UPRAVLJANJE BLAGOVNE ZNAMKE UNIOR TURIZEM Vsebinska ...

slovenia

UPRAVLJANJE BLAGOVNE ZNAMKE UNIOR TURIZEM Vsebinska ...

UPRAVLJANJE BLAGOVNE

ZNAMKE

UNIOR TURIZEM

Vsebinska podlaga za

oblikovanje komunikacijske

strategije

PROGRAMI DRUŽBE DRU BE

ODKOVKI

45 %

Prodaja: 56 mio €

Zaposleni: 930

RO NO ORODJE

27 %

Prodaja: 33 mio €

Zaposleni: 547

UNIOR

STROJNA OPREMA

13 %

Prodaja: 16 mio €

Zaposleni: 354

TURIZEM

15 %

Prodaja: 18 mio €

Zaposleni: 464

KLJU NI PODATKI

VIZIJA

* % $ $

( $# %# '

& '

) #

"# ! $%

* Opomba: skupina Unior

!

+ % #%%$

% ! $ $

#, $ $

% $ # %

% $ $ $ - $#

% , ! % % #$ #

$% '% $$ % # .$

/ /

1


VREDNOTE

0 ! % !

& % % #

/!

1 $ $ % $ - $ '

, % #

( # #$ %

# / % # $ #

NAMEN RAZISKAVE

$ % $# # % $

, $ % 2 '

#, $ ' + ,#3

4 ! ) $ $ $ % 3

, $ $% % $ !

% $ % % , $

#, $ , +

% $ ' /! % / %

$ , $ '

RAZISKOVALNE METODE

UNIOR TURIZEM

BODO A prepoznavna

znamka

56 4 7 8 4 4 ) 9 :.

6 4 7 6 ) . ) & .

; 6 4 7 : 9 8 . : ) 4 ) 9 &

< + 8.+ 0

2


NAMIZNO RAZISKOVANJE

FOKUSNE SKUPINE

*4 : 9 =9 9 $% %

3 #3 % $ 3% #

*4 +. =9 9 $

#% #

% /

! ! " " #$

ž

ž %$"&'(

%$"&'(

) $ *

*

+ + , , - - . . //- //- 0 0 0 0 -

-

" " *

1" 1"

$ $ !" !" ! ! " " 2"

2"

3 3 -

-

FOKUSNE SKUPINE

09.0 ) : ) ) &

)+9 & " ) 5> 7 # 7 /

, 3 $ !

0 + 0 0 & " ) 5>7 ? #

/ % ,

RAZISKAVA PO METODI CATI

)*: @ 94 .< 5 ?

.& .4. + +9 94 .< % #3% %3

5 ,

+ +5>A ? *.+

3


IMIDŽ IMID BLAGOVNIH ZNAMK

BISTVO

ZNAMKE:

•tam se vedno

nekaj dogaja

•lepo je tam, mir

•pestra

ponudba:

bazen, savna,

športne

dvorane, disko,

letno - zimsko

sankanje

•povezana s

termami Zre e

•terenski avto

(povezano s

hribi, manjšo

dostopnostjo)

•potrebne

posodobitve

infrastrukture:

vle nice,

smu iš a

KARAKTER

ZNAMKE:

•družinskost

•prijaznost

•zeleno

•pestro in

aktivno

življenje

•moderna, se

modernizira

•športni duh

•doma nost

•sigurnost

ODNOS

UPORABNIK /

ZNAMKA:

•želijo si biti

obiskovalci Rogle

•Rogla ves as

iš e alternative, ni

stati na

•mlajši, aktivni:

Rogla jim je vše

za sprostitev,

oddih, ker ima

pestro ponudbo

športnih aktivnosti

•nadstandardni:

vše jim je pestra

ponudba,

smu iš a niso ni

posebnega, v

naselju ni miru

(pikniki, glasba),

okolica je lepa

VREDNOTE

ZNAMKE:

•narava

•šport

•veselje

•družabnost

•sprostitev

•mir

•zabava

•družina

PRI AKOVANJA OD TURISTI NIH STORITEV

IMIDŽ

POTROŠNIKA:

•mlade družine

•ljudje, ki se

veliko ukvarjajo s

športom

•raziskovalci

narave

•zaposleni v

pisarnah (tajnice)

•poslovni turisti

(seminarji,

sestanki)

•srednji ali višji

srednji razred

•šola v naravi

•športniki

, % # % B $ %

$#! B %

%

SAMOPODOBA

UPORABNIKOV ZNAMKE:

•zelo aktivni, mora se

dogajati

•radi se zabavajo in družijo

•želijo si pestre in

organizirane ponudbe

(mlajši: predvsem šport,

zabava in no no dogajanje;

starejši in nadstandardni:

tenis, golf, kulinarika)

• im ve dostopnih

informacij o možnih

aktivnostih v letoviš u

•mladi bolj ob utljivi na ceno,

starejši, nadstandardni manj

mlajši, aktivni: zelo

zaposleni ali študenti, veliko

se ukvarjajo s športom,

potujejo, dovzetni do novosti

in sprememb, uživajo v

svobodi, prostranosti

•nadstandardni: aktivni

upokojenci, še vedno delajo,

se izobražujejo in si radi

privoš ijo kvaliteten oddih

% # $% , % 3# # C

ANALIZA MO I ROGLE

V ODNOSU DO KONKUREN NE DESTINACIJE

Poglabljanje

odnosa

potrošnika

z destinacijo

Rogla

zadovoljstvo

22,5%

obisk 23,5%

naklonjenost

56,5%

prepoznavanje

95,6%

priporo anje

5,1%

pripadnost

11,2%

konkuren na

destinacija

zadovoljstvo

25%

obisk 26,2%

naklonjenost

56,8%

prepoznavanje

96%

priporo anje

4,7%

pripadnost

10%

V obeh fazah raziskave (kvalitativni in kvantitativni) zabeležen zelo pozitiven

odnos Slovencev do Rogle:

• v emocionalnem kontekstu Rogla zaznana kot topla, doma na in zaželena

destinacija.

• globina odnosa potrošnika z Roglo je primerljiva globini odnosa

konkuren ne destinacije.

PRI AKOVANJA: AKTIVNI / NADSTANDARDNI

$ $% #

$ % ! ,

$#! % ! '% $

% $

% $% % /

$/ , % ! '% $ , #B3 %3

% # C

% % $

N=1.057

4


PERCEPCIJA NOVE ZNAMKE - nadstandardni

Percepcija nove znamke - aktivni

Kaj naj posamezni planeti

v bodo e sporo ajo?

Vrednote?

ROGLA:

mir

narava

istost, neokrnjenost

adrenalin, aktivnost

zdravje

KRVAVEC:

adrenalin, aktivnost

narava

zdravje

TERME ZRE E:

dogajanje

pristnost – lokalno

posebnosti

pristna kulinarika

odprtost

narava

zdravje

Kaj naj v bodo e

sporo a nova federacija?

Vrednote?

sprostitev

pozitivnost

nova

doživetja

prijaznost

narava

adrenalin

aktivnost

pristnost

zdravje

PERCEPCIJA KOMUNIKACIJSKIH KANALOV

Percepcija vsebinskega

okvira za novo znamko in

predlogi

“na Krvavec greš smu at,

v Zre e se greš kopat, na

Roglo greš migat –

poudarit skrb zase”

slogan, povezan z

zdravjem, naravo in

aktivnostjo: “sožitje z

naravo”

s panoramskimi izleti

povezat destinacije

kakšno latinsko ime

! # $3 # $3% $E

# / E

+9 #!# ! '

$ '

,#%$ ' #%

B ! %

ASOCIACIJE: UNITUR, UNIQUE, UNILIFE – nadstandardni

+

!

"#$ #$

%& "

# # " "

' (

)*

# *" "

"+

%"#$ $ )*

#*" #

)* "

+ " )

", +

ZAKLJU EK

D .

"+

"+ )*

# -

# +

# + % #%

*6.

%* + #

"+ )*

*

# % +

! $ $ F $ %

% 3 %3

, % # %3B# % # %3 ! %3

%$ %3 %# # , 3 % ,

# # $#! ,# # 3

, ! 3 %$

$ %$ ! $

$ #% # , 3 $

! # % $ 3 # %

% $ % ! $

%! G 8 ! /

#

5


HVALA ZA POZORNOST!

8

More magazines by this user
Similar magazines