10/2010 - Mnichovice

mnichovice.info

10/2010 - Mnichovice

Život

9–10/2010

9–10/2010

MNICHOVIC

ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ

Ročník LI

OBSAH

1. Přání k Vánocům, Novému

roku a akce města ..........................1

2. Slovo redakce .................................2

3. Komunální volby - výsledky ............2

4. Zastupitelstvo města .......................5

5. Z činnosti města a MěÚ .................7

6. Turistické informační centrum .........8

7. Výstava v informačním centru ......10

8. Veřejné služby ...............................11

9. František Čumpelík – čestný

velitel hasičů .................................12

10. Základní škola ...............................13

11. Beseda s polárníkem V. Sůrou ......15

12. Šibeniční vrch ...............................16

13. Kultura ..........................................16

14. Od našich básníků a spisovatelů ..20

15. Z historie .......................................20

16. Palouček – Nekonečno .................22

17. Naše církve ...................................25

18. Společnost pro aktivní rodinu .......26

19. Z Vašich dopisů .............................26

20. Něco ohledně zdraví a stravy .......27

21. Reklamy ........................................28

22. Společenská kronika .....................31

3. 12. 2010 - MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

Setkání dětí v maskách „Mikulášů, čertů

a andělů“ v 15.45 hod. před ZŠ Mnichovice

- průvod masek se zvonečky a lampióny

(nutno vzít s sebou)

Lampiónový průvod masek bude pokračovat

směr Masarykovo náměstí, kde Vás budou čekat

různé soutěže, setkání s opravdovým Mikulášem

a vystoupení Petry Černocké. Po celou

dobu se bude podávat teplý čaj a vánočky.

Na konci programu proběhne slavnostní rozsvícení

vánočního stromu panem starostou.

Pořádá Město Mnichovice ve spolupráci s rádiem

Blaník, ZŠ Mnichovice a OS Rosa.

Všichni jsou srdečně zváni.

Příjemné prožití adventního

času, svátků vánočních,

hodně štěstí, zdraví

a pracovních úspěchů

v novém roce 2011

Vám přejí

Ing. Petr Schneider,

starosta města Mnichovice

Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice

RNDr. Jiří Mareš

šéfredaktor Života Mnichovic

„MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ

a VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U BETLÉMA

v Mnichovicích“

21. 12. 2010 - od 14.00 hod. SETKÁNÍ

U BETLÉMA

Na nádvoří MěÚ Mnichovice pro Vás budou

připraveny stánky s občerstvením, nebudou

chybět domácí jitrničky a jelítka, pečené kaštany,

křížaly a jiné speciality.

Budete si zde moci zakoupit perníčky, vánoční

věnce a ozdoby. Společně si můžete zazpívat

koledy a připomenout si vánoční zvyky.

Ing. Petr Schneider, starosta města

Miroslava Vojtíšková, tajemnice MěÚ

Radka Laštovičková a Renáta Zuzaníková

Turistické informační centrum

1


Život Mnichovic

Jitrnice, jelita - to bude bašta

Takhle to asi u nás vypadalo v prvohorách

- tak asi vypadal tehdejší Šibeniční vrch

– tam se to asi tenkrát lyžovalo

Poděkování

Dovolujeme si touto cestou poděkovat

panu Antonínu Marečkovi za krásnou

předvánoční ilustraci novoročního

přání pro město Mnichovice.

Poděkování

Dovolujeme si touto cestou poděkovat

panu Karlu Dražilovi za uspořádání

výstavy Naše kronika, která je

ke zhlédnutí ve výstavní expozici MěÚ

Mnichovice.

Ing. Petr Schneider

starosta města Mnichovice

Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice

Slovo redakce

Vážení občané našeho města,

v tomto posledním letošním dvojčísle ŽM

najdete na úvodní straně blahopřání pana starosty,

paní tajemnice a mé (za redakci Života

Mnichovic) k Vánocům a Novému roku. Je zde

také pozvání na akce v adventním a předvánočním

období a to na:

„Možná přijde i Mikuláš“

dne 3. 12. 2010

„Vánoční setkání u betléma

v Mnichovicích“ dne 21. 12. 2010.

Obec, město Mnichovice, osady Božkov

a Myšlín jsou známy tím, že se zde žijící

lidé dožívají dlouhého věku – že jsou zde

dobré podmínky pro žití, tedy i dobré a „čisté“

ovzduší (v zimním období se bohužel zhoršuje,

topí se ještě uhlím, ale i podstatně horšími

topivy). V měsíci říjnu oslavila naše nejstarší

občanka „Vážená paní Jarmila Budská“

Komunální volby 2010

104 let. Starosta města a paní tajemnice ji

navštívili a poblahopřáli, jak se o tom píše

ve Společenské kronice. V měsíci říjnu jsme

se rozloučili s čestným velitelem

hasičů panem Františkem

Čumpelikem, vzpomínku na něj

napsal náš mnichovický spisovatel

pan Antonín Mareček.

Letos „Martin na bílém koni

nepřijel“, i když počasí se dost

mění od krásného podzimního

dnes až k ranním mrazíkům. 30. října, kdy

byl krásný podzimní den, proběhl v areálu

Veřejných služeb na konci města sběr nebezpečného

odpadu, kterého je stále víc a víc.

Bohužel řada občanů odpady likviduje odhozením

ke kontejnerům nebo do lesů, luk a strání.

Dále jsou zde obvyklé rubriky jako

Zastupitelstvo města, Základní škola, akce pořádané

Sdružením pro aktivní rodinu, Paloučkem,

Nekonečnem a „Myšlínem, tedy jsem“, Kultura,

Naše církve, Reklamy, Společenská kronika aj.

V tomto dvojčísle jsou podrobně uvedeny

výsledky komunálních voleb v našem

města, které se konaly 15. a 16 října.

Samozřejmě je zde také informace

o ustavující schůzi nového,

již jedenáctičlenného zastupitelstva

(až doposud, od r. 1994 byla

zastupitelstva pouze sedmičlenná).

Uveřejňujeme také hodnocení

těchto voleb od mladého

studenta politologie.

Děkujeme Vám za Váš zájem o ŽM, o dění

v našem městě a jeho okolí, pište nám

nebo posílejte příspěvky na naši elektronickou

adresu: redakce.zm@mnichovice.

info nebo zanechte své písemné příspěvky

v Turistickém informačním centru, kde nám

je předají jeho pracovnice R + R (Radka +

Renáta).

RNDr. Jiří Mareš

šéfredaktor ŽM

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Mnichovice

konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Číslo

Název

Hlasy

abs. v %

Počet kand

Přepočtený

základ

Přepočtené %

platných hlasů

1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 33 0,23 1 1 329,09 2,48

2 Komunistická str.Čech a Moravy 802 5,49 11 14 620,00 5,48

3 TOP 09 2 897 19,82 11 14 620,00 19,81

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 681 11,50 11 14 620,00 11,49

5 Volba pro Mnichovice - VPM 6 625 45,31 11 14 620,00 45,31

6 Občanská demokrat.strana (ODS) 2 582 17,66 11 14 620,00 17,66

2


9–10/2010

číslo

Kandidátní listina

název

poř.

číslo

Pořadí

zvolení

3 TOP 09 1 Zenkl Jan JUDr. 44 TOP 09 TOP 09 459 15,84 1 *

3 TOP 09 3 Mareš Jiří RNDr. 64 TOP 09 BEZPP 374 12,90 2 *

4 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 Rovenský Miroslav Mgr. 46 KDU-ČSL KDU-ČSL 303 18,02 1 *

5 Volba pro Mnichovice - VPM 1 Schneider Petr Ing. 36 VPM BEZPP 793 11,96 1 *

5 Volba pro Mnichovice - VPM 3 Babor Jiří 32 VPM BEZPP 746 11,26 2 *

5 Volba pro Mnichovice - VPM 5 Doležal Petr 53 VPM BEZPP 688 10,38 3 *

5 Volba pro Mnichovice - VPM 2 Třebická Magdalena Ing. 66 VPM BEZPP 661 9,97 4 *

5 Volba pro Mnichovice - VPM 4 Springerová Helena 54 VPM BEZPP 577 8,70 5 *

5 Volba pro Mnichovice - VPM 6 Vyskočil Pavel 49 VPM BEZPP 567 8,55 6 *

6

6

Občanská demokrat.strana

(ODS)

Občanská demokrat.strana

(ODS)

1 Pecková Petra 35 ODS BEZPP 444 17,19 1 *

2 Kučera Jiří 40 ODS BEZPP 271 10,49 2 *

Kandidát

Politická Hlasy

Navrhující

příslušnost

abs. v příjmení, jméno, tituly věk strana

%

Mandát

Počet volených členů zastupitelstva: 11

Počet volebních obvodů: 1

Okrsky celkem: 4

Okrsky zpracované: 4

Voliči v seznamu: 2302

Vydané obálky: 1405

Volební účast v %: 61,03

Odevzdané obálky: 1404

Platné hlasy: 14620

VOLBY V MNICHOVICÍCH OČIMA POLITOLOGA

Politická situace v Mnichovicích je typická

pro okolí hlavního města Prahy a podobných

regionů, ale vidíme i prvky typicky venkovské.

Chybí zde levicové spektrum a překvapivě

nejsilnější strana v České republice – ČSSD.

Vedle toho však nejsilnější pozici zaujímají

nezávislí kandidáti, v Mnichovicích kandidující

pod hlavičkou Volby pro město.

Absolutním vítězem voleb se tedy stali

Nezávislí - VPM, liberální sdružení, vedené

dosavadním starostou města Ing. Petrem

Schneidrem, který získal nejvíce hlasů ze

všech kandidátů – celkem 796. Vysoké

zisky hlasů si připsala i místostarostka

Ing. MagdalénaTřebická, Jiří Babor a prakticky

všichni jejich kandidáti. Zisk 45 % svědčí

o preferenci voličů pro nepolitické, tedy volné

subjekty, což je vlastní především venkovským

obvodům, kde voliči kandidáty osobně

znají. Mezi kandidáty se objevovali členové

největších zájmových sdružení a spolků. Zdá

se, že prakticky postačovala účast na kandidátce

a úspěch byl vysoce pravděpodobný.

Ač nepřekročili nadpoloviční většinu, matematický

vzorec, platný pro komunální volby,

jim přisoudil 6 křesel v jedenáctičlenném

zastupitelstvu.

Na druhém místě skončil nový politický subjekt

TOP09 s 20 % hlasů a dvěma křesly. Do

zastupitelstva voliči vyslali místního konzervativce

JUDr. Jana Zenkla, lídra uskupení a ze

třetího místa kandidátky RNDr. Jiřího Mareše,

který předstihl druhého kandidáta v pořadí.

Jednalo se o jediný případ v těchto volbách.

ODS v Mnichovicích tvořila s nezávislými

kandidáty VPM koalici a zajistila jim tak

v předchozím volebním období vládu nad

městem. V komunálních volbách skončila

třetí se ziskem 18 %. Vedení strany prakticky

vsadilo na nečleny ODS a lídra známého

z televizní obrazovky, Petru Peckovou. Tu

doprovodí do zastupitelstva jeho minulý člen

Jiří Kučera, který se ziskem 271 hlasů stal

zastupitelem s nejnižší voličskou podporou.

Poslední politickou stranou ve vedení města

je KDU-ČSL, reprezentovaná

Mgr. Miroslavem Rovenským

(11 % hlasů), jejíž výsledek

ovšem neodpovídá masivní

kampani, kterou strana komunálním

volbám v Mnichovicích

věnovala. I tak je zastoupení

tohoto subjektu ve středočeském

zastupitelstvu překvapením,

přihlédneme-li k poklesu

voličských preferencí lidovců

v celostátním měřítku.

KSČM ani kandidát Pravého

bloku důvěru občanů v Mnichovicích

nezískali, což odpovídá

modelu pro menší pražské a vybrané středočeské

volební obvody.

V Mnichovicích, přes jejich rychlý růst,

však má stále převahu individuální volba před

stranickou. Pokud by neměl volební vzorec

zaindexovaný stranický, tedy skupinový klíč

a křesla by získávali kandidáti pouze podle

odevzdaných hlasů pro svou osobu, sedělo

by v zastupitelstvu deset (!) nezávislých kandidátů

z Volby pro město a Jan Zenkl z TO-

P09. I toto kritérium řadí město Mnichovice

přesně na hranici příměstské a venkovské

oblasti.

Bohdan Martinec

student III. sociálních studií a politologie

Volí nejstarší občanka Mnichovic paní Jarmila Budská

3


Život Mnichovic

Publikum na ustavující schůzi zastupitelstva

města

Část zastupitelstva: zleva Petr Doležal, RNDr. Jiří Mareš, JUDr. Jan

Zenkl, Ing. Magdalena Třebická, Miroslava Vojtíšková (tajemnice

MěÚ), Ing. Petr Schneider a Helena Springerová (nepodařilo se

nám zachytit Jiřího Kučeru, který seděl na straně předsednických

stolu – jeho fotografie je v poděkování Od Petry Peckové).

Další část zastupitelstva: zleva

Ing. Petr Schneider (ne celý),

Helena Springerová, Pavel Vyskočil,

Jiří Babor, Mgr. Miroslav Rovenský

a Petra Pecková.

Vážení blízcí i vzdálení

sousedé z Mnichovic,

chtěla bych vám za sebe i za kolegu

Jiřího Kučeru poděkovat za hlasy, které

jsme od vás v komunálních

volbách dostali

a díky kterým jsme členy

mnichovického zastupitelstva

za ODS. Oba

věříme, že máme dost

osobní zodpovědnosti,

abychom vaši důvěru

nezklamali.

Také bych ráda poděkovala

ostatním kolegům

zastupitelům za to,

že jsem na ustavujícím

zastupitelstvu byla schválena

na pozici 1.místostarostky

Mnichovic.

Projevená důvěra

mě těší, zároveň

ovšem vím, kolik

práce a zodpovědnosti

to s sebou přináší.

Protože ustavující

zastupitelstvo se

konalo v den uzávěrky

tohoto čísla

Života Mnichovic,

nemohu vám bohužel

ještě podrobně

sdělit, co konkrétně

bude hlavní náplní mé práce. Jasné

představy o tom, čemu bychom se chtěli

věnovat, má každý z nás zastupitelů.

Nejsme ale sóloví hráči, jsme tým, který

od vás dostal důvěru jako celek. Proto

konkrétní oblasti našeho působení ve

prospěch obce, v okamžiku uzávěrky

tohoto čísla časopisu, jsou předmětem

4

diskuzí a domluv tak, aby přínos každého

z nás byl co neefektivnější. V příštím

čísle Života Mnichovic

budu zcela jistě konkrétnější.

Přesto bych vás

všechny chtěla o něco

požádat.

Velmi často jsem od

mnoha z vás slyšela, že

máte pocit, že se v Mnichovicích

„nic neděje“.

Že je málo akcí,

na kterých by se mohli

obyvatelé Mnichovic

scházet, že není moc

zábavy pro děti, zapomíná

se na teenagery….

Někdo s tím

může ostře nesouhlasit,

někdo bude

souhlasně pokyvovat.

Proto bych

Vás ráda požádala

o to, abyste mi

mailem poslali své

nápady. Konkrétní

nápady. Co byste

chtěli v Mnichovicích

mít? Jaké

akce byste si

představovali? Co

vám v Mnichovicích chybí?

Za vaše maily předem děkuji a udělám

vše pro to, aby vaše nápady a podněty

byly odrazovým můstkem pro spokojený

život v našem městečku.

S pozdravem Petra Pecková

Mail: peckova.petra@email.cz

Vážení a milí spoluobčané,

dovoluji si Vám jménem svým a svých kolegů

z politického uskupení Volba pro Město – Volba pro

Mnichovice touto cestou poděkovat za Vaši vysokou

volební účast v podzimních komunálních volbách,

kterou jste dali najevo, že osud našeho města

Vám není lhostejný. Projevení Vaší přízně tím, že

jste našemu politickému uskupení dali svůj hlas,

je pro nás opravdu velkým závazkem a čeká na

nás spousta práce, abychom Vás v nadcházejícím

volebním období nezklamali. Věřte, že uděláme pro

naše město maximum, aby i nadále město vzkvétalo

a dobře se nám všem v něm žilo.

Ing. Petr Schneider

starosta města Mnichovice


9–10/2010

Vážení sousedé,

dovolte,

abychom Vám poděkovali

za Vaše hlasy

a tím pádem za druhé místo

v podzimních volbách.

Zároveň přejeme

Vašim rodinám i naší krásné obci

pokojné Vánoce

a mnoho štěstí v roce 2011.

Mnichovice

Zastupitelstvo města

Souhrnné usnesení z ustavujícího zasedání

Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 10. 11. 2010

1) Zastupitelstvo města Mnichovice vzalo na

vědomí složení zákonem stanoveného slibu

zastupiteli města .

2) Zastupitelstvo města Mnichovice určilo

návrhovou komisi ve složení:

Ing. Petr Schneider, JUDr. Jan Zenkl.

3) Zastupitelstvo města Mnichovice určilo

ověřovateli zápisu:

Ing. Magdalenu Třebickou, RNDr. Jiřího

Mareše.

4) Zastupitelstvo města Mnichovice určilo

zapisovatelkou ustavujícího zasedání:

Mgr. Dagmar Šrámkovou.

5) Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo

program jednání ustavujícího zasedání.

6) Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo

zvolení dvou místostarostů ( 1. a 2. ) jako

funkce neuvolněné.

7) Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu

s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.

o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků

určilo, že pro výkon funkce starosty města

bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

8) Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo

způsob volby starosty, místostarosty, předsedů

a členů výborů veřejnou volbou.

