Tepelne_cerpadla_pp.pdf(14802kB) - Buderus

buderus.sk

Tepelne_cerpadla_pp.pdf(14802kB) - Buderus

Podklady pre projektovanie

Podklady pre projektovanie

Vydanie 8/2007

Podklady pre projektovanie a inštaláciu

tepelných čerpadiel

Teplo je náš element


Obsah

Obsah

Obsah.......................................................................................................................................................................................................................1

Prečo tepelné čerpadlo?............................................................................................................................................................................5

Pojmy..............................................................................................................................................................................................................5

Literatúra.......................................................................................................................................................................................................7

Vzorce............................................................................................................................................................................................................7

Energetické obsahy rôznych palív.........................................................................................................................................................................................8

Prepočtové tabuľky.....................................................................................................................................................................................8

1. Voľba a dimenzovanie tepelných čerpadiel........................................................................................................................................9

1.1. Dimenzovanie tepelných čerpadiel (pre sanačný trh) existujúcich vykurovacích zariadení.............................................................................9

1.1.1 Tepelná potreba na vykurovanie domu....................................................................................................................................................................9

1.1.2 Určenie potrebnej výstupnej teploty.........................................................................................................................................................................9

1.1.3 Aké sanačné opatrenia treba vykonať pre energeticky úspornú prevádzku tepelného čerpadla?....................................................10

1.1.4 Voľba tepelného zdroja (sanácia).............................................................................................................................................................................10

1.2 Tepelné čerpadlá pre nové zariadenia................................................................................................................................................................................11

1.2.1 Stanovenie potreby tepla pre budovu.....................................................................................................................................................................11

1.2.2 Dimenzovanie výstupných teplôt..............................................................................................................................................................................11

1.2.3 Voľba tepelného zdroja................................................................................................................................................................................................11

1.3 Dodatočný príkon podmienený dobou nariadeného prerušenia odberu prúdu...................................................................................................11

1.3.1 Časy nariadeného prerušenia odberu.....................................................................................................................................................................11

1.3.2 Ohrev teplej úžitkovej vody........................................................................................................................................................................................12

1.3.3 Ohrev vody pre bazén.................................................................................................................................................................................................12

1.3.4 Určenie výkonu tepelného čerpadla......................................................................................................................................................................12

2. Tepelné čerpadlo vzduch/voda..............................................................................................................................................................16

2.1 Zdroj tepla: vzduch..................................................................................................................................................................................................................16

2.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda na vnútornú inštaláciu..............................................................................................................................................16

2.2.1 Požiadavky na miestnosť inštalácie.........................................................................................................................................................................16

2.2.2 Nasávanie a odsávanie vzduchu vzduchovou šachtou.....................................................................................................................................17

2.2.3 Protidažďové žalúzie pre tepelné čerpadlá............................................................................................................................................................17

2.2.4 Izolácia priechodov murivom.....................................................................................................................................................................................17

2.2.5 Tepelné čerpadlo vzduch/voda v kompaktnom vyhotovení na vnútornú inštaláciu................................................................................18

2.2.6 Súprava vzduchových hadíc pre tepelné čerpadlá vzduch/voda (vnútorná inštalácia)..........................................................................19

2.2.7 GFB-vzduchovody pre tepelné čerpadlá vzduch/voda (vnútorná inštalácia)...........................................................................................19

2.3 Projektovanie vedenia vzduchu..........................................................................................................................................................................................20

2.3.1 Výškové rozmery pri použití sklobetónových kanálov.......................................................................................................................................21

2.3.2 Rohová inštalácia..........................................................................................................................................................................................................22

2.3.3 Inštalácia ku stene........................................................................................................................................................................................................23

2.4 Tepelné čerpadlá vzduch/voda na vonkajšiu inštaláciu.............................................................................................................................................23

2.5 Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá vzduch/voda na vnútornú inštaláciu..............................................................................................25

2.5.1 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s rohovým vedením vzduchu WPL 60 l....................................................................................................25

2.5.2 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s horizontálnym vedením vzduchu WPL 80 IR až WPL 120 IR........................................................26

2.5.3 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPL 150 IR až WPL 220 IR....................................................................................27

2.5.4 Vysokoteplotné tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPL 180 IRH a WPL 210 IRH........................................................................................28

2.6. Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá vzduch/voda na vonkajšiu inštaláciu............................................................................................29

2.6.1. Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPL 80 AR až WPL 120 AR.......................................................................................................................29

2.6.2 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPL 150 AR až WPL 220 AR........................................................................30

2.6.3 Strednoteplotné tepelné čerpadlá WPL 70 ARM...............................................................................................................................................31

