Učenci z učiteljevo pomočjo poskušajo odgovoriti na

vprašanje Razmisli v učbeniku.

Kritično mišljenje

Učenci razmislijo, zakaj so v 20. stoletju nekatere dejavnosti,

kot so rudarstvo, oglarstvo in planšarstvo, zamrle.

Učenci dobijo nalogo, da opišejo pozitivne in negativne

posledice prometa v Alpah. Učenci dobijo nalogo, da

predstavijo rešitve, s katerimi bi omejili negativne vplive

prometa v Alpah. Učitelj učencem predstavi urejanje

prometa v Švici.

Sprehod po spletu

Na multimedijskem portalu RTV Slovenija si lahko

učenci ogledajo oddajo Na lepše – Oddaja o turizma,

kjer je predstavljeno planšarstvo in sirarstvo.

Medpredmetne povezave

BIO: Trajnostni razvoj

ZGO: Gospodarske dejavnosti v preteklosti

LVZ: Izdelava plakata

SLO: Priprava poročila

69


Učni cilji:

V ŽARIŠČU: Varstvo narave

▶ učenci opišejo primere prizadevanj in ukrepov za ohranjanja naravne in kulturne dediščine,

▶ učenci na zemljevidu pokažejo narodni in regijske parke v Sloveniji,

▶ učenci pojasnijo pomen ustanavljanja zavarovanjih območij,

▶ učenci razumejo sonaravni razvoj ter odgovornost za ohranjanje ugodnih življenjskih razmer za prihodnje generacije.

Povzetek snovi

Slovenija ima sorazmerno dobro ohranjeno

okolje. Skupna površina zavarovanih območij

obsega več kot desetino ozemlja države. V

Sloveniji imamo en narodni park, tri regijske

parke ter več deset krajinskih parkov in

naravnih rezervatov.

Učbenik str. 58-59

V ŽARIŠČU

Varstvo narave

Prve zamisli o varovanju narave so se pojavile z začetki onesnaževanja okolja, ki ga je prinesla predvsem

industrializacija, vendar so takrat na negativne posledice hitrega gospodarskega razvoja opozarjali le

redki. Tudi v današnjem času se vse premalo zavedamo, da s slabšanjem življenjskih razmer ne ogrožamo

le narave, temveč tudi sebe.

Zgodovina varovanja okolja

Prvi pozivi k varovanju narave so se v razvitem svetu

začeli konec 19. in v začetku 20. stoletja. Približno

takrat so tudi v Avstro-Ogrski izdali prve varstvene

predpise. Nastala so prva društva za varstvo narave.

V tisti čas segajo tudi začetki današnjega Triglavskega

narodnega parka. Kljub temu da ima varstvo narave

v Sloveniji dolgo tradicijo v obdobju po drugi svetovni

vojni, zakonodaja na področju varstva okolja

ni dovolj hitro sledila hitri industrializaciji in urbanizaciji.

Sodobno zakonsko podlago za varstvo narave smo

dobili šele leta 1999 s sprejetjem Zakona o ohranjanju

narave in z ustanovitvijo Zavoda za varstvo narave.

Osnovna naloga Zavoda za varstvo narave je

ohranjanje narave v naši državi, predvsem ohranjanje

redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter

naravnih in kulturnih vrednot in kulturne pokrajine.

Kljub sorazmerno ohranjenemu okolju pa Slovenija

področju varstva okolja namenja manj pozornosti

kot najbolj razvite in okoljsko ozaveščene države.

58

Triglavski

narodni park

Škocjanske

jame

Notranjski

regijski park

Zavarovana območja

Skupna površina zavarovanih območij v Sloveniji

obsega več kot desetino ozemlja države. Po Zakonu

o ohranjanju narave imamo glede na stopnjo vključenih

naravnih vrednot in stopnjo človekovega vpliva

dve vrsti zavarovanih območij:

• širša zavarovana območja, kamor sodijo narodni

park, regijski parki in krajinski parki;

• ožja zavarovana območja, kamor sodijo strogi

naravni rezervati in naravne znamenitosti.

V Sloveniji imamo en narodni park (Triglavski narodni

park), tri regijske parke (Škocjanske jame ter

Kozjanski in Notranjski regijski park) ter več deset

krajinskih parkov in naravnih rezervatov.

Kozjanski

regijski park

Legenda:

narodni park

regijski parki

krajinski parki

Narodni park pomeni najvišjo stopnjo varovanja

(glej Triglavski narodni park), regijski parki nekoliko

nižjo, krajinski parki in rezervati pa še nižjo. Čeprav

je varstvo in ohranjanje prvobitne narave na vseh

zavarovanih območjih najpomembnejša naloga, je

posebna skrb namenjena tudi ohranjanju kulturne

dediščine kot enega izmed temeljev trajnostnega razvoja.

To pomeni, da se ne ovira človekove aktivnosti

na teh območjih, vendar mora biti ta uravnotežena

z naravo.

Velik del zavarovanih območij je vključen v evropsko

mrežo ekološko pomembnih območij narave (NA-

TURA 2000). Na teh območjih se ne omejuje človekove

dejavnosti, temveč se spodbuja aktivnosti za

ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Triglavski narodni park

Triglavski narodni park sodi med najstarejše evropske

parke. Njegov začetek sega v leto 1921, ko je bil v

Dolini Triglavskih jezer ustanovljen Alpski varstveni

park. Leta 1961 je bila Dolina Triglavskih jezer razglašena

za narodni park. Danes Triglavski narodni

park zavzema večji del Julijskih Alp. Park ima osrednje

in robno območje, ki se razlikujeta v režimu varovanja

narave. V osrednjem območju ima prednost

varovanje narave in je ta del parka namenjen raziskovanju,

izobraževanju in obiskovanju. Na robnem območju,

kjer živijo ljudje, je večji poudarek na varstvu

kulturne pokrajine ter sonaravnem gospodarstvu, ki

temelji na tradiciji in krajevnih značilnostih.

Vloga posameznika

Čeprav je po osamosvojitvi opazen velik napredek

pri varstvu narave − ustanovljene so bile različne državne

službe in zavarovana območja − je še vedno

največja težava vključitev in sodelovanje širše javnosti.

Glavni razlog za uničevanje naravnega okolja in

izumrtje določenih rastlin in živali smo mi sami. Prvi

in najpomembnejši korak pri varstvu narave je zavedanje

pomena ohranjene narave. V Sloveniji imamo

čudovito naravo in naša dolžnost je, da jo ohranimo

takšno tudi prihodnjim rodovom.

59

Od prejšnjič ...