9) Zastupitelstvo města Mnichovice schválilo

volební komisi ve složení:

Petra Pecková, Pavel Vyskočil, Petr Doležal.

10) Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu

s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.

128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

změn a doplňků zvolilo starostou města

Ing. PETRA SCHNEIDERA

11) Zastupitelstvo města Mnichovice zvolilo

v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona

č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

změn a doplňků

1. místostarostku města PETRU PECKOVOU

a 2. místostarostku Ing. MAGDALENU

TŘEBICKOU.

12) Zastupitelstvo města Mnichovice zřídilo

v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.

l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění

pozdějších změn a předpisů finanční výbor

v počtu 5 členů a kontrolní výbor v počtu 3

členů.

13) Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu

s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/

2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn

a předpisů zvolilo předsedkyní finančního

výboru HELENU SPRINGEROVOU.

14) Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu

s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000

Sb. o obcích ve znění pozdějších změn

5


Život Mnichovic

a předpisů zvolilo předsedou kontrolního

výboru Mgr. MIROSLAVA ROVENSKÉHO.

15 )Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu

s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/

2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn

a předpisů zvolilo členy finančního výboru:

Libora Martinů, Šárku Kleinovou, Ing. Pavla

Fojtíka, Mgr. Miroslava Rovenského.

16) Zastupitelstvo města Mnichovice v souladu

s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č.

128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

změn a předpisů zvolilo členy kontrolního

výboru : Michaelu Ericssonovou , Romana

Mráčka.

17) Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo

v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.

128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších

změn a předpisů nestanovit neuvolněným

členům Zastupitelstva města Mnichovice pravidelné

měsíční odměny v souladu s nařízením

vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění

nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za

výkon funkce členům zastupitelstev obcí , ve

znění pozdějších předpisů .

18) Zastupitelstvo města Mnichovice bere

na vědomí Jednací řád Zastupitelstva města

Mnichovice s tím , že případné připomínky

či návrhy na změny budou předloženy na

příštím zasedání zastupitelstva města.

Ing. Petr Schneider

starosta města Mnichovice

schválilo:

- úpravu rozpočtu města Mnichovice na rok

2010 dle přiloženého rozpočtového opatření

č.104/2010

souhlasilo:

- s uzavřením darovací smlouvy mezi dárci:

manželé Mgr. Veronika a Ing. Tomas Garbe

a obdarovaným Městem Mnichovice. Dárci

touto smlouvou darují nemovitý majetek:

pozemky parc.č. 1356/1 a 1356/18 v k.

ú. Mnichovice u Říčan a movitý majetek

– vodovodní řad, kanalizační řad, kabelové

rozvody veřejného osvětlení a povrch

asfaltové komunikace vybudované na

těchto pozemcích

- se zřízením věcného břemene s právem

uložení, provozem a údržbou vodovodní

a kanalizační sítě s žadatelem p. Ing. Františkem

Žlabem, na pozemku parc.č. 1172/

15 v k.ú. Mnichovice u Říčan

- s uzavřením budoucí smlouvy darovací na

pozemky parc.č. 1123/4, 1123/9 a 1123/10

v k.ú. Mnichovice u Říčan, jejich nedílnou

součástí bude komunikace, veřejné osvětlení,

sdílená kanalizace pro 7x domovní

ČOV, mezi budoucími převádějícími a budoucím

nabývajícím Městem Mnichovice

- s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení

věcného břemene mezi vlastníky pozemků

parc.č. 1113/1, 1196//7, a 1196/6 vše

Zastupitelstvo města Mnichovice

na svém zasedání dne 29.9.2010

v k.ú. Mnichovice u Říčan a Městem

Mnichovice jako budoucím oprávněným,

na právo uložení, provoz a údržbu sdílené

kanalizace přes výše zmíněné pozemky

v rozsahu dle geometrického plánu

- s přijetím daru pozemku parc.č. 1289/21

v k.ú. Božkov u Mnichovic, který slouží

jako komunikace a v pozemku jsou uloženy

inženýrské sítě v majetku města, do

majetku města

- s podáním žádosti o dotaci příspěvkovou

organizací Veřejnými službami obce

Mnichovice na projekt „Optimalizace manipulace

a nakládání s tříděným komunálním

odpadem“

- s poskytnutím záruky kofinancování k podání

žádosti o dotaci na projekt „Optimalizace

manipulace a nakládání s tříděným komunálním

odpadem“ ve výši 10 % z celkových

nákladů na projekt tj. cca 532 000,- Kč, a to

prostředky Města Mnichovice

- s bezúplatným převodem pozemku

parc.č. 1654/1 v k.ú. Mnichovice u Říčan

o rozloze 23 m 2 do majetku Města

Mnichovice, pozemek přímo sousedí s objektem

Požární zbrojnice a je v majetku

Pozemkového fondu ČR

vzalo na vědomí:

- informaci o plnění rozpočtu 2010 za období

1-8 /2010

uložilo starostovi:

- zadat vypracování znaleckého posudku

na ocenění majetku a uzavřít darovací

smlouvu s manželi Garbe dle schválených

dispozic zastupitelstvem města

- uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene

uložení sítí a práva přístupu na pozemek

parc.č. 1172/15 v k.ú. Mnichovice

u Říčan

- uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy

darovací na pozemky parc.č. 1123/

4,1123/9 a 1123/10 v k.ú. Mnichovice

u Říčan

- uzavřít smlouvu o uzavření smlouvy

budoucí o zřízení věcného břemene

práva uložení, provozu a údržby sdílené

kanalizace mezi vlastníky pozemků parc.

č. 1113/1, 1196/7 a 1196/6 vše v k.ú.

Mnichovice u Říčan, dle schválených dispozic

zastupitelstvem města

- uzavřít darovací smlouvu k přijetí daru

pozemku komunikace na Božkově dle rozhodnutí

a dispozic zastupitelstvem města

- podepsat smlouvu o bezúplatném převodu

pozemku parc.č. 1654/1 v k. ú. Mnichovice

u Říčan dle schválených dispozic zastupitelstvem

města

Ing. Petr Schneider

starosta města Mnichovice

(Výtah z usnesení sestavila

Mgr. Dagmar Šrámková)

Tak jsme se sešli k založení Klubu seniorů v Mnichovicích

13. 9. 2010 – bylo nás 5. Není to vysoké

číslo, alespoň jsem tam nebyla sama.

Zatím chceme hledat náplň a poučení

u sousedů, tak jsme se dne 30. 9. zúčastnili

Dne seniorů v Říčanech. Shodli jsme

se na prioritách činnosti:

• podpořit naše zdraví nějakým typem

rekondičních seniorských cvičení

• scházet se k povídání o historii města

a regionu

• připojit se k jiným aktivitám seniorů v regionu.

V informačním centru bude pravidelná

vývěska o plánovaných aktivitách.

A protože je třeba i formální ustavení

a zápis do rejstříku, vyzývám znova všechny

zájemce – přijďte si s námi popovídat

o tom, co chceme pro seniory v obci dělat

a jak se společně pobavíme.

5 seniorů se těší na nápady svých věkově

blízkých kamarádů.

Ing. Magdalena Třebická

6


9–10/2010

Z činnosti Města a MěÚ

Zpráva o činnosti Města a Městského úřadu

v Mnichovicích za uplynulé období 27. 8. – 10. 11. 2010

V měsíci srpnu – listopadu 2010 se konalo

• Uskutečnila se kolaudace Nástavby MŠ

Mnichovice s názvem projektu „Aby naši

kamarádi mohli do školky s názvem nové

třídy „Hvězdičky“

• Město Mnichovice podalo na Krajský úřad

SK žádost o navýšení kapacity v MŠ

Mnichovice o 24 dětí v mimořádném termínu.

• Starosta města Mnichovice zahájil spolu

s ředitelkou ZŠ školní rok 2010/2011

v ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích

• Konala se Mariánská pouť Rádia Blaník ve

spolupráci s městem Mnichovice

• Uskutečnilo se slavnostní otevření nové

třídy MŠ Mnichovice vybudované za podpory

Evropské unie a MAS Římansko,

název projektu „Aby naši kamarádi mohli do

školky s názvem nové třídy „Hvězdičky“

• Město Mnichovice pořádalo ve spolupráci

s okolními obcemi a organizacemi 7.

ročník turistického pochod u „Po stopách

kocoura Mikeše“

• Představitelé města se zúčastnili slavnostního

otevření nové Školní multimediální

knihovny v ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích,

která byla zřízena za podpory EU

• Konaly se porady vedení za účasti starosty

města, tajemnice, vedoucí stavebního

úřadu a vedoucího veřejných služeb

• Konala se porada starosty města za účasti

zastupitelů města a tajemnice

• Konalo se mimořádné zasedání Zastupitelstva

města Mnichovice

• Starosta města zahájil vernisáž výstavy

Kronika města , která je ke shlédnutí ve

výstavní expozici MěÚ Mnichovice

7


Život Mnichovic

• Starosta města spolu s tajemnicí popřáli

občanům města k jejich významným životním

jubileím a předali jim dárky

• Město vyhlásilo veřejnou výzvu na obsazení

pracovního místa samostatný odborný

pracovník evidence obyvatel a matriky

s uzavřením smlouvy na dobu neurčitou

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnila kontrola

projektu realizovaného za podpory

Evropské unie – Komunitní síť Mnichovicka

a to bez nedostatků

• Starosta města se zúčastnil valné hromady

svazku obcí Region Jih.

• Starosta města se zúčastnil kontrolních

dnů výstavby „Vodovodní přivaděč

Želivka“, jehož trasa vede přes

Mnichovice.

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnilo jednání

ve věci přípravy podání žádosti o dotaci

na intenzifikaci ČOV Mnichovice.

• Město Mnichovice v důsledku poškození

mostku v Podskalí z důvodu velké vody,

zadalo projektovou dokumentaci na opravu

mostku a vyzvalo firmy k podání nabídek

na opravu mostku

• Město vyzvalo SÚS Kutná Hora jako

správce komunikace Ondřejovská v Mnichovicích

, k urychlené opravě příkopu

podél komunikace v místě u autobusové

zastávky – Závěrka

• Město svolalo místní šetření se zástupci

SŽDC ohledně učinění opatření před blížící

se zimou, tak aby nedocházelo k pádu

ledových kusů a ohrožení obyvatel

• Město zadalo zpracování projektové dokumentace

na rozšíření veřejného osvětlení

v ulicích V Zátiší, Fričova, Průběžná,

lokalita Závěrka

• Město svolalo schůzku se zástupci Povodí

Vltavy, správci toku Mnichovka ve věci

čištění toku a nutné údržby břehového

porostu

• Město předalo projektovou dokumentace

na záměr - vybudování rybníčků v Mnichovicích

k vydání stavebního povolení

• Na MěÚ Mnichovice se uskutečnila kontrola

MAS Říčansko a to veškeré dokumentace

před závěrečným vyhodnocením

projektu Nástavba MŠ Mnichovice bez

nedostatků

• Na MěÚ Mnichovice proběhla kontrola matriční

agendy bez závažných nedostatků

• Na MěÚ Mnichovice byl zahájen audit,

kontrola hospodaření za rok 2010

• Ve městě Mnichovice se konaly volby do

Zastupitelstva města Mnichovice

• Město Mnichovice v souladu s podmínkami

dotace předložilo závěrečné vyúčtování

projektu Nástavba MŠ Mnichovice s názvem

projektu „Aby naši kamarádi mohli do

školky s názvem nové třídy „Hvězdičky“

• Starosta města spolu s tajemnicí popřáli

nejstarší občance města k jejímu významnému

životnímu jubileu 104 let

• V informačním centru Mnichovice proběhla

kontrola IC bez nedostatků

• Město pořádalo mobilní svoz nebezpečného

odpadu

• Na MěÚ Mnichovice proběhla kontrola

projektu Nástavba MŠ Mnichovice, s názvem

projektu „Aby naši kamarádi mohli

do školky s názvem nové třídy „Hvězdičky“

bez nedostatků

• Konalo se ustavující zasedání

Zastupitelstva města Mnichovice.

Ing. Petr Schneider

starosta města Mnichovice

Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice

Turistické informační centrum (TIC)

Turistické informační centrum

Vánoce a Nový rok

V turistickém informačním centru je možné zakoupit nové zboží na rok 2011, ať již

se jedná o knihy nebo CD mistra Lady, kalendáře nebo hrníčky s Ladovými obrázky,

vánoční přání a pohledy a hodně dalších hezkých věcí, zejména pro děti.

Všichni jsou srdečně zváni.

Radka Laštovičková a Renáta Zuzaníková

Turistické informační centrum

Vánoční pohledy – přeci jenom jsou hezčí

než SMS nebo e-mailová přání

Nové hrnky s motivy od mistra Lady

Povoz se senem je oblíben při svatebních obřadech

CD s kocourem Mikešem

8


9–10/2010

OBČANSKO-PRÁVNÍ

PORADNA

V červnu letošního roku byla v Mnichovicích otevřena bezplatná občanská

poradna. Poradna poskytuje nezávislé odborné poradenství v oblasti

práva, psychologie a sociální péče. Za prvních pět měsíců svého fungování

v Mnichovicích poskytli pracovníci poradny službu již čtyřiceti občanům.

Nejčastěji se na poradnu obraceli občané s problémy týkajícími se rozvodů

manželství, exekucí, problémy s nemovitostmi apod.

Poradna je pro veřejnost otevřena v informačním centru každý

čtvrtek od 13:00 hodin do 16:00 hodin. Od září mají občané možnost

využít kromě služeb právníka i služeb psychologa, a to vždy jednou

za čtrnáct dní.

Barbora Krčmářová

Nebeská pošta

Milé děti,

jako každý rok, je i letos pro Vás připravena v Turistickém informačním

centru v Mnichovicích „Nebeská pošta“. Namalujte obrázek s vánočním

motivem a můžete připojit i své tajné přání pro Ježíška. Své obrázky můžete

odevzdávat do Nebeské pošty v celé době adventní a to od 3. 12. 2010 do 20.

12. 2010. Na obrázek prosím napište své jméno, věk a adresu. Každý obrázek

odměníme sladkostí a 3 nejhezčí obrázky odměníme malým dárečkem na akci

„Vánoční setkání u Betléma“, které se bude konat na dvoře MěÚ Mnichovice

dne 21. 12. 2010 od 14.00 hod.

Moc se na Vaše obrázky těšíme.

Renata Zuzaníková a Radka Laštovičková

za TIC Mnichovice

Naše Martina z informačního

centra se synem Wiliamem

KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2011

LEDEN

30. 1 .2011 – „O hodném Jankovi a líném

Vaškovi“ - divadlo v RC Palouček

začátek ve 14.00 hod, vstupné 40,- Kč

více na www.paloucek.info

nebo www.nekonecno.net

ÚNOR

13.2.2011 – „Kašpárkovy pohádky“ - divadlo

v RC Palouček

začátek ve 14.00 hod, vstupné 40,- Kč

více na www.palouček

nebo na www.nekonečno.net

DUBEN

20.4.2011 – Velikonoce v IC Mnichovice

– každé dítě, které přijde do IC namalovat

obrázek s velikonoční tematikou, dostane

odměnu, od 13.00 do 16.00 hod.

23.4.2011-VÍTÁNÍ JARA

Velikonoční veselice-hostinec U NÁDRAŽÍ

Více na www.ogm.cz

30.4.2011 - Čarodějnice pod šibenicí –

pálení čarodějnic na nejtradičnějším místě

Mnichovic,

areál Šibeniční vrch - terasa, gril,

baba čarodějnice

více na www.sibenicnivrch.cz

30.4.2011- ČARODEJNICKÉ

ŠPEKÁČKOVÁNÍ-hostinec U NÁDRAŽÍ -

Božkov

opékání buřtů pro nejmenší

více na www.ogm.cz

KVĚTEN

7.5.2011 - Den cyklistů

testování kol, závody zručnosti, závody na

okruhu cyklostezka 025 -Berchtold-Hrusice-

Mnichovice-Berchtold

Spoluorganizace MěÚ Mnichovice

www.zamekberchtold.cz

15.5.2011-OTEVÍRÁNÍ ZAHRÁDEK

Zahájení letní sezóny v hostinci U NÁDRAŽÍ

Více na www.ogm.cz

21.5.2011 - Mnichovické kramaření – začátek

ve 13.00 hod.

zábava pro všechny obyvatele Mnichovic

a okolí, každoroční slavnost a dobročinná

akce, pořádá město Mnichovice ve spolupráci

se ZŠ a MŠ Mnichovice

21.5.2011 - Cesta Kocoura Mikeše, Pohádkové

Hrusice, pořádá Dobrovolný svazek obcí

Ladův kraj (trasa přes TIC Mnichovice), další

informace na www.ladův -kraj.cz

28.5.2011 - Turistický pochod „K pramenům

Rokytky“, pořádá KČT Říčany

(trasa přes TIC Mnichovice)

ČERVEN

1.6.2011 - Dětský den v IC - 13.00 - 16.00

hod.

Bude upřesněno

ČERVENEC

7.7.2011 – S kolem kolem Prahy - 3.ročník

srazu cykloturistů a KČT Středočeská oblast

ZÁŘÍ

10.9.2011 - Mariánská pouť - Masarykovo

náměstí Mnichovice, pořádá Rádio Blaník

17.9.2011 - 8.ročník turistického pochodu „Po

stopách kocoura Mikeše“

start a cíl pochodu je v Turistickém informačním

centru Mnichovice - pořádá město

Mnichovice

9


Život Mnichovic

24.9.2011- Mnichovický Oktoberfest -5.ročník

- svatováclavské pivní slavnosti na Šibeničním

vrchu, pivní speciály, pečená kolena, tombola,

živá country hudba „DUHA“ termín bude

upřesněn

ŘÍJEN

8.10.2011 - Turistický pochod „Za historií

pánů z Říčan“, pořádá KČT Říčany

(trasa přes TIC Mnichovice)Start možný i na

zámku Berchtold-Kunice

Start pochodu 7-10hod., cíl pochodu do

18.00hod.

