Zimní novinky

mojesvycarsko.com

Zimní novinky

Zimní novinky

Trénink ve stopách Daria Colongi

Pokud kolem vás někdo pádí na „Colonga-Stutz“,

můţe to být klidně olympijský šampión. Na tomto

236 metrů dlouhém stoupání ukáţe Dario

Cologna v běţeckém závodě Světového poháru

svým soupeřům, kdo je tady pánem. Ţádné

překvapení, vţdyť toto je domácí trať vítěze

olympiády i Světového poháru. Na jeho počest se

toto vyhlášené stoupání jmenuje nově od sezony

2010/11 „Colongův svah (Cologna-Stutz)“.

Hostům a elitě je tato trať k dispozici vţdy

perfektně upravená a zdarma.

Davos Destinations-Organisation

Talstr. 41

7270 Davos

Tel. +41 (0) +41 81 415 21 21

info@davos.ch

www.davos.ch

Fondue kočár San Jon ve Scuolu

Od teď existuje ještě jeden speciálnější způsob, jak si

vychutnat fondue: ve zvláštním pro tento účel

zařízeném a vytápěném kočáře na cestě po Scuolu.

Během jízdy si hosté v pohodlném plachtovém voze

vychutnávají v klidu své sýrové fondue u sklenice

dobrého vína za rytmického klapání koňských kopyt

dvojspřeţí. Jezdecký dvůr a Saloon San Jon takto

nabízí vedle tradiční nabídky jako jsou jízdy na koni,

vyjíţďky a treky zcela nový výjimečný záţitek.

Gäste-Info Scuol

7550 Scuol

Tel. +41 (0) 081 861 22 22

info@engadin.com

http://www.scuol.ch


Přestavba mládežnické ubytovny St. Moritz

Mládeţnická ubytovna Sv. Mořic: Od 1. prosince

otvíráme v novém lesku. Po dobu uzavření

doporučujeme naši ubytovnu v Pontresině.

Úţasný dům na exkluzivním místě: „Top of the

World“ zaţijete také v mládeţnické ubytovně:

spaní na úrovni doby, mimořádné sluţby před a

po spánku – otevřená a pohodová ubytovna!

Otevírací doba 2010: 12. července – 17. října

2010 | 1.–31. prosince 2010

Schweizer Jugendherbergen

Schaffhauserstrasse 14

8042 Zürich

Tel. +41 (0) 044 360 14 14

booking@youthhostel.ch

http://www.youthhostel.ch

Ledový palác Tarasp

Na úpatí hradu Tarasp se o rozruch postará palác

ze sněhu a ledu. Cool drinky na ledovém baru,

fondue v jedinečné atmosféře, promítání filmů a

Kulturaní akce dělají z ledového paláce záţitek.

Výstavba začíná na konci listopadu zhotovením

pláště, v prosinci se buduje zařízení z ledu a

umělecká výzdoba. Nejpozději na Silvestra začíná

provoz. Podle podmínek počasí (přírodní tvorba

ledu v jezeře) i o pár dní dříve.

Gäste-Info Scuol

7550 Scuol

Tel. +41 (0) 081 861 22 22

info@engadin.com

http://www.scuol.ch


B2 Boutique Hotel, Hürlimann Areal: otevření termálních lázní

V bývalém areálu pivovaru tradiční

curyšské značky Hürlimann vznikají

veřejné termální lázně v kombinaci se

čtyřhvězdičkovým hotelem Boutique s

55 pokoji. Lázeňský areál se

rozprostírá ve třech budovách a zabírá

450 m 2 . Svěţí termální voda stříká

přímo z curyšského pramene Aqui-

Quelle a nabízí hostům odpočinek ve

vodě teplé 35 aţ 41 stupňů Celsia.

Hotel a wellness centrum otevírají předběţně v prosinci 2010.