Poselitev Alpskih pokrajin je redka in vezana predvsem

na doline. Glavne gospodarske dejavnosti v Alpskih

pokrajinah so turizem, gozdarstvo, kmetijstvo – predvsem

planinsko pašništvo, v dolinah pa tudi industrija.

Uvodna motivacija

Učenci si ogledajo del oddaje Alpe, Donava, Jadran z

dne 7. 7. 2010, kjer so predstavljeni različni tipi naravnih

parkov v Alpah, med njimi je predstavljen tudi Triglavski

narodni park: http://tvslo.si/predvajaj/alpe-brezmeja/ava2.75328917/.

Na spletni straneh Triglavskega narodnega parka,

regijskih parkov in krajinskih parkov učenci spoznajo

namene ustanovitve zavarovanih območij.

Aktivnosti

Leto 2011 je mednarodno leto gozdov. Učenci si gledajo

posnetek gozda v osrčju Evrope. S pomočjo posnetka

ovrednotijo pomen in vlogo gozda: http://www.letogozdov.si/multimedija/video.

Človek in narava sta neločljivo povezana od samega

pojava človeštva dalje. Vseskozi tudi vplivata drug na

drugega. Učenci dobijo nalogo, da opišejo svoj odnos do

narave.

Človek s svojimi dejavnostmi bolj ali manj posega v

okolje. Zadnja leta se vse bolj uveljavlja pojem trajnostni

razvoj. Učitelj učencem razloži pojem trajnostni razvoj.

Rastlinske in živalske vrste so ogrožene zaradi človeka.

Učenci naštejejo primere, s katerimi ljudje ogrožamo

živali in rastline.

Učenci naredijo plakat:

Ogrožene rastline v Sloveniji

Ogrožene živali v Sloveniji

Unesco je organizacija Združenih narodov za izobraževanje,

znanost in kulturo – je specializirana organizacija

oziroma agencija v okviru Organizacije združenih narodov

(OZN). Sedež ima v Parizu. Leta 1972 so sprejeli Konvencijo

o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine,

prvi vnosi na seznam svetovne dediščine so nastali šest

let pozneje. Konvencija o varstvu svetovne kulturne in

naravne dediščine je bila sprejeta z namenom zavarovati,

predstavljati in prenašati dediščino svetovnega pomena

prihodnjim rodovom.

Učenci dobijo nalogo, da ugotovijo, ali je na seznam svetovne

dediščine vpisana tudi katera izmed naravnih ali

kulturnih znamenitosti v Sloveniji.

Učenci dobijo nalogo, da s pomočjo literature in svetovnega

spleta naštejejo nekaj najbolj znanih svetovnih

znamenitosti, ki so vpisane na seznam Unescove svetovne

dediščine.

70


Triglavski

narodni park

Škocjanske

jame

Notranjski

regijski park

Kozjanski

regijski park

narodni park

regijski parki

krajinski parki

Razširitev teme

Učitelj učencem projicira besedilo: Naravna dediščina je vse

tisto bogastvo žive in nežive narave, v katero je bil rojen

človek. Prejel jo je kot dediščino dedov in predal jo bo kot

svojo zapuščino vsem tistim rodovom, ki bodo lahko živeli

samo toliko časa, dokler jim bo življenje s svojim obstojem

omogočala – narava. Je nenadomestljiva in za človeka

nujno potreben predpogoj življenja. In ker je nedotakljivo

življenje, naj bi bila nedotakljiva tudi narava …

VIR: http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=22&It

emid=229&mId=403

Naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih

vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali

lego ali so redek primer naravne vrednote.

Strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih

geotipov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih

rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno

za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni

procesi brez človekovega vpliva.

Naravni rezervat je območje geotopov, življenjskih prostorov

ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih

vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti,

ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v

naravi tudi vzdržuje.

Narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi

vrednotami ter z veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem

delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z

ohranjenimi ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem

delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega človekovega

vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.

Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov

in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji

naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov

vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.

Krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in

dolgotrajnim prepletom človeka z naravo, ki ima veliko

ekološko, biotsko in krajinsko vrednost. Krajina je prostorsko

zaključen del narave, ki ima zaradi značilnosti žive ali

nežive narave ter človekovega delovanja določeno razporeditev

krajinskih struktur.

Ogrožena rastlinska in živalska vrsta je tista vrsta, katere

obstoj je v nevarnosti in ki je kot taka opredeljena v rdečem

seznamu ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Rdeči seznam ogroženih vrst je seznam rastlinskih in

živalskih vrst, razporejenih po kategorijah ogroženosti.

Delovni zvezek str. 40-41

V ŽARIŠČU

VARSTVO NARAVE

Človek in narava sta neločljivo povezana in neprestano vplivata drug na drugega.

PO

Triglavski narodni park zavzema večji del Julijskih Alp.

PRED

Določeni deli narave so v Sloveniji zaščiteni. Za rastlinske in živalske vrste pravimo, da je

določena vrsta ogrožena, če se njihovo število na nekem območju zmanjšuje.

A) Zapiši ime edinega slovenskega

narodnega parka.

Legenda:

Pravila ravnanja v TNP


č

č

Iz pravil ravnanja v TNP ugotovi:

• Kako je v parku poskrbljeno za zaščito rastlinstva

in živalstva?B) Zakaj so v Sloveniji določeni deli narave zaščiteni?

čč

č


č

• Zakaj je v parku prepovedana vožnja z avtomobili

in kolesi?

• Kakšen namen imajo zapisana pravila ?

č


čč

(vir: http://www.tnp.si/images/uploads/Generalni_Slo.pdf, 5. april 2011)

ALI VEŠ?

Ogrožene vrste uvrščamo na rdeče sezname in jim zraven dodelimo

kategorijo: redka, ranljiva, prizadeta, izumrla vrsta.

Po zgledu učbenika oblikuj povzetek, vprašanja za ponovitev in vprašanje za razmislek.

MED

Povzetek

Naravo, ki jo premore Slovenija, smo dolžni ohranjati za prihodnje rodove.

»Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna vrednota

je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, del žive ali

nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.

To so geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi,

podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja,

izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste,

njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.«

(vir: http://www.arso.gov.si/narava/naravne%20vrednote/, 5. april 2011)

A) Kaj so naravne vrednote?

Ponovi

B) Kako je v Sloveniji poskrbljeno za zaščitene živalske in rastlinske vrste?

Razmisli

DOMAČI KRAJ

Opiši naravne vrednote v domači pokrajini.

