GWS NR 06 / 2009 - Gorzów

gorzow.pl

GWS NR 06 / 2009 - Gorzów

Nr 6/130

CZERWIEC 2009

ISSN 1425−7386

GRAŁY

orkiestry

Nowe Schody Donikąd – str. 3-4

II LO do remontu – str. 5

Targowy Gorzów zaprasza – str. 6

Wolność wyboru, czyli to już dwadzieścia lat... – str. 16

dęte

- str. 14


W SKRÓCIE

Jak walczyć z barierami

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego wraz

z młodymi ludźmi z Azerbejdżanu, Francji i Włoch,

odwiedzili tureckie miasto Gaziantep, gdzie zajęli

się problematyką niepełnosprawności.

W ramach programu wymiany młodzieży 18-

25 kwietnia uczniowie z IV LO przy ul. Kosynierów

Gdyńskich: Martyna Ciuksza, Anna

Grońska, Jagoda Mazurak, Kamila Osińska,

Alicja Rajman, Klaudia Wiluś, Mateusz

Wrzos-Domoradzki pod opieką anglistki

Agnieszki Kaczmarek przebywali w Turcji.

– Tematem przewodnim było eliminowanie barier

dla niepełnosprawnych. Specjalne zajęcia

pokazały nam, jak żyją ludzie niepełnosprawni.

Dowiedzieliśmy się ile przeszkód w życiu codziennym

muszą oni pokonać. Zrobiliśmy dużo

zdjęć miejscom, które są trudno dostępne dla

niepełnosprawnych. Na koniec projektu wybraliśmy

20 najlepszych fotografii na wystawę –

opowiada Kamila Osińska. Gorzowianie odwiedzili

również szkołę dla niewidomych dzieci

oraz obejrzeli mecz niepełnosprawnych w koszykówkę.

(az)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Było świątecznie

3 maja w Gorzowie odbyły się wojewódzkie

obchody 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji

3 Maja. Na mszę świętą w intencji ojczyzny

celebrowaną w katedrze przez biskupa Pawła

Sochę oraz uroczystości pod pomnikiem marszałka

Józefa Piłsudskiego wszystkich Lubuszan

zaprosiła wojewoda lubuska Helena Hatka. Jak

co roku Urząd Miasta Gorzowa zaprosił mieszkańców

na darmowe spektakle w Teatrze im. J.

Osterwy. Tym razem można było zobaczyć

musical „Fame”. Natomiast fani aktywnego spędzania

czasu w Ośrodku Przywodnym w Nierzymiu

brali udział w festynie rekreacyjnym

,,Majówka z OSIR-em”, zorganizowanym w ramach

Roku Rodziny. Główną atrakcją był Turniej

Siatkówki Plażowej Mężczyzn, rozgrywany

w systemie pucharowym w dwóch kategoriach:

do 35 lat i powyżej.

(az,md)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Goście z miasta partnerskiego

Delegacja z miasta partnerskiego Eberswalde

gościła 6 maja w Gorzowie.

2

Fot. Archiwum IV LO

Z gośćmi spotkali się – wiceprezydent Urszula

Stolarska i wiceprezydent Ewa Piekarz,

Jacek Jeremicz, naczelnik wydziału integracji

europejskiej, Lidia Przybyłowicz, naczelnik

wydziału kultury oraz przedstawiciel biura obsługi

inwestora. - To rewizyta gości z Eberswalde

po naszej wizycie w Niemczech w grudniu

ubiegłego roku. Niemcy zainteresowani byli

głównie naszymi procedurami w obsłudze inwestorów

oraz rozwojem w dziedzinie kultury –

mówi J. Jeremicz. Niemcy obejrzeli prezentację

gospodarczą Gorzowa, odbyli także wizytę w

firmie Rhodia oraz zwiedzali miasto. (md)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Matura 2009

4 maja w Gorzowie do matury przystąpiło

2147 uczniów, z czego 1383 w liceach ogólnokształcących,

129 – w liceach ogólnokształcących

uzupełniających dla absolwentów zasadniczych

szkół zawodowych, 150 – w liceach profilowanych,

427 – w technikach, 58 – w technikach

uzupełniających dla absolwentów zasadniczych

szkół zawodowych. Maturalny maraton

rozpoczął oczywiście egzamin z języka polskiego,

następny był język angielski, a w trzeci dzień

młodzi ludzie zmagali się z wiedzą o społeczeństwie.

Egzaminy pisemne i ustne potrwają do 29

maja, a 30 czerwca maturzyści otrzymają wyniki

z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

(az,md)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pan Piotr skończył 100 lat

Piotr Dzik 12 maja obchodził setne urodziny.

Dostojny jubilat otrzymał listy gratulacyjne od

prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i prezydenta

Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka.

Życzenia złożyła mu także kierownik USC Mirosława

Winnicka. Pan Piotr urodził się na

Wileńszczyźnie i do Gorzowa trafił po II wojnie

światowej. Do emerytury pracował w Zakładzie

Stolarki Budowlanej i Parkietowej. Wraz z żoną

Zofią ma dwójkę dzieci - Antoniego i Danielę,

a także czworo wnuków i ośmioro prawnuków.

Nigdy nie palił papierosów, prowadził zdrowy

tryb życia, w młodości jeździł na nartach, a na

emeryturze zajmował się działką i to jego zdaniem

cały sekret długowieczności. (az)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Jubileusz w Odzieżówce

W Odzieżówce trwają przygotowania do

jubileuszu 50-lecia. 6 maja ponownie spotkał się

komitet organizacyjny przygotowujący zjazd absolwentów

wszystkich typów szkoły działających

przy ul. Śląskiej. Jubileusz odbędzie się 16

października. – Rozpoczniemy od mszy świętej,

potem część oficjalna odbędzie się w gorzowskim

teatrze. Zaplanowane są także spotkania

klasowe na terenie szkoły oraz bal absolwenta –

tłumaczy Wilhelmina Rother, członek komitetu

organizacyjnego, wieloletnia dyrektorka

Odzieżówki.

Osoby zainteresowane udziałem w uroczystościach

więcej informacji mogą uzyskać - tel.

095 728 08 92, www.szkolaodziezowa.prv.pl

lub zsod@edu.gorzow.pl

(az)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kampania z koszykarkami

Miejski Zakład Komunikacji zachęca do korzystania

ze środków transportu publicznego

prowadząc kampanię reklamową w Gorzowie.

- Jeśli więcej gorzowian będzie jeździło tramwajami

i autobusami, zmniejszy się zatłoczenie ulic,

obniży poziom hałasu, ograniczy zanieczyszczenie

powietrza, poprawi bezpieczeństwo – przekonuje

Roman Maksymiak, dyrektor MZK.

Od 18 maja są kolportowane ulotki, w gablotach

na wiatach przystankowych wiszą plakaty

reklamowe, a po mieście jeździ 20 autobusów z

ogromnymi plakatami reklamowymi na tyłach

pojazdów, do których wykorzystano twarze

znanych gorzowskich koszykarek – Katarzyny

Czubak i Justyny Żurowskiej. (md)


INWESTYCJE

NOWE

Przygotowana koncepcja zagospodarowania

Schodów Donikąd zakłada, że staną się one

Zieloną Bramą do zespołu kulturalnoparkowego,

złożonego z

zmodernizowanego amfiteatru i Centrum

Edukacji Artystycznej, połączonych kładką

dla pieszych nad ul. Walczaka.

Przeprowadzone przez miasto konkursy na opracowanie

koncepcji architektoniczno-budowlanej nieczynnych

od kilku lat Schodów Donikąd, nie dały

rezultatu, dlatego w 2009 r. podjęto decyzję o

nawiązaniu współpracy z pracownią architektoniczną

Pawła Sierakowskiego, by zapewnić miastu bezpośredni

wpływ na kształt koncepcji, która będzie bazą

dla projektu budowlanego.

Będą trzy etapy

- Koncepcja zostanie jeszcze podana weryfikacji i

ocenie, ale mamy już etap wyjściowy. Może prace

projektowe zdążymy rozpocząć jeszcze pod koniec

tego roku, by w 2010 zrealizować inwestycję – mówiła

wiceprezydent Uruszula Stolarska, podczas konferencji

prasowej 18 maja. P. Sierakowski postanowił

zagospodarować nie tylko schody, ale także teren przy

ul. Drzymały, tak by był on kolejnym wyjątkowym

miejscem w Gorzowie. Wzrost kosztów inwestycji

sprawił, iż została ona podzielona na trzy etapy. Etap

pierwszy stanowić będzie budowa placu, schodów

oraz kawiarni na szczycie wzgórza, etap drugi – kolej-

Etap pierwszy

inwestycji -

budowa placu,

schodów oraz

kawiarni na

szczycie wzgórza

może będzie

zrealizowany

w 2010 roku.

Schody

Donikąd

ka linowa, a etap trzeci – wybudowanie przez inwestora

budynków stojących przy placu, przeznaczonych

do celów gastronomiczno-biurowych.

Granit, szkło i egzotyka

Stalowa konstrukcja nowych schodów pomalowana

w kolorze ciemnej zieleni będzie posiadać stopnie

i balustrady z drewna egzotycznego. Zaplanowana

rzeźba wodna, jako główna atrakcja placu zbudowana

będzie z dwóch płaszczyzn – pierwszej będącej murem

oporowym , obłożonej szarym granitem i drugiej

odsuniętej od niej ok.1 m wykonanej ze szkła klejonego.

Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona będzie

nieregularnymi blokami ze szkła. Woda spływać będzie

w środkowej przestrzenie do zbiornika, którego

zarys oraz kształt powiązany jest w układem płyt

placu. Powierzchnia placu, poszerzonego o 6 m w

głąb skarpy, wyłożona będzie płytami granitowymi

palonymi w odcieniach szarości. Całość kompozycji

dopełnią siedziska oraz zieleń.

Niebo gwiaździste nad nami

Na szczycie wzgórza usytuowana będzie przeszklona

kawiarnia, z której wnętrza będzie widoczne niebo.

Nowy punkt widokowy zaprojektowano jako

balkon zawieszony nad skarpą o balustradach ze

szkła bezpiecznego. Ważnym elementem kompozycji

będzie zbiornik wodny o głębokości 15 cm , otaczający

pawilon od strony widoku na miasto. Autorom

opracowania chodziło o efekt odcięcia linią wodną

panoramy, a odbicie w lustrze wody stanowiłoby

kompilacje pejzażu miasta i nieba. Pawilon posiadać

3


INWESTYCJE / GOSPODARKA

Kolejka linowa

W celu udostępnienia wzgórza, punktów widokowych

oraz kawiarni na szczycie, w szczególności

osobom starszym i niepełnosprawnym, architekt w

porozumieniu z władzami miasta zaproponował środek

komunikacji po zboczu wzgórza – kolej linowo -

terenową.

Wagonik jednorazowo ma zabierać sześć osób i

poruszać się po torze za pomocą liny napędowej

przerzuconej przez blok na szczycie wzgórza i obciążonej

przeciwwagą. Stacja początkowa zlokalizowana

byłaby po lewej stronie placu pomiędzy rzeźbą wodną,

a projektowanym budynkiem, a urządzenia techniczne

ukryte za murem oporowym.

Schody Donikąd

wybudowane zostały

na początku lat 70-tych

ubiegłego wieku.

W 2003 r., po

wykonaniu ekspertyzy

stanu technicznego

zostały wyłączone

z użytkowania.

będzie zespół przesuwnych ścian kurtynowych, by w

okresie letnim można było otwierać go. W nocy uroku

Schodom Donikąd ma dodać odpowiednie oświetlenie,

które rozmieszczone na placu oraz wzdłuż

schodów tworzy świetlistą wstęgę prowadzącą na

szczyt, a ażurowy dach nad kawiarnią kierować

będzie świetlisty snop do nieba. Krzyż Wdzięczności

też uzyska odpowiednią oprawę świetlną, a stary

punkt widokowy zostanie odnowiony.

ANNA ZALESKA

EUROREGION

Euroregion Pro Europa Viadrina ma już 15 lat. Powstał,

by wzmacniać dobrosąsiedzkie stosunki między

Polakami a Niemcami, stworzyć transgraniczny polskoniemiecki

region gospodarczy i promować ideę jedności

europejskiej.

Euroregion Pro Europa Viadrina powstał w wyniku współpracy

przygranicznej na Środkowym Nadodrzu, szczególnie intensywnej

po wprowadzeniu bezwizowego ruchu granicznego pomiędzy Polską

i Niemcami w 1991 roku. W grudniu 1993 r. przedstawiciele

Stowarzyszenia Środkowa Odra, Stowarzyszenie Gmin Lubuskich

Pogranicze oraz Związku Gmin Gorzowskich podpisali umowę o

utworzeniu Euroregionu Pro Europa Vidarina. Do polskiej części

Euroregionu należy dziś 28 gmin województwa lubuskiego. Niemiecka

część obejmuje tereny miasta Frankfurt/O oraz powiatów.

To nie była łatwa droga

Z okazji rocznicy 8 maja w Teatrze im. Juliusza Osterwy w

Gorzowie odbył się Jubileusz 15-lecia Euroregionu Pro Europa

Viadrina.

Tadeusz Jędrzejczak, prezydent Gorzowa, przewodniczący Zarządu

Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina

powitał gości, w tym posła do Parlamentu Europejskiego

Bogusława Liberadzkiego. Podziękował, że patronat honorowy nad

uroczystością objęli - Władysław Bartoszewski sekretarz stanu,

pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego,

Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego oraz

Matthias Platzeck, premier Kraju Związkowego Brandenburgia.

Prezydent Euroregionu Martin Patzelt opisując 15-lecie istnienia

Euroregionu podkreślił, iż nie była to łatwa droga. - Należało

utworzyć dwa biura, choć chcieliśmy jedności – mówił. Ostatecznie

jednak przez ten okres wydano 195 mln euro na 114 projektów

dotyczących infrastruktury oraz 2 mln 300 tys. euro na tzw. projekty

miękkie dotyczące kultury, szkolnictwa, nauki i sportu. Głos zabrała

także Sylwia Pędzińska, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju

Regionalnego, marszałek lubuski Marcin Jabłoński i wicewojewoda

lubuski Jan Świrepo.

(md,az)

4

świętuje 15 lat

Były minister

transportu,

poseł III i IV

kadencji

Sejmu

odegrał

ważną rolę w

budowie

drogi

ekspresowej

S-3.

Przyszłość jest w regionach

Prof. Bogusław Liberadzki, poseł do Parlamentu Europejskiego

o euroregionach.

Unia Europejska w swojej polityce stawia na regiony i dlatego też w

„koronie” zarządzających instytucji unijnych ważną rolę odgrywa

Komitet Regionów. Tę reprezentację regionów tworzy 343 przedstawicieli

z 27 państw UE, w tym 21 z Polski. Wszystkie akty prawne

Unii, czyli jej rozporządzenia i dyrektywy muszą być skonsultowane

z Komitetem Regionów, który zajmuje się nie tylko problematyką

regionów, ale także ochroną środowiska, edukacją i transportem.

Każdy akt dotyczący którejkolwiek z tej dziedzin musi otrzymać

pozytywną opinię Komitetu. Wśród polskich euroregionów na pewno

uprzywilejowaną pozycję posiada Euroregion Pro Europa Viadrina

leżący na styku dwóch państw Polski i Niemiec. Unia Europejska

kładzie duży nacisk na rozwój euroregionów i dlatego środki finansowe

do wykorzystania są już ogromne, a będą jeszcze większe. Priorytetem

są bowiem przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa

państwa, co wiąże się z prowadzoną przez Unię polityką spójności i

wpisuje się doskonale w koncepcję euroregionów.


INWESTYCJE

II LO do remontu

Jeden z najpiękniejszych obiektów

zabytkowych na Zawarciu – budynek

II Liceum Ogólnokształcącego

przy ul. Przemysłowej zostanie

wyremontowany. Prace najprawdopodobniej

ruszą w czasie wakacji.

- To piękny prezent od miasta na jubileusz 60-lecia

szkoły, który będziemy obchodzić we wrześniu 2010

roku – mówi Alina Nowak, dyrektorka Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 2. Kilkumilionowa inwestycja

przeprowadzona będzie pod nadzorem konserwatorskim.

W ogłoszonym w maju przetargu zostanie

wyłoniony wykonawca, który prace remontowe rozpocznie

w czasie wakacji.

W pełnym świetle

W ramach planowanej modernizacji zostanie wykonana

renowacja elewacji poprzez jej oczyszczenie. –

Uszkodzone detale architektoniczne zostaną zrekonstruowane

– mówi Zdzisława Borowicka z wydziału

inwestycji. Wymieniona zostanie drewniana stolarka

okienna i drzwiowa, a drzwi zewnętrzne odrestaurowane.

Budynek zostanie zabezpieczony przed szkodliwym

działaniem wilgoci, a instalacja c.o. i elektryczna

Władze miasta

będą starały się

by inwestycja

uzyskała wsparcie

unijne.

wymieniona. Renowacji podlegać będą także klatki

schodowe na których pojawi się nowa antypoślizgowa

posadzka. Efekt zaplanowanych na 2009-2010 r. prac,

zwłaszcza w przypadku elewacji będzie widoczny dzięki

iluminacji budynku.

Zmiana otoczenia

Zmianie ulegnie także najbliższe otoczenie szkoły.

Renowacji poddane zostaną murki i ogrodzenie, a

polbruk zastąpi kostka granitowa. - W planowanych

pracach nie jest to uwzględnione, ale zależałoby nam

na wyburzeniu budynku gospodarczego, który nie

nadaje się do dalszego użytkowania, ani też do remontu.

Nie mamy także parkingu, a boiska przyszkolne

są w złym stanie – wylicza A. Nowak.

Dyrektorka chciałaby, żeby najwięcej prac zostało

wykonanych podczas tegorocznych i następnych wakacji,

choć jak zaznacza przygotowana jest na pewne

utrudnienia podczas roku szkolnego, ale zostanie to

rozwiązane bez szkody dla uczniów.

ANNA ZALESKA

Budynek II LO pochodzi z 1905 r. Do II wojny św. mieściła się tam

Powszechna Szkoła Męska, a w styczniu 1945 r. szpital wojsk

radzieckich. Zniszczony obiekt przygotowano do celów oświatowych

i w 1949 otwarto podstawówkę, a od 1950 ruszyła pierwsza

klasa licealna. Na miejscu zburzonej zabytkowej sali gimnastyczną w

1994 otwarto nowy obiekt sportowy. Do II LO należy także internat

przy ul. Woskowej.

