Prospekt

termomont.co.rs

Prospekt

KOTAO NA DRVENI PELET

NA PRINCIPU POTPRITISKA 20-100 KW

www.pelet.rs

TX11-SRB


TX

• Kotao TX predstavlja u ekološkom i tehničkom pogledu najprihvatljivije

i najefikasnije rešenje grejanja na drveni pelet prisutno

na našem tržištu.

• Ložište kotla je u potpunosti prilagođeno sagorevanju ovog

energenta, pri čemu se postižu maksimalne vrednosti

iskorišćenja i do 94%.

• Paljenje, proces sagorevanja i gašenje su potpuno automatski.

Kontrola sagorevanja je optimalna uz pomoć radnog režima

„modulacije“ gde kotao automatski prilagođava svoju snagu

razlici zadate i trenutne temperature.

SPREMNIK

ZA PELETE

200 kg

• Osnovni princip rada kotla zasniva se na takozvanom „potpritisku

ložišta“: kotao je u potpunosti zadihtovan, ventilator ne

uduvava vazduh u kotao već ga isisava iz kotla - automatika u

potpunosti kontroliše količinu vazduha u vazduhu čime se

postiže optimalno sagorevanje.

• Ložište kotla je podeljeno na dva dela – izgarajuća komora u

kojoj sagoreva pelet (1) i deo sastavljen od snopa izmenjivačkih

površina (2).

• Pelet u potpunosti sagoreva već u izgarajućoj komori kao i

negativni produkti sagorevanja (COx, NOx). Nivo emisija ovog

kotla ispunjava najstrožije norme EU!

Tacna za dovod

peleta

Odvod

dimova

• Efikasnost ovog kotla je veća nego kod kombinovanih kotlova na

pelet sa prirodnom promajom, a kotlu nije potreban dimnjak već

samo fasadni izvod - kotao je tako moguće smestiti u bilo koju

prostoriju, čemu doprinose i njegove male dimenzije i kompaktan

izgled.

• Čišćenje kotla je svedeno na apsolutni minimum kada je u

pitanju čvrsto gorivo, svega jedanput sedmično! Kotao odlikuje

tih i bešuman rad.

1

Izgarajuća

komora

2

Komora termičkog

izmenjivača

Termička snaga

23 KW (7 – 23 KW)

Efikasnost kotla > 90%

Izlazna temperatura dimnih gasova < 140 °C

Zapremina spremnika za pelet 200 kg

Potrošnja peleta

min: 1,7 kg/h max: 4,6 kg/h

Odvod dimova

Ø 80 mm

Dovod vazduha

Ø 50 mm

Težina

260 kg

El. napajanje

220 V 50 Hz

Zapremina vode u kotlu

76 lit

Širina :

sa spremnikom: 910 mm

bez spremnika: 460 mm

Visina:

1150 mm

Dubina:

1170 mm

Polazni / Povratni vod:

1''

Punjenje / Pražnjenje:

1/2''

More magazines by this user
Similar magazines