40 V ŽARIŠČU

V ŽARIŠČU 41

Ustvarjanje in raziskovanje

Učenci dobijo nalogo, da obiščejo eno od zavarovanih območij ali pa njihovo spletno stran. V obeh primerih napišejo poročilo,

naredijo plakat ali računalniško projekcijo, v kateri predstavijo zavarovano območje svojih sošolcem:

https://sirena.arso.gov.si/.

Kritično mišljenje

Učenci odgovarjajo na vprašanja:

▶ Zakaj se je pojavila potreba po varovanju okolja?

▶ Kakšni bodo učinki podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost?

Učitelj prebere naslednjo misel:

Divjina je naredila človeka, toda človek ne more narediti divjine.

Lahko ji samo prizanese.

( David Brower)

Učenci povedo, kaj je avtor želel s tem povedati.

Ponovitev

Učenci odgovorijo na vprašanja:

▶ Kaj vpliva na biotsko raznovrstnost Slovenije?

▶ Zakaj je potrebno določena območja zaščititi?

▶ Katere so osnovne naloge Triglavskega narodnega

parka?

▶ Kaj pomeni sonaravno gospodarjenje?

▶ Kakšna je vloga posameznika pri ohranjanju okolja?

▶ Katera slovenska znamenitost je vpisana na seznam

svetovne dediščine Unesca?

▶ S katerimi posegi ljudje ogrožamo rastline in živali?

Medpredmetne povezave

BIO: Biotska raznovrstnost, varstvo okolja

71


E

PREDALPSKE POKRAJINE

Cilji poglavja: ▶ učenci analizirajo vzroke in posledice ogrožanja naravnega okolja v Predalpskih pokrajinah,

▶ učenci poznajo aktualne probleme v Predalpskih pokrajinah,

▶ učenci spoznajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine Predalpskih pokrajin,

▶ učenci razumejo občutljivo povezanost med človekom in naravo,

▶ učenci razumejo geografske dimenzije in posledice povezanosti današnjega sveta,

▶ učenci znajo uporabljati osnovne načine zbiranja geografskih informacij v konkretnem primeru,

▶ učenci znajo oblikovati stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur, mednarodno sodelovanje,

▶ učenci se usposabljajo za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni in planetarni ravni.

Učbenik str. 60-61

Predalpske

pokrajine

Na sončni strani Alp

Za Predalpske pokrajine je značilna pestra kamninska

sestava, razgiban relief, ozke rečne doline in velike

kotline. To je območje Slovenije, ki ga je prihod

»železne ceste« najbolj zaznamoval – tako v

pozitivnem kot v negativnem smislu. Danes so tu

največja naselja in velik del industrije.

Predalpske pokrajine v Evropi ...

Predalpske pokrajine v Evropi pogosto prištevajo

k Alpam, čeprav se od njih ločijo predvsem po

nižjih nadmorskih višinah, toplejšem podnebju

in pestrejši kamninski zgradbi. V številnih

Predalpskih pokrajinah se prepletajo tudi vplivi

ostalih pokrajin.

... in v Sloveniji

Predalpske pokrajine v več desetkilometrskem

pasu obdajajo Alpske pokrajine. Razdelimo jih

na Zahodno predalpsko hribovje, Vzhodno

predalpsko hribovje in Severovzhodno

predalpsko hribovje. Mednje sodi tudi

Ljubljanska kotlina – največja ravnina v državi.

72


74

Cilji poglavja: ▶ učenci umestijo Predalpske pokrajine v Sloveniji v večji gorski sistem v Evropi,

▶ učenci na zemljevidu pokažejo in razdelijo Predalpske pokrajine,

▶ učenci s pomočjo zemljevida, slikovnega gradiva in klimogramov opišejo osnovne

naravnogeografske značilnosti Predalpskih pokrajin in jih primerjajo z Alpskimi pokrajinami.

POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO

E0

Povzetek snovi

Predalpske pokrajine delimo na

predalpska hribovja (Zahodno, Vzhodno

in Severovzhodno) ter predalpske doline in

kotline, med katerimi je največja Ljubljanska

kotlina. Za Predalpske pokrajine je značilna

pestra kamninska sestava, razčlenjeno

površje in zmerno celinsko podnebje.

S pomočjo zgoščenke Slovenija za osnovno šolo projiciramo

kratek videoposnetek o Predalpskih pokrajinah.

S pomočjo posnetka učenci opišejo njihove značilnosti.

Učenci preberejo uvodno besedilo v učbeniku na straneh

60 in 61.

Uvodna motivacija

PREDALPSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

PREDALPSKE POKRAJINE

Merilo 1 : 500.000

Merilo 1 : 500.000

Merilo 1 : 500.000

Merilo 1 : 500.000

Merilo 1 : 500.000

Merilo 1 : 500.000

Merilo 1 : 500.000

0 5 km 15 km

15 km 25 km

20 km

20 km

10 km

10 km

1 POVRŠJE, PODNEBJE IN RASTLINSTVO

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

Za Predalpske pokrajine je, tako kot za vso Slovenijo, značilna izredna pestrost

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

pokrajin od sotesk do širokih dolin in kotlin, od sedimentnih do metamorfnih kamnin,

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

od gorskega do zmerno celinskega podnebja. V predalpskih pokrajinah najdemo

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

tudi geometrično središče Slovenije.

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje

Zahodno Predalpsko hribovje, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

, za katerega so

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

značilna strma pobočja ter zelo ozke doline, se

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

začne ob meji z Italijo in sega do Ljubljanske kotline.

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Sestavljajo ga Tolminsko, Idrijsko, Cerkljansko,

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Škofjeloško in Polhograjsko hribovje.

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje

Vzhodno Predalpsko hribovje (tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

(tudi Posavsko

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

hribovje) se razteza od Ljubljanske kotline do hrvaške

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

meje. Hribovje, ki ga Sava deli na dva dela, sestavlja

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

več vzporednih slemen in vmesnih dolin. V mlajših

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

kamninah so ponekod nahajališča premoga.

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje

Severovzhodno Predalpsko hribovje sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

sega od Celjske

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

kotline do meje z Avstrijo. Na severu so hribovja

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

Pohorje, Strojna in Kozjak, med katera so globoko

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

vrezane Dravska, Mislinjska in Mežiška dolina. Na

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

zahodu leži Zgornja Savinjska dolina.

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

Od juga proti severu si sledijo Celjska kotlina, Šaleška

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

dolina in Slovenjgraška kotlina. Posamezni deli

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

Severovzhodnega Predalpskega hribovja so bolj

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

gričevnati kot hriboviti.

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

V čem se razlikujejo Predalpske in Alpske pokrajine?

