18.11.2014 Views

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE www.inels.cz - ELKO EP ...

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE www.inels.cz - ELKO EP ...

INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE www.inels.cz - ELKO EP ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INTELIGENTNÍ

ELEKTROINSTALACE

www.inels.cz


PŘEDSTAVUJEME SPOLEČNOST ELKO EP

Společnost ELKO EP, český výrobce modulových elektronických přístrojů,

je Vaším partnerem na poli elektroinstalací již 19 let. Náš sortiment

prošel dynamickým vývojem, od prosté výroby klasických modulových

přístrojů přes vývoj a realizaci bezdrátového řešení až k sofistikovanému

systému inteligentní elektroinstalace včetně řízení multimédií.

V posledním roce jsme se také velmi významně posunuli na poli vzájemné

komunikace našich systémů. Což Vám přináší nepřeberné možnosti

a varianty elektroinstalací právě pro Vaši domácnost. Velkou výhodou

a zásadním pilířem naší práce je vlastní vývojové zázemí, které

nám umožňuje okamžitou interakci mezi Vámi – zákazníky a námi. Operativně

ladíme veškeré naše výrobky právě tak, aby vyhovovaly nejen

přísným normám, ale hlavně jejich uživatelům v běžném životě.

Všechny naše výrobky jsou navrženy a vyrobeny v souladu s normami

ISO a stejně vysoké nároky klademe také na veškeré obchodní zboží,

se kterým dále pracujeme.

Aktuálně intenzivně pracujeme na propojení všech našich systémů

a navrhujeme různorodá řešení jak pro novostavby, tak stávající elektroinstalace. Každý z nás je zvyklý na jiný standard a každý má možnost

jej posunout ještě o etapu výše. Navíc přinášíme také pestré portfolio ovládacích prvků, ať již máme na mysli oceněnou bezdrátovou

jednotku RF Touch, elegantní vypínače a zásuvky v jednotném – nadčasovém designu, možnost ovládání přes zabezpečovací klávesnice,

notebooky, smart telefony, či iPADY. To vše je možné a dnes již samozřejmé.

Světla ve Vašem domě se stále budou rozsvěcovat, kdykoliv budete chtít – můžete vstát a prostě je rozsvítit obyčejným vypínačem, nebo

si užít komfort světelných scén, kontroly na jednom místě, sepnutí přes telefon či obrazovku televize, postupného zhasínání u postýlek

Vašich dětí, rozsvěcení na nezbytně nutnou intenzitu a nebýt v noci oslněni, po tom, co marně šátráte po zdi a ne a ne jej najít…

Je to pouze a jen na Vás. Je to Vaše volba.

PRODUKTOVÉ ŘADY

RELÉ - Modulové elektronické přístroje

www.rele.cz

Široká škála elektronických modulových přístrojů, které přináší nové možnosti v oblasti ovládání, hlídání či

zabezpečení domu, bytu, kanceláře nebo řízení průmyslových procesů: časová relé, instalační stykače, schodišťové

automaty, spínací hodiny, stmívače, termostaty, napájecí zdroje, ovládací a signalizační přístroje, GSM brána, aj.

iNELS - Inteligentní elektroinstalace

www.inels.cz

Promění Váš dům v nadčasovou inteligentní domácnost. Postará se o regulaci vytápění a klimatizace, ovládání světel,

spínání spotřebičů, dokonale Vám zabezpečí dům. Dopřejte si ovládání celého domu přes obrazovku televize díky

multimediální nástavbě iNELS a nebo využijte elegantní iNELS Touch Panel (iTP).

iNELS RF Control - Bezdrátové ovládání

www.inels.cz

Jedinečný systém bezdrátového ovládání, díky kterému máte celý dům pod kontrolou! Díky systému iNELS RF Control

můžete ovládat například vytápění, osvětlení, spínání elektrických spotřebičů a žaluzie jediným dotykem. Žádné bourání

do zdí, rychlá a snadná instalace, exkluzivní design nejen bezdrátových vypínačů.

LOGUS 90 - Domovní vypínače a zásuvky

www.logus90.cz

Přinášíme Vám exkluzivní vypínače, zásuvky i příslušenství ve standardním provední plastovém či metalickém, ale

nejvíc Vás jistě okouzlí luxusní provedení rámečků z ryze přírodních materiálů: pravého dřeva, kovu, žuly či tvrzeného

skla. Buďte výjimeční!

ETI - Elektrotechnické produkty

www.eti.cz

Produkty společnosti ETI přináší vysoce kvalitní, integrované řešení pro ochranu nízkého napětí a bezpečnost

elektrických instalací v budovách. Dodáváme široký rozsah nízkonapěťových pojistek, kompaktních jističů a odpínačů,

rozvodné skříně a ochrany pro fotovoltaické systémy.


ŘEŠENÍ OPRAVDU PRO KAŽDÉHO

BEZDRÁTOVÁ OVLÁDACÍ

DOTYKOVÁ JEDNOTKA

MULTIMEDIÁLNÍ NÁSTAVBA

SYSTÉMU iNELS

RF KEY

BEZDRÁTOVÝ OVLADAČ

S OLED DISPLEJEM

INTELIGENTNÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ SYSTÉM

RF PILOT

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

INSTALAČNÍ PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ

PŘÍSTROJE PRO JIŠTĚNÍ

DOMOVNÍ VYPÍNAČE

A ZÁSUVKY LOGUS 90

Tip pro Vás

Při setmění iNELS zatáhne žaluzie, rozsvítí světla uvnitř domu a na příjezdové cestě,

zvýší pokojovou teplotu, zapne televizi.

ÚSPORY

Ovládání oddělených topných okruhů (netopíte zbytečně v místech

a časech kdy není potřeba)

Časové nebo časově omezené spínání (topných okruhů, spotřebičů)

Regulace osvětlení (spínáte, stmíváte jak je potřeba)

Závislé spínání (např. při soumraku nebo nastavené teplotě)

Blokování spotřebičů při vysokém tarifu elektroměru

Eliminace nechtěně zapnutých spotřebičů

(např. při absenci pohybu vypne světlo)

BEZPEČNOST

Součástí systému je alarm, který je možné napojit

na bezpečnostní agenturu

Přístup do domu pod kódem na klávesnici nebo přes čipovou kartu

Zaheslovat dům lze v několika úrovních

(např. omezení vstupu dětem kvůli bezpečnosti)

Informace o změnách stavu Vám dům pošle sms zprávou

Vzdálený přístup přes internet kdekoliv na světě, když máte připojení

Simulace přítomnosti zatímco jste na dovolené

KOMFORT

Vzdálené ovládání domu (mobilní telefon, PDA, notebook)

Ovládání přes dotykové displeje

Ovládání přes obrazovku televize

Jeden ovladač na vše, jeden dotek = několik akcí

Možnost přednastavených programů

(topení, osvětlení – jejich kombinace)

Automatizace na základě určené hodnoty

(čas, teplota, úroveň světla, pohyb, síla větru…)

AUTOMATIZACE

Týdenní nastavení topení – jednou nastavíte a máte vystaráno

Prázdninové režimy, kdy Váš dům v zimě nepromrzne,

ale zbytečně neprotopí

Jedním dotekem vyvoláte několik aktivit současně

Příchodové/odchodové funkce – po zadání kódu

se spustí akce daného uživatele

Reakce domu na počasí – při silném větru stáhne rolety

Komunikace s detektory – při otevření okna vypne topení


OBSAH KATALOGU

I n t e l i g e n t n í e l e k t r o i n s t a l a c e

O firmě

iNELS multimedia

Multimediální nástavba systému

iNELS touch panel

Funkce systému

SarterKit iNELS

Interiérové ovladače

Přínosy systému iNELS

Systém bezdrátového ovládání

Ovládací dotyková jednotka

Bezdrátové řešení Vaší elektroinstalace

Domovní vypínače a zásuvky LOGUS 90

Příklad objednání vypínačů

Barevné kombinace EST-2

Domovní vypínače a zásuvky ELEGANT

PRODUKTY iNELS

Základní přehled systémových jednotek iNELS

Příklady topologie sběrnice CIB

Vysvětlivky k piktogramům

Vysvětlivky k označením produktů

Provedení jednotek

Přehled produktů iNELS

SYSTÉMOVÉ JEDNOTKY

CU2-01M, centrální jednotka

BPS2-01M, BPS2-02M, oddělovač sběrnice od napájecího zdroje

MI2-02M, externí master sběrnice CIB

GSM2-01, GSM komunikátor

PS-100/iNELS, napájecí zdroj

AKTORY

S P Í N A C Í A K T O R Y

SA2-02M, spínací dvoukanálový aktor

SA2-04M, spínací čtyřkanálový aktor

SA2-012M, spínací dvanáctikanálový aktor

SA2-01B, spínací jednokanálový aktor

SA2-02B, spínací dvoukanálový aktor

JA2-02B, JA2-02B/DC, roletový (žaluziový) aktor

HC2-01B/AC, HC2-01B/DC, ovladač termohlavic

S T M Í V A C Í A K T O R Y

DA2-22M, stmívací dvoukanálový aktor

LBC2-02M, stmívací dvoukanálový aktor pro zářivky

DIM-6, stmívací jednokanálový aktor

DIM6-3M-P, rozšiřující výkonový modul pro DIM-6

RFDA-73M/RGB, stmívací aktor pro stmívaní LED a RGB LED pásků NOVINKA!

LM2-11B, stmívací jednokanálový aktor

PŘEVODNÍKY

iNELS Analog/Digital

ADC2-40M, čtyřkanálový převodník analog - digital

iNELS Digital/Analog

DAC2-04M, čtyřkanálový převodník digital - analog

DAC2-04B, převodník digital - analog

USB

RFAP/USB, ovladací klíč NOVINKA!

RF iNELS/USB, ovladací klíč NOVINKA!

2-3

6

7

8

9

9

9

10

11

12

12

12-13

14

14

15

16 -19

20

20

21

21

22-23

41

24-25

27

28-29

30

31

32

33

34

35

36

37

38-39

40

41

42

43

44-45

46

47

48

49

50

50

4


OBSAH KATALOGU

I n t e l i g e n t n í e l e k t r o i n s t a l a c e

PŘEVODNÍKY

Ethernet

ELAN -IR NOVINKA!

ELAN-RF NOVINKA!

J E D N O T K Y V S T U P Ů

IM2-20B, IM2-40B, IM2-80B, jednotky binárních vstupů

IM2-140M, jednotka binárních vstupů

TI2-40B, jednotka teplotních vstupů

OVLADAČE

Tlačítkové nízkocestné

WSB2-20, WSB2-40, WSB2-80, nástěnné ovladače

WMR2-11, čtečka karet

WTC2-21, nástěnný teplotní ovladač

KEY2-01, zabezpečovací klávesnice

HLASOVÉ a IR OVLÁDÁNÍ

Sophy2, Sophy2-L, multifunkční jednotka

TERMOREGULATORY

IART2-1, analogový pokojový termoregulátor

IDRT2-1, digitální pokojový termoregulátor

DOTYKOVÉ PANELY

zapuštěné do zdi/velkoplošné

iTP-B 10”

iTP-B 8”

Design LOGUS 90

EST-2

MULTIMÉDIA

Přehrávač Videozóny iMM Client/DVD_250

Přehrávač Videozóny iMM Client/DVD_1000

iMM Client bez CD/DVD mechaniky iMM Client/250

ZATÍŽITELNOST VÝROBKŮ

EZS A GSM KOMPONENTY

Přehled komponentů EZS

PIR detektor pohybu JS-20

Detektor rozbití skla GBS-210 „VIVO“

Magnetický dveřní kontakt SA-200, SA-201

Přejezdový kovový magnetický detektor SA-220

Optický detektor kouře SD-280

Detektor hořlavých plynů GS-133

Interiérová siréna SA-913

Venkovní siréna OS-365

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Termopohon ALPHA AA 0-10 V, ALPHA AA 0230 V, ALPHA AA 24 V

Teplotní senzory TC, TZ

Stmívatelný předřadník DIML

Datové ochrany DTNVEM 1/CIB

iNELS v PRAXI

52

53

54-55

56

57

58-59

60

61

62

64-65

66

67

68

68

70-71

69

69

69

72-73

75

76

76

77

77

78

78

79

79

81

82

84

85

86-87

5


iNELS SMART HOME SOLUTIONS

Představujeme Vám iNELS SMART HOME SOLUTIONS - nová zastřešující značka řešení

elektroinstalace, která zahrnuje jak elektroinstalaci bezdrátovou, tak sběrnicovou.

S ohledem na novou možnost kombinace obojího řešení jsme se rozhodli uvést

značku, která vystihne dynamiku, všestrannost, variabilitu, flexibilitu i inteligenci .

VYBERTE SI Z 20 PÁDNÝCH DŮVODŮ TY, KTERÉ ZPŘÍJEMNÍ ŽIVOT PRÁVĚ VÁM!

10 DŮVODŮ PROČ SE ROZHODNOUT

PRO SBĚRNICOVÝ SYSTÉM

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ideální řešení do novostaveb

dvouvodičová sběrnice (žádné stohy kabelů)

jednou nataženou sběrnici lze kdykoliv rozšiřovat

zabezpečovací systém, kombinace s detektory

vzdálená správa (pc, mobil, aplikace v telefonu)

imitace přítomnosti

regulace v závislosti na počasí

ekologie a úspory energií

trendy v ovládání jdou s Vámi

multimédia pod kontrolou, možno ovládat i přes televizi

10 DŮVODŮ PROČ SE ROZHODNOUT

PRO BEZDRÁTOVOU ELEKTROINSTALACI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

instalace bez bourání do zdí

kdykoliv přemístitelná – prvky nejsou vedeny drátem, ale vlnami

kdykoliv rozšířitelná – aktory i ovladače mohou narůstat geometrickou řadou

vhodná do stávajících elektroinstalací

variabilita ovládání – vypínač, klíčenka, dálkový ovladač, dotyková jednotka

centralizovaná kontrola – díky RF Touch

plánování na týden dopředu

kombinace s detektory – pohybu, kouře, otevření (oken/dveří)

skupinové ovládání – několik akcí jedním povelem

luxusní design, způsob provedení dotykové jednotky na zeď i do zdi


INFRASTRUKTURA SYSTÉMU

Satelit Meteostanice Klimatizace Tepelné čerpadlo

Videozóna 1

Videozóna 2

Převodník

RS485(232)/

ethernet

Gyroovladač

HDMI

RS232

iMM Client

Gyroovladač

Streamer

iMM Client

optik kabel

RS232

iNELS Touch Panel

iTP-B do zdi

Zesilovač

IP venkovní

kamera

IP vnitřní

kamera

Switch

Přenosný PC

(iPhone, iPAD,

Smart Phone)

Android

Wifi

iNELS Touch Tablet (Android)

iTP-T přenosný

Wifi

Internet

Wifi

Centrální jednotka

RF AP/USB

Pro komunikaci

s bezdrátovým

systémem

iMM Server

(úložiště dat)

Dveřní zámek

Dotyková

jednotka EST-2

Dveřní hláska

GSM

komunikátor

Ovládací dotyková

jednotka

PC/Notebook

Ovládání

osvětlení

4kanálový nástěnný

vypínač

Stmívání

světel

25.2 °C

Přehrávač

audiozóny

Digitální regulátor

teploty

Ovládání rolet,

žaluzií

Regulace

teploty

Dálkový ovladač

s OLED displejem

Router

Spínání

spotřebičů

4kanálový dálkový

ovladač

Spínací aktor Stmívací aktor Roletový aktor Teplotní aktor Detektory

BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ SBĚRNICOVÉ ŘEŠENÍ


INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

FUNKCE SYSTÉMU

Vzdálený přístup

- prostřednictvím internetu, PDA nebo SMS zpráv

Regulace vytápění a klimatizace

- v každé místnosti (okruhu vytápění) samostatně

- regulace teploty v závislosti na venkovním počasí

Ovládání venkovních rolet

- markýz, nebo také garážových vrat, posuvné brány, ...

Zabezpečovací systém

- sledování pohybu, upozornění při narušení objektu vloupáním

- prevence vzniku požáru rozpoznáním úniku plynu či kouře

Simulace přítomnosti

- automatické ovládání rolet v závislosti na čase, náhodné

spínání osvětlení

Ovládání světel

- světelné scény v závislosti na intenzitě okolního

osvětlení, na pohybu nebo na čase

Centrální ovládání

- vybraných světel, spotřebičů, vypnutí okruhu zásuvek

jedním stiskem tlačítka ovladače

Ovládání spotřebičů

- v závislosti na čase / teplotě / intenzitě osvětlení či

jiných přednastavených režimů můžete ovládat jakékoliv

spotřebiče, které jsou součástí systému iNELS

INTERIÉROVÉ OVLADAČE

Nástěnné tlačítkové ovladače WSB

- v 2, 4 nebo 8tlačítkovém provedení v designu LOGUS 90

nebo ELEGANT

Bezdrátové tlačítkové ovladače

- snadné a pohodlné ovládání na dálku

Pokojový termoregulátor

- pro ovládání vytápění či klimatizace

SOPHY jednotka pro ovládání hlasem

- a dálkovým ovladačem

Univerzální dálkový (IR) ovladač

Zabezpečovací klávesnice

- integrovaného zabezpečovacího systému

„Touch screen panel“ dotykový displej

- pro kompletní ovládání celého systému pomocí

programu iNELS Designer & Manager (IDM)

Ovládací jednotka s dotykovým displejem (EST-2)

- kompaktní a chytrý ovladač pro montáž do zdi.

EST-2 ovládá osvětlení, vytápění a žaluzie v místosti.

Provedení v designu LOGUS 90 .

MULTIMEDIA

Multimediální rozšíření systému iNELS dává bydlení v domě

nový rozměr. I do té nejobyčejnější elektroinstalace vdechuje

život. Ovládání domu nikdy nebylo snazší a zábavnější! iNELS

obsahuje centrální Úložiště dat přístupné všem Videozónám,

plány domu a místností s ovládacími ikonami, internetový prohlížeč,

máte dokonce přehled o aktuálním počasí. To vše na

nejpropracovanějším monitoru, jaký máte doma – Vaší televizi.

iNELS DESIGNER & MANAGER

Program pro komplexní přehled a ovládání všech spotřebičů,

které jsou součástí elektroinstalace. IDM umožňuje

přiřazení a nastavení různých funkcí jednotlivým ovladačům.

Můzete si přednastavit režim vytápění či ovládání

spotřebičů v závislosti na reálném čase, teplotě nebo

jiných událostech.


PŘÍNOSY SYSTÉMU iNELS

PŘÍNOSY OPROTI KLASICKÉ INSTALACI PRO ZÁKAZNÍKA:

Komfort

- stmívací funkce (postupný náběh/doběh, soft start, světelné scény)

- ovládání přes dotykový displej (zabudovaný ve stěně, kompletní přehled)

- ovládání běžným dálkovým ovladačem (například od Vaší TV nebo HIFI)

- ovládání hlasem (jednotka Sophy, která reaguje na hlasové povely)

- regulace teploty podle předem nastavených programů a to v každé místnosti

samostatně

- možnost ovládání přes mobilní telefon, počítač a internet

Automatizace

- funkce se provádí automaticky na základě určené veličiny (čas, teplota, úroveň

osvětlení, pohybu osob, síly větru ..)

- je možno vykonat několik funkcí na základě jednoho povelu nebo události

(např. při setmění iNELS zatáhne žaluzie, rozsvítí světla, zvýší pokojovou

teplotu a sepne televizi..)

- příchodové/odchodové funkce: po zadání kódu (nebo přečtení karty) na

klávesnici systém automaticky nastaví elektrické spotřebiče podle rozpoznaného

uživatele

Dohled

- systém Vás informuje o zvolené události/událostech SMS zprávou

- kdekoliv na světě, kde máte přístup na internet, se můžete ke svému domu

připojit a zkontrolovat nebo změnit stav

- integrovaný zabezpečovací systém může být propojen s bezpečnostní

agenturou

Bezpečnost

- alarm s rozšířenými funkcemi je součástí systému

- systém je vybaven vlastní klávesnicí, která může být ovládána kódem nebo

přístupovou kartou

- veškeré nastavení a přístupy jsou zaheslovány v několika úrovních

- ochrana domu při špatném počasí (žaluzie při silném větru nebo bouřce),

nečekaných událostech (poruchy v síti, přepětí, přetížení), živelných pohromách

(senzor zatopení, kouřový senzor)

- bioinstalace: vypnutí nepoužívaného elektrického okruhu (např.

ložnice při spánku)

- nastavení ideálních podmínek pro spánek Vašich dětí (postupné

zhasínání, příjemná teplota, hlídání pohybu - babysiting )

- dotykové části senzorů jsou napájené bezpečným napětím 24 V

Úspory

- součástí je regulace vytápění a/nebo klimatizace

- časové nebo časově omezené spínání

- regulace osvětlení (lze dosáhnout až 10 % úspor elektrické energie)

- závislé spínání (např. při soumraku, při nastavené teplotě …)

- blokování vybraných spotřebičů při vysokém tarifu elektroměru

- eliminace nechtěně zapnutých spotřebičů (např. při absenci pohybu

vypne světlo)

Design

- moderní design ovládacích tlačítek, termostatů, hlasových senzorů,

vypínačů a zásuvek – vše v provedení Elegant a LOGUS 90

- možnost kombinace v různých barvách a ve vícenásobných rámečcích

- dotykový displej – moderní příjemné zpestření Vašeho domu

Rychlost a doba instalace

- výrazně menší díky sběrnicové instalaci

- jednotky jsou instalovány a až poté oživovány

Operativnost změn a rozšíření

- v budoucnosti lze doplnit nebo zaměnit jednotky

- funkce lze měnit přes PC a to i vzdáleně (není nutný výjezd technika)

Využitelné prvky pro handicapované

- hlasové a dálkové ovládání pro imobilní

- zvukové zprávy pro nevidomé (jednotka Sophy reprodukuje předem

namluvené zprávy)

- jedním povelem lze provést několik akcí (pro nemohoucí)

- ovládání počítačem z jednoho místa (pro imobilní)

PŘÍNOSY OPROTI KLASICKÉ INSTALACI PRO SYSTÉMOVÉHO PARTNERA:

Není nutno znát přesné rozmístění a funkci spotřebičů

- instalaci lze začít ihned (bez provádějícího projektu) a připravit ji prakticky

univerzálně

- sběrnicová instalace po 2 drátech (rozvod po celém domě)

- jednotky se pak připojují na tuto sběrnici kdekoliv

- funkce jednotek se programují přes počítač

Úspora času a nákladů při montáži

- není nutno „tahat“ silové (tlusté) ovládací kabely k ovládacím vypínačům

- eliminace možných chyb při instalaci (záměna, či chybějící kabel)

Flexibilita

- jednotky lze kdykoliv postupně doplňovat (např. při rozšíření domu) bez

nutnosti sekání či bouracích prací

- jednotky lze zaměnit (silnější výstup, větší počet vstupů/výstupů)

- funkce jednotek lze jednoduše změnit v programu (i vzdáleně přes internet)

Servis

- systémový partner může mít vzdálený dohled přes internet

- vzdáleně lze provádět také diagnostiku poruch nebo změnu programu

... a v neposlední řadě

- zvýšení kvalifikace vlastní jako i zaměstnanců

- rozšíření možností, uplatnění na trhu, získání referencí

- náskok před konkurencí, příprava na budoucnost

- posílení prestiže firmy


SYSTÉM BEZDRÁTOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Systém bezdrátového ovládání iNELS RF Control představuje

jedinečné řešení elektroinstalace při rekonstrukci domu či

bytu nebo rozšiřování elektroinstalace. Instalace se provádí

jednoduše bez jakéhokoliv bourání či sekání do zdí. Jednotky

(aktory) se mohou instalovat přímo do vhodné instalační krabice,

do krytu osvětlení, rozvaděče a všude tam, kde Vám to

instalace dovoluje.

iNELS RF Control umožňuje bezdrátové ovládání elektrických

zařízení, spotřebičů, stmívání světel, ovládání rolet, žaluzií, garážových

vrat, příjezdové brány, krytu bazénu, spínání spotřebičů

v závislosti na čase, aj.

Co Vám přináší bezdrátové ovládání?

