Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Gornji Vakuf - REZ

rez.ba

Indikatori za praćenje ekonomskog razvoja Općine Gornji Vakuf - REZ

Godina Rođeni Umrli Prirodni Broj Stopa Stopa Vitalni

prirast stanovnika nataliteta mortaliteta index

2003 251 150 101 19.999 12,55 7,50 1,67

2004 234 137 97 20.096 11,64 6,82 1,71

2005 193 157 36 19.459 9,92 8,07 1,23

2006 192 145 47 19.506 9,84 7,43 1,32

2007 180 173 7 19.500 9,23 8,87 1,04

2008 186 316 -130 19.376 9,60 16,31 0,59

2009 152 180 -28 19.248 7,90 9,35 0,84

2010 164 165 -1 19.112 8,58 8,63 0,99

Gornji Vakuf-Uskoplje - Stope nataliteta i mortalitata

Gornji Vakuf-Uskoplje - Vitalni index

16,5

16,31

1,9

15,0

13,5

12,0

10,5

9,0

7,5

6,0

12,55

9,84

9,60

8,63

8,58

7,50 7,43

7,90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Natalitet Mortalitet Linear (Natalitet) Linear (Mortalitet)

1,7

1,5

1,3

1,1

0,9

0,7

0,5

1,67

1,71

1,32

1,23

1,04

0,99

0,84

0,59

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Izvori

Federalni zavod za statistiku; MEP Baza podataka


1

2

Godina Zaposleni Nezaposleni Radna

snaga

2003 2.253 2.840 5.093 19.999 12.915 55,76 44,24 11,27 17,44

2004 2.339 3.230 5.569 20.096 12.978 58,00 42,00 11,64 18,02

2005 2.366 3.242 5.608 19.459 12.922 57,81 42,19 12,16 18,31

2006 2.490 3.432 5.922 19.506 12.953 57,95 42,05 12,77 19,22

2007 2.108 3.364 5.472 19.500 12.950 61,48 38,52 10,81 16,28

2008 2.262 3.064 5.326 19.376 12.867 57,53 42,47 11,67 17,58

2009 2.308 3.123 5.431 19.248 12.782 57,50 42,50 11,99 18,06

Stope

2010 2.396 3.082 5.478 19.112 12.692 56,26 43,74 12,54 18,88

(1) Nezaposlenosti WF = (Broj nezaposlenih / Radna snaga) x 100; (2) Zaposlenosti = (Broj zaposlenih / Radna snaga) x 100; (3) Zaposlenosti TP = (Broj zaposlenih /

Ukupni broj stanovnika) x 100; (4) Zaposlenosti MG = (Broj zaposlenih / Broj stanovnika u dobnoj skupini 15 do 64) x 100

Radna snaga = Broj zaposlenih + Broj nezaposlenih

Broj

stanovnika

Radno

sposobni

Nezaposlenosti

WF

Stopa

Zaposlenosti Zaposlenosti

WF

TP

Zaposlenosti

MG

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Stope u %

56,26

43,74

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nezaposlenosti WF Zaposlenosti WF Zaposlenosti TP Zaposlenosti MG

12,54 18,88

Izvori

Federalni zavod za statistiku; Federalni zavod za zapošljavanje; MEP Baza podataka


3

Gornji Vakuf-Uskoplje Osnovno Srednje Ukupno

Početak školske godine Stanovnika Škola Odjeljenja Učenika Nastavnika Uč.na 1.000