Predalpske pokrajine obdajajo Alpe.

Predalpske pokrajine obdajajo Alpe.

Kako delimo

Predalpske pokrajine?

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

Predalpske pokrajine so približno

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20 do 50 kilometrov širok pas, ki

20


Delovni zvezek str. 42-43

PREDALPSKE POKRAJINE

Za Predalpske pokrajine, ki v loku obdajajo Alpe, je značilna pestra kamninska

sestava, razčlenjeno površje, velika naselja in visoka stopnja industrializacije.

1

Za Predalpske pokrajine je značilen razgiban relief. Hribovja ločujejo doline in kotline.

A) Na zemljevid vpiši imena: Zahodno predalpsko hribovje, Vzhodno predalpsko hribovje,

Severovzhodno predalpsko hribovje, Tolminsko hribovje, Idrijsko hribovje, Cerkljansko hribovje,

Škofjeloško hribovje, Polhograjsko hribovje, Pohorje, Strojna, Kozjak, Dravska dolina, Mislinjska

dolina, Mežiška dolina, Zgornja Savinjska dolina, Celjska kotlina, Šaleška dolina, Slovenjgraška

kotlina, Ljubljanska kotlina.

B) Na zemljevidu poimenuj večja naselja.

C) Na zemljevidu poimenuj večje reke.

3

Barja so poseben tip življenjskega okolja, za katerega je značilno stalno ali občasno zastajanje

vode.

Preberi si zapis o Ljubljanskem barju in z njegovo pomočjo odgovori na vprašanja. V pomoč bosta

tudi zapisa v učbeniku na straneh 63 in 66.

»Dobrih 150 km 2 močvirne ravnice zaznamuje neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in

mejic, ki nudijo življenjski prostor številnim, tudi ranljivim in ogroženim živalskim vrstam. Kot območje

izjemne narave in kulturne dediščine smo ga začeli prepoznavati šele v zadnjih nekaj desetletjih, sicer pa

je preteklost tega močvirnega območja zadnjih tristo let povezana s poskusi ukrotitve narave z bolj ali

manj posrečenimi projekti izsuševanja, pridobivanja kmetijskih zemljišč in gospodarskega izkoriščanja.

Kljub temu je krajina na Ljubljanskem barju ohranila svoj tradicionalni značaj, saj visoka talna voda in

redne poplave onemogočajo uresničitev teh projektov.«

(vir: http://www.ljubljanskobarje.si/, 5. april 2011)

A) V katerih pogojih nastanejo barja?

B) Na kakšen način poskušajo ljudje na Ljubljanskem barju pridobiti obdelovalna zemljišča?

C) Kakšna je temeljna razlika med Ljubljanskim barjem in Pohorskimi visokimi barji?

4

Reliefna pestrost Predalpskih pokrajin vpliva tudi na gospodarstvo.

A) Naštej gospodarske dejavnosti, ki so značilne za hribovja.

B) Katere gospodarske dejavnosti prevladujejo v kotlinah in dolinah?

2

Predalpske pokrajine razdelimo na Zahodno predalpsko hribovje, Vzhodno predalpsko

hribovje, Severovzhodno predalpsko hribovje in Ljubljansko kotlino.

A) V vsakem kvadratu prečrtaj en pojem, ki ne sodi zraven.

B) V desni stolpec dopiši, s katerim delom Predalpskih pokrajin so povezani preostali navedeni

pojmi.

C) Pojme ustno opiši oziroma jih poišči na zemljevidu.

Posavsko hribovje Paka Kum Hrastnik

Črni revir Termoelektrarna Trbovlje

Kamniška Bistrica Kranj Idrija Blejski kot

glavno mesto Slovenije koliščarji

Visoka barja Celjska kotlina Savinja

Termoelektrarna Šoštanj Pohorje Bled

Polhograjsko hribovje Idrija klekljanje

Rudnik živega srebra Trbovlje Blegoš

5

C) Po čem se Ljubljanska kotlina razlikuje od ostalih delov Predalpskih pokrajin?

V Predalpskih pokrajinah so številni energetski objekti.

A) Naštej vrste energetskih objektov na območju Predalpskih pokrajin.

B) V Šaleški dolini so v preteklosti nastala tri jezera: Velenjsko, Družmirsko in Škalsko.

Opiši vzrok za nastanek teh jezer in naštej dejavnosti, ki so se razvile ob njih.

42 PREDALPSKE

PREDALPSKE 43

Kritično mišljenje

Učenci na svetovnem spletu poiščejo podatke o najbolj

onesnaženih območjih v Sloveniji. Območja poiščejo na

zemljevidu in predstavijo svoja spoznanja.

Sprehod po spletu

Na spletni strani enciklopedije DEDI si ogledajo kaj

je značilno za barja (http://www.nauk.si/materials/1320/out/index.html#state=15).

Ponovitev

Učenci odgovorijo na vprašanja Ponovi v učbeniku.

Učenci odgovorijo na dodatna vprašanja:

▶ Kaj je značilna za Pohorska barja?

▶ Zakaj so med posameznimi deli Predalpskih pokrajin

razlike v podnebnih značilnostih?

▶ Zakaj so na prisojnih pobočjih gozdovi večinoma

izkrčeni?

▶ Kateri deli Predalpskih pokrajin imajo gorsko podnebje?

▶ Opiši celinsko in gorsko podnebje.

Učenci z učiteljevo pomočjo poskušajo odgovoriti na

vprašanje Razmisli v učbeniku.

Medpredmetne povezave

ZGO: Razvoj gospodarstva

BIO: Vpliv gospodarskih panog na okolje

75


E1

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO

Cilji poglavja: ▶ učenci razložijo vpliv reliefa, podnebja, rastlinstva in vodovja na gospodarstvo ter življenje ljudi

predalpskih pokrajin,

▶ učenci sklepajo o pogojih za gospodarski razvoj v Predalpskih pokrajinah,

▶ učenci opišejo značilnosti poselitve Predalpskih pokrajin,

▶ učenci ovrednotijo energijske vire in možnosti njihovega izkoriščanja na območju

Predalpskih pokrajin.

Povzetek snovi

V Predalpskih pokrajinah so gosto

poseljene predvsem večje doline in kotline.

Gospodarstvo je bilo v preteklosti vezano

predvsem na naravne vire. Danes je to

najbolj industrializirano območje Slovenije.

Tu potekajo glavne prometne povezave v

Sloveniji.

Učbenik str. 64-65

2 PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO

Kaj je značilno za poselitev

Predalpskih pokrajin?