5


GOSPODARKA

TARGOWY Gorzów

zaprasza

Wydział rozwoju i promocji miasta

Urzędu Miasta wraz z Gorzowskim

Rynkiem Hurtowym zaprasza na imprezy

targowe, które odbywają się w hali nr 3

przy ul. Przemysłowej 14-15.

Sezon targowy w Gorzowie rozpoczęły zorganizowane

w ostatni weekend kwietnia Targi Kwiatów i

Nasadzeń 2009, co roku cieszące się dużą popularnością.

Natomiast w maju odbyły się, zorganizowane po

raz pierwszy Targi Funduszy Europejskich, a także

Gorzowskie Dni Ekologii.

Było europejsko

Ponad pięćdziesięciu wystawców zgromadziły 8-9

maja Targi Funduszy Europejskich. Uroczystego

otwarcia imprezy dokonał prezydent Gorzowa Tadeusz

Jędrzejczak, Tomasz Hałas, członek zarządu

województwa lubuskiego oraz poseł do Parlamentu

Europejskiego Bogusław Liberadzki.

Głównym celem targów było ułatwienie dostępu

do informacji o programach unijnych i zasadach

ubiegania się o dofinansowanie różnego rodzaju projektów.

Umożliwiały to m.in. stoiska Urzędu Marszałkowskiego,

gdzie można było pozyskać informacje

o szczegółach Lubuskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zainteresowani

mogli też odwiedzić Punkt Informacyjny

Agencji Rozwoju Regionalnego, Lubuski Punkt

Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT czy stoisko

prowadzone przez wydział integracji europejskiej

gorzowskiego magistratu. Na targach były także

obecne samorządy - gminy: Słońsk, Pszczew, Sulęcin,

Skwierzyna i Związek Celowy Gmin, które obok

prezentacji inwestycji zrealizowanych dzięki unijnemu

wsparciu reklamowały swoje walory turystyczne.

– Szkoda, że inne samorządy nie pojawiły się, a

przecież mają się czym pochwalić – zauważa Jerzy

Korolewicz, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-

Handlowej. - Targi były okazją do wymiany doświad-

6

W drugim

dniu

Targów

Funduszy

Europejskich

odbył się

festyn

rodzinny

z udziałem

m.in.

zespołów

Aluzja,

Panama

New Age

i 5 Rano.

czeń, związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy

unijnych, jak również do usystematyzowania wiedzy na temat

dostępnych środków pomocowych. Jeżeli będzie takie zapotrzebowanie

impreza stanie się cykliczna – zapowiada Małgorzata Pera,

naczelnik wydziału rozwoju i promocji miasta UM.

Ekologia...

23 i 24 maja podczas I Gorzowskich Dni Ekologii dominowały

– ekologiczna i zdrowa żywność, firmy wykorzystujące nowoczesne

systemy energetyczne i propagujące odnawialne źródła energii,

a także zajmujące się gospodarką odpadami, doradztwem środowiskowym,

ekologicznym oczyszczaniem ścieków. Zaprezentowały

się również organizacje kształtujące postawy proekologiczne.

W zorganizowanych konkursach za przyniesione elektrośmieci

i odpady wtórne można było otrzymać upominek w postaci drzewka.

Wystąpiło szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody z SP nr 15

w inscenizacji teatralnej.

– Targi skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży, by

zwrócić im uwagę, że miejsce w którym żyjemy wymaga troski

– mówiła podczas otwarcia wiceprezydent Urszula Stolarska.

... i uroda

Organizatorzy już dzisiaj zapraszają na Targi Zdrowia i Urody

Wellness 2009, które odbędą się 20-21 czerwca. – Przedstawiciele

salonów urody, klubów fitness, biur podróży, ośrodków wypoczynkowych

oraz innych firm i organizacji propagujących zdrowy i

aktywny styl życia mają szansę zaprezentować swoją ofertę. Miasto

zapewnia bezpłatną powierzchnię wystawienniczą bez zabudowy

oraz wpis do katalogu – mówi M. Pera.

Więcej informacji można uzyskać w wydziale rozwoju i promocji

miasta – tel. 095 7 355 789 lub e-mail: bonus@um.gorzow.pl

(az)

Kalendarz imprez targowych w 2009 r.

20-21 czerwca – Targi Zdrowia i Urody Wellness 2009

12-13 września _ Lubuskie Kulinaria Regionalne

24-25 września – Gorzowskie Prezentacje Innowacji

3-4 października – Lubuskie Targi Nieruchomości i Inwestycji

9-11 października – Dni Ziemniaka

20 października – Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych

26-31 października – „Chryzantema” Targi Kwiatów i Krzewów

28-29 listopada – Targi Ślubne Matrymonium 2009

grudzień – Gorzowska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu

Ozdobnego


Gorzowski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich powstał w marcu

1989 r. Jego inicjatorami byli Jerzy Dorota, późniejszy

prezes, Kazimierz Dąbkowski, wiceprezes

oraz Aleksandra Owsińska, spokrewniona z gen.

Władysławem Sikorskim.

Kresowiana, historia i młodzież

Choć oddział nie ma siedziby, to dzięki gościnności

Klubu Pogodna Jesień przy ul. Warszawskiej 42 lwowiacy

spotykają się co tydzień. Dziś Towarzystwo

liczy 80 członków, na początku było ich 300. - Pierwotnie

powołaliśmy sekcje: historyczną, turystyczno-krajoznawczą

i pomocy Polakom na Wschodzie –

tłumaczy pełniący funkcję prezesa od 2002 Piotr

Franków. Od 1993 sekcje przekształcili w kluby:

lwowski, stanisławowski oraz tarnopolsko-wołyński.

W 2003 kresowiacy postanowili zintensyfikować

współpracę z młodzieżą z gorzowskich szkół. Powstała

Komisja Młodzieżowa, dzięki której udało się zainspirować

powstanie Klubów Młodzieżowych w Zespole

Szkół nr 21 im. Orląt Lwowskich i Zespole

Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Od 17 lat

organizują Regionalne Spotkania Wykonawców Piosenki

Kresowej „Kresowiana”, wspierane finansowo

przez Wspólnotę Polską. Mimo skromnych środków,

utrzymują się głównie dzięki składkom członkow-

SPRAWY SPOŁECZNE

LWOWIACYobchodzili jubileusz

Gorzowski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów

Południowo-Wschodnich już od 20 lat wpisuje się w życie społecznokulturalne

miasta i regionu. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 10 maja

podczas drugiego dnia Kresowiany 2009 w Miejskim Centrum Kultury.

Wiosną wspólnie

z MCK lwowiacy

przeprowadzili

zbiórkę książek

dla polskich szkół

na Kresach

Wschodnich.

Zebrano

ponad 3 tys.

egzemplarzy.

skim, starają się organizować wiele interesujących

przedsięwzięć.

Dzięki nim powstają kolejne miejsca pamięci narodowej,

zarówno pomniki, jak i płyty pamiątkowe.

Ufundowali nowe nagrobki Obrończyniom Lwowa

Władysławie Horównie i Marii Jastrzębiec-Wierzbickiej.

65. rocznicę zbrodni ludobójstwa na Wołyniu

i Kresach Wschodnich Towarzystwo uczciło odsłonięciem

na cmentarzu przy ul. Żwirowej Pomnika

Pamięci poświęconego Polakom pomordowanym na

Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich w latach

II wojny światowej.

Słowiki i laureaci

Uroczystości jubileuszowe, które odbyły się 10 maja

były zarówno pretekstem do przypomnienia historii i

działalności Towarzystwa, jak i nagrodzenia członków

oraz instytucji wspierających i sponsorów – Złotymi

Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Prezydenta

III RP, Medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,

Odznakami Honorowymi Miasta Gorzowa

Wielkopolskiego przyznanymi przez Radę Miasta i

Złotymi Odznakami TMLiKP-W. Wśród gości, którzy

pojawili się na jubileuszu byli m.in. poseł do

Parlamentu Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki,

lubuscy posłowie Elżbieta Rafalska i Jan Kochanowski,

senator Henryk Maciej Woźniak, wicewojewoda

Jan Świrepo, przewodnicząca Rady Miasta

Krystyna Sibińska i wiceprzewodnicząca Grażyna

Wojciechowska, naczelnik wydziału kultury UM Lidia

Przybyłowicz, a także sympatycy lwowskiego

stowarzyszenia - biznesmen Jan Horoszkiewicz,

były przewodniczący Rady Miasta Jan Kaczanowski

i burmistrz Witnicy Andrzej Zabłocki. Część artystyczną

wypełniły występy laureatów 17. Kresowiany,

na którą zjechało ponad

czterdzieści zespołów –

Marka Pudełko z Klubu

Pogodna Jesień, Zespołu

Wokalnego Klaster z MDK

w Gorzowie, Kapeli Moryniacy

z Mieszkowic, chórów:

Cantare z MCK,

Łęczanie z Ośna Lubuskiego,

Retro z Barlinka i Biały

Orzeł z Sulęcina, a także

Kresowianki z powiatu pyrzyckiego

oraz Drzewiczan

z Kostrzyna nad Odrą. Gościem

tegorocznego przeglądu

był Zespół Pieśni i

Tańca Wołyńskie Słowiki

z Łucka.

ANNA ZALESKA

TRZY DNI święta żaków

Od 12 do 14 maja studenci gorzowskich

uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły

Zawodowej, Zamiejscowego Wydziału

Kultury Fizycznej i Wyższej Szkoły

Biznesu – bawili się na największej

studenckiej imprezie w mieście - na

juwenaliach.

Pierwszy dzień upłynął pod sportowokulturalnym

znakiem i odbywał się w obrębie

uczelni. Na PWSZ otwarto wystawę

fotograficzną nurków, miejsce miał również

kurs tańca, a wieczorem tzw. Juwenaliowe

Przedbiegi, czyli rozgrzewka w namiocie

postawionym na bulwarze.

W środę zabawa zaczęła się od turnieju

streetballa na hali sportowej PWSZ. Potem,

odbyły się cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem,

koncerty hip-hopowe. Naj-

pierw zagrali Mestro, Miko/Giziol i Alfabet,

a wieczorem miało miejsce uroczyste otwarcie

Juwenaliów przez władze uczelni i władze

miasta. Atrakcją tego dnia był warszawski

skład Molesta Ewenement, który cieszył

się największym zainteresowaniem wśród

gorzowskich studentów.

W czwartek, oprócz warsztatów capoeiry,

czyli sztuki walki opartej na elementach

tańca z elementami akrobacji, można było

obejrzeć koncerty zespołów reggae. Zagrały

Ptaszyska, Habakuk i Maleo Reggae Rockers.

Na wszystkie imprezy wstęp był wolny.

(at)

7


SPRAWY SPOŁECZNE

HISTORYCZNIE i patriotycznie

Z dr. Pawłem Leszczyńskim, prezesem gorzowskiego oddziału Polskiego

Towarzystwa Historycznego, rozmawia Anna Zaleska.

Za nami Święto Konstytucji 3 Maja, w czerwcu

rocznice związane z upadkiem komunizmu.

Jakie miejsce w naszym życiu odgrywa

historia?

Myślę, że bardzo ważne, bo społeczeństwo,

takie jak polskie, tą historią jest naznaczone.

Zresztą rok 2009 jest szczególny i

obchodzimy wiele rocznic - 20. rocznicę

zakończenia obrad Okrągłego Stołu, wyborów

czerwcowych i powołania pierwszego

niekomunistycznego rządu oraz 70. rocznicę

wybuchu II wojny światowej. Historia powinna

być ważnym elementem w naszym

życiu i istotne jest by nie wyciągać z niej

błędnych wniosków, na przykład w odniesieniu

do bieżącej polityki zagranicznej, która

powinna być realizowana według zasady

byłego premiera Finlandii Kekkonena – „Szukajmy

przyjaciół blisko, a wrogów daleko”. A

najlepiej wrogów nie szukać w ogóle!

Nie ma pan wrażenia, że w momencie

kiedy upadł komunizm przeciętny Polak

coraz mniej interesuje się historią?

Ten spadek zainteresowania historią

wśród Polaków na pewno jest o wiele niższy

niż w przypadku Niemców. Dane z ubiegłego

roku pokazują, że znajomość pewnych

wydarzeń, dat, postaci historycznych u polskich

licealistów jest wyższa niż w przypadku

ich niemieckich rówieśników. Dlatego

twierdzę, że nauczanie historii jest bardzo

ważne, zwłaszcza pod kontem wyciągania

wniosków i nie popełniania tych samych

błędów, bo nie zawsze sobie z tym dobrze

radziliśmy.

Jak zachęcić młodzież, ale także ich rodziców

do poznawania historii, tak by kontakt

z nią nie zakończył się wraz z edukacją w

szkole?

Bardzo dużą rolę powinny odgrywać nowoczesne

formy przekazu. Z pewnością o

wiele bardziej atrakcyjniejsze jest poznawanie

historii w nowoczesnym Muzeum Powstania

Warszawskiego, niż dreptanie w

papciach po starych obiektach muzealnych,

przy czym nie podważam tradycyjnej roli

muzeów w edukacji estetycznej i historycznej.

Oczywiście nie powinniśmy zapominać,

że historia Polski jest elementem historii

Europy, zwłaszcza jej Środkowo-

Wschodniej części. Swoją historię ma także

Afryka, Azja czy obie Ameryki. W dobie

globalizacji historia powinna być połączeniem

tych wszystkich elementów.

Natomiast symbole narodowe są coraz bardziej

obecne w naszym życiu, choć daleko

nam w tej dziedzinie do Amerykanów.

To bardzo dobrze, że są obecne, bo to jest

przykład dobrych praktyk, jak budować nowoczesny

patriotyzm. Nie powinien być on

przepojony obrzędowością, choć ceremonie

podczas - na przykład Święta Konstytucji 3

Maja czy Święta Odzyskania Niepodległości

są bardzo ważne i odgrywają funkcję

integrującą, jednak ciągle brakuje nam patriotyzmu

pozytywistycznego. Powiem

wprost – opowiadam się za modelem nie

romantycznego, ale pozytywistycznego patriotyzmu.

Odgrywa on ważną rolę w aktywności

organizacji pozarządowych, w prowadzeniu

działalności gospodarczej, która

tworzy nowe miejsca pracy, czy w poszukiwaniu

innowacyjnych rozwiązań usprawniających

poszczególne dziedziny życia. To

także dążenie w edukacji, by wyniki nauczania

poprawiały się. Obywatele Singapuru,

Wietnamu bardzo mocno podkreślają,

że ich patriotyzm na przykład przejawia się

w byciu najlepszym na amerykańskich

uczelniach. Patriotyzm powinien też integrować,

eksponować to, co wspólne, a wtedy

nie będzie mowy o powstawaniu nacjonalizmu.

Dziękuję.

Paweł Leszczyński ma 33 lata. Jest rodowitym

gorzowianinem. Absolwent I LO przy

ul. Puszkina. W 1999 r. ukończył Wydział

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2004 zrobił doktorat z nauk

prawnych i podjął pracę w Państwowej Wyższej

Szkole Zawodowej w Gorzowie. Pełni

funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta

V kadencji. Od 2006 jest prezesem gorzowskiego

oddziału PTH. Lubi podróże, dobry

film i książkę.

BIZNES, kultura i podróże

Podczas otwarcia wystawy „Odkrywanie Ameryki” w Galerii Gorzowskich

Globtroterów wręczono nagrodę Dyrektora Oddziału Banku Handlowego -

Smok Biznesu dla najlepszej firmy regionu.

Tadeusz Tomasik, dyrektor gorzowskiego

City Banku z zamiłowania do podróży i

fotografii powołał w kwietniu 2008 r. Gorzowską

Galerię Globtroterów. 24 kwietnia

w galerii znajdującej się w siedzibie banku

odbyła się już czwarta wystawa, tym razem

poświęcona Ameryce Łacińskiej.

Można było obejrzeć kolekcje zdjęć oraz

krótkie prezentacje multimedialne autorstwa:

Stefana Piosika, który tym razem

odwiedził Panamę, Ryszarda Wtorkowskiego,

pokazujące Kubę, Renaty i Sylwestera

Komisarków z Kostaryki oraz Jana Palejczyka

z wyprawy w Andy. Odkrywanie Ameryki

połączono z przyznaniem już po raz 15.

nagrody Dyrektora Banku Handlowego dla

najlepszej firmy regionu. Wśród ośmiu firm,

które pretendowały o statuetkę Smoka Biznesu,

w pierwszej trójce znalazły się PGE

Elektrociepłowania Gorzów SA, Dębowa

Polska Spółka Jawna i Kronopol z Żar, który

zwyciężył. Prestiżowe wyróżnienie z rąk wiceprezydent

Urszuli Stolarskiej oraz T. Tomasika

odebrała Agnieszka Dobrzyńska,

prezes Kronopolu Sp. z o.o.

(az)

8


SPRAWY SPOŁECZNE

POROZMAWIAJMYo marce

Gorzów wielkimi krokami wchodzi

w świat prawdziwej promocji.

Jeszcze w tym roku powstanie

najważniejszy w tej dziedzinie

dokument – Strategia Zarządzania

Marką Gorzów Wielkopolski

wraz z oficjalną księgą identyfikacji

wizualnej. Od 2010 roku Gorzów

zacznie realizować zawarte

w Strategii działania.

By lepiej przygotować się do tego przełomowego

dla miasta wydarzenia, przedstawiciele

Gorzowa (pracownicy wydziału rozwoju

i promocji miasta UM oraz radni Rady

Miasta) uczestniczyli w Warszawie w III

edycji Festiwalu Promocji Miast i Regionów.

Festiwal ten jest największym i najbardziej

prestiżowym w Polsce, a nawet w

Europie eventem związanym z marketingiem

miejsc. To swoisty mix branży samorządowej,

biznesowej oraz przedstawicieli

agencji reklamowych. To również doskonała

kopalnia pomysłów, autentyczne kompendium

wiedzy promocyjnej, a także przestrzeń

wymiany cennych doświadczeń. Na

festiwalu spotkało się blisko 350 przedstawicieli

miast i regionów z całej Polski. To

właśnie doświadczenia innych miast związane

z tworzeniem i wdrażaniem ich strategii

promocji były dla reprezentantów Gorzowa

najbardziej przydatne. Podczas festiwalu

podzielili się nimi przedstawiciele biur

promocji z Poznania, Sieradza, Rzeszowa

oraz województwa mazowieckiego. Swoją

wiedzę z dziedziny promocji prezentowali

ponadto przedstawiciele zagranicznego marketingu

miejsc z Londynu, Niemiec, a nawet

stanu Virginia z USA.

Czas, by i Gorzów zadbał o swą markę.