Na hradním nádvoří si můžete připomenout

atmosféru, kdy bývalo na hradě živo a z nádvoří

se můžete vydat na připravené pěší

trasy po zajímavostech města, nejbližšího

i vzdálenějšího okolí. Dvě nejdelší trasy Vás

zavedou do Všechrom, odkud vzešel slavný

rod pánů z Říčan.

PROSINEC

Možná přijde i Mikuláš

Předvánoční setkání na náměstí v Mnichovicích

pro všechny občany města a okolí

s programen.

Termín bude upřesněn.

Sledujte www.mnichovice.info

Vánoční setkání u betléma na dvoře MěÚ

- termín bude upřesněn

Sledujte www.mnichovice.info

Silvestr na horách – noční zábava ve velkém

srubu s tancem a večerním lyžováním,

pořádá Šibeniční vrch – čas bude

upřesněn.

Renata Zuzaníková

a Radka Laštovičková

Výstava v informačním centru

„Dobře vedená kronika má být

věrným, nezkreslujícím zrcadlem

života obce ve všech jeho složkách,

mravním svědomím současníků a

pramenem spolehlivého poučení budoucích

pokolení.“

František Roubík: PŘÍRUČKA

VLASTIVĚDNÉ PRÁCE.

Naše kronika

(výstava v Turistickém informačním centru)

V březnu letošního roku jsem v informačním

centru uspořádal besedu „Setkání s kronikou“.

Bylo to k příležitosti mého jubilea – před deseti

lety jsem se stal mnichovickým kronikářem.

Beseda sice neměla velkou účast, ale vyvolala

určitý ohlas. Rozhodl jsem se, k přiblížení kroniky

občanům, uspořádat výstavku kronikářských

záznamů. Výstava byla otevřena ve výstavní síni

informačního centra v období před komunálními

volbami, aby ji mohli navštívit občané při volbách.

Expozice je stále otevřena. Přijďte ji navštívit.

Jsou zde vystaveny fotokopie listů z kroniky se

záznamy z let 2000 až 2009.

V současné době dokončuji digitální podobu

kronikářských zápisů na CD. Bude-li zájem, rád

uspořádám další setkání s kronikou a prezentaci

materiálů z „KRONIKY MĚSTA MNICHOVIC“.

Karel Dražil

kronikář města

Znak městečka Mnichovic

z r. 1483

Nástěnky a vitriny z výstavy o kronice města v informačním centru

Ukázky z kronik z r. 2000 a 2002

10


9–10/2010

Veřejné služby

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu dne 30. 10. 2010 se uskutečnil v areálu Veřejných služeb letos již druhý svoz

nebezpečného odpadu. Celkem odpad odevzdalo 89 obyvatel, z toho 32 občanů přivezlo

objemný komunální odpad (2,62 tuny). Do 5-ti přistavených kontejnerů se odevzdávaly

především pneumatiky, elektronika, lednice, mrazáky a PC. Na průběh sběru dohlížel

i starosta města Ing. Petr Schneider a za VS se zúčastnily pracovníci pan Švec st., pan

Švec ml., pan Stěhule a paní Palečková, kterým chci tímto poděkovat za spolupráci.

Marta Davídková za MěÚ

Pavel Vyskočil (nový zastupitel) také přispěl

Staré pneumatiky

Žánrový snímek z ČOV

Listí je také dost

Marta Davídková z MěÚ – chtělo by to grog

nebo svařené víno

Mirek Rovenský (nový zastupitel) se ženou

také něco přivezli

Zachumlaná paní Palečková

z Veřejných služeb

Švec st. a ml. a pan Stěhule

Tak toto je stálý tok fekálií, které společně,

kontinuálně produkujeme

11


Život Mnichovic

František Čumpelík – čestný velitel hasičů

VZPOMÍNKA NA FRANTIŠKA ČUMPELÍKA

V úterý 19. října 20l0 odpoledne, kdy mnichovické

náměstí se hřálo v podzimním

slunci a listí stromů zářilo všemi barvami,

měl pohřeb pan František ČUMPELÍK.

A byl to pohřeb hasičský, všude hasičské

uniformy, na náměstí plno hasičských aut

se znaky a nápisy okolních obcí. V kostele,

obložena mnoha věnci, stála

mezi svícemi rakev s tělem

bývalého velitele mnichovických

hasičů. Vedle ní drželi hasiči

čestnou stráž.

František Čumpelík byl velitelem

mnichovických hasičů od roku l952

a byl při všech významných akcích

mnichovického sboru, různých cvičení,

výstavbě hasičského domu, zavedení moderní

techniky i záchranných prací v terénu. Má

osobní zásluhu na důstojném umístění pomníku

padlých v l. světové válce na místo vedle

hasičského domu. Také se věnoval výchově

Pan Čumpelík vzpomíná

hasičského dorostu, prostě práce a činnost

v hasičském sboru byl jeho život.

František Čumpelík byl chodící kronikou

města Mnichovic, znal každý starší dům i kdo

tam žil dříve a kdo tam žije nyní, kdo se

tam narodil a kdo tam zemřel. Byl přece

hasič a kdysi dostal za povinnost prohlédnout

všechny půdy a komíny zvláště těch doškových

chaloupek. A tak poznal všechny domy

v Mnichovicích a všechny jejich obyvatele

a byl vyhledávaným poradcem při zpracování

různých kronikářských prací.

František nebyl jenom hasič. Byl vyučený

truhlář a po otci zdědil lásku ke dřevu. Nebyl

také obyčejný truhlář, co uměl udělat stůl,

židle, stoličku či rakev, on byl umělec. Miloval

dřevo a rozuměl mu a proto má dodnes plný

byt krásných intarzií, tedy obrázků

z barevných dřevíček, které zobrazují

Mnichovice ze všech stran. Zhotovil

i modely různých starých domácích

předmětů, jako trakař, máselnici,

kolíbku, stoličku a jiné, které nyní

zdobí mnichovické informační centrum.

O svém řemesle a o odborné

ruční práci vůbec, přednášel svého času

i na gymnasiu v Říčanech. A když se opravovala

věž katolického kostela, vysoustružil

z tvrdého dřeva model té zlaté „makovice“, co

svítí zlatem až na špici věže. Na tento podklad

se potom vytepala z měděného plechu

nová schránka pro ozdobu věže i pro úschovu

památek z té doby. Vidíš ty slzy Pany Marie,

ukazoval mi Frantík, ty daly práci, musely

být na vlas stejné. Teprve teď jsem našel

tam vysoko těch osm zlatých slziček a dodatečně

se poučil. František byl velmi pobožný

a věřící občan a často byl v kostele a upřímně

se modlil. Pro kostel by udělal všechno, nejen

osm slziček Panny Marie.

Frantík v důchodu chodil rád po Mnichovicích,

hlavně po náměstí, opíraje se o samorostlou

dubovou hůl. Dlouhá léta jej provázel jeho

béžový pejsek jezevčík, vlastně fenka Betyna,

která už byla víc širší, než delší a stářím tak

líná, že se za svým pánem jen zvolna valila.

Doma jí musel pomoci do schodů, už by sama

nevylezla. Asi odejdeme jednou spolu, občas

si povzdychl, když Betyna už nechtěla jít dál.

Ale Betyna odešla o pár let dříve a Frantík to

těžce nesl. Netušil, že v blízké době jej čeká

ještě větší rána. Umřela mu letos na jaře

jeho žena Růženka, na kterou byl silně upnut

a tak po její smrti se jeho svět zhroutil. Přestal

chodit ven, stále prohlížel staré fotografie

a vzpomínal.

Ve slavnostní uniformě (nahoře)

a s naší paní tajemnicí

Poslední jízda – dříve můj táta pan Jan Mareš

půjčoval koně k pohřebním vozům, jak mi

vyprávěl pan Čumpelík

Zleva: pan Čumpelík, pan Znamenáček, pan

Mareček (autor vzpomínky) a pan Zenkl

S panem starostou a se svými hasiči

Poslední cesta na našem hřbitově

12


9–10/2010

Jednou se mu přitížilo a tak jej jeho dcera

Hana přivezla k paní doktorce. Tam jsme se

potkali naposled jako staří chlapi a bývalí spolužáci

obecné školy. Nemluvil, jen se smutně

díval, jakoby odcházel a ještě se chtěl naposled

rozhlédnout. Ještě jsem se ani s hasiči nerozloučil,

řekl paní doktorce, když přijela sanitka.

Druhý den v říčanské nemocnici zemřel.

Základní škola

Když vynášeli hasiči jeho rakev do pohřebního

vozu, všechny hasičské vozy stojící na

náměstí rozsvítily svá modrá světla a začaly

houkat na počest svého velitele. Pak se vše

dalo do pohybu směrem na hřbitov a dechovka

pod kostelem začala hrát Frantíkovu

oblíbenou, hasičskou polku „Co jste hasiči,

co jste dělali“. Při této veselé polce měli však

všichni lidé slzy v očích. A tak odešel jeden

z významných občanů Mnichovic, který

celý svůj život věnoval rodině, rodnému

městu a hasičům.

Antonín Mareček

ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ

Den otevřených dveří

9. - 10. LEDNA 2011

Neděle 9. LEDNA 14.00 – 17.00

- informace k zápisu do prvních tříd

+ možnost rezervace termínu zápisu

- informace k rozšířené výuce jazyků

v 6. ročníku

- prohlídka všech prostor školy

Pondělí 10. LEDNA 8.00 – 15.00

- realita všedního dne

ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice okres Praha-východ

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Pro děti narozené v období od 1. září 2004 do 31. srpna 2005

v pátek 28. 1. 2011 od 14.00 – 18.00

v sobotu 29. 1. 2011 od 9.00 – 12.00

K zápisu si přineste občanský průkaz jednoho z rodičů a rodný list dítěte.

Případné dotazy zasílejte na info@zsmnichovice.cz

nebo telefonicky na tel. 323 640 330

více na www.zsmnichovice.cz

Rozšířená jazyková výuka v mnichovické základní škole

Mnohaleté zkušenosti s výukou angličtiny

zúročíme od školního roku 2011/2012 otevřením

třídy s rozšířenou výukou jazyků (pro

žáky 6. ročníku).

Vyučujeme angličtinu od 1. třídy

V 1. a 2. třídách vyučujeme programem

Supernature, který vychází ze světoznámé

Děti se učí angličtinu od první třídy

vyučovací metody Helen Doron. Zaměřuje se

na mluvenou angličtinu, propaguje autentické

užití jazyka a představuje slovní zásobu více

než 500 slov. Super-Nature vytváří v dětech

výborný základ a pozitivní postoj k výuce anglického

jazyka, které si ponesou do příštích let.

ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice je partnerem

projektu, který realizuje Vzdělávací institut

Středočeského kraje ve spolupráci se 13

základními školami středočeského kraje.

Ve škole učí jazykoví

asistenti z Velké Británie

a z USA

Dlouholetou spolupráci

s University of Chester

, Velká Británie jsme od

letošního školního roku

rozšířili ještě o spolupráci

s organizací CIEE,

která zabezpečuje pobyt

studentům z USA na

Universitě Karlově a FA-

MU. V letošním školním

roce studentka Lane

pomáhá při konverzaci

žákům 8. ročníku a student

Andrew vede kroužek

angličtiny pro děti z 1. a 2.

tříd. Od ledna do června 2011 bude v Základní

škole T. G. Masaryka Mnichovice působit na

plný úvazek mladá Američanka Jewel.

Zahraniční výjezdy žáků a učitelů

Jazykové dovednosti si naši žáci ověřují

přímo v praxi. V rámci projektu Comenius s názvem:

G.U.E.S.S (Garden Unites European

Seeds of Succes) se 10 žáků se 4 učiteli v říjnu

2010 zúčastnilo mezinárodního setkání ve

Francii. Společně se studenty z Norska,
13


Život Mnichovic

Jazyková asistentka studentka Lane na naší

škole v Mnichovicích

Francie a Španělska pracovali na různých

úkolech: např. řešili „záhady“ z prostředí jednotlivých

škol, nahrávali v programu VOKI,

poznávali města Dijon a další historická místa,

vyráběli originální mozaiky, někteří dokonce

Projekty Comenius a eTwinning

S evropskými projekty partnerství škol

Comenius máme opravdu bohaté zkušenosti:

V letech 2004 – 2007 jsme spolupracovali

se školami z Polska a Turecka na projektu

TRACHIGAMES (Traditional Children Games).

V období 2007 – 2009 to byl projekt GYEC

(Growing Young European Citizens) se školami

z Dánska, Itálie, Turecka a Polska. Nyní jsme

začali s projektem G.U.E.S.S. Na projektové

aktivity a zahraniční výjezdy jsme získali finance

od Národní agentury pro evropské projekty.

Projekty eTwinning se uskutečňují prostřednictvím

informačních technologií. Naši žáci

pracují společně s partnerskou školou na předem

zadaných úkolech. Řada projektů eTwinning,

na kterých pracovali naši žáci pod vedením

paní učitelky Ivany Drbohlavové, získala

národní i mezinárodní ocenění. V říjnu 2010

obdržel projekt Am@ze me and Spy with your

Anglická sekce ve školní knihovně

Anglická sekce ve školní knihovně

Školní multimediální knihovna, která zahájila

svůj provoz v září 2010, disponuje cizojazyčnými

knížkami. K dispozici jsou jak výukové materiály,

tak i knížky v angličtině pro různou jazykovou

úroveň čtenáře (tzv. zjednodušená četba).

Jedním z cílů našeho projektu „Interaktivní

metodou výuky k rozvoji komunikačních dovedností

žáků na ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice

je postupné rozšíření knižního fondu (hlavně

v českém a anglickém jazyce).

Snímky z projektů Comenius a eTwinning

pitvali ovčí srdce. Všechno se samozřejmě

odehrávalo v angličtině. Každý samostatně

bydlel ve francouzských rodinách. Velmi nás

potěšila pochvala od našich zahraničních kolegů:

„Máte moc šikovné studenty a umí dobře

anglicky.“ Náš dvouletý projekt G.U.E.S.S

začal ve Francii, v květnu 2011 přivítáme

naše partnery u nás v Mnichovicích (Celkem

očekáváme 33 dětí a 13 učitelů!) V dalším

školním roce nás čeká setkání ve Španělsku,

Norsku a Itálii.

eTwinning eye Evropskou cenu kvality.

Zkušenosti s mezinárodními projekty prezentovali

naši učitelé a žáci na Mezinárodní

konferenci v Praze před více než 150 účastníky

z celé Evropy. (Samozřejmě v angličtině…)

Moderní vybavení našich učeben

Společné foto z mezinárodního setkání ve Francii

14


9–10/2010

Knihovna

Beseda s polárníkem V. Sůrou

Výuku zajišťují kvalifikovaní učitelé cizích

jazyků

Ačkoli se většina českých škol potýká s problémem

zajistit kvalifikovanou výuku cizích

jazyků, u nás to neplatí. Máme aprobované

učitelky angličtiny a němčiny. Kolegyně, které

vyučují v 1. a 2. třídách, jsou odborně proškolené

pro výuku metodou Supernature. V rámci

mimoškolní činnosti mohou děti navštěvovat

kurzy francouzštiny a španělštiny. Nabídnout

můžeme i kvalifikovanou výuku italštiny.

Moderní vybavení učeben

Naše škola je vybavena moderními technickými

pomůckami. Všechny učebny jsou připojeny

na internet. Téměř ve všech učebnách máme

interaktivní dotykové tabule s dataprojektory a

ozvučením. Nejen pro výuku jazyků je důležité

používat zrak, sluch i hmat. Angličtinu vyučujeme

podle učebnic z nakladatelství Oxford a Helen

Doron. Hojně využíváme video, audio a další

jazykové materiály v originále. Naši žáci 2. stupně

mají zavedeny elektronické žákovské knížky.

Více informací o jazykové výuce i o budoucí

nově otevřené třídě s rozšířenou

výukou jazyků získáte na www.zsmnichovice.cz

a při Dnech otevřených dveří 9. a 10.

ledna 2011.

Milena Flajžíková

Známý český polárník Václav Sůra

v mnichovickém informačním centru již potřetí

Ve čtvrtek 21. října se v Turistickém informačním

centru Mnichovice uskutečnil již třetí

Polární večer se známým českým polárníkem

Václavem Sůrou s názvem „Milion kroků

přes Bajkal“

Tentokráte na besedě Václav Sůra seznámil

přítomné s jeho polární expedicí „Expedice

Bergans Bajkal 2010“, která se uskutečnila v

únoru a březnu letošního roku. Polárníci Václav

Sůra s Pavlem Blažkem uskutečnili první český

přechod zamrzlého jezera Bajkal na Sibiři a to

na délku, což činí 650 km. Tento přechod expedice

zdolala v neuvěřitelném časovém termínu

24 dní a 6 hodin času stráveného času. Velkým

štěstím a úlevou, jak popisuje Václav Sůra, bylo

dosáhnout svého vrcholu, kdy se dostali do cíle

své cesty dne 19. 3. 2010 v 13.01 Irkutského

času. Tato polární skupina tak uskutečnila

druhý nejrychlejší přechod jezera Bajkal

v historii v kategorii unassisted – to znamená,

že k přechodu jezera nebylo použito psů

ani tažných padáků.

Proč si vybrali polárníci právě jezero Bajkal?

Byl to jeden z jejich neuskutečněných snů.