stanovnika

Škola Odjeljenja Učenika Nastavnika Uč.na 1.000 Uč.na 1.000

stanovnika stanovnika

2007/2008 19.500 14 97 2.335 136 120 2 23 646 53 33 153

2008/2009 19.376 14 98 2.244 137 116 2 25 675 50 35 151

2009/2010 19.248 14 100 2.254 144 117 2 27 695 60 36 153

Početak školske godine 2010/2011

Gornji Vakuf-Uskoplje

Broj stanovnika 19.112

Broj Osnovno Srednje Ukupno

Broj škola 7 1 8

Broj odjeljenja 73 16 89

Broj učenika 1.775 408 2.183

Broj nastavnika 119 31 150

Učenika na 1.000 stanovnika 127 29 156

Izvori

Federalni zavod za statistiku; Zavod za programiranje razvoja FBiH


4

Bruto domaći proizvod po stanovniku u KM

7.000

6.500

6.480 6.516 6.582

6.000

5.644

5.906

5.730 5.797

5.500

5.224

5.106

5.000

4.500

4.533

4.458

4.534 4.545

4.213

4.000

3.649

3.858

3.754

3.500

3.188

3.295

3.000

2.758

2.500

2.000

2006 2007 2008 2009 2010

Napomena

U obračun BDP uključena je neregistrirana ekonomija – NOE.

Gornji Vakuf-Uskoplje CBiH FBiH RS

Izvori

Zavod za programiranje razvoja FBiH

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske


5

Općina/Opština

Prisutno

1991

Prisutno

2010

Razlika

2010

2010/1991

( % )

Bugojno 46.889 37.209 -9.680 -20,64

Busovača 18.879 16.068 -2.811 -14,89

Doboj Jug 3.259 4.529 1.270 38,97

Donji Vakuf 24.544 13.992 -10.552 -42,99

Gornji Vakuf-Uskoplje 25.181 19.112 -6.069 -24,10

Kakanj 55.950 43.300 -12.650 -22,61

Maglaj 43.388 23.381 -20.007 -46,11

Novi Travnik 30.713 24.884 -5.829 -18,98

Teslić 59.854 52.887 -6.967 -11,64

Tešanj 44.372 48.266 3.894 8,78

Travnik 70.747 54.878 -15.869 -22,43

Usora 8.369 6.938 -1.431 -17,10

Vitez 27.859 25.109 -2.750 -9,87

Zavidovići 57.164 37.983 -19.181 -33,55

Zenica 145.517 127.103 -18.414 -12,65

Ţepče 22.966 31.056 8.090 35,23

Regija CBiH 685.651 566.695 -118.956 -17,35

Napomena

Općina Usora formirana je nakon 1991. godine od naseljenih mjesta:

Alibegovci i Usora (prije 1991. godine dijelovi općine Doboj), Omanjska,

Sivša i Srednja Omanjska (prije 1991. godine dijelovi općine Tešanj).

Prikazani broj prisutnih stanovnika 1991. godine predstavlja ukupni broj

stanovnika navedenih naseljenih mjesta iz 1991.

Izvori

Zavod za programiranje razvoja FBiH

Federalni zavod za statistiku

Republički zavod za statistiku Republike Srpske


KM

800

750

700

Godina Gornji Vakuf-Uskoplje Regija CBiH FBiH RS BiH

2003 415,72 415,48 524,18 379,00 484,00

2004 456,23 417,39 533,52 423,00 505,00

2005 433,90 430,41 557,55 465,00 538,00

2006 483,20 464,62 603,21 521,00 586,00

2007 539,12 514,96 662,10 585,00 630,00

2008 609,96 587,59 751,30 755,00 752,00

2009 697,54 632,25 792,08 788,00 790,00

2010 771,21 650,47 804,37 784,00 798,00

Prosječne plate - Usporedni prikaz

697,54

771,21

650

600

550

539,12

609,96

500

450

415,72

456,23

483,20

400

433,90

350

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Regija CBiH FBiH RS BiH Gornji Vakuf-Uskoplje

Izvori

Federalni zavod za statistiku, MEP Baza podataka


%

Godina Sve kategorije Visoko i više Srednje Osnovno

Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%) Ukupno Ţene Ţene (%)