2.6.4 Strednoteplotné tepelné čerpadlá WPL 91 ARM...............................................................................................................................................32

2.6.5 Strednoteplotné tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPL 141 ARM až WPL 190 ARM.............................................................33

2.6.6 Vysokoteplotné tepelné čerpadlá WPL 180 ARH až WPL 210 ARH...........................................................................................................34

2.7 Charakteristiky tepelných čerpadiel vzduch/voda......................................................................................................................................................35

2.7.1 Charakteristiky WPL 60 I/IL......................................................................................................................................................................................35

2.7.2 Charakteristiky WPL 80 IR / WPL 80 AR.............................................................................................................................................................36

2.7.3 Charakteristiky WPL 120 IR / WPL 120 AR........................................................................................................................................................37

2.7.4 Charakteristiky WPL 150 IR / WPL 150 AR........................................................................................................................................................38

2.7.5 Charakteristiky WPL 190 IR / WPL 190 AR.........................................................................................................................................................39

2.7.6 Charakteristiky WPL 220 IR / WPL 220 AR........................................................................................................................................................40

2.7.7 Charakteristiky WPL 70 ARM..................................................................................................................................................................................41

1


2.7.8 Charakteristiky WPL 91 ARM..................................................................................................................................................................................42

2.7.9 Charakteristiky WPL 141 ARM......................................................................................................................................................................................43

2.7.10 Charakteristiky WPL 170 ARM......................................................................................................................................................................................44

2.7.11 Charakteristiky WPL 190 ARM......................................................................................................................................................................................45

2.7.12 Charakteristiky WPL 180 IRH / WPL 180 ARH..............................................................................................................................................................................46

2.7.13 Charakteristiky WPL 210 IRH / WPL 210 ARH............................................................................................................................................................................47

2.8 Rozmery tepelných čerpadiel vzduch/voda...................................................................................................................................................................48

2.8.1 Rozmery WPL 60 I.........................................................................................................................................................................................................48

2.8.2 Rozmery WPL 80 IR....................................................................................................................................................................................................50

2.8.3 Rozmery WPL 120 IR..................................................................................................................................................................................................51

2.8.4 Rozmery WPL 150 IR..................................................................................................................................................................................................52

2.8.5 Rozmery WPL 190 IR / WPL 220 IR......................................................................................................................................................................53

2.8.6 Rozmery WPL 180 IRH / WPL 210 IRH................................................................................................................................................................54

2.8.7 Rozmery WPL 80 AR...................................................................................................................................................................................................55

2.8.8 Rozmery WPL 120 AR / WPL 91 ARM......................................................................................................................................................................56

2.8.9 Rozmery WPL 150 AR / WPL 141 ARM..............................................................................................................................................................57

2.8.10 Rozmery WPL 190 AR / WPL 220 AR / WPL 170 ARM / WPL 190 ARM...................................................................................................58

2.8.11 Rozmery WPL 70 ARM..............................................................................................................................................................................................59

2.8.12 Rozmery WPL 180 ARH / WPL 210 ARH............................................................................................................................................................60

2.9 Emisia hluku pri prevádzke tepelných čerpadiel nainštalovaných vonku.............................................................................................................61

3 Tepelné čerpadlo soľanka/voda......................................................................................................................................................62

3.1 Zdroj tepla: zem.........................................................................................................................................................................................................................62

3.1.1 Pokyny pre dimenzovanie - zdroj tepla: zem..............................................................................................................................................................62

3.1.2 Vysušenie stavby.........................................................................................................................................................................................................62

3.1.3 Soľanka.................................................................................................................................................................................................................................62

3.2 Zemný kolektor.........................................................................................................................................................................................................................64

3.2.1 Hĺbka uloženia.................................................................................................................................................................................................................64

3.2.2 Odstup uloženia.................................................................................................................................................................................................................64

3.2.3 Plocha kolektorov a dĺžky trubiek...........................................................................................................................................................................64

3.2.4 Uloženie.................................................................................................................................................................................................................................65

3.2.5 Inštalácia okruhu soľanky...........................................................................................................................................................................................65

3.2.6 Štandardné dimenzovanie zemných kolektorov......................................................................................................................................................66

3.3 Zemné sondy.................................................................................................................................................................................................................................67

3.3.1 Dimenzovanie zemných sond........................................................................................................................................................................................67

3.3.2 Vyhotovenie vrtu pre zemnú sondu..............................................................................................................................................................................68

3.3.3 Ďalšie zariadenia pre využívanie zemného tepla......................................................................................................................................................68

3.4 Absorpčné systémy zdroja tepla (nepriame využitie vzdušnej či solárnej energie)...........................................................................................69