Jezero Bajkal leží v jihovýchodní části Sibiře

v Rusku. Vzniklo před 25 – 30 milióny let, je

nejstarším jezerem na světě, na délku měří

cca 650 km, jeho šířka se pohybuje od 27 do

80 km a hluboké je v průměru 630 m, v nejhlubším

bodě je hloubka 1637 m. Jezero je

obrovskou zásobárnou pitné vody – je v něm

uloženo až 20 % světových zásob povrchové

pitné vody.

Václav Sůra na přednášce opět velice poutavě

vyprávěl o cestě a přípravách na tuto

cestu. Příprava těla a psychiky na takovouto

cestu je opravdu náročná.

Dále vyprávěl o úskalích, která na polárníky

při cestě čekala, například zemětřesení pod

vodou a roztrhané kry, vítr, mráz, sněhové

bouře, stopy vlků a dokonce i nefunkční stan.

Václav Sůra celou cestu zdokumentoval a opět

promítal fotografie z cesty a film, který natočil.

Občané, kteří se besedy zúčastnili, se živě

zapojovali do diskuse. Václav Sůra nechal

kolovat polární výzbroj a výstroj, například

polární boty do –60 stupňů Celsia, solární

panel, kterým po cestě dobíjeli energii atd.

Je to až neuvěřitelné, co může člověk vydržet.

Vašek Sůra se samozřejmě nevzdává a

v současné době má již další plán a to navštívit

opět Severní pól v příštím roce. Budeme

mu držet palce a těšíme se za rok v informačním

centru.

Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice

Speciální boty pro chůzi na ledovém jezeru

Bajkal

Účastníci besedy s V. Sůrou – pohled do sálu

Z výkladu o jezeru Bajkal, které se nachází

na Sibiři v Ruské federaci

Speciální solární fotovoltaický článek

– tenhle stál 90 tisíc Kč

15


Život Mnichovic

Šibeniční vrch

Konec roku na Šibeničním vrchu …

Zima je na krku, zateplili jsme tedy velký srub

a připravili se na nápor hlavní areálové sezóny,

kdy jiskří mráz a sníh křupe pod nohama.

Víkend 4. a 5. prosince věnujeme Mikulášské

pivní ochutnávce, která slibuje několik pivních

speciálů, které jste možná ještě neochutnali.

K tomu na žízeň marinovaná žebírka.

V předvánoční sobotu a neděli 18. a 19. 12.

si vzpomeneme na Pochoutky našich prababiček,

rozhodně se nebráníme podnětům hostů

a pokud nám přinesete starý rodinný recept,

můžeme si na něm pochutnat všichni!

7. SILVESTR NA HORÁCH.

Je to neuvěřitelné, ale je to opravdu už

sedm let od zahájení této „horské“ tradice. Ten

letošní se mimo silvestrovského večerního

lyžování ponese ve znamení česko-slovenské

populární hudby 80. a 90. let, tedy nejoblíbenější

zábavy, jejíž styl vítězně prochází

všemi generacemi.

Tak příjemné Vánoce a hodně zdraví do

roku 2011 !

Markéta a Roman Mráčkovi

Velký srub

… a lyžování v Mnichovicích

v nové sezóně 2010/11

Celoroční práce na sjezdovce směřující k tomu,

aby mnichovická sjezdovka nebyla

ve středních Čechách v porovnání s těmi

v Chotouni a Příbrami, Popelkou, končí. Kdo

v létě procházel kolem Šibeničního vrchu tak

si nemohl nevšimnout obrovských změn, které

měnily lyžařský svah na skutečný malý ski-

-areál. Tady jsou nejvýraznější změny:

3. Nezasněžovaný volný bobový a sáňkařský

svah „Pašík“ (zelený) se zábranami,

pod Velkým srubem

4. Rychlé občerstvení „Lyžařská bouda“

na břehu rybníka Šibeničáku (zvláště při

večerním lyžování přinese kouzlo se svařákem

a točeným pivem)

5. Uzamykatelné úložné boxy pro lyžaře

přímo na sjezdovce

6. Instalace bezpečnostních matrací v krizových

bodech sjezdovky

7. … a hlavně: KONEČNĚ LYŽAŘSKÝ VLEK

TYPU „POMA“ ! (teleskopické kotvy)

Co možná ještě užijeme?

− v polovině listopadu jedu do Tyrolska na jednání

o dodávce malé rolby pro každodenní

úpravu svahu. V době expedice tohoto čísla

tedy už bude jasné, zda nám bude sloužit

− webová kamera v areálu, žádáme o zavedení

nezbytné pevné internetové linky od

července, ovšem operátor provozující pevné

linky je, mírně řečeno, dosti laxní

Prosím ještě návštěvníky o trpělivost, pokud

některé zařízení postihne porucha. Lyžařský

areál je nám, co v zde v zimě pracujeme, především

koníčkem a „hrou na hory“, nikoli profesí,

proto se stále průběžně učíme obsluze

a provozování náročných technických zařízení.

Ceny: Opět nejnižší v kraji: „Bobeš“ 199,- Kč/

den (+ večerní lyžování), „Mikeš“ 99,- Kč/den

(včetně večerního lyžování), „Pašík“ zdarma.

Krásné Vánoce, hodně zdraví, sněhu, mrazu

i sluníčka nám všem přeje

Jan Zenkl

Ski-areál Mnichovice

1. Sjezdovka „Bobeš“ (červená) měří již

necelých 250 m, včetně osvětlení

2. Dětský sněhový park „Mikeš“ (modrá),

s vlastním vlekem (pletené lano), určený pro

naše nejmenší a lyžařskou školičku „Vločka“

Zasněžený Šibeňák a okolí

16

Kultura

Galerie Kotelna

V listopadu proběhla v galerii jedinečná

FANATIQUE ART SHOW, která nabídla spojení

umění, módy a pomoci potřebným. Její

tváří byla Taťána Kuchařová, patronka nadace

Krása pomoci. Miss World se představila v luxusních

modelech návrhářky Alice Abraham.

V modelech, které byly potištěny obrazy a fotografiemi

nejvýraznějších mladých českých

umělců. Výtěžek dražby těchto šatů získala

nadace Krása pomoci na programy pro seniory.

Slavnostní večer spojený s přehlídkou

a dražbou se konal 18. listopadu. Autoři fotografií

a obrazů: Malíři Jan Gemrot, Jiří Grus,

Karel Jerie, Lukáš Miffek, Jan Vlček a Klára

Vystrčilová a fotografové Martin Kámen a Tomáš

Třeštík.

Celý prosinec a část ledna bude v galerii

Kotelna probíhat VELKÝ VÁNOČNÍ TRH

S UMĚNÍM (1. 12. 2010 - 15. 1. 2011) na kterém

si můžete vybrat hodnotný vánoční dárek

nebo nabídnout k prodeji starší umělecká

díla. Trh bude slavnostně zahájen ve středu

1. 12. 2010 od 17.30 hodin vystoupením

saxofonisty a skladatele pana Felixe Slováčka

s Jazzovým souborem SAX &RHYTHM ZUŠ

Říčany pod vedením Tomáše Remka.

Galerie Kotelna,

Plynární 1 Říčany, tel.: 323 604 137

www.galeriekotelna.cz


9–10/2010

Vážení čtenáři,

chtěla bych znovu upozornit na

náš nový projekt, kterým je Okáček-

Tleskáček, kam se mohou přihlásit

děti od čtyř let. Čím se zabýváme?

Především písničkami, na kterých se

děti učí intonaci, rytmem, kde se učí

počítat na dvě, tři a čtyři doby, kde

obě disciplíny doplňujeme ještě výtvarným

projevem, který splňuje velmi

dobře dva základní požadavky, kterými

je radost a paměť. Do našeho Okáčku

-Tleskáčku se mohou přihlásit všechny

děti, které rády zpívají a mají rády barvičky.

Kde nás najdete? Vždy na mobilu

č. 603 94 51 18.

Za OT Marta Marečková

Miss World Táňa Kuchařová

ART SHOW v galerii Kotelna

ODBORNÉ KLAVÍRNÍ

ODDĚLENÍ

MARTA MAREČKOVÁ

Dne 10. 10. 2010 uskutečnilo naše O.K.O svou první přehrávku

v Hotelu Myšlín. A i když to časově bylo velmi brzo,

děti doslova bojovaly o její uskutečnění. A tak jsme zase měli

možnost prožít společně jedno hezké nedělní odpoledne.

Tentokrát zazněla především produkce sólová, kde malá i větší

sóla oslovila především nováčky, ale radost jsme si odnesly

všichni. Děti a já především z toho, že se nám podařilo za tak

krátkou dobu uskutečnit téměř nemožné a rodiče z výkonů

svých dětí. Chtěla bych opět touto cestou poděkovat panu

Peřinovi, že nám tyto produkce umožňuje i za výtečné zmrzlinové

poháry.

Za O.K.O Marta Marečková

17


Život Mnichovic

GREGORIÁNSKÝ

CHORÁL

Co je Gregoriánský chorál?

Všechen liturgický zpěv katolické církve,

který upravil a sestavil Řehoř Veliký. Původně

se jednalo o jednohlasý latinský zpěv ve volném

rytmu, jehož prameny se objevovaly v Sýrii,

Palestině, Řecku a

Římě. Původně se

jednalo o bohatě zdobené

melodie často

dokonce i s čtvrtóny,

které navazovaly na

orientální a snad i na

starořeckou kulturu.

Protože svým charakterem směřovaly ke kultu

mystična s pohanskými prvky byly přísně

zakázané. Proto papež Řehoř Veliký (540 -

604) tyto zpěvy sebral a standartizoval tak, že

svou povahou a slohovými prostředky dokonale

odpovídaly a dodnes odpovídají duchovnímu

prostředí a pevně se přimykají ke mši,

tedy k církevnímu obřadu. Gregoriánský chorál

se uplatňuje se v celém officiu ( bohoslužbě),

které nabylo své definitivní podoby až

v 11. stol. Vlastní officium tvoří tzv. kánonické

hodinky, které jsou určeny jako součást

duchovního programu pro řeholníky a kněží.

Naproti tomu mešní části, které zpívá sbor

během čtení kněze, který obětuje jsou buď

stálé- ordinarium, které tvoří Kyrie, Gloria,

Credo, Sanktus a Agnus Dei nebo proměnlivé

-proprium, kde vlastní officium tvoří žalmy,

antifony, lekce respondia, hymny a modlitby.

Orální zpěvy se nejprve udržovaly jenom

tradicí, později byly zapisovány i do zpěvníků,

ale dlouho kolísalo jejich pojmenování:

Antifonář - zpěvník celého církevního officia

= tedy celé mše a hodinek.

Graduál - zpěvy mešního ordinaria a propria

s přičleněnými ještě jinými zpěvy vytváří

graduale.

Misál - obsahuje zpěvy, jež zpívá výlučně

obětující kněz.

Breviář - modlitební kniha bez nápěvů,

která obsahuje texty hodinek.

Snaha a péče o jednotu liturgických zpěvů

vedla často k jejich revizím. Značné důležitosti

nabyla medicejská edice graduálu z počátku

17. stol. (1614-1615) a lichtensteinské vydání

antifonáře z 2. pol. 16. stol. (1585), který se

uplatňoval až do 2. pol. 19. stol., kde došlo

k obrodným snahám ze strany benediktínů

francouzkého kláštera v Solesmes. Protože

vědecké rozbory ukázaly, že reformy vedly

k občasným odchylkám od starých pramenů

došlo za papeže Pia X. k obnovení tradičního

znění, tzv. Edicio Vaticana (1908 graduál,

1909 antifonář).

Texty chorálu jsou psány latinsky, hymny,

sekvence a tropy přízvučným veršem, všechno

ostatní básnickou prózou. S duchem latiny je

spjatá i melodika posvátně zabarvená. Její

způsoby reprodukce jsou od důrazné tónově

stylizované recitace na jednom až dvou

tónech až po bohatý melodický kolorit. Dnešní

oficiální učení chorálu využívá volného rytmu

řečnického. Ze starokřesťanského zpěvu, na

který chorál navázal převzal prvky orientální

a to: židovské a hellenistické. Využitím

čtvrttónů se vytvořilo specifické napětí, které

je příznačné pro vzrušivou východní melodiku.

Je pravda, že byly snahy tyto prvky

z chorálu vymítit, protože se příčily hudebnímu

myšlení západoevropských národů.

Naštěstí souvislost mezi východem a antikou

nevymizely, ani v tom tvaru chorálu, který

považujeme za autentický díky vítězství diatoniky.

Byla to právě ona, která včlenila

chorál s jeho cizími prvky do západoevropského

ovzduší, kde mu připadly velmi

významné úkoly. Jednak velice převyšoval

hudbu domácí svou uměleckou hodnotou a

za druhé se stal stavebním materiálem pro

tvorbu generací příštích. A i když byl nucen

přizpůsobit se podmínkám, vkusu a tradici,

z čehož segmentovaly v mnohých případech

oblastní a národní odstíny, vytvořil zároveň

pevnou jednotu mezi posvátností, tradicí a

jednotícím prvkem západoevropské hudby.

Chorál nepřestal mít své pevné místo ani

v dobách slohové proměny. Zůstal živou a

plodnou hodnotou. Jeho slovesný podklad

sloužil ke vzniku Stabat Mater a Dies irae.

Do nové doby vstoupil s velkým přijetím

gregoriánskými tématy a citáty jako symbol

myšlenek velké mravní síly. Dnes se chorál

objevuje z formálního hlediska ve dvou formách:

Žalmy -důraz je kladen na text.

Melodika je tvz. silabická - tón náleží

jedné slabice.

Aleluja - zpěvy, kdy na jednu slabiku

připadá více tónů, melodie je širší - tvz. mellismatická.

V praxi se tyto styly kombinují.

Poznámka: V čem je síla gregoriaánského

chorálu? Odborníci tvrdí, že je to prostředí

katedrál, kde právě latinský jazyk v člověku

vytváří rezonanci, při které dochází k léčivým

účinkům, při kterých právě zpěv stimuluje

práci mozku, dodává energii, uvolňuje hlasivky,

harmonizuje činnost srdce a krevního

oběhu. Je známo, že posvátná indická slabika

Óm se ve skutečnosti zpívá jako aum.

Písmeno A je vnímáno jako absolutno,

počátek všeho a nejvyšší forma energie.

Písmenem A také začíná oslavná mantra

křesťanů Aleluja. Prvně na tomto pozadí

se asi nejdokonaleji slaďuje tělesno, emociálno

a duchovno člověka. Jako zajímavost

je průkaznost, že benediktini a jezuité, kteří

zpívali celé hodiny ve svých klášterech se

dožívali věku kolem sedmdesáti let, což

bylo skoro dva a půlkrát více než tehdejší

průměrný věk. Dokonce nedávno ve Francii

zjistili, že většina klášterů, u nichž došlo

v druhé polovině minulého století k likvidaci,

byly právě ty kláštery, ve kterých se přestalo

zpívat.

Marta Marečková

Nádherný večer v pátek 5. listopadu!

Sál hotelu Myšlín byl svědkem nádherného

koncertu tří osobností, které se sešly, aby

potěšily všechny přítomné jazzovou hudbou.

Martin Kratochvíl, Tony Ackerman a Imram

Musa Zangí, to je v současné době špička

tohoto žánru, jak sólově tak zejména když se

spolu sejdou a rozezní své nástroje společně.

Jak praví klasik „ ..kam vstoupí, tam zdobí“

O Martinu Kratochvílovi, není snad potřeba

se rozsáhle šířit, neboť jej zná snad hodně

nejen muzikálně citlivých občanů Mnichovic,

ale lidé v celé republice a ve světě.

Imram Musa Zangí

Martin Kratochvíl

18


9–10/2010

Zrovna tak Tony Ackerman je u nás

v Mnichovicích velmi dobře znám, ale chci

připomenout nejenom jeho až „santanovskou“

virtuozitu na kytaru, ale také se musím

zmínit o jeho mluveném slově, kterým provázel

velice s citem, mile a vtipně, většinu

koncertu.

Imram Musa Zangí. - Přiznám se, že jsem

ke své hanbě do té doby, než jsem s panem

Kratochvílem začal upřesňovat detaily kolem

koncertu, tohoto muzikanta na percussní

nástroje vůbec neznal. Jeho fantastická hra

na bicí a ostatní percussy, byla tou třetí ozdobou

večera.

Prostě potěšení a laskavý začátek víkendu.

Doufám, že se mnou bude souhlasit hodně

zúčastněných na tomto vystoupení.

Ještě jako P ost S kriptum se musím zmínit

o dalším milém večeru, který byl 23. října

v sobotu na Myšlíně.

A to bylo promítání filmu z dílny Martina

Kratochvíla z jeho poslední výpravy do

téměř bohem zapomenuté části západního

Nepálu, oblasti řeky Karnali. Jak jsme

již před rokem viděli a posunuli jsme své

poznání světa s jeho filmem Pashmina,

tak jsme s dalším dokumentem postoupili

o další krok. Díky samotnému autorovi, který

nás před promítáním přivítal a poté na konci

zodpověděl četné dotazy, jsme si tak odnesli

nejen poučení, ale i pro mnohé z nás

poznání, že náš soused je nejen výborný

muzikant, úspěšný podnikatel ale i režisér.

DÍKY SOUSEDE

Bohumír Barták st.

za „Myšlín, tedy jsem“

Zleva Tony Ackerman, Martin

Kratochvíl a Imram Musa Zangí

Kytarista Tony Ackerman

při vystoupení

Adventní čas v Hospici Dobrého Pastýře – akce pro pacienty i veřejnost.

