letak Gorman CZ - BIBUS

new.bibus.cz

letak Gorman CZ - BIBUS

Nejlepší

samonasávací

čerpadla

pro dopravu

kalů

a odpadních vod

pouze od

Gorman-Rupp.

SUPPORTING YOUR SUCCESS

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR


Pouze Gorman-Rupp by mohl vyr

Konstrukce s vnějším seřizováním

vůle oběžného kola a třecí

desky pouhým otáčením

rukou bez použití podložek,

zdvojnásobuje životnost

opotřebitelných částí.

Kryt servisního otvoru bez seřizovacích podložek umožňuje

snadné seřízení vůle mezi oběžným kolem a třecí deskou.

Tento proces eliminuje potřebu opětného nastavování řemenů,

spojek nebo jiných hnacích komponentů. Na druhé straně

pracovní výška ucpávky ani zadní vůle oběžného kola nejsou

narušeny. Unikátní prstenec a seřizovací

šroub umožňuje postupné nastavení

vůle třecí desky pouhým otáčením

rukou.

Po nastavení požadované vůle se prstenec

zajistí v dané poloze. Nastavená

vůle zůstane zachována i po sejmutí

krytu servisního otvoru.

Toto řešení zdvojnásobuje životnost

oběžného kola a třecí desky a zachovává

maximální účinnost provozu čerpadla.

Demontovatelný kryt servisního otvoru „snadno

uchopitelnou“ rukojetí

Není k dispozici u modelů 10“

Demontovatelný kryt servisního otvoru se „snadno

uchopitelnou“ rukojetí a tlačným šroubem zabezpečuje

rychlý a snadný přístup k vnitřku čerpadla bez demontáže

potrubí. Ucpané čerpadlo může být vyčištěno a navráceno

do provozu v průběhu několika minut. Po uvolnění krytu

servisního otvoru je také snadný přístup k oběžnému kolu,

těsnění, třecí desce a zpětné klapce pro potřebu kontroly

nebo údržby čerpadla.

Oběžné kolo pro dopravu

pevných částic

Dvoulopatkové, polootevřené

oběžné kolo pro dopravu pevných

částic až do průměru 3“ (75 mm)

v závislosti na typu čerpadla.

Lopatky přesahující vnější okraj

oběžného kola mají snížit usazování

cizích látek za oběžným kolem a snížit

tlak na těsnění ložiska.

(Pro vyšší dopravní výšky, kde pevné látky

nejsou základním požadavkem, se dodávají pětilopatková

oběžná kola.)

Exkluzivní mechanická ucpávka

Gorman-Rupp

Exkluzivní dvojitá samostavná,

olejem mazaná mechanická ucpávka

se stacionárním a rotujícím plochým

kroužkem z karbidu křemíku nebo karbidu

wolfram-titanu je specificky konstruována

pro abrasivní průmyslový provoz.

Demontovatelná rotační

sestava

Kontrola hřídele čerpadla nebo

ložisek je snadno proveditelná

demontáží rotační sestavy aniž by

byla narušena skříň čerpadla nebo

jeho potrubí. Jednoduše uvolněte

čtyři šrouby ze zadní části čerpadla

a celá sestava se vysune ven.

Dvojitá ochrana

ložisek

Atmosférické

oddělení prostoru

ucpávky zajišťuje

pozitivní ochranu

ložisek. Tato

jedinečná konstrukce

rovněž umožňuje vnější

monitorování netěsnosti ucpávky.


obit ještě lepší kalové čerpadlo.

Čerpadla Gorman-Rupp Super T serie jsou konstruována pro

ekonomický bezporuchový provoz při dopravě kalů a odpadních

vod s obsahem pevných částic.

Čerpadla se vyznačují velkoobjemovou konstrukcí skříně, která

jim umožňuje samonasátí čerpané kapaliny, tj. schopnost

automaticky se opět zavodnit ve zcela otevřeném systému bez

potřeby sacích nebo výtlačných zpětných ventilů.

Výrobce poskytuje standardně pětiletou

záruku na všechna čerpadla Super T serie

Zpětná klapka

Odvětrávací systém

Výměnná třecí deska

Kontrola oleje v ucpávce

Průhledítko umožňuje

snadné monitorování

hladiny ucpávky

oleje bez demontáže

jediného šroubu.

Vyvážené oběžné kolo

Matice snadno demontovatelného

krytu servisního otvoru

Kontrola oleje v ložisku

Průhledítko umožňuje

snadné monitorování

hladiny oleje v ložisku

bez demontáže jediného

šroubu.

Tlačný šroub

Mechanická ucpávka

Dvoubřité těsnění

Tlačný šroub

Atmosférická izolace

Demontovatelný kryt

servisního otvoru

Pojistný ventil

Otvor pro případný ohřev skříně

Prstenec pro zajištění nastavené

vůle (bez podložek)

SUPPORTING YOUR SUCCESS

Patent Pending


Pět vysoce výkonných typů pro výběr:

Konstrukční Celková Max. velikost

Velikost materiál Max. výkon dynamická výška pevných částic

3“, 4“, 6“, Litina, 3400 gpm 130‘ (39.6 m) 3“ (75 mm)

8“, 10“ nerezavějící ocel 316, (214.5 lps)

(75 mm, 100 mm, CD4Mcu,

150 mm, 200 mm, tvrzená litina G-R

250 mm)

3“ 4“ 6“ 8“ 10“

Super T Serie ®

Super T Serie ®

Super T Serie ® Super T Serie ® Super T Serie ®

Zobrazeno se Zobrazeno se Zobrazeno se Zobrazeno se

zvolenými přírubami zvolenými přírubami zvolenými přírubami zvolenými přírubami

Poznámka: Jiné pracovní podmínky konzultujte s výrobcem nebo výhradním distributorem.

Gorman-Rupp Company

P.O. Box 1217 – Mansfield

Ohio 44901-1217, USA

Phone: +001-419/755-1011

Fax: +001-419/755-1251

http://www.gormanrupp.com

SUPPORTING YOUR SUCCESS

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO ČR

BIBUS s.r.o.

Vídeňská 125, CZ - 639 27 Brno

Tel.: 547 125 300

Fax: 547 125 310

E-mail: bibus@bibus.cz

http://www.bibus.cz

More magazines by this user
Similar magazines