3.5 Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá soľanka/voda..............................................................................................................................................70

3.5.1 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá v kompaktnom vyhotovení WPS 70 IK až WPS 140 IK...........................................................................70

3.5.2 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPS 50 I až WPS 120 I................................................................................................................................71

3.5.3 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPS 140 I až WPS 210 I...................................................................................................................................72

3.5.4 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPS 320 I..............................................................................................................................................................73

3.5.5 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPS 470 I až WPS 970 I..............................................................................................................................74

3.6 Charakteristiky tepelných čerpadiel soľanka/voda......................................................................................................................................................75

3.6.1 Charakteristiky WPS 70 IK.......................................................................................................................................................................................75

3.6.2 Charakteristiky WPS 90 IK..............................................................................................................................................................................................76

3.6.3 Charakteristiky WPS 120 IK........................................................................................................................................................................................77

3.6.4 Charakteristiky WPS 140 IK.......................................................................................................................................................................................78

3.6.5 Charakteristiky WPS 50 I...............................................................................................................................................................................................79

3.6.6 Charakteristiky WPS 70 I...............................................................................................................................................................................................80

3.6.7 Charakteristiky WPS 90 I...............................................................................................................................................................................................81

3.6.8 Charakteristiky WPS 120 I.......................................................................................................................................................................................82

3.6.9 Charakteristiky WPS 140 I.......................................................................................................................................................................................83

3.6.10 Charakteristiky WPS 160 I.......................................................................................................................................................................................84

3.6.11 Charakteristiky WPS 210 I.......................................................................................................................................................................................85

3.6.12 Charakteristiky WPS 320 I.......................................................................................................................................................................................86

3.6.13 Charakteristiky WPS 470 I.......................................................................................................................................................................................87

3.6.14 Charakteristiky WPS 750 I.......................................................................................................................................................................................88

3.6.15 Charakteristiky WPS 970 I.......................................................................................................................................................................................89

3.7 Rozmery tepelných čerpadiel soľanka/voda...............................................................................................................................................................90

3.7.1 Rozmery WPS 70 IK, WPS 90 IK, WPS 120 IK a WPS 140 IK..........................................................................................................................90

3.7.2 Rozmery WPS 50 I, WPS 70 I, WPS 90 I, WPS 120 I a WPS 140 I...............................................................................................................91

3.7.3 Rozmery WPS 160 I a WPS 210 I...............................................................................................................................................................................92

3.7.4 Rozmery WPS 320 I.......................................................................................................................................................................................................93

3.7.5 Rozmery WPS 470 I.......................................................................................................................................................................................................94

2


Obsah

3.7.6 Rozmery WPS 750 I.......................................................................................................................................................................................................95

3.7.7 Rozmery WPS 970 I..................................................................................................................................................................................................96

4 Tepelné čerpadlo voda/voda................................................................................................................................................................97

4.1 Zdroj tepla: spodná voda.......................................................................................................................................................................................................97

4.2 Požiadavky na kvalitu vody...................................................................................................................................................................................................98

4.3 Technická príprava zdroja tepla..........................................................................................................................................................................................98

4.3.1 Zdroj tepla: spodná voda..............................................................................................................................................................................................98

4.3.2 Zdroj tepla: odpadové teplo z chladiacej vody....................................................................................................................................................99

4.4 Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá voda/voda..............................................................................................................................................100

4.4.1 Tepelné čerpadlá WPW 90 I do WPW 270 I........................................................................................................................................................100

4.4.2 Tepelné čerpadlo s dvoma kompresormi WPW 440 IP a WPW 920 IP.......................................................................................................101

4.5 Charakteristiky tepelných čerpadiel voda/voda ..........................................................................................................................................................102

4.5.1 Charakteristiky WPW 90 I..........................................................................................................................................................................................102

4.5.2 Charakteristiky WPW 140 I ........................................................................................................................................................................................103

4.5.3 Charakteristiky WPW 210 I..............................................................................................................................................................................................104

4.5.4 Charakteristiky WPW 270 I..............................................................................................................................................................................................105

4.5.5 Charakteristiky WPW 440 I..............................................................................................................................................................................................106

4.5.6 Charakteristiky WPW 920 I..............................................................................................................................................................................................107

4.6 Rozmery tepelných čerpadiel voda/voda .....................................................................................................................................................................108

4.6.1 Rozmery WPW 90 I, WPW 140 I, WPW 210 I a WPW 270 I........................................................................................................................108

4.6.2 Rozmery WPW 440 IP..............................................................................................................................................................................................109

4.6.3 Rozmery WPW 920 IP..............................................................................................................................................................................................109

5 Hlučnosť tepelných čerpadiel............................................................................................................................................................110

