Wyniki finansowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

akson.sgh.waw.pl

Wyniki finansowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

VI Konferencja Studencka

„Rozwój j miast i regionów w w procesie integracji europejskiej”

Uniwersytet Łódzki, 27 kwietnia 2006r.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

- miejsce Polski w świecie

Tomasz Sawicki

Barbara Szmyt

Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie


Co to sąs

BIZ?

- inwestycje mające na celu długotrwały, przynoszący dochód

związek pomiędzy inwestorem, a jednostką, w którą inwestuje,

dające inwestorowi możliwość wpływu na zarządzanie

przedsiębiorstwem (OECD)

- PAIiIZ w statystykach wykazuje tych inwestorów, którzy:

mają 10% akcji lub udziałów oraz 10% głosów w

Radzie Nadzorczej firmy

łączna suma inwestycji w danej firmie przekracza 1mln USD

-W skład BIZ wchodzą: transfery kapitału przeznaczone na

zakup udziałów, pożyczki własne (od firmy-inwestora dla

przedsiębiorstw zależnych) oraz reinwestycje zysków

w rozwój firmy zależnej.


Przepływy BIZ na świecie 1990-2004

(mld

USD)

1400

1387

1200

1086

1000

800

600

400

200

817

690

678

612

560

482

385

334

209

225 256

159 167

0

1990 r.

1991 r.

1992 r.

1993 r.

1994 r.

1995 r.

1996 r.

1997 r.

1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

Źródło: PAIiIZ


Napływ BIZ do EŚ-W E W 1990-2004

(mld

USD)

40

36,5

35

30

25

31,2

26,5 27,5 26,4 27

22,5

20

14,8 13,6

19

15

10

5

0

7,1 6,3

4,7

2,6

0,6

1990 r.

1991 r.

1992 r.

1993 r.

1994 r.

1995 r.

1996 r.

1997 r.

1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

Źródło: PAIiIZ


Napływ BIZ do Polski 1993-2004

(mld

USD)

12

10

9,57

10,6

8

6

5,2

5,68

7,89

7,12

6,06 6,42 7,86

4

2

2,83

1,49

2,51

0

1993 r.

1994 r.

1995 r.

1996 r.

1997 r.

1998 r.

1999 r.

2000 r.

2001 r.

2002 r.

2003 r.

2004 r.

Źródło: PAIiIZ

OECD Negocjacje z UE NATO


Stopa bezrobocia (rok 2002)

Stopień wykorzystania potencjału

Polska

Liczba projektów BIZ na 1mln mieszkańców (rok 2003)

Źródło: European Investment Monitor 2004, E&Y.


BIZ w Polsce

wg kraju rejestracji inwestora

Szwecja

Włochy

5%

Wielka Brytania 5%

Międzynarodowe

5%

6%

Belgia

4%

Dania

3%

Pozostałe

14%

Niemcy

13%

Francja

19%

USA

13%

Holandia

13%

Źródło: PAIiIZ


Przewidywania przyszłości BIZ

na świecie

2007-2008

KORPORACJE EKSPERCI AGENCJE WSPIERANIA

TRANSNARODOWE

INWESTYCJI

WZROST BEZ ZMIAN SPADEK

Źródło: UNCTAD


Czynniki mogące wpłyn

ynąć

na

rozwój j BIZ na świecie (1)

•tempo wzrost światowego PKB

-wzrost gospodarczy w kraju pochodzenia inwestora pozwala

na pozyskiwanie środków na inwestycje

-wzrost gospodarczy w kraju lokowania inwestycji powoduje

w nim wzrost popytu, co dodatkowo zwiększa jego atrakcyjność

ZAGROŻENIE – spowolnienie gospodarcze w USA i UE-15.

• wysokość stóp procentowych – koszt kredytu, rentowność inwestycji

• wzrost cen ropy i surowców – wyższe koszty – zniechęcanie do

inwestowania


Czynniki mogące wpłyn

ynąć

na

rozwój j BIZ na świecie (2)

• sytuacja na rynkach walutowych, zwłaszcza pozycja USD –

od kursu $ inwestorzy z USA będą uzależniać transfery

pieniędzy do spółek-matek

• dalsza liberalizacja rynku (m.in. obniżanie obciążeń podatkowych)