Świadomi potrzeby jej skutecznego promowania

przystępujemy do intensywnej pracy,

której owocem ma być atrakcyjny, konkurencyjny,

ale przede wszystkim nieodbiegający

od rzeczywistości wizerunek naszego

miasta. Od czerwca zaczynamy tworzyć

Strategię Zarządzania Marką Gorzów Wielkopolski.

Projekt będzie koordynowany

przez pracowników Urzędu Miasta oraz firmę

zewnętrzną, lecz jego powodzenie zależeć

będzie od współpracy z mieszkańcami.

Chcemy pozostać w kontakcie z mieszkańcami

Gorzowa, by konsultować się i na

bieżąco informować gorzowian o rezultatach

prac nad marką.

Artykuł ten rozpoczyna cykl tekstów poświęconych

strategii zarządzania marką

Gorzów Wielkopolski. W kolejnych odsłonach

już bardziej merytorycznie o poszczególnych

etapach tworzenia wizerunku miasta.

Chciejmy wiedzieć więcej! Zapraszamy

do lektury.

IZA GRYGIEL

BARTŁOMIEJ NOWOSIELSKI

WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA

POSIEDZENIE

Komisja Mniejszości

Narodowych i Etnicznych

Sejmu RP odbyła 14 maja

wyjazdowe posiedzenie

w Gorzowie. Omówiono

sytuację i problemy

mniejszości narodowych

i etnicznych z terenu

województwa.

Posiedzenie w sali konferencyjnej

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej poprowadził Marek Ast,

przewodniczący komisji mniejszości

narodowych i etnicznych, lubuski

poseł. – W Lubuskiem zamieszkują

przedstawiciele mniejszości ukraińskiej,

łemkowskiej, niemieckiej, romskiej,

żydowskiej i greckiej. To województwo

na tle innych, to prawdziwy

tygiel narodowy – mówił. Wicewojewoda

Jan Świrepo przedstawił podstawowe

informacje dotyczące mniej-

o mniejszościach narodowych

szości narodowych zamieszkujących

Lubuskie. Omówił także rządowe programy

realizowane na rzecz społeczności

romskiej. Lubuski kurator

oświaty Roman Sondej zwrócił uwagę

na problemy związane z zapewnieniem

pomocy dydaktycznych do nauki

języków mniejszości narodowych

oraz religii, a także na brak zagwarantowania

doradztwa metodycznego w

tym zakresie dla nauczycieli. Wiceprezydent

Zofia Bednarz

poinformowała,

że problematyką

mniejszości narodowych,

a także współpracą

z nimi zajmują

się trzy wydziały Urzędu

Miasta – wydział

spraw społecznych, wydział

edukacji i wydział

kultury.

– Chcielibyśmy więcej

środków przeznaczyć

na działania proponowane

przez państwa

stowarzyszenia,

ale finanse są ograniczone

– mówiła do zebranych licznie

przedstawicieli mniejszości narodowych.

Wiceprzewodniczący Rady

Miasta Paweł Leszczyński przypomniał,

iż stowarzyszenia mogą starać

się o lokal komunalny na siedzibę

występując do rady. Członkowie

sejmowej komisji odbyli także wizyty

w Kole Związku Ukraińców, w

Muzeum Lubuskim i spotkali się z

Chórem Cerkwi Prawosławnej. (az)

W woj.

lubuskim

Ukraińcy

i Łemkowie liczą

1500 osób,

Romowie – 800,

Niemcy – 513,

a Żydzi – 19.

9


SPRAWY SPOŁECZNE

UNIJNE pięć lat

Pięć lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i rok po

wejściu do Układu z Schengen, 30 kwietnia odbyło się

sympozjum ,,5 lat partnerstwa 2004-2009”.

Sympozjum ,,5 lat partnerstwa 2004-

2009” zorganizowali wspólnie w Urzędzie

Miasta - Lubuska Fundacja Zachodnie Centrum

Gospodarcze oraz Business and Innovation

Centre Frankfurt / Oder. Do udziału

w spotkaniu zaproszono osoby aktywnie

uczestniczące w integracji z UE – parlamentarzystów,

rektorów uczelni, przedsiębiorców,

przedstawicieli stowarzyszeń okołobiznesowych,

dyrektorów euroregionów, dziennikarzy.

- Rozmawiamy przede wszystkim o naszym

miejscu w Unii Europejskiej. Pięć lat

po wejściu do Unii i rok po przystąpieniu do

Układu z Schengen wiemy, że były to wydarzenia

ważne dla Polski, ale też dla regionu i

miasta – mówił Józef T. Finster z Lubuskiej

DYSKUTOWALI

o finansowaniu gospodarki odpadami

Dwudniowa konferencja poświęcona kreowaniu przyszłego modelu finansowania

systemu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej

zbiórki odbyła się w Gorzowie w dniach 14-15 maja.

Zakład Utylizacji Odpadów zorganizował

konferencję pod patronatem Ministerstwa

Infrastruktury, marszałka województwa

lubuskiego oraz prezydenta miasta Gorzowa

przy współpracy Krajowej Izby Gospodarki

Odpadami - ,,Kreowanie przyszłego

modelu finansowania systemu gospodarki

odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem

selektywnej zbiórki”. Konferencja

była omówieniem procesu legislacyjnego

tworzenia nowego prawa w zakresie gospodarki

odpadami. Wśród zaproszonych gości

byli samorządowcy, wykładowcy akademiccy

oraz przedstawiciele firm komunalnych.

10

Fundacji Zachodnie

Centrum Gospodarcze.

– Chcemy przedyskutować,

czy w

pełni wykorzystaliśmy

ten czas, omówić

sukcesy, porażki i kolejne

wyzwania. Sygnały,

jakie wypłyną z tego sympozjum powinny

dać nam obraz, w jakim miejscu

jesteśmy, co do tej pory zrobiliśmy i co nas

czeka w przyszłości – wyjaśnia J. T. Finster.

Pięć lat w Unii podsumowali m.in. przemówieniami

dr. hab. Andrzej Bałabana, rektor

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,

Henryk Maciej Woźniak, senator RP, Jan

Kochanowski, poseł RP, prof. dr Johannes

Do udziału zaproszono m.in. Stanisława

Gawłowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie

Środowiska, Piotra Stycznia,

podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury,

Janusza Kubickiego, prezydenta

Zielonej Góry, Tadeusza Jędrzejczaka, prezydenta

Gorzowa, dra Zbigniewa Lewickiego,

wojewódzkiego inspektora ochrony

środowiska, dra hab. inż. Edwarda Mellera

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego.

Tematem konferencji pierwszego dnia

były uwarunkowania systemu gospodarki

odpadami na przykładach samorządów i

firm. 15 maja poruszone

zostały takie

kwestie jak: system

gospodarki odpadami

na przykładzie miasta

Gorzowa oraz Zielonej

Góry, transgraniczne

przemieszczanie

odpadów, zadania

samorządów w świetle

obowiązującego

prawa i proponowanych

zmian, utrzymanie

czystości i porządku

w gminach w świetle

założeń do nowego

systemu gospodarki

odpadami.

MAJA

DANISEWICZ

Godau oraz Urszula Stolarska, wiceprezydent

Gorzowa. Odczytano także list od marszałka

lubuskiego Marcina Jabłońskiego.

(md, az)

Nowa

siedziba

Alliance Francaise

Wykład „Triumf gotyku- architektura

katedr francuskich XII-XIII w.”

wygłoszony 9 maja przez dr Tomasza

Ratajczaka zainaugurował działalność

Ośrodka Alliance Francaise w nowej

siedzibie w Wojewódzkiej i Miejskiej

Bibliotece Publicznej.

Obecnie Ośrodek Alliance Francaise został

ulokowany na II piętrze nowego gmachu

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

przy ul. Sikorskiego 107, ale docelowo

znajdzie się w części zabytkowej placówki,

po jej remoncie. – Zajmujemy jedno

pomieszczenie, ale mamy do dyspozycji także

trzy sale na zajęcia lekcyjne oraz pozostałe

pomieszczenia w momencie organizacji

jakiejś imprezy – mówi Jolanta Plust, sprawująca

funkcję kierownika Ośrodka od 1

maja. Nowa szefowa zapowiada nawiązanie

współpracy z firmami francuskimi na terenie

Gorzowa, a także z instytucjami współpracującymi

z Francją. Nadal będzie można

liczyć na występy artystów z Francji, którzy

będą zapraszani przy wsparciu Ambasady

Francuskiej.

– Chciałabym, żeby w swoim rodzinnym

mieście z recitalem wystąpił Michał Kwiatkowski,

który we Francji zrobił karierę wokalną

– mówi J. Plust.

Ośrodek Kultury Francuskiej Alliance

Francaise powstał w 1999 r. w porozumieniu

między Polskim Komitetem Alliance

Francaise a władzami miasta. Więcej informacji

można uzyskać – tel. 095 727 70 79

lub na www.wimbp.gorzow.pl

(az)


EDUKACJA

Grupa uczniów Collegio „La

Conception” z miasteczka Ontinyent

w hiszpańskiej Walencji gościła w

Gorzowie od 24 kwietnia do 3 maja.

W ramach wymiany młodzieży

Hiszpanów zaprosiły Społeczne

Gimnazjum Stowarzyszenia

Edukacyjnego przy ul. Kazimierza

Wielkiego i II Liceum

Ogólnokształcące

przy ul. Przemysłowej.

Wymiana zorganizowana została w ramach

programu etwinning i do Gorzowa

przyjechało z Hiszpanii 21 uczniów w wieku

17 – 19 lat i 2 nauczycieli – opiekunów.

- Program pobytu jest bardzo urozmaicony,

nasi goście uczestniczą w wybranych zajęciach

lekcyjnych, poza tym odbyli wycieczki

do Berlina, Poznania, a także do Bogdańca,

gdzie zwiedzili Zagrodę Młyńską, wzięli

udział w pieczeniu chleba, a także w

specjalnie przygotowanych podchodach –

mówi Elżbieta Grochola z SGSE. Młodzi

HISZPAŃSCY

goście

ludzie odbyli także 27 kwietnia towarzyski

mecz piłki nożnej Polska – Hiszpania

na boisku II LO, który zakończył się wynikiem

2:1 dla gorzowian. Rewizytę w Hiszpanii

gimnazjaliści zaplanowali na maj,

a licealiści na jesień.

(az)

LICEUM pełne pasji

Chcieli pokazywać swoje hobby i od roku organizują ,,Pasjonadę”.

Wspólna zabawa uczniów III Liceum Ogólnokształcącego trwała

od 27 do 30 kwietnia.

,,Pasjonada” w III Liceum Ogólnokształcącym

to cykl konkursów, spotkań z ludźmi

z pasją i prezentacji własnych zainteresowań,

który odbywał się już drugi raz. Impreza

rozpoczęła się 27 kwietnia konkursami:

recytatorskim ,,Fioletowa krowa”, tłumaczy

„Sztuka przekładu”, o krajach obszaru języka

niemieckiego i anglojęzycznego. W drugim

dniu odbywały się spotkania z pasjonatami,

m. in. pod hasłem „Kultura kraju kwitnącej

wiśni – z Takeshi Kitagawa, „Kraj fla-

menco, corridy i…” – z nauczycielem języka

hiszpańskiego, „Zadziwiające Chiny” – z byłym

pracownikiem ambasady polskiej w Chinach,

„Hop pod wodę” – z członkami klubu

„Marlin”, „Przyroda w obiektywie” – z fotografem

przyrody, „Odtwarzanie historii” – z

miłośnikami Słowian i Wikingów, „Hip –

hop, moja pasja”, „Jak złapać taaaaaką rybę”.

Odbyła się też prezentacja zespołów

młodzieżowych z Gorzowa, w których grają

i śpiewają uczniowie III LO – „Muzyka i

ja”, oraz prezentacja

prac konkursowych

zrealizowanych przez

uczniów w ramach

projektu „III LO – historia

i przyszłość”.

- „Pasjonadę” jako

imprezę pokazującą

hobby naszej młodzieży

zaproponowali sami

uczniowie w ubiegłym

roku. Przyjęła się i na

stałe zagościła w liceum

– mówi Renata

Janicka – Szyszko, wicedyrektor

III LO.

MAJA DANISEWICZ

Fot. Archiwum ZKS nr 1

SZWEDKI

na stażu

W Zespole Kształcenia Specjalnego

nr 1 w Gorzowie od 4 do 8 maja

przebywała grupa 12 dziewcząt,

stażystek z liceum Fenix ze Szwecji.

To już ósma grupa szwedzkich stażystów

z klas o profilu pedagogicznym, którzy odwiedzili

gorzowską placówkę. Celem przyjazdu

tegorocznych stażystów było zapoznanie

się z funkcjonowaniem szkoły, metodami

pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

intelektualnie w stopniu lekkim,

umiarkowanym i znacznym oraz poznanie

polskiego systemu nauczania w

szkolnictwie specjalnym. Odbycie praktyk

w gorzowskiej placówce pomoże dziewczętom

w napisaniu prac z zakresu pedagogiki

specjalnej, a wyniki stażu posłużą do napisania

raportu zbiorczego. Szwedkom najbardziej

spodobały się zajęcia muzyczne i

psychologiczne prowadzone przez nauczycieli

w ZKS nr 1.

(az)

11


EDUKACJA

ŻYJMY PRZYJAŹNIE

dla środowiska

Z okazji Dnia Ziemi 28 kwietnia

w Wojewódzkiej i Miejskiej

Bibliotece Publicznej odbyło się

spotkanie, na którym podsumowane

zostały wysiłki na rzecz ochrony

środowiska uczniów gorzowskich

szkół, a także przedszkolaków

i naturalnie ich wychowawców.

W Miejskim Konkursie Wiedzy Ekologicznej

o Puchar Prezydenta Miasta, który odbył

się 30 marca, wzięły udział drużyny z 11

gimnazjów. Pierwsze miejsce i Puchar Prezydenta

Miasta zdobyło Gimnazjum nr 6.

Drugie miejsce wywalczyły trzy szkoły: G

nr 7, G nr 9 i G nr 12. Trzecie miejsce przypadło

G nr 16.

W akcji zbierania puszek aluminiowych w

ramach Programu Recyklingu Opakowań Aluminiowych

uczniowie trzech gorzowskich

szkół i trzech przedszkoli zebrali przez ostatni

rok 825,13 kg puszek aluminiowych. Pierwsze

miejsce zajęła SP nr 10, drugie - SP nr 18, a

trzecie - SP nr 9. Wśród przedszkoli najlepsze

były: PM nr 25, PM nr 7 i PM nr 18.

W Miejskim Konkursie „Zbieramy Makulaturę”

uczniowie trzech szkół podstawo-

BLISKO

półmetek

Powoli zbliża się koniec

pierwszego roku realizacji

projektu „Śmiało ku przyszłości!

Portfolio ucznia szkoły

gimnazjalnej”.

12

wych, dwóch gimnazjów, sześciu szkół ponadgimnazjalnych

i 12 przedszkoli zebrali

przez ostatni rok 70.696,00 kg makulatury.

Najlepsze w tym konkursie były: SP nr 18,

SP nr 13 i Sportowa Szkoła Podstawowa,

wśród gimnazjów: G nr 18 i G nr 12, wśród

szkół ponadgimnazjalnych: ZS Budowlanych,

ZS Mechanicznych i V LO, a spośród

przedszkoli: PM nr 30, PM nr 25 i PM nr 6.

W ramach Programu ,,Zielona Szkoła –

Zielone Przedszkole” zbierano zużyte baterie.

Uczniowie 18 szkół podstawowych,

dwóch gimnazjów, dziewięciu

szkół ponadgimnazjalnych

i 18 przedszkoli zebrali

przez ostatni rok 3.873,00 kg

baterii. Nagrody ufundował

Prezydent Miasta i firma

REBA- Organizacja Odzysku

S.A. Pierwsze miejsce zajęła

SP nr 21, drugie – SP nr 15, a

trzecie - Społeczna Szkoła Podstawowa.

Wśród szkół średnich najlepsze były: ZS

Elektrycznych, ZS Mechanicznych i ZS Ekonomicznych,

wśród przedszkoli: PM nr 7,

PM nr 25 i PM nr 29.

Oprócz wymienionych przedsięwzięć w

czasie całego roku, a także w okresie poprzedzającym

obchody Dnia Ziemi w gorzowskich

szkołach i przedszkolach mają

miejsce, różnorodne imprezy i akcje poświęcone

zagadnieniom ochrony środowiska.

Oto niektóre z nich:

Projekt skierowany jest do uczniów gorzowskich

gimnazjów. Koncentruje się na zagadnieniach

poradnictwa i doradztwa zawodowego.

W okresie od listopada 2008 r. do marca

2009 r. przeprowadzono 1422 godzin zajęć

warsztatowych. Wzięło w nich udział 3 716

uczniów. 416 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniach

z ekspertami projektu.

W 13 szkołach odbyły się spotkania z 470

rodzicami uczniów. Zorganizowano konferencję

podsumowującą pierwszy okres pracy nad

projektem.

Przez dziewięć lat zebrano

15.895,5 kg puszek aluminiowych,

przez pięć lat -

12.739,52 kg baterii i przez

cztery lata - 303.833,00 kg

makulatury.

• W styczniu 2009 r. SP nr 17 ogłosiła VII

Regionalny Konkurs Plastyczny dla szkół

podstawowych i przedszkoli pt. „Jestem eko

– jestem okay” pod patronatem Prezydenta

Miasta;

• 13 marca w Przedszkolu Miejskim nr 7

„Bajkowy Świat” odbyło się uroczyste podsumowanie

ogólnopolskiego konkursu plastycznego

„Zwierzęta zimą”;

• 27 marca w Przedszkolu Miejskim nr

20 im. Przyjaciół Przyrody odbył się wernisaż

Miejskiego Konkursu Plastycznego

„Woda darem życia” poprzedzony jesiennym

Turniejem Ekologicznym pod tym samym

hasłem;

• 9 kwietnia w SP nr 17 odbył się X Międzyszkolny

Turniej Ekologiczny dla kl. III;

• 23 kwietnia w ZS Mechanicznych odbyło

się podsumowanie VII Konkursu „Pszczelarstwo

w Polsce” poprzedzone dwoma

etapami zmagań konkursowych;

• 29 kwietnia w SP nr 9 odbyło się X Międzyszkolne

Spotkanie Przyrodnicze dla

uczniów klas V i VI, a w maju w przedszkolach

II Gorzowskie Dni Niezapominajkowe;

• 5 czerwca w SP nr 15 odbędzie się konkurs

dla uczniów klas IV „Dobry przyrodnik,

to sprawny przyrodnik”.

