Powiatowe ABC - luty 2013

radziejow.pl

Powiatowe ABC - luty 2013

12 Bezpieczeństwo

PAŃSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE

Od 9 stycznia do 18 lutego 2013 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Radziejowie odnotowano łącznie 29 zdarzeń, w tym:

• pożarów – 7,

• miejscowych zagrożeń – 21,

• alarmów fałszywych – 1.

ZDARZENIA CHARAKTERYSTYCZNE:

05.02.2013 r. o godz. 09.01 w miejscowości Topólka doszło do

wypadku drogowego dwóch pojazdów osobowych. Po przybyciu

na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Radziejów i OSP Topólka przystąpiono

do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów.

Zespół medyczny udzielił pomocy osobie poszkodowanej.

Starty oszacowano na 10 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia

była nadmierna prędkość na łuku drogi.

05.02.2013 r. o godz. 13.14 w miejscowości Radziejów doszło do

wypadku drogowego dwóch pojazdów osobowych. Marki Tico i Fiat

Brava. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Radziejów

przystąpiono do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów,

zamknięcia zaworu gazu LPG, zabezpieczono studzienkę

kanalizacyjną przed przedostaniem się płynów z rozbitych pojazdów.

Zespół medyczny udzielił pomocy osobie poszkodowanej, którą

zabrano do szpitala. Starty oszacowano na 8 tys. zł. Przypuszczalną

przyczyną zdarzenia było wymuszenie pierwszeństwa przejazdu.

13.02.2013 r. o godz. 21.48 w miejscowości Wincentowo, gm.

Piotrków Kujawski doszło do pożaru w budynku mieszkalnym – domek

letniskowy. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG

Radziejów, OSP Piotrków Kujawski i Bycz stwierdzono, że pali się

w pomieszczeniu kotłowni. Działania zastępu polegały na podaniu

jednego prądu wody, oddymieniu pomieszczeń, zabezpieczeniu

miejsca zdarzenia. Starty oszacowano na 20 tys. zł. Przypuszczalną

przyczyną powstania pożaru była iskra z pieca.

17.02.2013 r. o godz. 05.10 w miejscowości Piotrków Kujawski

doszło do pożaru w budynku mieszkalnym – kotłownia oraz szopa

drewniana. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów z JRG Radziejów,

OSP Piotrków Kujawski stwierdzono, że pali się w pomieszczeniu

kotłowni. Działania zastępu polegały na podaniu dwóch

prądów wody, oddymieniu pomieszczeń, zabezpieczeniu miejsca

zdarzenia. Starty oszacowano na 5 tys. zł. Przypuszczalną przyczyną

powstania pożaru była iskra z pieca.

Z ŻYCIA KOMENDY:

11.01.2013 r. zastępca komendanta powiatowego kpt. Jarosław

Stokwisz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego, które odbyło się w sali konferencyjnej starostwa

powiatowego.

11.01.2013 r. w siedzibie komendy powiatowej odbyło się coroczne

spotkanie byłych funkcjonariuszy pożarnictwa.

13.01.2013 r. strażacy z JRG Radziejów uczestniczyli w pokazach

sprzętu pożarniczego w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

17.01.2013 r. w miejscowości Płowce, gm. Radziejów odbyło się

posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych

Straży Pożarnych RP.

24.01.2013 r. zastępca komendanta powiatowego kpt. Jarosław

Stokwisz uczestniczył w posiedzeniu sesji rady powiatu radziejowskiego.

26.01.2013 r. strażacy z JRG Radziejów uczestniczyli w pokazach

sprzętu ratowniczego dla dzieci z Niegibalic, gm. Bytoń. Pokazy zostały

zorganizowane przez sołectwo Niegibalice oraz Koło Gospodyń

Wiejskich.

12.02.2013 r. zastępca komendanta powiatowego kpt. Jarosław

Stokwisz uczestniczył w naradzie, podsumowującej działalność PSP

województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w siedzibie

Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP

15 lutego 2013 roku, po 26 latach służby na zasłużoną emeryturę

przeszedł mł. bryg. mgr Piotr Muszyński. Uroczystość zdania i powierzenia

obowiązków odbyła się w siedzibie Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. W uroczystości uczestniczyło

wielu zaproszonych gości w osobach: st. bryg. Tomasz Leszczyński

– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, Henryk

Gapiński, starosta radziejowski, Jarosław Kołtuniak, wicestarosta,

Sławomir Bykowski, burmistrz Miasta Radziejowa, Mirosław Skonieczny,

burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, Marek Szuszman,

wójt gminy Radziejów, Stefan Śpibida, wójt gminy Dobre, Henryk

Orłowski, wójt gminy Topólka, Zygmunt Sosnowski, wójt gminy

Bytoń, Jerzy Izydorski, wójt gminy Osięciny, Włodzimierz Gorzycki,

przewodniczący Rady Powiatu, Roman Szczerbiak, prezes zarządu

Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Jan Wojciechowski, wiceprezes

OHZ Osięciny oraz druhowie z OSP. Po 26 latach służby mł. bryg.

mgr Piotr Muszyński podziękował Kujawsko-Pomorskiemu Komendantowi

Wojewódzkiemu oraz władzom samorządowym za wszelką

pomoc i wsparcie.

Przybyli goście w ciepłych i serdecznych słowach dziękowali mł.

bryg. Piotrowi Muszyńskiemu za osiągnięcia i wzorowe wykonywanie

obowiązków. Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

w Toruniu powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego

PSP w Radziejowie kpt. Jarosławowi Stokwiszowi.

Tekst/foto: kpt. Jarosław Stokwisz

More magazines by this user
Similar magazines