Zürich Tourismus

Im Hauptbahnhof

8021 Zürich

Tel. +41 (0) 044 215 40 00

information@zuerich.com

http://www.zuerich.com

Rychlostní dráha Jochpass

Dobrá technika a rychlost přizpůsobená podmínkám

jsou nejlepšími předpoklady pro nízkou nehodovost

na sjezdovkách. Rychlostní dráha na Jochpassu,

kde si jezdci mohou na uzavřené sjezdovce změřit

svoji rychlost, má návštěvníkům nechat pocítit

rychlost a učinit tak přínos k prevenci nehod.

Zařízení na měření rychlosti je v provozu denně a

zájemci jej mohou vyuţívat bezplatně.

Engelberg-Titlis Tourismus AG

Klosterstrasse 3

6390 Engelberg

Tel. +41 (0) 041 639 77 77

welcome@engelberg.ch

http://www.engelberg.ch


Rodinný tip: permanentka Trübsee-Tageskarte

Ideální denní permanentka pro rodinný rozpočet

je k dostání za 14 CHF (děti 6-15 let), 24 CHF

(mládeţ 16-19 let) nebo 34 CHF (dospělí nad 20

let). Permanentka Trübsee-Tageskarte platí na

kabinku Engelberg-Trübsee a lanovky

Gerschnialp, Trübsee-Hopper, Starterland,

Älplerseil a Untertrübsee. Modře a červeně

značené sjezdovky jsou lehké aţ středně

obtíţné, a proto vhodné pro začátečníky.

Engelberg-Titlis Tourismus AG

Klosterstrasse 3

6390 Engelberg

Tel. +41 (0) 041 639 77 77

welcome@engelberg.ch

http://www.engelberg.ch

Nová kabinková lanovka na First

Od letošní zimy bude v provozu nová přídavná kabinková

lanovka na First. Dovybavení povede ke zvýšení přepravní

kapacity o 12,5 % na celé dráze a o 50 % v čase oběda na

úseku Schreckfeld – First. Problémové místo a s ním

spojené čekací doby na Schreckfeldu jiţ budou minulostí.

Firstbahn AG

Postfach 11

3818 Grindelwald

Tel. +41 (0) 033 828 77 11

info@jungfrau.ch

http://www.jungfraubahn.ch


„Häppchen Schnäppchen Tour“

Máte chuť podniknout kulinářský výlet po

Interlakenu? „Häppchen Schnäppchen Tour“ vám

nabídne jedinečnou ochutnávku regionálních

produktů: nejrůznější sladkosti, hřejivý čaj, rozmanité

druhy sýrů a uzenin a také lahodné vínoa domácí

pálenky – v libovolném pořadí. „Häppchen

Schnäppchen Tour“ probíhá od 7. 10. 2010 do 31. 3.

2011 za 24 CHF.

Interlaken Tourismus

Höheweg 37

3800 Interlaken

Tel. +41 (0) 033 826 53 01

reservation@interlakentourism.ch

www.interlaken.ch

V sobotu jezdí dvě děti zdarma

Pokud si v sobotu koupí dospělá osoba denní

permanentku za ceníkovou cenu, obdrţí dvě

její spolulyţující děti (do 15 let) stejnou

permanentku zdarma. Samozřejmě, stejně

jako v minulosti, mohou v rodině vlastní děti

(předloţení průkazu se zapsanými dětmi je

povinné) jezdit zdarma jako dříve, pokud si

jeden z rodičů pro sebe koupí denní

permanentku, nemůţe ale vzít zdarma jiné děti.

Harderstrasse

3800 Interlaken

Tel. +41 (0) 033 828 72 33

info@jungfrau.ch

www.jungfraubahn.ch


Nové zimní pěší trasy

Od letoška jsou v Les Diablerets dvě nové zimní

pěší trasy. Jedna vede přes le Jorat k restauraci Les

Mazots. Výstup trvá okolo 2 hodin, cesta dolů asi 1

hodinu. Druhá trasa, okruţní cesta nazvaná „Les

Rosaraies“, byla v jiţ dříve. Nyní vede nově

alternativní cesta přes Fenil Durant, čímţ se dá

vyhnout silnici ze sedla Col du Pillon k jezeru Lac

Retaud. Nová cesta vede uprostřed krásné přírody!