• Spínání spotřebičů či elektrických zařízení na dálku

• Stmívání světel, světelné scény

• Ovládání rolet, markýz, venkovních i meziokenních žaluzií

• Ovládání příjezdové brány, garážových vrat

• Ovládání je možné manuálně či automaticky

- dle stanoveného programu

• Spínání spotřebičů v závislosti na reakci použitých detektorů

• Reakce na (nežádoucí) otevření okna nebo dveří

• Reakce na pohyb osob (žádoucí i nežádoucí)

• Úspora energií díky regulaci osvětlení a vytápění

S iNELS RF Control nejste závislí na umístění vypínače např.

když přesouváte nábytek. Bezdrátový vypínač můžete přilepit

na sklo, připevnit na trám, či jen položit na noční stolek

a kdykoliv snadno přemístit.

Klíčenku - přenosný ovladač, budete mít vždy po ruce!

Ovládání světel z terasy a nebo otevírání garáže? Neni problém!

Univerzální vysílací modul převádí až 4 bezpotenciálové externí

vstupy (tlačítka) na RF signál a tím umožňuje připojení

do systému stávajících přístrojů: domovních vypínačů či tlačítek,

senzorů EZS (PIR, kouřový, dveřní detektor,...), zvonků,

apod.

Ochrana majetku a bezpečí. Záplavový, teplotní, požární

detektor či detektor úniku plynu dá pokyn aktoru, který zavře

přívod vody, plynu, spustí ventilaci, apod.

Montáž přijímačů (aktorů) do instalační krabice, pod stávající

vypínač, do krytu osvětlení a pod podhled nebo na DIN lištu

do rozvaděče.

Elegantní provedení nástěnných ovladačů v plastu, skle,

dřevě, kovu a žule.

Spínání

el. spotřebičů

DÁLKOVÝ OVLADAČ S DISPLEJEM

Stmívání

světel

Regulace

vytápění

Ovládání

klimatizace

Ovládání

rolet

Ovládání

detektorů

AŽ 200 m

DOSAH AŽ 200 m

DOSAH

FREKVENCE

FREKVENCE 868

868 MHz MHz

DESIGN

ELEGANTNÍ ELEGANTNÍ DESIGN

Špičkovým doplňkem systému iNELS RF Control je

dálkový ovladač s elegantním designem a OLED

displejem. Díky RF Pilot máte komfortní kontrolu nad

domácími zařízeními a spotřebiči.

Můžete si regulovat světla v celé domácnosti, a to nejen

jejich spínání, ale také stmívání. S RF Pilot jednoduše

zatáhnete a vytáhnete žaluzie, rolety i markýzy.

Režim Scény Vám umožňuje skupinové ovládání

přijímačů - jedním stisknutím tlačítka se vykoná více

povelů najednou.

RF Pilot komunikuje se všemi bezdrátovými prvky

systému RF Control.


OVLÁDACÍ DOTYKOVÁ JEDNOTKA

Provedení přístroje

RF Touch-B

pro montáž do

instalační krabice

RF Touch-W

pro montáž

na povrch

A MÁTE PŘEHLED...

RF Touch Vám nabízí kompletní kontrolu nad vytápěním,

spínáním elektrospotřebičů a zařízení, stmíváním světel,

ovládáním žaluzií. To vše s možností nastavení týdenního

programu, vše automaticky a bezdrátově. Ovládání se provádí

přes dotykový displej. RF Touch tvoří v kombinaci s dalšími

jednotkami ucelený bezdrátový systém iNELS RF Control.

BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ VAŠÍ ELEKTROINSTALACE

RFJA-12B

230 V RFJA-12B

230 V

RFSA-11B

RFDA-71B

RFJA-12B

24V DC

RFSTI-11B

VYTÁPĚNÍ

• ovládání topných zařízení (kotle, termohlavice 0-10 V...)

• regulace teploty v celém domě nebo jednotlivých místnostech zvlášť

• informace o venkovní teplotě (bezdrátový teplotní senzor) - terasy ...

• možnost nastavení vlastního programu vytápění na celý týden

• prázdninový režim přeruší nastavený topný režim v době Vaší dovolené

• korekci teploty v místnosti (v době topného režimu) provedete příkazem

digitálního termoregulátoru

STMÍVÁNÍ

• regulace intenzity světla (žárovky, halogenová svítidla s el. nebo vinutým

transformátorem, zářivky se stmívatelným předřadníkem 1-10 V)

• možnost vlastního pojmenování jednotlivých stmívaných okruhů

(např.: světla obývák)

• imitace „východu / západu slunce“ - světlo pozvolna nabíhá nebo

dobíhá po Vámi nastavený čas v rozmezí 2 s až 30 min

DETEKTORY

• RF Touch komunikuje s detektory - okenními, dveřními, pohybu..

• možnost kombinace se spínacími aktory

• máte dokonalý přehled o celém domě

SPÍNÁNÍ

• funkce slouží ke spínání osvětlení, zásuvek, elektrospotřebičů a zařízení

• přehledné ovládání díky možnosti vlastního pojmenování

• spínací hodiny umožňují sepnutí spotřebičů v závislosti na reálném

čase i ve Vaší nepřítomnosti (simulace přítomnosti osob, atd.)

• volba funkcí spínacího aktoru: sepnout/vypnout, impulsní relé, tlačíko,

zpožděný rozběh/návrat (čas nastavení zpoždění 2 s až 60 min)

ŽALUZIE

• ovládání žaluzií, markýz, rolet, garážových vrat, apod.

• ovládání žaluzií jednotlivě nebo hromadně

• nastavení samostatného časového programu doby vytažení/zatažení

• napájení žaluziových přijímačů je na 230 V i na 24 V DC

(meziokenní žaluzie, apod.)

RYCHLÉ OVLÁDÁNÍ

• slouží pro skupinové ovládání více aktorů jedním dotykem

• možnost vytvoření scény, kdy se po aktivaci například zatáhnou

žaluzie a světlo se přizpůsobí na Vámi zvolený jas


DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

NÁSTĚNNÉ OVLADAČE OSOBITÉHO DESIGNU!

Přístroje jsou přímo připojitelné na sběrnici CIB s možností kombinací ve vícenásobných rámečcích.

WSB2-20/G

Nástěnné tlačítko

2 funkce

WSB2-40/G

Nástěnné tlačítko

4 funkce

WMR2-11/G,

Čtečka karet

WTC-21/G

Nástěnný teplotní ovladač

SOPHY2/G

Hlasová jednotka

EST-2

Dotykový displej

DESIGN, KTERÝ NADCHNE

Luxus, osobitost, krása. Tak můžeme charakterizovat design

vypínačů, který Vás zaujme na první pohled. Vypínače, zásuvky

a příslušenství dostanete v plastovém provedení s

metalickým nástřikem, ovšem řadu LOGUS 90 charakterizují

především okouzlující a luxusní materiály: kov, pravé dřevo,

tvrzené sklo či mramor. Z těchto materiálů jsou zhotoveny

rámečky, které kombinujeme s plastovými kryty vypínačů či

zásuvek. Kryty jsou nabízeny v barvě čistě bílé a slonové kosti

a v nástřiku barvou jde pak o barvu perleťovou, ledovou,

hliníkovou a šedou. Odolnost barvy proti otěru a poškrábání je

přísně testována a výrobce garantuje desetiletou záruku stálosti

barvy při běžném používání. Kryty lze čistit i alkoholem

bez jakéhokoliv rizika. Není bez zajímavosti, že stejnou barvu

používá k nástřiku svých aut i Mercedes či BMW… Svou jednoduchostí,

designovou čistotou a mnoha různými variantami

krytů a rámečků se vypínače hodí do jakéhokoliv interiéru.

Standardně je v nabídce 24 kombinací. Vypínače vystihuje až

geometrická přísnost tvaru. Díky čtvercové souměrnosti všech

rámečků je navíc možné je instalovat jak v horizontální, tak

i vertikální pozici.

TŘICETILETÁ TRADICE VÝROBY

ELKO EP, spol. s r.o. je výhradním zástupcem portugalského výrobce Efapel pro tuto moderní řadu domovních vypínačů. Jejich

kvalita je prověřena nástrahami vlhkého a slaného vzduchu nejen doma v Portugalsku, ale i více než třicetiletou tradicí ve výrobě

elektroinstalačních prvků a distribucí po celém světě. Efapel je nejvýznamnější portugalská společnost se zaměřením na výrobu

produktů pro nízkonapěťové instalace, ochranné prvky pro elektrické panely, kabelové systémy, konektory, telekomunikační

panely a zvukové systémy. Byla založena v roce 1978 a nyní exportuje do 48 zemí světa.

KVALITA A BEZPEČNOST

Efapel nápaditě řeší design vypínače, ale také si dává záležet

na vnitřních částech. S kvalitou se setkáme nejen na pohledových

částech vypínače, tedy na krytech vypínačů, ale i v samotném

mechanismu vypínače. Elektroinstalatéři ocení přístroj

vyrobený z odolného a tvrdého plastu bez ostrých hran

pro bezpečnější manipulaci a instalaci. Navíc je mechanismus

sestrojen tak, aby při manipulaci zajistil úplnou izolaci Vašich

rukou od rizikových kovových částí. Krom vysoké životnosti

a odolnosti jsou vypínače hygienicky nezávadné a bezpečné

i pro nejmenší. O tom svědčí i řada certifikátů kvality, zejm. ty

relevantní pro Evropskou Unii – CE, včetně ROHS – REACH.


DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

ŘADA KLASICKÝCH VYPÍNAČŮ A ZÁSUVEK LOGUS 90

BASE AQUARELLA CRYSTAL METALLO ARBORE PETRA

plast metalické provedení sklo ušlechtilé kovy dřevo žula

BR - Bílá GE - Ledová CG - Sklo/Ledová TP - Titan/Perleťová FP - Buk/Perleťová GG - Žula/Ledová

MF - Slonová kost

PE - Perleťová

CP - Sklo/Perleťová IA - Inox/Hliníková JP - Třešeň/Perleťová GP - Žula/Perleťová

AL - Hliníková

CA - Sklo/Hliníková OP - Zlato/Perleťová MS - Mahagon/Šedá GA - Žula/Hliníková

IS - Šedá

CS - Sklo/Šedá

QS - Nikl/Šedá NA - Ořech/Hliník GS - Žula/Šedá

KRÁSNÉ,

NEOBYČEJNÉ

A LUXUSNÍ

US - Hliník/Šedá

Vypínače a zásuvky

v designu LOGUS 90 pro

klasickou elektroinstalaci

MECHANISMUS VYPÍNAČE

Vypínače vystihuje až geometrická přísnost tvaru. Díky

čtvercové souměrnosti všech rámečků je navíc možné je

instalovat jak v horizontální, tak i vertikální pozici. Kryty lze

snadno vyměnit místo starých vypínačů nebo zkrátka když

se vám zalíbí některá jiná kombinace. Ani montáž jednotlivých

dílů k sobě není obtížná. Přístroj je totiž opatřen čtyřmi

klipy tak, že rámeček do nich jednoduše zaklapne; není

nutné používat jiný systém uchycení. Tyto chytré klipy také

umožňují bezproblémový chod vypínače, i když zeď není

ideálně rovná. Ke zvládnutí nerovností pomáhá i tzv. plovoucí

hmatník. Do instalační krabice se přístroj dá upevnit

RS - Chrom/Šedá

klasicky šrouby, ale nabízí se i pohodlnější varianta: rozpěrky.

Další výhodou jsou bezšroubové svorky: dráty připojují

rychle a kvalitně bez nutnosti použít šroubovák. Hloubka

přístroje je pouze 20 mm, bez problémů se tedy do krabice

vejde. Zdvojené svorky na každém pólu umožňují vícenásobné

propojení mechanismu bez nutnosti použití dalších

svorek. Z čelní strany najdeme otvory pro elektrický test

funkčnosti přístroje – lze je pohodlně využívat bez demontáže

celého přístroje. Samozřejmě mimo základní typ, tedy

jednopólový spínač lze pořídit i dvoupólový (dvě funkce) či

třípólový (tři funkce).


SESTAVENÍ OVLADAČŮ

Příklad objednání vypínačů

Přístroj spínače Rámeček Base Kryt

Komplet Base

PŘÍSTROJ

např:

WSB2-40/G

EAN: 8595188131629

RÁMEČEK

obj. číslo: 909 . . T x x

např:

96910 TBR

= 1 rámeček, plast/ bílá

KRYT

obj. číslo: 90 . . . T x x

např:

96601 TBR

= kryt jednoduchý, bílá

KOMPLETNÍ PŘÍSTROJ

obj. čísla:

např: 8595188131629,

96910 TBR , 96601 TBR

přístroj, rámeček, kryt

SESTAVTE SI VLASTNÍ BAREVNÉ KOMBINACE EST-2!

Přístroj Rámeček Mezirámeček Zadní kryt Komplet

EST-2/B

Přístroj - Kód Rámeček Kód Mezirám. Kód Zadní kryt Kód

EST-2/B_2x3

EST-2/B_3x3

EST-2/B_3x4

EST-2/W_2x3

EST-2/W_3x3

EST-2/W_4x3

plast/bílá

plast/černá

plast/červená

sklo

kov/hliník

kov/nikl

kov/titan

AWH-

ABL-

ARE-

AGL-

AAL-

ANI-

ATI-

bílá

tmavě šedá

hliníková

(metalic)

perleťová

(metalic)

ledová

(metalic)

šedá

(metalic)

BWH

BDG

BAL

BPE

BIC

BMG

bílá

slonová

kost

světle šedá

tmavě šedá

Pouze pro

EST-W

-CWH

Příklad sestavení obj. kódu kompletu Vaší barevné kombinace:

-CIV

-CLG

-CDG

!

EST-2/W

EST-2/B pro montáž do zdi

černý rámeček, bílý mezirámeček, počet tlačítek 2x3

EST2/B_2X3- + ABL- + BWH =

EST2/B_2X3-ABL-BWH

EST-2/W pro montáž na povrch

černý rámeček, bílý mezirámeček, bílý zadní kryt, počet tlačítek 2x3

EST2/W_2X3- + ABL- + BWH + - CWH =

EST2/W_2X3-ABL-BWH-CWH

Jednotlivé části nelze zakoupit samostatně, komplety jsou dodávány již sestaveny!


DOMOVNÍ VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

HARMONICKÉ BARVY, NADČASOVÝ DESIGN, SPOLEHLIVÁ TECHNIKA

Moderní životní styl klade důraz na originalitu a promítá tyto trendy také na jednotlivé prvky architektury. U zrodu domovních spínačů

a zásuvek řady ELEGANT proto stál požadavek vyhovět individuálním potřebám zákazníků harmonicky barevně sladit jednotlivé

prvky interiéru do vyváženého a originálního celku. Barevnost detailů nenápadně, avšak významně působí na naši psychickou

i fyzickou kondici a ovlivňuje také výraz architektury a optické vnímání prostoru. Neobvyklé pojetí a způsob sestavování rámečků

řady ELEGANT umožňuje vytvořit ze 13 barev 85 základních barevných kombinací, které dodají každému interiéru nezaměnitelnou

atmosféru. Novinkou sortimentu jsou rámečky v barvách ušlechtilých materiálů - hliník, grafit, zlato a titan, které otvírají další cesty

k modernímu pojetí a eleganci.

Přístroje jsou přímo připojitelné na sběrnici CIB s možností kombinací ve vícenásobných rámečcích.

classic

colour

metallic

WSB2-20/E WSB2-40/E WSB2-80/E

medical

SOPHY2/E IART2-1/E IDRT2-1/E

aqua+

Boční pohled

Pohled na přistroj

WMR2-11/E

15


Videozóna 1 Videozóna 2 Videozóna 3

iNELS Touch Tablet

(iTP-T)

PS-100/iNELS

Napájecí zdroj s pevným

výstupním napětím

DC 27V a DC 12V,

stabilizovaný 100 W

Wifi

iMM Client iMM Client iMM Client

Gyroovladač Gyroovladač Gyroovladač

Přenosný PC

(iPhone, PDA)

Wifi

BPS2-02M

K impendančnímu oddělení

dvou větví sběrnice CIB

od zdroje napájecího napětí

Satelit

Switch

Zesilovač

Satelitní přijímač

CIB1, A

(32 jednotek)

CIB2, B

(32 jednotek)

TCL2

RS232

iMM Server

(úložiště dat)

Přehrávač

audiozóny

iNELS Touch Panel

(iTP-B)

CIB1, C

(32 jednotek)

CIB2, D

(32 jednotek)

GSM

IP venkovní

kamera

Wifi

TCL2

interní sběrnice

rozšíření až o 2 moduly

MI2-02M, tj. o dalších

2 x 64 jednotek

MI2-02M

Externí master sběrnice

umožňuje rozšíření počtu

připojených jednotek

k centrální jednotce

CU2-01M

PC/Notebook

GSM2-01

pro řízení a komunikaci se

systémem iNELS pomocí

povelů zasílaných v krátkých

SMS zprávách

CIB1, E

(32 jednotek)

CIB2, F

(32 jednotek)

IP

vnitřní

kamera

Dveřní hláska

17


SPÍNACÍ AKTORY

STMÍVACÍ AKTORY

PŘEVODNÍK

DIGITAL - ANALOG

PŘEVODNÍK

ANALOG - DIGITAL

JEDNOTKY VSTUPŮ

JEDNOTKY DO ROZVADĚČE

SA2-02M

Spínací

dvoukanálový

aktor

2 x přepínací

16A bezpotenc.

kontakt

SA2-04M

Spínací čtyřkanálový

aktor

4 x přepínací 16A

bezpotenc. kontakt

SA2-012M

Spínací dvanáctikanálový aktor

12 x spínací 8A

bezpotenciálový kontakt

DA2-22M

Stmívací

dvoukanálový aktor

2 kanály, 500 VA/ kanál

měření teploty

LBC2-02M

Stmívací dvoukanálový

aktor pro zářivky

s výstupy 1-10V,

2 kanály,2 x přepínací 16A

DIM-6

Stmívací jednokanálový aktor pro stmívání

žárovek a halogenových svítidel, pro R, L, C

zátěže modulově rozšířitelný až do 10 kVA

DIM6-3M-P

Rozšiřující výkonový modul

k DIM-6 o 1000 VA

DAC2-04M

Čtyřkanálový převodník

digital - analog

4 analogové napěťové

výstupy 0(1) - 10 V

ADC2-40M

Čtyřkanálový převodník

analog - digital

4 analogové vstupy se

společnou svorkou GND

rozlišení převodníku 14 bitů

IM2-140M

Jednotka vstupù pro připojení

spínačů, PIR, tlačítek, aj.

14 x spínací nebo rozpínací vstupy,

vyvážené vstupy IN1 - IN7

SA2-01B

Spínací jednokanálový

aktor

1 x spínací 16A

bezpotenc. kontakt

teplotní vstup

SA2-02B

Spínací dvoukanálový

aktor

2 x spínací 8 A bezpotenc.

kontakt

teplotní vstup

JA2-02B

Roletový (žaluziový)

aktor

2 x spínací 4A / 1000VA

pro AC3 materiál

konaktu AgSnO 2

JA2-02B/DC

Roletový (žaluziový)

aktor

2 x spínací s napěť.

do 24 V DC

LM2-11B

Stmívací jednokanálový aktor

1 kanál (250 VA)

1 ovládací vstup

pro zátěže R, L, C

DAC2-04B

Převodník digital - analog

4 analogové napěťové

výstupy 0(1) - 10 V

HC2-01B/AC

HC2-01B/DC

Ovladače termohlavic

pro řízení termohlavic

24 - 230 V AC nebo 24 V DC

IM2-20B, IM2-40B

Jednotka binárních vstupů s bezpotenc.

kontaktem, připojení 2 ( 4 zařízení)

2 (4) x spínací (rozpínací) vstupy

DO INSTALAČNÍ KRABICE

HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

POKOJOVÉ

TERMOREGULÁTORY

ELKO

SMART TOUCH

NÁSTĚNNÉ SKUPINOVÉ OVLADAČE

Sophy2/E

Sophy2-L/E

IART2-1/E

analogový termoregulátor

prac. teplota: 0.. +50 °C

IDRT2-1/E

digitální termoregulátor

prac. teplota: 0.. + 50°C

WSB2-20/E

2 kanál, design ELEGANT

WSB2-40/E

4 kanál, design ELEGANT

WSB2-80/E

8 kanál, design ELEGANT

WMR2-11/E

čtečka karet,

1x přepínací kontakt 8A

design ELEGANT

IM2-80B

Jednotka binárních

vstupů pro připojení

8 zařízení s bezpotenc.

kontaktem, 8 x spínací

nebo rozp. vstupy,

vyvážené vstupy

IN1 - IN5

TI2-40B

Jednotka teplotních

vstupů, 4 x vstup

na externí teplotní

senzor TC, TZ,

měření teploty:

-20.. + 100°C / 0.5°C

z rozsahu

ZABEZPEČOVACÍ

KLÁVESNICE

INTERIÉROVÉ PRVKY

Sophy2/G

Sophy2

multifunkční jednotka

IR vysílač / přijímač,

měření teploty

Sophy2-L/G

Sophy 2/L

multifunkční jednotka

(bez snímače hlasu)

IR vysílač / přijímač,

měření teploty

IDRT2-1/G

design LOGUS 90

EST-2

Univerzální dotykový ovladač pro řízení

funkcí systému iNELS, design LOGUS 90

WSB2-20/G

design LOGUS 90

WSB2-40/G

design LOGUS 90

WMR2-11/G

design LOGUS 90

WTC2-21/G

teplotní ovladač, 1x přep.

kontakt 16A, LOGUS 90

KEY2-01

klávesnice pro ovládání zabezpečovacího

systému a topení v rámci systému iNELS

www.inels.cz

17


L

pomocné relé,

cívka 230 V AC/5 mA

spínací kontakt

např. VS 116K

napájení externích

senzorů EZS - 12V DC

+

CIB A

-

+

CIB B

-

N

PS-100 / INELS

BPS2-02M

CU2-01M

GSM2-01

BPS2-02M

MODE

PSM1

PSM2

+

CIB C

-

Batt 12 V

Batt 12 V

Batt 12 V

Batt 12 V

+

CIB D

-

Rozšíření systému o další 2 sběrnice:

Napájecí zdroj

PS100/iNELS

Oddělovač sběrnice

BPS2-02M

Centrální jednotka

CU2-01M

GSM

komunikátor

Oddělovač sběrnice

BPS2-02M

Externí master

sběrnice MI2-02M

18


ZÁKLADNÍ PŘEHLED SYSTÉMOVÝCH JEDNOTEK iNELS

JMENOVITY

PROUD DI/

PŘÍSTROJ OZNAČENÍ PROVEDENÍ

DC

DI/

AC

AI RFID TI TR RO AO ROL RLC OSTATNÍ

CIB**

Centrální jednotka

CU2-01M 6M-DIN - 4 - - - - - - 1 - - - 2x PSM

Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje BPS2-01M 1M-DIN - - - - - - - - - - - - -

Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje BPS2-02M 3M-DIN - - - - - - - - - - - - -

Externí master sběrnice CIB

MI2-02M 1M-DIN 25 mA - - - - - - - - - - - -

GSM komunikátor

GSM2-01 3M-DIN - - - - - - - - - - - - SMS

Spínací dvoukanálový aktor

SA2-02M 1M-DIN 55 mA - - - 2 - - - 2 - - - -

Spínací čtyřkanálový aktor

SA2-04M 3M-DIN 100 mA - - - 4 - - - 4 - - - -

Spínací dvanáctikanálový aktor

SA2-012M 6M-DIN 50 mA - - - 12 - - - 12 - - - -

Spínací jednokanálový aktor

SA2-01B BOX 40 mA - - - - - 1 - 1 - - - -

Spínací dvoukanálový aktor

SA2-02B BOX 60 mA - - - - - 1 - 2 - - - -

Roletový aktor

JA2-02B BOX 60 mA - - - - - 1 - 2 - - - -

Roletový aktor

JA2-02B/DC BOX 60 mA - - - - - 1 2 - - - - -

Ovladač termohlavic

HC2-01B/AC BOX 20 mA - - - - - 1 1 - - - - -

Ovladač termohlavic

HC2-01B/DC BOX 20 mA - - - - - 1 1 - 1 - - 24 V / 250 mA

Stmívací dvoukanálový aktor

DA2-22M 3M-DIN 30 mA - 2 - 2 - 1 - - - - 2 -

Stmívací dvoukanálový aktor pro zářivky LBC2-02M 3M-DIN 60 mA - - - 2 - - - 2 2 - - -