Za Predalpska hribovja je značilna razložena

poselitev. V manjših dolinah v hribovitem svetu

prevladujejo gručaste vasi, po prisojnih pobočjih

in na slemenih pa samotne kmetije in zaselki. Na

zahodu sega poselitev do 1100 metrov nadmorske

višine, na severovzhodu do 1300 metrov. Mnogo ljudi

s tega območja se vsak dan vozi na delo v večje kraje.

Hribovja so območja pospešenega izseljevanja ter s

tem povezanim zaraščanjem kulturne pokrajine.

Celje

Je gospodarsko, izobraževalno in kulturno

središče Celjske kotline in tretje največje mesto

v Sloveniji. Ima zelo bogato zgodovino – začetki

segajo v čas Keltov, v 14. in 15. stoletju je bilo

sedež Celjskih grofov. Danes velja za eno hitreje

razvijajočih se mest v Sloveniji z dobro razvito

industrijo in storitvenimi dejavnostmi.

64 PREDALPSKE POKRAJINE

Zaradi manj strmega površja, ki je posledica drugačne kamninske sestave, so

Predalpska hribovja bolj primerna za poselitev in kmetijstvo od Alpskih pokrajin.

Med posameznimi območji so zaradi razgibanega reliefa velike razlike

v gospodarski usmerjenosti in poselitvi.

V hribovitem svetu prevladujejo manjša naselja.

Najgosteje so poseljene kotline in večje doline, S čim so se ljudje tu preživljali

kjer gostota poselitve precej presega slovensko v preteklosti?

povprečje (glej zemljevid na straneh 32–33). Tu ležijo

V preteklosti je bilo ob nahajališčih rud in premoga

štiri od sedmih največjih mest: Ljubljana (275.000

razvito rudarstvo. V Idriji so pridobivali živo srebro, v

prebivalcev), Celje (38.500 prebivalcev), Kranj (36.000

Mežici svinec in cink, v Hrastniku, Zagorju in Trbovljah

prebivalcev) in Velenje (27.000 prebivalcev). Našteta

rjavi premog. Predalpske pokrajine je prve v Sloveniji

mesta so ne le poselitvena, temveč tudi gospodarska

zajela industrializacija.

središča posameznih območij, kamor dnevno prihaja

na delo veliko ljudi iz okolice. Za njihova obrobja je

Razvile so se različne vrste industrije. Večini

značilno hitro naraščanje števila prebivalstva.

prebivalstva je vir preživetja kljub temu predstavljalo

kmetijstvo. V hribovitem svetu sta prevladovala

Na zemljevidu poišči večja mesta v Predalpskih

živinoreja in gozdarstvo, v dolinah poljedelstvo in

pokrajinah in opiši njihovo lego.

živinoreja.

Zakaj rudarstvo danes ni več tako pomembno?

Stare domačije v Predalpskih pokrajinah so podobne alpskim hišam. Življenje celotne

družine je bilo vezano na osrednji prostor, ki so mu rekli hiša.

Velenje

Velenje je industrijsko središče Šaleške doline.

Razvoj mesta je povezan z začetkom delovanja

premogovnika in kasneje tudi z razvojem

industrije. Zaradi hitrega gospodarskega razvoja

in priseljevanja je v 50. letih prejšnjega stoletja

na mestu nekdanjega podeželskega trga nastalo

veliko, sodobno mesto z veliko zelenic in parkov.

Povzetek

V Predalpskih pokrajinah so gosto poseljene predvsem

večje doline in kotline. Gospodarstvo je bilo v preteklosti

vezano predvsem na naravne vire. Danes je to najbolj

industrializirano območje Slovenije. Tu potekajo glavne

prometne povezave v Sloveniji.

Ponovi

1. Opiši značilnosti poselitve v Predalpskih pokrajinah!

2. Katere gospodarske dejavnosti so na tem področju

prevladovale v preteklosti?

3. Katere gospodarske dejavnosti so značilne za posamezne

dele Predalpskih pokrajin?

Razmisli

Kateri dejavniki so vplivali na hitro industrializacijo

Predalpskih pokrajin?

Kakšne so prometne povezave?

Po Predalpskih dolinah in kotlinah potekajo glavne

prometne povezave v Sloveniji (glej zemljevid na str.

Katere gospodarske dejavnosti

62–63). Tu potekata gorenjski in deloma štajerski

krak

avtocestnega križa ter železniška povezava

prevladujejo danes?

med Mariborom in Ljubljano z nadaljevanjem proti

V hribovitem svetu prevladujeta živinoreja in

Jesenicam in Dobovi.

gozdarstvo, razvit je tudi turizem na kmetiji. V kotlinah

so zelo dobri pogoji za kmetijstvo, zato sta tu razvita

živinoreja in poljedelstvo. Doline in kotline Predalpskih

pokrajin so zaradi dobrih pogojev za razvoj industrije

Aktualno!

najbolj industrializirano območje v Sloveniji. Tu je

Stare dele

sedež nekaterih največjih slovenskih gospodarskih

Termoelektrarne Šoštanj,

družb, kot so Mercator, Petrol, Lek, Gorenje. Tu so ki dajejo približno tretjino vse

tudi pomembni energetski objekti − hidroelektrarne električne energije v Sloveniji, naj

na Dravi in Savi, termoelektrarna v Šoštanju ter rudnik bi postopno zamenjal sodobnejši

lignita Velenje. V Predalpskih pokrajinah so tudi številna blok 6. To naj bi bila največja

turistična središča (Ljubljana, Bled, Pohorje ...) z zelo energetska naložba v Sloveniji

raznovrstno turistično ponudbo.

za marsikoga zelo

sporna.

Naštej nekaj posledic industrializacije

Predalpskih pokrajin.

Idrijska dediščina

Kulturna dediščina Idrije in okoliških krajev sega vse

do prazgodovine − nad dolino Idrijce je bila odkrita

najstarejša piščal na svetu. Za ta del je bil nekoč zelo

pomemben tudi Idrijski rudnik, saj je zaradi njega

Idrija postala gospodarsko, kulturno in izobraževalno

središče. Z rudnikom je povezane veliko tehniške

dediščine, najbolj znane so klavže (posebne vodne

pregrade za splavljanje lesa) in kamšt (črpalka na

vodni pogon). Zelo znana je tudi idrijska čipka, ki so

jo žene rudarjev izdelovale s posebnim postopkom,

ki mu pravimo klekljanje.

PREDALPSKE POKRAJINE 65

Od prejšnjič ...

Predalpske pokrajine obdajajo Alpe. Razdelimo jih

na Zahodne, Vzhodne in Severovzhodne Predalpske

pokrajine ter na Ljubljansko kotlino. V večjem delu

Predalpskih pokrajin prevladuje celinsko podnebje.