5.1 Hlučnosť prenášaná konštrukciou zariadenia.............................................................................................................................................................110

5.2 Hlučnosť prenášaná vzduchom..........................................................................................................................................................................................110

5.2.1 Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu............................................................................................................................110

5.2.2 Emisia a imisia hluku..................................................................................................................................................................................................111

5.2.3 Šírenie zvuku ...............................................................................................................................................................................................................111

6 Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel.....................................................................113

6.1 Ohrev teplej úžitkovej vody tepelným čerpadlom vykurovacieho systému.............................................................................................................113

6.1.1 Požiadavky na zásobník teplej vody.....................................................................................................................................................................113

6.1.2 Zásobníky teplej vody pre tepelné čerpadlá vykurovacích systémov.......................................................................................................113

6.1.3 Dosiahnuteľné teploty v zásobníku........................................................................................................................................................................115

6.1.4 Informácie o prístrojoch - zásobník teplej vody WWSP 301....................................................................................................................116

6.1.5 Informácie o prístrojoch – dizajnový zásobník teplej vody WWSP 400 K............................................................................................117

6.1.6 Informácie o prístrojoch - zásobník teplej vody WWSP 400....................................................................................................................118

6.1.7 Informácie o prístrojoch - zásobník teplej vody WWSP 500....................................................................................................................119

6.1.8 Informácie o prístrojoch – kombinovaný zásobník PWSB 332..................................................................................................................120

6.1.9 Informácie o prístrojoch – kombi zásobník PWD 750.....................................................................................................................................121

6.1.10 Špecifické požiadavky niektorých krajín.............................................................................................................................................................122

6.1.11 Prepojenie viacerých zásobníkov teplej vody........................................................................................................................................................122

6.2 Ohrev teplej úžitkovej vody tepelným čerpadlom na teplú vodu.............................................................................................................................122

6.2.1 Varianty vedenia vzduchu..........................................................................................................................................................................................124

6.2.2 Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá na teplú vodu.............................................................................................................................125

6.3 Bytové ventilačné zariadenia a príprava teplej úžitkovej vody.................................................................................................................................125

6.4 Podklady pre plánovanie bytových ventilačných systémov......................................................................................................................................126

6.4.1 Výpočet množstva vzduchu.......................................................................................................................................................................................126

6.4.2 Doporučenia pre montáž bytových ventilačných zariadení a umiestnenie ventilov privádzaného a odvádzaného vzduchu....127

6.4.3 Určenie celkovej tlakovej straty.............................................................................................................................................................................128

6.5 Kompaktné bytové ventilačné zariadenie - digestor WPT 300 MKL....................................................................................................................128

6.6 Informácie o prístrojoch - kompaktné bytové ventilačné zariadenie - digestor..................................................................................................129

6.7 Porovnanie komfortu a nákladov pri rôznych možnostiach ohrevu teplej úžitkovej vody..............................................................................130

6.7.1 Decentrálne zásobovanie teplou vodou (napr. prietokovými ohrievačmi)................................................................................................130

6.7.2 Elektrický zásobník teplej úžitkovej vody (prevádzka na nočný prúd)..........................................................................................................130

6.7.3 Tepelné čerpadlo na teplú vodu...............................................................................................................................................................................130

6.7.4 Bytové ventilačné zariadenia a príprava teplej úžitkovej vody......................................................................................................................130

6.7.5 Zhrnutie...........................................................................................................................................................................................................................130

7 Regulátor tepelného čerpadla...........................................................................................................................................................131

7.1 Obsluha....................................................................................................................................................................................................................................131

7.1.1 Pripevnenie regulátora tepelného čerpadla na stenu .....................................................................................................................................132

3


7.1.2 Snímač teploty (regulátor vykurovania N1)........................................................................................................................................................132

7.2 Štruktúra konfiguračného menu regulátora.................................................................................................................................................................133

7.3 Schéma zapojenia nástenného regulátora tepelného čerpadla................................................................................................................................135

7.4 Pripojenie externých častí zariadenia....................................................................................................................................................................................137

7.5 Technické údaje regulátora tepelného čerpadla....................................................................................................................................................................137

8 Zapojenie tepelných čerpadiel do vykurovacieho systému.........................................................................................................138

8.1 Požiadavky na hydrauliku........................................................................................................................................................................................................138

8.2 Zabezpečenie ochrany proti mrazu....................................................................................................................................................................................138

8.3 Zaistenie objemového prietoku vykurovacej vody........................................................................................................................................................138

8.3.1 Stanovenie teplotného rozdielu výpočtom..............................................................................................................................................................138

8.3.2 Teplotný rozdiel v závislosti od teploty zdroja tepla................................................................................................................................................139