Stmívací jednokanálový aktor

DIM-6 6M-DIN - - 1 1 2 - - - - - - 1 -

Rozšiřující výkonový modul pro DIM-6 DIM6-3M-P 3M-DIN - - - - - - - - - - - 1 -

Stmívací jednokanálový aktor

LM2-11B BOX 25 mA - 1 - - - 1 - - - - 1 -

Čtyřkanálový převodník digital-analog DAC2-04M 3M-DIN 50 mA - - - - - - - - 4 - - -

Čtyřkanálový převodník digital-analog DAC2-04B BOX 50 mA - - - - - 1 - - 4 - - -

Čtyřkanálový převodník analog-digital ADC2-40M 3M-DIN 50 mA - - 4 - - - - - - - - -

Jednotka binárních vstupů

IM2-140M 3M-DIN 25 mA 14 - - - - - - - - - - 12 V / 150 mA

Jednotka binárních vstupů

IM2-20B BOX 15 mA 2 - - - - 1 - - - - - 12 V / 75 mA

Jednotka binárních vstupů

IM2-40B BOX 15 mA 4 - - - - 1 - - - - - 12V / 75 mA

Jednotka binárních vstupů

IM2-80B BOX 15 mA 8 - - - - 1 - - - - - 12 V / 75 mA

Jednotka teplotních vstupů

TI2-40B BOX 25 mA - - - - - 4 - - - - - -

ELEGANT,

Multifunkční jednotka

SOPHY2

60 mA 4 - - 2 - 1* - - - - - IR, hlas, osvětlení

LOGUS 90

ELEGANT,

Multifunkční jednotka

SOPHY2-L

60 mA 4 - - 2 - 1* - - - - - IR, osvětlení

LOGUS 90

Analogový pokojový termoregulátor IART2-1 ELEGANT 20 mA - - - 2 - 1* - - - 1 - -

Digitální pokojový termoregulátor

IDRT2-1

ELEGANT,

20 mA - - - 4 - 1* - - - - - -

LOGUS 90

Ovládací jednotka s dotykovým displejem EST-2 LOGUS 90 - - - - - - - - - - - - -

Nástěnný ovladač

WSB2-20

ELEGANT,

25 mA - - - 2 - 1* - - - - - -

LOGUS 90

Nástěnný ovladač

WSB2-40

ELEGANT,

25 mA - - - 4 - 1* - - - - - -

LOGUS 90

Nástěnný ovladač

WSB2-80 ELEGANT 25 mA - - - 8 - 1* - - - - - -

Čtečka karet

WMR2-11

ELEGANT,

50 mA - - - 2 1 1* - 1 - - - -

LOGUS 90

Nástěnný teplotní ovladač

WTC2-21 WTC2-21 50 mA - - - 2 - 1,1* - 1 - - - -

Zabezpečovací klávesnice

KEY2-01

- 5 mA - - - 16 - - - - - - - -

TLAČÍTKA

* Vestavěný termosenzor

** Odběr proudu zatížení bez zatížení vestavěného napájecího zdroje

19


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

PŘÍKLADY TOPOLOGIE SBĚRNICE CIB

Lineární struktura

Stromová struktura

CU2-01M

Hvězdicová struktura

CU2-01M

CU2-01M

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM

Digitální vstupy

Analogové vstupy

DI/DC

DI/AC

K

TL

24 V DC

230V AC

kontakt externí

tlačítko vestavěné

Dvoustavové = Digitální

Spojité = Analogové

TI

AI

ROL

čidlo teploty

0 - 10 V, 4 -20 mA

otáčecí element

4

DI/AC

3M

1

TI

Vstupy

Provedení

4

RO

0

AO

Výstupy

Digitální výstupy

DO/DC

DO/AC

RO

TR

24 V DC

230V AC

reléový výstup

polovodičový

AO

TR

R,L,C

Analogové výstupy

0(1) - 10 V

230V AC, řízený

230V AC, řízený

20


P R O D U K T Y

i N E L S

Vysvětlivky k označení produktů

SA2-04M DA2-22M DAC2-04M IM2-20B

S

SWITCH (Spínací)

D

DIMMING (Stmívací)

D

DIGITAL (Digitální)

I

INPUT (Vstupní)

A

Aktuator (Aktor)

A

Aktuator (Aktor)

A

Analogue

M

Module

2

2. generace iNELS

2

2. generace iNELS

C

Converter

2

2. generace iNELS

-

-

2

2. generace iNELS

-

0

Počet vstupů

2

Počet vstupů

-

2

Počet vstupů

4

Počet výstupů

2

Počet výstupů

0

Počet vstupů

0

Počet výstupů

M

Modulové provedení

M

Modulové provedení

4

Počet výstupů

B

Box (do instalační

M

Modulové provedení

krabice)

WSB2-40

WTC2-21

W

WALL (Nástěnné)

W

WALL (Nástěnné)

S

Switch

T

Temperature

B

Button (Tlačítko)

C

Controller

2

2. generace iNELS

2

2. generace iNELS

-

-

4

Počet vstupů

2

Počet vstupů

0

Počet vstupů

1

Počet výstupů

Provedení

1M

provedení 1 modul

na lištu DIN

B

provedení

do instalační krabice

3M

provedení 3 modul

na lištu DIN

E

Elegant

provedení vypínačů

Elegant

6M

provedení 6 modul

na lištu DIN

G

LOGUS 90

provedení vypínačů

LOGUS 90

21


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

PRODUKTY iNELS

Systémové jednotky

CU2-01M, centrální jednotka

Základní prvek systému, Ethernet 10/100 Mbps, 2x sběrnice CIB, 1x RS232, 2x PSM control, 4x univerzální vstup, instalace na DIN lištu, 6-MODUL.

MI2-02M, externí master sběrnice CIB

Umožňuje rozšíření počtu připojených jednotek CU2-01M.

BPS2-01M, BPS2-02M, oddělovač sběrnice od napájecího zdroje

Jednotka slouží k impedančnímu oddělení sběrnice od zdroje napájecího napětí.

GSM2-01, GSM komunikátor

GSM brána pro komunikaci systému iNELS s mobilním telefonem GSM, RS232, instalace na DIN lištu, 3-MODUL.

SA2-02M, spínací dvoukanálový aktor

Spínací jednotka, 2x přepínací kontakt 16 A, LED signalizace stavu relé, ruční ovládání, instalace na DIN lištu, 1-MODUL.

SA2-04M, spínací čtyřkanálový aktor

Spínací jednotka, 4x přepínací kontakt 16 A, LED signalizace stavu relé, ruční ovládání, instalace na DIN lištu, 3-MODUL.

Vstupní jednotky Stmívací aktory Spínací aktory

SA2-012M, spínací dvanáctikanálový aktor

Spínací jednotka, 12x spínací kontakt 8A, LED signalizace stavu relé, ruční ovládání, instalace na DIN lištu, 6-MODUL.

SA2-01B, spínací jednokanálový aktor

Spínací jednotka, 1x spínací kontakt 16 A, teplotní vstup, montáž do instalační krabice.

SA2-02B, spínací dvoukanálový aktor

Spínací jednotka, 2x spínací kontakt 8 A, teplotní vstup, montáž do instalační krabice.

JA2-02B, JA2-02B/DC, roletový aktor

Spínací aktor pro ovládání a řízení žaluzií, rolet, markýz, 2x spínací kontakt 8 A, nebo 24V DC, teplotní vstup, montáž do instalační krabice.

HC2-01B/AC, HC2-01B/DC, ovladač termohlavic

Ovládací jednotka pro řízení termohlavic a pohonů. 1x tranzistorový spínací kontakt, DC verze 0 (1) - 10 V, 1x výstup, montáž do instalační krabice.

DA2-22M, stmívací dvoukanálový aktor

Stmívací, spínací jednotka, 2x kanály (500 VA/kanál), pro zátěže typu RLC 2 x 500 VA, 2x ovládací vstup, teplotní vstup, instalace na DIN lištu, 3-MODUL.

LBC2-02M, stmívací dvoukanálový aktor pro zářivky

Ovládací jednotka pro elektrické předřadníky, 2x přepínací kontakt 16 A, 2x analogový signál 1-10 V, LED signalizace stavu relé, ruční ovládání,

instalace na DIN lištu, 3-MODUL.

DIM-6, stmívací jednokanálový aktor

Stmívací jednotka, 1x kanál 2 000 VA, ovládání tlačítky, potenciometrem, signálem 0 - 10 V, iNELS - CIB.

DIM6-3M-P, rozšiřující výkonový modul pro DIM-6

Jednotka pro rozšíření připojitelné zátěže k jednotce DIM-6 o 1 000 VA.

LM2-11B, stmívací jednokanálový aktor

Stmívací, spínací jednotka, 1x kanál (250 VA), 1x ovládací vstup, teplotní vstup, montáž do instalační krabice.

IM2-140M, jednotka binárních vstupů

Vstupní modul, 14x IN-binární vstupy, instalace na DIN lištu, 3-MODUL.

IM2-20B, IM2-40B, IM2-80B, jednotky binárních vstupů

Vstupní modul, 2x/4x/8x IN-binární vstupy, teplotní vstup, do instalační krabice.

TI2-40B, jednotka teplotních vstupů

Jednotka pro připojení 4x senzor TC/TZ , montáž do instalační krabice.

22


ADC2-40M, čtyřkanálový převodník analog - digital

Převodník analogových signálů na sběrnici, 4x analogový vstup, instalace na DIN lištu, 3-MODUL.

Převodníky

DAC2-04B, převodník digital - analog

Převodník ze sběrnice na signál 0 (1) - 10 V, 4 kanály, teplotní vstup, montáž do instalační krabice.

DAC2-04M, čtyřkanálový převodník digital - analog

Převodník ze sběrnice na signál 0 (1) - 10 V, 4 kanály, instalace na DIN lištu, 3-MODUL.

ELAN - IR, převodník ethernet na IR kód

Převodník povelů z ETHERNET sítě na IR kód, 3 výstupy, podpora IR kódů na frekvenci 20-455 kHz.

RF iNELS/USB, Ovládací klíč

Převodník tvoří komunikační rozhraní a bránu mezi jednotkami, prvky systému RF Control a multimediální nástavbou iNELS iMM Client.

SOPHY2/E, SOPHY2-L/E, SOPHY2/G, SOPHY2-L/G, multifunkční jednotka

Hlasový modul, IR vysílač/přijímač, vestavěné měření teploty, světelný senzor, ovládací tlačítka, provedení Elegant nebo LOGUS 90 .

Nástěnné jednotky a ovladače

WSB2-20/E, WSB2-20/G

Dvoutlačítkový ovladač, vestavěný senzor teploty, 1x indikace 2 barevnou LED, provedení Elegant nebo LOGUS 90 .

WSB2-40/E, WSB2-40/G

Čtyřtlačítkový ovladač, vestavěný senzor teploty, 2x indikace 2 barevnou LED, provedení Elegant nebo LOGUS 90 .

WSB2-80/E

Osmitlačítkový ovladač, vestavěný senzor teploty, 4x indikace 2 barevnou LED, provedení Elegant.

WMR2-11/E, WMR2-11/G, čtečka karet

Čtečka bezkontaktních médií (čipových karet, klíčenek), 1x přepínací kontakt 8 A, dvoutlačítkový ovladač, provedení Elegant nebo LOGUS 90 .

WTC2-21/G, multifunkční teplotní ovladač

Nástěnný ovladač pro řízení el. vytápění, 1x přepínací kontakt 16 A, 1x teplotní vstup, vestavěný senzor teploty, dvoutlačítkový ovladač, provedení

LOGUS 90 .

IART2-1/E, analogový pokojový termoregulátor

Ovládací jednotka pro korekce okruhu vytápění v systému iNELS, provedení Elegant.

IDRT2-1/E, IDRT2-1/G digitální pokojový termoregulátor

Ovládací jednotka pro korekce okruhu vytápění v systému iNELS, provedení Elegant, LOGUS 90 .

Klávesnice Touch

EST-2, ovládací jednotka s dotykovým displejem

KEY2-01, zabezpečovací klávesnice

Ovládací jednotka pro o vládaní zabezpečovacího systému a některých dalších funkcí v systému iNELS.

23


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Centrální jednotka

CU2-01M

4 2

DI/DC PSM

6M

1

RO

EAN kód

CU2-01M 8595188136563

TECHNICKÉ PARAMETRY

V S T U P Y

Vstup:

V Ý S T U P Y

Výstup:

Počet připojených jednotek

(přímo na CU2-01M):

Možnost rozšíření přes

externí master sběrnice:

4x spínací nebo rozpínací proti GND (-)

2x PSM (monitorování napájení/stav AKU)

reléový výstup - NC/GND jen pro EZS

max. 64 (2x32)

od 128 na max.192 jednotek

(2x MI2-02M x 2 x 32)


Je mozkem celého systému iNELS a „prostředník“ mezi uživatelským programovým

prostředím a ostatními senzory a aktory připojenými na sběrnici.

K CU2-01M je možné přímo připojit až dvě sběrnice CIB, přičemž na každou sběrnici lze

připojit až 32 jednotek iNELS libovolného typu.

Další jednotky je možné připojit prostřednictvím rozšiřujících modulů

MI2-02M, které se připojí k CU2-01M na sběrnici TCL2.

PSM - kontrola napájení systému - síťové napětí a stav záložních akumulátorů.

Při výpadku napájecího napětí jsou všechna data a čas zálohovány min. 72 hodin.

Konektor RJ45 Ethernet portu se nachází na čelním panelu jednotky, rychlost přenosu

je 10 nebo 100 Mbps.

U CU2-01M je možno využít i 4 bezpotenciálových vstupů pro připojení externích

ovladačů (tlačítka, vypínače, senzory, detektory atd).

CU2-01M disponuje displejem, který zobrazuje stav jednotky a funkční

tlačítko - MODE při stisknutí a přidržení řídící jednotka zobrazí nastavení komunikace

- IP adresa, maska, brána.

CU2-01M v provedení 6-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu

EN60715.

Doporučení pro instalaci iNELS:

- Použijte kabel - 2170240 UNITRONIC BUS EIB 2x2x0.8 4000 V (Lapp kabel) –

pozn. pro použití kladení v souběhu se silovým vedením

- Použijte kabel - 1591501 J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 800V (Lapp kabel)

pomocné relé,

cívka 230V AC/5 mA

spínací kontakt

např. VS 116K

napájení externích

senzorů EZS - 12V DC

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Systémová sběrnice:

Indikace provozního stavu jednotky:

Indikace komunikace ETH:

Indikace závažné chyby CU2-01M:

Komunikační rozhraní:

Vnitřní paměť:

Přednastavená IP adresa:

2 x CIB (max. 2x550m)

TCL2 (max. 300 m)

zelená LED - blikající

zelená LED - blikající

červená LED

RS 232, ethernet port 10/100 Mbps (RJ45)

4 MB Flash

defoult 192.168.1.1 (lze zobrazit tlačítkem na displeji)

L

N

PS-100 / INELS

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Indikace napájecího napětí:

Zálohování paměti:

27 V DC/110 mA

zelená LED RUN

vestavěný Li-Ion akumulátor(500 hodin)

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

max. 2.5 mm 2 /1.5 mm 2 s dutinkou

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

-20 .. +55 °C

Skladovací teplota:

-25 .. +70 °C

Elektrická pevnost:

dle EN 60950

Stupeň krytí:

IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči

Kategorie přepětí:

II.

Stupeň znečištění:

2

Pracovní poloha:

libovolná

Instalace:

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

Provedení:

6-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

90 x 105 x 65 mm

Hmotnost:

250 g

Napájecí zdroj

PS-100/iNELS

24


Konfigurace jednotky a tím i celého systému se provádí

přes rozhraní Ethernet, prostřednictvím konfiguračního

software iNELS Designer and Manager (dále IDM), který je

určen pro operační systém MS Windows, XP, W7.

CU2-01M lze vzdáleně konfigurovat a ovládat i přes

internet (pokud je jednotka prostřednictvím sítě LAN na

internet napojena).

Pomocí vestavěného webserveru v CU2-01M je možné

vzdálené ovládání uživatelských funkcí přes internetový

prohlížeč (PC, PDA).

Prostřednictvím software v IDM se nabízí široká možnost

programování funkcí.

Prostřednictvím CU2-01M je možné vzdáleně upgradovat

firmware připojených jednotek na sběrnici a MI2-02M.

Dodávaný software:

Tvorba vizualizace: IDM.

Programování, konfigurace, ovládání, dohled: IDM.

K dispozici je také SCADA/HMI systém Reliance a OPC

server.

Sběrnice TCL2 může mít max. délku 300 m (metalický

kabel – kroucený pár), platí pro ní zásady pro sběrnici RS-

485 (liniová topologie).

Záložka v IDM

Zapojení

+

-

+

-

CIB A

CIB B

RS 232 k GSM2-01

BPS2-02M

CU2-01M

BPS2-02M

MODE

PSM1

PSM2

Batt 12 V

Batt 12 V

reléový

výstup

NC/GND

pro EZS

+

CIB C

-

+

CIB D

-

Rozšíření systému o další 2 sběrnice:

Oddělovač sběrnice

BPS2-02M

Centrální jednotka

CU2-01M

Oddělovač sběrnice

BPS2-02M

Externí master

sběrnice MI2-02M

25


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Oddělovač sběrnice od napájecího zdroje

BPS2-01M, BPS2-02M

BPS2-01MSlouží k impedančnímu oddělení sběrnice CIB od zdroje napájecího napětí.

BPS2-02M umožňuje připojení a dobíjení záložních akumulátorů které mohou

zálohovat jak napájení CU2-01M, tak i všechny jednotky na připojených

sběrnicích CIB systému iNELS (BPS2-01M neumožňuje připojení a dobíjení

záložních akumulátorů).

1M
U BPS2-02M je k dispozici přímý výstup napájecího napětí pro CU2-01M a její

periferie.

Výstupy jsou opatřeny elektronickou ochranou a jsou indikovány LED na čelním

panelu.

Na předním panelu je umístěna LED dioda informující o napětí na svorkách CIB.

EAN kód

BPS2-01M 8595188131056

TECHNICKÉ PARAMETRY

BPS2-02M

V S T U P Y

Vstup pro AKU/dobíjecí proud:

V Ý S T U P Y

Výstupní napájení:

Výstupní napájení sběrnice CIB:

BPS2-01M

x

x

1x 27 V DC/1A

BPS2-02M

24 V/2A

27 V DC/1A

2 x 27 V DC/1A

3M

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Indikace stavu napětí na svorkách:

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

1x CIB

2 x CIB

27 V DC/5 mA 27 V DC/15 mA

1 x zelená LED 5 x zelená LED

max. 2.5 mm 2 /1.5 mm 2 s dutinkou

EAN kód

BPS2-02M 8595188131032

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči

II.

2

libovolná

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

Provedení:

1-MODUL

3-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90x17.5x64 mm

57 g

90x52x65 mm

100 g

26


Zapojení BPS2-01M

Zapojení BPS2-02M

+

-

CIB

výstupní napájecí

napětí pro CU2-01M

nebo GSM2-01M

GND

+ 27V

+

-

+

-

CIB1 (32 jednotek)

CIB2 (32 jednotek)

BPS2-01M

BPS2-02M

GND

+ 27V

vstupní napájecí napětí z

PS-100/iNELS

vstupní napájecí

napětí PS-100/iNELS

+ 27V

GND

záložní akumulátor 24V

Záložka v IDM

27


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Externí master sběrnice CIB

MI2-02M


Umožňuje rozšíření počtu připojených jednotek k centrální jednotce CU2-01M

o 64 jednotek.

1M


K MI2-02M je možné přímo připojit až dvě sběrnice CIB, přičemž na každou sběrnici lze

připojit až 32 jednotek libovolného typu.


K jedné centrální jednotce lze připojit až 2 moduly MI2-02M prostřednictvím

systémové sběrnice TCL2.


Ve spojení s CU2-01M lze tak dosáhnout maximální kapacity sběrnice iNELS

až 192 jednotek.


Ve spojení s CP-1000 lze dosáhnout maximální kapacity sběrnice iNELS

až 320 jednotek.


Adresa MI2-02M se nastavuje otočným přepínačem a je v rámci sběrnice TCL2

jedinečná.

EAN kód

MI2-02M 8595188136624

GND

TCL2 -

TCL2 +

Zapojení

Pro napájení sběrnic CIB je nutno použít oddělovací člen BPS2-02M (BPS2-01M),

MI2-02M je napájen přímo ze sběrnice CIB1.

Signalizace stavu každé sběrnice (chod, chyba) je signalizován dvoubarevnou

LED diodou na čelním panelu modulu.

V případě, že se jedná o poslední MI2-02M na systémové sběrnici TCL2, je nutno

zakončit vedení odporem 120 Ω

MI2-02M v provedení 1-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu EN60715.

TECHNICKÉ PARAMETRY

zakončovací rezistor

120 Ω

V Ý S T U P Y

Počet připojených jednotek:

max. 64 (2x32)

BPS2-02M

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Systémová sběrnice:

Indikace provozního stavu

sběrnice:

Indikace chyby na sběrnici:

Délka vedení sběrnice CIB:

Délka vedení sběrnice TCL2:

2 x CIB

TCL2

zelená LED

červená LED

max 1100 m (2x550 m)

max 300 m

od PS-100/iNELS + 27V

GND

Batt 12 V

Batt 12 V

+

- CIB1

+

CIB2

-

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

27 V DC/25 mA, ze sběrnice CIB

max. 2.5 mm 2 /1.5 mm 2 s dutinkou

Okno správce jednotek software IDM

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči

II.

2

libovolná

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

1-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90 x 18 x 65 mm

75 g

28


GSM2-01

GSM komunikátor

Je určen pro komunikaci se systémem iNELS pomocí povelů zasílaných v krátkých SMS

zprávách mobilním telefonem GSM.

Prostřednictvím GSM2-01 a mobilního telefonu lze SMS zprávami systém ovládat

a naopak ze systému získávat informace o jeho stavu a aktuálních událostech.

Prostřednictvím software IDM může GSM2-01 obsluhovat 32 telefonních čísel,

48 odchozích zpráv o max. délce 20 znaků a 32 příchozích SMS o max. délce 20

znaků. Dále může obsluhovat 32 aktivních příchozích SMS o max. délce 20 znaků.

GSM2-01 může prostřednictvím software IDM vytočit definovaná čísla, zvonit

20 s a položit. Může také vykonávat akce na příchozí volání.

GSM2-01 může sloužit také jako přenašeč SMS zpráv při narušení objektu či poplachu

na bezpečnostní agenturu.

GSM2-01 pracuje v pásmech 850, 900 i 1800, 1900 MHz (tzv. quad-band).

SIM karta se do jednotky vkládá po odejmutí čelního panelu.

GSM2-01 se připojuje přímo k řídící jednotce CU2-01M přes sériové rozhraní RS232.

3M

EAN kód EAN kód

GSM2-01 8595188131063Součástí dodávky je externí magnetická anténa (kabel 3m, zisk 5dB), která

se připojuje na konektor RSMA (F) na předním panelu.

GSM2-01 v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu

EN60715.

TECHNICKÉ PARAMETRY

k CU2-01M TxD

- RS 232(1) RxD

GND

+ 27V

Zapojení

K O M U N I K A C E

Komunikační rozhraní:

Typ použitého GSM modulu:

GSM síť:

Počet informačních SMS:

Počet přednastavených čísel:

Indikace přenosu:

RS232, pro komunikaci s CU2-01M

Wireless Module MC39i

Quad-band 850, 900 a 1800,1900 Mhz

max. 80 (48+32)

max 32

červená LED

EAN kód

AN-E 859415759012

GSM2-01

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Indikace napájecího napětí:

27 V DC/250 mA

zelená LED

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

max. 2.5 mm 2 /1.5 mm 2 s dutinkou

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči

II.