Uvodna motivacija

Učitelj učencem projicira tabelo: največja slovenska

mesta po številu prebivalstva. Učenci mesta poiščejo na

zemljevidu, k vsakemu mestu zapišejo, v kateri naravno

geografski enoti leži. Na koncu podajo ugotovitev, v

kateri naravnogeografski enoti leži največ velikih mest v

Sloveniji. S pomočjo učitelja ugotavljajo vzroke za takšno

razporeditev.

Aktivnosti

Učenci s pomočjo zemljevida naštejejo večje kraje posameznih

delov Predalpskih pokrajin.

Učitelj učencem pripravi preglednico o gospodarstvu Predalpskih

pokrajin. Naloga učencev je, da navedejo gospodarske

dejavnosti, ki so najpomembnejše v Predalpskih

pokrajinah in ob tem ovrednotijo naravnogeografske in

družbenogeografske dejavnike, ki so omogočili razvoj posamezne

dejavnosti.

Gospodarska panoga

Naravnogeografske

dejavniki

Družbenogeografski

dejavniki

Učenci dobijo nalogo, da opišejo družbenogeografske posledice

razmaha premogovništva v Črnem revirju in dva okoljska

problema, ki sta se pojavila po zatonu premogovništva.

Učenci s pomočjo avtokarte Slovenije primerjajo prometno

omrežje v posameznih delih Predalpskih pokrajin in podajo

svoje ugotovitve.

Učenci naštejejo znana turistična območja Predalpskih pokrajin.

Imena krajev zapišejo na tablo in k njim zapišejo, za

katero skupino turističnega kraja gre.

Učenci v učbeniku na straneh 64 in 65 preberejo besedili o

Celju in Velenju. S pomočjo besedila primerjajo zgodovino

mest in podajo svoje ugotovitve.

Učenci dobijo nalogo, da v dvojicah pripravijo poročila ali

računalniške projekcije o kulturni dediščini Predalpskih

pokrajin. Poročila nato predstavijo v razredu.

76


Razširitev teme

Rastlinstvo v Mežiški dolini je v preteklosti zaradi emisij

iz topilnice skoraj izginilo. Zato so v preteklosti dolino

imenovali tudi Dolina smrti. Naravno rastlinstvo se je začelo

obnavljati šele v osemdesetih in devetdesetih letih,

ko so se zaradi spremenjene tehnologije pridelave svinca

in vgradnje filtrov emisije močno zmanjšale. Še vedno pa

je svinec močno prisoten v prsti in prahu, kar še posebej

ogroža otroke.

Trboveljski dimnik je najvišji slovenski objekt in najvišji betonski

objekt v Evropi. Zaradi rudarstva in termoelektrarne

je bilo mesto Trbovlje in okolica zelo onesnaženo, zato so

se odločili, da postavijo 360 metrov visok dimnik, ki bo te

nevarne pline razpršil na večje območje in s tem zmanjšal

koncentracijo plinov v ozračju na tako raven, ki ne bo nevarna

za zdravje ljudi. Kmalu po začetku delovanja novega

dimnika so tudi v Avstriji izmerili povečano raven žveplenih

dioksidov.

Do začetka 20. stoletja za transport lesa ni bilo ustreznih

gozdnih cest in prevoznih sredstev, zato je bil najprimernejši

način plavljenje po naravnih vodnih poteh. Izjemno izpopolnjen

sistem plavljenja po reki Idrijci in njenih pritokih je

s pomočjo klavž neprekinjeno deloval od konca 16. stoletja

do velike povodnji leta 1926, ki je podrla leseno lovilno

pregrado – grablje v Idriji in Spodnji Idriji. V 18. stoletju so

lesene klavže, t. i. kašte, nadomestile zidane klavže.

Hmeljarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo in je ena od

najbolj prepoznavnih pokrajinskih značilnosti in dejavnosti

v Spodnji Savinjski dolini. Pridelava hmelja (Humulus lupulus)

je še omejena na območje Ptujskega polja, Koroške in

Dravske doline. Specifična kombinacija predalpske klime in

tal, kot naše naravne danosti, omogoča proizvodnjo aromatskih

sort s svetovnim slovesom. V Sloveniji se tako

prideluje več kot sedemnajst različnih sort hmelja. Hmelj

v Sloveniji zaseda okoli 1 % njivskih površin. Pridelava

hmelja v Sloveniji obsega približno 3 % svetovne pridelave

hmelja.

Delovni zvezek str. 42-43

PREDALPSKE POKRAJINE

Ustvarjanje in raziskovanje

Za Predalpske pokrajine, ki v loku obdajajo Alpe, je značilna pestra kamninska

sestava, razčlenjeno površje, velika naselja in visoka stopnja industrializacije.

1

Za Predalpske pokrajine je značilen razgiban relief. Hribovja ločujejo doline in kotline.

A) Na zemljevid vpiši imena: Zahodno predalpsko hribovje, Vzhodno predalpsko hribovje,

Severovzhodno predalpsko hribovje, Tolminsko hribovje, Idrijsko hribovje, Cerkljansko hribovje,

Škofjeloško hribovje, Polhograjsko hribovje, Pohorje, Strojna, Kozjak, Dravska dolina, Mislinjska

dolina, Mežiška dolina, Zgornja Savinjska dolina, Celjska kotlina, Šaleška dolina, Slovenjgraška

kotlina, Ljubljanska kotlina.

B) Na zemljevidu poimenuj večja naselja.

C) Na zemljevidu poimenuj večje reke.

3

4

Barja so poseben tip življenjskega okolja, za katerega je značilno stalno ali občasno zastajanje

vode.

Preberi si zapis o Ljubljanskem barju in z njegovo pomočjo odgovori na vprašanja. V pomoč bosta

tudi zapisa v učbeniku na straneh 63 in 66.

»Dobrih 150 km 2 močvirne ravnice zaznamuje neskončen mozaik travnikov, steljnikov, njiv, jarkov in

mejic, ki nudijo življenjski prostor številnim, tudi ranljivim in ogroženim živalskim vrstam. Kot območje

izjemne narave in kulturne dediščine smo ga začeli prepoznavati šele v zadnjih nekaj desetletjih, sicer pa

je preteklost tega močvirnega območja zadnjih tristo let povezana s poskusi ukrotitve narave z bolj ali

manj posrečenimi projekti izsuševanja, pridobivanja kmetijskih zemljišč in gospodarskega izkoriščanja.