Ponadto gorzowskie placówki oświatowe

realizują stałe projekty, m.in.: Zespół Kształcenia

Specjalnego nr 1 projekt pod nazwą

„Pomagamy przyrodzie i sobie wzajemnie”;

SP nr 15 projekt „Ratujmy to co najcenniejsze

w przyrodzie najbliższej okolicy”; Przedszkole

Miejskie nr 25 program z zakresu

ekologii „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”.

Nie można zapomnieć o bardzo popularnej

akcji jaką jest Kampania

„Sprzątanie Świata”. Odbywa

się ona w Gorzowie od 1994

r. Wyjątkowym zaangażowaniem

w tej kampanii wyróżniają

się uczniowie ZS Mechanicznych,

którzy co roku

zbierają kilka ton odpadów.

Jestem przekonana, że tak

wiele i tak różnorodnych realizowanych

przedsięwzięć uwrażliwi dzieci i młodzież

na współczesne problemy ochrony środowiska,

uzmysłowi nieodłączny związek

człowieka z przyrodą, a także zachęci do

działań i proekologicznych wyborów na co

dzień, czyli życia przyjaznego dla środowiska.

DOROTA

SZUKALSKA-KOŹLAKOWSKA

NACZELNIK WYDZIAŁU

OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Projekt realizowany jest w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie

oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie

szans edukacyjnych uczniów z grup o

utrudnionym dostępie do edukacji oraz

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

(rw)


EDUKACJA

MALI AKTORZY na scenie

Scenę kameralną Teatru im. Juliusza

Osterwy 4,5,6 maja opanowali mali aktorzy

z gorzowskich przedszkoli. VIII Przegląd

Teatrzyków Przedszkolnych odbył się

pod hasłem „Śpiewamy, tańczymy, gramy,

otwieramy się na świat”.

Aktorskie zespoły z 25 gorzowskich przedszkoli

miały 7 minut do wykorzystania na scenie. Na widowni

za małych artystów, którzy śpiewali, tańczyli i

recytowali, przebrani w barwne kostiumy, kciuki trzymali

rodzice.

– Odchodzimy od scen dialogowych na rzecz ruchu,

tańca, śpiewu, także pantomimy, tak aby dzieci

mogły wyrażać swoje uczucia, emocje – mówi inicjatorka

przeglądu Dorota Leśniewicz, dyrektorka

Przedszkola Miejskiego nr 31. Pierwszy przegląd pani Dorota zorganizowała w

amfiteatrze znajdującym się przy przedszkolu. Impreza nabrała rozmachu, gdy

cztery lata temu nawiązano ścisłą współpracę z dyrekcją Teatru im. Juliusza

Osterwy. Przedszkolaki oprócz możliwości zaprezentowania się na prawdziwej

scenie poznają dokładnie tę instytucję kultury, sprawdzając co dzieje się za jej

kulisami. – Ta przygoda z teatrem ma oczywiście wymiar edukacyjny, w ten

sposób wychowujemy przyszłego widza, a ponadto dzieci nabierają pewności

siebie występując na scenie. Do tego nauczyciele mają możliwość podzielenia się

wiedzą na temat prowadzenia zajęć kółka teatralnego – mówi D. Leśniewicz.

Wszyscy mali aktorzy, także występujący gościnnie ze Słubic otrzymali specjalne

statuetki – Juliuszki. Przegląd wspólnie z PM nr 30 zorganizowały – PM nr 6, PM

nr 23, PM nr 10, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 oraz gorzowski teatr.

(az)

UCZĄ ZAWODU od 10 lat

Centrum Kształcenia Zawodowego

15 maja obchodziło uroczyście

jubileusz 10-lecia. Rocznicę uczczono

przekazaniem sztandaru oraz

odsłonięciem pamiątkowej tablicy.

Centrum Kształcenia Zawodowego powstało

1 września 1998 roku jako Centrum

Kształcenia Praktycznego na bazie zlikwidowanych

warsztatów szkolnych miasta.

Siedzibę miało przy ulicy Pomorskiej. Od

2001 w strukturach Gorzowskiego Centrum

Kształcenia Praktycznego znalazło się

także Centrum Kształcenia Ustawicznego,

mieszczące się przy ulicy Grobla.

Placówka przyjęła nazwę Gorzowskie

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.

W 2003 roku w skład GCKPiU

wszedł Wojewódzki Ośrodek Politechniczny,

a w 2004 roku – Wojewódzki Ośrodek

Dokształcania Zawodowego.

Wówczas placówka przyjęła nazwę Centrum

Kształcenia Zawodowego, w której

obecnie obowiązki dyrektora pełni Anna

Panyszak.

Dzisiejsze CKZ współpracuje z zakładami

pracy, jest ośrodkiem egzaminacyjnym do

przeprowadzania egzaminów z przygotowania

zawodowego z zakresu szkół policealnych,

przygotowuje do wykonywania zawodów

technicznych. Placówka dokształca i

doskonali osoby dorosłe i

młodocianych pracowników,

prowadzi zajęcia praktyczne

dla uczniów gorzowskich

szkół zawodowych.

Ponadto w CKZ istnieje

możliwość zdobycia średniego

wykształcenia, zdania

egzaminu maturalnego, egzaminu

z przygotowania zawodowego

oraz uzyskania

kwalifikacji zawodowych

przez dorosłych. CKZ w

swej ofercie ma także różne

kursy. Podczas uroczystości

życzenia placówka otrzymała

m.in. do poseł Elżbiety

Rafalskiej, przewodniczącej

Rady Miasta Krystyny Sibińskiej, w imieniu

której przekazała je wiceprzewodnicząca

Grażyna Wojciechowska, od lubuskiego kuratora

oświaty Romana Sondeja i prezydenta

Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka, które

przekazała zastępca naczelnika wydziału

edukacji Urzędu Miasta, Halina Antczak.

(md)

13


KULTURA

GRAŁY orkiestry dęte

Około 350 muzyków wystąpiło

1 i 2 maja podczas

III Międzynarodowych Spotkań

Orkiestr Dętych Alte Kameraden

2009 zorganizowanych

przez Miejskie Centrum Kultury.

W spotkaniu konkursowym wzięło udział

8 grup, w tym 3 zagraniczne. Były to Orkiestra

Dęta Miasta Leszna, gdzie w ciągu 14

lat w orkiestrze grało ponad 150 muzyków.

Jej obecny skład tworzy razem z 40 muzykami

również 5 grup mażoretek, w których

tańczy 85 dziewcząt. Grała również Orkiestra

Garnizonowa ze Szczecina. Na pytanie

o to, dlaczego grają, zgodnym chórem odpowiedzieli

- Nic nie daje takiej satysfakcji,

jak gra na naszych instrumentach! Podobnie

na to samo pytanie odpowiedzieli artyści

z Orkiestry Dętej Poczty Polskiej z Częstochowy.

Do Gorzowa przyjechała również

Zakładowa Orkiestra Dęta PGE KWB Turów

S.A z Bogatyni. Muzycy z tej właśnie

grupy przygotowali dla publiczności niespodziankę

- dodatkowy występ. Zagraniczną

reprezentację stanowiły - Miejska Orkiestra

Dęta Szkoły Muzycznej z Vratimov i Młodzieżowa

Orkiestra Dęta szkoły muzycznej

w Vimperku z Czech oraz Młodzieżowa

Orkiestra Dęta Ziesar z Niemiec. Oczywiście,

nie mogło zabraknąć Gorzowskiej Orkiestry

Dętej, która była najgoręcej witana

przez gorzowian podczas przemarszu na

Placu Grunwaldzkim. Gwiazdą tegorocznego

festiwalu była Fanfara Kalashnikov z

fot. MATEUSZ MISZON

północno-wschodniej Rumunii. Pierwszy

dzień Spotkań to tradycyjnie prezentacja

orkiestr w różnych częściach miasta, wręcz

pod oknami mieszkańców. - Każda grupa

musi się rozgrzać przed występem konkursowym.

A my postanowiliśmy to wykorzystać!

Ustawiając orkiestry w różnych miejscach

w Gorzowie sprawiliśmy, że zwykli

ludzie, początkowo nie zainteresowani tego

typu muzyką, mogli ją usłyszeć. Zainteresowani,

wychodzili z domów, robili zdjęcia i

jak urzeczeni słuchali – wyjaśnia Czesław

Ganda z Miejskiego Centrum Kultury. Kolejnym

punktem programu był wymarsz z

Placu Grunwaldzkiego przez ulice Gorzowa,

by zaprezentować orkiestrowy marsz.

Laureatów poznaliśmy drugiego dnia. I tak,

jury przyznało tytuł laureata w konkursie

marszowym Orkiestrze Dętej Szkoły Muzycznej

Vimperek, w konkursie na program

koncertowy - Orkiestrze Poczty Polskiej z

Częstochowy, a nagrodę Grand Prix,

uwzględniając obydwa konkursy, przyznano

Orkiestrze Garnizonowej ze Szczecina.

KATARZYNA ŁYJAK

CUD w ogrodzie pełnym róż

W Teatrze im. Juliusza Osterwy

16 maja odbyła się premiera

przedstawienia „Tajemniczy

Ogród”, ze scenariuszem opartym

na powieści Francesa Burnetta.

Po śmierci rodziców Mary Lennox (Adrianna

Góralska) przyjeżdża do Anglii, by

zamieszkać ze swoim wujem Archibaldem

Crevenem (Michał Anioł) w posiadłości

Misselthwaite Manor. Stopniowo odkrywając

drzemiące w domu tajemnice sprawia,

że otwierają się mieszkańcy posiadłości,

którzy do tej pory skrzętnie ukrywali przed

światem swoje uczucia i byli pogrążeni w

smutku po śmierci pani Creven. Mary z

pomocą przyjaciół: Dicka Sowerby’ego (Jan

Mierzyński) i Bena Weatherstaffa (Krzysz-

tof Kolba) przywraca do życia ukrywanego

przed światem syna Crevena, Colina (Włodzimierz

Chomiak) i tytułowy Tajemniczy

Ogród, który w wyniku tragedii został zamknięty

aż na dziesięć lat. Aktorzy, wspomagając

się śpiewanymi przez siebie piosenkami

(skomponowanymi przez Tomasza

Bajerskiego) i żywiołowym tańcem (za

który odpowiedzialny jest choreograf Tomasz

Tworkowski) dokonują „małego

cudu”. Pomagają mieszkańcom posiadłości,

i obserwującym wszystko widzom, zrozumieć,

iż w życiu najważniejsze jest, by

uwierzyć, że wydarzy się coś dobrego.

Spektakl niesie spory ładunek pozytywnej

energii i optymizmu. Piękne dekoracje

zapadają w pamięć, po zakończeniu jeszcze

długo w uszach dźwięczą wspaniale dobrane,

melodycznie piosenki, a w głowie słowa,

które spektakl zakończyły: „Życie jest jak

cudowny sen, co zmieni ciebie i mnie”.

(kł)

14


○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

To nie była WP

Neo-Nówka to kabaret

założony w 2000 roku

przez grupę wrocławskich

studentów. Przez pierwsze

dwa lata działalności

funkcjonował pod nazwą

To-Niemy. Ich skecze

poruszają głównie tematy

społeczne i polityczne.

Po kilku zmianach

personalnych Neo-Nówkę

tworzą – Roman Żurek,

Radosław Bielecki

i Michał Gawliński.

KULTURA

WPADKA

Skąd zmiana nazwy i umiłowanie do dwuczłonowych

nazw?

Roman: Nie ma na to jakiejś normalnej

odpowiedzi.

Michał: Jest tylko pokręcona.

Czy często zdarzają się wam takie wpadki,

jak podczas grania skeczu „Niebo”, gdy nie

powstrzymaliście śmiechu?

Michał: Gramy ten skecz już od ponad

roku i gdybyśmy grali go przez cały czas tak

samo, to kolokwialnie mówiąc dawno byśmy

go zarżnęli. Kolokwialnie? Czy jak

tam się mówi?

Radek: Po polsku się mówi.

Roman: To jest tak, że lubimy improwizować.

To nie była wpadka, moi koledzy po

prostu nie wiedzieli, co będę mówił. Ja zresztą

też nie wiedziałem, do samego końca.

A co bawi was najmniej? O czym nigdy nie

zrobilibyście skeczu?

Michał: O polityce. (śmiech)

Radek: Ciekawe, zawsze nas pytają, co

nas śmieszy…

Roman: Na pewno nie zrobilibyśmy skeczu

o czymś, co już zostało zrobione –

dresiarze, blondynki.

Michał: Niekoniecznie, bo gdybyśmy znaleźli

nowy sposób pokazania tego…

Roman: Nie ma takiego tematu chyba.

Czy nie doskwiera Wam brak kobiety w

zespole?

Radek: Mamy kobietę w zespole! Jest

Gosia, która jest naszym dźwiękowcem,

puszcza nasze dżingle.

A, to nietakt…

Roman: Nie no, nie widać jej. Nie wszyscy

o niej wiedzą. Ale bronimy się przed

taką opinią, mamy ten „kobiecy pierwiastek”.

Mówiliście kiedyś, przy okazji innego wywiadu,

że na Wiejskiej w Warszawie mają

najlepszy kabaret w kraju. Kogo więc określilibyście

najlepszym kabareciarzem?

Michał: Jest tam taki pan Józio.

Radek: Co ty gadasz?

Michał: No jest tam, pod Biedronką, nie

widziałeś?

Radek: Nie no, to jest sztuka – żeby zarobić,

nas w kabarecie jest trzech. Ich jest 460

osób, a ile zarabiają.

Roman: Ale oni mają najwięcej realizacji

telewizyjnych.

Radek: Mało tego – wszystko live. A potem

powtórki jeszcze.

Planujecie jakoś uczcić zbliżające się dziesięciolecie

kabaretu?

Roman: Na razie czujemy się młodo,

większych planów nie mamy. Coś na pewno

przyszykujemy, ale podchodzimy do tego

z normalnością.

Radek: Może nikt nie wie nawet, że istniejemy.

Może z nami będzie jak z Mumio,

którzy dostali nagrodę za debiut po 10 latach

pracy.

Michał: Ja się zastanawiam gdzie przenieść

to nasze dziesięciolecie.

Radek: (śmiech) Może to będzie Gorzów?

Roman: Tak, zrobimy to tutaj, w Gorzowie.

Na Stadionie Śląskim. (śmiech)

Dziękuję za rozmowę.

ADRIAN TOMCZYK

Mali Gorzowiacy

w Turcji

Zespół Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy od

18 do 26 kwietnia uczestniczył w Międzynarodowym

Festiwalu Folklorystycznym w Adanie i

Tarsus w Turcji. Grupa średnia, czyli 20 tancerzy

wraz z kadrą była gościem prywatnej szkoły w

Tarsus. Mali Gorzowiacy zaprezentowali się w

pięciu koncertach na terenie obu tureckich miast.

Członkowie zespołu mieszkali u rodzin tureckich.

- W Turcji zaprezentowaliśmy tańce górali

orawskich, krakowiaka i tańce lubelskie. Był to

już nasz drugi wyjazd do Tarsus - mówi Krzysztof

Szupiluk, kierownik artystyczny ZTL Mali

Gorzowiacy. Na wakacje zespół ma zaplanowane

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fot. ArchiwumI ZTL Mali Gorzowiacy

wyjazdy na koncerty i festiwale w Danii, Bułgarii i

Turcji.

(ks, az)

15


HISTORIA LANDSBERGA I GORZOWA

WOLNOŚĆ

WYBORU,

czyli to już

Dopiero co Gorzów obchodził 60-lecie swego polskiego okresu,

dopiero co zaokrągliło się aż 750 lat historii miasta. Jak więc

pozornie skromnie wypada przypadające właśnie równe 20 lat od

dnia kiedy po raz pierwszy gorzowianie poszli do wolnych wyborów.

Tym bardziej, że wielu doda, iż nie były do końca tak autentycznie

wolne. Jeśli jednak – traktując całe dzieje miasta – porównamy

sytuację demokracji przed 1933 r., z tą brunatnego okresu między

wojnami światowymi, apogeum reżimowe w latach stalinizmu, czy

też podczas kolejnych zrywów wolnościowych w PRL, to wiosną

1989 r. zawitała do Gorzowa dawno nie widziana obywatelska

swoboda i osobista lekkość. Liczna i coraz lepiej się organizująca

opozycja polityczna wobec PZPR w całym, kraju z nadzieją przyjmowała

ustalenia wielkiego osiągnięcia Polaków – „okrągłego stołu”

i zasiadających przy nim Komitetu Obywatelskiego i Polskiej Zjednoczonej

Partii Robotniczej. Trwające od lutego do kwietnia warszawskie

obrady nie budziły jednak zachwytu lokalnego kierownictwa

partyjnego w Gorzowie. Także odradzanie się w tej atmosferze

oficjalnych struktur NSZZ „Solidarność” przyjmowane

były z dezaprobatą. Już jednak w lutym 1989 r.

Adam Michnik na publicznym spotkaniu w Gorzowie

omawiał rozmowy i snuł wnioski z pierwszych

obrad „okrągłego stołu”. Kiedy 10 marca doszło do

spotkania przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej

Stanisława Nowaka i czynników oficjalnych

z działaczami opozycji, dało to asumpt do kreowania

swoistego gorzowskiego „okrągłego stołu”. Taką tytulaturę

prasową oprotestowali opozycjoniści, a ich

oświadczenie w tej sprawie zostało bez skrótów przedrukowane.

W takim tonie niemal płynnie obie strony

przeszły do przygotowań kampanii wyborczej.

Zgodnie z ustaleniami „okrągłostołowymi” opozycji

przypaść miało maksymalnie 35% miejsc w Sejmie

oraz ustalona głosowaniem liczba senatorów nowoutworzonej

drugiej izby parlamentarnej. Od początków

kwietnia z upoważnienia przewodniczącego

NSZZ „S.” Lecha Wałęsy powstawały Komitety Obywatelskie,

ten gorzowski powstał pod kierownictwem

mec. Stanisława Żytkowskiego oraz Stefanii Hejmanowskiej.