2

libovolná

na DIN lištu EN 60715

3-MODUL

Záložka v IDM

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90 x 52 x 65 mm

128 g

29


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Napájecí zdroj

PS-100/iNELS

1

TI/ROL

ELEGANT 6MSpínaný stabilizovaný napájecí zdroj.

Slouží k napájení řídících automatů v rámci inteligentní elektroinstalace Inels.

Využití v oblasti MaR (měření a regulace).

Výstupní napětí je galvanicky odděleno od sítě.

Napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 27V a DC 12V, stabilizovaný

100 W.

Zdroje 12V a 27V mají společnou svorku GND.

Při úplném zkratu je výstup odpojen.

Výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou.

Napájecí napětí: AC 230 V.

PS-100/iNELS v provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče,

na DIN lištu EN60715.

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

PS - 100/iNELS 8595188131568

V S T U P

Napájecí napětí:

Tolerance napájecího napětí:

Příkon naprázdno:

Příkon při maximální zátěži:

Jištění:

AC 230V / 50-60Hz

-20% +10%

max. 6VA / 1W

max. 195VA / 118W

tavná pojistka T3.15A

V Ý S T U P

Výstupní napětí DC/max. proud:

Tolerance výstupního napětí:

Zvlnění výstupního napětí:

- naprázdno

- max. zatížení

Účinnost:

Elektronická pojistka:

Časová prodleva po připojení:

27.2V / 3.7A

12.2V / 0.3.A

+/-2%

27.2V 12.2V

55mV 100mV

5mV

50mV

cca 82%

proti zkratu, proudovému a teplotnímu

přetížení

max 0.5s

D A L Š Í Ú D A J E

El. pevnost vstup-výstup:.

Indikace výstupu:

Svorkovnice:

Pracovní vlhkost vzduchu:

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

Rozměry:

Hmotnost:

Normy:

4kV

zelená LED

max. 1x2.5 mm 2 /2x1.5 mm 2 ,

s dutinkou 1x1.5mm 2

20 .. 90 % RH

-20 .. +40 °C

-40 .. +85 °C

IP20 přístroj, IP40 se zákryt.v rozvad.

II.

2

libovolná, optimálně svislá

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

6-MODUL

90 x 105 x 65 mm

371 g

EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN 55022/B,

EN 61558-2-17

30


POZNÁMKY

31


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Spínací dvoukanálový aktor

SA2-02M


Jsou určeny pro spínání nejrůznějších spotřebičů a zátěží bezpotenciálovým kontaktem.

1M

2

RO/ACSA2-02M obsahuje 2 nezávislá relé s přepínacím bezpotenciálovým kontaktem.

Maximální zatížitelnost kontaktu je 16 A/4000 VA/AC1.


Každý z výstupních kontaktů je samostatně ovladatelný a adresovatelný.


LED diody na předním panelu signalizují stav každého výstupu.


Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu lze měnit stav kontaktu jednotlivých

relé manuálně a pro každé relé samostatně.

EAN kód

SA2-02M 8595188131209

ZapojeníSA2 jsou standartně dodávána ve variantě materiálu kontaktu AgSnO 2

, na zakázku je

možno dodat s kontaktem AgNi (použití kontaktů viz tabulka zátěží str. 63-64).

SA2-02M v provedení 1-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče,

na DIN lištu EN60715.

CIB +

CIB -

TECHNICKÉ PARAMETRY

25 2 6 28

V Ý S T U P Y

Výstup:

Spínané napětí:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Izolační napětí mezi reléovými

výstupy a vnitřními obvody:

Izolační napětí mezi jednotlivými

reléovými výstupy RE1-RE2:

Minimální spínaný proud:

Frekvence spínání bez zátěže:

Frekvence spínání se jm. zátěží:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost AC1:

Indikace výstupu:

2x přepínací 16 A/AC1

250 V AC1, 24 V DC

4000 VA/AC1, 384 W/DC

30 A/


SA2-04M

Spínací čtyřkanálový aktor


Jsou určeny pro spínání nejrůznějších spotřebičů a zátěží bezpotenciálovým kontaktem.SA2-04M obsahuje 4 nezávislá relé s přepínacím bezpotenciálovým kontaktem.

Maximální zatížitelnost kontaktu je 16 A/4000 VA/AC1.

3M

4

RO/AC


Každý z výstupních kontaktů je samostatně ovladatelný a adresovatelný.


LED diody na předním panelu signalizují stav každého výstupu.


Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu, lze měnit stav kontaktu jednotlivých

relé manuálně a pro každé relé samostatně.


SA2 jsou standartně dodávána ve variantě materiálu kontaktu AgSnO 2

, na zakázku je

možno dodat s kontaktem AgNi (použití kontaktů viz tabulka zátěží str. 63-64).

EAN kód

SA2-04M 8595188131223


SA2-04M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu

EN60715.

Zapojení

TECHNICKÉ PARAMETRY

CIB +

CIB -

V Ý S T U P Y

Výstup:

Spínané napětí:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Izolační napětí mezi reléovými

výstupy a vnitřními obvody:

Izolační napětí mezi jednotnými

reléovými výstupy RE1-RE4:

Minimální spínaný proud:

Frekvence spínání bez zátěže:

Frekvence spínání se jm. zátěží:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost AC1:

Indikace výstupu:

4 x přepínací 16 A/AC1

250 V AC1, 24 V DC

4000 VA/AC1, 384 W/DC

30 A/


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Spínací dvanáctikanálový aktor

SA2-012M


Je určen pro spínání nejrůznějších spotřebičů a zátěží.

6M

12

RO/ACSA2-012M obsahuje 12 nezávislých relé se spínacím bezpotenciálovým kontaktem s

tím, že každá čtveřice relé spíná stejný potenciál.

Maximální zatížitelnost kontaktu je 8 A/2000 VA/AC1.


Každý z výstupních kontaktů je samostatně ovladatelný a adresovatelný.


LED diody na předním panelu signalizují stav každého výstupu.


Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu lze měnit stav kontaktu jednotlivých

relé manuálně a pro každé relé samostatně.

EAN kód

SA2-012M 8595188131513


SA2 jsou standartně dodávány ve variantě materiálu kontaktu AgSnO 2

, na zakázku

je možno dodat s kontaktem AgNi (použití kontaktů viz tabulka zátěží str. 63-64).

CIB +

CIB -

L

AC 230 V

N

Zapojení

COM3


SA2-012M v provedení 6-MODUL je určeny pro montáž do rozvaděče, na DIN

lištu EN60715.

TECHNICKÉ PARAMETRY

COM1

1

COM1 18

5

COM2 58

9

COM3 98

COM2

V Ý S T U P Y

Výstup:

Spínané napětí:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Izolační napětí mezi reléovými

výstupy a vnitřními obvody:

Izolační napětí mezi jednotnými

reléovými výstupy RE1-RE4;

RE5-RE8; RE9-RE12:

Max. proud jednou společnou svorkou:

Minimální spínaný proud:

Frekvence spínání bez zátěže:

Frekvence spínání se jm. zátěží:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost AC1:

Indikace výstupu:

12 x spínací 8 A/AC1

250 V AC1, 30 V DC

2000 VA/AC1, 240 W/DC

20 A/


SA2-01B, SA2-02B

Spínací aktory
Jsou určeny pro spínání nejrůznějších spotřebičů a zátěží bezpotenciálovým

kontaktem.

SA2-01B obsahuje 1 relé se spínacím bezpotenciálovým kontaktem, maximální

zatížitelnost kontaktu je 16 A/4000 VA/AC1.

SA2-02B obsahuje 2 relé se spínacím bezpotenciálovým kontaktem, maximální

zatížitelnost kontaktu je 8 A/2000 VA/AC1.

Výstupní kontakty jsou samostatně ovladatelné a adresovatelné.

LED dioda na předním panelu signalizuje stav výstupního kontaktu.

SA2 jsou standardně dodávány ve variantě materiálu kontaktu AgSnO 2

, na zakázku je

možno dodat s kontaktem AgNi (použití kontaktů viz tabulka zátěží str. 63-64).

SA2-01B, SA2-02B v provedení B jsou určeny pro montáž do instalační krabice.

TECHNICKÉ PARAMETRY

V S T U P Y

Měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

V Ý S T U P Y

Výstup:

Spínané napětí:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Izolační napětí mezi reléovými

výstupy a vnitřními obvody:

Izolační napětí mezi jednotlivými

reléovými výstupy RE1-RE2:

Minimální spínaný proud:

Frekvence spínání bez zátěže:

Frekvence spínání se jm. zátěží:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost AC1:

Indikace výstupu:

SA2-01B

SA2-02B

ANO, vstup na externí teplotní senzor TC/TZ

-20 .. +100°C; 0.5°C z rozsahu

1x spínací 16 A/AC1 2 x spínací 8 A/AC1

250 V AC1, 24 V DC

4000 VA/AC1, 384 W/DC 2000 VA/AC1, 192 W/DC

30 A/


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Roletový (žaluziový) aktor

JA2-02B


JA2-02B, JA2-02B/DC

Je určen pro ovládání pohonů rolet, žaluzií, markýz, garážových vrat, vjezdových bran,

apod.

B

2

RO/AC

1

TIOvládá elektrické pohony, které jsou řízeny ve dvou směrech a mají zabudovaný

koncový spínač.

JA2-02B/DC ovládá elektrické pohony s napájecím napětím do 24 V DC, kde směr

otáčení pohonů je řízen změnou polarity napětí motoru. Jednotka je vybavena

teplotní a nadproudovou pojistkou proti přetížení výstupů.


JA2-02B obsahuje dvě nezávislá relé, z nichž každý výstup je samostatně

z IDM ovladatelný a adresovatelný. Vnitřní zapojení kontaktů relé zamezuje

sepnutí napětí do výstupů UP a DOWN současně.

EAN kód

JA2-02B 8595188131681


Stav jednotky indikuje zelená LED dioda RUN na předním panelu:

- je-li připojeno napájecí napětí a jednotka není řízena po sběrnici CIB,

svítí LED RUN nepřetržitě.

- je-li připojeno napájecí napětí a jednotka je řízena po sběrnici CIB,

LED RUN bliká.

JA2-02B/DCStav výstupních kontaktů UP/DOWN ( / ) indikuje LED UP/DOWN ( ):

- je-li sepnut kontakt UP, ( ) svítí LED dioda červeně (oranžově).

- je-li sepnut kontakt DOWN, ( ) svítí LED dioda zeleně.

Vstup pro teplotní senzor TC/TZ (více informací o senzorech viz příslušenství).

B

2

TR/DC

1

TIMaximální zatížení kontaktu relé JA2-02B je 4A/1000VA pro kategorii AC3 (motory

elektrických pohonů), materiál kontaktu je AgSnO 2

.

JA2-02B i JA2-02B/DC je určeny pro montáž do instalační krabice.

EAN kód

JA2-02B/DC 8595188131674

Záložka v IDM

36


TECHNICKÉ PARAMETRY

Zapojení JA2-02B

V S T U P

Teplotní vstup pro měření teploty:

Rozsah / přesnost měření teploty:

JA2-02B

JA2-02B/DC

vstup na externí teplotní senzor

TC/ TZ; viz. příslušenství

-20 .. +100°C / 0.5°C z rozsahu

CIB +

CIB -

teplotní senzor TC/TZ

V Ý S T U P

Izolační napětí mezi výstupy

a vnitřními obvody:

Minimální spínaný proud:

Počet kontaktů:

Jmenovitý proud:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Spínané napětí:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost:

Indikace výstupu UP, ( ) :

Indikace výstupu DOWN, ( ) :

3.75 kV, SELV dle EN 60950

100 mA x

2 x spínací (AgSnO 2

) x

4 A / AC3 0.85A*

1000 VA/ AC3 x

5 A / < 3s 1.5 A / < 3s

max. 250 V AC

12 - 24 V DC

1 x 10 7 x

1 x 10 5 x

červená (oranžová) LED

zelená LED

napájecí napětí motorů

K O M U N I K A C E

M

Instalační sběrnice:

CIB

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Indikace stavu jednotky:

27 V DC/60mA, ze sběrnice CIB

zelená LED RUN

P Ř I P O J E N Í

Datové:

svorkovnice 0.5 - 1 mm 2

Silové:

3 x vodič CY 4 x vodič CY

průřez 0.75 mm 2

Zapojení JA2-02B/DC

D A L Š Í Ú D A J E

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Účel řídícího zařízení:

-20..+50°C

-30..+70°C

IP30

provozní řídící zařízení

CIB +

CIB -

teplotní senzor TC/TZ

Konsrukce řídícího zařízení:

samostané řídící zařízení

Charakteristika automat. působení:

1.B.E

Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:

FR-0

Kategorie (imunita) protirázům:

třída 2

Jmenovité impulsní napětí:

2.5 kV

Kategorie přepětí:

II.

Stupeň znečištění:

2

Pracovní poloha:

libovolná

Instalace:

do instalační krabice

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměr:

Hmotnost:

49 x 49 x 21 mm 49 x 49 x 13 mm

45 g 32 g

* Maximální doba výstupů se jmenovitým proudem 0.85A je po dobu 10 min,

poté je aktivována tepelná ochrana výstupů. Se zmenšujícím se proudem

se tato doba prodlužuje.

M

napájecí napětí

motorů

37


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Ovladač termohlavic

HC2-01B

HC2-01B/ACJednotky HC2-01B jsou určeny pro ovládání termohlavic radiátorů, ohřívačů, (kde

se ovládá topné médium) a v provedení B jsou určeny pro montáž do instalační krabice.

Vyrábí se ve 2 variantách:

1

TI

B

1

TR/AC


HC2-01B/AC

- je určen pro spínání termohlavic 0/1 v rozsahu napětí 24-230V AC.

- spínaný proud HC2-01B/AC nesmí přesáhnout hodnotu 0.15 A.

- HC2-01B/AC je vybaven vstupem pro měření teploty pomocí senzorů TC, TZ.

EAN kód

HC2-01B/AC 8595188131520


HC2-01B/DC

- je určen pro spínání termohlavic s napájecím napětím 24V DC, nebo s řízením

termohlavice signálem 0 -10V.

- pro napájení HC2-01B/DC je možné využít napěťového výstupu +24V DC (s ohledem

na proudové zatížení sběrnice CIB).

HC2-01B/DC

- používá se také pro regulaci a řízení dalších zařízení, které mohou být tímto signálem

ovládány (servo pohony, prvky měření a regulace a jiné).

- HC2-01B/DC je vybaven teplotním vstupem.

1

TR/DC

1

TI

B

1

AO

EAN kód

HC2-01B/DC 8595188131322

Záložka v IDM

38


TECHNICKÉ PARAMETRY

HC2-01B/AC

HC2-01B/DC

Měření teploty:

ANO, vstup na externí teplotní senzor, TC/TZ

Rozsah a přesnost měření teploty: -20 .. +100°C, 0.5°C z rozsahu

Napěťový výstup/max.proud:

x

0-10 V/10 mA

Výstup (napájení 24V DC

pro termohlavice):

x

24V DC 250mA

Tranzistorový výstup:

Optmos relé

Max. spínané napětí:

250 V AC 30 V AC

Max. proud zátěže:

0.15 A / 250V AC 0.5 A

Odpor o sepnutém stavu:

x

0.34 Ω

Rychlost sepnutí/rozepnutí:

0.5 cyklu 5/3 ms

Frekvence spínaného napětí: 20-500 Hz x

Spínání v nule:

Ano

x

Galvanické oddělení mezi

výstupem a vnitřními obvody:

Ano

x

Izolační napětí mezi výstupem 3.75 kV,

a vnitřními obvody:

SELV dle EN 60950

x

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Indikace stavu jednotky:

CIB

zelená LED RUN

CIB +

CIB -

Zapojení HC2-01B/AC

teplotní senzor TC/TZ

Type 0/1

24 -230V AC

24-230V AC

L

N

termohlavice

24 - 250V AC

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Jmenovitý proud jednotky při plném

zatížení výstupu 24V DC:

P Ř I P O J E N Í

27 V DC/20 mA, ze sběrnice CIB

27V DC/až 270mA,

x

ze sběrnice CIB

CIB +

CIB -

teplotní senzor TC/TZ

Zapojení HC2-01B/DC

CIB +

CIB -

teplotní senzor TC/TZ

Svorkovnice:

Výstupy:

0.5 - 1 mm 2

2 x kabel CY 5 x kabel CY,

průřez 0.75mm 2 , délka 90mm

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Účel řídícího zařízení:

Konsrukce řídícího zařízení:

Charakter. automatického působení:

Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:

Kategorie (imunita) protirázům:

Jmenovité impulsní napětí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

-20 .. +55°C

-30 .. +70°C

IP 30

provozní řídící zařízení

samostané řídící zařízení

1.B.E

FR-0

třída 2

2.5 kV

II.

2

libovolná

do instalační krabice

termohlavice

Type 0/10

Type 0-10V

2424V V DC 0-10V 24V DC

termohlavice

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

49 x 49 x 13 mm

27 g

49 x 49 x 21 mm

39 g

39


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Univerzální stmívací dvoukanálový aktor

DA2-22M

2DI/AC 1

2TL TI

3M

2

R,L,C,

LED,ESL

OUT 1 RUN

SW 1

OUT 2

SW 2Slouží pro ovládání intenzity světla stmívatelných úsporných zářivek (ESL), LED

žárovek a R, L, C s napájením 230 V, je však možné aktor také použít pro spínání

spotřebičů.

DA2-22M v sobě integruje 2x binární vstupy, které umožňují připojení napětí

230V AC (tlačítko, vypínač).


Disponuje 2 polovodičovými řízenými výstupy 230 V AC. Maximální možné

zatížení je 400 VA pro každý kanál.


Typ světelného zdroje se nastavuje přepínačem na přední straně přístroje.

EAN kód

DA2-22M 8595188131353

CIB+

CIB -

Zapojení

Teplotní senzor TC / TZ

Thermo sensor TC / TZ

Nastavením min. jasu potenciometrem na přední straně přístroje se eliminuje

blikání různých typů světelných zdrojů.

Tlačítky na předním panelu lze manuálně sepnout či vypnout odpovídající výstup.

Elektronická nadproudová a tepelná ochrana – vypne výstup při přetížení, zkratu

a přehřátí.

DA2-22M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu

EN60715.

TECHNICKÉ PARAMETRY

230V L N

Záložka v IDM

F 5A

V S T U P Y

Ovládací vstup:

Měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

Počet ovládacích prvků:

2 vstupy, spínané potenciálem L

ANO, vstup na externí teplotní senzor TC/TZ

+15 .. +35°C; 0.3°C z rozsahu

2 tlačítka, 4 potenciometry na předním

panelu

V Ý S T U P Y

Výstup:

Typ zátěže:

2 bezkontaktní výstupy, 2x MOSFET

odporová, indukční a kapacitní*, LED, ESL

Galvanické oddělení sběrnice a sil. výstupů: ANO

Izolační napětí mezi výstupy

a vnitřními obvody:

3.75 kV, SELV dle EN 60950

Izolační napětí mezi jednotl. silovými

výstupy:

Minimální výstupní výkon:

Maximální výstupní výkon:

Indikace výstupů ON/OFF:

Ochrany přístroje:

max. 500 V AC

10 VA

400 VA pro každý kanál

2x žlutá LED

- tepelná

- krátkodobé přetížení

- dlouhodobé přetížení

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

CIB

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Indikace stavu jednotky:

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

27 V DC/30 mA, ze sběrnice CIB

zelená LED RUN

max. 2.5 mm 2 /1.5 mm 2 s dutinkou

typ zdroje symbol popis

R

odporová

L

induktivní

C

kapacitní

LED

ESL

Typy připojitelných zátěží:

žárovka, halogenová žárovka

vinutý transformátor pro nízko-voltové halogenové žárovky

elektronický transformátor pro nízko-voltové halogenové žárovky

stmívatelné LED 230 V

stmívatelné úsporné zářivky

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:

Kategorie (imunita) proti rázům:

Jmenovité impulsní napětí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

-20 .. +35 °C

-30 .. +70 °C

IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči

FR-0

třída 2

2.5 kV

II.

2

svislá

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

3-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90 x 52 x 65 mm

136 g

*Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního

a kapacitního charakteru na stejný kanál.

40


LBC2-02M

Je stmívací aktor určen pro ovládání stmívatelných předřadníků zářivek řízených

signálem 1 - 10V.

Při řízení analogového napěťového výstupu 1 - 10V dochází k automatickému

přepínání kontaktu relé (0% = relé OFF; 1-100% = relé ON)

Stmívací dvoukanálový aktor

pro zářivky

2

TL

3M

2 2

RO AO


LBC2-02M obsahuje 2 nezávislé analogové napěťové výstupy 10V a na nich závislé 2

relé s přepínacím bezpotenciálovým kontaktem.

Maximální zatížitelnost kontaktu 16 A/4000 VA/AC1.

Každý ze dvou kanálů je samostatně ovladatelný a adresovatelný.

LED diody na předním panelu signalizují stav každého kanálu.

Pomocí ovládacích tlačítek na předním panelu, lze měnit stav kontaktu jednotlivých

kanálů manuálně a to pro každý kanál samostatně.

EAN kód

LBC2-02M 8595188131148


LBC2-02M v provedení 3-MODUL je určena pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu

EN60715.

TECHNICKÉ PARAMETRY

V S T U P Y

Počet ovládacích tlačítek:

2 tlačítka na předním panelu

CIB +

CIB -

Zapojení

předřadník z řady DIML

V Ý S T U P Y

Výstup:

Spínané napětí:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Izolační napětí mezi reléovými

výstupy a vnitřními obvody:

Izolační napětí mezi jednotnými

reléovými výstupy RE1-RE2:

Minimální spínaný proud:

Frekvence spínání bez zátěže:

Frekvence spínání se jm. zátěží:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost AC1:

Indikace výstupu:

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

2x 1-10V/10 mA

2x přepínací 16 A/AC1

250 V AC1, 24 V DC

4000 VA/AC1, 384 W/DC

30 A/


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Stmívací jednokanálový aktor

DIM-6

TECHNICKÉ PARAMETRY

2 1

TL AI

6 M

1

R,L,C

2

2

2

2

Napájecí svorky:

Napájecí napětí:

Příkon:

Tolerance napájecího napětí:

Maximální výstupní výkon:

Ztrátový výkon:

Modulově rozšiřitelný výkon:

Galvanické oddělení sběrnice a sil. výstupu:

Izolační napětí mezi výstupem

a vnitřními obvody:

L, N

AC 230 V / 50 Hz

10 VA

-15 %; +10 %

2 000 VA

2.5 % ze zátěže

do 10 000 VA

Ano

3.75 kV, SELV dle EN 60950

EAN kód

DIM-6 8595188136914

O V L Á D Á N Í - T Y P T L A Č Í T K O

Ovládací napětí:

Ovládací svorky:

Příkon ovládacího vstupu:

Délka ovládacího impulsu:

Doba obnovení:

AC 12-240V

S - S, galvanicky oddělené

AC 0.53VA (AC 230V), AC 0.025-0.2VA (AC 12-240V)

min. 25ms / max. neomezená

max. 150ms
Je určen především pro stmívání světelných zdrojů RLC, je možné ho však

také použít pro spínání spotřebičů.

DIM-6 je možno ovládat několika způsoby: tlačítko (tlačítka paralelně

spojené), externí potenciometr, analogový signál 0-10 V (1-10 V), sběrnice

systému iNELS.

Disponuje polovodičovým řízeným výstupem 230V AC, jehož maximální

výstupní výkon je 2000 VA.

Pomocí přídavných modulů DIM6-3M-P lze výkon rozšířit až do 10 000 VA.

Elektronická nadproudová ochrana, ochrana proti přetížení a zkratu.

Ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje – vypne výstup + signalizuje

přehřátí blikáním červené LED.

V provedení 6-MODUL, upevnění na DIN lištu.