8.3.3 Prepúšťací ventil ...........................................................................................................................................................................................................139

8.3.4 Beztlakový rozdeľovač....................................................................................................................................................................................................139

8.3.5 Dvojitý beztlakový rozdeľovač....................................................................................................................................................................................140

8.4 Akumulačný zásobník................................................................................................................................................................................................................140

8.4.1 Vykurovacie systémy so samostatnou reguláciou v miestnosti ........................................................................................................................140

8.4.2 Vykurovacie systémy bez samostatnej regulácie v miestnosti........................................................................................................................141

8.4.3 Akumulačný zásobník na preklenutie doby nariadeného prerušenia odberu prúdu................................................................................141

8.4.4 Expanzná nádoba / poistný ventil v okruhu tepelného čerpadla....................................................................................................................142

8.4.5 Spätný ventil.........................................................................................................................................................................................................................142

8.5 Obmedzenie výstupnej teploty pri podlahovom vykurovaní........................................................................................................................................143

8.5.1 Obmedzenie výstupnej teploty pomocou zapojenia zmiešavača....................................................................................................................143

8.5.2 Obmedzenie výstupnej teploty pomocou obtoku zmiešavača........................................................................................................................143

8.6 Zmiešavač....................................................................................................................................................................................................................................143

8.6.1 Štvorcestný zmiešavač................................................................................................................................................................................................143

8.6.2 Trojcestný zmiešavač...................................................................................................................................................................................................143

8.6.3 Trojcestný magnetický ventil (prepínacia armatúra)............................................................................................................................................143

8.7 Nečistoty vo vykurovacom zariadení....................................................................................................................................................................................144

8.8 Zapojenie dodatočného zdroja tepla................................................................................................................................................................................144

8.8.1 Konštantne regulovaný kotol (regulácia zmiešavača)........................................................................................................................................144

8.8.2 Kĺzavo regulovaný kotol (regulácia horáka)...........................................................................................................................................................144

8.8.3 Regeneratívny zdroj tepla ............................................................................................................................................................................................145

8.9 Ohrev vody pre bazén............................................................................................................................................................................................................145

8.10 Konštantne regulované nabíjanie zásobníka........................................................................................................................................................................145

8.11 Hydraulické zapojenie................................................................................................................................................................................................................146

8.11.1 Zapojenie zdroja tepla................................................................................................................................................................................................147

8.11.2 Monovalentné tepelné čerpadlo soľanka/voda....................................................................................................................................................148

8.11.3 Tepelné čerpadlá v kompaktnom vyhotovení........................................................................................................................................................150

8.11.4 Monoenergetické vykurovacie zariadenie s tepelným čerpadlom................................................................................................................151

8.11.5 Kombinácie a kombinované zásobníky........................................................................................................................................................................154

8.11.6 Bivalentné vykurovacie zariadenie s tepelným čerpadlom................................................................................................................................155

8.11.7 Zapojenie regeneratívnych zdrojov tepla....................................................................................................................................................................156

8.11.8 Ohrev vody pre bazén....................................................................................................................................................................................................159

8.11.9 Paralelné zapojenie tepelných čerpadiel...............................................................................................................................................................159

9 Investičné a prevádzkové náklady.....................................................................................................................................................161

9.1 Vedľajšie náklady............................................................................................................................................................................................................................161

9.2 Náklady na energiu.......................................................................................................................................................................................................................162

9.2.1 Olejové kúrenie - monovalentná prevádzka vykurovacieho zariadenia s tepelným čerpadlom..............................................................162

9.2.2 Olejové kúrenie - monoenergetická prevádzka vykurovacieho zariadenia s tepelným čerpadlom......................................................163

9.2.3 Olejové kúrenie - bivalentná paralelná prevádzka vykurovacieho zariadenia s tepelným čerpadlom.................................................164

9.3 Pracovný list na približné určenie ročného pracovného čísla zariadenia s tepelným čerpadlom................................................................165

10 Pomoc pri projektovaní a inštalácii.........................................................................................................................................................167

10.1 Kopírovacia predloha na experimentálne určenie potrebných teplôt systému.....................................................................................................167

10.2 Elektrické pripájacie práce na tepelnom čerpadle..........................................................................................................................................................168

10.3 Minimálne požiadavky na zásobník teplej vody/obehové čerpadlo................................................................................................................................................171

4


Prečo tepelné čerpadlo ?

Prečo tepelné čerpadlo ?

Vysoký podiel fosílnych nosičov energie pri zásobovaní energiou

má negatívne účinky na životné prostredie. Pri ich spaľovaní sa vo

veľkých množstvách uvoľňujú škodlivé látky ako oxid siričitý či oxidy

dusíka.

