Views
4 years ago

Yeni Azərbaycan poeziyası və Hamlet İsaxanlı

Yeni Azərbaycan poeziyası və Hamlet İsaxanlı

Yeni Azərbaycan poeziyası və Hamlet

Metin Turan KİVATEK-in Türkiyə başqanı, şair-filoloq Yeni Azərbaycan poeziyası Hamlet İsaxanlı Azərbaycan poeziyası öz ənənəvi formasına sadiq qalmaq xüsusiyyətinə malikdir. Bu uzun əsrlərdi ki, çox az dəyişərək belə davam etməkdədi. Azeri poeziyasında varlığını heç zaman itirməmiş milli mövzu, Oktyabr inqilabı ilə birlikdə inqilab ədəbiyyatının kəlmələriylə genişlənmiş 1990-ci illərdən etibarən eynilə 1900-cu illərin əvllərində olduğu kimi “milli” ünsürlərə yenə çox əhəmiyyət verən məzmun qazanıb. Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı, tarixi nöqteyi-nəzərdən baxdıqda, “1920-ci işlərdən etibarən bu günədək olan dövrü, 1920-1990-ci illəri əhatə edir, son əsrin başlanğıcından bəri yüksələn ilk Azərbaycan Cümhuriyyətinin (Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin) qurulmasını hazırlayan milli oyanış sonrakı dövrdür”. 1920-cı illərdən başlayaraq öz çəkisini 1920-ci illərin ikinci yarısında 1930-cu illərdə göstərən Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Mikayıl Müşviq kimi adları təmsil olunan, daha sonralar Mirvari Dilbazi, Nigar Rəfibəyli, Əli Kərim, Fikrət Qoca, Bəxtiyar Vahibzadə, Hüseyn Arif kimi təmsilçilərini tapan müasir Azərbaycan poeziyasında novator ədəbi əsərlər yaratmaq arzusunda olanlarla, klassik üslubun davamçılarının yan-yana dayandıqlarını görürük. Nizami Xudiyevin də dediyi kimi, 1920-ci illərəd hakim olan “xalq şeri folklorik dil nümunələrinin yayğın şəkildə hökm sürməsi ancaq 1930-cu illərin ortalarından etibarən azalmağa başlayıb”. Azərbaycan poeziyası, zənnimcə, Türkmənistan poeziyası kimi, Qazax, Qırğız poeziyası kimi, ənənəvi formasını saxlamaqla yanaşı, Sovet mədəniyyəti sərhədləri daxilində bu üç xalqın ədəbiyyat ənənələri ilə

Yeni Dünyada Yeniləşən Azərbaycan İqtisadiyyatı - Azərbaycan Milli ...
AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ TARİXİ - Kitabxana
Etnoqrafiya və etnologiya [Mətn] - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Humanizm və xeyirxahlıq missiyası - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığı. - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri - Azərbaycan Milli ...
dəmiryolçuların sosial-iqtisadi vəziyyəti və mübarizəsi - Azərbaycan ...
Azərbaycan və Avstraliya - Xarici İşlər Nazirliyi
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan - Kitabxana
Sənədlər və xatirələr - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Ekologiya və fövqəladə hallar - Azərbaycan Milli Kitabxanası
azərbaycan dilinin dialekt və şivələri və xııı əsr türk ... - Arastirmax
Riyaziyyatçinin bənzərsiz şeir dünyasi Maarifə Haciyeva Hamlet ...
Sualtı dünya [Mətn] - Azərbaycan Milli Kitabxanası
azərbaycan dialeкtlərində və türkiyə türkcəsinin ədəbi dilində ...
əli həsənov azərbaycan respublikasının milli inkişaf və təhlükəsizlik ...
Dağlıq Qarabağ münaqişäsinin hällinä yeni ümidlär yaranıb
Azərbaycan və Laos - Xarici İşlər Nazirliyi
Qəbələ Qafqazın incisi[Mətn] - Azərbaycan Milli Kitabxanası
İman Cəfər 63 - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ümumvətəndaş, xidməti və ...
Təsviri və dekorativ- tətbiqi sənət məsələləri № 1 (3) - Lətif Kərimov ...
Azərbaycan və Kanada - Xarici İşlər Nazirliyi
Yeni ibtidai təhsil kurikulumu üzrə müəllimlərin təlimi Proqramı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Yüklə - Azərbaycan Tarixi Portalı
Hamlet İsaxanlı Müasir dünyada ali təhsil sistemində nələr baş verir və
Yeni ibtidai təhsil kurikulumu üzrə müəllimlərin təlimi Proqramı