O V L Á D Á N Í 0 ( 1 ) - 1 0 V

Ovládací svorky:

Ovládací napětí:

Min. proud ovládacího vstupu:

0(1)-10V, GND

0-10V nebo 1-10V

1 mA

O V L Á D Á N Í C I B

Ovládací svorky:

Napětí sběrnice:

Příkon ovládacího vstupu:

Indikace datového přenosu:

CIB+, CIB-

27V DC

5mA

žlutá LED

V Ý S T U P

Bezkontaktní:

Jmenovitý proud:

Odporová zátěž:

Induktivní zátěž:

Kapacitní zátěž:

Indikace stavu výstupu:

4 x MOSFET

10 A

2 000 VA*

2 000 VA*

2 000 VA*

žlutá LED, dle typu zátěže

Záložka v IDM

D A L Š Í Ú D A J E

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Pracovní poloha:

Upevnění:

Krytí:

Účel řídícího zařízení:

Konstrukce řídícího zařízení:

Charakteristika automat.působení:

Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:

Kategorie (imunita) protirázům:

Jmenovité impulsní napětí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Průřez připojovacích vodičů (mm 2 )

- výkonová část:

- ovládací část:

Rozměr:

Hmotnost:

Související normy:

DIM-6

DIM6-3M-P

-20.. +35 °C

-30.. +70 °C

svislá

DIN lišta EN 60715

IP 40 z čelního panelu

provozní řídící zařízení

samostané řídící zařízení přídavné

1.B.E

FR-0

třída 2

2.5 kV

II.

2

max.1x2.5, max2x1.5 / s dutinkou max. 1x1.5

max.1x2.5, max2x1.5 / s dutinkou max. 1x2.5

90x105x65 mm

90x52x65 mm

410g

134 g

EN 60669-2-1, EN 61010, EN 55014

*Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního

a kapacitního charakteru

42


DIM6-3M-P

Rozšiřující výkonový modul pro DIM-6


Jedná se o rozšiřující výkonový modul k DIM-6, nelze provozovat samostatně.DIM6-3M-P umožňuje navýšení výkonu připojované zátěže k DIM-6 o 1 000VA

(tzn: 2 000VA (DIM-6) + 1 000VA (DIM6-3M-P) = 3 000VA)

K DIM-6 lze celkově připojit celkově až 8ks DIM6-3M-P a rozšířit tak výkon až na 10.000 VA

Pozor - výrobek je nutné chránit předřadným jistícím prvkem dle velikosti

připojené zátěže.

V instalaci je DIM6-3M-P chlazen přirozeným prouděním vzduchu. Je-li přístup

vzduchu omezen, musí být chlazení zabezpečeno pomocí ventilátoru. Jmenovitá

provozní teplota okolí DIM6-3M-P je 35°C.

Pokud je instalováno několik DIM6-3M-P vedle sebe, musí mezi nimi být mezera min. 2 cm.

Max. délka sběrnice EB je 1m a její propojení je nutné realizovat stíněným kabelem.

3M

1

R,L,C

EAN kód

DIM6-3M-P 8595188139106

Indikace LED

TECHNICKÉ PARAMETRY

V Ý S T U P

Bezkontaktní:

Jmenovitý proud:

Odporová zátěž:

Induktivní zátěž:

Kapacitní zátěž:

2 x MOSFET

5 A

1 000 VA*

1 000 VA*

1 000 VA*

* Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního

a kapacitního charakteru.

Potenciometr:

47 k, lineární

Krytí:

z přední strany - IP65 / ze zadní strany - IP20

Průřez připojovacích vodičů(mm 2 ): max. 1.5 s / bez dutinky max. 2.5

Hmotnost potenciometru:

15 g

- žlutá - svítí při nakonfigurované zátěži RL

- žlutá - svítí při nakonfigurované zátěži RC

- zelená - navolen režim ovládání tlačítkem

- zelená - navolen režim ovládání signálem 0-10V

- zelená - navolen režim ovládání signálem 1-10V

- zelená - navolen režim ovládání sběrnicí CIB - iNELS

- žlutá - indikace komunikace datového přenosu CIB sběrnice

- červená - indikace přetížení, blikající LED signalizuje přehřátí uvnitř

výrobku, stále svítící LED signalizuje proudové přetížení

Tlačítka

Po stisku tlačítka PROG se režimy řízení přepínají v kruhovém cyklu a analogicky

jsou indikovány svitem jedné ze čtyř zelených led diod na předním panelu.

Tlačítkem lze ovládat výstup stmívače a tím regulovat nastavení jasu 0-100%

(krátký stisk tlačítka zapne/vypne svítidlo, delší stisk - >0.5s - umožňuje plynulé

nastavení jasu).

0(1)-10V

Zapojení

CIB

CIB

+

-

50k

externí

potenciometr

2

2

2

2

L

N

F мax. 15A**

** Potenciál L na svorce přístroje je nutno chránit jistícím prvkem odpovídající celkové zátěži připojené k přístroji.

R,L,C

43


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Stmívací aktor

RFDA-73M/RGB


slouží pro stmívání LED, LED pásků a RGB LED pásků s napájením 12-24V DC

ovládání se provádí bezdrátovými vysílači RF Control nebo signálem 0-10V/ 1-10V,

resp. DAC převodník iNELS


přepínač volby funkce FUNC umožňuje nastavení barevných světelných scén

při vypnutí se nastavená úroveň uloží do paměti a po opětovném sepnutí se vrátí na

posledně nastavenouhodnotu


zatížení jednotlivých kanálů je 3x5A, což v praxi umožňuje stmívání cca 60W = 8m

RGB LED pásků

EAN kód

RFDA-73M/RGB 8595188146814

Externí anténa AN-E 859415759012

Interní anténa AN-I 8595188161862

EXTERNÍ ANTÉNA AN-E
napájecí napětí zařízení a LED pásku musí být stejné. V případě že RFDA-73M/RGB

napájeno na 12V DC, LED pásek / zdroj také má být na 12V DC. Totéž i pro napájecí

napětí 24V DC

programování se provádí tlačítkem PROG umístěném na předním panelu přístroje

součástí balení interní anténa SMA (M)

volitelné příslušenství: externí anténa AN-E.

ZAPOJENÍ

TECHNICKÉ PARAMETRY

Varianty výstupů

RF RGB

RF COLOR

RF SINGLE

V Ý S T U P Y

Stmívaná zátěž:

Počet kanálů:

Jmenovitý proud:

Špičkový proud:

Spínané napětí:

LED pásek 12V,24V se spol. anodou;

RGB LED pásek 12V, 24V se spol. anodou

3

3x5 A

3x10 A

Un

O V L Á D Á N Í

RF povelem z vysílače:

Ext. signálem:

Ext. signálem:

Dosah na volném prostranství

Zatížitelnost výstupu +10V:

868 MHz

0-10 V, 1-10V

1-10 V

až 160 m

10 mA

RGB pásek

Možnosti řízení:

Single LED

W W W

TERM 0-10/1-10V DC

N A P Á J E N Í

Napájecí svorky:

Napájecí napětí:

Maximální příkon bez zatížení:

P Ř I P O J E N Í

Un+, GND

12-24 V DC stabilizované

0.8 W

TERM 0-10V DC

Svorkovnice:

max 1x2.5, max 2x1.5/ s dutinkou max. 1x2.5

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Krytí:

Instalace:

Provedení:

-20 až + 50 °C

-30 až + 70 °C

2

libovolná

IP 20 z čelního panelu

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

3-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90 x 52 x 65 mm

130 g

Externí řízení.

Zařivky s výstupem 0-10 V

nebo 1-10 V

(Např. DAC2-04B).

44


RF RGB

Režim RF RGB pro ovládání RGB LED pásků.

V režimu programování RF RGB se automaticky přiřadí barvy

k jednotlivým tlačítkům vysílače.

Pozn.: Tuto funkci lze použít jen pro RFWB-40, RF KEY a RFIM-40

R

G

B

12V DC

Obr.1

R B

G M

RF RGB

LEGENDA

Tlačítka:

R - červená

G - zelená

B - modrá

M - master nastavení celkového jasu scény

RF KEY

RF COLOR

Režim RF COLOR pro ovládání RGB LED pásků, kdy si lze volit barvu

RF COLOR

pro jednotlivé tlačítko vysílače. Zařízení se uvede do programovacího

režimu, kdy pásek mění barvu. Stisknutím vysílače se

automaticky nastaví barva pod dané tlačítko.

Pozn.: Tuto funkci lze použít jen pro RFWB-40, RF KEY a RFIM-40

V

V

V

Obr.2

V V

V M

LEGENDA

Tlačítka:

V - volný výběr barvy

V - volný výběr barvy

V - volný výběr barvy

M - master nastavení celkového jasu scény

RF KEY

RF SINGLE

Režim RF SINGLE.

RF SINGLE

Pracuje v režimu, kdy se chová jako tři nezávislé stmívače pro

12-24 V, tzn stmívá 3x modrý pásek. Káždý kanál lze programovat

nezávisle na sobě a má svoji adresu.

S1

S2

S3

12V DC

Obr.3

S1 S2

S3 M

RF KEY

LEGENDA

Tlačítka:

S1- single barva

S2 - single barva

S3 - single barva

M - master nastavení celkového jasu scény

TERM 0-10V a TERM 1-10V

Režimy TERM 0 -10V a TERM 1-10V.

Vstupy 0 - 10V a 1 -10V slouží pro ovládání iNELS za

pomocí DAC2-4M nebo DAC2-04B. Lze tak kombinovat

a ovládat LED pásky přes iNELS.

EST -2

TERM 1-10V

TERM 0-10V

Obr.4

R

G

B

12V DC

45


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Stmívací jednokanálový aktor

LM2-11B

1

DI/AC

B

1

TI

1

R,L,C

EAN kód

LM2-11B 8595188131131

Zapojení


Je určen především pro stmívání světelných zdrojů RLC (automatická detekce),

je možné ho však také použít pro spínání spotřebičů.

LM2-11B v sobě integruje binární vstup, který umožňuje připojení napětí 230V AC

(tlačítko, vypínač).

Disponuje polovodičovým řízeným výstupem 230V AC, jehož maximální výstupní

výkon je 250 VA.

Vnitřní elektronická nadproudová vratná pojistka, vstup pro teplotní senzor TC/TZ.

LM2-11B je určena pro montáž do instalační krabice.

CIB +

CIB -

teplotní senzor TC/TZ

TECHNICKÉ PARAMETRY

V S T U P Y

Vstup:

Měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

1x spínaný potenciálem L

ANO, vstup na externí teplotní senzor TC/TZ

-20.. +100°C; 0.5°C z rozsahu

AC 230V

L

N

R,L,C

Záložka v IDM

V Ý S T U P Y

Typ výstupu:

Typ připojitelné zátěže:

bezkontaktní, MOSFET

odporová (žárovková), induktivní a kapacitní

Galvanické oddělení sběrnice a sil. výstupů: ANO

Izolační napětí mezi výstupem

a vnitřními obvody:

Spínané napětí:

Minimální výstupní výkon:

Maximální výstupní výkon:

Jištění:

3.75 kV, SELV dle EN 60950

230V AC

10 VA

250 VA

vnitřní elektronická vratná pojistka

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

CIB

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Indikace stavu jednotky:

27 V DC/25 mA, ze sběrnice CIB

zelená LED RUN

P Ř I P O J E N Í

Datové:

Silové vstupy/výstupy:

svorkovnice, 0.5 - 1 mm 2

4x kabel CY, průřez 0.75 mm 2 , délka 90 mm

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Typy připojitelných zátěží

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Účel řídícího zařízení:

Konstrukce řídícího zařízení:

Charakteristika automat. působení:

Kategorie odolnosti proti teplu a ohni:

Kategorie (imunita) protirázům:

Jmenovité impulsní napětí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 30

provozní řídící zařízení

samostané řídící zařízení

1.B.E

FR-0

třída 2

2.5 kV

II.

2

libovolná

do instalační krabice

R L C

odporové induktivní kapacitní

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

49 x 49 x 21 mm

Hmotnost:

45 g

*Upozornění: není dovoleno připojovat současně zátěže induktivního

a kapacitního charakteru na stejný kanál.

46


ADC2-40M

Převodník analog-digitalSlouží pro připojení analogových snímačů generujících napěťový nebo proudový

signál a pasivních odporových senzorů.

Rozlišení AD převodníku je 14bitů.

4

AI

3M


Obsahuje 4 analogové vstupy se společnou svorkou GND.


Pro napájení pasivních odporoých čidel (Ni, Pt, TC, TZ, apod.) je na svorkovnici modulu

k dispozici referenční napětí 5.4V (svorka Uref ). Senzory se napájí z tohoto výstupu,

tudíž není nutný dodatečný napájecí zdroj.


Vstupy jsou konfigurovatelné v programu IDM nezávisle jako napěťové (U) nebo

proudové (I) a dvouvodičové připojení odporových čidel (RTD).Červená LED dioda na čelním panelu indikuje hodnotu analogového vstupu mimo

měřící rozsah (přetížení nebo odlehčení, resp. rozpojení vstupu).

ADC2-40M v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu

EN60715.

Zapojení

EAN kód

ADC2-40M 8595188131483

TECHNICKÉ PARAMETRY

CIB +

CIB -

A N A L O G O V É V S T U P Y

Počet vstupů:

Galv. oddělení od vnitřních obvodů:

Diagnostika:

Společný vodič:

Typ převodníku:

Rozlišení převodníku:

Vstupní odpor (pro napěťové rozsahy):

Typy vstupů / Měřící rozsahy

(volitelné pro každý vstup individuálně

konfigurací v uživatelském programu

IDM):

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Indikace stavu jednotky:

4

Ne

Indikace přetížení ve stavovém slově

a LED diodou

GND

aproximační

14 bitů

cca 200 kΩ

Napěťový (U) : 0 ÷ +10 V (U)

0 ÷ +5 V (U)

0 ÷ +2 V (U)

0 ÷ +1 V (U)

0 ÷ +0,5 V (U)

Proudový (I) : 0 ÷ +20 mA (I)

4 ÷ +20 mA (I)

Měřicí odpor (RTD): Ni1000, Pt1000,

Pt100 (RTD), OV1000, TC, TZ

CIB

zelená LED RUN

0(1)-10

V

Ni, Pt

TC, TZ

0(4)-20

mA

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

27 V DC/50 mA, ze sběrnice CIB

max. 2.5 mm 2 /1.5 mm 2 s dutinkou

Záložka v IDM

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

-20 .. +55°C

-30 .. +70°C

IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči

II.

2

libovolná

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

3-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

90 x 52 x 65 mm

Hmotnost:

108 g

47


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Převodník digital - analog

DAC2-04B

B

1

TI

4

AOGeneruje 4 analogové napěťové výstupy (kanály), které podle typu ovládaného

zařízení mohou být regulovány v rozsahu 0-10V a nebo 1-10V.

Používá se pro regulaci a řízení dalších zařízení, které mohou být tímto signálem

ovládány (stmívatelné předřadníky zářivek, stmívače, termostatické hlavice, servo

pohony, prvky měření a regulace a jiné).

EAN kód

DAC2-04B 8595188131025
Rozsah výstupního napětí je volitelný v programu IDM.

DAC2-04B je vybaven teplotním vstupem pro měření teploty pomocí senzorů TC/TZ.

DAC2-04B v provedení B je určena pro montáž do instalační krabice.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zapojení

V S T U P Y

Měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

ANO, vstup na externí teplotní senzor TC/TZ

-20 .. +100°C; 0.5°C z rozsahu

CIB +

CIB -

teplotní senzor TC/TZ

V Ý S T U P Y

Napěťový analog. výstup/max. proud: 4x 0(1)-10 V/10 mA

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Indikace stavu jednotky:

CIB

zelená LED RUN

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

27 V DC/50 mA, ze sběrnice CIB

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

0.5 - 1 mm 2

0(1)-10 V 0(1)-10 V 0(1)-10 V 0(1)-10 V

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 30

II.

2

libovolná

do instalační krabice

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

49 x 49 x 13 mm

33 g

Záložka v IDM

48


DAC2-04M

Převodník digital - analog


Generuje 4 analogové napěťové výstupy (kanály), které podle typu ovládaného

zařízení mohou být regulovány v rozsahu 0-10V a nebo 1-10V.


Používá se pro regulaci a řízení dalších zařízení, které mohou být tímto signálem

ovládány (stmívatelné předřadníky zářivek, stmívače, termostatické hlavice, servo

pohony, prvky měření a regulace a jiné).

3M

4

AORozsah výstupního napětí je volitelný v programu IDM.

DAC2-04M v provedení 3-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče, na DIN lištu

EN60715.

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

DAC2-04M 8595188131049

V Ý S T U P Y

Napěťový analog. výstup/max. proud:

4x 0(1)-10 V/10 mA

Zapojení

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Indikace datového přenosu:

CIB

žlutá LED

CIB +

CIB -

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Indikace napájecího napětí:

27 V DC/50 mA, ze sběrnice CIB

zelená LED Un

DAC2-04M

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

max. 2.5 mm 2 /1.5 mm 2 s dutinkou

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči

II.

2

libovolná

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

3-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90 x 52 x 65 mm

102 g

0(1)-10 V 0(1)-10 V 0(1)-10 V 0(1)-10 V

Záložka v IDM

49


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Ovládací klíč

RF iNELS/USB, RFAP/USB

Klíč RF iNELS/USB

RF iNELS/USB

RF iNELS/USB - ovládací klíč, který tvoří komunikační rozhraní a bránu mezi

jednotkami, prvky systému RF Control a multimediální nástavbou iNELS iMM Client

instaluje se do iMM serveru

kterýkoliv iMM Client pak může ovládat prvky RF Control

RF iNELS/USB a RFAP/USB je kompatibilní s verzi RF Touch & Oasis compatible

obousměrná komunikace:

- vysílá povely k provedení funkce + přijímá informace o vykonaném povelu

EAN kód

RF iNELS/USB: 8595188146234
RFAP/USB

RFAP/USB - tvoří komunikační rozhraní mezi jednotkami systému RF Control

a PC s operačnímsystémem Windows nebo Linux s rozhraním USB

SW aplikace Virtual RF Touch simuluje funkce dotykové jednotky RF Touch

(viz strana 14 katalogu RF Control) a je volně ke stažení na www.elkoep.cz

lze použíovat RT Touch a RFAP/USB současně

Klíč RFAP/USB

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon:

Rozhraní:

Dosah:

Min. vzdálenost RF Touch-aktor:

Frekvence:

Indikace napájení:

Indikace RF komunikace:

RFAP/USB RF INELS/USB

max. 1W

USB 1.1 a vyšší, plug. „A“

100 m

1m

868 MHz

zelená LED

červená LED

EAN kód

RFAP/USB: 8595188145572

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Stupeň znečištění:

Pracovní plocha:

Instalace:

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

0 až +55°C

- 20 až +70°C

IP30

2

libovolná

libovolně

22x85x15mm

20 g

Příklad použíti RF iNELS/USB

Příklad použíti RFAP/USB

Zapojením RFiNELS/USB do iMM Serveru můžete ovládat aktory systému iNELS RF Control

prostřednictvím obrazovky Vaší Videozóny. Máte tak pod kontrolou spínání, stmívání světel,

ovládání vytápění či žaluzie. Také detektory Vám přinesou přehled o celé Vaší domácnosti.

Jednoduše tak do systému iNELS začleníte jakýkoliv bezdrátový prvek RF Control.

Zapojením RFAP/USB do USB Vašeho počítače spustíte aplikaci a instalaci Virtual

Touch, která Vám simuluje bezdrátovou dotykovou jednotku RF Touch. Tímto se stává

absolutně mobilní a Vy máte možnost ovládat spínání, stmívání světel, ovládat

vytápění, či klimatizaci, žaluzie. Detektory Vám přináší hlídání bezpečí, např. otevření

okna, dveří, či pohybu osob .

iMM

Client

Videozóna 1

iMM

Client

iMM Server

RF iNELS/USB

Videozóna 2

Ethernet

RFAP/USB

50


POZNÁMKY

51


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Převodník ethernet na IR kód

ELAN - IR
ELAN-IR převodník povelů z ETHERNET sítě na IR kód

umožňuje nahrazení všech IR ovladačů a združit jej pod jeden

ovládání se provádí pomoci IMM serveru nebo PC

možnost naprogramování až 100 IR kódů

3 výstupy umožňujji ovládání až tři různých zařízení

konfigurace probiha přes vebové rozhraní

podpora IR kódů na frekvenci 20-455 kHz

EAN kód

Elan-IR-003: 8595188132831

Zapojení

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přední panel ELAN-IR

Zelená LED status

S E N Z O R I R - U Č Í C Í M Ó D

Senzor IR:

Infračervený senzor pro učení IR kódů

Nosná Frekvence IR

20 - 455 kHz

Učící vzdálenost

do 1m

Přijímač

IR signálů

IR

LEARN

Zadní panel ELAN-IR

Napájecí konektor

10-27V/

200mA

IR1I 1IR2 IR3

OUT STATUS OUT STATUS OUT STATUS

Výstup

pro IR vysílače

Žlutá USB status LED

LED indikace ethernetove

komunikace

V Ý S T U P Y

Výstup:

3 x IR vysílač

Připojení:

3 x 3,5 Jack konektor, délka kabelu 1 nebo 3 m

Indikace výstupu:

3 x zelená status LED IR1-IR3

Dosah:

do 1m od zařízení

K O M U N I K A C E E T H E R N E T

Indikace provozního stavu ETH: zelená LED

Indikace komunikace ETH:

žlutá LED

Komunikační rozhraní:

10/100 Mbps (RJ45)

Přednastavená IP adresa:

192.168.1.1

USB

POWER

RESET

ETHERNET

Volba funkce

Tlačítko RESET

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Připojení:

Indikace napájecího napětí:

10-27 V DC / 200 mA (bezpečné malé napětí)

konektor Jack Ø 2.1 mm

zelená LED

USB B

konektor

Příklad použíti RF iNELS/USB

Zelená POWER LED

indikace napájení

O S T A T N Í

Další možnosti napájeni:

Indikace:

Tlačítko RESET:

Napájecí zdroj :

konektor USB-B

žlutá USB status LED

nastavení do výchozích hodnot

230 VAC / 12 V DC součást baleni zařízeni

IR vysílač

Klimatizace

DVD Přehrávač

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

-20 .. +55 °C

Skladovací teplota:

-25 .. +70 °C

Stupeň krytí:

IP 30

Stupeň znečištění:

2

Pracovní poloha:

libovolná

Instalace:

volná

Provedení:

designová krabička

Přehrávač audiozóny

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

90 x 52 x 65 mm

Hmotnost:

136 g

WEB Server

iMM Server

Gyroovladač

52


ELAN-RF-003

Převodník ethernet na RF signál


převodník Elan-RF-003 převádí povely z LAN TCP/IP sítě na RF signál pro ovládání

RF aktorů, umožňuje obousměrnou komunikaci mezi systémy RF a ethernet


lze použít při prodloužení dosahu RF signálu po UTP kabelu (Ethernet síti) nebo

WIFI (mezi jednotlivými patry domu )

možnost ovládání a vyčtení veličin z RF aktorů (teplota, status ON/OFF)ovládání RF aktorů lze provádět třemi způsoby :

a) přes iMM Server

b) přes aplikaci Virtual Touch pro PC

programování ELAN-RF-003 se provadí:

1) přes iMM server

2) přes SW virtual touch pro PC

3) pomocí tlačítka PROG na předním panelu přístroje

4) přes web rozhranísoučástí balení: interní anténa SMA (M)

volitelné příslušenství: externí anténa AN-E

EXTERNÍ ANTÉNA

EAN kód

Elan-RF-003:

8595188146845

Externí anténa AN-E: 859415759012

TECHNICKÉ PARAMETRY

R O Z H R A N Í R F C O N T R O L

Komunikační protokol:

Oasis & RF Touch Compatible

Vysílací Frekvence:

868 MHz

Způsob přenosu signálu:

obousměrně adresovaná zpráva

Výstup pro anténu:

RSMA konektor

Anténa:

1 dB (součást balení)

Aktivace učícího modu:

tlačítkem PROG

Indikace učícího modu:

1 x zelená PROG LED

Indikace RF komunikace:

1 x červená RF com. LED

Dosah ve volném prostranství: do 100m

Přední panel ELAN-RF-003

Tlačítko

PROG

PROG

RF ANT.