Kampania stała się po raz pierwszy okazją

do otwartej dyskusji, relacjonowanej z coraz mniejszą

ingerencją cenzury przez prasę. Akcja zbierania podpisów na listach

kandydatów upubliczniła działania dotąd zakazane, przypomniała

nazwiska opozycjonistów i dodała odwagi. Można mówić o dość

sporej euforii jaka objęła szerokie grupy gorzowian, a dotyczyła

również w dużej części strony partyjnej. Po raz pierwszy w tym

gronie dyskutowano w sposób otwarty, coraz mniej dyktowany już

przez KC PZPR. Duża liczba kandydatów komitetu koalicyjnego

PZPR, Stronnictwa Demokratycznego i Zjednoczonego Stronnictwa

Ludowego – 20 osób na 3 mandaty – także świadczyć może o

złamaniu monopolistycznego trendu, a może nawet dotychczasowej

dyscypliny. Rozpoczęła się nieznana dotąd gorzowianom walka

wyborcza. Dzierżonym przez dotychczasową siłę polityczną środkom

poligraficznym, kolporterskim, nie wspominając o doświadczeniu,

Komitet Obywatelski starał się przeciwstawić zaangażowanie

społeczne. Siedziba KO przy ul. Kosynierów Gdyńskich 75 stała

się interesującym miejscem spotkań, koordynacji, ale też spontanicznych

deklaracji współdziałania. Obok „starej gwardii” gorzowskiej

opozycji aktywne działania podjęła młodzież, nie tylko związana

z podziemnymi organizacjami. Ówczesny lokalny organ PZPR,

ale też działacze partyjni obserwowali te narastające „zagrożenie” z

różnym nastawieniem. Wierząc we własnych kandydatów z ironią

16

dwadzieścia lat...

Kampania stała

się po raz

pierwszy okazją

do otwartej

dyskusji,

relacjonowanej

z coraz mniejszą

ingerencją

cenzury przez

prasę.

opisywali działania konkurencji. Jak zabawnie dziś zaś zabrzmią

komentarze felietonisty: „Nie wiem kto rozpoczął wojnę na afisze,

ale wiem na pewno, kto wprowadził doń chamskie chwyty”, do tego,

że „na trzy dni przed wyborami w biały dzień w centrum Gorzowa

ulotkami sygnowanymi przez „Solidarność” pozaklejano twarze

kandydatów na afiszach konkurencji”. Pamiętając o tym do jakich

metod uciekano się wcześniej wobec tejże opozycji, pobrzmiewa to

nawet groteskowo. Żywcem z kronik milicyjnych zaś ten sam

felietonista winą za taką gorączkową akcję plakatową obarcza mobilizację

coraz młodszych roczników ochotników: „Te wszystkie „eremeny”

i „wipy” i niezależne zastępy harcerskie to znakomity wynalazek.

W razie czego można zawsze stwierdzić: oni są młodzi,

zapalczywi, ale niezależni, my nie mamy na nich wpływu, my ich

tylko... finansujemy”. Czysta demagogia, jakże dziś

po dwudziestu latach jednak ponura. W swym felietonie

przedwyborczym pisze autor, że „dwóch malców

zabierało się by z kolei te ostatnie [afisze sportowe]

przykryć afiszami „Solidarności”. Nawet przylać

nie można było, bo to dzień dziecka – skarżył się

później jedyny w Gorzowie fachowiec od rozklejania

plakatów. „Zostawcie te plakaty” – ryknął przez megafon

prezes Śliwiński (niewykluczone, że już senator),

osobiście pilnujący z okna „Paxu” swojej reklamy.

Chłopcy wzięli nogi za pas, o mało nie gubiąc wózka...

Zresztą co oni winni, kazali to kleją... Tymczasem

„Gazeta Wyborcza” rozdziera szaty, że nauczyciele

angażują uczniów do propagowania kandydatów

koalicji”. Dziś po dwudziestu latach chciałbym dopisać,

że malcem nie byłem, właśnie kończyłem ostatnią

klasę podstawówki, na drugi dzień po dziecięcym

świecie zaś miałem 15 urodziny. Plakaty KO kleiłem z

własnej inicjatywy, za darmo i z wielką ochotą, a

nawet wbrew wychowawczyni – żonie oficera Ludowego

Wojska Polskiego, zaś wózeczek wypożyczony

wtedy od babci do dziś jest miłą pamiątką moich

pierwszych wolnych wyborów. Nie uczestniczyłem w

nich jako wyborca, ale myślę, że dobrze wybrałem. Podobnie jak

gorzowianie, którzy ostatecznie zagłosowali wbrew zaklęciom felietonisty

i jego koalicji. Jak pisze w swym kapitalnym opracowaniu o

przemianach politycznych i społecznych Gorzowa dr Dariusz Rymar

„Rozgoryczenie [KW PZPR] budziły rozmiary [przegranej] i

fakt, że przedstawiciele KO uzyskiwali nawet czterokrotnie więcej

głosów niż inni kandydaci”. Ostatecznie strona opozycyjna na 161

możliwych mandatów zdobyła 160, w Senacie obsadziła zaś 92%

foteli. Dość szybko mówienie o jednolitej opozycji przestało być

możliwe, podobnie jak monolityczna ocena działaczy dotychczasowego

obozu władzy. W kolejnych wyborach parlamentarnych, lokalnych

różnice zaczęły powoli ulegać zatarciu. Uruchomione przed

dwoma dekadami przemiany odmieniły Gorzów, Polskę, a także

Europę. Mur berliński upadł dopiero jesienią tego pamiętnego roku,

kiedy naszym krajem kierował niekomunistyczny rząd Tadeusza

Mazowieckiego...

ROBERT PIOTROWSKI


SAMORZĄD

Decyzje radnych

BUDŻET,

spółki i przedszkole

LII sesja Rady Miasta

Na sesji 29 kwietnia rada rozpatrywała

sprawozdanie z wykonania budżetu

za 2008 rok i to był najważniejszy,

jak też się okazało najbardziej

emocjonujący punkt porządku obrad.

Obrady odbywały się pod nieobecność prezydenta

Tadeusza Jędrzejczaka i przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej Mirosława Rawy, co miało

znaczący wpływ na ich przebieg.

Szczegółowe wyjaśnienia na temat ubiegłorocznego

wyniku finansowego miasta składała skarbnik

Małgorzata Zienkiewicz. Na koniec 2008

roku budżet miasta kształtował się na poziomie:

dochody: 394 123 546,56 zł (wykonanie

104,61%0, wydatki: 390 890 303,66 zł (87,47%).

Miasto osiągnęło w ubiegłym roku nadwyżkę

budżetową 3 233 242,90 zł.

Przychody ogółem to 95 317 187 zł, z czego 40

mln zł - kredyt bankowy, 103 666 zł stanowi

pożyczkę na sfinansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,

a 55 213 521 zł pochodzi z innych źródeł

(tzw. wolne środki). Miasto spłaciło 21 834 000

kredytów i pożyczek oraz 1 749 857,68 zł pożyczonych

na finansowanie zadań realizowanych z

udziałem środków unijnych.

Bez stanowiska

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną

opinię o wykonaniu ubiegłorocznego budżetu.

Pozytywnie wypowiedziały się też prawie

wszystkie komisje rady, natomiast Komisja Rewizyjna

negatywnie oceniła wykonanie dochodów

oraz wydatków i

złożyła wniosek o

nieudzielanie prezydentowi

absolutorium.

Argumenty

za nieudzielaniem

absolutorium były

nieprecyzyjne i merytorycznie

nieuzasadnione,

co wykazała

w swej opinii

Regionalna Izba

Obrachunkowa. W

dyskusji głos kolejno

zabierali:

W imieniu radnych

z klubu PiS

wystąpił Arkadiusz

Marcinkiewicz. –

Dobra sytuacja finansowa

miasta nie

została należycie

wykorzystana, inwestycje

zaplano-

wane nie wykonane. Klub PiS będzie głosował za

nieudzielaniem prezydentowi absolutorium –

mówił.

Michał Kaniowski z klubu Forum dla Gorzowa

przypomniał wykonane w ubiegłym roku inwestycje

związane z uprawianiem dyscyplin sportowych

i apelował o współpracę między radą a prezydentem,

deklarował głosowanie za.

Zbigniew Żbikowski (Lewica) podkreślał, że

prezydent nie przekroczył swoich uprawnień realizując

budżet i nie ma podstaw do nie udzielenia

mu absolutorium, a radni Lewicy będą głosować za.

Robert Surowiec z PO miał nadzieję na swobodną

dyskusję z prezydentem, zadanie pytań i

wyjaśnienie spornych kwestii. W sytuacji nieobecności

prezydenta radny postanowił – „pomilczeć

do niego”. W efekcie radni PO postanowili

nie brać udziału w głosowaniu.

Rada nie zajęła stanowiska w sprawie udzielenia

prezydentowi absolutorium, 7 radnych głosowało

za, 7 było przeciw, a 2 wstrzymało się od

głosu. Jak wyjaśniała w kuluarach obrad radczyni

Jolanta Ruszczak: ta sytuacja nie rodzi żadnych

konsekwencji dla prezydenta – nadal może wypełniać

swoje obowiązki. Nie ma podstaw aby wszczynać

procedurę referendalną.

Trochę o spółkach miejskich

Radni wysłuchali też sprawozdania z działalności

w 2008 roku, zakładów budżetowych miasta:

Miejskiego Zakładu Komunikacji, Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej oraz Ośrodka Sportu i

Rekreacji. Wszystkie zostały przyjęte bardzo dobrze

przez radę a szefowie zakładów odpowiadali

na pytania radnych. Dyrektor MZK Roman Maksymiak

tłumaczył, że miasto ma zamiar wymienić

wszystkie wozy tramwajowe na niskopodłogowe,

bardziej przyjazne pasażerom i będzie zachęcać

mieszkańców do korzystania ze zbiorowej

komunikacji, być może przez podwyższenie opłat

Decyzje Prezydenta

11 maja

l Na potrzeby komisji Rady Miasta

opracowana została informacja

o działalności Powiatowego Zespołu

ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Gorzowie. Zespół działa

od 1997 roku przy Gorzowskim

Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki

Społecznej i obecnie swym działaniem

obejmuje osoby z terenu

Gorzowa oraz powiatów słubickiego

i sulęcińskiego. W ub. r. zespół

przyjął 5335 wniosków, wydał

5923 decyzje i 2259 legitymacji.

Średnio miesięczne przyjmowanych

jest 70 wniosków dotyczących dzieci

do lat 16, od 2003 odnotowano

spadek, zauważa się natomiast, ciągły

wzrost liczby wniosków dotyczących

dorosłych od 350 do 400

wniosków miesięcznie.

l Wydział spraw społecznych

poinformował prezydenta o sprawie

wypłaty odszkodowań z tytułu

zapewnienia przez miasto lokali

socjalnych w ramach realizacji wyroków

eksmisyjnych. Jeżeli miasto

nie wskaże lokalu socjalnego eksmitowanej

rodzinie, wierzycielowi

przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

O zapłatę odszkodowań

wystąpiły do miasta spółdzielnie

mieszkaniowe „Dolinki”, „Metalowiec”,

„Budowlani”, „Nasz Dom” i

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Miasto chciało pominąć drogę sądową

i podpisywać ze spółdzielniami

ugody o wypłacie odszkodowań.

Niestety żadna ze spółdzielni

nie przystała na taką drogę rozliczeń

z miastem, zatem wydział

zaproponował drogę postępowania

sądowego.

l Wydział gospodarki nieruchomościami

przygotował do rozpatrzenia

87 wniosków. 9 najemców

złożyło wnioski o wykup zajmowanych

mieszkań, prezydent wyraził

zgodę. ZGM natomiast, poprosił o

wstrzymanie sprzedaży lokali w budynku

przy ul. Chrobrego 13, w

którym planowane są prace konserwatorskie,

restauratorskie i roboty

budowlane – budynek jest wpisany

do rejestru zabytków. Prezydent

polecił wstrzymać sprzedaż

do czasu zakończenia prac. Miasto

po raz kolejny wystawia na sprzedaż

działki przy ul. Osadniczej i

Poznańskiej pod budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne, Złotego

Smoka, Mosiężnej, Stalowej

pod działalność produkcyjną, składy,

magazyny itp., Stalowej i Kasprzaka

na cele usług komercyjnych,

przy Sosnkowskiego pod budownictwo

mieszkaniowe wielorodzinne.

Wydział podsumował wyniki

z obrotu nieruchomościami za

I kwartał tego roku. Udało się wykonać

tylko 1% zakładanych na ten

rok dochodów.

17


SAMORZĄD

Decyzje Prezydenta

l Prezydent skierował do Rady

Miasta projekt uchwały w sprawie

udzielenia dotacji celowej (26 810

zł) wspólnocie mieszkaniowej kamienicy

przy ul. Chrobrego 13.

l Rada Miasta musi uchwałą

zwiększyć gminny i powiatowy Fundusze

Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Do przychodów funduszy

należy doliczyć wpływy z opłat i kar

za gospodarcze korzystanie ze środowiska

i za usuwanie drzew i krzewów.

Ze środków funduszy zostaną

sfinansowane min.: ścieżka

dydaktyczna w rezerwacie przyrody

„Gorzowskie Murawy”, kanalizacja

sanitarna, demontaż, transport

i unieszkodliwienie azbestu z

hali sportowej przy ul. Czereśniowej

i Przedszkola Miejskiego nr 22,

porządkowanie terenów zanieczyszczonych

odpadami itp.

l Do miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego w

rejonie ulic: Matejki, Myśliborskiej

i Walczaka wpłynęły wnioski złożone

przez organy i instytucje

(ENEA, Polskie Sieci Energetyczne,

Telekomunikacja Polska, Regionalny

Zarząd Gospodarki Wodnej,

Wojewódzki Sztab Wojskowy itp.)

Wydział urbanistyki po ocenie uznał

większość za zasadne do uwzględnienia.

Prezydent poparł opinię

wydziału.

l Wydział dróg i transportu publicznego

zbadał sytuację osób niepełnosprawnych

uprawnionych do

korzystania z nieodpłatnych miejsc

w strefie płatnego parkowania.

Osoby te są zwolnione z opłaty za

parkowanie na płatnych parkingach

tylko na wyznaczonych dla nich

miejscach. Wydział komunikacji

wydał niepełnosprawnym 4017

kart parkingowych, w strefie płatnego

parkowania są 663 miejsca

parkingowe z czego 51 to miejsca

uprzywilejowane. W Gorzowie zarejestrowanych

jest 34 210 samochodów

osobowych. Z prostego

rachunku wynika, że na jedno miejsce

uprzywilejowane w strefie przypada

78 aut, natomiast na płatne

55 aut. Liczby te nie uwzględniają

pojazdów spoza miasta.

l Po oddaniu do użytku zachodniej

obwodnicy Gorzowa, ulice leżące

w ciągu dotychczasowego

przebiegu drogi krajowej nr 3, zostały

pozbawione dotychczasowej

kategorii i zaliczone do dróg gminnych.

Biorąc pod uwagę klasę tych

dróg (główne ruchu przyspieszonego,

zbiorcze) wydział dróg i transportu

publicznego zaproponował

prezydentowi złożenie wniosków

o zaliczenie ich do kategorii dróg

wojewódzkich i powiatowych. Uzyskanie

takiej decyzji pozwoli miastu

o staranie się o dotacje na

utrzymanie tych ulic.

za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.

Dyrektor ZGM Paweł Jakubowski wyjaśniał,

jaki wpływ miały podwyżki czynszów na przeprowadzane

remonty kamienic administrowanych

przez zakład, natomiast dyrektor OSiR-u Włodzimierz

Rój przepraszał za niedopatrzenia poprzednika

i informował o koniecznych poprawkach

modernizowanych w ubiegłym roku stadionach

żużlowym i piłkarskim.

Lepiej z bezpieczeństwem

Kolejny duży temat to informacja z realizacji

zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego opracowana

przez wydział zarządzania kryzysowego

wspólnie z policją, strażą pożarną i strażą miejską.

Jak ocenia wydział, integracja sił ratowniczych

miasta sprzyja wykonywaniu zadań w zakresie

bezpieczeństwa na coraz wyższym poziomie.

Świadczą o tym wyniki pracy policji, której udało

się w ubiegłym roku ograniczyć występowanie

przestępstw kryminalnych w pięciu kategoriach:

bójka i pobicie, kradzież cudzej rzeczy, kradzieże

pojazdu, włamanie, rozbój. Zwiększyła się też

skuteczność pracy policji przy wykrywaniu przestępstw.

Policja największą wagę przykłada do

działań prewencyjnych, realizuje też programy

skierowane na zapobieganie przestępczości i zachowań

patologicznych wśród dzieci oraz młodzieży.

Prowadzona jest też profilaktyka bezpieczeństwa

w ruchu drogowym. Straż Miejska została

w ubiegłym roku wzmocniona o nowych

pracowników i liczy obecnie 19 osób. Miasto zostało

podzielone na cztery rejony, w których pracuje

po czterech funkcjonariuszy. Dało to widoczne

efekty w postaci osobistych oraz telefonicznych

zgłoszeń mieszkańców i skutek w postaci 1082

interwencji w różnych sprawach. Straż realizuje

aż 9 programów prewencyjno – edukacyjnych skierowanych

do dzieci i dorosłych. Straż Pożarna

bardzo dużo uwagi poświęca prewencji, szkoleniom

i kontrolom obiektów, a i tak odnotowała w

2008 roku o 112 pożarów więcej niż w 2007.

Zwiększyła się też ilość fałszywych alarmów. Z

informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego

wynika, że sytuacja epidemiologiczna miasta w

ub. r. była stabilna, nie było zatruć związkami

chemicznymi. Radnych zaniepokoił tylko dostateczny

stan sanitarno – higieniczny szpitala. Interesowali

się też stanem sanitarno – technicznym

placówek nauczania. Rada przyjęła do wiadomości

wszystkie sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa

publicznego miasta.

Przedszkolna, historyczna chwila

Radni nie mieli uwag do sprawozdania z działalności

Euroregionu Pro Europa Viadrina, bez większej

dyskusji podjęli uchwałę w spawie aktualizacji

programu ochrony środowiska i planu gospodarki

odpadami wraz z programem usuwania wyrobów

zawierających azbest.

Rada przyjęła też miejski program osłonowy

wsparcia rodzin wielodzietnych na 2009 rok.

Program funkcjonuje od 2005 roku i obejmuje od

2006 roku rodziny z 3 i większą liczbą dzieci. W

tym roku postanowiono w sposób szczególny

zwrócić uwagę na potrzeby dzieci i młodzieży

uczącej się.

I na koniec wyjątkowa chwila, po raz pierwszy

w historii samorządu, jak zauważył referujący

temat naczelnik wydziału edukacji Adam Kozłowski,

rada podejmowała uchwałę w sprawie

założenia placówki przedszkolnej - Przedszkola

Miejskiego 17 i jego statutu. Osiedle Górczyn tak

się rozrosło, że funkcjonujące tam placówki nie

zaspokajają potrzeb rodziców przedszkolaków.