2006 3.432 1.225 35,69 68 30 44,12 2.090 761 36,41 1.274 434 34,07

2007 3.364 1.230 36,56 70 29 41,43 1.999 758 37,92 1.295 443 34,21

2008 3.064 1.175 38,35 69 47 68,12 1.821 718 39,43 1.174 410 34,92

2009 3.123 1.292 41,37 80 50 62,50 1.880 804 42,77 1.163 438 37,66

2010 3.082 1.282 41,60 77 48 62,34 1.865 818 43,86 1.140 416 36,49

Ukupna nezaposlenost - Procentualno učešće ţena (s logaritamskom linijom

trenda)

43

41,60

41

41,37

39

38,35

37

35,69

36,56

35

34,08

34,58

33

32,87

33,37

31

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Izvori

Federalni zavod za zapošljavanje; MEP Baza podataka


Godina Spol Ukupno VSS Viša SSS NSS VKV KV PKV NKV

2006 Oba spola 3.432 23 45 570 1 8 1.511 78 1.196

2007 Oba spola 3.364 27 43 537 0 7 1.455 64 1.231

2008 Oba spola 3.064 32 37 500 0 4 1.317 59 1.115

2009 Oba spola 3.123 43 37 539 0 3 1.338 56 1.107

2010 Oba spola 3.082 39 38 522 0 4 1.339 53 1.087

Ukupna nezaposlenost 2010 - Kvalifikacijska struktura

KV

39,82%

PKV

1,72% NKV

35,27%

VSS

1,27%

VKV

0,13%

NSS

0,00%

SSS

16,94%

Viša

1,23%

Izvori

Federalni zavod za zapošljavanje, MEP Baza podataka


Oblik organizacije

Broj

12 - Javne ustanove 3

20 - Ustanove 1

41 - Javna preduzeća 3

51 - Dioničarska društva 3

52 - Društva sa ograničenom odg. 69

70 - Zadruge 1

81 - Političke organizacije 1

82- Humanitarne organizacije 1

83 - Udruţenja građana 9

85 - Sportska udruţenja 3

Ukupno 94

Pravna lica po obliku organizacije - Procentualno učešće

3,19% 3,19%

1,06% 9,57%

1,06% 3,19%

1,06%

3,19%

1,06%

73,40%

12 - Javne ustanove 20 - Ustanove

41 - Javna preduzeća 51 - Dioničarska društva

52 - Društva sa ograničenom odg. 70 - Zadruge

81 - Političke organizacije 82- Humanitarne organizacije

83 - Udruţenja građana 85 - Sportska udruţenja

Izvor

AFIP Agencija Sarajevo


Sektor

Broj

A Poljoprivreda, lov i šumarstvo 3

C Rudarstvo 2

D Prerađivačka industrija 27

E Snabdijevanje električnom energijom, gasom i 1

vodom

F Građevinarstvo 1

G Trgovina na veliko i malo; popravak motornih 29

vozila i motocikla, te predmeta za ličnu upotrebu

i domaćinstvo

H Ugostiteljstvo 1

I Saobraćaj, skladištenje i veze 7

K Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i

2

poslovne usluge

L Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno

1

osiguranje

M Obrazovanje 1

N Zdravstvena i socijalna zaštita 5

O Ostale javne, društvene, socijalne i lične usluţne

djelatnosti

14

Ukupno 94

1,06% 5,32% Pravna lica po sektoru privrede - Procentualno učešće

28,72%

14,89%

3,19% 2,13%

1,06%

2,13%

7,45%

1,06%

1,06%

1,06%

30,85%

A

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

Izvor

AFIP Agencija Sarajevo


Uvoz i izvoz po godinama ( u 000 KM ) Uvoz i izvoz po stanovniku ( u KM )

Godina Uvoz Izvoz Saldo Uvoz+Izvoz Pokrivenost uvoza Stanovnika Uvoz Izvoz Uvoz+Izvoz

izvozom (%)