Compatible

868MHz

Zapojení

Červená LED

RF STATUS

Konektor antény

Žlutá LED

PROG

K O M U N I K A C E E T H E R N E T

Indikace provozního stavu ETH: zelená LED

Indikace komunikace ETH:

žlutá LED

Komunikační rozhraní:

10/100 Mbps (RJ45)

Přednastavená IP adresa:

192.168.1.1

Zadní panel ELAN-RF-003

Napájecí konektor

10-27V/

200mA

Žlutá USB status LED

LED indikace ethernetove

komunikace

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

Připojení:

Indikace napájecího napětí:

O S T A T N Í

Indikace:

Tlačítko RESET:

Napájecí zdroj :

10-27 V DC / 200 mA

adapter c konektorem Jack Ø 2.1 mm nebo

konektor USB-B

zelená LED POWER

žlutá USB status LED

nastavení do výchozích hodnot

230 VAC / 12 V DC součást baleni zařízeni

USB B

konektor

USB

POWER

RESET

ETHERNET

Volba funkce

Tlačítko RESET

Zelená POWER LED

indikace napájení

Příklad použíti RF iNELS/USB

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

-20 .. +55 °C

Skladovací teplota:

-25 .. +70 °C

Stupeň krytí:

IP 20

Stupeň znečištění:

2

Pracovní poloha:

libovolná

Instalace:

volná

Provedení:

designová krabička

ELAN-RF

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

90 x 52 x 65 mm

Hmotnost:

136 g

switch

53


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Jednotky binárních vstupů

IM2-20B, IM2-40B, IM2-80B

IM2-20BJsou určeny pro připojení 2, 4 nebo 8 zařízení s bezpotenciálovým kontaktem (jako

jsou spínače, přepínače, tlačítka, PIR senzory, požární, plynové detektory a jiné).

Vstupy IN1, IN2 u IM2-20B, IM2-40B a IN1 - IN5 u IM2-80B je možné použít i jako

vyvážené (pro EZS).

82

DI/DC

B

1

TIJednotky generují napájecí napětí 12V DC/75 mA pro napájení externích senzorů EZS,

takže lze napájet PIR senzory, požární, plynové detektory a jiné.

Jednotky jsou vybaveny vstupem pro připojení teplotního senzoru TC/TZ.


Kontakty externích zařízení, připojených na vstupy jednotky mohou být spínací nebo

rozpínací - výsledně jsou parametry vstupů konfigurovány v software IDM.


Jednotky jsou určeny pro montáž do instalační krabice.

EAN kód

IM2-20B 8595188131490

TECHNICKÉ PARAMETRY

IM2-40B

V S T U P Y

Vstup IM2-20B:

Vstup IM2-40B:

Vstup IM2-80B:

Měření teploty:

Rozsah / přesnost měření teploty:

2x spínací nebo rozpínací proti GND (-)

IN1, IN2 - možnost vyvážení

4x spínací nebo rozpínací proti GND (-)

IN1, IN2 - možnost vyvážení

8x spínací nebo rozpínací proti GND (-)

IN1- IN5 vyvážené vstupy

ANO, vstup na externí teplotní senzor TC/TZ

-20 ..+100°C / 0.5°C z rozsahu

4

DI/DC

B

1

TI

V Ý S T U P Y

Výstupní napětí / proud:

12 V DC/75 mA, pro napájení EZS senzorů

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Indikace stavu jednotky:

CIB

zelená LED RUN

EAN kód

IM2-40B 8595188131506

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud: 27 V DC/15 mA, ze sběrnice CIB

Jmenovitý proud IM2-20B a IM2-40B

při plném zatížení výstupu 12 V DC: 60 mA

Jmenovitý proud jednotky při plném

zatížení výstupu 12 V DC u IM2-80B: 100 mA

IM2-80B

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

Vstupy IM2-20B:

Vstupy IM2-40B:

0.5 - 1 mm 2

4x vodič CY, průřez 0.75 mm 2 , délka 90 mm

6x vodič CY, průřez 0.75 mm 2 , délka 90mm

8 1

DI/DC TI

1M B

EAN kód

IM2-80B 8595188131100

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 30

II.

2

libovolná

do instalační krabice

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

49 x 49 x 13 mm

IM2-20B - 30 g, IM2- 40B - 32 g, IM2-80B - 24g

54


Zapojení IM2-20B

Zapojení IM2-40B

CIB +

CIB -

pro napájení externích +12 V

senzorů EZS GND

12V DC / max. 75 mA

teplotní senzor TC/TZ

CIB +

CIB -

pro napájení externích +12 V

senzorů EZS GND

12V DC / max. 75 mA

teplotní senzor TC/TZ

Zapojení IM2-80B

Záložka v IDM

pro napájení externích

senzorů EZS

12V DC / max. 75 mA

CIB +

CIB -

+12 V

GND

teplotní senzor TC/TZ

Vyvážení vstupů

Jednoduché:

Dvojité:

ALARM

ALARM

2k2

TAMPER

INx

1k1

1k1

TAMPER

INx

GND

GND

55


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Jednotka binárních vstupů

IM2-140M

14

DI/DC

3MJe určena pro připojení až 14 zařízení s bezpotenciálovým kontaktem (jako jsou

spínače, přepínače, tlačítka, PIR senzory, požární, plynové detektory a jiné).

Vstupy IN1 - IN7 lze použít i jako vyvážené (str. 63-64).


Generuje napájecí napětí 12V DC/150 mA pro napájení senzorů EZS, takže lze připojit

PIR senzory, požární, plynové detektory a jiné.Kontakty externích zařízení, připojených na vstupy jednotky mohou být spínací nebo

rozpínací - parametry vstupů jsou konfigurovány v software IDM.

IM2-140M je v provedení 3-MODUL a je určena pro montáž do rozvaděče,

na DIN lištu EN60715.

EAN kód

IM2-140M 8595188131094

Zapojení

TECHNICKÉ PARAMETRY

CIB +

CIB -

pro napájení +12 V

externích senzorů EZS GND

12 V DC / 150 mA

V S T U P Y

Vstup:

14x spínací nebo rozpínací proti GND (-)

IN1 - IN7 - možnost vyvážení

V Ý S T U P Y

Výstup (napájení 12Vpro senzory):

12 V DC/150 mA

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Indikace datového přenosu:

CIB

žlutá LED

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud: 27 V DC/25 mA, ze sběrnice CIB

Jmenovitý proud jednotky

při plném zatížení výstupu 12 V DC: 100 mA

Indikace napájecího napětí: zelená LED Un

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

max. 2.5 mm 2 /1.5 mm 2 s dutinkou

Záložka v IDM

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

Provedení:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 20 přístroj, IP 40 se zákrytem v rozvaděči

II.

2

libovolná

do rozvaděče na DIN lištu EN 60715

3-MODUL

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90 x 52 x 65 mm

102 g

56


TI2-40B

Jednotka teplotních vstupů


Je určena pro připojení až čtyř odporových teplotních senzorů TC/TZ se společnou

svorkou GND.

Používá se v případech, kdy je nutné snímat teploty z více míst (např. rozsáhlejší

podlahové vytápění – diagonální rozmístění senzorů, podlaha/prostor,

vnitřní/venkovní teplota, technologické zařízení – kotelny, solární ohřev apod.).

Stav TI2-40B indikuje zelená LED dioda RUN na předním panelu.

Senzor TC/TZ obsahuje termistor NTC, 12kΩ při 25°C, podrobné informace,

zapouzdření a délky – viz. příslušenství.

TI2-40B je určena pro montáž do instalační krabice.

B

4

TI

EAN kód

TI2-40B 8595188131698

TECHNICKÉ PARAMETRY

V Ý S T U P

Teplotní vstup pro měření

teploty:

Rozsah / přesnost měření teploty:

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Indikace stavu jednotky:

4 x vstup na externí teplotní senzor TC, TZ;

viz. příslušenství

-20 .. +100°C / 0.5°C z rozsahu

CIB

zelená LED RUN

Zapojení

teplotní senzor TC/TZ

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

27 V DC/25 mA, ze sběrnice CIB

0.5 mm 2 - 1 mm 2

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

-20 .. +55 °C

Skladovací teplota:

-30 .. +70 °C

Krytí:

IP 30

Kategorie přepětí:

II.

Stupeň znečištění:

2

Pracovní poloha:

libovolná

Instalace:

do instalační krabice

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

49 x 49 x 13 mm

Hmotnost:

24 g

teplotní senzory TC/TZ

Záložka v IDM

57


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Nástěnné ovladače s krátkocestným

ovládáním

WSB2-20/E

WSB2-20/G


WSB2

Nástěnné ovladače s krátkocestným ovládáním řady WSB2 jsou základním

a nejčastěji používaným prvkem (senzorem) v systému iNELS .


Vestavěné mikrotlačítka s nízkým zdvihem nabízí elegantní a příjemné ovládání.

2 1

TL TI

ELEGANT

2 1

TL TI

LOGUS 90Indikační dvoubarevná LED v každé kolébce ovladače může signalizovat stav

ovládaného spotřebiče, ale také stav libovolného senzoru nebo aktoru v systému.

Ovladače jsou dodávány jako dvoukanálové (WSB2-20), čtyřkanálové (WSB2-40)

a osmikanálové (WSB2-80).


Všechny varianty jsou v rozměru základnho modulu vypínače (89x84 mm) řady

přístrojů Elegant nebo LOGUS 90 (mimo WSB2-80) a dají se tedy kombinovat

do více rámečků s klasickými přístroji této řady.


Každý ovladač je vybaven senzorem snímání teploty.


Hlavní výhodou oproti standardním tlačítkům/vypínačům je úspora místa

a komfortní ovládání. Na místo dlouhé řady 8 standardních vypínačů lze použít

například jeden skupinový ovladač WSB2-80.

EAN kód

WSB2-20/E 8595188131254 WSB2-20/G 8595188131612

WSB2-40/E

4 1

TL TI

ELEGANT

WSB2-40/G

4 1

TL TI

LOGUS 90a)

b)

c)

d)

e)

Každý kanál (tlačítko) může ovládat kterýkoliv aktor (spotřebič) v systému. Dále lze také

přiřadit každému tlačítku různou funkci a nebo makro (sestava funkcí). Je tedy možné

jedním tlačítkem ovládat několik spotřebičů zároveň.

Každé tlačítko (kanál) může mít například při ovládání osvětlení přiřazeny další funkční

režimy:

Klasický vypínač:

- horní tlačítko zapnuto, spodní tlačítko vypnuto

Tlačítkový ovladač (impulsní relé):

- jedním stiskem zapnuto, druhý stiskem vypnuto

Stmívač:

- krátké stisky – zapnuto/vypnuto,

Časový spínač:

- po stisku zapnuto, po nastaveném čase automaticky vypne

Nastavení světelných scén – např. pro sledování TV :

- žaluzie zatáhnout

- TV sepnout

- hlavní světlo 30% intenzity

- lampičky na stěnách 50% intenzity


WSB2 jsou designově koncipovány do řady přístrojů Elegant a LOGUS 90 a jsou určeny

pro montáž do instalační krabice.

Specifikace designu na obrázcích:

EAN kód

WSB2-40/E 8595188131261 WSB2-40/G 8595188131629

WSB2-80/E

Elegant:

LOGUS 90 :

rámeček metallic hliník

kryt bílý

metallochrome

Sestavení ovladačů viz str.14

8 1

TL TI

ELEGANT

Boční pohled na aktor WSB v designu Elegant:

WSB2-80 ve variantě

LOGUS 90

není v nabídce.

EAN kód

WSB2-80/E 8595188131278

58


+

-

TECHNICKÉ PARAMETRY

Zapojení

V S T U P Y

Měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

Počet ovládacích tlačítek:

WSB2-20 WSB2-40 WSB2-80

ANO, vestavěný teplotní senzor, NTC

0.. +55°C ; 0.3°C z rozsahu

2 4 8

V Ý S T U P Y

Indikace:

Počet:

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

dvoubarevná LED (červená, zelená)

1 2 4

CIB

Wall switch button

WSB2

N A P Á J E N Í

CIB+

CIB+

I

CIB

I

CIB

Napájecí napětí/jm. proud:

27 V DC/25 mA, ze sběrnice CIB

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

0.5 - 1 mm 2

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 20

II.

2

libovolná

do instalační krabice

CIB

CIB

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Elegant

Rozměry:

84 x 89 x 30 mm

Hmotnost:

68g 68g 70g

Záložka v IDM

LOGUS 90 :

Rozměry:

Hmotnost:

94 x 94 x 30 mm

60 g (bez rámečku)

59


+

-

I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Nástěnná čtečka karet

WMR2-11

WMR2-11/E

2 1

TL TI

ELEGANT

1

RO/AC

WMR2-11/G

2 1

TL TI

LOGUS 90

1

RO/AC

Je určena pro čtení bezkontaktních medií (čipových karet, klíčenek, apod.).Lze ji využít pro ovládání (zajištění/odjištění) EZS systému, jako přístupový systém

(dveře, brány, turnikety) a nebo jako řízené ovládání spotřebičů (dle přidělených práv).

WMR2-11 podporuje RFID media s nosnou frekvencí 125 kHz a s IC type Unique 64

bits Ask Manchester.

Obsahuje 2 tlačítka (UP/DOWN) funkčně shodné s WSB2-20.
Indikační LED v kolébce ovladače může signalizovat stav ovládaného spotřebiče podle

předprogramovaného režimu.

Reléový 8A výstup s přepínacím kontaktem AgSnO 2

, kterým je možné přímo spínat

ovládané zařízení (není podmínkou, nastavuje se v IDM).

WMR2-11 jsou designově koncipovány do řady přístrojů Elegant a LOGUS 90 a jsou

určeny pro montáž do instalační krabice.

TECHNICKÉ PARAMETRY

AC 230 V

EAN kód

WMR2-11/E 8595188131339 WMR2-11/G 8595188131636

L

N

Zapojení

V S T U P Y

Měření teploty:

ANO, vestavěný teplotní senzor, NTC

Rozsah a přesnost měření teploty: 0 .. +55°C; 0.3°C z rozsahu

Počet ovládacích tlačítek: 2

Č T E Č K A K A R E T

Typ:

Podporované karty:

IC Type:

RFID 125 kHz ± 6 kHz

ISO Card Unique

Unique 64 Bits RF/64 ASK Manchester,

kompatibilní s EM4100

dveřní elektromagnet

V Ý S T U P Y

Výstup:

Indikace:

Zvukový výstup:

Spínané napětí:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Izolační napětí mezi reléovým

výstupem a vnitřními obvody:

Minimální spínaný proud:

Frekvence spínání bez zátěže:

Frekvence spínání se jm. zátěží:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost AC1:

1x přepínací 8A / AgSnO 2

červená, zelená LED

piezoměnič

230V AC/ 30V DC

2000 VA/AC1; 240 W/DC

20 A/


+

-

WTC2-21

Multifunkční teplotní ovladačJednotku je možné využít jako prvek pro snímání prostorové, podlahové teploty

a zároveň ke spínání topného okruhu.

Obsahuje:

- 2 tlačítka s nízkým zdvihem (UP/DOWN)

- vestavěný teplotní senzor pro snímání prostorové teploty

- vstup pro externí teplotní senzor TC, TZ

- dvoubarevnou indikační LED (jako WSB)

- reléový výstup 16A s přepínacím kontaktem

2 2

TL TI

LOGUS 90

1

RO

TECHNICKÉ PARAMETRY

V S T U P Y

Měření teploty - vnitřní:

Rozsah měření teploty:

Přesnost:

Měření teploty - vnější:

Rozsah:

Přesnost:

Počet ovládacích tlačítek:

ANO, vestavěný teplotní senzor, NTC

0 .. +55°C

0.3°C z rozsahu

ANO, vstup na ext. tep. senzor, TC/TZ

-20 .. +100°C

0.5°C z rozsahu

2

L

N

WTC2-21/G

Zapojení

EAN kód

WTC2-21/G 8595188131667

V Ý S T U P Y

Výstup:

Indikace:

Spínané napětí:

Spínaný výkon:

Špičkový proud:

Izolační napětí mezi reléovým

výstupem a vnitř. obvody:

Minimální spínaný proud:

Frekvence spínání bez zátěže:

Frekvence spínání se jm. zátěží:

Mechanická životnost:

Elektrická životnost AC1:

1x přepínací 16A / AgSnO 2

červená, zelená LED

230V AC/ 30V DC

4000 VA/AC1; 384 W/DC

30 A/


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Zabezpečovací klávesnice

KEY2-01

Připojuje se na sběrnici systému iNELS a jejím prostřednictvím lze ovládat zabezpečení

objektu a monitorovat okruhy vytápění v rámci systému iNELS .

Pomocí KEY2-01 lze ovládat a monitorovat také světla, vytápění a teploty

v systému iNELS .

Ke sběrnici systému iNELS je možno připojit 2 x 32 klávesnic KEY2-01 současně.

Zabudovaný displej přehledně informuje o stavu zabezpečovacího systému

a stavu okruhu vytápění v rámci systému iNELS.

EAN kód

KEY2-01 8595188131124

Zapojení

TECHNICKÉ PARAMETRY

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

CIB

CIB + CIB -

D I S P L E J

Počet znaků:

Technologie displeje:

Velikost displeje:

Velikost fontu:

Podsvícení:

Ovládací kódy:

Počet pokusů zadání kódu:

2 x 16 znaků

COB

80 x 20.4 mm

4.07x 7.76 mm

aktivní

4 až 8 znaků

nastavitelný

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

27V DC/80 mA, ze sběrnice CIB

CIB +

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

1.5 mm 2

CIB -

Struktura menu klávesnice

aktuální čas / datum

alarm + stav skupin 1-8

- přihlášení

-výběr povolených skupin

-stav skupin

-zapnout střežení

-vypnout střežení

-obnovit

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Třída prostředí:

Stupeň krytí:

Pracovní poloha:

Instalace:

II. vnitřní všeobecné -10.. +40 °C

IP 20

libovolná

na rovnou plochu

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

145 x 122 x 29 mm

232 g

-zamknutí všech povolených

-odemknutí všech povolených

-odhlášení uživatele

vytápění

- výběr okruhu

-aktuální režim

-aktuální teplota

-nastavení minima

-nastavení útlumu

-nastavení normálu

-nastavení komfortu

-nastavení prezentace

(komf. do čas. značky)

-nastavení dočasného komfortu (1h)

-zapnutí řízení čas. programem

62


POZNÁMKY

63


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Multifunkční jednotka

SOPHY2/SOPHY2-L

4DI/DC 1

2TL TI

ELEGANT

Sophy2/E, Sophy2-L/E

Multifunkční jednotka Sophy2 v sobě zahrnuje:

Snímač lidského hlasu.

Teplotní senzor.

Senzor intenzity okolního osvětlení.

Přijímač infračerveného (IR) signálu.

Vysílač infračerveného (IR) signálu.

2 tlačítka (Up, Down).

4 binární vstupy ovládané bezpotenciálovým kontaktem.

Reproduktor pro přehrávání hlasových zpráv a zvuků.


Snímač lidského hlasu není součástí Sophy2-L.

EAN kód

SOPHY2/E 8595188131230

SOPHY2-L/E 8595188131247Hlasové ovládání

Je vrcholem komfortu systému iNELS. Zabudovaný hlasový procesor dokáže

rozpoznat až 64 hlasových povelů.

Snímání teploty

Zabudovaný teplotní senzor snímá teplotu v daném prostoru, což lze dále

využít pro regulaci vytápění.

Sophy2/G, Sophy2-L/G


Snímání intenzity okolního osvětlení

Zabudovaný senzor snímá prahově intenzitu okolního osvětlení a na jeho základě

může například automaticky spínat osvětlení či ovládat žaluzie.

4DI/DC 1

2TL TI

LOGUS 90


Přijímač infračerveného (IR) signálu

Zabudovaný přijímač IR signálu umožňuje přijmout povel od dálkových ovladačů,

které se používají pro ovládání domácí elektroniky (TV, DVD, HIFI, VIDEO …) a které

používají kódy formátu RC5, NEC, SRCS.

V rámci příslušenství dodáváme univerzální dálkový ovladač Logitech Harmony One,

které je možné použít nejen na ovládání iNELS zařízení ale i na ovládání domácí

elektroniky.


Vysílač infračerveného (IR) signálu

Zabudovaný vysílač IR signálu umožňuje naopak vysílat povely a ovládat zařízení tak,

jako klasický dálkový ovladač. Podmínkou je vhodné nasměrování a dosah ovládaného

zařízení na jednotku (přímá viditelnost).

EAN kód

SOPHY2/G 8595188131643

SOPHY2-L/G 8595188131650Tlačítkový ovladač

V horní a spodní části ovládací kolébky (předního krytu) jsou umístěny mikrotlačítka

(stejně jako u ovladačů WSB2-20), kterými je možno ovládat různé aktory (spotřebiče)

v systému připojené.

4 binární vstupy

Sophy2 umožňuje připojení až 4 bezpotenciálových kontaktů od externích zařízení

(např. PIR senzor, standartní vypínač či tlačítko …) připojených do systému.


Sophy2 je designově koncipována do řady přístrojů Elegant a LOGUS 90 a je určena

pro montáž do instalační krabice.

Boční pohled na aktor Sophy2 v designu Elegant:

64


TECHNICKÉ PARAMETRY

Zapojení

V S T U P Y

Binární vstupy:

Měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

Snímač osvětlení:

Rozsah snímání osvětlení:

Ovládání hlasem:

Rozsah frekvence snímání:

Citlivost:

Počet ovládacích tlačítek:

Indikace funkce:

4 x spínací nebo rozpínací proti GND (-)

ANO, vestavěný teplotní senzor, NTC

0 .. +55°C; 0.3°C z rozsahu

ANO

1 - 50 000 lx

ANO-SOPHY2 (SOPHY2-L NE)

50 Hz - 16 kHz

46 dB

2

červená, zelená LED

GND

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

IR přijímač:

IR úhel snímání:

IR vlnová délka:

IR příjem:

IR vysílač:

IR dosah:

CIB

ANO

± 45° prostorových

950 nm

od 1 do 10m, dle použitého ovladače

ANO

do 10 m

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

27 V DC/60 mA, ze sběrnice CIB

CIB +

CIB -

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

0.5 - 1 mm 2

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Skladovací teplota:

Krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

-20 .. +55 °C

-30 .. +70 °C

IP 20

II.

2

libovolná

do instalační krabice

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Elegant

Rozměry:

Hmotnost SOPHY2/E:

Hmotnost SOPHY2-L/E:

84 x 89 x 30 mm

92 g

75 g

Záložka v IDM

LOGUS 90

Rozměry:

Hmotnost SOPHY2/G:

Hmotnost SOPHY2-L/G:

94 x 94 x 30 mm

84 g (bez rámečku)

68 g (bez rámečku)

65


+

-

I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Analogový pokojový termoregulátor

IART2-1

2 1+1 1

TL

TI/ROL

ELEGANT

Slouží k regulaci teploty v místnosti.

Pomocí otočného knoflíku lze korigovat v rozmezí +3/-3°C programově

nastavenou teplotu okruhu vytápění/chlazení (viz. funkce).

Tlačítka umožňují měnit režim daného okruhu vytápění/chlazení (viz. funkce).

Okruh vytápění/chlazení se k termoregulátoru přiřazuje pomocí programu IDM.

Funkce:

Otočný element slouží pro korekci teploty v rozmezí -3°C/+3°C (korekcí posouváme celý

rozsah časového programu, tj. všechny režimy vytápění).

EAN kód

IART2-1/E 8595188131070

Zapojení

Tlačítko zap./vyp. termoregulátor, resp. přímo výstup ovládající okruh vytápění.

Tlačítko - režim přepínání - první stisk režim prezentace (komfort do další značky

časového programu), druhý stisk režim vnucený komfort (komfort bez ohledu na

časový program) a třetí stisk zpět na časový program.

LED nesvítí-li termoregulátor OFF, zelená reguluje se, červená topí se.

LED zelená režim prezentace, červená vnucený komfort, nesvítí-li časový program.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Analog room

V S T U P Y

Měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

Korekce okruhu vytápění/chlazení:

Manuální ovládání okruhu

vytápění/chlazení:

ANO, vestavěný teplotní senzor, NTC

0 .. +55°C; 0.3°C z rozsahu

± 3 °C

2x tlačítko

V Ý S T U P Y

Indikace stavu okruhu

vytápění/chlazení:

2x dvojitá LED, viz. funkce

CIB

CIB

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

CIB

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

27 V DC/20 mA, ze sběrnice CIB

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

0.5 - 1 mm 2

Záložka v IDM

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

0 .. +50 °C

IP 20

II.

