iii. charakterystyka projektu

defs.pomorskie.eu

iii. charakterystyka projektu

PRZYCZYNY ODRZUCENIA/NISKIEJ OCENY WNIOSKÓW W ZŁOŻONYCH

Z ONYCH

W ODPOWIEDZI NA KONKURS 01/POKL/7.2.2/2012

Kryteria szczegółowe dostępu

Problem z weryfikacją kryterium dostępu weryfikowanym na etapie

oceny merytorycznej:

Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie projektu

do tego, że prowadzony przez niego Ośrodek Wsparcia Ekonomii

Społecznej będzie wdrażał standardy działania instytucji wsparcia

ekonomii społecznej, a następnie podda się procesowi weryfikacji

wypełnienia ww. standardów

Data: 07.12.2012

Miejsce: Gdańsk

More magazines by this user
Similar magazines