2006 13.063 6.406 -6.657 19.469 49,04 19.506 670 328 998

2007 38.500 25.616 -12.884 64.116 66,54 19.500 1.974 1.314 3.288

2008 31.354 31.463 109 62.817 100,35 19.376 1.618 1.624 3.242

2009 27.867 23.864 -4.003 51.731 85,64 19.248 1.448 1.240 2.688

2010 31.879 29.148 -2.731 61.027 91,43 19.112 1.668 1.525 3.193

Uvoz i izvoz u 000 KM

2010

29.148

31.879

2009

2008

Izvoz

Uvoz

2007

38.500

2006

6.406

13.063

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Izvor

Zavod za programiranje razvoja FBiH


Općina

1 2 3 4 5

Stopa Učenika osnovnih i BDP po

nezaposlenosti srednjih škola na stanovniku

%

1.000 stanovnika KM

Stopa

zaposlenosti

%

Odsutno

stanovništvo

2010/1991

Bugojno 11,63 55,67 140 3.517 -20,64

Busovača 10,31 65,22 159 3.160 -14,89

Doboj Jug 20,00 53,20 100 5.331 38,97

Donji Vakuf 12,58 60,30 156 3.468 -42,99

Gornji Vakuf-Uskoplje 12,54 56,26 152 4.213 -24,10

Kakanj 20,10 41,31 135 7.579 -22,61

Maglaj 13,28 63,66 150 3.583 -46,11

Novi Travnik 11,71 56,78 150 3.783 -18,98

Teslić 12,31 39,23 103 3.078 -11,64

Tešanj 16,80 48,98 157 4.224 8,78

Travnik 20,13 39,39 162 5.737 -22,43

Usora 14,54 48,86 126 3.703 -17,10

Vitez 20,41 44,05 160 4.949 -9,87

Zavidovići 13,05 58,41 148 3.026 -33,55

Zenica 19,38 47,24 134 6.194 -12,65

Ţepče 12,05 55,61 153 2.911 35,23

Centralna BiH 16,04 49,36 143 4.545 -17,35

Napomena

Broj i vrsta indikatora razvoja po uzoru na “Nivo razvijenosti

Federacije BiH po općinama u 2010. godini” Federalnog zavoda

za programiranje razvoja”.


Općina

Regija Centralna BiH = 100

1 2 3 4 5

Stopa Učenika osnovnih i BDP po

nezaposlenosti srednjih škola na stanovniku

%

1.000 stanovnika KM

Stopa

zaposlenosti

%

Odsutno

stanovništvo

2010/1991

Index

razvijenosti

Rang u

CBiH

Bugojno 72,50 112,79 97,90 77,38 81,01 88,32 12

Busovača 64,25 132,14 111,19 69,52 114,18 98,26 8

Doboj Jug 124,72 107,79 69,93 117,30 424,61 168,87 1

Donji Vakuf 78,42 122,17 109,09 76,31 -47,80 67,64 15

Gornji Vakuf-Uskoplje 78,16 113,99 106,29 92,70 61,08 90,44 11

Kakanj 125,32 83,69 94,41 166,75 69,68 107,97 6

Maglaj 82,79 128,99 104,90 78,84 -65,78 65,95 16

Novi Travnik 73,01 115,04 104,90 83,23 90,61 93,36 9

Teslić 76,73 79,49 72,03 67,72 132,91 85,78 13

Tešanj 104,77 99,25 109,79 92,93 250,58 131,46 3

Travnik 125,48 79,81 113,29 126,24 70,71 103,10 7

Usora 90,67 98,99 88,11 81,48 101,44 92,14 10

Vitez 127,28 89,24 111,89 108,89 143,10 116,08 4

Zavidovići 81,38 118,34 103,50 66,57 6,60 75,28 14

Zenica 120,81 95,71 93,71 136,28 127,06 114,71 5

Ţepče 75,10 112,68 106,99 64,05 403,04 152,37 2

Centralna BiH 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Napomena

Indexi razvijenosti po uzoru na “Nivo razvijenosti Federacije BiH

po općinama u 2010. godini” Federalnog zavoda za

programiranje razvoja”.

More magazines by this user
Similar magazines