Wszystkie poczynione dotąd zabiegi, adaptacje

pomieszczeń, zamiana sal gimnastycznych na sale

zajęć nie dały oczekiwanego rezultatu. Rozpoczęto,

zatem budowę nowego obiektu, dla 150 dzieci,

przy ul. gen. Stanisława Maczka, zakończenie

inwestycji zaplanowano na listopad tego roku.

JOLANTA CIEŚLA

18


SAMORZĄD

WYBORY

EUROPEJSKIE cz. II

Po wyborach w czerwcu 2009 r.

Parlament Europejski będzie liczył 736

posłów. Każdy europoseł reprezentować

będzie średnio 715 tysięcy obywateli.

W Parlamencie Europejskim posłowie zasiadają

zgodnie z przynależnością polityczną, a nie

państwową. Małe kraje będą reprezentowane przez

minimum pięciu posłów, a największy przez dziewięćdziesięciu

dziewięciu posłów. W 2004 roku

liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła

352 miliony – w czerwcu 2009 roku liczba

ta wyniesie 375 milionów.

Posłowie wybierani

są na pięcioletnią kadencję.

Głosowanie

i ustalanie

wyników wyborów

Nasz kraj został podzielony

na 13 okręgów

wyborczych. Nie ma

stałej liczby mandatów

w poszczególnych

okręgach. O wynikach

decyduje rozkład poparcia

dla list kandydatów,

a także frekwencja.

W wielkim skrócie

– przy wyższej frekwencji

w danym okręgu

rosną szanse na wybór

Fot. INTERNET

większej liczby posłów.

Głosowanie odbywa się w obwodowych komisjach

wyborczych. Te komisje ustalają liczbę głosów,

która padła na listy okręgowe oraz poszczególnych

kandydatów w obwodach. Okręgowe Komisje

Wyborcze ustalają liczbę głosów poszczególnych

list okręgowych oraz kandydatów i przesyłają

protokoły do Państwowej Komisji Wyborczej.

Następnie PKW ustala wyniki głosowania

dla kraju i ustala komitety wyborcze uprawnione

do uczestniczenia w podziale mandatów.

Próg wyborczy i podział mandatów

W podziale mandatów uczestniczą komitety

wyborcze, które otrzymały co najmniej 5% ważnie

oddanych głosów w skali kraju. Państwowa

Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów

w trzech etapach.

Omówię

to na hipotetycznym

przykładzie

w skali kraju.

I etap – dokonanie

proporcjonalnego

podziału

50 mandatów.

W podziale

uczestniczy 5

komitetów, które

przekroczyły 5

procentowy próg. Komitet A – liczba głosów 6132,

Komitet B – 3786, Komitet C – 2551, Komitet D –

1526, Komitet E – 1005. Otrzymane głosy, zgodnie

z zasadami metody d ’Hondta dzieli się kolejno

przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do

momentu, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów

da się uszeregować tyle kolejno największych

liczb, ilu posłów do PE jest wybieranych.

W wyniku, poszczególne komitety otrzymały:

A – 20 mandatów, B – 13 mandatów, C – 9

mandatów, D – 5 mandatów, E – 3 mandaty.

II etap. Ustalanie mandatów dla poszczególnych

list okręgowych w kraju – zaprezentuję na

przykładzie komitetu wyborczego A, który otrzymał

6132 głosy i 20 mandatów w skali kraju.

Podam to na przykładzie dwóch okręgów.

Okręg nr 4 (część woj .mazowieckiego i m.st.

Warszawa)-

(976 – liczba głosów w

okręgu, 20 – liczba mandatów w skali kraju, 6132

liczba głosów w skali kraju)

Komitet otrzymuje 3 mandaty, ponieważ

uwzględnia się tylko liczbę przed przecinkiem.

Okręg nr 13 (lubuskie i zachodniopomorskie) -

( brak mandatu w pierwszym liczeniu).

Po dokonaniu takich obliczeń rozdzielonych

zostało 14 mandatów, na 20 mandatów jakie zdobył

komitet A i kolejno należy rozdzielić pozostałe

6. Pozostałe przypadną tym listom okręgowym

Komitetu A, dla których po wyliczeniach kolejne

wartości po przecinku są najwyższe i dopiero

wtedy okręg lubuski i zachodniopomorski otrzyma

1 mandat.

III etap. Mandaty, które zostały przydzielone

danej liście okręgowej, otrzymują kandydaci, którzy

uzyskali największą liczbę głosów na tej liście.

Ilość głosów i przydział mandatów Komitetowi

A w poszczególnych okręgach prezentuje mapka

graficzna.

Życzę przyjemnej lektury i zachęcam do udziału

w wyborach.

ZBIGNIEW ŻBIKOWSKI

RADNY RADY MIASTA

Decyzje Prezydenta

l Wydział majątku i działalności

gospodarczej opracował informację

o sytuacji ekonomiczno - finansowej

miejskich spółek po pierwszym

kwartale tego roku. W najlepszej

kondycji jest Zakład Utylizacji

Odpadów, który osiągnął zysk,

w gorszej Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji wykazujące

stratę, podobnie jak Centrum Sportowo

– Rehabilitacyjne „Słowianka’.

PWiK miało podobną sytuację

w ubiegłym roku jednak zakończyło

2008 r. zyskiem. Sytuacja CSR

„Słowianka” nie zmienia się od wielu

lat, najważniejsze jednak, że spółka

ma płynność finansową.

20 maja

l Miasto otrzymało 360 tys. zł

na realizację projektu „Wyrównywanie

szans edukacyjnych poprzez

programy stypendialne dla studentów

Województwa Lubuskiego” .

Projekt zakłada wypłacenie 180 stypendiów

unijnych, maksymalnie po

350 zł, przez 10 miesięcy, studentom

zameldowanym na stałe w Gorzowie

w roku akademickim 2008/

2009. Prezydent polecił wprowadzić

te środki do budżetu miasta.

Zadanie realizuje wydział edukacji.

l Koło Związku Sybiraków w

Gorzowie poprosiło o dofinansowanie

rozbudowy pomnika ofiar

stalinizmu „Golgota Wschodu –

kamienie, które mówią” kwotą

23 000 zł. Miasto nie może finansować

budowania pomników. Prezydent

odmówił prośbie Sybiraków.

l Prezydent skierował do Rady

Miasta projekt uchwały w sprawie

ustalenia opłaty za pobyt dziecka w

żłobku miejskim, w której zaproponowano

podniesienie opłaty z 88

do 100 zł. Opłaty te nie były zmieniane

od 2001 r. Podwyżkę wymusił

wzrost cen detalicznych towarów i

usług konsumpcyjnych oraz wydatków

ponoszonych na działalność

przez placówki.

l Jak co roku wydziały – kultury,

kultury fizycznej i edukacji przedstawiły

propozycje organizacji wypoczynku

letniego dzieci i młodzieży

w ramach akcji Lato 2009. Na

tegoroczną akcję miasto przygotowało

do wykorzystania 45 200zł.

Prezydent skierował opracowania

do Rady Miasta.

l Do rady skierowana została

też inicjatywa uchwałodawcza w

sprawie opinii dotyczącej utworzenia

nowego obszaru Natura 2000.

Z propozycję utworzenia nowego

specjalnego obszaru ochrony siedlisk,

obejmującego teren rezerwatu

„Gorzowskie Murawy” i użytku

ekologicznego „Gorzowskie

murawy ksrerotermiczne” przedstawił

miastu Generalny Dyrektor

Ochrony Środowiska. Opinię w tej

sprawie wydaje Rada Miasta. (jc)

19


SAMORZĄD

Porozmawiaj z radnym

Przewodnicząca:

Krystyna Sibińska

9 czerwca (wtorek)

15.00-16.30

ksibinska@rada.gorzow.pl

Wiceprzewodniczący:

20

Arkadiusz

Marcinkiewicz

16 czerwca (wtorek)

15.00-16.30

amarcinkiewicz@rada.gorzow.pl

Paweł

Leszczyński

23 czerwca (poniedziałek)

14.00 – 15.30

pleszczynski@rada.gorzow.pl

Grażyna

Wojciechowska

2, 30 czerwca (wtorek)

15.00-16.30

gwojciechowska@rada.gorzow.pl

Przewodniczący czekają na mieszkańców

w sali 217 na I piętrze Urzędu Miasta przy

ul. Sikorskiego 3-4

(tel. 95 721 95 10 lub 95 735 55 10).

Radni:

FORUM DLA GORZOWA

Izabella

Szafrańska – Słupecka

15 czerwca (poniedziałek)

16.00-17.00

iszafranska_slupecka@rada.gorzow.pl

Michał Kaniowski

22 czerwca (poniedziałek)

16.00-17.00

mkaniowski@rada.gorzow.pl

Stanisław Łazowski

8 czerwca (poniedziałek)

16.00-17.00

slazowski@rada.gorzow.pl

LEWICA

Jerzy Antczak

15 czerwca (poniedziałek)

15.00-16.00

jantczak@rada.gorzow.pl

Zbigniew Żbikowski

8 czerwca (poniedziałek)

15.00-16.00

zzbikowski@rada.gorzow.pl

Roman Bukartyk

22 czerwca (poniedziałek)

15.00-16.00

rbukartyk@rada.gorzow.pl

PLATFORMA OBYWATELSKA

Edward

Andrusyszyn

1 czerwca (poniedziałek)

14.00-15.00

eandrusyszyn@rada.gorzow.pl

Jerzy Sobolewski

25 czerwca (czwartek)

14.00-15.00

jsobolewski@rada.gorzow.pl

PLATFORMA OBYWATELSKA

Robert Surowiec

22 czerwca (poniedziałek)

13.00-14.00

rsurowiec@rada.gorzow.pl

Halina Kunicka

8 czerwca (poniedziałek)

14.00-15.00

hkunicka@rada.gorzow.pl

Marek Kosecki

2,16 czerwca (wtorek)

16.00-17.00

mkosecki@rada.gorzow.pl

Stefan Sejwa

9 czerwca (wtorek)

14.30-16.00

ssejwa@rada.gorzow.pl

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Roman Sondej

2 czerwca (wtorek)

16.00-17.00

rsondej@rada.gorzow.pl

Mirosław Rawa

9 czerwca (wtorek)

16.00-17.00

mrawa@rada.gorzow.pl

Tadeusz Iżykowski

16 czerwca (wtorek)

16.00 -17.00

tizykowski@rada.gorzow.pl

Augustyn Wiernicki

23 czerwca (wtorek)

16.00 -17.00

awiernicki@rada.gorzow.pl

Maciej Marcinkiewicz

30 czerwca (wtorek)

16.00-17.00

mmarcinkiewicz@rada.gorzow.pl

RADNY NIEZALEŻNY

Artur Radziński

1 czerwca (poniedziałek)

16.00-17.00

aradzinski@rada.gorzow.pl

Radni czekają na mieszkańców

w sali 219 na I piętrze Urzędu Miasta

przy ul. Sikorskiego 3-4

(tel.0 95 721 96 73 lub 0 95 735 56 73).

Dodatkowe dyżury:

Biuro Parlamentarne Prawa i

Sprawiedliwości przy ul.

Hawelańskiej 5

godz. 16.00-17.00, nr tel. 095

7352050

Tadeusz Iżykowski – 1 czerwca

(poniedziałek)

Mirosław Rawa – 8 czerwca

(poniedziałek)

Roman Sondej – 15 czerwca

(poniedziałek)

Anna Szulc – 22 czerwca

(poniedziałek)

Milena Wilińska-Surmacz

– 29 czerwca (poniedziałek)

Z prac komisji

O BUDŻECIE,

bezpieczeństwie

i spółkach

20 i 21 kwietnia spotkały

się komisje Rady Miasta.

Jednym z głównych

punktów posiedzeń było

wysłuchanie sprawozdania

z wykonania budżetu

miasta za 2008 rok.

4 maja Komisja Spraw

Społecznych odbyła

wyjazdowe posiedzenie.

Podczas wspólnego posiedzenia

Komisji Gospodarki i Rozwoju

z Komisją Budżetu i Finansów

obie komisje pozytywnie

zaopiniowały sprawozdanie

z wykonania budżetu za 2008.

O kondycji spółek

Radni wysłuchali też sprawozdania

z działalności zakładów

budżetowych za 2008 rok.

– Poznaliśmy oficjalnie nowego

dyrektora Ośrodka Sportu i

Rekreacji Włodzimierza Roja, a

także wysłuchaliśmy informacji

na temat działalności spółki

w ubiegłym roku – informuje

Robert Surowiec, przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki i Rozwoju Artur Radziński

dodaje – Poprosiliśmy o

uzupełnienie na sesję danych

ekonomicznych spółki. Radni

rozmawiali też o Miejskim Zakładzie

Komunikacyjnym i

przedstawionych zmianach

związanych z uruchomieniem

nowych połączeń tramwajowych

oraz zakupem nowszego taboru.

– Dobrze byłoby przed zakupem

nowego taboru tramwajowego

zdążyć z remontem torów przy

ul. Kostrzyńskiej – zauważa A.

Radziński.

Więcej przedszkolnych

miejsc

21 kwietnia obradowały - Komisja

Edukacji, Kultury i Sportu

oraz Komisja Spraw Społecznych.

- Na posiedzeniu w części

wspólnej wysłuchano infor-

macji skarbnik miasta Małgorzaty

Zienkiewicz o wykonaniu

budżetu miasta w 2008

roku. W trakcie posiedzenia odbyła

się merytoryczna dyskusja

związana z realizacją zadań w

2008 roku w sferach: edukacja,

kultura, kultura fizyczna, a także

na temat występujących problemów

społecznych. Komisje

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały

sprawozdanie z wykonania

budżetu za 2008 r. – informuje

Zbigniew Żbikowski,

wiceprzewodniczący

Komisji

Edukacji, Kultury i Sportu. Ponadto

Komisja Edukacji, Kultury

i Sportu pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały w sprawie

przeznaczenia środków w

kwocie 200 tys. złotych na pokrycie

kosztów adaptacji pomieszczeń

na sale dydaktyczne

w przedszkolach miejskich ( nr

7, 13, 14, 21 i 25). W wyniku

prac adaptacyjnych placówki te

pozyskają dodatkowo sześć oddziałów

całodziennych.

Wyjazdowe posiedzenie

Radni z Komisji Spraw Społecznych

wysłuchali informacji z

realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa

publicznego. – Komisja

naprawdę bardzo wysoko

oceniła realizowane działania w

zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza

przez Komendę Miejską Policji

w Gorzowie, która należy do

najlepszych nie tylko w regionie,

ale także w kraju – mówi Roman

Bukartyk, przewodniczący Komisji

Spraw Społecznych.

4 maja Komisja Spraw Społecznych

odbyła wyjazdowe posiedzenie

do Hospicjum św. Kamila

oraz do Rodzinnego Domu

Dziecka przy ul. Wyszyńskiego.

– Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem

Stowarzyszenia

Hospicjum św. Kamila i muszę

stwierdzić, że jest to placówka

prowadzona wzorowo. Niestety

Narodowy Fundusz Zdrowia

pokrywa tylko 60 proc.

kosztów utrzymania hospicjum,

stąd organizowane akcje,

w które włączają się także

radni, mające na celu pozyskanie

brakujących środków –

mówi R. Bukartyk.

ANNA ZALESKA


SAMORZĄD

Kompetencje Rady

KLUBY radnych

Radni mogą tworzyć kluby radnych,

działające na zasadach określonych

w statucie miasta Gorzowa

Wielkopolskiego.

Istota klubu radnych

Termin „klub radnych” po raz pierwszy

wprowadzono do ustawy o samorządzie

gminnym nowelą z dnia 29 września 1995

roku. W samorządach powiatowych i wojewódzkich

możliwość powołania klubów

radnych była od samego początku. Klub

radnych jest dobrowolnym zrzeszeniem grupy

radnych, którzy złożyli oświadczenie woli

o współdziałaniu w procesie podejmowania

decyzji przez radę miasta, przyjmując wspólne

zasady reprezentacji wobec rady. Radny

w każdej chwili może opuścić klub, składając

wobec rady jednostronne oświadczenie

woli. Ustawodawca, wprowadzając instytucję

klubu radnych do rad, usankcjonował

istniejące, nieformalne podziały w radach,

powstające z reguły w oparciu o kryterium

polityczne. Jednocześnie chciałbym podkreślić,

że kryteria zrzeszania się radnych mogą

mieć także charakter zupełnie dowolny i to

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Radni PO

zapraszają

Klub radnych Platformy Obywatelskiej w

ramach cyklu spotkań z gorzowianami zaprasza

na spotkanie z mieszkańcami Zawarcia,

które odbędzie się 16 czerwca (wtorek)

w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul.

Towarowej 21 o godz. 17.00.

nie tylko oparty na przynależności czy sympatyzowaniu

z określonymi stronnictwami,

czy też poglądami politycznymi.

Kluby w samorządzie Gorzowa

Zasady powoływania klubów radnych w

Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. reguluje statut

miasta (od § 76 – do § 84). Warunkiem

utworzenia klubu jest zadeklarowanie udziału

w nim co najmniej 3 radnych. Kluby

pracują przez okres kadencji rady i na podstawie

własnych regulaminów, które przedkładają

przewodniczącemu rady w ciągu 30

dni od dnia powołania klubu. Kluby działają

wyłącznie w ramach rady miasta. Pracę

klubów organizują przewodniczący wybierani

przez członków klubu.

W Radzie Miasta Gorzowa działają kluby:

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość,

Klub Radnych Platforma Obywatelska,

Klub Radnych Lewica,

Klub Radnych Forum dla Gorzowa.

Kompetencje

Uprawnienia klubów są nierozerwalnie

związane z uprawnieniami zawartymi w

ustawach samorządowych i statucie miasta.

Kluby radnych prezentują swoje stanowiska,

oświadczenia na sesjach. Kluby mają

prawo zgłaszać interpelacje i wnioski. Ponadto

posiadają inicjatywę uchwałodawczą,

czyli mogą składać własne projekty uchwał.

Każdy klub radnych ma swojego przedstawiciela

w komisji rewizyjnej rady miasta.

ZBIGNIEW ŻBIKOWSKI

RADNY RADY MIASTA

W Radzie Miasta Gorzowa działają kluby:

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość – przewodniczący Mirosław Rawa,

Klub Radnych Platforma Obywatelska – przewodniczący Robert Surowiec,

Klub Radnych Lewica – przewodniczący Zbigniew Żbikowski,

Klub Radnych Forum dla Gorzowa – przewodniczący Stanisław Łazowski.

Przedstawiciele Herfordu

w Gorzowie

W Gorzowie ze studyjną wizytą 21 maja przebywała delegacja z partnerskiego powiatu

Herford. Niemcy zainteresowani byli głównie euroregionalną współpracą polsko-niemiecką

oraz rozwojem miasta.

