Views
4 years ago

Oil Bonus Certificate 20 - Cyrrus

Oil Bonus Certificate 20 - Cyrrus

Oil Bonus Certificate 20 -

Oil Bonus Certificate 20 Investiční produkt bez kapitálové ochrany Nabízený certifikát umožňuje investorovi získat bonusový výnos 9 % ročně, který bude vyplacen na konci investičního období (únor roku 2014). Podmínkou je, aby cena ropy typu brent neklesla během sledovaného období o 30 % a více od závěrečné ceny ke dni úvodního ocenění certifikátu. Ropa je jednou z nejvýznamnějších komodit a její cena je významným indikátorem kondice světové ekonomiky. Po silné korekci během druhého čtvrtletí roku 2012 došlo k opětovnému nárůstu ceny a v současnosti se ropa typu brent pohybuje v bočním trendu na cenách 105 – 115 USD za barel. Nabízený bonusový certifikát je ideálním řešením pro investory, kteří očekávají stabilní vývoj cen ropy a kteří preferují určitou míru ochrany. Zde tuto ochranu reprezentuje ochranný polštář chránící před potenciálním poklesem podkladového aktiva až o 30 %. Certifikát je investičním produktem bez plné kapitálové ochrany, ale vzhledem k záchranné bariéře je bezpečnější než přímá investice do komodity. pro investory hledající nadprůměrný výnos při stabilním vývoji trhu. BONUSOVÝ CERTIFIKÁT PŘÍLEŽITOST K VÝPLATĚ 109 % VLOŽENÉ INVESTICE (9% ROČNÍ VÝNOS) OCHRANNÁ BARIÉRA NASTAVENA NA 70 %; V SOUČASNOSTI NA HODNOTĚ 77,448 USD* 12-MĚSÍČNÍ INVESTIČNÍ OBDOBÍ BEZ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Jde také o vhodný produkt OČEKÁVANÝ TREND INVESTIČNÍ HORIZONT klesající boční rostoucí 3 roky *Při závěrečné ceně futures na ropu typu brent k 11.1.2013, tj. 110,64 USD, Zdroj: Reuters

Austria Bonus Garant 9 - Cyrrus
RopaGarant_II - Cyrrus
Ropa Garant CZK 2011–2015 - Cyrrus
Commodity protect CZK.pdf - Cyrrus
BRIC Garant CZK.pdf - Cyrrus
Stocks & Commodity Garant CZK - Cyrrus
Commodity Garant II CZK 2012 – 2016 - Cyrrus
10 % Europa Performer CZK II - Cyrrus
Soft Commodity Protect CZK - Cyrrus