2

svislá, svorkou CIB dolů

do instalační krabice

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90 x 52 x 65 mm

75 g

66


+

-IDRT2-1

Slouží k regulaci teploty v místnosti.

Pomocí IDRT2-1 lze korigovat v rozmezí +3°C/-3°C daný okruh vytápění/chlazení.

Displej společně s 4 tlačítky umožňuje zadávat požadovanou teplotu a měnit režim

vytápění a chlazení okruhu (viz. funkce).

Zabudovaný vnitřní senzor teploty, kterým je digitální termoregulátor vybaven,

slouží k měření okolní teploty.

Čitelnost displeje zajišťuje aktivní podsvětlení.

Okruh vytápění/chlazení se k termoregulátoru přiřazuje pomocí programu iNELS

Designer and Manager (IDM).

Funkce IDRT2-1/E, IDRT2-1/G:

Tlačitka +/- u IDRT2-1/E a / ^ u IDRT2-1/G slouží pro korekci teploty v rozmezí

-3°C/+3°C (korekcí se posouvá celý rozsah časového programu, tj. všechny režimy

vytápění).

Digitální pokojový termoregulátor

IDRT2-1/E

4 1

TL TI

ELEGANT

IDRT2-1/G

4 1

TL TI

ELEGANT LOGUS

IDRT2-1/E:

Tlačítko zap./vyp. termoregulátor, resp. přímo výstup ovládající okruh vytápění -

časový program běží dál).

Tlačítko - režim přepínání - první stisk režim prezentace (komfort do další značky

časového programu), druhý stisk režim vnucený komfort (komfort bez ohledu na

časový program) a třetí stisk zpět na časový program.

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

IDRT2-1/E 8595188131087

Zapojení

EAN kód

IDRT2-1/G 8598188132091

V S T U P Y

Měření teploty:

Rozsah a přesnost měření teploty:

Korekce okruhu vytápění/chlazení:

Manuální ovládání okruhu vytápění/

chlazení:

K O M U N I K A C E

Instalační sběrnice:

Zobrazení:

Podsvícení displeje:

IDRT2-1/E

ANO, vestavěný teplotní senzor, NTC

0 .. +55°C; 0.3°C z rozsahu

±3°C

4x tlačítko

CIB

znakový displej

ANO

IDRT2-1/G

2x tlačítko

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jm. proud:

P Ř I P O J E N Í

Svorkovnice:

27 V DC/20 mA

0.5 - 1 mm 2

CIB

CIB

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

Stupeň krytí:

Kategorie přepětí:

Stupeň znečištění:

Pracovní poloha:

Instalace:

0 .. +50 °C

IP 20

II.

2

svislá, svorkou CIB dolů

do instalační krabice

Záložka v IDM

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry:

Hmotnost:

90 x 52 x 65 mm 94 x 94 x 20 mm

82 g 73 g

67


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Dotykový panel

iTP-B 8.4“Dotykový panel pro zapuštěnou montáž do zdi, 8.4“

Součástí balení je rámeček v jedné ze tří barevných variant a krabice pro zapuštění

dotykového panelu do zdi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozlišení:

Dysplej:

Procesor:

Rozměr krabice pro panel 8.4“(ŠxV):

800x600 px

8.4“ , podsvícení LED

Intel Atom N270 1.6Ghz

25.3 cm x 20.2 cm

EAN kód

iTP-B 8.4“ 8595188160742 (bílý rámeček)

iTP-B 8.4“ 8595188160841(šedý rámeček)

iTP-B 8.4“ 8595188160834 (černý rámeček)

Dotykový panel

iTP-B 10.2“


Dotykový panel 10.2“ pro zapuštěnou montáž do zdi


Součástí balení je rámeček jedné ze tří barevných variant a krabice pro zapuštění

dotykového panelu do zdi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozlišení:

Dysplej:

Procesor:

Rozměr krabice pro panel 10.2“(ŠxV):

800x600 px

10.2“ , podsvícení LED

Intel Atom N270 1.6Ghz

30.3 cm x 20.2 cm

EAN kód

iTP-B 10.2“ 8595188160803 (bílý rámeček)

iTP-B 10.2“ 8595188160858 (šedý rámeček)

iTP-B 10.2“ 8595188160728 (černý rámeček)

68


iMM Client/DVD_250

iMM Client/DVD_1000

Přehrávač Videozóny


Přehrávač Videozóny, který umožňuje ovládat všechny funkce systému

přes TV

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

iMM Client/DVD_250 8595188132237

iMM Client/DVD_1000 8595188132251

Napájení:

Video výstup:

Audio Výstup:

Rozměr (ŠxVxH):

Barva:

Varianta velikosti uložiště:

Další ůdaje:

iMM Client/DVD_250 iMM Client/DVD_1000

AC 230V

HDMI/VGA

analog/optical, DVD mechanika, 6 x USB, ethernet XG

280 x 64 x 295mm

černo/stříbrná

250 GB 1000 GB

vestavěný zdroj, ventilátor

iMM Client/250

iMM Client bez CD/DVD mechaniky


iMM Client bez CD/DVD mechaniky. Elegantní, nehlučné provedení.

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

iMM Client/250 8595188132244

Napájení:

Rozměr (šxvxh):

Barva:

Varianta velikosti uložiště:

adaptér 230V

60 x 190 x 230mm

černo/stříbrná

250 GB

Squeeze box Touch

Přehravač AudiozónyV rámci systému iNELS umožňuje přehrávání hudebních souborů a internetových rádií

4.3“ dotyková obrazovka a dálkový ovladač

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

Squeezebox Touch 5099206017597

Napájení:

Připojení:

Výstup:

Rozměr (šxvxh):

adaptér

přes ethernet (100Mb) nebo WiFi (802.11b/g)

stereo cinch/jack 3.5mm/optický

150 x 105 x 80mm

69


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Ovládací jednotka s dotykovým displejem

EST-2/W, EST-2/B,

EST-2/W/RGB, EST-2/B/RGB

EST-2/B - pro montáž na povrch

EAN kód

EST-2/B (bílý rámeček, bílý mezirámeček) - 8595188175760

EST-2/B (černý rámeček, tm. šedý mezirámeček) - 8595188175838

EST-2/B/RGB (bílý rámeček, bílý mezirámeček) - 8595188175760

EST-2/B/RGB (černý rámeček, tm. šedý mezirámeček) - 8595188175838

TECHNICKÉ PARAMETRY

EST-2/W - pro montáž do instalační krabice

EAN kód

EST-2/W (bílý rámeček, bílý mezirámeček, bílý zadní kryt) - 8595188170000

EST-2/W (černý rámeček, tm. šedý mezirámeček, tm. šedý zadní kryt) - 8595188170314

EST-2/W/RGB (bílý rámeček, bílý mezirámeček, bílý zadní kryt) - 8595188170000

EST-2/W/RGB (černý rámeček, tm. šedý mezirámeček, tm. šedý zadní kryt) - 8595188170314


Obrazovka EST-2 RGB obsahuje základní regulační a ovládací prvky a tlačítka pro řízení

RGB zdrojů světla.

V menu nastavení konfigurace tlačítek lze jednotlivým tlačítkům z vybrané předlohy

přiřadit symbol, ikonu z přednastavené nabídky (48 různých symbolů).

EST-2 disponuje 3,5“ barevným dotykovým displejem v poměru stran 4:3. Základní

rozlišení displeje je 240 x 320, hloubka barev 16,7 M. EST-2 má 2 základní dotykové

obrazovky, panel tlačítek a ovládaní termoregulace, EST-2 RGB má navíc obrazovku pro

řízení RGB zdrojů světla

Pomocí snímací dotykové plochy je možné ovládat nakonfigurovaná tlačítka a symboly

na obrazovce pouhým lehkým dotykem prstu. Jednotlivé symboly na obrazovce jsou

při „stisku“ animovány.

Panel tlačítek je možné v menu nastavení volitelně konfigurovat dle požadavků. Jsou k

dispozici 4 základní předlohy tlačítek - 2x2, 2x3, 3x3, 3x4.

Na obrazovce ovládaní termoregulace je možné symboly +, -, nebo virtuálním

kolečkem korekce teploty na displeji EST-2 korigovat teplotu zvoleného topného

okruhu v rozsahu +/- 5°C.

Na každé základní obrazovce jsou v levém horním rohu umístěny 4 indikátory

a mohou signalizovat stav kteréhokoliv logického vstupu/výstupu v systému.

V menu nastavení můžeme definovat jazyk menu, spořič obrazovky, režim spánku,

nastavení jasu, volbu výchozí obrazovky.

Funkce přístroje EST-2 je tvořena z několika funkčních základních jednotek na sběrnici

CIB. Jsou to IDRT2-1, IM2-140M , KEY2-01, EST-2 RGB ještě navíc ADC2-40M. Ne však

všechny funkční prvky těchto základních zařízení jsou v EST-2 plně implementovány.

NAPÁJENÍ

D I S P L E J

Typ:

Poměr stran:

Viditelná plocha:

Podsvícení:

Dotyková plocha:

Úhlopříčka:

Počet bodů:

Hloubka barev:

barevný TFT LCD

3:4

52.5 x 70 mm

aktivní

rezistivní 4 vodičová

3.5”

240 x 320

16.7M

EST-2/W

CIB +

27V DC

CIB -

N A P Á J E N Í

Napájecí napětí/jmen. proud:

27V DC/ 150 mA

P Ř I P O J E N Í

Připojení:

Průřez připojovacích vodičů:

svorkovnice

max. 2.5mm 2 /1.5mm 2 s dutinkou

EST-2/B

CIB +

27V DC

CIB -

P R O V O Z N Í P O D M Í N K Y

Pracovní teplota:

0 .. +55°C

Skladovací teplota:

- 20 .. +70°C

Krytí:

IP20

Kategorie přepětí:

II.

Stupeň znečištění:

2

Pracovní plocha:

libovolná

Instalace:

do instalační krabice

R O Z M Ě R Y A H M O T N O S T

Rozměry

94 x 94 x 30 mm

MONTÁŽ PŘÍSTROJE

EST-2/W - na povrch

EST-2/B - do instalační krabice

Montážní kryt

Montážní krabice

Mezirámeček

Rámeček Ovládací přístroj Zadní kryt

Mezirámeček

Rámeček

Ovládací přístroj

70


ZÁKLADNÍ OBRAZOVKOVÉ VARIANTY EST-2

EST-2/RGB

IN1

IN4

IN7

IN10

IN2

IN3

IN5

IN6

IN8

IN9

IN11

IN12

Korekce teploty

okruhu

Snižování jasu

Rozsvícení do

barvy dle RGB

Zvyšování jasu

Tlačítko zapnutí /

vypnutí výstupu

Rozsvícení do bilé

Info o

zařízení

Nastavení


Tlačítko pro pohyb mezi obrazovkami

OBRAZOVKA TLAČÍTEK

Legenda:

EST-2=> menu nastavení=>volba předlohy=>2x2 - vstup IN1- IN4

EST-2=> menu nastavení=>volba předlohy=>2x3 - vstup IN1- IN6

EST-2=> menu nastavení=>volba předlohy=>3x3 - vstup IN1- IN9

EST-2=> menu nastavení=>volba předlohy=>3x4 - vstup IN1- IN12

Programování funkcí systému iNELS na jednotlivá tlačítka na obrazovce přístroje EST-2 se provádí stejně jako programování jiných digitálních vstupů, událostí u jednotky IM2-140M.

Na daných digitálních vstupech je možné využívat pouze parametr A a D. Na vstupech není možné využívat a rozlišovat parametr I - negovaný výstup, dále parametr B - vyvážený

vstup a dále pak parametr dvojitý vyvážený vstup. Tlačítka jsou identické s binárními vstupy jednotky IM2-140M (viz. obr. rozložení). Tlačítka je možné konfigurovat stejně jako

nástěnné ovladače WSB a to jak pro krátký i dlouhý stisk (>1.5s).


S digitálními výstupy jsou provázané 4 barevné signálky, které jsou na obrazovce umístěny v levém horním rohu. Každá ze čtyř barevných signálek je samostatně ovladatelná

a programovatelná. Zelená a modrá signálka je propojená s výstupy RE1, RE2 zařízeni KEY2-01 ve správci zařízení. Žlutá a červená signálka je propojená s výstupy HAND a MAN

zařízení IDRT2-1 ve správci zařízení.

OBRAZOVKA TERMOREGULACE


Na obrazovce ovládaní termoregulace je možné na displeji EST-2 korigovat teplotu zvoleného topného okruhu v rozsahu +/- 5°C. Tyto tlačítka pro korekci teploty okruhu vytápění

jsou spjaty s analogovým vstupem, korekcí teploty jednotky IDRT2-1 ve správci zařízení. S digitálními výstupy jsou provázané 4 barevné signálky, které jsou na obrazovce umístěny

v levém horním rohu. Každá ze čtyř barevných signálek je samostatně ovladatelná a programovatelná. Zelená, modrá, žlutá a červená signálka je propojená s výstupy ON, LED,

HAND a MAN zařízení IDRT2-1 ve správci zařízení.

OBRAZOVKA OVLÁDANÍ RGB SVITIDEL A ZDROJŮ SVĚTLAObrazovka EST-2 RGB obsahuje základní regulační a ovládací prvky a tlačítka pro řízení RGB zdrojů světla. Tato obrazovka je provázaná se zařízením ADC2-40M na sběrnici CIB.

Funkce obrazovky ovládaní RGB je nastavena tak, že jednotlivé barevné složky R, G a B jsou svázány a simulují úroveň signálu na analogových vstupech 1 až 3 a výsledný jas svítidla

je spjat a simulován na analogovém vstupu 4. Aby se simulace z obrazovky RGB stala funkční, je nutné nastavit na jednotlivých analogových vstupech v IDM napěťový rozsah 0-5 V.

Ovládací obrazovka RGB se skládá z několika prvků a tlačítek.

- Dlouhým stiskem (dotykem) na tlačítko ON/OFF se ovládá centrální nastavení složek RGB a jasu svítidla - zapnuto/vypnuto

- Tlačítka v horní polovině obrazovky mají funkci nastavení jasu svítidla od 0-100% v kroku 5% (viz ukazatel nastavitelného jasu v %)

- Tlačítka v dolní polovině obrazovky mají funkcí nastavení barevné pohody a zrychleného ovládaní RGB svítidla. Tlačítka mají funkcí aretace. Při stisku tlačítka

„rozsvícení do bílé“ se automaticky nastaví analogové vstupy do maximální hodnoty jednotlivých barevných složek, což se na výstupu RGB světelného zdroje smícháním těchto

složek projeví, že výsledná barva je bílá. My jíž poté korigujeme pouze intenzitu jasu na výstupu. Při stisku (dotyku) tlačítka „rozsvícení do barvy dle RGB“ dojde k

automatickému odblokování tlačítka „rozsvícení do bílé“ a tlačítko nastavení „rozsvícení do barvy dle RGB“ se zaaretuje. Nyní se přednastaví hodnoty analogových

vstupů jednotlivých barevných složek RGB dle nastaveného kurzoru v barevném kolečku stupnice RGB na obrazovce EST-2.

S digitálními výstupy jsou provázané 4 barevné signálky, které jsou na obrazovce umístěny v levém horním rohu. a jejích propojení s výstupy je stejné jako u obrazovky tlačítek.

Info udává informace o zařízení a verzi firmwaru. Pomocí ikony přejdeme do menu Nastavení, které slouží k editaci EST-2. Ikona vrací zpět na panel tlačítek.

V pravém horním rohu obrazovky je umístěn systémový čas. Zobrazovaný systémový čas je provázán s jednotkou KEY2-01 ve správci zařízení

Všechny vstupy a výstupy jednotky EST-2 lze volně programovat a parametrizovat pomocí programu IDM.

71


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Zatížitelnost kontaktů výrobků iNELS

JA2-02B; SA2-02B; SA2-12M; WMR2-11

Druh zátěže

cos φ ≥ 0.95

M M HAL.230V

AC1

AC2

AC3

AC5a nekompenzované

AC5a kompenzované

AC5b

AC6a

AC7b

AC12

mat. kontaktu AgSnO 2

kontakt 8A

250V / 8A

250V / 2.5A

250V / 1.5A

230V / 1.5A (345VA)

do max. vstupní C=14uF

250W

250V / 4A

250V / 1A

250V / 1A

Druh zátěže

K M M

AC13

AC14

AC15

DC1

DC3

DC5

DC12

DC13

DC14

mat. kontaktu AgSnO 2

kontakt 8A

x

250V / 3A

250V / 3A

24V / 8A

24V / 3A

24V / 2A

24V / 8A

24V / 1A

x

LBC2-02M; SA2-01B; SA2-02M; SA2-04M; WTC2-21

Druh zátěže

cos φ ≥ 0.95

M M HAL.230V

AC1

AC2

AC3

AC5a nekompenzované

AC5a kompenzované

AC5b

AC6a

AC7b

AC12

mat. kontaktu AgSnO 2

kontakt 16A

250V / 16A

250V / 5A

250V / 3A

230V / 3A (690VA)

do max vstupní C=14uF

1 500W

x

250V / 3A

250V / 10A

Druh zátěže

K M M

AC13

AC14

AC15

DC1

DC3

DC5

DC12

DC13

DC14

mat. kontaktu AgSnO 2

kontakt 16A

250V / 6A

250V / 6A

250V / 6A

24V / 16A

24V / 6A

24V / 4A

24V / 16A

24V / 2A

24V / 2A

SA2-02B/Ni

Druh zátěže

cos φ ≥ 0.95

M M HAL.230V

AC1

AC2

AC3

AC5a nekompenzované

AC5a kompenzované

AC5b

AC6a

AC7b

AC12

mat. kontaktu AgNi *

kontakt 8A

250V / 8A

250V / 2.5A

250V / 1.5A

230V / 1.5A (345VA)

x

400W

x

250V / 1.5A

250V / 5A

Druh zátěže

K M M

AC13

AC14

AC15

DC1

DC3

DC5

DC12

DC13

DC14

mat. kontaktu AgNi *

kontakt 8A

250V / 3A

250V / 3A

250V / 3A

24V / 8A

24V / 3A

24V / 2A

24V / 8A

24V / 1A

24V / 1A

SA2-01B/Ni; SA2-02M/Ni; SA2-04M/Ni

Druh zátěže

cos φ ≥ 0.95

M M HAL.230V

AC1

AC2

AC3

AC5a nekompenzované

AC5a kompenzované

AC5b

AC6a

AC7b

AC12

mat. kontaktu AgNi *

kontakt 16A

250V / 16A

250V / 5A

250V /3A

230V / 3A (690VA)

x

800W

x

250V / 3A

250V / 10A

Druh zátěže

K M M

AC13

AC14

AC15

DC1

DC3

DC5

DC12

DC13

DC14

mat. kontaktu AgNi *

kontakt 16A

250V / 6A

250V / 6A

250V / 6A

24V / 16A

24V / 6A

24V / 4A

24V / 16A

24V / 2A

24V / 2A

HC2-01B/ AC

Druh zátěže

cos φ ≥ 0.95

M M HAL.230V

K

AC solid state

(Bezkontaktní relé)

AC1

250V / 0.15A

AC2

250V / 0.1A

AC3

250V / 0.1A

AC5b

40W

AC7b

250V / 0.1A

AC12

250V / 0.1A

AC13

250V / 0.1A

AC14

250V / 0.1A

AC15

250V / 0.1A

HC2-01B/ DC

Druh zátěže

DC1

M

DC3

M

DC5

DC12

DC13

DC14

Power SIP Relay

(Bezkontaktní DC relé)

15W

10W

10W

15W

10W

10W

Znázorněné značky jsou informativní.

* Výrobky s kontaktem AgNi pouze na zakázku za příplatek.

72


žárovky, halogenové

žárovky

nízkonapěťové žárovky

12-24V vinuté transfor.

nízkonapěťové žárovky

12-24V el. tranformátory

LED žárovky

úsporné zářivky

způsob řízení

Zátěž

230V AC

R L C

stmívatelná stmívatelná vzestupná hrana

sestupná hrana

LM2-11B • • • x x • •

DA2-22M • • • x x • •

DIM-6 • • • x x • •

MINIMÁLNÍ ZÁTĚŽ

MINIMÁLNÍ ZÁTĚŽ

KONTAKT RELÉ

mV V/mA KONTAKT RELÉ mV V/mA

AgSnO 2

1000 10/100 AgNi 300 5/10

Žárovkové zátěže:

žárovka, halogenová žárovka

(R)

Spínač:

spínač - ovládací kontakt z jiného zařízení

R,L,C

Stmívač s určenou zátěží:

R - odporová, L - indukční, C - kapacitní

Tlačítko:

ovládací tlačítko

Zářivka:

zářivky nekompenzované

Řídící modul:

analogový řídící modul 0 - 10 V

Zářivka:

zářivky kompenzované sériově

Motor

10

Zářivka:

zářivky kompenzované paralelně

AC1

neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže,

odporové pece

Zářivka:

zářivky úsporné

AC3

motory s kotvou nakrátko, spuštění

motorů v chodu

Elektronické předřadníky pro zářivky

AC15

řízení střídavých elektromagnetických zátěží

Indukční zátěže (transformátory):

(L)

feromagnetické a toroidní transformátory pro různonapěťová svítidla.

DC1

neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže,

odporové pece

73


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

POZNÁMKY

74


KOMPONENTY EZS

DETEKTORY:

PIR detektor pohybu JS-20 „LARGO“

Detektor rozbití skla GBS-210 „VIVO“

Magnetický dveřní kontakt SA-200-A, SA-201-A

Přejezdový kovový magnetický detektor SA-220

Optický detektor kouře SD-280

Detektor hořlavých plynů GS-133

Komponenty EZS jsou napájeny napájecím napětím 12V DC.

K systému iNELS se připojují přímo přes vstupní jednotky IM2-80B a IM2-140M, které jsou vybaveny výstupem

napájecího napětí 12V DC a umožňují připojit snímače s vyváženým výstupem.

SIRÉNY:

Interiérová siréna SA-913

Venkovní siréna OS-365

75


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

PIR detektor pohybu osob

JS-20 „LARGO“PIR detektor pohybu osob JS-20 „LARGO“ je určen k prostorové ochraně objektů.

JS-20 zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu. Tím se dosahuje vynikající

citlivosti a vysoké odolnosti proti falešným poplachům. Detekční analýzu lze

navíc zvýšit nastavovací propojkou (je-li výrobek montován do problematických

prostorů).

Ve snímači lze vyměnit základní čočku za verzi pro dlouhé chodby, nebo za verzi s volnou

zónou při podlaze (k pohybu domácích zvířat).

Pro snadnější zapojování rozvodů je výrobek vybaven párem volně použitelných svorek

(GBS).

Detektor vyniká vysokou odolností proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným

signálům. Je navržen, jak pro montáž na rovnou plochu, tak i pro montáž do rohu.

Výrobek splňuje evropskou značku shody CE.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí/proud:

Detekční vzdálenost:

Úhel detekce:

Doporučená instalační výška:

Doba stabilizace po zapnutí:

Zatížitelnost výstupu PIR:

Zatížitelnost sabotážního výstupu TMP:

Klasifikace dle ČSN EN 50131-1:

Prostředí dle ČSN EN 50131-1:

Pracovní teplota:

Max. průřez připojovacích vodičů:

Instalace:

Rozměry:

Hmotnost:

12 V DC ±5% /max. 35 mA

12 m

120° (se základní čočkou)

2,5 m nad úrovní podlahy

max. 180 s

spínač max. 60 V/50 mA vnitřní odpor max. 30 Ω

spínač max. 60 V/50 mA vnitřní odpor max.16 Ω

stupeň 2. (střední rizika)

vnitřní všeobecné

-10 .. +55 °C

1 mm 2

na rovnou plochu

110 x 60 x 55 mm

120 g

EAN kód

JS-20 8594052532166

Detektor rozbití skla

GBS-210 „VIVO“

Detektor rozbití skla GBS-210 je určen ke střežení prosklených ploch a detekuje jejich

destrukci.