I s blížícím se koncem roku čerčanský Hospic Dobrého Pastýře připravuje

další akce pro své pacienty, jejich příbuzné i veřejnost.

Občanské sdružení TŘI, provozovatel Hospice

Dobrého Pastýře, v rámci své komplexní

péče pořádá pravidelně setkání pro pozůstalé.

Tato setkání mají přátelský i terapeutický

charakter, kdy se setkávají pozůstalí s personálem

Hospice a spolu vzpomínají na svého

příbuzného, o kterého v Hospici Dobrého

Pastýře společnými silami pečovali. Pozůstalí

si mezi sebou sami vyměňují své zkušenosti

z těžkého období ztráty a často tak přirozeně

vznikají nová přátelství. Další takové setkání

pozůstalých se v tomto roce bude konat

v sobotu 20. listopadu 2010. Pro účastníky

je připraveno občerstvení, pro zájemce mše

svatá v kapli Dobrého Pastýře a audiovizuální

prezentace toho, co nového se nám v Hospici

podařilo vybudovat a jaké jsou další plány

Občanského sdružení TŘI.

Chcete si zkusit vyrobit adventní věnec

sami? Máte příležitost v rámci workshopu zhotovit

si za cenu použitého materiálu svůj vlastní

adventní věnec s našimi dobrovolníky dne 27.

listopadu od 14 hodin. Pro zájemce bude možné

objednat si výrobu adventních na zakázku.

Druhy adventních věnců si budou moci zájemci

prohlédnout na našich webových stránkách

www.centrum-cercany.cz . Věnce vyrobené

na zakázku budou k vyzvednutí v sobotu 27.

listopadu od večerních hodin do první adventní

neděle 28. 11. na recepci Hospice po celý den.

V neděli 28. Listopadu 2010 od 15 hodin

na zámku Jemniště již tradičně zahraje věhlasný

houslový virtuos, pan Jaroslav Svěcený.

V podání letošního jubilanta Jaroslava

Svěceného (8.12.1960) a jeho dcery Julie,

letošní vítězky Mezinárodní rozhlasové soutěže

Concertino Praga v oboru sólové housle,

zazní za doprovodu renomované české cembalistky

Jitky Navrátilové hudba A. Vivaldiho,

J. S. Bacha, A. Corelliho, G. Tartinoho, J. M.

Leclaira, I. Pleyela a dalších autorů. O přestávce

koncertu bude možné zakoupit nové

CD Jaroslava Svěceného a jeho dcery, které

spolu právě dokončují. U této příležitosti

Jaroslav Svěcený také poskytne během přestávky

malou autogramiádu.

V neděli 19. prosince 2010 pořádají dobrovolníci

Občanského sdružení TŘI

ADVENTNÍ NEDĚLI S BETLÉMSKÝM

SVĚTLEM. Toto adventní setkání pořádají

dobrovolníci vlastními silami a již v loňském

roce zaznamenalo velký úspěch u veřejnosti.

V letošním roce bude program neméně bohatý.

Vánoční trhy na zahradě hospice se otevřou

v 13,30 hodin. Trhy nabídnou jak občerstvení,

tak keramiku i dárky vyrobené pacienty Centra

denních služeb. Návštěvníci zde budou moct

zakoupit dárky i v podobě pokladů ve stánku

DOBROČINNÉHO BAZARU.

Od 14 hodin podtrhnou adventní náladu svým

pěveckým vystoupením v zahradě Hospice děti

ZUŠ Čerčany, od 14.30 zahrají další frekventanti

ZUŠ v prostorách restaurace.

Děti si přijdou na své ve stacionáři v 15 hodin,

kdy organizátoři uvedou divadlo Loutky

bez hranic. V rámci loutkového představení

bude pro děti připravena i vánoční dílnička.

V 16,30 hodin proběhne slavnostní zapálení

Betlémského světla za zpěvu koled dětí

z mateřské školy Čerčany pod vedením paní

učitelky Oršlové. Slovo duchovního pronese

pastor Daniel Hottmar. V 17.15 hodin potěšíme

již skalní příznivce dixilandové kapely

Steamboat Stompers, která opět přijede zahrát

k radosti pacientů i veřejnosti do restaurace

U modrého beránka.

Pro více informací kontaktujte:

Jan Dolfi , Marketing a komunikace,

dolfi@centrum-cercany.cz, tel. 731 648 977

19


Život Mnichovic

Z historie

ŽIVOT MNICHOVIC má jubileum

K významným výročím roku

2010 patří jubileum našeho

místního časopisu ŽIVOT

MNICHOVIC. Před 50 lety 16.

července 1960 vyšlo první

číslo Života Mnichovic. I když

časopis měl svůj dnešní název,

svým vzhledem byl úplně jiný –

skromnější. Byl tištěn na psacím

stroji a rozmnožován na lihovém

cyklostylovém přístroji. Proto

mohl být vytvořen jen omezený

počet výtisků. Vydavatelem byla

Osvětová beseda Mnichovice.

Časopis byl zprvu vydáván jako

týdeník a posléze jako měsíčník.

V roce 1960 vyšlo 10 čísel.

Život Mnichovic řídila redakční

rada s odpovědným redaktorem

Janem Blechou. Kresby

a grafickou úpravu prováděl Emil

Šmejkal.

Ročník 1961 přináší velmi

zajímavou přílohu statí a obrázků

z historie Mnichovic pod

názvem „Kronika“. Přílohu

zpracovala archivní rada historického

archivu Mnichovic na

podkladě materiálů městského

archiváře a kronikáře Jaroslava

Šimůnka.

Od roku 1963 je redaktorem

Vítězslav Kotík. Vydavatelem

časopisu byla Osvětová beseda,

Místní národní výbor a Místní

výbor KSČ. Přesto, že čísla měla

jen 2 nebo 3 stránky, obsah byl

pestrý. Mimo úvodníku jsou zde

různé rubriky: okénko zahrádkářů,

kam na zájezd, slovo mají

ženy, zprávy z mnichovických

podniků i kritický „Napalováček“.

V dalších ročnících mají své

místo i zprávy z tělovýchovy,

chovatelé, zahrádkáři a další.

Od poloviny roku 1964 vychází

ŽM jako čtrnáctideník s barevnou

tiráží. Tak je tomu i v roce 1965.

V roce 1967 dochází ke změně

tiskárny, zvětšuje se rozsah

časopisu o 4 strany. Projevuje se

to i na obsahu. Informace jsou

zajímavé a na stránkách ŽM, byť

jen v kostce, se obráží skutečný

život obce. Časopis reaguje na

palčivé problémy občanů a přispívá

k jejich řešení. (Upraveno

Od našich básníků

a spisovatelů

ZVONÍK OD

PANNY MARIE

Mladý zvoník od Panny Marie

v životě dvě velké lásky měl,

zvony své s hlasem velebným

a dívčí oči, pro něž by zvonit zapomněl.

Mariánka z Panské hospody

co jídlo nosila do věže na schody,

tam denně jí zvoník vyhlížel

a místo jídla jí do očí pohlížel.

Mariánka na jeho milostné pohledy

měla jen smích s dolíčky ve tváři,

vždyť měla sama před svatbou

a její oči už pro jiného zazáří.

Mé lásce marné já zvoním ku štěstí

a se smutkem vyzváním svému bolu.

až u oltáře se láska má jinému zaslíbí,

vrhnu se zoufalý z věže dolů.

Z kostela vychází průvod svatební,

nevěsta září a koně s kočárem běží,

a zatím tam v trávě pod věží

bezduché tělo zvoníka leží.

Zvony však dál zvoní svatbě vstříc,

za mrtvého, co chtěl toho tolik říct,

za mladé srdce, co přestalo bít

se zvony rozhodly samy zazvonit.

Jak dnes zvony divně vyzvání,

hned vesele, hned smutně zní,

jednomu o životě vesele vypráví

a druhému zvoní na cestě poslední.

Pokaždé v neděli ve stejnou dobu

přichází postava k malému hrobu

s kytičkou květů slzou skropenou

nad jednou láskou ztracenou.

Z mnichovických pověstí

Antonín Mareček

20


9–10/2010

poplatné ve volném prodeji 40 haléřů, roční

předplatné 4,50 Kč, na půl roku 2,25 Kčs.)

Ročník 1969 má přílohu o městském znaku

a pečetích Mnichovic.

Od roku 1970 řídí redakční radu odpovědný

redaktor Jaroslav Pečenka. Do čísel, která

vycházejí jednou měsíčně, je zařazena rubrika

„Kronika naší obce“, kde se blahopřeje

novomanželům, novorozeným, jsou zde i soustrasti

k úmrtí a blahopřání k životním jubileím.

Cena je upravena na 50 haléřů. Ročník 1972a

1973 a 1974 přinesl rozšíření obsahu čísel na

6-8 stran a přílohu „Kronikář“, zpracovanou

„Vlastivědným kroužkem OB“. Příloha obsahovala

několik statí z historie Mnichovic.

V jubilejním roce 1974 je v příloze ŽM

„Kronika městečka Mnichovic“, zpracovaná

knihovníkem J.Jelínkem. Je zde historie od

první zmínky v historii až po rok 1921.

V dalších ročnících se drží rozsah čísel na 6

až 8 stran. Uváděny jsou informace z různých

oblastí života v obci – kultury, sportu, přírody,

zájmových organizací. S velkým zájmem se

setkává společenská kronika, která zveřejňuje

Mnichovická

pošta

V době mobilů a zasílání zpráv pomocí

SMS se asi málokdo zamyslí nad tím, jak

se dříve předávaly informace. Možná, že si

mnozí myslí, napsal se dopis, vsunul se do

obálky a nalepila známka, vhodil do poštovní

schránky a pošto snaž se, aby zásilka došla

na určené místo, třeba až do Austrálie. Před

minulým stoletím a možná ještě dříve tomu

tak nebylo. Písemné zprávy a ústní vzkazy

byly již v dávných dobách doručovány po

poslech. Také v Mnichovicích v minulosti byl

tzv. právní posel, který přinášel a odnášel

úřední spisy s poštou pro obyvatele do

poštovní stanice v tehdejších Dnespekách

(dnešní Nespeky). Jinak další poštovní stanice

byla v Českém Brodě. Poslové konali

úřední cesty na Komorní Hrádek, do krajského

města Kouřimi a do Prahy. Pro případ

právního řízení ve Vídni, byl vyslán posel

z řad obecních starších.

Pošta v Nespekách patřila mezi nejstarší

pošty v Čechách, připomíná se již v roce

1564. Nacházela se na významné poštovní

spojnici mezi Prahou a Lincem. Roku 1887

byla zde pošta zrušena a změněna na poštovnu,

která zanikla v roce 1919.

Od roku 1850 byla pošta dopravována

i po železnici. V těchto letech byla zřízena

pošta v Říčanech, která odebírala zásilky

pro Mnichovice v Českém Brodě, kam byly

dopraveny železnicí. Do Říčan pro poštu

chodil každý druhý den posel. V letech 1854

u jmen jubilantů i věk a číslo popisné. Bohaté

informace o kulturním a společenském dění

v Mnichovicích podává Střediskové kulturní

zařízení (SKZ).

Konec 80-tých let a léta 90-tá přinášejí krizi

ve vydávání časopisu. Úroveň poklesla. Ročník

1990 nemá úroveň čísel předešlých ročníků.

Příspěvků je málo a čísla vycházejí nepravidelně.

Nejkritičtější stav je v letech 1992 a1993.

V číslech převažují inzeráty.

Od prosince 1996, kdy převzal řízení časopisu

B. Černohlávek, se projevuje zlepšení

obsahu čísel. Zásluhou vedení města a místostarosty

Ing. J. Rabocha nastává opravdové

zlepšení a to od ročníku 2000. Rozsah čísel

je až 10 stran. Nedostatkem podle čtenářů je,

že podle zákona o ochraně osobních údajů se

nesmí v rubrice Společenská kronika uvádět

věk jubilantů a číslo popisné bydliště a u narozených

jména rodičů. Pro jubilanty se tak blahopřání

stává nezajímavým. Od červnového

čísla roku 2001 má ŽM barevné fotografie.

Ročník 2002 přináší oživení v obsahu:

básně A. Marečka, příspěvky V. Škvorové

vykonával tuto službu Fr. Držka, který za

donášku dostával od obce 7 zlatých 51

krejcarů ročně a od občanů za každý dopis

5 krejcarů. Do Nespek chodil jen v nejnutnějších

případech a od uvedeného roku (1854)

do Říčan chodil denně.

Vzhledem k rostoucímu poštovnímu provozu

ve zdejší lokalitě, vypsalo Ředitelství

pošt v Praze 27. 7. 1868 konkurz na místo

poštmistra v Mnichovicích. Uchazeči měli

podat do tří dnů písemné nabídky se všemi

náležitostmi i s nabídnutím místnosti pro

poštu a složit kauci 200 zlatých. Uchazeč

měl uvést, s kterým nejbližším poštovním

úřadem bude budoucí poštmistr ve styku.

O místo poštmistra podal žádost Antonín

Cirmon, majitel domu v Mnichovicích čp.

32, který ho nabídl pro vykonávání poštovní

služby. V žádosti požádal o jednoho poštovního

posla pro doručování pošty z Říčan.

Z Mnichovic by vyšel v 16 hod., z Říčan by

odešel po vykonání všech poštovních prací

v 18 hod. a do Mnichovic by se vrátil ve 20

hod. Poštovní ředitelství v Praze vyhovělo

žádosti Antonína Cirmona a 12. 11. 1868

mu propůjčilo místo poštmistra a povolilo mu

vyučování o poštovní manipulaci u poštovního

úřadu v Říčanech.

Starosta Cirmon však posílal na vyučování

svoji manželku, která se chtěla též podrobit

zkoušce, což nebylo přípustné podle

sdělení ředitelství pošt. Jmenovaný se po

delších jednáních musel vyučování v Říčanech

účastnit sám a potom byl připuštěn

ke zkoušce. Manželka Františka Cirmonová

podala také žádost, zda by se mohla účastnit

vyučování u poštovního úřadu v Říčanech,

a K. Dražila, rubrika Vzpomeňte s námi - k aktuálním

výročím. Dvojčíslem prosinec 2002

– leden 2003 končí působení B. Černohlávka

jako odpovědného redaktora. V lednu 2003

je ustavena nová redakční rada. Vedoucím

je Ing. I. Drbohlav, odpovědnou redaktorkou

J. Šimerová. Změnil se vzhled i obsah čísel.

Jsou stanoveny pravidelné rubriky a členové

redakční rady, kteří za jejich obsah odpovídají.

Od r. 2005 je redaktorkou Linda Skoumalová.

V prosinci 2006 dochází ke změně v redakční

radě ŽM, odchází šéfredaktorka Linda

Skoumalová a vedoucí redakční rady Lenka

Klechová. Od roku 2007 pracuje nová redakční

rada a šéfredaktorem je stanoven RNDr. Jiří

Mareš, který vede redakci dodnes.

Chcete-li vidět, jak se měnila čísla Života

Mnichovic a jaký byl jejich obsah, navštivte

výstavku o Životě Mnichovic ve výstavní

síni informačního centra.

Výstavka je otevřena od 15. 11. 2010.

Karel Dražil

kronikář města

její žádosti bylo vyhověno a 3. 1. 1870 složila

zkoušku pro samostatné vedení pošty v Mnichovicích.

Poštovní ředitelství rozhodlo 14. 3.

1870, že poštovní úřad v Mnichovicích může

být otevřen od 1. dubna 1870 a bude ve spojení

s poštovním úřadem v Říčanech. Dopisy

z poštovních schránek se budou vybírat i mimo

služební hodiny, když to bude nutné.

V obci byla jediná schránka na poštovním

úřadě. Pro okolní obce se pošta přinášela,

ale neodnášela. V roce 1872 byl přibrán

další posel (prvním byl Antonín Slunéčko

a druhým Václav Santorcl). Z okolních obcí

si pro poštu na zdejší úřad chodili poslové

z Hrusic, Mirošovic, Struhařova a Myšlína.

Pro Struhařov byl poslem Antonín Sedláček,

který pocházel z Mnichovic. S poštou přicházel

nejdříve ke starostovi, kde mu byly dopisy

srovnány podle chalup nebo mu bylo řečeno,

komu přišel dopis, protože neuměl číst ani

psát. Po propuštění z této služby se živil

žebrotou (v Mnichovicích mu bylo povoleno

žebrání v úterý a pátek). Roku 1872 byly

zrušeny cesty poslů do Říčan a zásilky byly

dopravovány vlakem do železniční stanice

Mnichovice-Strančice. Poštovní posel chodil

do Strančic dvakrát denně za poplatek 25

krejcarů. V té době poštovní posel František

Jiroušek při velkém spěchu zapomněl poštovní

pytel asi s 20 tisíci korunami na lavici

v čekárně ve Strančicích a přišel na to, až

když dorazil na zdejší poštu. Celou cestu do

Strančic proběhl, jako kdyby závodil a s úlevou

si oddechl, když pytel s penězi byl na

lavici tak, jak jej opustil.

Při poštovním úřadu byla v roce 1887 zřízena

telegrafní stanice a jako výpravčí

21


Život Mnichovic

é rodinné Nové Palouček rodinné centrum a Nekonečno rozkvetlo centrum rozkvetlo

byl přijat poštmistrův syn, také

Antonín Cirmon, který se později

stal druhým poštmistrem v Mnichovicích.

Poštu vybavil acetylenovým

osvětlením, rozšířil ji o další

pracovní síly a v roce 1893

mu byl povolen prodej novin. Ve

Strančicích byla odebírána všechna

pošta pro Ondřejov a Sázavu.