Vykurovanie miestností fosílnymi palivami výrazne prispieva

k emisii týchto škodlivých látok, keďže nemôžu byť vykonané

vysoko nákladné opatrenia na čistenie spalín, tak ako je tomu

v moderných elektrárňach. Vzhľadom na obmedzené zásoby ropy

a zemného plynu je vysoký podiel fosílnych nosičov energie na

zásobovaní energiou problematický.

Spôsoby výroby elektrickej energie sa budú v budúcnosti meniť

smerom ku viac regeneratívnym príp. novovyvinutým výrobným

metódam. Keďže hnacou energiou tepelného čerpadla je elektrický

prúd, zúčastnite sa automaticky aj Vy tohto vývoja.

Čo robí tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je "prepravný prístroj", ktorý zvyšuje voľne

dostupné teplo z prostredia na vyššiu úroveň.

Ako premieňa tepelné čerpadlo teplo nižšej teploty na teplo

s vyššou teplotou?

Tepelné čerpadlo odoberie naakumulované slnečné teplo

z prostredia - zem, voda (napr. spodná voda) a vzduch (napr.

vonkajší vzduch) a odovzdá ho, ako dodatočnú energiu k hnacej

energii, vo forme tepla na na vykurovací okruh a okruh TÚV.

Teplo z chladnejšieho telesa neprejde samovoľne na teplejšie

teleso. Práve naopak, teplo vždy prúdi z telesa s vyššou teplotou

na teleso s nižšou teplotou (druhý termodynamický zákon). Preto

musí tepelné čerpadlo zvýšiť hladinu tepelnej energie prijatej

z prostredia, za použitia elektrickej energie pre hnací motor

čerpadla, na úroveň potrebnú pre vykurovanie a ohrev teplej

úžitkovej vody.

Tepelné čerpadlo vlastne pracuje ako chladnička - s rovnakou

technikou, ale s opačným využitím. Odoberá z chladného prostredia

teplo, ktoré môže byť využité na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej

vody.

Pojmy

Rozmrazovanie

Regulačný proces na odstránenie námrazy a ľadu na výparníku

tepelného čerpadla vzduch/voda prívodom tepla. Tepelné čerpadlá

vzduch/voda s reverzáciou obehu sa vyznačujú rýchlym

a energeticky účinným odmrazovaním podľa potreby.

Bivalentne-paralelná prevádzka

Bivalentný prevádzkový režim (dnes bežne bivalentne-paralelný)

pracuje s dvoma zdrojmi tepla (dva nosiče energie), t.j. tepelné

čerpadlo kryje potrebu tepelného výkonu až k dosiahnutej medznej

teplote (spravidla -5 °C) a potom je paralelne podporovaný druhým

nosičom energie.

Bivalentná / regeneratívna prevádzka

Bivalentná regeneratívna prevádzka umožňuje zapojenie resp.

využitie regeneratívnych zdrojov tepla resp. energie ako je drevo

alebo tepelná solárna energia. Ak je k dispozícii energia produkovaná

z obnoviteľných zdrojov, tak ostane tepelné čerpadlo zablokované

a potreby tepla pre vykurovanie, teplú vodu a bazén budú

uspokojované prostredníctvom regeneratívneho zásobníka.

Carnotove výkonové číslo

Ideálnym porovnávacím procesom všetkých tepelno-pracovných

procesov je Carnotov cyklus. Pre tento ideálny cyklus vychádza

teoretická účinnosť, príp. v porovnaní s tepelným čerpadlom,

teoreticky najväčšie výkonnostné číslo. Carnotove výkonové číslo

udáva len čistý teplotný rozdiel medzi teplou a studenou stranou.

D-A-CH známka kvality

Certifikát pre tepelné čerpadlá v NSR, Rakúsku a Švajčiarsku, ktoré

spĺňajú určité technické požiadavky a majú záruku 2 roky, zaručuje

po dobu 10 rokov k dispozícii náhradné diely a ich výrobcovia majú

širokú zákaznícku sieť služieb. Okrem toho je známkou kvality

osvedčovaná sériovosť radu tepelných čerpadiel.

EnEV

Od 1. februára 2002 vstúpilo v Nemecku do platnosti "Nariadenie

o energeticky úspornej tepelnej izolácii a energeticky úspornej

technike zariadení budov (nariadenie o energetickej úspornosti

EnEV)". Toto nariadenie nahradilo "Nariadenie o tepelnej izolácii

a vykurovacích zariadeniach". Popri základných požiadavkách na

novostavby sú v nariadení uvedené aj lehoty pre výmenu zastaranej

vykurovacej techniky.