Prawdopodobne kierunki

przepływ

ywów w BIZ w przyszłości

IX 2003

X 2004

kraj kraj wskaźnik

1. Chiny Chiny 2,03

2. USA USA 1,45

3. Meksyk Indie 1,40

4. Polska UK 1,25

5. Niemcy Niemcy 1,17

6. Indie Francja 1,03

7. UK Australia 1,00

8. Rosja Hong Kong 0,99

9. Brazylia Włochy 0,98

10. Hiszpania Japonia 0,97

11. Francja Rosja 0,97

12. Włochy Polska 0,96

13. Czechy Hiszpania 0,96

14. Kanada Czechy 0,93

15. Japonia Malezja 0,92

FDI CONFIDENCE INDEX

2004 (A.T. Kearney)

Oparty na ankietach

przeprowadzanych wśród

kierowników 1000 największych firm

świata, które generują 90%

bezpośrednich inwestycji

zagranicznych

„Czy dany kraj jest dla Państwa

interesującym miejscem do podjęcia

działalności gospodarczej?”.


Źródło: A.T. Kearney

„Nowe” kraje Unii Europejskiej

Zagrożenia dla napływu BIZ w UE-10:


Perspektywy dla Polski(1)

Badanie ankietowe 32 przedstawicieli firm

z kapitałem zagranicznym (X-XI 2005r.)

• Jak oceniają Państwo efekty swojej inwestycji w Polsce?

Źródło: KPMG sp. z o.o.


Perspektywy dla Polski(2)

Badanie ankietowe 32 przedstawicieli firm

z kapitałem zagranicznym (X-XI 2005r.)

• Czy zamierzają Państwo zwiększyć swoje zaangażowanie

kapitałowe w Polsce?

Źródło: KPMG sp. z o.o.


Perspektywy dla Polski(3)

EKD 2001 2003 2004

Działalność produkcyjna 27,7% 46,0% 41,4%

Prod. art. spożywczych, napojów i tytoniu 9,2% 5,0% 1,7%

Prod. pozostałych surowców niemetalicznych 4,7% 8,0% 3,9%

Prod. sprzętu transportowego 3,3% 5,0% 8,9%

Prod. urządzeń elektrycznych i optycznych 3,2% 6,0% 5,7%

Produkcja drewna i wyrobów z drewna 2,9% 3,0% 0,1%

Prod. masy celulozowej i papieru, działalność

publikacyjna i poligraficzna

1,5% 4,0% 2,3%

Produkcja gdzie indziej nie sklasyfikowana 1,3% -4,0% 1,3%

Prod. metali i przetworzonych wyrobów z metali 1,0% 4,0% 6,0%

Prod. chemikaliów i wyrobów chemicznych 0,5% 9,0% 6,2%

Prod. wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 0,4% 4,0% 2,1%

Prod. maszyn i urządzeń gdzie indziej nie

sklasyfikowanych

-0,3% 3,0% 2,8%

Prod. tkanin i wyrobów włókienniczych 0,0% -1,0% 0,4%

Prod. skóry i wyrobów ze skóry 0,0% 0,0% 0,0%

Handel i naprawy 29,4% 5,0% 10,8%

Pośrednictwo finansowe 26,8% 38,0% 26,9%

Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6,1% 5,0% 6,5%

Budownictwo 4,0% -4,0% 7,1%

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 2,6% 2,0% -4,1%

Obsługa nieruchomości, działalność związana z

prowadzeniem interesów

2,5% 2,0% 11,0%

Górnictwo i kopalnictwo 0,9% 0,0% 0,0%

Pozostała działalność usługowa, komunalna i socjalna 0,2% 5,0% 0,0%

Hotele i restauracje -0,2% 1,0% 0,1%

Rolnictwo -0,1% 0,0% 0,2%

100,0% 100,0% 100,0%

inwestycje o coraz wyższym

stopniu zaawansowania

Zamiast przemysłu spożywczego,

handlu (supermarkety)

np. chemiczny, urządzeń

elektrycznych, itp.


Perspektywy dla Polski(4)

W ciągu tylko ostatniego miesiąca dwa duże zagraniczne

koncerny – Shell i Carlsberg – ogłosiłychęć budowy

centrów finansowo-księgowych w Polsce, a Sharp

planuje uruchomić w Toruniu fabrykę modułów

ciekłokrystalicznych.

Zmiany korzystnie świadczą o naszym kapitale ludzkim,

jak również o ciągłym rozwoju naszej gospodarki.


Dziękujemy za uwagę

www.sgh.waw.pl/skngebr/

More magazines by this user
Similar magazines