Przyjechali przedstawiciele instytucji oraz samorządów, a w programie ich wizyty

znalazły się: prezentacja gospodarcza Gorzowa, przygotowana przez magistrackie biuro

obsługi inwestora, wizyta w Inkubatorze Przedsiębiorczości, prezentacja hali wystawienniczo-handlowej

przy ulicy Przemysłowej oraz przykłady współpracy gorzowsko-landsberskiej

(m.in. Dzwon Pokoju).

(md)

21


SPORT

UNIJNY bieg

Coroczny, już 28 Bieg Słowiański

i akcja Polska Biega odbyły się

jednocześnie 9 maja pod hasłem

„5. rocznica wejścia Polski do Unii”.

Wszyscy chętni mogli sprawdzić swoją

kondycję podczas biegu po ulicach na osiedlu

Piaski oraz na trasie Gorzów - Kłodawa.

W Biegu Słowiańskim wzięło udział 44 zawodników,

w tym 3 kobiety. W biegach

dziecięcych i młodzieżowych uczestniczyło

202 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

a w akcji „Polska biega” około 60

uczestników. Wszyscy biegli w okolicznościowych

koszulkach. Najlepsi zawodnicy

Biegu Słowiańskiego dostali puchary i nagrody

ufundowane przez organizatora –

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zawodnicy biegów

dziecięcych otrzymali puchary ufundowane

przez wojewodę i kuratora oświaty, a

nagrody i słodycze przez OSiR. Lecz jak

podkreślano wiele razy, w imprezie tej nie

chodziło o to by wygrać. - Ten bieg jest

bardzo ważny, bo dzisiaj pokazujemy, że po

5 latach od wejścia Polski do Unii Europejskiej

mamy czas na zabawę i dbanie o swoje

zdrowie oraz kondycję - mówiła Helena

Hatka, wojewoda lubuski.

Na czas trwania imprezy zaplanowane zostały

dodatkowe atrakcje, m.in. Izba Celna z

Rzepina i Komenda Miejska Straży Pożarnej

w Gorzowie przeprowadziły pokazy.

Patronat nad imprezą objęli wojewoda

lubuski Helena Hatka, prezydent Gorzowa

Tadeusz Jędrzejczak oraz lubuski kurator

oświaty Roman Sondej.

(kł, md)

Wyniki biegów dziecięcych i młodzieżowych:

Kl. 1-2 Wiktoria Skowrońska SP 6, Wojciech Bielecki SP 6,

KL.3-4 Monika Klaś ZS 20, Piotr Jeż SP Szlichtyngowa,

KL. 5-6 Klaudia Misiołek AZS AWF, Kacper Mak AZS AWF,

Gimnazja Kamila Jużyn G 7, Mateusz Magnowski ZS 20.

W Biegu Słowiańskim wśród kobiet najlepsza była Wanda Bertman-Janik (Gorzów), wśród

mężczyzn Łukasz Hryciuk (Dębno). W kategorii kobiet do 29 lat – Maria Nawrocka, powyżej

30 lat – Wanda Bertman-Janik (Gorzów).

W kategorii mężczyzn do 19 lat zwyciężył Przemysław Andzelewicz (Gorzów), od 20 do 29

lat – Łukasz Hryciuk (Dębno), 30-39 lat – Waldemar Pituła (Gorzów), 40-49 lat – Zbigniew

Szwedek (Gorzów), 50-59 lat – Krzysztof Łuczak (Zielona Góra), 60-69 lat – Ryszard Skąpski

(Myślibórz), powyżej 70 lat – Bolesław Sztop (Gorzów).

fot. MATEUSZ MISZON

NAJLEPSZE w województwie

Drużyna koszykarek z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kazimierza

Wielkiego wygrała wojewódzką Licealiadę 2009 i będzie reprezentowała

Lubuskie w finale ogólnopolskim w Leżajsku.

- We wrześniu 2008 roku utworzyliśmy klasę pierwszą

z grupą koszykarek. Całoroczna praca oraz współpraca

z klubem KSSSE AZS PWSZ dały pierwsze efekty –

mówi Marek Szczepański, dyrektor I SLO.

Szkolna drużyna wygrała 4 kwietnia miejską,

a 29 kwietnia wojewódzką Licealiadę 2009 w

koszykówce dziewcząt, pokonując w półfinale

LO Rzepin i LO Witnicę, a w finale LO Szprotawę

i LO Wschowę. Dziewczyny w każdym

meczu uzyskały kilkadziesiąt punktów przewagi.

Szkolną drużynę do zwycięskiego finału poprowadził

trener Jerzy Gerstenkorn. Kapitanem

koszykarek jest Justyna Matuszczak, a

skład zespołu tworzą: Sara Zachorska, Natalia

Kononowicz, Małgorzata Wójcik, Julia

Gralewicz, Agnieszka Wierzbicka, Monika

Lelek i Marta Kalka.

Finały ogólnopolskie Licealiady odbędą

się 15-17 czerwca w Leżajsku.

(az)

22

Fot. Archiwum I SLO


SPORT

NIE MA MOWY

o sentymentach

Z Dariuszem Maciejewskim, trenerem drużyny

koszykarek KSSSE AZS-PWSZ, które zdobywając

srebrny medal w Mistrzostwach Polski wywalczyły

awans do Euroligi, rozmawia Anna Zaleska.

Złoto było tak blisko, czy czuje pan niedosyt?

Tak naprawdę złoto w tym roku było jeszcze daleko.

To, co zrobiliśmy, uznać należy za maksimum naszych

możliwości, tym bardziej spoglądając na budżet,

jakim dysponowaliśmy. A z jednej wygranej z

Lotosem Gdynia należy się cieszyć, bo pod względem

finansowym dzieli nas duża różnica.

Kibice już przyzwyczaili się, że z roku na rok awansujecie

o jedno miejsce w Mistrzostwach Polski. To

oznaczałoby, że w 2010 roku zdobędziecie złoty

medal.

Trudno teraz jest coś powiedzieć na ten temat.

Musimy budować nowy zespół. W gorzowskim klubie

zawodniczki osiągając sukces sportowy, promują

się i - niestety dla nas - otrzymują dużo korzystniejsze

propozycje finansowe i często odchodzą. Tutaj nie

ma mowy o sentymentach. My musimy przede

wszystkim zadbać o nasze polskie zawodniczki, aby

je zatrzymać. Z Justyną Żurowską jesteśmy dogadani,

Katarzyna Czubak i Agnieszka Kaczmarczyk na

pewno zostają z nami. Finalizujemy kontrakt z Samanthą

Richards. Te koszykarki plus trener to gwarancja,

że startujemy z wysokiego pułapu. Reszta

zawodniczek będzie nowa. Jakie to będą zawodniczki

zależy od budżetu jakim będziemy dysponować. Z

dużym prawdopodobieństwem nie będzie to budżet

porównywalny do najbogatszych, czyli Lotosu Gdynia

i Wisły Kraków. Będzie więc nam ciężko, ale trzeba

myśleć optymistycznie i stawiać sobie wysokie cele –

znów walczyć o złoto.

Dariusz Maciejewski. Ma 45 lat. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego

w Moskwie. Trener klasy mistrzowskiej. Ma żonę Małgorzatę i trójkę dzieci –

Anię, Martę i Marcina. W wolnych chwilach doskonali język angielski.

Z tego, co pan mówi, wynika, że w przyszłym roku

możemy być dalej od złota, niż byliśmy w tym.

Obecny czas kluby wykorzystują na zwiększanie

budżetów. Musimy mocno w klubie pracować, by tak

też się stało w naszym przypadku, bo oznacza to

większe szanse na lepsze zawodniczki. Mówimy ciągle

o Mistrzostwach Polski, a należy podkreślić fakt,

że wystąpimy w Eurolidze, to jest wielki sukces klubu

i zaszczyt dla naszego miasta! Tym bardziej, że żaden

klub sportowy z województwa lubuskiego nie grał w

tak elitarnych rozgrywkach – Euroliga to przecież

europejska elita.

Buduje pan teraz nowy zespół, czy miał pan czas na

jakiś odpoczynek po zakończonym sezonie?

Jestem zaangażowany także w wiele działań marketingowych

i promujących nasz klub. Wszyscy mamy

świadomość, jak ważny jest jego dobry wizerunek.

Zawsze po sezonie jest o wiele więcej obowiązków,

niż w jego trakcie, gdy zajmuję się głównie pracą

trenerską.

Dziękuję.

23


PATRONAT

WYPRZEDZAJ

bezpiecznie

Rozpoczynamy cykl artykułów w ramach

Gorzowskiego Programu Poprawy

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

„Przepisowo-Wzorowo”. Zaczynamy od

wyprzedzania, które jest jednym z

najniebezpieczniejszych manewrów w ruchu

drogowym i niestety bardzo często bywa

przyczyną wypadków i kolizji drogowych.

W 2009 na drogach Gorzowa i powiatu gorzowskiego

nieprawidłowe wyprzedzanie było przyczyną 9

wypadków ( co 12 ), w których aż 5 osób zginęło, a 13

zostało rannych. Do jednego z takich wypadków

doszło w ubiegłym roku 22 stycznia około godz. 6.45

na ul. Łukasińskiego, gdzie kierujący samochodem

marki mercedes sprinter podczas wykonywania manewru

wyprzedzania nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu

z kierunku przeciwnego kierującemu samochodem

citroen doprowadzając do czołowego zderzenia

pojazdów. W następstwie tego wypadku śmierć

na miejscu poniósł kierujący citroena.

Zgodnie z kodeksem drogowym wyprzedzanie to

przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub

uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym

kierunku. Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym

określają obowiązki zarówno dla kierujących pojazdami

wyprzedzającymi, jak również pojazdami wyprzedzanymi.

Kierujący pojazdem jest obowiązany

przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności,

czy (należy zauważyć, że użyte określenie „w szczególności”

wskazuje na niewyczerpujące wyliczenie

obowiązków kierującego):

Zapraszamy na urodziny

Wszystkie dzieci wraz z rodzicami

zapraszamy na Urodziny Gorzusia,

organizowane z okazji Dnia Dziecka

31 maja na bulwarze.

Gorzuś, maskotka Gorzowa na swoje 5.

urodziny zaprosił maskotki z całego kraju.

Ogromne pluszaki przemaszerują ulicami

Gorzowa, by wspólnie z dziećmi od godz.

13.00 do 20.00 bawić się na bulwarze. Organizatorzy

– wydział rozwoju i promocji miasta

oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotowali

wiele atrakcji dla najmłodszych. W części

artystycznej wystąpią Zespół Aluzja i Prywatna

Szkoła Muzyczna Huberta Zbiorczyka,

będzie także pokaz tańca break dance oraz

bloki muzyczne – Rock and roll party i Hot

night disco show na zakończenie imprezy. O

godz. 16.00 na bulwarze pojawi się tort ufundowany

przez gorzowskich radnych.

24

Fot. Archiwum KM Policji w Gorzowie

GORZUSIA

Jak to z Gorzusiem było…

W roku 2004 miasto przy współpracy Gazety

Lubuskiej i Radia Miejskiego Gorzów

ogłosiło konkurs na maskotkę. Mieszkańcy

mogli wysyłać kupony i swoje propozycje:

projekty, rysunki lub bryły. Do redakcji spłynęło

blisko 100 propozycji. Gazeta publikowała

propozycje, by czytelnicy wybrali to, co

im się najbardziej będzie podobać. Wygrał

projekt przedstawiający Gorzusia, autorstwa

artysty plastyka Dariusza Sapkowskiego. Pod

koniec roku 2004 był już gotowy pluszowy

projekt maskotki w wersji małej oraz dużej, a

także strój. Gorzuś swój debiut miał na konkursie

piosenki przedszkolnej, gdzie spodobał

się wszystkim. I tak od tej pory Gorzuś

pojawia się prawie na każdej imprezie miejskiej,

wspiera także naszych sportowców. (az)

G O R Z Ó W

WIELKOPOLSKI

1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce

do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek

ruchu,

2) kierujący, jadący za nim nie rozpoczął wyprzedzania,

3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie

ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego

pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany

pasa ruchu.

Natomiast kierującemu pojazdem wyprzedzanym

zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po

nim zwiększania prędkości.

Jednym ze szczególnych przypadków związanych z

wyprzedzaniem na terenie miasta Gorzowa jest ul.

Warszawska. Na tej ulicy od skrzyżowania z ul. Głowackiego

dla kierujących poruszających się w kierunku

centrum miasta ustawiony jest znak B-25

„zakaz wyprzedzania”. Na odcinku tym policja zatrzymuje

znaczną liczbę kierujących, którzy nieświadomie

popełniają wykroczenia drogowe. Kierowca,

który wyprzedzał inny pojazd (bardzo często zdarza

się, że wyprzedzany jest samochód nauki jazdy) jest

przekonany, że jadąc na wprost swoim (niewyznaczonym)

pasem jezdni nie wykonuje manewru wyprzedzania.

Wyznaczenie pasów ruchu znakami poziomymi

w tym przypadku nie ma nic do rzeczy. Kierowcy

nieprawidłowo interpretują definicję wyprzedzania,

przypuszczając, że wyprzedzanie zachodzi tylko

wtedy gdy dojdzie do zmiany pasa jazdy na lewy lub

na przeciwny i dopiero wówczas przejedzie się z

większą prędkością obok innego pojazdu. Należy

pamiętać, że jadąc na wprost, „swoim” pasem ruchu i

przejeżdżając obok innego pojazdu, który jedzie w

tym samym kierunku zawsze będziemy podejmować

manewr wyprzedzania. Zasadę tę należy odnieść do

wszystkich ulic, które posiadają co najmniej dwa

pasy ruchu do jazdy w tym samym kierunku czyli dla

przykładu ulice: Piłsudskiego, Al. 11 Listopada, Al.

Konst. 3 Maja, Kasprzaka i inne.

mł. insp. WIESŁAW WIDECKI

mł. asp. MIROSŁAW PASEK

KONRAD SYRYJSKI-GIRO


NA LUZIE

Humor

Dziadek naczelnik wydziału rozwoju i promocji miasta

Małgorzaty Pery pochodził ze Lwowa i dlatego do tej

pory w jej rodzinnym domu, zwłaszcza podczas spotkań,

przytaczane są dowcipy z udziałem Szczepcia i Tońcia.

– Szczególnie lubi opowiadać je mój tato, Józef Pieluszczak,

zresztą należący do Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich – mówi M. Pera.

Szczepcio i Tońcio siedzą przy stole. Tońcio czyta

gazetę.

- Szczepcio, a czy Ty wiesz, tutaj napisali, że alkohol

skraca życie o połowę!

Tońcio wychyla się za gazety i pyta:

z magistratu

- A ile Ty masz lat Szczepciu?

- Trzydzieści – odpowiada Szczepcio.

- No widzisz, a jak byś nie pił, to miałbyś sześćdziesiąt!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zalety: Potrawa ma

mało kalorii, a połączenie

mięsa z owocami jest

bardzo smaczne.

Radny FORUM DLA GORZOWA

Michał Kaniowski proponuje:

Pieczeń wieprzowa z morelami

Składniki:

1kg mięsa wieprzowego (szynki)

300 g suszonych moreli

2 łyżki oleju

sól, szczypta mielonego kminku,

łyżeczka pokruszonego rozmarynu

(porcja dla 6 osób)

Radni

od kuchni

Wykonanie:

Po umyciu mięso osuszyć, wykroić nadmiar tłuszczu i lekko

ubić formując płat. Następnie posolić z obu stron, oprószyć

kminkiem i rozmarynem. Morele przez 30 minut moczyć w

letniej wodzie. Po osuszeniu połowę ułożyć wzdłuż środka

płata mięsa. Zrolować, obwiązać nitką i zarumienić na oleju.

Przełożyć do brytfanny (pieczenie 75 minut). Patelnię opłukać

wodą, w której moczyły się morele i polać nią pieczeń. W

połowie pieczenia resztę moreli ułożyć wokół mięsa. Pieczeń

podajemy pokrojoną w plastry.

Smacznego.

Ich pasje

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TRENINGI

to przyjemność

Radna Platformy Obywatelskiej Halina

Kunicka, choć ze startów w kulturystyce

zrezygnowała w 2006 r., to nadal

trenuje. – Wielu sportowców kończąc

karierę zaprzestaje treningów. W sportach

siłowych tak się nie da. Ćwiczenia

odgrywają ważną rolę w moim życiu,

choć teraz trenuję pod kontem rekreacji i

fitness, starając się zachować obecną sylwetkę,

bez jej rozbudowy – tłumaczy

wielokrotna medalistka w Mistrzostwach

Świata, Europy i Polski w kulturystyce.

Dwa, a nawet cztery razy w tygodniu

pani Halina przez dwie godziny

wykonuje swój trening, ćwicząc ze sztangielkami,

gryfami i na innych sportowych

maszynach, także na rowerze, bieżni,

eliptiku. – Teraz treningi są dla mnie

przyjemnością, a nie obowiązkiem. Nie

ma już tej presji przed startem, intensywnych

treningów, odpowiedniego

odżywiania. Ćwiczę na pełnym luzie –

opowiada. Ścisły kontakt z kulturystyką

zachowuje jako sędzia w zawodach

pierwszej klasy, prowadzi także Centrum

Sportowe. Jej kolejną wielką pasją są

podróże i fotografia.

– Lubię odwiedzać moich znajomych,

których zresztą mam na całym świecie –

mówi. Zawsze towarzyszy jej aparat fotograficzny,

a kolekcja zdjęć, głównie pokazujących

przyrodę, wciąż się powiększa.

(az)

25


KONKURSY

WYGRAJ bilet!

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się w redakcji GWS ul. Sikorskiego 3-4 oraz

na stronie internetowej www.gorzow.pl. Aby wziąć w nim udział (osoby od 16 roku życia)

wystarczy prawidłowo wypełnić wydrukowany w miesięczniku kupon konkursowy, właściwie

odpowiedzieć na pytanie, a potem wyciąć kupon i przynieść go do siedziby Wydziału

Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Drzymały 44-45, piętro

2., pokój nr 29 w piątek 5 czerwca w godz. 14.00-15.00. Odbiór nagrody odbywa się po

okazaniu dokumentu tożsamości.

Do wygrania:

• sześć pojedynczych biletów, ważnych do końca czerwca, na seans w kinie Helios w

ramach cyklu „Kino Konesera”,

• pięć godzinnych biletów na wejście do Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianka,

do wykorzystania w terminie podanym przez CSR Słowianka,

• jeden bilet na mecz żużlowy 21 czerwca Caelum Stali Gorzów z Falubazem Zielona

Góra.