Doba nariadeného prerušenia odberu elektrickej energie

(rozvodný podnik)

Využívanie zvláštnych taríf pre tepelné čerpadlá podľa príslušných

miestnych predpisov dodávateľov elektrickej energie je podmienené

prerušovaním odberu. Dodávka elektrickej energie môže byť

prerušená napr. na 3 x 2 hodiny behom 24 hodín. Preto smie byť

elektrická energia na vykurovanie (tepelná energia) odoberaná len

v tom čase, keď je k dispozícii.

Expanzný ventil

Súčasť tepelného čerpadla medzi kondenzátorom a výparníkom na

znižovanie kondenzačného tlaku na odparovací tlak zodpovedajúci

výparnej teplote. Expanzný ventil dodatočne reguluje vstrekované

množstvo chladiva v závislosti na zaťažení výparníka.

Medzná teplota / bod bivalencie

Vonkajšia teplota, pri ktorej je 2. zdroj tepla pripojený v monoenergetickej

(napr. el. vykurovacia vložka) alebo bivalentnej paralelnej

prevádzke (napr. vykurovací kotol) a obidva zdroje spoločne

pokrývajú tepelné požiadavky domu.

Ročné pracovné číslo

Pomer medzi privedenou elektrickou prácou a tepelným čerpadlom

odovzdávanou tepelnou energiou behom roku zodpovedá ročnému

pracovnému číslu. Vzťahuje sa na konkrétne zariadenie s ohľadom

na dimenzovanie vykurovacieho zariadenia (teplotná úroveň a teplotný

rozdiel) a nesmie sa rovnať výkonovému číslu.

5


Ročné číslo spotreby

Ročné číslo spotreby je opakom ročného pracovného čísla. Udáva,

aká spotreba (napr. elektrickej energie) je nevyhnutná, aby sa

dosiahlo určité využitie (napr. vykurovacej energie). Ročné číslo

spotreby obsahuje aj energiu pre pomocné pohony. Pre jeho

výpočet je k dispozícii smernica VDI 4650.

Chladiaci výkon

Tepelný tok, ktorý je odoberaný okoliu výparníkom tepelného

čerpadla.

Chladivo

Ako chladivo sa označuje pracovná látka (médium) chladiaceho

stroja, príp. tepelného čerpadla. Mieni sa tým kvapalina, ktorá sa

použije na prenos tepla v chladiacom zariadení a ktorá odoberá pri

nízkej teplote a tlaku teplo a pri vyššej teplote a tlaku ho odovzdáva.

Ako bezpečnostné chladivá sa označujú chladivá, ktoré nie sú

jedovaté ani horľavé.

Výkonové číslo

Pomer medzi príkonom a odovzdaným tepelným výkonom čerpadla

je vyjadrený výkonovým číslom. Príkon a odovzdaný tepelný výkon

sú merané v normovaných podmienkach (napr. pri vzduchu

A2/W35, A2 = vstupná teplota vzduchu + 2 °C, W35 = teplota

vykurovacej vody na výstupe 35 °C) v laboratóriu podľa EN 255 /

EN 14511. Výkonové číslo 3,2 teda znamená, že zo spotrebovanej

elektrickej energie získame 3,2 násobok tepelnej energie.

Diagram Ig p,h

Grafické znázornenie termodynamických vlastností pracovných

médií (entalpia, tlak, teplota).

Monoenergetická prevádzka

V princípe je monoenergetický prevádzkový režim bivalentneparalelný

režim, pri ktorom je nasadený len jeden nosič energie,

spravidla elektrina. Tepelné čerpadlo pokrýva väčšinu požadovaného

tepelného výkonu. Pri nízkych vonkajších teplotách je tepelný výkon

čerpadla podporovaný elektrickou vykurovacou vložkou. Dimenzovanie

tepelného čerpadla sa u tepelných čerpadiel vzduch/voda

deje spravidla na medznú teplotu (tiež sa nazýva bivalentný bod)

cca -5 °C.

Monovalentná prevádzka

Prevádzkový režim, keď je potreba tepelného výkonu pokrytá

počas celého roka len tepelným čerpadlom. Pokiaľ je to možné, treba

prednostne zvoliť tento typ prevádzky.

Zvyčajne sú monovalentne prevádzkované tepelné čerpadlá

soľanka/voda alebo voda/voda.

Akumulačný zásobník

Zabudovanie akumulačného zásobníka vykurovacej vody sa

odporúča z dôvodu predĺženia doby prevádzky tepelného čerpadla

pri malých tepelných nárokoch.