Kljub temu je krajina na Ljubljanskem barju ohranila svoj tradicionalni značaj, saj visoka talna voda in

redne poplave onemogočajo uresničitev teh projektov.«

(vir: http://www.ljubljanskobarje.si/, 5. april 2011)

A) V katerih pogojih nastanejo barja?

B) Na kakšen način poskušajo ljudje na Ljubljanskem barju pridobiti obdelovalna zemljišča?

C) Kakšna je temeljna razlika med Ljubljanskim barjem in Pohorskimi visokimi barji?

Reliefna pestrost Predalpskih pokrajin vpliva tudi na gospodarstvo.

A) Naštej gospodarske dejavnosti, ki so značilne za hribovja.

B) Katere gospodarske dejavnosti prevladujejo v kotlinah in dolinah?

Učitelj učencem s pomočjo spletne strani http://egradiva.gis.si/web/7.-razred-geografija/ekskurzija-2

predstavi Šaleško dolino. ×

Učenci si preberejo članek:

http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/idrija-postala-ena-izmed-evropskih-destinacij-odlicnosti-2011/267488

in z njegovo pomočjo

odgovorijo na vprašanje: Zakaj je potrebno ohranjanje

kulturne dediščine? ×

Učitelj učencem našteje različne pojme, ki so povezani

s kulturno dediščino Predalpskih pokrajin. Učenci jih s

pomočjo literature in svetovnega spleta razložijo. ×

2

Predalpske pokrajine razdelimo na Zahodno predalpsko hribovje, Vzhodno predalpsko

hribovje, Severovzhodno predalpsko hribovje in Ljubljansko kotlino.

C) Po čem se Ljubljanska kotlina razlikuje od ostalih delov Predalpskih pokrajin?

A) V vsakem kvadratu prečrtaj en pojem, ki ne sodi zraven.

B) V desni stolpec dopiši, s katerim delom Predalpskih pokrajin so povezani preostali navedeni

pojmi.

C) Pojme ustno opiši oziroma jih poišči na zemljevidu.

Posavsko hribovje Paka Kum Hrastnik

5

V Predalpskih pokrajinah so številni energetski objekti.

A) Naštej vrste energetskih objektov na območju Predalpskih pokrajin.

Črni revir Termoelektrarna Trbovlje

Kamniška Bistrica Kranj Idrija Blejski kot

glavno mesto Slovenije koliščarji

B) V Šaleški dolini so v preteklosti nastala tri jezera: Velenjsko, Družmirsko in Škalsko.

Opiši vzrok za nastanek teh jezer in naštej dejavnosti, ki so se razvile ob njih.

Visoka barja Celjska kotlina Savinja

Termoelektrarna Šoštanj Pohorje Bled

Polhograjsko hribovje Idrija klekljanje

Rudnik živega srebra Trbovlje Blegoš

42 PREDALPSKE

PREDALPSKE 43

Kritično mišljenje

Učenci ob fotografijah na spletni strani http://

egradiva.gis.si/web/7.-razred-geografija/

ekskurzija-2?p_p_id=GOS_T08_P05_WAR_

GOS_T08_P05portlet_INSTANCE_KB3q&p_p_

lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_

mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_

count=6 opišejo spremembe v Šaleški dolini v zadnjih

štiridesetih letih. Fotografije analizirajo ob učiteljevih

vprašanjih. ×

Zidani most je pomembno železniško križišče. Toda kraj

ima zelo malo prebivalcev. Zakaj?

Sprehod po spletu

S pomočjo Interaktivnega statističnega atlasa (http://

stat.monolit.si/?lang=sl) si učenci ogledajo podatke

o porabi vode v gospodinjstvu v posameznih delih Slovenije.

Ponovitev

Učenci odgovorijo na vprašanja Ponovi v učbeniku.

Učenci odgovorijo na dodatna vprašanja:

▶ Naštej in na zemljevidu pokaži največja mesta

Predalpskih pokrajin ter opiši njihovo lego.

▶ Zakaj so Predalpske pokrajine med najbolj industrializiranimi

pokrajinami v Sloveniji?

▶ Kaj je značilno za termoelektrarne?

▶ Katere so posledice izseljevanja prebivalstva iz

hribovitih območij?

▶ Kateri energetski objekti so na območju Predalpskih

pokrajin?

Učenci z učiteljevo pomočjo poskušajo odgovoriti na

vprašanje Razmisli v učbeniku.

77


E2

LJUBLJANSKA KOTLINA

Cilji poglavja: ▶ učenci analizirajo naravno- in družbenogeografske posebnosti Ljubljanske kotline.

Povzetek snovi

Ljubljanska kotlina leži v zgornjem porečju

Save in je najgosteje poseljena slovenska

pokrajina. Ima zelo dobre prometne

povezave z ostalimi deli države in z Evropo.

Ljubljana je gospodarsko in upravno središče

Republike Slovenije.

Učbenik str. 66-67

3 LJUBLJANSKA KOTLINA

Kakšne so naravne značilnosti

Ljubljanske kotline?

Ljubljanska kotlina je največja sklenjena ravnina

v Sloveniji. Leži v zgornjem porečju Save in na severu

meji na Alpske, na jugu pa na Dinarskokraške pokrajine.

Je tektonska udorina in sotočje rek iz Alpskih,

Predalpskih in Dinarskokraških pokrajin, ki so kotlino na

debelo zasule s prodom ter vanj vrezale široke terase.

Večji del kotline ima zmerno celinsko podnebje.

V hladni polovici leta je pogost temperaturni obrat,

ki lahko traja tudi več dni. Na podnebje Ljubljanske

kotline vpliva njena lega pod gorstvi, zato imajo zgornji

deli kotline že značilnosti gorskega podnebja.

Ljubljanska kotlina skupaj z glavnim mestom Ljubljano v

slovenskem prostoru presega velikost pokrajine tako glede

prebivalstva kot glede gospodarstva. Za kotlino je značilen

živahen družbeni, gospodarski in prostorski razvoj.

Dežela

Bled

Blejski

kot

Radovljica

Dobrave

Tržiška

Bistrica

Sava

LJUBLJANSKA KOTLINA

Merilo 1 : 500.000

0 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km

Kokra

Kamniška

Bistrica

Kranj

Kranjsko-

Kamnik

Sorško

Kamniško-

Škofja

bistriško

Mengeš

Loka

polje

polje

Domžale

Medvode

Sora

Kako delimo Ljubljansko kotlino?

Blejski kot in Dežela sta zgornji del Ljubljanske

kotline in imata veliko značilnosti Alpskih pokrajin.

Najpomembnejše naselje je Bled. Poleg turizma sta

tu dobro razvita lesna industrija in kmetijstvo.