26

KUPON

...........................................................................................................

imię i nazwisko

...........................................................................................................

adres i telefon

Siłownia Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Słowianka to:

a) Nautica

b) Nautilus

c) Nautilius

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu

GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE CZERWIEC 2009 r.

KUPON

...........................................................................................................

imię i nazwisko

...........................................................................................................

adres i telefon

Bohaterem „CHE-REWOLUCJI” w reż. Stevena Soderbergha jest:

a)Kim Ir Sen

b)Ernesto Che Guevara

c) Mao Tse Tung

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu

GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE CZERWIEC 2009 r.

KUPON

...........................................................................................................

imię i nazwisko

...........................................................................................................

adres i telefon

Jaki zakład przemysłowy w przeszłości był patronem Stali Gorzów:

a) Silwana

b) Stilon

c) Ursus

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu

GORZOWSKIE WIADOMOŚCI SAMORZĄDOWE CZERWIEC 2009 r.

5-6

czerwca

LEWE NABRZEŻE WARTY

Piątek (5.06)

DZIEŃ SPORTU(SCENA PRZY MOŚCIE ŻELA-

ZNYM)

11:00 - VI Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Moja Rodzina

i Ja”

17:00 - Koncert zespołu Anteny

18:00 - Mini Gala Sportu(pokazy walk: judo, zapasy, ju

jitsu, aikido, sumo, karate kyokushin)

19:00 - Koncert zespołu Świnka Halinka

20:30 - Koncert zespołu Carantuohill & Tańce Irlandzkie

22:00 - Dj’S Party

Sobota (6.06)

DZIEŃ KULTURY I SMAKU(SCENA PRZY MO-

ŚCIE ŻELAZNYM)

12:00 - Prezentacja zespołów działających przy Grodzkim

Domu Kultury

14:00 - Otwarcie Pikniku Gastronomicznego „Przygoda

ze Smakiem”

Spotkania z Ikonami kultury Gorzowa,występ Zespołu

Tańca Ludowego „Gorzowiacy”, koncert Gorzowskiej

Orkiestry Dętej, rozstrzygnięcie otwartych zawodów

wędkarskich o „Puchar Warty” oraz konkursów:Mój

Gorzów, Kucharz The Best i organizowanego przez

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe - Przyjazny

Urzędnik 2009 (godz. 16.00)

Miejski Ośrodek Sztuki

ul. Pomorska 73

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095 7332567

www.mosart.pl

galeriabwa@mosart.pl

! !

Galeria BWA

5.06, g. 17.00 - MASSIMILIANO DE CICCO

Nie, rozumiem po polsku. Otwarcie wystawy

5.06, g. 19.00 - „iD” - otwarcie wystawy artystów

z Polski, Irlandii i Niemiec (budynek po byłym

Domu Dziecka ul. Walczaka 14)

7.06, g. 12.00 – 16.00 - Przełamując prawa elektroniki.

Tworzenie analogowego instrumentu.

Warsztaty, wstęp: 60 zł (uczestnik dostaje instrument),

prowadzący: Jo FRGMNT Gris z Salon

Bruit, zgłoszenia: Bartek Nowak, tel. 0888 933

653. Sala konferencyjna.

Galeria Sztuki Najnowszej

6.06, g. 17.00 - Teresa Tyszkiewicz. Znikome

fragmenty rzeczywistości. Otwarcie wystawy.

Kino „60 Krzeseł”

5, 7, 9.06, g. 20.15; 11.06, g. 21.20; 6, 8, 10.06, g.

18.15 - „Tatarak” reż.: Andrzej Wajda, Polska

2009, dramat obyczajowy

5, 7, 9.06, g. 18.00; 6, 8, 10.06, g. 20.00 - „Półksiężyc”

reż.: Bahman Ghobadi; Austria/Francja/

Iran/Irak 2008, dramat/komedia

12, 14, 16, 18.06, g. 20.15; 13, 15, 17.06, g. 18.30 -

„Dziennik Nimfomanki” reż.: Christian Molina;

Hiszpania 2008, dramat

12, 14, 16.06, g. 18.30; 13, 15, 17.06, g. 20.15 -

„Baby Love” reż.: Vincent Garenq; Francja 2008,

komedia romantyczna

19, 21, 23.06, g. 20.00; 25.06, g. 20.15; 20, 22,

24.06, g. 18.15 - „Wojna polsko-ruska” reż.: Xawery

Żuławski, Polska 2009, dramat.

19, 21, 23.06, g. 18.00; 20, 22, 24.06, g. 20.00 -

„Sekretne życie pszczół” reż.: David Gordon Greek,

Gina Prince-Bythewood, USA 2008, 110 min.,

dramat/przygodowy

26.06,g. 22.00-06.00 - „Wino truskawkowe”, reż.

Dariusz Jabłoński; Polska/Słowacja 2008, dramat/komedia.

„Bottle Shock”, reż.: Randall Miller;

USA 2008, dramat/komedia. „Pod słońcem

Toskanii”, reż.: Audrey Wells, USA/Włochy 2003,

komedia obyczajowa

28, 30.06, g. 18.00; 27, 29.06, 1.07, g. 20.00 -

„Wino truskawkowe”, reż. Dariusz Jabłoński; Polska/Słowacja

2008, dramat/komedia

Dyskusyjny Klub Filmowy „Megaron”

4.06, g. 18.00 - „Obywatel Kane” reż.: Orson

Welles; USA 1941, dramat

11.06, g. 18.00 - „Lampart”, Francja/Włochy 1963,

kostiumowy

18.06, g. 18.00 - „Annie Hall” reż.: Woody Allen;

USA 1977, 93 min., komedia obyczajowa

25.06, g. 18.00 - „Pół żartem, pół serio” reż.: Billy

Wilder; USA 1959, komedia

(MOS zastrzega sobie prawo do dokonywania

zmian w programie)

17:00 - Koncert zespołu Redlin

18:30 - Koncert zespołu Kawałek Kulki

20:00 - Koncert zespołu Strachy na Lachy

22:00 - Koncert zespołu Lombard

NOCNY SZLAK KULTURALNY (piątek/sobota,

godz. 21.00-03.00)

Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta, Punkt Widokowy na

Dominancie, Katedra, wieża widokowa, Klub Myśli

Twórczej Lamus, Studnia Czarownic – Teatr Kreatury,

Jazz Klub „Pod Filarami” gra pod niszami, Schody

Donikąd – teatr ognia, koncert Adama Bałdycha i

Przemysława Raminiaka; Projekt video w przestrzeni

publicznej „Dom”, Zbigniew Sejwa, ul. Dąbrowskiego;

Galeria Bezbronna, ul. Walczaka 14; Klubokawiarnia

eMCeKa, Mała Galeria GTF, Bimba.

Więcej informacji – www.dnigorzowa.pl


!!! !

Teatr im. J. Osterwy

ul. Teatralna 9,

tel. 095 7289934

www.teatr-gorzow.pl

kontakt@teatr-gorzow.pl

1.06,g. 9.00, 11.00 – „Pinokio”

2.06,g. 10.00 – „Pinokio”

3.06,g. 9.00,11.00 – „Czarodziejskie krzesiwo”

4.06,g. 19.00 – „Fame” – 50. Jubileuszowe przedstawienie

6,7.06 – Międzynarodowe Gorzowskie Spotkania

Teatrów Ulicznych

8.06, g.17.00 - koncert podsumowujący działalność

artystyczną Prywatnej Szkoły Podstawowej i

Gimnazjum o Profilu Artystyczny.

9.06,g.10.00 – „Tajemniczy ogród”

10.06,g. 9.30 - „Tajemniczy ogród”

15.06,g. 17.00 – „Bawimy się w Teatr”. Zakończenie

Studia Teatralnego Dzieci i Młodzieży 2008/2009.

16.06,g. 10.00 – „Zemsta”

17.06,g. 9.30 – „Zemsta”

20.06,g. 20.00 – Zakończenie sezonu teatralnego

2008/2009

26.06,g. 12.00 – Scena letnia

27.06,g. 12.00 – XVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów

Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej

„Gorzów 2009

27,28. 06,g. 20.30 – Scena letnia

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta

www.muzeumlubuskie.pl

info@muzeumlubuskie.pl

Zespół

Willowo-Ogrodowy

ul. Warszawska 35

tel. 095 7322843

095 7323814

Zespół Willowo - Ogrodowy, ul. Warszawska 35

w Gorzowie Wlkp., (095) 732 38 14, 732 28 43

26.06, g. 17.00 - otwarcie wystawy twórczości

artystycznej Christy Meitner i Wojciecha Sadleya

Spichlerz, ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów

Wlkp. (095) 722 54 68, 722 67 09

5-6.06 - w ramach „Gorzowskiej Nocy Kultury”

ekspozycje w Spichlerzu będzie można oglądać w

godz. 21.00-03.00.

18.06 - wystawa prac dyplomowych absolwentów

Liceum Plastycznego

Zagroda Młyńska w Bogdańcu, ul. Leśna 22,

66-450 Bogdaniec, (095) 751 00 07

Gród Santocki w Santoku, ul. Wodna 4, 66-431

Santok, (095) 731 65 91

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Sikorskiego 107

el/fax 095 7278040

ul. Łokietka 37

tel. 095 7278042

66-400 Gorzów Wlkp.,

sekretariat@wimbp.gorzow.pl

Biblioteka Główna, ul. Sikorskiego 107 ( nowy

gmach, wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich )

1.06,g. 11.00 - Narodziny wolności. Wybory 1989

roku w Gorzowie Wlkp. – otwarcie wystawy, ( hol)

1.06,g. 12.00 - Debata „Gorzowska droga do

wolności ” – z udziałem parlamentarzystów z lat

1989 – 1991, ( sala audytoryjna)

25.06, g. 18.30 - Dyskusyjny Klub Książki –

spotkanie w Książnicy Gorzowskiej

5.06,g. 12.00 - Agnieszka Frączek, spotkanie z

językoznawcą, autorką książek dla dzieci,

Biblioteka Pana Kleksa

4.06,g.17.00 - „Ziarno Polski”, spotkanie z mistrzynią

mowy polskiej Barbarą Wachowicz - o

życiu, twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza

Słowackiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana

Żeromskiego i o bohaterach Powstania Warszawskiego,

(sala audytoryjna)

4.06.godz.10.00 – „Łączmy serca, łączmy ręce ” –

gawęda Barbary Wachowicz o Tadeuszu Kościuszce,

( sala audytoryjna )

5.06, g.10.00 – „Kto będzie Cię Polsko kochał ” -

spotkanie Barbary Wachowicz z gorzowskimi

harcerzami, ( sala audytoryjna )

Filia Centrala

5.06, g. 10.00 – spotkanie autorskie z Agnieszką

Frączek, językoznawcą, autorką książek dla dzieci.

Finał konkursu „ Najpiękniejsze baśnie polskie ”

Filia nr 10

5.06, g.10.00 - „Cała Polska czyta dzieciom” -

czytają dziennikarze lokalnych mediów – cykl

spotkań z dziećmi

Dom Kultury

„Małyszyn”

ul. Małyszyńska 8

tel. 095 7223310

dkmalyszyn@home.pl

www.dkmalyszyn.pl

1.06. g. 16.00 - „Dzień Dziecka na sportowo” –

festyn sportowy dla dzieci

1,8, 15,22. 06, g. 17.30 -„Tańczyć i śpiewać każdy

może”, wieczór taneczny połączony z zabawą

karaoke. Wstęp 4 zł.

3.06. g. 8.00 - I Regionalny Konkurs Teatrzyków

Ekologicznych „Zielony Kapturek” – wystawa pokonkursowa

Miejskiego Konkursu Plastycznego

pt. „Energią mądrze gospodarujesz – naszą planetę

ratujesz”. Organizator: Zespół Kształcenia Specjalnego

nr 1 w Gorzowie.

14.06. g. 19.00 - „Ogródek muzyczny” – koncert

pt. „Barwy duszy” w wykonaniu Artura Waniana.

Wstęp wolny.

20.06, g. 10.30 - Taneczne warsztaty dla kobiet –

„Taniec 5 rytmów”.

21.06. g. 19.00 - „Ogródek muzyczny” – koncert

pt „Włoskie belcanto” w wykonaniu Armanda

Perykietko . Wstęp wolny.

28.06. g. 19.00 - „Ogródek muzyczny” – Anna

Łaniewska plus … Wstęp wolny.

Miejskie Centrum Kultury

ul. Drzymały 26

tel./fax 095 7202911 w. 28

tel. 095 7359139

www.emceka.pl

info@emceka.p

5, 6.06 - Dni Gorzowa nad Wartą

20.06, g. 19.33 – Bauagan Mistrzów, Klub Magnat,

bilet 10 zł

2, 9, 16, 23, 30.06, g. 17.00 – 21.00 – Senior

Dance, bilet 6 zł.

Kino HELIOS

Al. Konstytucji 3-go Maja 102

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 095 7372738

gorzow@heliosnet.pl

(Wybrane propozycje)

„POTWORY KONTRA OBCY”, reż. Rob Letterman,

animacja, USA 2009

„DUCHY MOICH BYŁYCH”, reż. Mark Waters,

wyst.: Matthew McConaughey, Jennifer Garner,

komedia romantyczna, USA 2009

„NARZECZONY MIMO WOLI” reż. Anne Fletcher,

wyst.: Sandra Bullock, Ryan Reynolds, komedia

romantyczna, USA 2009

„U PANA BOGA ZA MIEDZĄ”, reż. Jacek Bromski,

wyst.: Agnieszka Kotlarska, Grzegorz Heromiński,

komedia, Polska 2009

PROPOZYCJE KULTURALNE

Kino Konesera

2.06 – „MIASTO ŚLEPCÓW”, reż. Fernando

Meirelles

9.06 – „GRAN TORINO”, reż. Clint Eastwood

16.06 - STRASZNIE SZCZĘŚLIWI, reż. Henrik

Ruben Genz

23.06 - CHE-REWOLUCJA, reż. Steven Soderbergh

30.06 – RUMBA, reż. Dominique Abel, Fiona

Gordon

Grodzki Dom Kultury

ul. Wał Okrężny 36-37

tel. 095 7225582

www.kultura-gorzow.pl

gdk@kultura-gorzow.pl

02.06, g. 10 00 - Spotkanie dla dzieci niepełnosprawnych

z okazji Dnia Dziecka, KK „Zodiak”

02.06, g. 17 00 - W cyklu „Spotkania ze sztuką” -

wykład Klary Rawicz-Lipińskiej „Rola tematu w

osiąganiu różnorakich efektów malarskich”, sala

teatralna

03.06, g. 17 00 - Z Kart Historii - „5 lat Polski w

Unii Europejskiej”, spotkanie z dr. Pawłem Leszczyńskim,

„Jedynka”

06.06, g. 10 00 -16 00 - W cyklu „Spotkania przy

sztalugach” – plenerowe warsztaty artystyczne

dla miłośników malarstwa, teren Santoka

09.06, g. 18 00 - Klub Interesujących Gorzowian -

„Podróż do Brazylii” - opowiada Józef Pieluszczak,

KK „Jedynka”

16.06, godz. 18 00 - W cyklu „Literackie wtorki” –

warsztaty literackie, prowadzenie: Ireneusz K. Szmidt

17.06, g. 18 00 - LIX Turniej Jednego Wiersza o

nagrodę dyrektora GDK, „Niech żyje wolność –

koniec koszmaru”, sale GDK

18.06, g. 16 00 - IV Gorzowskie Spotkania Małych

Form Teatralnych dla zespołów z miasta Gorzowa,

sale GDK

20.06, g. 21 00 - „Ej sobótka, sobótka...” - noc

kulturalna w GDK, sale i teren GDK

24.06, g. 17 00 - Z cyklu “Warto przeczytać” –

nowości wydawnicze przedstawia Barbara Strabel,

KK „Jedynka”(współorganizacja: Filia nr 2 WiMBP),

26.06, g. 19 30 - W ramach XVII-lecia Teatru

Kreatury z GDK gorzowska premiera spektaklu

pt. „Królowa”, reż. Przemysław Wiśniewski sala

teatralna

27.06, g. 16.00 - Wernisaż wystawy po Międzynarodowym

Plenerze Malarskim Sulęcin 2008, Galeria

Azyl-Art

27.06, g. 19 30 - W ramach XVII-lecia Teatru

Kreatury z GDK spektakl pt. „Królowa”, reż. Przemysław

Wiśniewski, sala teatralna

28.06, g. 18 00 - Z cyklu „Muzyka klasyczna w

GDK” - recital skrzypcowy Aleksandry Tomasińskiej,

absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu,

sala fortepianowa

Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział Ziemi Gorzowskiej

ul. Mieszka I 15/1

www.gorzow.pttk.pl

tel. 604207243

3.06, g. 18.00 - prezentacja multimedialna „Wolność

istnienia w górach Europy”.

Mała Galeria GTF

ul. Chrobrego 4

tel. 095 7367667

malagaleria@free.art.pl

20.06 - Wystawa fotografii uczniów programu

mediów przy Liceum Magnusa Aberga

w Trollhättan, Szwecja.

Gorzowskie Wiadomości Samorządowe. Bezpłatny miejski miesięcznik informacyjny. Redaguje kolegium: Jolanta Cieśla, Ryszard Kneć, Irena Sancewicz, Maja Danisewicz, Anna Zaleska. Redaktor naczelny: Anna Zaleska. Fotoreporter: Łukasz

Trzosek. Adres redakcji: 66-400 Gorzów, ul. Sikorskiego 3-4 (I p. nad „Lamusem”); tel. 095 7355518; fax 095 7355670; e-mail: gws@um.gorzow.pl. Wydawca: Prezydent Miasta Gorzowa, 66-400 Gorzów, ul. Sikorskiego 3-4; tel. 095 7355501.

DTP: StudioCD, tel. 601698957. Druk: www.sonar.pl. Kolportaż: UM, Miejskie Centrum Informacji, Urząd Skarbowy, MZK, ZGM, szpital, przychodnie, Askana, Kupiec Gorzowski, Panorama. Nakład 8.000 egz.

27


GALERIA SZTUKI NAJNOWSZEJ - Agnieszka Kopeć „Z głowy, mieć…”

GALERIA BWA - Rysunki Zdzisława Beksińskiego

GALERIA GORZOWSKICH GLOBTROTERÓW

- „Odkrywanie Ameryki…”

LAMUS - OTO OTO V spotkanie fotografów

F

KLUB KULTURY JEDYNKA

- Malarstwo Urszuli Kołodziejczak „Czas”

28

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - Malarstwo Lilli Wasiak

More magazines by this user
Similar magazines