Pro velké množství zásilek

odpadly pěší cesty a byly nahrazeny

ráno a večer poštovním

vozem z Ondřejova. Z uvedených

důvodů držela pošta v Ondřejově

povoznictví a postiliony, kteří

při příjezdu do Mnichovic troubili

známou melodii: „Jede, jede poštovský

panáček …“.

V roce 1896 koupil poštmistr Cirmon pár

koní a vůz pro přepravu zásilek do Strančic

a zpět. Po dvou letech prodal koně i s vozem

Františku Šimůnkovi, který jezdil pro poštu do

Strančic pouze večer a čekal na poslední vlak

přijíždějící ve 22.30 hod.

V roce 1890 ke zdejšímu poštovnímu úřadu

s listovní roznáškou byly přiděleny ještě obce

Hrusice, Hrušov, Senohraby, myslivna Ježov,

Mirošovice, Božkov, Všešimy, Vidovice, Kunice,

Všestary, mlýn Lukavice, Menčice, Klokočná,

Habr a od 20. 4. 1891 Dolní Lomnice a zámek

Chlum, které dříve patřily do Pyšel. Roku

1901 byla postavena železnice z Čerčan do

Kácova, a tak odpadla přeprava poštovních

zásilek pro Sázavu. Ondřejovská pošta však

nadále jezdila se zásilkami do Mnichovic a to

v letních měsících dvakrát denně, v zimních

pouze ráno, večerní poštu odnášel pan Šalda,

který v Ondřejově bydlel.

Druhý poštmistr Antonín Cirmon, který

tuto funkci vykonával do roku 1910 budovu

pošty stále stavebně upravoval a v roce

1900 ji zcela přestavěl. V roce 1911 nebylo

místo poštmistra v Mnichovicích obsazeno.

Vedením pošty byla pověřena paní Pekařová.

Rekonstruovaná budova sloužila poště do

roku 1912, kdy byla přemístěna do objektu č.

4 na náměstí. Poštmistrem byl jmenován pan

Ottokar Raboch, majitel domu. Po dostavbě

měšťanské školy a stavebních úpravách v budově

č. 7 na náměstí, kde v levé části sídlil

obecní úřad, poštovní úřad byl přestěhován

do pravé části 8. 1. 1933. Po poštmistrovi

Rabochovi v 30. letech převzal poštu poštmistr

Brunner. Za druhé světové války přichází

na místo poštmistra Jindřich Bumba a ke

konci války vedl poštu Václav Urban až do

let 50-tých, kdy se na poštu vrací Jindřich

Bumba.V roce 1953 přebírá poštu Bohumír

Tulach, rodák z Křivsoudova u Čechtic, který

dojíždí z Pyšel. Poštmistr Tulach nastoupil

svoji kariéru již v roce 1937 u přepážky na

poště v Pyšelích, následně vedl pošty v Nechvalicích,

Pyšelích a Ondřejově. Na zdejší

poště působil plných 30 let až do roku 1983,

kdy odešel do důchodu. Za jeho působení

byla celá budova (r. 1958) rekonstruována

pro účely pošty, neboť tehdejší národní výbor

přesídlil do budovy č. 83 na náměstí. Budova

tedy sloužila poště a telefonní ústředně. Po

panu Tulachovi zde působí jako vedoucí paní

Marie Drábová z Pyšel a řada administrátorů.

Koncem října roku 1987 byl na budovu

pošty vydán demoliční výměr z důvodů

výstavby nákupního střediska „Mnichovka“,

která stojí i na pozemku bývalé poštovní

budovy. Pošta se přestěhovala dočasně do

objektu po mateřské škole č. 194 v Tyršově

ulici. Přechodné umístění bylo zdůvodněno

tím, že trvalé místo bude mít pošta v nově

budovaném Domu služeb, kde pro ni byly

vyprojektovány prostory. V roce 1989 byla

stavba Domu služeb zastavena a prostory

v mateřské škole vyžadovaly velké stavební

úpravy pro poštovní provoz, tak se našly v roce

1997 volné prostory ve zdravotním středisku

v Pražské ulici, kde se opět uvažovalo jen

s přechodným umístěním. V roce 1989 vede

poštu paní Jaroslava Trnková, která přichází

do Mnichovic ze severních Čech. Po ní přebírá

poštu její syn Tomáš a v roce 1995

přichází na naši poštu paní Blanka

Krpalová ze Senohrab.

Nedostavěný Dům služeb byl prodán

firmě Mountfield a muselo se

hledat trvalé umístění pošty, proto se

naskytlo řešení převést objekt bývalé

mateřské školy do majetku České

pošty, která měla v úmyslu celou

budovu rekonstruovat pro svoji činnost.

Přestavba byla dokončena v roce

2003 a prostory, které poště slouží

trvale, byly slavnostně otevřeny 29. 7.

2003, a tak má naše pošta stálé sídlo

v Tyršově ulici č. 194. Od 1. prosince

2006 nastoupila do funkce poštmistra

paní Magdalena Stibůrková z Mrače,

která vede poštu dosud.

Poštu dělají především její zaměstnanci,

proto je nutné připomenout na tomto místě,

mimo poštmistrů i pracovníky u přepážek

a hlavně doručovatele, bez nichž bychom si

mnozí ani nedovedli představit začínající nový

den, a proto je vždy rádi přivítáme, jsou to naši

poslové zpráv. Z těch minulých osobností si

některé rádi připomeneme např.: p. Františka

Kříže, p. Kmoníčka, p. Stojku, p. Zaťko, paní

Zárubovou, paní Chalupovou, paní Linkovou,

paní Cermanovou, paní Šrámkovou a pí. Mládkovou,

u přepážek jistě vzpomeneme na

pí. Bízkovou, pí. Šimkovou, paní Žvejkalovou,

paní Chaloupkovou, paní Korbelovou, paní

Stiskovou, paní Jarošovou a paní Baborovou.

O některých z nich platilo oblíbené „pošťácké

rčení“, že pošta není povolání, ale poslání.

V současné době je naše pošta automatizována,

vybavena moderním počítačovým

systémem. Doručování není prováděno jen

pochůzkou, ale je zajištěno též motorovými

vozidly. Zdejší pošta doručuje i do okolních

obcí, např. do obvodu Ondřejov. Vozidly jsou

doručovány i balíky. Mnoho se tedy změnilo

od dob otevření pošty v roce 1870. Na

zaměstnance jsou kladeny vyšší nároky, proto

je potřeba jejich práci mnohdy pochopit, že se

snaží nám vždy dobře posloužit. Přejme jim

proto mnoho úspěchů.

Při příležitosti 140. výročí zřízení pošty

v Mnichovicích vydal místní klub filatelistů

příležitostnou dopisnici a obvod Benešov příležitostnou

R-nálepku na doporučené dopisy.

Ing. Antonín Řeřábek


V uplynulém období se nám podařilo po

prázdninách úspěšně nastartovat rozvrh

i nepravidelné dění v našem rodinném centru.

Velmi nás těší zájem o novinky a vítáme

u nás spoustu nových tváří. Ačkoli se stále

potýkáme s nedostatkem financí na naše

fungování, stále usilujeme o získání silného

partnera a grantové podpory, abychom mohli

rozvinout naše aktivity a nabídnout více služeb

na nekomerční bázi. Je nám jasné, že

by bylo velmi přínosné pro děti v naší obci,

víme všechny píznivce rodinného centra Palouek. Vás i ty, co nás ješt neznají, rádi bychom pozvali k nám

Zdravíme všechny píznivce rodinného centra Palouek. Vás i ty, co nás ješt neznají, rádi bychom pozvali k nám

renovovaných prostor. Bhem prázdnin jsme prostory uvnit zútulnili: pidali koberec v celé kavárn, aby

nejmenší do zrenovovaných nenastydli pi objevování prostor. všech Bhem zákoutí, prázdnin máme jsme novou prostory skluzavku uvnit a spoustu zútulnili: hraek pidali a taky krásn koberec v celé kavárn, aby

obený naši koutek nejmenší a peorganizovaný nenastydli prostor. pi objevování O kytiky všech a brouky zákoutí, na zdech, máme v koutku novou a skluzavku o nápis na fasád a spoustu se hraek a taky krásn

arala 22 výtvarnice vyzdobený Kateina koutek Hruschková a peorganizovaný (www.kate-atelier.cz). prostor. O kytiky Díky podpoe a brouky pana Vycpálka na zdech, – v ezivo koutku a o nápis na fasád se

pálek v postarala Ondejov výtvarnice jsme postavili Kateina nový pístešek Hruschková na koárky (www.kate-atelier.cz). ped vchodem, Nekoneno Díky podpoe darovalo koberec, pana Vycpálka – ezivo


9–10/2010

aby ne všechny aktivity byly za cenou přísně

tržní, ale v tuto chvíli je to jediný způsob, jak

je udržet v chodu. Držte nám palce, aby se

nám to podařilo změnit a pokud máte možnosti

a tipy jak pomoci, jste vítáni. Teď víme,

že jistě vydržíme do konce tohoto školního

roku, co bude dál záleží na okolnostech,

ale také na Vás, kterým se naše aktivity

líbí, rádi k nám chodíte a chcete, abychom

dále pracovali. Naše díky patří všem, kdo

nám pomáhají, ať už občasnou výpomocí

když je potřeba, nebo soustavnou činností.

Díky vaší solidaritě jsme naplnili dětský

koutek ke spokojenosti našich nejmenších

a podařilo se pořídit i většinu pomůcek na

kroužky. Děkujeme Katce Dobré, za zakoupení

židliček a pomůcek a také za dobrovolnické

vedení kroužku tanečky, kterého

se jako zkušená lektorka ujala. Děkujeme

i panu Svobodovi, klempíři, za nové nájezdy

pro kočárky, poděkování patří také Petrovi

Pacákovi za dodělávky topení, aby nám děti

přes zimu na záchodech nezamrzly Pokud

máte zájem přiložit ruku k dílu, máte nějaký

nápad, chcete se realizovat, dejte o sobě

vědět. Pokud chcete přispět na naši činnost,

lze tak učinit finančně, nebo stačí dětem koupit

třeba čtvrtky na malování, tempery, dřívka

na hudebku apod.

Pokud jde o dění u nás přinášíme malou

fotodokumentaci jak si děti i dospělí užívají

své aktivity u nás.

Tak takhle to u nás vypadá

Čilý denní ruch s našimi dětmi

Relaxace jógou

Naše malá pavoučata

Pilates – asi nějaké speciální cvičení

Bylinkářky – moderní doba zapomněla na

bylinky – léky našich babiček

Podzim je v plném proudu a zima se blíží

mílovými kroky. Roční období zcela jistě ovlivňuje

naši náladu, energii a síly, které s ubývajícím

světlem slábnou. Palouček i Nekonečno

se však k zimnímu spánku neukládají, naopak,

chceme Vám nečas zpříjemnit co nejlepší

nabídkou aktivit i odpočinku.

V tomto měsíci jsme otevřeli nové kroužky

– kurzy pro děti, takže se u nás můžete

těšit na:

Tanečky (Disco, Rn´B,Street dance, Hiphop)

středa od 16.15 do 17.15 hod. pro

děti cca od 4 do 10 let, s lektorkou Katkou

Dobrou.

Protože výtvarné aktivity s Veronikou

Třebickou Tomanovou mají v Mnichovicích

již tradici a všem se stýskalo po Veroničině

tvůrčím zápalu a nápadech, přichází Veronika

s novou tvořivou dílnou pro děti:

Malovaná oblaka (školní, předškolní

děti) každé druhé úterý 14.00 – 15.30

Hra, kresba, malba, koláže, plastická tvorba,

kombinování technik, malování v exteriéru.

Kurz bude vždy v cyklu po 6-ti lekcích, které

na sebe budou tematicky navazovat, rozvíjet

a různě zpracovávat dané téma.

A teď už od pravidelných aktivit k těm jednorázovým.

V minulém měsíci jsme Vás informovali

o nové tradici, kterou bychom rádi

zavedli a tou jsou pravidelné BAZÁRKY. Ten

podzimní se již úspěšně uskutečnil a nyní nás

čeká další:

BAZÁREK - ZIMNÍ VÝBAVA DĚTI: sobota

20. 11. 2010 od 9:00 do 12:00h - dětské

i zimní oblečení, botičky, lyže, brusle, apod.

Pro prodávající je stanoveno vstupné 50,-Kč,

za „prodejní místo“. Dobrá nálada je samozřejmostí

a domácí dobroty jsou vítány, čajík

tradičně dodáme my

Již nyní avizujeme téma bazárku na leden:

VŠE PRO MIMINKA A TĚHOTNÉ,

Sobota 29. 1. 2010 9.00-12.00 hod.

Kromě oblečení pro miminka cca do 10-ti

měsíců, také různé potřeby – odsávačky,ohřívačky,

sterilizátory, lehátka, plenky,mrňavé

autosedačky. Kočárky prosíme ne, ty vezměte

na obrázku.

Již v minulém Životě Mnichovic jsme slíbili

DĚTSKÁ DIVADÉLKA, prozatím se můžete

těšit na tato představeníčka:

Neděle 12. 12. 2010 / Divadélko

Kůzle Cesta do Betléma

Neděle 30. 1. 2010 / Divadlo

Harmonika O hodném Jankovi

a líném Vaškovi

Neděle 13. 2. 2010 / Divadlo

Piky Piky Kašpárkovy pohádky

Začátek je vždy ve 14 hodin.Vstupné: 40,-

Kč za dítko – dospělí vstupné dobrovolné.

Počet míst je vzhledem k dispozici našeho

prostoru omezen, takže vstupenky je možné

zakoupit i v předprodeji a je dobré rezervovat

si své místo včas.

23


Život Mnichovic

A teď něco pro dospělé

Jak ukazuje naše fotodokumentace, bylinkářky

stále vyrábějí své léčivé přípravky,

naposledy to byl česnek v lihu. Máte – li

zájem se přidat, jste vítáni. Plánovaný program

je na nejbližší dobu tento:

Bylinkářský kroužek: čtvrtky, od 18.00 hod:

18. 11. – „Příprava na další rok – objednávky”

2. 12. – “Zázvor, úschovna tepla” .

Nabídka kurzů pro toto pololetí je téměř

uzavřena, ale pro velký zájem řešíme možné

otevření angličtiny a je možné se zapisovat:

ANGLIČTINA: dospělí začátečníci +

falešní začátečníci. Pravděpodobný čas

bude pondělí 18.45 - 19.45 hod. Kurz pro

začátečníky, ve kterém se naučíte základy

jazyka a konverzace v angličtině. Naučíte se

říct a zeptat se na základní věci, které můžete

potřebovat.

Stále hledáme další a další lektory, ať už

jogy, jiných typů různých zdravotních cvičení,

tak jiných zajímavých aktivit.

Již v minulém měsici jsme upozornili na náš

seminář

STAVÍME SVŮJ DŮM: 13. 11. 2010 od

10.00 do 16.00 hod. , určený pro rodiny

s dětmi s Ing. arch Veronikou Třeničkou-

Tomanovou. Budete vyrábět, hrát si, tvořit

a možná se o sobě a své rodině něco nového

dozvíte

Kurzy feng-shui mají u nás již tradici od loňského

roku. Věnuje se jim u nás skvělá Alena

Vávrová (více na www.fengshuistudio.cz).

Co je feng-shui a jak ovlivňuje náš život,

si můžete počíst v článečku níže a pokud

vás zaujme, nabízíme cyklus kurzů, kde se

naučíte hlavním zásadám a zejména jak je

prakticky přenést do svého života a tím harmonizovat

nejen prostor kolem sebe ale i sebe

sama.

KURZ FENG SHUI - aneb pět čtvrtečních

setkání nad tématem, jak harmonizovat náš

vlastní prostor. V čase od 18.00 do 21.00

hod.

1. setkání - 18. 11. 2010 hlavní principy Feng

shui

2. setkání - 16. 12. 2010 základní metody

Feng shui (Ba Gua, 5 elementů, Škola

formy)

3. setkání - 13. 1. 2011 konkrétní prostory:

tvar domu, střed, vstupní prostor, ložnice,

dětský pokoj)

4. setkání - 20. 1. 2011 pokračování:kuchyně,jídelna,obývací

prostor,pracovna,koupelna,toaleta

5. setkání - 3. 2. 2011 zahrada, pracovní

a obchodní prostory, naše tělo a prostor

Protože Nekonečno je prostorem k setkávání

a cílem je obohatit nás o nové informace,

dojmy a sebepoznání, připravili jsme na

nejbližší dobu i několik přednášek.

KARMALOGIE 24. 11. 2010 Jedinečný

pohled na čísla našeho data narození, jak

máme chápat náš odkaz pro současný život

a co jsme zdědili po rodové linii. Lektorka

Miriam Zikmundová

ZELENÉ POTRAVINY 19. 1. 2010 19.15

– 20.30 hod., dozvíte se co je chlorella

pyrenoidosa a mladý ječmen, něco o pěstování,

výrobní proces, vlastnosti a složení, jak

mohou pomoci při léčbě nemocí.

V dalším období se pak můžete těšit na další

témata, která připravujeme: Síla muže a síla

ženy, Rodiče určují hranice, Přirozený

porod – přednáška a promítání.

Již tradiční jsou v Mnichovicích Tvůrčí

večery s Radkou Bělinovou, která nezahálí

a stále připravuje nový zajímavý program.

Blíží se vánoce, takže můžete sobě nebo

svým blízkým udělat radost vlastnoručně

vyrobeným šperkem:

ŠPERKY Z BIŽUTERNÍCH POLOTOVARŮ

A POLODRAHOKAMŮ 23. 11. 2010 od

19.30 hod. nebo si můžete vyrobit ozdůbky

pro zpříjemnění vánočních svátků:

HVĚZDIČKY Z KORÁLKŮ A ZE SLÁMY

7. 12. 2010 od 19.30 hod.

