bud_ems_rc35.pdf(197kB) - Buderus

buderus.sk

bud_ems_rc35.pdf(197kB) - Buderus

[ Vzduch ]

[ Voda ]

Regulačný systém

Logamatic EMS

Ovládacia jednotka RC35

[ Zem ]

[ Buderus ]

Geniálne jednoduchá, jednoducho geniálna

Vykurovanie v súlade s prírodou


Ovládacia jednotka Logamatic RC35

premýšľa spolu s Vami

V spoločnosti Buderus je technika pre ľudí - a nie naopak. Preto hľadáme

vždy nové možnosti, aby sme vylepšili riadenie a ovládanie vykurovacích systémov

a dosiahli ešte väčší komfort. Inteligentná ovládacia jednotka Logamatic RC35

nasadila latku veľmi vysoko. Schopnosť dialógu a premýšľania spolu s užívateľom

umožňujú uskutočniť optimálne nastavenie tak jednoducho, ako nikdy predtým.

Otočný gombík

umožňuje bez námahy pohyb v menu

Tlačidlá pre základné funkcie

pre rýchly prístup k najdôležitejším oblastiam

nastavení

Grafický displej

s podsvietením pre výbornú čitateľnosť

Tlačidlá pre rozšírené funkcie, menu ovládania

a servisná rovina

Prístup k systému, v ktorom je všetko jasne

a logicky usporiadané

Ovládacia jednotka Logamatic RC35

Maximálny užívateľský komfort

Ako u všetkých ovládacích jednotiek systému managementu energie EMS

je aj u novej ovládacej jednotky Logamatic RC35 použitý spôsob ovládania „stlačiť

a otáčať“. Veľkou výhodou je komunikatívny displej so zrozumiteľným textom, ktorý

vás spoľahlivo sprevádza logicky štruktúrovaným menu. Návod na ovládanie preto

nepotrebujete. Servisný technik tu nájde dva body menu, aby mohol uskutočniť

nastavenia. Pod bodom menu „Rýchla obsluha“ môže veľmi rýchlo vykonať parametrizáciu

najdôležitejších nastavení. Druhý bod menu „Nastavenia“ je určený pre optimalizáciu

vykurovacieho zariadenia a umožňuje individuálne prispôsobenie

parametrov zariadenia.

2


Regulačný systém

Logamatic EMS

Ovládacia jednotka RC35

Novinky, ktoré mnohé uľahčia

Jednoznačné dotazy a kontrolné upozornenia na displeji ovládacej jednotky vedú

servisného technika rýchlo a spoľahlivo pri uvádzaní do prevádzky. Logamatic RC35

sa napríklad pýta, či je pri podlahovom kúrení inštalovaný strážca teploty. Aj výber

a nastavenie vykurovacej krivky, dokonca aj jej ofset sú veľmi jednoduché vďaka

okamžitému zobrazeniu na grafickom displeji. Pre diagnostiku pri údržbe, alebo pri

poruche ponúka menu funkčný test paralelne k možnosti manuálneho zapnutia

všetkých komponentov aj zobrazenie všetkých relevantných meraných hodnôt.

„Ovládacia jednotka RC35 má veľmi príjemné

užívateľské prostredie, tak pre zákazníkov

ako aj pre odborníkov.“

Komfort, ktorý ocení každý užívateľ

Pomocou tlačidla „Menu/OK“ sa dajú jednoducho a rýchlo nastaviť parametre ako

spínacie časy, party, či prestávka vo vykurovaní. Pomocou otočného gombíka možno

zmeniť priestorovú teplotu spontánne a bez zásahu do konfigurácie v servisnej

rovine. Výhodou je, že pri ďalšom spínacom bode sa teplota automaticky vráti do

pôvodného stavu. Pri každodennom používaní je veľmi praktické aj grafické zobrazenie

priebehu vonkajšej teploty aktuálneho a predchádzajúceho dňa. Tieto a mnohé

iné zaujímavé hodnoty je možno priamo vyvolať tlačidlom „Info“.

Výhody veľkej spoločnosti

Spoločnosť Buderus ponúka kompletný program vykurovacej techniky a technologických

komponentov ako aj managementu vykurovania. Všetky komponenty vykurovacieho

zariadenia sa dajú navzájom optimálne zosúladiť, prepojiť a regulovať.

To umožňuje maximálnu energetickú efektívnosť, úsporu nákladov a možnosť rozširovania.

Regulačný systém Logamatic EMS dokonale prepája všetky komponenty

vykurovacieho zariadenia, v prípade potreby sa dá systém jednoducho rozšíriť.

Preľad výhod ovládacej jednotky RC35:

❚ príjemné užívateľské prostredie: všetky údaje

o zariadení, kotle, a horáku si možno prečítať

na displeji

❚ komunikácia s užívateľom formou dialógu

s vysvetlovaním

❚ integrovaná „meteorologická stanica“ s grafickým

zobrazením vonkajšej teploty

❚ podpora servisného technika pri parametrizovaní

vrátane automatických varovných

upozornení

3


Kvalitná vykurovacia technológia si vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Buderus preto dodáva kompletný program výhradne

prostredníctvom kúrenárov. Spýtajte sa kúrenára na vykurovaciu techniku spoločnosti Buderus, informujte sa v jednej

z našich pobočiek alebo nás navštívte na Internete.

Váš kompetentný partner pre vykurovanie:

Buderus Vykurovacia technika spol. s. r. o.,

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava,

Tel.: (02) 4445 6960, 6966, 8447, 8449,

Fax: (02) 44255420

e-mail: buderus@buderus.sk, www.buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines