ediční plán 2013 - Časopis stavebnictví

casopisstavebnictvi.cz

ediční plán 2013 - Časopis stavebnictví

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

časopis

ediční plán 2014

www.casopisstavebnictvi.cz


Profil časopisu

Stavebnictví je odborný časopis České komory

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů

ve stavebnictví v ČR.

Čtenáři:

− autorizovaní inženýři a autorizovaní technici činní ve výstavbě

− osoby s rozhodovací pravomocí ve stavebních firmách a u výrobců stavebních hmot

− státní správa a odborné školy

Náklad (auditovaný):

Periodicita:

Jazykové mutace:

Rozsah:

32 410 výtisků

měsíčník (letní a zimní dvojčíslo)

čeština

anglicky: názvy článků, anotace a klíčová slova

80 stran formátu A4

časopis

Stavebnictví je členem

Seznamu recenzovaných

periodik vydávaných

v České republice*

*seznam zřizuje

Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR

www.casopisstavebnictvi.cz

59 112 * čtenářů – profesionálů

činných ve stavebnictví

* průměrná čtenost podle průzkumu ESF MU Brno


Tematické zaměření 2014

Vydání Téma Mediální podpora komerčních akcí Vydání časopisu

č. 01–02/14

(leden–únor)

č. 03/14

(březen)

č. 04/14

(duben)

Obchodní centra, pasáže, galerie DŘEVOSTAVBY PRAHA 29. 1. 2014

Příprava, realizace a provoz staveb 7. 3. 2014

Stavební systémy I IBF, DSB, URBIS TECHNOLOGIE, URBIS INVEST, ENVIBRNO 8. 4. 2014

č. 05/14

(květen)

Kvalita a podpora jakosti

ve výstavbě

7. 5. 2014

č. 06–07/14

(červen–červenec)

č. 08/14

(srpen)

č. 09/14

(září)

Konstrukční řešení staveb 9. 6. 2014

Dopravní terminály konference Městské inženýrství 2014 7. 8. 2014

Stavební systémy II FOR ARCH PRAHA 4. 9. 2014

č. 10/14

(říjen)

Trendy v bytové výstavbě

a energetická náročnost staveb

DNY STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY 2014 7. 10. 2014

č. 11/14

(listopad)

č. 12/14

(prosinec)

Obnova staveb 7. 11. 2014

Zahraniční zakázky ANKETY: TOP STAV 100, MID-TOP STAV 8. 12. 2014


ILY si užíváme.

stavební systém,

Skvělé cihly pro Váš dům

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

Záštita

Svaz průmyslu

a dopravy ČR

Hospodářská

komora ČR

Měřicí, řídicí, automatizační

a regulační technika

Turecko – partnerská země

MSV 2013

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1

647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 926

cena 68 Fax: Kč+420 541 153 044

Ministerstvo průmyslu

msv@bvv.cz

a obchodu www.casopisstavebnictvi.cz

www.bvv.cz/msv

Mezinárodní dopravní veletrh

8.–10. 10. 2013, www.bvv.cz/eurotrans

Brno – Výstaviště, pavilon G2

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

08/13

MK ČR E 17014

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

Hra struktur a barev

Představujeme Vám nová progresivní technická řešení.

Nekonečné možnosti vzhledu fasády, design dřeva, betonu, hladkých kovových ploch. To vše nabízí novinka Baumit CreativTop,

tenkovrstvá probarvená omítka, která umožňuje vytvořit tradiční i designové povrchové úpravy fasád. Nejen pro zateplovací

systémy Baumit to znamená dosud neznámé povrchové úpravy v různých strukturách a technikách.

CreativTop Max, CreativTop Trend, CreativTop Fine a CreativTop S-Fine jsou čtyři modifikace této

jedinečné fasádní omítky od nejhrubší až po nejjemnější strukturu. Široká paleta odstínů Baumit Life

a různé techniky zpracování omítky otevírají společně s důvtipem architektů nekonečné možnosti

pro originální vzhled fasády.

cena 68 Kč

Váš dům. Vaše barvy. Váš život.

www.casopisstavebnictvi.cz

Baumit inz CreativTop 210x297mm.indd 2 17.05.13 12:22

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

Eurovia_inz_zeleznice-techn_210x297.indd 1

cena 68 Kč

www.casopisstavebnictvi.cz

4/16/2013 5:22:29 PM

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

cena 68 Kč

www.casopisstavebnictvi.cz

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Srdečně Vás Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

zveme na návštěvu

našeho stánku

č. 123 v pavilonu P

na veletrhu IBF

Brno ve dnech

23.–27. 4. 2013.

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

Atraktivní barevné tóny fasádních omítek z kolekce Baumit Life získáte nyní

. Bezbariérový přechod z obytných do venkovních prostor . Špičkové tepelně izolační vlastnosti

za základní cenu – bez příplatků za barevný odstín.

. Vhodné pro novostavby, rekonstrukce i zimní zahrady . Široká paleta barev a povrchových imitací

. Možnost realizace nadrozměrných prvků o šířce až 10m . Snadná manipulace a vysoká bezpečnost

Fasáda nekonečných možností

Vyberte si tu nejhezčí barvu pro Váš dům a slavte s námi 20. narozeniny, využijte jedinečnou nabídku Pasivní cihlový dům HELUZ TRIUMF nabízí příjemné vnitřní prostředí pro bydlení. To je umožněno použitím

stavebního systému HELUZ – cihel FAMILY, stropů, panelů a překladů. Dům je vybaven nuceným

fasád. Pomocí kreativních technik Vás seznámíme s nezaměnitelným designem pohledového betonu, dřeva

Série seminářů Baumit Akademie 2013 představí nová progresivní technická řešení a nejnovější trendy v oblasti

od Baumitu! Váš kompetentní prodejce stavebnin Vám nyní nabídne prvotřídní fasádu za mimořádných

větráním s rekuperací tepla.

18. mezinárodní

Dřevo a a kovových stavby prvků.

Stavební centrum

podmínek. Naše nabídka se vztahuje též na výrobky pro originální ztvárnění fasád v designu dřeva

stavební veletrh

Brno

EDEN 3000

a pohledového betonu.

PŘIJĎTE VYZKOUŠET DO NAŠICH PRODEJEN:

Zdravé bydlení

Zájemci o prohlídku pasivního domu HELUZ TRIUMF na BRNO Výstavišti . OLOMOUC České Budějovice . OPAVA se mohou . OSTRAVA přihlásit na www.heluz.cz. . PRAHA . TEPLICE . ZLÍN

Zdravé mikroklima a pohoda vnitřního prostředí jsou rozhodujícími faktory komfortu

Všechny omítky Baumit bez příplatku za barevný odstín

Tento objekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Společnost HELUZ na realizaci stavby spolupracovala s firmami Recifa, Cemix, SIKO, Atrea, Sulko, Schneider Electric, IQ Domy

a kvality života. Představíme Vám novou skupinu výrobků pro povrchové úpravy interiérů,

Více informací naleznete na www.baumitlife.com

a ECO-DESIGN.

které svými výjimečnými vlastnostmi dokonale naplní Vaše představy zdravého bydlení.

Mezinárodní veletrh nábytku

Nejrozsáhlejší barevný systém pro fasádu

a interiérového designu

Baumit Akademie je součástí programu

www.heluz.cz

celoživotního vzdělávání členů ČKA (2 body) a ČKAIT (1 bod).

cena 68 Kč

zákaznická linka 800 212 213

www.sulko.cz . 800 155 156 Skvělé cihly pro Váš důmcena 68 Kč

cena 68 Kč

Baumit. 20 let nápadů s budoucností.

www.BaumitAkademie.cz

www.casopisstavebnictvi.cz

www.casopisstavebnictvi.cz

www.casopisstavebnictvi.cz

Baumit inz akce Life 210x297mm.indd 1 22.2.2013 14:44:46

Baumit inz BA2013 210x297mm.indd 1 19.12.2012 7:24:40

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Časopis stavebních inženýrů, techniků a podnikatelů • Journal of civil engineers, technicians and entrepreneurs

cena 68 Kč

www.casopisstavebnictvi.cz

Distribuce časopisu

32 410 distribuovaných auditovaných výtisků

• předplatitelé a vyžádaná distribuce na jméno

– Projektové firmy*

– Inženýrské firmy*

– Stavební firmy*

– Výrobci stavebních hmot

– Stavební úřady pověřených obcí a měst

– Krajské úřady, ministerstva

– Školy (učňovské, střední odborné, vysoké)

– Zahraniční VIP partneři

* zahrnuje všechny členy ČKAIT, ČSSI a SPS v ČR

2013

09/13

MK ČR E 17014

časopis

55. mezinárodní

strojírenský

veletrh

stavebnictví

MSV 2013

časopis

2013

Baumit

stavebnictví

Fasáda

CreativTop

nekonečných možností

2013

06–07/13

MK ČR E 17014

časopis

stavebnictví

2013

05/13

MK ČR E 17014

časopis

stavebnictví

2013

04/13

MK ČR E 17014

časopis

stavebnictví

Slavte

s námi

2013

03/13

MK ČR E 17014

časopis

HS PORTAL

zdvižně posuvné dveře

Dopřejte si elegantní a velkorysé

propojení domu se zahradou

stavebnictví

2013

02/13

MK ČR E 17014

časopis

Brno – Výstaviště

stavebnictví

23.–27. 4. 2013

Zveme Vás!

2013

01/13

MK ČR E 17014

časopis

stavebnictví

20 let na českém trhu!

MSV 2013

Baumit Akademie 2013

startuje!

radíš

7.–11. 10. 2013

Brno – Výstaviště, www.bvv.cz/msv

montované konstrukce

stavba roku: bytový dům v Procházkově ulici

dopravní stavby: švýcarský železniční zázrak

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,

ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

facility management

oceněná lávka v Českých Budějovicích

výškové stavby: Tokyo Sky Tree

obvodové pláště budov

stavba roku: obnova kláštera v Hostinném

recenze: Stavební kniha 2013

energetické zdroje a systémy

realizace: Malá vodní elektrárna Svijany

komentář: Stavebnictví a profesní prestiž

stavební technologie

fotoreportáž: Trojský most

stavba roku: pasivní bytová vila

heluz triumf – dům pro budoucnost

První pasivní dům z jednovrstvého cihelného zdiva v ČR

nosné konstrukce staveb

stavba roku: Centrum technického vzdělávání v Ostrově nad Ohří

kauza: zrušení Ředitelství vodních cest ČR

Úspory energií

a možnosti financování přináší:

prostorová a stavební akustika

příloha: Dřevostavby 2013

realizace: plavecký areál Šutka konečně v provozu

www.stavebniveletrhybrno.cz

www.mobitex.cz

FČS 2013

9. ročník nejvýznamnějšího odborného

setkání klíčových hráčů stavebního

trhu v ČR

Již 5. března!

energeticky efektivní budovy

stavba roku: administrativní budova Qubix 4

osobnost stavitelství: Konrád Jaroslav Hruban


zpětná vazba

„Naše společnost prostřednictvím časopisu Stavebnictví prezentuje svoje stavební schopnosti a dovednosti na

zrealizovaných stavbách, neboť právě odborníci z řad čtenářů časopisu jsou schopni je vyhodnotit a v případě

potřeby nás oslovit ke spolupráci.”

Jan Soukup, obchodní ředitel, Reko Praha, a.s.

„Časopis Stavebnictví je pro naši společnost silným a spolehlivým partnerem pro komunikaci směrem

k odborné veřejnosti ve stavebním odvětví. S jeho pomocí máme možnost objektivně a především kvalitně

informovat český trh nejen o novinkách a inovacích v portfoliu produktů Isover, ale především také o vizích

a aktivitách společnosti na podporu trvale udržitelného stavění v ČR.”

Veronika Zemková, marketingový specialista, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover

„Časopis Stavebnictví je pro nás profesionálním partnerem při oslovení skupiny stavebních expertů,

kterým zde představujeme naše inovativní produkty a s nimi spojená technická řešení.”

Vladimír Steiner, obchodní a marketingový ředitel, Schindler CZ, a.s.


Web časopisu Stavebnictví

byl v roce 2010 vybrán jako kvalitní

zdroj informací Národní knihovnou ČR

a zařazen do České národní

bibliografie. Stránky jsou Národní

knihovnou ČR archivovány a stávají

se tak součástí českého kulturního

dědictví.

www.webarchiv.cz

Web časopisu

Úplný archiv všech vydaných čísel časopisu.

Navíc aktuální zpravodajství z odborného

světa stavbařů!

Měsíční návštěvnost v roce 2013:

28 324 návštěvníků

48 686 zhlédnutých stránek

33 % vracejících se čtenářů

www.casopisstavebnictvi.cz


inzerce v časopise Stavebnictví

Formáty a orientační ceník inzerce

Formát Rozměry (zrcadlo) (čistý formát) Ceny (bez DPH)

2. strana obálky – 210x297 mm 75 000 Kč

3. strana obálky – 210x297 mm 70 000 Kč

4. strana obálky – 210x297 mm 79 000 Kč

1/1 strana 185x254 mm 210x297 mm 67 000 Kč

1/2 strany u editorialu 90x254 mm 103x297 mm 39 900 Kč

1/2 strany na šířku 185x125 mm 210x147 mm 35 900 Kč

1/2 strany na výšku 90x254 mm 103x297 mm 35 900 Kč

1/3 strany na šířku 185x82 mm 210x104 mm 24 900 Kč

1/4 strany na šířku 185x61 mm 210x82 mm 19 900 Kč

1/4 strany na výšku 43x254 mm 55x297 mm 19 900 Kč

1/8 strany na výšku 43x125 mm 55x147 mm 9 900 Kč

vizitka 90x50 mm – 4 900 Kč

1/1 strana PR článek – – 49 000 Kč

1/2 strany PR článek – – 29 900 Kč

Termíny

Vkládaná a jiná inzerce

Vkládaná, vlepovaná a jiná inzerce je možná jen po předchozí dohodě.

do 50 g 38 000 Kč do 100 g 44 000 Kč jiná – dohodou

Grafický návrh inzerce

Příplatek 15 % z ceny inzerce.

Uzávěrka

objednávek inzerce

Uzávěrka

inzertních podkladů

Termín vydání

časopisu

č. 01–02/14 (leden–únor) 31. 12. 2013 10. 1. 2014 29. 1. 2014

č. 03/14 (březen) 5. 2. 2014 14. 2. 2014 7. 3. 2014

č. 04/14 (duben) 7. 3. 2014 17. 3. 2014 8. 4. 2014

č. 05/14 (květen) 7. 4. 2014 16. 4. 2014 7. 5. 2014

č. 06–07/14 (červen–červenec) 7. 5. 2014 16. 5. 2014 9. 6. 2014

č. 08/14 (srpen) 7. 7. 2014 16. 7. 2014 7. 8. 2014

č. 09/14 (září) 5. 8. 2014 13. 8. 2014 4. 9. 2014

č. 10/14 (říjen) 8. 9. 2014 17. 9. 2014 7. 10. 2014

č. 11/14 (listopad) 7. 10. 2014 17. 10. 2014 7. 11. 2014

č. 12/14 (prosinec) 6. 11. 2014 14. 11. 2014 8. 12. 2014

Podklady

Pouze elektronická data. Plnohodnotné tiskové PDF, fonty v křivkách, obrázky CMYK, 300 dpi.

Podklady v PDF lze zaslat na e-mail: pichova@expodata.cz nebo uložit na FTP server (adresa: ftp.expodata.cz, jméno uživatele: ftpoptika, heslo: ftpoptika).

Objednávky inzerce

Daniel Doležal

Tel.: +420 602 233 475

E-mail: dolezal@casopisstavebnictvi.cz

EXPO DATA spol. s r.o., Výstaviště 1, 648 03 Brno

Igor Palásek

Tel.: +420 725 444 048

E-mail: palasek@casopisstavebnictvi.cz

Věra Pichová

Tel.: +420 541 159 373

E-mail: pichova@expodata.cz


Kontakty

Vydavatel

EXPO DATA spol. s r.o.

Výstaviště 1

648 03 Brno

www.expodata.cz

IČ: 44960751

DIČ: CZ44960751

OR: Krajský soud v Brně,

odd. C, vl. 3809

Adresa redakce

Časopis Stavebnictví

Sokolská 15

120 00 Praha 2

Tel.: +420 227 090 500

Fax: +420 227 090 614

Šéfredaktor

Jan Táborský

Tel.: +420 602 542 402

taborsky@casopisstavebnictvi.cz

Obchod

Daniel Doležal

Tel.: +420 602 233 475

dolezal@casopisstavebnictvi.cz

Igor Palásek

Tel.: +420 725 444 048

palasek@casopisstavebnictvi.cz

Předplatné

Věra Pichová

Tel.: +420 541 159 373

Fax: +420 541 153 049

pichova@expodata.cz

More magazines by this user
Similar magazines