Jako obvykle najdete podrobnější informace

o akcích, časech, lektorech atd. na webových

stránkách, nebo přímo u nás v centru.

www.paloucek.info/www.nekonecno.net

Těšíme se na Vás a přejeme krásný

předvánoční čas.

JAK PROSTOR, VE KTERÉM POBÝVÁME, OVLIVŇUJE NÁŠ ŽIVOT

aneb něco málo o Feng shui

Všichni do nějaké míry známe ten pocit,

když přijdeme do příjemného prostoru – je

nám tam dobře, jsme uvolnění, nechce se

nám pryč. A na druhé straně opačný pocit

z určitých míst – jsme nervózní, neposední,

nemůžeme se uvolnit, nejraději bychom již

odešli. Málokdo z nás by vymalovat svému

dítěti pokoj na černo, hnědo nebo sytě červeno.

Málokdo by si vybral pro bydlení suterénní

tmavý a vlhký byt. Proč? Protože cítíme, že

nás prostor kolem nějak ovlivňuje, má vliv na

naši náladu, pocity, naši energii, naše tělo.

Moc o tom nevíme, ale nějak to tušíme.

To, co většina z nás jen tuší, již mnoho

generací po dobu cca 4 - 6.000 let v Číně

bedlivě pozoruje, sepisuje a propojuje do

pravidel a zákonitostí. Tak vzniklo prastaré

učení, věda a umění v jednom, zvané Feng

shui. Staví na znalostech pohybu energie

ve hmotě, ve všem materiálním, které pokud

známe, můžeme využívat ke svému prospěchu,

zdraví, podpoře toho, co v životě chceme

podpořit a eliminaci toho, co chceme omezit.

Základní aspekty, které se podílejí na povaze

prostoru a mají na nás různý vliv, jsou tyto:

postavení domu a jednotlivých místností vůči

slunci, stáří a přesný čas stavby domu, rozložení

příček, oken a dveří, stav středu domu,

tvar prostoru, rozmístění nábytku, volba materiálů,

barev, doplňků atd. Kombinace těchto

vlivů vytváří vždy jedinečný, nenahraditelný

prostor, který má své výhody a silné stránky

pro své obyvatele a své nevýhody, slabiny.

A ty je dobré znát.

Ale i když navštívíme v jednom paneláku

několik bytů se stejným umístěním, jen v patrech

nad sebou, pokaždé pocítíme jinou

atmosféru, každý byt má jiného ducha. Navíc

se totiž každý prostor propojuje s tím, jak

v něm žijeme, jací jsme lidé. A propojení

těchto dvou rovin – povaha, “individualita”

konkrétního prostoru a konkrétních lidí, jeho

obyvatel tvoří fascinující kouzlo Feng shui.

Protože ve chvíli, kdy svůj prostor dobře

známe, víme, podle jakých zákonitostí a pravidel

právě ten náš dům, byt funguje a známe

sebe, víme, co chceme od svého života,

pak můžeme využít energii hmoty k naší

podpoře. Staří Číňané používají toto přirovnání:

“Pokud známe proud řeky, můžeme

plavat s minimálním úsilím. Pokud jej

však neznáme, můžeme se zcela vyčerpat

jen tím, že plaveme proti proudu.” Pokud

známe proud energie v prostoru a jeho proměnlivost,

můžeme jeho sílu využít k tomu,

abychom byli celkově zdravější, na úrovni

těla posílili ty jeho části, které máme oslabené,

na psychické úrovni můžeme pozvednout

svou náladu, podpořit určitý životní postoj,

zvýšit své sebevědomí, sebejistotu, radost

ze života, úspěšnější zvládání vztahů s partnery

i rodinou, jasněji se nasměrovat vůči

našemu životnímu poslání, našemu povolání,

jít směrem svých cílů, podpořit svou

tvořivost, schopnost věci začínat, dotáhnout

je do jejich maxima, dobře zakončit a regenerovat

své síly. Je toho opravdu mnoho, co

můžeme skrze náš prostor ovlivnit v našem

životě. Stačí jen vědět, co a jak. Využití znalostí

o prostoru souvisí s naší ochotou vzít

život do svých rukou, nenechat se jím jen

tak vláčet, bez větší kontroly nad ním. Takže

Feng shui může přispět každému, kdo chce

rozumět tomu, v čem a jak žije a jak může

svůj život skrze prostor ovlivnit.

24


9–10/2010

Prakticky se s Feng shui můžeme seznámit

skrze širokou nabídku knih. Z nich máme

v současné době opravdu velký výběr (FS

zahrad, FS doma, FS na pracovišti, FS v partnerských

vztazích, ...), mají však jednu nevýhodu.

Každá se zabývá jen dílčím aspektem

této vědy a nenabízí její jiné úhly pohledu na

věc, žádná nemůže hledět na váš prostor jako

na ten zcela jedinečný. Knihy nabízejí obecná

pravidla a doporučení, která ale nikdy nejsou

tak černobílá a jednoduchá, jak v knize zní. To

může člověka jak inspirovat, tak zcela zmást

a svést z cesty. Ale pro jednoduchou orientaci

lze určitě knihy doporučit. Dále je možné si

domů pozvat Feng shui konzultanta, vzdělaného

v této metodě. Může vám jak poradit

v jednoduchých, konkrétních otázkách typu

barvy do pokoje pro děti, vyřešení situace

vchodu, nejlepší místo pro postel a pracovní

stůl, jak může souviset bolest hlavy s místem,

kde spím apod. Nebo si můžete objednat komplexní

zpracování vašeho prostoru, ve kterém

se pak dozvíte podrobně všechny silné a slabé

stránky vašeho domu nebo bytu, naučíte

se s ním zacházet, rozumět pohybu energie

v něm, kde proudí rychle, kde zase stagnuje,

v jaké místnosti používat které barvy, doplňky,

materiály, kde spát, kde rozhodně ne,

co ve vašem životě tento konkrétní prostor

podporuje, co v něm může omezovat a je to

tedy dobré vědět a počítat s tím atd. A další

možností je Feng shui porozumět skrze vlastní

vzdělávání v něm, na kurzech. Alternativní

prostor Nekonečno nabízí 5 tříhodinových

setkání na téma Feng shui ve vašem domě/

bytě, kde se naučíte jak základní principy této

metody, tak se ji naučíte aplikovat přímo na

vaši kuchyni, koupelnu, zahradu a další části

prostoru, propojíte ji s poznatky o vašem těle

a dalších stránkách života.

Více informací o Feng shui se můžete

dozvědět na www.fengshuistudio.cz a o samotném

kurzu na www.nekonecno.net.

Mgr. Alena Vávrová - metodě Feng shui se

věnuje již 5. rokem, pracuje jako konzultantka

domů, bytů, pracovních prostor, zahrad ve

svém studiu. Vystudovala Českou školu Feng

shui. Bydlí se svou rodinou v Mnichovicích

a aktivně spolupracuje s o.s. Nekonečno.

Naše církve

Ze života římskokatolické mnichovické farnosti

„Abyste čistotou

jenom zářili“

- za to se modlí

svatý Pavel. Píše

o tom v nádherném

listě z vězení

Filipanům.

Úklid před Vánocemi nebo i před příchodem

vzácné návštěvy, to je jenom vnější čistota,

vnější úklid.

Ale jistě jde svatému Pavlu o vnitřní čistotu.

Té nestačí moderní čisticí prostředky,

které se přidají do vody. Čistá voda při svatém

křtu ale působí v síle Ducha Svatého tu

vnitřní čistotu.

Pokřtěné dítě touto vnitřní čistotou září, ale

dospělý člověk, který křestní nevinnost ztratil,

potřebuje vodu milosti obrácení, vodu lítosti

nad svými hříchy.

Kéž se nespokojíme s nablýskanou podlahou,

s nablýskaným nádobím před Vánocemi,

ale usilujeme o vnitřní čistotu, o čistotu své

duše, aby do ní o Vánocích mohl přijít Ježíš

Kristus.

Dáli Pán Bůh, vánoční pořad

V neděli 26. 12. bude také mše svatá ve

Struhařově od 15,00 hod.

V neděli 2. 1. 2011 bude od 15 hod. v Mnichovicích

adorace.

Ve čtvrtek 6. 1. bude mše svatá ve

Zvánovicích od 15.00 hod.

Betlémy lze shlédnout v kostelích před nebo

krátce po mši svaté až do konce ledna.

Mnichovický betlém

Abyste čistotou jenom zářili, to vám přeje

P. Ivan Kudláček

farář mnichovicko-hrusické farnosti

Den Mnichovice Chocerady Ondřejov Hrusice poznámka

24. 12.

ŠTĚDRÝ DEN

pátek

25. 12.

NAROZENÍ PÁNĚ

sobota

26.12.

SV. RODINA

neděle

31. 12.

pátek

1. 1.

P. MARIA,MATKA BOŽÍ

sobota

2. 1.

neděle

6. 1.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

čtvrtek

24.00 x --- --- 16.00°

--- 16.30^ 18.30^ 10.30°

° Dětská

x

Rybova vánoční mše

° Dětská

^Obnova manželských slibů

8.30^ --- --- 10.30^ x ^Obnova manželských slibů

x

Rybova vánoční mše

16.00 --- --- ---

Mše sv., adorace a Te Deum na poděkování

za uplynulý rok

8,30 16.30 18,30 --- Světový den modliteb za mír

8.30 --- --- 10.30° ° Dětská

17.30 --- --- ---

Při mši svaté se bude světit voda, křída,

sůl a kadidlo

25


Život Mnichovic

Společnost pro aktivní rodinu

Rozsvítili jsme světýlka

Již popáté jsme se sešli v tomto podzimním

čase, abychom si vyrobili svůj originální

lampionek a v něm pak zažehli světýlko, které

nás bude symbolicky provázet a hřát po celou

zimu. Poté, co jsme dokončili své lampiónky,

jsme si připomněli starý příběh o statečném

a obětavém římském vojákovi

Martinovi. Tento šlechetný jezdec

projížděl krajinou na svém koni,

u cesty potkal zmrzlého, hladového žebráka

a neváhal se s ním rozdělit o svůj plášť. Letos

příběh sehrály jako malé divadelní představení

samotné děti.

Po setmění jsme se s dětmi vydali do chladné

tmy, abychom hledali znamení v podobě

světýlek, která nás dovedla až ke stromu,

pod nímž děti našly truhlu se svatomartinským

pokladem – báječnými perníkovými

podkovičkami a koníky. Děti se o ně svorně

podělily a náramně si pochutnaly. Přestože

na nás po cestě padaly místo sněhových vloček

jen dešťové kapky, slavnost světýlek byla

pro všechny velkým zážitkem a ani se nám

nechtělo domů do tepla.

Na nadcházející chladné dny jsme pro Vás

připravili ještě na dvě tradiční akce:

Tašky s lampiónky

Světýlka nás dovedla až ke stromu

Loutkové divadlo – Červená karkulka,

26. 11. 2010 v 16.00 v Čeřovce.

Vánoční písničkové představení s Lenkou

Hamajdovou – 17. 12. 2010 v 16.00

v Čeřovce.

Lenka Bláhová

za občanské sdružení

Společnost pro aktivní rodinu, o.s.

LENKA BLÁHOVÁ, MARTINA LINKOVÁ A VERONIKA TŘEBICKÁ TOMANOVÁ

VÁS JMÉNEM OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEČNOST PRO AKTIVNÍ

RODINU, O.S. ZVOU NA POHÁDKU A ZPÍVÁNÍ

Červená Karkulka

26.11. v 16h

KLASICKOU ČESKOU POHÁDKU UVEDE ČESKÉ LOUTKOVÉ DIVADLO PRAHA.

MALÉ I VELKÉ DIVÁKY JISTĚ OKOUZLÍ RUČNĚ VYŘEZÁVANÉ DŘEVĚNÉ LOUTKY

A MALOVANÉ KULISY. PÁTEK 26.11.2010 V 16 HODIN V BUDOVĚ KNIHOVNY MNI-

CHOVICE (ČEŘOVKA), PRAŽSKÁ UL. 149. VSTUPNÉ: DÍTĚ – 50 KČ, DOSPĚLÝ – 30 KČ.

Vánoční zpívání

17.12. v 16h

KLIDNÉ PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, VÁNOČNÍ POHOŠTĚNÍ A HLAVNĚ ZPÍVÁNÍ

O ZIMĚ, MIKULÁŠI, PASTÝŘÍCH, ANDĚLECH A CESTĚ ZA JEŽÍŠKEM DO BETLÉMA I

VYPRÁVĚNÍ O STARÝCH ZVYCÍCH A TRADICÍCH S PANÍ LENKOU HAMAJDOVOU.

SEJDEME SE V PÁTEK 17.12.2010 V 16 HODIN V BUDOVĚ KNIHOVNY MNICHOVI-

CE (ČEŘOVKA), PRAŽSKÁ UL. 149. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Z Vašich dopisů

Nástrahy v ulici Ondřejovská

Při jízdě do města (jak s oblibou říkáme) po Ondřejovské

ulici si každý může všimnout několika skutečností. Jezdím

tudy skoro denně a tak bych Vás, kteří tudy také jezdíte, chtěl

upozornit na některé nástrahy, které tu číhají.

Hned v zatáčce za „Varesem“ tvoří opěrnou zeď tzv. gabionová

zeď (tvoří jí kameny uložené do drátěných klecí). Již delší

dobu pozoruji, že se vyklání a

myslím si, že se vyklání čím

dál víc. Nechci domyslet na to,

kdyby se měla zřítit.

Po pár metrech za zastávkou

autobusu je již delší čas

vyhloubený příkop, který se po

dešti změní v rybník. Pokud by

si někdo myslel, že to je pouhá

louže, mýlil by se, protože je

Nakloněná gabionová zeď

hluboký cca 1 m. U zastávky

autobusu v příkopě již plavou plastové lahve a další odpadky.

Mělo by se jednat o odvodnění příkopu podél silnice, které

však vůbec nefunguje. Takže až tudy pojedete, jeďte opatrně

a dejte si pozor.

Ing. Roman Chvojka

U zastávky autobusu linky

č. 490 na Závěrce

Rybník v Ondřejovské ulici

SPOLEČNOST PRO AKTIVNÍ RODINU, O.S.

WWW.PRISTAV.INFO

TEL. 776 419 413
26

vanoce.indd 1 9.11.10 16:59


9–10/2010

Něco ohledně zdraví a stravy

SPCN žádá, radí, informuje

V minulém čísle Života Mnichovic jsme

zahájili kurz buněčné medicíny na pokračování.

V závěru článku byla pozvánka na

představení kurzu v Informačním centru pod

vedením MUDr. Evžena Hodulíka. Děkujeme

za účast. Přednáška byla vysoce hodnocena.

Přítomní dostali odpovědi na všechny

dotazy a odnesli si mnoho zajímavých podnětů

a praktických informací o „odvrácené

straně měsíce“ zdravotnictví. O další přednášce

budeme včas informovat.

Než budeme pokračovat ve výkladu

potravinové medicíny, rád bych se zmínil

o základním postoji SPCN ke zdraví.

V SPCN máme pochopitelně také lékaře,

ale neléčíme. Není koho. Všichni členové

jsou relativně zdraví. Kdo chce zůstat

zdravý, jde k nám. Pokud už někdo onemocní,

má úraz nebo potřebuje preventivní

prohlídku, vyhledá pochopitelně odbornou

pomoc. Prevence SPCN neléčí. „Pouze“

vytváří podmínky pro správnou, přirozenou

činnost buněk a tím i orgánů a nakonec

celého člověka. Tato prevence není primární

prevencí odhalující nemoc v jejím co nejranějším

stádiu. Není ani lékařskou posilou

imunitního systému. Jde ještě o stupeň níž,

než léčebná přírodní prevence využívající

výkonné bylinné preparáty. Používá něco

cennějšího, zcela základního. Ke zdravému

životnímu stylu přidává ozdravné potraviny,

přirozené „palivo“ pro buňky, které

se přimíchávají do jídla. Jsou to ty látky,

kterých máme v běžných potravinách nedostatek,

bez kterých však buňky nemohou

správně pracovat. Právě tyto mikrovýživové

složky v uceleném, synergicky vyváženém

váhově titěrném souboru vitamínů, minerálů,

stopových prvků, aminokyselin a dalších

buněčných výživových látek uvolňují

v buňkách energii z tuků, cukrů a bílkovin.

V potravinářském průmyslu jsou vesměs

dostupné. Jde jen o takovou maličkost, jak

to všechno sehnat a smíchat dohromady

tak, aby to fungovalo.

SPCN tedy zaujímá místo na samotném

počátku celého zdravotnického řetězce, na

jehož opačném konci už je jenom Maruška.

Přesněji paní doktorka Maruška Svatošová,

zakladatelka hospiců v České republice.

Nesmírně záslužný čin. Naším cílem je, když

už umřít, tak ve vysokém stáří, ve zdraví,

v klidu, doma, nejlépe ve spánku a ne po

měsících na kapačkách někde v nemocnici.

Dalo by se to vyjádřit tak, že SPCN jde až na

úroveň matematického vyjádření podstaty

člověka.

Člověk je od přírody tvor komplexní,

jako komplexní číslo ve vyšší matematice.

Matematika se dívá na každé číslo jako na

číslo komplexní. Komplexní číslo má dvě

složky, reálnou a imaginární. V člověku je

reálná, hmotná složka lidské tělo s jeho

fyzickými, psychickými a duševními vlastnostmi

a imaginární, nehmotná, duchovní

složka představuje schopnost vnímat

duchovní svět. Tak jsme od přírody stvořeni.