Pokrajino med Radovljico in Kranjem imenujemo

Dobrave. To je najbolj gozdnat in najmanj uravnan del

Ljubljanske kotline, zato večjih naselij v tem delu ni.

Med Kranjem, Škofjo Loko in Medvodami leži

Kranjsko-Sorško polje, ki je v celoti nasuto s prodom

in razrezano v terase. Upravno, industrijsko in

prometno središče pokrajine je Kranj. Večji naselji sta še

Škofja Loka in Medvode.

Vzdolž Kamniške Bistrice leži Kamniškobistriško

polje, ki je kmetijsko najbolj pomemben del

Ljubljanske kotline. V Domžalah, Mengšu in Kamniku

so pomembne dejavnosti storitve, obrt in industrija.

Pokrajina je gosto poseljena in močno urbanizirana.

Povzetek

Ljubljanska kotlina leži v zgornjem porečju Save in je

najgosteje poseljena slovenska pokrajina. Ima zelo dobre

prometne povezave z ostalimi deli države in z Evropo.

Ljubljana je gospodarsko in upravno središče Republike

Slovenije.

Ponovi

1. Opiši lego Ljubljanske kotline in jo pokaži na stenskem

zemljevidu.

2. Poimenuj posamezne dele Ljubljanske kotline.

3. Opiši vlogo Ljubljane v Sloveniji.

Razmisli

Zakaj je imela Ljubljanska kotlina že od nekdaj velik pomen?

Na zemljevidu poišči reke

v Ljubljanski kotlini.

Ljubljansko

barje

Je mokrišče na pragu

Ljubljane in zatočišče številnih

redkih živalskih in rastlinskih vrst.

Hkrati je pomemben vir pitne

vode in skupaj z Ljubljanico

bogato arheološko

najdišče.

Vrhnika

Gradaščica

Ljubljansko barje

IškaLjubljanica

Sava

Ljubljansko

Ljubljana

polje

Vzdolž Save leži Ljubljansko polje, ki je na debelo

nasuto s prodom, na njem stoji severni del Ljubljane.

Najjužnejši ter hkrati najnižji in najmlajši del

Ljubljanske kotline je Ljubljansko barje. Nanosi gline

in peska so tu debeli tudi več kot sto metrov. Osrednji

del barja je mokrišče, ki je pogosto poplavljeno.

Na zemljevidu poišči kraje, ki so omenjeni v besedilu.

Severno od Ljubljane je gosto poseljeno Kamniškobistriško polje, kjer najdemo številne

industrijske obrate, obrtne delavnice in farme.

Kranj

Kranj je eno največjih mest v Sloveniji in hkrati

gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče

Gorenjske. Leži na severu Kranjsko-Sorškega

polja. Mesto je bilo pomembno že v srednjem

veku. Hiter razvoj pa je mesto doživelo po drugi

svetovni vojni z razmahom industrije.

66 PREDALPSKE POKRAJINE

Kakšne so družbene značilnosti

Ljubljanske kotline?

Ljubljanska kotlina je osrednja slovenska pokrajina,

kjer živi več kot četrtina vsega prebivalstva. Zaradi

dobrih možnosti za zaposlitev je prebivalstvo na tem

območju vedno naraščalo hitreje kot v drugih delih

Slovenije. Zato je Ljubljanska kotlina danes najgosteje

poseljeno območje Slovenije z velikimi naselji.

Skoraj vsa večja naselja ležijo na obrobju kotline ob

pomembnih prometnih poteh. Celotna kotlina ima

odlične prometne povezave z ostalimi deli Slovenije

in z Evropo; tu je tudi naše največje letališče. Na

širokih terasah so se razvile rodovitne prsti, ki dajejo

skupaj z ugodnim podnebjem dobre osnove za

kmetijstvo. Večina mest na tem območju se je v času

industrializacije razvila v močna industrijska središča,

v katerih danes prevladujejo storitvene dejavnosti. Vse

večji pomen ima turizem.

Naštej turistična središča v Ljubljanski kotlini.

Ljubljana

Prvi naseljenci na območju Ljubljane so bili koliščarji. Sledili so jim Veneti, Iliri, Kelti, Rimljani in od 8. stoletja

naprej Slovani. Prva omemba imena Ljubljana sega v 12. stoletje.

Ljubljana je po potresu leta 1895 močno spremenila svojo podobo, po razpadu Avstro-Ogrske pa tudi

družbeno vlogo. Postala je upravno, politično in kulturno središče Slovenije in dobila številne pomembne

ustanove – Univerzo, Narodno galerijo, Akademijo

znanosti in umetnosti. Po drugi svetovni vojni je sledil

hiter gospodarski razvoj mesta, naraščanje števila

prebivalstva in širjenje mesta. Z osamosvojitvijo je

postala Ljubljana glavno mesto Republike Slovenije.

Ljubljana je danes upravno, gospodarsko, trgovsko,

poslovno, znanstveno in izobraževalno središče

Slovenije. V Ljubljani živi dobra desetina prebivalstva

Slovenije.

PREDALPSKE POKRAJINE 67

Od prejšnjič ...

V Predalpskih pokrajinah najdemo kar štiri od sedmih

največjih mest, najbolj industrializirana območja,

sedež nekaterih največjih družb in številne energetske

objekte.

Uvodna motivacija

Učitelj si skupaj z učenci ogleda spletno stran: http://

www.dz-rs.si/index.php?id=66, kjer so podani vsi

podatki o zgradbi parlamenta. Učenci povedo, da je

parlament v Ljubljani, ker je Ljubljana glavno mesto

Slovenije.

Aktivnosti

Učitelj učencem projicira skice nastanka rečnih teras in jim

ob njih razloži, kako in kdaj so nastale.

V Ljubljani so številne ustanove, ki jih drugje v Sloveniji nimamo,

med njimi tudi živalski vrst. Učenci obiščejo spletno

stran živalskega vrta in naštejejo živali, ki jih lahko obiščemo

(http://www.zoo.si/).

Učitelj učence razporedi v skupine. Vsaka skupina dobi nalogo,

da predstavi Ljubljano, vendar dobijo njihove naloge

tudi podnaslove:

▶ Zgodovina Ljubljane

▶ Ljubljanski grad

▶ Pomembne ustanove v Ljubljani

▶ Ljubljana kot glavno mesto

▶ Znamenitosti v Ljubljani

▶ Simbol mesta Ljubljana

▶ Ljubljana danes

Učenci s pomočjo zemljevida pokažejo in poimenujejo

večje kraje v Ljubljanski kotlini.

78

More magazines by this user
Similar magazines