Diablerets Tourisme

Rue de la Gare

Case postale 144

1865 Les Diablerets

Tel. +41 (0) 024 492 00 10

info@diablerets.ch

www.diablerets.ch

Lázně uprostřed přírody

Nové lázně v horském hotelu Hamilton Lodge v Belalpu jsou

vybaveny finskou saunou a biosaunou. Po návštěvě sauny

následuje zchlazení pod sprchou nebo u vodní stěny, kterou

omývá čirá voda z ledovce nad hotelem. Ledovou i horkou koupel

a vířivku nejdete venku – v zimě ve sněhu, v létě uprostřed

alpských květinek.

Brig Belalp Tourismus

Postfach 41

3914 Blatten

Tel. +41 (0) 027 921 60 40

info@belalp.ch

www.belalp.ch


Nové celoroční golfové zařízení

Toto nové celoroční golfové zařízení je skoro jako vánoční

dárek, který byl poloţen pod stromky zasněţeného

golfového hřiště, a nahradí tak dosavadní driving range.

Milovníci golfu si tak mohou uţívat svého oblíbeného

sportu celý rok, mohou navštěvovat kurzy, vyuţívat

simulátor, putting green, cvičné místo, Trackman nebo

natáčet svůj odpal na video a následně ho analyzovat.

Oficiální otevření: polovina prosince 2010.

Golf-Club Crans-sur-Sierre

Club House

3963 Crans-Montana

Tel. +41 (0) +4127 485 97 97

info@golfcrans.ch

www.golfcrans.ch

YouCanSki – první paušální nabídka pro dospělé začátečníky

Tento úvod do radostí lyţování je určen speciálně pro dospělé,

kteří se chtějí naučit lyţovat pod vedením diplomovaného

učitele lyţování na vlastních uzavřených sjezdovkách

upravených tak, aby poskytly začátečníkům maximální

bezpečnost. Paušální nabídka platí 6 dní a zahrnuje kurzy,

vybavení a skipas.

Cena pro začátečníky (věk od 16 let): 399 CHF/osoba.

Platnost: 18.–25.12.2010, 8.1.–12.2.2011, od 12. 3. 2011 do

konce sezony. Prodej exkluzivně pouze v participujících

lyţařských školách v Portes du Soleil.

Morgins Tourisme

Place du Carillon 1

1875 Morgins

Tel. +41 (0) 024 477 23 61

touristoffice@morgins.ch

http://www.morgins.ch


4 bezplatné skibusy

Od nynějška dovezou návštěvníky do centra

lyţařských a zimních areálů 4 bezplatné skibusy.

Šetrná doprava a dopravní klid jsou v Nendaz

prioritou.

Nendaz Tourisme

1997 Nendaz

Tel. +41 (0) 027 289 55 89

info@nendaz.ch

http://www.nendaz.ch/

Sněžný vlak Wallis

Nechte se letos v zimě do své oblíbené destinace ve

Wallisu dovézt! Od 29. 1. do 19. 3. 2011 mají drţitelé

jízdenky Swiss Transfer Ticket kaţdou sobotu příleţitost

nechat se odvézt exkluzivním sněţným vlakem z letiště

Ţeneva nebo Curych do Wallisu. Cestou do ráje sněhu

mohou cestující vyuţít různé doplňkové sluţby jako sněţný

bar, masáţní ţidle a zdarma balíčky s pochoutkami.

www.MySwitzerland.com/snowtrain

RailAway Railservice

0900 300 300 (CHF 1.19/Min.)

6003 Luzern

www.railaway.ch

More magazines by this user
Similar magazines