Aby obě složky fungovaly a tvořili jeden

vyvážený celek, potřebují energii. Reálná

složka, naše tělo, jí získává hlavně z potravin,

imaginární duchovní složka z duchovních

hodnot. Nejlepší je, když jsou obě

složky v rovnováze. Čím má být život delší,

tím je vyváženost obou složek důležitější.

Dnešní svět je obrazem nevyváženosti

obou složek. Věda pracuje výhradně

v reálné hmotné oblasti a druhou, imaginární

složku vůbec neuznává. To je

v pořádku, protože jinak by nemohla být

vědou. Druhou složku, duchovní svět,

zastupuje teologie, ale mnoho zdravé

duchovní potravy nám také neposkytuje.

V podstatě je také vědou.

Tak jsme obklopeni výbornými vědeckými

vynálezy, které nám usnadňují život,

ale vcelku jsme čím dál více jejími otroky.

Promítá se to i do výživy. Výsledkem

honby za ziskem je trh zaplavený z větší

části nezdravou potravou jak v tělesném,

tak duchovním smyslu. A na lidech je to

vidět. V podstatě jsou všichni spokojeni.

Zemědělci nepoužívají umělá hnojiva pro

zdraví lidí, ale pro co nejvyšší hektarové

výnosy. Potravinářský průmysl vydělává tím,

že nemusí hledět na zdraví lidí, ale spíš se

stará o to, aby se potraviny nekazily, dobře

vypadaly, daly se vyrábět levně ve velkém,

aby se daly dlouho skladovat, dobře chutnaly

a byly co nejlevnější. Dopravci jsou také

spokojeni, takové potraviny mohou převážet

z jednoho konce planety na druhý bez větších

ztrát. Farmaceuti jsou spokojeni s vysokými

zisky za léky. Lékaři jsou také spokojeni,

protože mají o práci postaráno a přitom

se nemusí zabývat příčinami, zaměřují se

především na odstraňování příznaků nemocí.

A pacienti? Ti jsou také spokojeni, protože

jim lékařská věda pomáhá rychle pomoci

od bolesti a potlačení následků nemocí. Tak

si jakoby bezstarostně plujeme na lodičce,

do které teče a vynalézáme stále dokonalejší

metody jak vylévat vodu, aniž bychom

se starali o díry ve dně. Na vylévání vody už

máme i počítačem řízené hrníčky.

A na lidech je to vidět. Navzdory dobře

míněným snahám jsme stále nemocnější

tělesně i duchovně. Můžeme říci, že

civilizační nemoci jsou způsobeny z 80 %

vědecky průmyslovým zpracováním potravin

a duchovní nemoci mají hlavní příčinu

ve vědeckém zpracování duchovních hodnot.

Většinou si tento žalostný stav téměř

vůbec neuvědomujeme. Tak nějak by se dal

vyjádřit dnešní zdravotní stav obyvatelstva

matematicky.

SPCN se zabývá pouze reálnou složkou,

tělesným zdravím, eliminací příčin civilizačních

nemocí. Co jíme, tím jsme. Tělesné

nemoci, jako například rakovina, se šíří stále

víc, navzdory tomu, že se za posledních

30let na její výzkum vynaložilo přes 200

miliard Euro, provádí jej 55000 výzkumníků

a za výzkum již byly uděleny Nobelovy ceny.

Pro přemýšlivé hlavy by měl být problém

vyřešit hlavolam, co by dělalo těch 55000

výzkumníků, kdyby se našel lék proti rakovině.

O nezdravé duchovní potravě svědčí

například všeobecný úpadek morálních hodnot

mohutně podporovaný sdělovacími prostředky,

které jsou díky vědeckému pokroku

technicky stále dokonalejší. Na stole máme

čím dál víc dálkových ovladačů. Když mezi

nimi leží mobil a chceme si rychle zavolat,

tak se může stát, že honem nevíme po které

krabčice sáhnout. Telefonovat z ovladače už

jsem viděl. Bylo to docela legrační a kupodivu

se to moc nedařilo. Mobil zůstal doma

na stole.

Příště tedy již další slíbené pokračování

o potravinové medicíně.

Sdružení prevence civilizačních nemocí

SPCN

Ing. Vladimír Tomek

e-mail: vtomek@atlas

tel. 603 460 424

www.czspcn.cz

27


Život Mnichovic

Reklamy

Inzerce v Životě Mnichovic

Od 1. 1. 2010 jsou podmínky (rozměry a cena) pro

inzerci v ŽM následující

Celá strana A4 3.000 Kč + DPH, rozměr 205×255 mm

½ strany A4 1.500 Kč + DPH, rozměr 205×124 mm

¼ strany A4 700 Kč + DPH, rozměr 99,5×124 mm

1 / 8

strany A4 350 Kč + DPH, rozměr 99,5×60 mm

Předplatné není stanoveno se slevou.

Návrhy posílejte ve formátu WORD, JPG nebo TIF

(ve výše uvedených rozměrech) na adresu:

podatelna@mnichovice.info (vyřizuje MěÚ

Mnichovice pí Kuklová, Tel.: 323 666 307)

Redakce ŽM neprovádí jazykovou korekturu nebo

grafickou úpravu a ani případné další úpravy

zaslaných reklam (za jejich kvalitu a úroveň ručí

jejich zadavatelé).

Město Mnichovice se od 1.1.2010 stalo plátcem

DPH a tudíž k ceně inzerátů bude od 1. 4. 2010

připočtena sazba 20 % DPH dle zákona.28


9–10/2010


Taneční

pro dospělé

Sokolovna Strančice

proti nádraží ČD a BUS, exit 15 z D1

Začátek: neděle, 9. 1. 2011

S1 začátečníci 15:00–16:45

S2 mírně pokročilí 17:00–18:35

S3 středně pokročilí 18:45–20:25

S4 více pokročilí 20:35–22:15

Zápis: 251 614 550, 603 238 090

www.tanecni.net

29


Život Mnichovic

Informace k očkování

proti tuberkulóze

Vyhláškou č.299/2010 Sb. byla novelizována vyhláška

č.537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem,

kterou se s účinností od 1. 11. 2010 zavádí povinné

očkování proti tuberkulóze jen u vybraných skupin dětí

s indikacemi uvedenými v příloze č. 3 této vyhlášky.

Vyhláška obsahuje dotazník k definici rizika tuberkulózy

tzn., že jde především o děti, které byly v přímém kontaktu

s tuberkulózou anebo byly v zemích s vysokým výskytem

této nemoci. V této souvislosti chci upozornit,

že pro ostatní děti lze očkování provést na základě

dobrovolnosti. Na základě posledních poznatků je bezpečné

toto očkování provést až v druhé polovině prvního

roku věku dítěte, aby se předešlo riziku imunodeficience,

které u dětí do první poloviny prvního roku věku dítěte

nelze zjistit. Očkují se jen děti s negativním tuberkulinovým

testem. Zatím je ve stádiu jednání, zda

toto očkování bude hrazeno z prostředků veřejného

zdravotního pojištění, jako tomu je u přeočkování

dětí v 11 letech.

Dále chci upozornit, že i když bylo již dříve zrušeno

povinné přeočkování proti tuberkulóze v 11 letech,

lze toto očkování provést na základě dobrovolnosti.

Očkování novorozenců a přeočkování v 11 letech věku

dítěte proti tuberkulóze považuji za důležité preventivní

opatření před touto nemocí, které se provádí pouze u

dětí, u kterých je zjištěno po provedení tuberkulinového

testu, jenž je nezbytnou součástí očkování, a který

prokáže, že nemají obranu proti této nakažlivé nemoci.

Přeočkovávají se proto jen ty děti, u kterých je uvedeným

testem zjištěno, že jsou touto nemocí ohroženy. Pokud

jde o přeočkování provedené mezi 11. až 12. rokem

věku dítěte je toto plně hrazeno z prostředků veřejného

zdravotního pojištění.

Prim. MUDr. Pavla Nykodýmová

plicní odd. Říčany, 17.listopadu 230

objednání na telefonu:323601003

607945627

Oddíl kuželky T.J. Slavoj Velké Popovice vyhlašuje

NÁBOR nových kuželkářských nadějí

Chcete sportovat v každém věku? Není

nic lehčího než nás navštívit nebo kontaktovat

a domluvit se! Oddíl kuželky rozšiřuje

své řady o nové zájemce o tento sport.

Kuželky jsou vhodné pro muže, ženy a

děti od 10 let – dokud chuť a zdraví vydrží.

Začít s kuželkami lze v jakémkoliv věku.

Úplným nováčkům nabízíme vyzkoušet si

tento sport zdarma a teprve pak se rozhodnout,

zda-li se stanou členy kuželkářského

oddílu. Rádi Vám poradíme s prvními krůčky

a pravidly kuželek. Stačí jen přijít mezi

nás. Na trénink může přijít každý. Stačí

obléct vhodné oblečení a sportovní boty

se světlou podrážkou.

Kdy: každé pondělí od 18.00 hodin (trénink)

Kde: kuželna Velké Popovice (v budově

sokolovny), Sokolská ulice, vchod ze strany

od tenisových kurtů.

Něco o nás: V současnosti má oddíl devatenáct

aktivních členů (včetně tří žen) ve dvou

družstvech. Obě družstva hrají své soutěže

pod PKS (Pražský kuželkářský svaz http://

pks.kuzelky.cz/ ).

Družstvo A v loňské sezóně postoupilo

z druhého místa a letos hraje „mistrovství

Prahy I“. Po polovině první části soutěže se drží

na 4. místě. Družstvo B hraje, po loňské reorganizaci

soutěží, druhým rokem „mistrovství

Prahy III“ a bojuje o udržení v této soutěži.

Kuželkáři Slavoje trénují jedenkrát v týdnu

v pondělí od 18.00 hodin.

Bližší informace na trénincích oddílu přímo

na kuželně

nebo na tel.: 603 433 486 pan Žižka

zizkak@volny.cz,

777 191 118 pan Kratochvíl

jan.krato@centrum.cz

30


Bartak-Myslin-koncert-Vanoce2.indd 1 18.11.10 11:59

9–10/2010

Společenská kronika

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří jste se přišli rozloučit

s naším milovaným tatínkem, panem

Františkem Čumpelíkem a zároveň děkujeme

za květinové dary, projevy soustrasti

a velice milá slova útěchy. Zvláště bychom

chtěli poděkovat Sboru dobrovolných hasičů

Mnichovice za důstojné rozloučení.

Hana Janovská a Zdeňka Kotková

s rodinami

Oslavili jsme s paní Jarmilou

Budskou, nejstarší občankou

našeho města, její významné

životní jubileum - 104 let

O.S. „MYŠLÍN TEDY JSEM“ Vás srdečně zve na

VÁNONÍ

KOLEDY

které vám spolu se

souborem HARPYJE

zahraje a zazpívá

v sobotu 18. prosince

2010 v sále Hotelu

Myšlín

MUSICA

RUSTICA

Dne 27. 10. 2010 jsme s panem starostou Ing. Petrem

Schneiderem v den jejích narozenin, popřáli paní

Jarmile Budské k jejímu významnému životnímu jubileu

- 104 let a společně, i s její rodinou, jsme oslavili

toto její životní jubileum.

Paní Jarmila Budská je

nejstarší občankou našeho

města a ve svém věku

až neuvěřitelných 104 let

je pořád dámou, která se

zajímá nejenom o svoji

rodinu, ale i o dění ve

městě. Je stále v dobré náladě, se

zájmem o hudbu, přírodu a život

kolem nás. Tomu nasvědčuje i to,

že ve svém věku nedávno volila do

komunálních voleb v roce 2010 (viz

Portrét paní Jarmily Budské

fotografii v části Volby).

Te n t o p o řad j e u vá d ě n z a l a s k avé p o m o c i M Ě S TA M N I C H OV I C E | V S T U P N É D O B R O V O L N É

Paní Jarmile Budské se snažíme od dovršení jejího životního jubilea

100 let plnit každoročně její přání, letos jsme se opět ptali paní

Budské, co by si přála.

Samozřejmě paní Budská si přeje zdraví a pohodu pro celou svoji

rodinu, která je opravdu velká. Její přání navštívit Karlovy Vary a kopec

Budíkov v Mnichovicích jí letos splnila dcera s rodinou.

Protože paní Budská má ráda lázně a lázeňské procedury, zaujaly

paní Budskou blízké Lesní Lázně v hotelu Legner, Zvánovice.

Projednali jsme možnost lázně navštívit a Lesní Lázně Hotelu

Legner ve Zvánovicích připravily a věnují paní Budské k jejímu

významnému životnímu jubileu relaxační pobyt v Lesních Lázních ve

Zvánovicích spojený s malou ochutnávkou různých masáží a procedur

v termínu podle jejího výběru.

V příštím roce nezapomínáme na splnění slibu paní Budské

a to návštěvu u pana prezidenta na Pražském hradě.

Přejeme paní Jarmile Budské hodně zdraví, dobrou náladu

a chuť do života.

Paní Jarmila Budská se starostou a paní tajemnicí

Miroslava Vojtíšková

tajemnice MěÚ Mnichovice

31


Život Mnichovic

Naši jubilanti nad 70 let

ŘÍJEN

LISTOPAD

Karel Rubiš

Jan Dünebier

Jarmila Sobolová

Karel Andrle

Marie Fléglová

Danuše Vodičková

Stanislav Jaroš

Zdeněk Knespl

Vlasta Těšíková

Josef Šimáček

Zdeňka Erlichová

Marta Zikanová

Anna Povejšilová

Božena Chaloupková

Jana Brhlíková

Růžena Žvejkalová

Eva Vondráčková

Marie Březinová

Jindřiška Vášková

Alois Šubrt

Stanislava Zenklová

Stanislav Svoboda

Věra Ebrová

Gertruda Černochová

Rosalie Matyásková

Hana Rathanová

Eva Hájková

Vladimír Sauruck

Jiří Musílek

Josef Pokorný

Marie Matějů

Jaroslav Grubner

Anna Procházková

Eva Šafaříková

Jaromíra Stránská

Jana Hauserová

Jarmila Hrochová

Vlasta Jarošová

Tomáš Špírek

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, pohody

a spokojenosti.

Miroslav Vyskočil

Emilie Vlásková

Vlasta Baborová

Miluše Schmidová

a Vlastimil Schmid

Starosta města Ing. Petr Schneider spolu s tajemnicí MěÚ

paní Miroslavou Vojtíškovou poblahopřáli paní Baborové

Vlastě, Schmidové Miluši, Schmidovi Vlastimilovi, Vláskové

Emilii a Vyskočilovi Miroslavovi k jejich významným

životním jubileím a předali jim dárky.

Miloš Libovický

Josef Šlechta

Marie Nováková

Úmrtí

Milena Slípková

František Čumpelík

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ema Kaliwodová

Ladislav Šindelář

Gabriel Žlebek

Narození

Christian Hagen

Robert Antonín Carda

Filip Jílek

David Vejřík

Šimon Málek

Rodičům a dětem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.

Pravidla pro příspěvky a přispěvatele do Života Mnichovic

• Celková délka příspěvků nesmí přesáhnout

1 a ½ stránky velikosti A4 (formát

MSWord, písmo Times New Roman,

velikost 12, řádkování 1, zarovnání

vlevo) – tímto samozřejmě nechceme

omezovat náměty nebo témata příspěvků,

ale ani diskusi včetně např. návrhů

pro zlepšení činnosti města, jeho zastupitelstva,

MěÚ a podřízených organizací.

V případě delších příspěvků bude o jejich

uveřejnění rozhodovat redakce ŽM a to

tak, že

(i) je buď schválí v nezměněném rozsahu

v případě, že se bude jednat o informaci

důležitou pro občany města

nebo

(ii) doporučí autorům jejich zkrácení.

• Redakce nebude uveřejňovat příspěvky,

ve kterých budou vysloveně osobní útoky

(ať již na občany města včetně zastupitelů

nebo úředníků MěÚ) nebo příspěvky

s vulgárním obsahem.

• Obrázky (naskenované kresby) zasílejte

jednotlivě ve formátech jpg, tif, bmp

a pdf (nevkládejte je do textu příspěvků)

spolu s jejich popisem. Doporučujeme

zaslat spíše více obrázků s doporučením,

které jsou důležité, redakce ŽM si případně

vybere další.

• Materiály (příspěvky, obrázky, kresby

aj.) zasílejte redakci ŽM elektronicky

na e-mailovou adresu redakce ŽM,

která je: redakce.zm@mnichovice.info

Život MNICHOVIC, časopis pro obyvatele města Mnichovice a okolí. Vydává a distribuuje MěÚ Mnichovice, reg. č. MK ČR E 13288.

Šéfredaktor: RNDr. Jiří Mareš, redakční rada: Karel Dražil, PhDr. Petr Dvořák, JUDr. Jan Zenkl, Ing. Milena Flajžíková

Foto a kresby: A. Mareček, J. Mareš, J. Babor, P. Vojtíšek, L. Bláhová, G. Martišová-Baková, M. Flajžíková

Ve spolupráci s MěÚ Mnichovice vytiskla Tiskárna PEMA, Černokostelecká 1168/90, 100 00 Praha 10, www.pematisk.cz

Inzerci přijímá MěÚ Mnichovice, paní Ivana Kuklová, tel.: 323 666 307; adresa pro podání: podatelna@mnichovice.info

Kontaktní adresa redakce: redakce.zm@mnichovice.info

Příspěvky posílejte na tuto e-mailovou adresu a to ve fomátu MSWord, obrázky jednotlivě ve formátu jpg, tif, bmp, pdf apod.

Uzávěrka příštího čísla ŽM: 13. 1. 2011

32

More magazines by this user
Similar magazines