GBS-210 užívá k detekci duální metodu, při které jsou vyhodnocovány nepatrné změny

tlaku vzduchu v místnosti (náraz do skleněné výplně) a následné zvuky řinčení skla.

Toto řešení vyniká vysokou spolehlivostí reakce při rozbití skleněné výplně. Citlivost

detektoru lze snadno nastavit podle vzdálenosti a rozměrů chráněných oken. Navíc je

detektor rozbití skla vybaven volitelnou paměťovou indikací.

K testování jeho aktivace je výrobek vybaven červenou signálkou.

Detektor vyniká vysokou odolností proti vysokofrekvenčnímu rušení a jiným falešným

signálům.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí/proud:

12 V DC ± 25%/max. 35 mA

Zatížitelnost sabotážního výstupu:

spínač max. 60 V/50 mA vnitřní odpor max. 16 Ω

Zatížitelnost poplachového výstupu: spínač max. 60 V/50 mA vnitřní odpor max. 30 Ω

Detekční vzdálenost:

do 9 m

Minimální plocha okenní výplně:

0,6 x 0,6 m

Doba stabilizace po zapnutí:

max. 60 s

Klasifikace dle ČSN EN 50131-1:

stupeň 3 (střední až vysoké riziko)

Prostředí dle ČSN EN 50131-1:

II. vnitřní všeobecné

Rozsah pracovních teplot:

-10 °C .. +40 °C

Max. průřez připojovacích vodičů:

1 mm 2

Instalace:

na rovnou plochu

Rozměry:

100 x 40 x 24 mm

Hmotnost:

120 g

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE

EAN kód

GBS-210 8594052530575

76


SA-200, SA-201

Magnetický dveřní kontakt

Magnetický dveřní kontakt SA-200-A a miniaturní magnetický dveřní kontakt SA-201-A

jsou určeny pro zabezpečení otevíratelných částí objektu.

SA-200-A je standardní magnetický detektor se svorkovnicí.

SA-201-A je standardní magnetický detektor s vývody 25 cm.

Provedení detektorů je v plastovém obalu. Jsou určeny pro povrchovou montáž

samolepící páskou nebo šrouby, na dveřní a okenní rámy všech materiálů. V konstrukci

kontaktu je použit kvalitní jazýčkový přepínač. Tyto magnety se vyznačují stabilitou

parametrů a spolehlivostí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

SA-200 8594052535693

SA-201 8594052535686

Pracovní mezera:

Typ:

Barva:

Délka přívodního kabelu:

Rozměry:

SA-200-A

15 mm

NC

bílá

-

50 x 22 x 30 mm

SA-201-A

15 mm

NC

bílá

25 cm

33 x 15 x 9 mm

SA-220

Přejezdový kovový magnetický detektor


Přejezdový magnetický detektor SA-220 je určen pro zabezpečení otevíratelných částí

objektu.SA-220 se užívá pro velká kovová vrata s drátovým vývodem v pancéřovém krku.

Přes SA-220 je možno přejíždět autem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

SA-220 8594052534917

Pracovní vzdálenost:

Rozměry:

Hmotnost:

75 mm

106 x 38 x 10 mm

230 g

77


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Optický detektor kouře

SD-280

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí/proud:

9-15 V DC/ 2.5 mA

Výstupy:


EAN kód

SD-280 8594052535952

Optický detektor kouře SD-280 je určen k detekci vzniklého požáru.

SD-280 má pro lokální varování zabudovanou akustickou sirénku.

Elektronické relé poskytuje výstup poplachového signálu a detektor je vybaven také

volitelnou funkcí paměti poplachu. Pravidelně je prováděn interní autotest detektoru.

K detekci kouře se využívá principu rozptylu infračerveného světla na pevných

částicích v optické komoře. Detektor velmi dobře reaguje na viditelný kouř, vznikající

doutnáním např. dřeva, papíru, textilu apod.

Méně vhodným použitím je detekce požárů a otevřených ohňů s malým vývinem

kouře a rychlým nárůstem teplot (líh apod.). Pro tento případ je detektor vybaven

pomocným teplotním senzorem aktivujícím poplach pokud dojde k překročení

teploty v rozmezí +60 .. +70 °C (v závislosti na rychlosti teplotního nárůstu).

- poplachový - OUT

- sabotážní (poruchový TMP

Detekce kouře

Citlivost detektoru kouře

Detekce teplot

Poplachová teplota

Akustický výkon sirény:

Určeno pro prostředí:

Rozsah pracovních teplot

Krytí:

Instalace:

Rozměry:

Hmotnost:

60 V/100 mA max.

R = 68 Ω

optický rozptyl světla

m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m dle ČSN EN 14 604

třída 2 dle ČSN EN 54-5

+60 °C až +70 °C

85 dB/m

vnitřní všeobecné

-10 °C .. +70 °C

IP 40 (ČSN EN 60 529)

na rovnou plochu

průměr 126, výška 65 mm

238.7 g

Detektor hořlavých plynů

GS-133

Detektor hořlavých plynů GS-133 je určen k indikaci úniku hořlavých plynů.

GS-133 detekuje všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan,

acetylén, vodík, ... ) a reaguje ve dvou úrovních koncentrace.

Charakteristickými vlastnostmi výrobku GS-133 jsou vynikající stabilita, vysoká citlivost,

dlouhá životnost a malé rozměry.

Přístroj signalizuje únik plynu opticky a akusticky. Je také vybaven výstupním relé s

volitelnou funkcí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

EAN kód

GS-133 8594052530636

Napájecí napětí/proud:

12 V DC ± 20%/150 mA

Zvuková signalizace:

94 dB/0.3 m

Reléový výstup:

250 V/5 A (volitelná reakce na 1. nebo 2. stupeň)

Typ výstupu:

přepínací kontakt max. 230 V/5A

Pracovní teplota:

-10 °C .. +40 °C

Relativní vlhkost:

25% - 75%

Skladovací teplota:

-20°C .. +50° C

Doba stabilizace:

60 s

Zahřívací doba v čistém vzduchu:

60 s

Zahřívací doba v stand. kalibračním plynu: 60 s

Reakční doba max.:

max. 10 s

Metoda detekce:

katalytické spalování

Stupeň krytí:

IP 30 (ČSN EN 60 529)

Doporučený průřez připojovacích vodičů: 1,5 mm 2

Instalace:

na rovnou plochu

Rozměry:

100 x 70 x 39 mm

Hmotnost:

112 g

Konstruováno pro provoz v běžných atmosférických tlacích (86 až 106kPa)

Určeno pro prostředí bez významného nebezpečí - BE 1 (ČSN 2000-3)

Citlivost:

I. stupeň:

II. stupeň:

Metan:

10 ±2% DMV (0,44% metanu)

17 ±3% DMV (0,75% metanu)

ISO-butan:

15 ±3% DMV (0,20% ISO-butanu)

30 ±3% DMV (0,39% ISO-butanu)

pozn.: DMV = dolní mez výbušnosti, vše zkalibrováno ISO-butanem

78


SA-913 T

Interiérová siréna
Vysokovýkonová interiérová siréna SA-913 T s piezoelektrickou membránou se používá

jako akustické zařízení v interiéru i exteriéru hlídaného objektu.

Při poplachu vytváří v hlídaném prostoru nesnesitelnou hlukovou hladinu, která

případnému pachateli účinně ztěžuje činnost.

V uzavřeném prostoru je obtížné lokalizovat umístění sirény a tím ji rychle vyřadit z

činnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí/proud:

Intenzita zvuku:

Instalace:

Rozměry:

Hmotnost:

11 - 14 V DC/250 mA

110 dB/m

na rovnou plochu

120 x 72 x 40 mm

140 g

EAN kód

SA-913 T 8594052534924

OS-365

Venkovní siréna

Venkovní siréna OS-365 se používá jako akustické zařízení v exteriéru hlídaného

objektu.

Jedná se o zálohovanou sirénu s vestavěným NiCd akumulátorem. Veškeré funkce

sirény jsou řízeny mikroprocesorem.

OS-365 je osazena elektro-dynamickým měničem a používá se v zástavbách rodinných

domků, případně pro volně stojící objekty.

Siréna je vybavená dvojicí sabotážních kontaktů pro detekci otevření krytu a stržení

sirény ze zdi. V siréně je integrován výkonný blikač, zajišťující dobrou optickou

lokalizaci aktivní sirény. Tělo sirény je vyrobeno z mechanicky odolného plastu,

s vysokou barevnou stálostí a odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Odolnost

elektronických částí proti vzdušné vlhkosti je zajištěna dvouvrstvým lakováním desky

spojů. Jako sabotážní kontakty jsou použity zapouzdřené jazýčkové kontakty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí napětí/proud:

10 - 17 V DC/< 50 mA/12 V

Záložní akumulátor:

NiCd pack 4,8 V/1800 mAh

Piezoelektrický měnič (OS-360):

113 dB/1 m

S přídavným piezoelektrickým měničem ACM-OS360: 118 dB/1 m

Elektrodynamický měnič (OS-365):

110 dB/1 m

Doba houkání sirény:

19 minut

Doba blikání blikače:

60 minut

Odpor sabotážní smyčky:

< 70 Ω

Stupeň krytí:

IP 34D

Stupeň zabezpečení 3 (s vnitřním krytem):

dle ČSN EN 50131-1

Stupeň zabezpečení 2 (bez vnitřního krytu):

dle ČSN EN 50131-1

Třída prostředí:

IV. venkovní všeobecné -25 .. +60 °C

Instalace

na rovnou plochu

Rozměry:

230 x 158 x 75 mm

Hmotnost:

120 g

EAN kód

OS-365 8594052535556

79


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTROJE SOUVISEJÍCÍ S iNELS:

Termopohon ALPHA AA 0-10 V

Termopohon ALPHA AA 230 V

Termopohon ALPHA AA 24 V

Teplotní senzory TC, TZ

Stmívatelný předřadník DIML

Datové ochrany DTNVEM 1/CIB

80


ALPHA AA 0-10 V

ALPHA AA 230 V

ALPHA AA 24 V

Termopohon
v systému RF Control a iNELS se k regulaci vytápění používá termoregulační pohon

ALPHA AA:

- ALPHA AA 0-10 V ve spojení s jednotkami DAC

- ALPHA AA 230 V a ALPHA AA 24 V s jakýmkoliv spínacím aktorem systému

ALPHA AA 0-10 V: pracuje v režimu plynulé regulace pomocí ovládacího napětí 0-10 V.

Termoelektronický funkční princip splňuje požadavky:

- přesného regulačního chování

- dlouhé životnosti

- bezhlučného provozu

ALPHA AA 230 V a ALPHA AA 24 V: pracují v režimu otevřeno/zavřeno.

Hlavní rysy:

- tichý provoz

- provedení: bez napětí otevřeno/bez napětí zavřeno

- vizuální indikátor polohy ventilu

EAN kód

Alpha AA 0-10 V 4031602004475

Alpha AA 230V, NC 4031602000286

Alpha AA 230V, NO 4031602000309

Alpha AA 24V, NC 4031602000293

Alpha AA 24V, NO 4031602000316

Použití:

Termoelektrický pohon ALPHA AA je určen pro zónovou oder individuální

regulaci s vysokými diferenčními tlaky pro všechny termostatické ventily.

Regulování termostatických ventilů podlahového, radiátorového a

konvektorového vytápění.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ALPHA AA 0-10 V se zabudovanou vnitřní elektronikou pro plynulé

(proporcionální) řízení termostatických ventilů.

Výhody:

- plynulý (proporcionální) pohyb zdvihu

- vhodný pro rychlé vytápění

Provozní napětí:

Provozní příkon:

Řídící napětí na vstupu:

Nastavení:

Ochranná třída:

Vodič:

Střední stavěcí doba:

Stavěcí síla:

Délka kabelu:

Barva:

Rozměry v/š/h:

24 V DC nebo 24 V AC 50/60 Hz

1.5 W / 300 mA na max 2 min

0 - 10 V DC

4 mm

IP 54/II

3 x 0.22 mm 2

30 s/mm

100 N ±5 %

1 m

bílá RAL 9003

60.5+4 x 44 x 64 mm

230 V, 50/60 Hz

1.8 W / 300 mA pro max 2 min

-

4 mm

IP 54/II

2 x 0.75 mm 2

-

100 N ±5 %

1 m

bílá RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm

24V, 50/60 Hz

1.8 W / 250 mA na max 2 min

-

4 mm

IP 54/II

2 x 0.75 mm 2

-

100 N ±5 %

1 m

bílá RAL 9003

55+5 x 44 x 61 mm

81


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Teplotní senzory TC, TZTeplotní senzory TC a TZ jsou určeny ke snímání teploty.

TC a TZ senzory jsou vyrobeny z termistoru NTC, zalitém v kovové dutince teplovodivým

tmelem.

Tepelný kontakt mezi termistorem a okolím teplotního čidla.

Čidlo TZ je vhodné zejména pro použití v extrémních teplotách.

2 druhy teplotních čidel:

- TC - přívodní kabel k čidlu TC je vyroben z vodiče CYSY 2D x 0,5 mm

- TZ - pro čidlo TZ je použit kabel VO3SS-F 2D x 0,5 mm se silikonovou izolací

Hmotnost čidel TC:

Hmotnost čidel TZ:

- TC-0 - 5 g - TZ-0 - 4,5 g

- TC-3 - 108 g - TZ-3 - 106 g

- TC-6 - 213 g - TZ-6 - 216 g

- TC-12 - 466 g - TZ-12 - 418 g

EAN kódy

TC-0 teplotní senzor 8595188110075

TC-3 teplotní senzor 8595188110617

TC-6 teplotní senzor 8595188110082

TC-12 teplotní senzor 8595188110099

TZ-0 teplotní senzor

TZ-3 teplotní senzor

TZ-6 teplotní senzor

8595188140591

8595188110600

8595188110594

TZ-12 teplotní senzor 8595188110587

Graf oteplení čidla vzduchem

70

60

50

40

30

20

10

0

00:00 02:53 05:46 08:38 11:31 14:24 17:17

s t [min]

PVC - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 0 C na 58 0 C.

Teplota [°C]

Silikon - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 0 C na 63.5 0 C.

PVC

Silicon

Rozsah:

Snímací prvek:

τ65 - ve vzduchu/ve vodě:

τ95 - ve vzduchu/ve vodě:

Materiál kabelu:

Materiál koncovky:

Krytí:

20

30

40

50

60

70

TC

0..+70 0 C

NTC 12K 5 %

92 s / 23 s

306 s / 56 s

PVC se zvýšenou teplotní odolností

PVC se zvýšenou teplotní odolností

IP 67

τ65 (95): doba, za kterou se čidlo ohřeje na 65 (95) % teploty prostředí,

v němž je čidlo umístěno.

Teplota ( O C)

14.7

9.8

6.6

4.6

3.2

2.3

TZ

-40..+125 0 C

NTC 12K 5 %

62 s / 8 s

216 s / 23 s

silikon

poniklovaná měď

IP 67

Odpor čidla (kΩ)

Typy teplotních čidel pro rozsah 0 .. +70 O C

TC-0 - teplotní čidlo připojitelné přímo na svorkovnici (délka čidla 100 mm)

TC-3 - teplotní čidlo 3

TC-6 - teplotní čidlo 6 m

TC-12 - teplotní čidlo 12 m

Nákres čidla TC

20 mm

Typy teplotních čidel pro rozsah -40 .. +125 O C

TZ-0 - teplotní čidlo připojitelné přímo na svorkovnici (délka čidla 110 mm)

TZ-3 - teplotní čidlo 3 m

TZ-6 - teplotní čidlo 6 m

TZ-12 - teplotní čidlo 12 m

Nákres čidla TZ

22.65 mm

8.2 mm

6.2 mm

Foto čidla TC-3

Foto čidla TZ-3

82


POZNÁMKY

83


I N T E L I G E N T N Í

E L E K T R O I N S T A L A C E

Stmívatelný předřadník

DIML

EAN kód

DIML 1840 - 8009991027845

DIML 22440 - 8009991027913


Stmívatelný předřadník DIML slouží pro regulaci jasu zářivkových svítidel s trubicemi

T8 (průměr 26 mm).

Není-li tento předřadník osazen již přímo od výrobce svítidla, lze ho do svítidla

dodatečně namontovat. Lze také provést tzv. retrofit – čili nahrazení výbavy stávajícího

standardního zářivkového svítidla za tento stmívatelný předřadník.

Další nespornou výhodou (mimo funkci stmívání) je tzv. „soft start“, což znamená

pozvolný náběh jasu svítidla, který tak dále prodlužuje životnost světelných zdrojů.

Stmívatelný předřadník je řízen signálem 1-10 V a ke sběrnici systému iNELS

se připojuje prostřednictvím převodníků DAC2-04M, DAC2-04B či LBC2-02M.

Dodává se ve čtyřech provedeních, dle výkonu použitých světelných zdrojů

(zařivkových trubic) ve svítidle (viz. tabulka).

Zapojení

CIB +

CIB -

Stmívání

Stmívání

osvětlení: LBC2-02M

PE

PE

Zapnutí/vypnutí

osvětlení: LBC2-02M LBC2-02M

H

L

DC 1..10 V

220 V - 240 V

4

3

2

1

DIML 1840

DIML 5458

Stmívání

osvětlení: LBC2-02M

PE

PE

Zapnutí/vypnutí

osvětlení: LBC2-02M LBC2-02M

H

L

DC 1..10 V

220 V - 240 V

7

6

5

4

3

2

1

DIML 218

DIML 25458

0(1)-10 0(1)-10

TECHNICKÉ PARAMETRY

AC 230 V

Article

ta

°c

tc

°c

Code

DIML1840 05 220÷240

0,103

0,130

0,147

0,174

0,093

0,133

0,153

0,203

0,090

0,120

0,155

0,126

0,178

0,127

0,210

1x...

18 T8

25 T8

30 T8

36 T8

18 TC-L

24 TC-L

36 TC-L

40 TC-L

18 TC-F

24 TC-F

36 TC-F

24 T5

39 T5

22 FC-T5C

40 FC-T5C

16

25

27

32

16

22

32

40

16

24

32

22,5

38

22

40

0,98 10...+60 75 0,5÷1,5 340 359 29 26 1 DL118-40

0,175

0,160

0,160

2x...

18 T8

18 TC-L

18 TC-F

25T8

16 0,98 10...+60

0,260

0,315

30 T8

36 T8

27

32

0÷60

DIML22440 05 220÷240

0,210

0,275

0,355

0,218

0,280

0,210

0,350

0,210

0,303

24 TC-L

36 TC-L

40 TC-L

24 TC-F

36 TC-F

24 T5

39 T5

22 FC-T5C

40 FC-T5C

22

32

40

22

32

22,5

38

19

40

0,98 10...+60

75 0,5÷1,5 340 359 29 26 1 DL224-40

84


DTNVEM 1/CIB

Datové ochrany

Přepěťové ochranné zařízení (SPD) podle ČSN EN 61643-21 (kategorie A2, B2, C2, C3,

D1) určené pro ochranu systémů CIB (Foxtrot, iNELS) proti bleskovým proudům a

přepětím.

Doporučené umístění je na vstupu vedení z venkovního prostředí do stavby, dále

na rozhraních dalších LPZ (podle ČSN EN 62305) a v blízkosti chráněného zařízení, tak

aby délka vedení mezi přepěťovým ochranným zařízením a chráněným zařízením byla

maximálně 10 m.

DTNVEM 1/CIB je složeno ze základny a výměnného modulu obsahujícího

vlastní ochranu. Základna zůstává stále připojena a v případě revizní kontroly

nebo poškození se manipuluje pouze s výměnným modulem. Základna je

i bez výměnného modulu průchozí (obvod není přerušen).

Ochrana je určena pro trvalý procházející proud max. 0,5A. Je nutné zabezpečit při

tvorbě projektu aplikace aby tento proud nebyl překročen.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Kategorie SPD podle ČSN EN 61643-21

A2,B2, C2, C3, D1

Jmenovité pracovní napětí

U n 24V DC

Nejvyšší trvalé provozní napětí

U c 36V DC

Max. trvalý proud

Počet chráněných párů

I N 0,5A DC

1

SPD pro systém CIB (Foxtrot / iNELS)

DTNVEM 1 / CIB

Impulsní proud Iimp (10/350)

I imp 2,5kA / vodič

Max. výbojový proud Imax (8/20)

I max 10kA / vodič

Jmenovitý výbojový proud In (8/20)

I n 1kA / vodič

Doba odezvy

U P < 75V (A/B, A/PE, B/PE)

Rozsah pracovních teplot

Doporučený průřez připojovacích vodičů

Způsob montáže

Stupeň krytí

† A < 30 ns

2,5 mm 2

na lištu DIN 35mm

IP20

EAN kód

DTNVEM 1/CIB 8590681461501

Vnitřní schéma zapojení výměnného modulu

DTNVEM 1/CIB se zapojuje výstupem směrem k chráněnému zařízeni

Vstup

Výstup

Tlumící dioda

Mezní impendance

Dvojitá plynová výbojka

Typické zapojení ochrany DTNVEM 1/CIB

Vstup Výstup Vstup Výstup

85


NÁSTAVBA

SBĚRNICOVÁ ELEKTROINSTALACE

LEGENDA:

Regulace vytápění

Spínání spotřebičů

Ovládání osvětlení

Média

Ovládání rolet

iTP-B

TELEVIZE

Díky přehledné projekci na televizní obrazovce

máte perfektní přehled o dění v domě i mimo něj.

Stačí jen nainstalovat kamery a propojit je se systémem.

DOTYKOVÝ PANEL

Je doplněk systému iNELS, který svým elegantním

designem bezvadně splyne s

Vaší domácností.

Můžete si jej umístit kamkoliv se Vám zlíbí, třeba i do

koupelny. Panely jsou určeny k zabudování do zdi.

TV

iMM Client

iMM Client

Umožňuje ovládat všechny funkce systému

iNELS přes TV. Elegantní nehlučné

provedení. Velikost úložiště je 250 GB.

iMM Client

Squeezebox - přehravač audiozóny

Audiozónu napojenou na systém a hlavní úložiště

dat díky svým malým rozměrům umístíte prakticky

kdekoliv. Bezpečně tak víte, kde rychle najdete

svou nejoblíbenější hudbu.

SATELIT

SATELIT

Přes satelitní přijímač můžete sledovat až

4 satelitní kanály najednou, pokud jsou

umístěny na stejném transpondéru.

VNITŘNÍ KAMERA

Systém podporuje připojení, zobrazení

a ovládání IP kamer včetně PTZ (ovládání

pozice, zvětšení obrazu, záznam, ...)

86


GYROOVLADAČ

Bezkonkurenčním ovladačem, ale také elegantním

doplňkem systému iNELS je Gyroovladač.

Je komfortní kombinací výhod klasického ovladače

a počítačové myši, od které převzal dokonale

ergonomický tvar.

GYROMYŠ

iPHONE/Smart phone

Pohodlné ovládání systému domácí automatizace

přes Váš iPHONE, Smart phone.

iPHONE

DOTYKOVÝ TABLET

Dotykovým PC tabletem můžete ovládat osvětlení,

vytápění, rolety, kamery a multimédia (hudba,

film, TV, foto) ve své domácnosti prostřednictvím

WIFI připojení.

iTP-T

IP HLÁSKA

DVEŘNÍ HLÁSKA

Je dveřní komunikátor, u kterého se dokonale

snoubí špičkové technologie s unikátním designem.

Jedná se o komunikační systém podporující

jak přenos hlasu, tak videa.

KAMERA

ROUTER

Systém podporuje připojení, zobrazení a

ovládání IP kamer včetně PTZ (ovládání pozice,

zvětšení obrazu, záznam, ...)

ROUTER

87


ELKO EP Russia

ELKO EP Poland

ELKO EP Germany

ELKO EP

ELKO EP Slovakia

ELKO EP Hungary

ELKO EP Romania

ELKO EP Ukraine

ELKO EP, s.r.o.

Palackého 493 / 769 01 Holešov, Všetuly / Česká republika

tel.: + 420 573 514 222 / fax: +420 573 514 227 / e-mail: info@inels.cz

Vydáno: 03/2012 / Změna parametrů vyhrazena / © Copyright ELKO EP, s.r.o. / I. vydání

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!