Produkty a služby Integrovaná bezpečnostní řešení - AŽD Praha, sro

azd.cz

Produkty a služby Integrovaná bezpečnostní řešení - AŽD Praha, sro

AŽD Praha

ODBOR SPECIÁLNÍ TECHNIKY

INTEGROVANÁ

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ


Kdo jsme a pro koho jsme tady

AŽD Praha s.r.o. je významnou, ekonomicky stabilní českou firmou, která

již 45 let působí na tuzemském i zahraničním trhu, zaměstnává přes

1 600 kvalifikovaných pracovníků a její roční obrat činí 3 mld. Kč.

Cílový okruh uživatelů námi nabízených služeb objektové bezpečnosti

je široký. Naše řešení jsou zejména určena pro náročné požadavky na

zabezpečení objektů zvláštního významu v resortu Ministerstva vnitra

a Policie České republiky, Ministerstva spravedlnosti (vč. věznic),

Ministerstva obrany a objektů vodohospodářského, energetického

a petrochemického průmyslu. Úspěšně se ale rovněž uplatňují v dalších

průmyslových a administrativních objektech, zdravotnických zařízeních,

obchodních centrech nebo obytných komplexech. Speciální pozornost

je věnována potřebám zabezpečení objektů ČD, což je prostředí, které je

naší společnosti důvěrně známo a s jehož jednotlivými problematikami

se pracovníci naší společnosti denně zabývají.

Kvalita našich nabízených služeb je podložena držením certifikátů NBÚ,

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Námi nabízené služby

AŽD Praha s.r.o. poskytuje celou řadu činností mimo jiné i v oblasti objektové

bezpečnosti, ve které pro spokojenost zákazníků zajišťuje řadu

služeb, dodávaných dle přání a požadavků jednotlivě nebo jako komplexní

celek.

Tyto služby představují širokou škálu činností:

• důsledná analýza bezpečnostních a režimových potřeb (požadavků)

zadavatele

• návrh komplexního řešení dle analyzovaných požadavků zadavatele

se snahou o dosažení maximálně příznivého poměru výkon – cena

• vypracování projekčních studií a projektů všech stupňů

• návrh průběhu realizace, včetně řešení příp. přechodového stavu

(např. při přepínání ze staré technologie na novou apod.),

• zajištění instalace, oživení a revize dodávaného systému,

• proškolení obsluh a podpora při řešení bezpečnostně organizačních

struktur,

• zabezpečení záručního a pozáručního servisu včetně garance dostupnosti

náhradních dílů

Sumárně lze vyjádřit, že služby poskytované společností AŽD Praha s.r.o.

představují komplexní a integrované řešení požadované problematiky

„na klíč“, které obsahuje jak technologickou část, tak i část organizačně

bezpečnostní.


Námi dodávané technologie

Pro zajištění objektové bezpečnosti nabízí společnost AŽD následující

produkty:

• Zabezpečovací systémy – EZS

Elektronické prvky indikují neoprávněné otevření dveří, oken, mříží,

vstup do daného prostoru, rozbití okna atd. Tento nežádoucí stav je

následně ohlášen lokálně – siréna a/nebo maják resp. poplachové stavy

jednotlivých čidel jsou soustředěny do jednoho místa, kde jsou vyhodnoceny

(velín, operační středisko, PCO apod.).

• Systém obvodové ochrany – perimetrii

Perimetrické systémy (MW bariéry, IR závory, plotové a zemní systémy)

posouvají indikaci neoprávněného vniknutí až na hranici střeženého

prostoru, čímž se výrazně zvyšuje stupeň ochrany objektů

v tomto prostoru.

• Kamerové systémy – CCTV

Individuálně použity, umožňují vzdálený dohled nad prostory, které

jsou např. bez obsluhy. Záběry je možno zaznamenávat trvale nebo

příkazem obsluhy/dozoru.

Ve spojení se systémem EZS, perimetrickým systémem a/nebo EPS a/

nebo ACS je možno systém např. naprogramovat tak, aby se příslušná

kamera a záznam automaticky zapnuly v okamžiku, kdy některé z čidel

vyhlásí poplach. Kamerové systémy využívají jak pevné tak i otočné

kamery.

• Systém kontroly vstupů – ACS

Umožňuje evidenci pohybu osob po objektu nebo prostoru. Zejména

ve spojení s ovládáním zámků (tedy povolováním průchodu) je

možno vytvářet kategorie přístupových oprávnění. Nebo ve spojení

s osobními tísňovými hlásiči, umožní systém ACS v případě vyslání

signálu tísně přesně určit, kde k napadení došlo (a např. ve spojení

s CCTV sepnutí kamery se záznamem prostoru místa napadení) a kdo

byl napaden.

Součástí tohoto systému může být kontrola docházky, placení stravného

v podnikové jídelně apod.

• Ozvučovaní systémy, hláskové systémy, místní rozhlas

Doplněk hlavních zabezpečovacích systémů – např. vyhlášení požárního

poplachu v daném prostoru. Hláskové systémy zajišťují komunikaci

v důležitých objektech, jako je např. vězeňská služba.

• Protipožární systémy – EPS

Nutná součást všech objektů s pohybem i bez pohybu osob, skladových

prostor atd. jako základní prostředek pro eliminaci škod na majetku

a lidských životech. Ve spojení s CCTV může být aktivováno sepnutí

kamery se záznamem prostoru místa vyhlášeného požárního

nebezpečí.

• Telefony, domácí telefony, videotelefony – T, DT, VDT

Základní komunikační technologie.


www.azd.cz

• Strukturovaná kabeláž, datové sítě – IT

Základ datové komunikace pro výměnu informací uvnitř i vně organizace

• Televizní rozvody – STA

Komplexní doplněk slaboproudých technologií

• Systémy měření a regulace – MAR

Buď samostatně nebo ve spojení s dalšími zabezpečovacími systémy vyhodnocují

řadu veličin, po jejichž vyhodnocení mohou zpětně řídit vybrané

technologické celky – např. ve spojení s ACS vyhodnotí, že v určitém

prostoru se už nikdo nenachází – např. v něm vypne světla, klimatizaci

a ztlumí topení).

• Silnoproudé a slaboproudé rozvody (kabeláže, rozvaděče)

Revize stávajících i realizace nových rozvodů – v rámci komplexních služeb

„na klíč“ nebo individuálně.

• Rozpoznávání registračních značek vozidel – automatický vjezdový

systém

Významný doplněk rozšiřující využití systému ACS i pro pohyb vozidel

po objektu.

Naši nejvýznamnější partneři

• Vězeňská služba České republiky

• Skanska

• Národní bezpečnostní úřad

• Pražské vodovody a kanalizace

• Pražská vodohospodářská správa

• LST Trhanov

• Zbor vezenskej a justičnej stráže Slovenské republiky

• Metro

Staňte se i Vy spokojeným zákazníkem AŽD Praha.

Kontakty:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10, Zahradní Město

Josef Weisgerber, Ing. Roman Zralý

tel.: + 420 267 287 378, mobil: +420 602 309 745

e-mail: weisgerber.josef@azd.cz, zraly.roman@azd.cz

internet: www.azd.cz

More magazines by this user
Similar magazines