Hlavne u tepelných čerpadiel vzduch/voda pri procese odmrazovania

(pravidelný proces na odstránenie námrazy a ľadu na výparníku)

treba zaistiť minimálnu dobu chodu 10 minút.

Hluk

V podstate sa rozlišujú dva druhy: hluk šírený vzduchom a hluk šírený

telesom. Hluk šírený telesom je mienený ako v kvapalinách, tak aj

v pevnom materiáli a sčasti je vyžarovaný ako hluk šírený vzduchom.

Medze počuteľnosti sú medzi 16 až 16 000 Hz.

Hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku, meraná v okolí, nie je veličina špecifická

pre stroje, ale veličina závislá na vzdialenosti a mieste merania.

Hladina akustického výkonu

Hladina akustického výkonu je charakteristická veličina, pre daný

stroj špecifická a porovnateľná, čo sa týka vyžiareného akustického

výkonu tepelného čerpadla. Očakávané imisné hladiny hluku pri

určitých vzdialenostiach a akustickom prostredí sa dajú odhadnúť.

Norma uvažuje hladinu akustického výkonu ako charakteristickú

hodnotu hluku.

Soľanka

Mrazuvzdorná zmes vody a nemrznúceho koncentrátu na báze

glykolu na použitie v kolektoroch alebo sondách zemného tepla.

Výparník

Výmenník tepla tepelného čerpadla, v ktorom je odoberané teplo

tepelnému zdroju (vzduch, spodná voda, zem) odparovaním

pracovného média pri nízkej teplote a tlaku.

Kompresor

Stroj na mechanickú dopravu a stlačovanie plynov. Stlačením

významne stúpa tlak a teplota chladiva.

Kondenzátor

Výmenník tepla tepelného čerpadla, v ktorom je odovzdávané teplo

skvapalňovaním pracovného média.

Výpočet potreby tepla

U zariadení s tepelnými čerpadlami je bezpodmienečne nutné presné

dimenzovanie, lebo predimenzované zariadenia vedú k vyšším

nákladom na energiu a negatívne ovplyvňujú účinnosť.

Zisťovanie potreby tepla je podľa platných noriem:

Špecifická potreba tepla (W/m 2 ) sa násobí vykurovanou obytnou

plochou. Výsledkom je celková potreba tepla, ktorá obsahuje

transmisnú ako aj vetraciu potrebu tepla.

Zariadenie na využitie tepla

Zariadenie na využitie tepla má rozhodujúci vplyv na účinnosť

vykurovaciemu systému s tepelným čerpadlom a malo by byť

pokiaľ možno stavané pre nízke výstupné teploty. Obsahuje súčasť

prepravujúcu tepelný nosič z teplej strany tepelného čerpadla ku

tepelným spotrebičom. Spravidla ide o potrubnú sieť podlahového

kúrenia príp. vykurovacie telesá vrátane všetkých prídavných

zariadení.

Zariadenie s tepelným čerpadlom

Pozostáva zo zariadenia zdroja tepla a tepelného čerpadla. Pri

tepelných čerpadlách soľanka/voda a voda/voda musí byť zdroj tepla

samostatne prístupný.

6


Literatúra

Vykurovacie zariadenie s tepelným čerpadlom

Zariadenia pozostávajú zo zriadenia zdroja tepla, tepelného

čerpadla a zariadenia využívajúceho teplo.

Tepelný zdroj

Médium, ktorému je teplo odoberané tepelným čerpadlom.

Zariadenie s tepelným zdrojom

Zariadenie na odber tepla z tepelného zdroja a na dopravu nositeľa

tepla medzi zdrojom tepla a tepelným čerpadlom, včítane všetkých

doplňujúcich zariadení.

Nositeľ tepla

Kvapalné alebo plynné médium (napr. voda, soľanka, alebo vzduch),

ktoré prenáša teplo.

Stenové vykurovanie

Vykurovanie, pri ktorom v stene prúdiaca voda pôsobí ako veľké

vykurovacie teleso a má rovnaké prednosti ako podlahové

vykurovanie. Spravidla stačí 25 °C až 28 °C na prenos tepla, prevažne

ako teplo sálaním.

Literatúra

RWE Energie Bau-Handbuch (12.vydanie), VWEW VLG

U.Wirtschaftsgesellschaft, ISBN 3-87200-700-9, Frankfurt 1998

Dubbel Taschenbuch für Maschinenbau (20.Auflage), SPRINGER

VERLAG GMBH & CO KG, ISBN 3540677771, Berlin 2001

Breidert, Hans-Joachim; Schittenhelm, Dietmar: Formeln, Tabellen

und Diagramme für die Kälteanlagentechnik A.MUELLER

JUR.VLG.C.F. ISBN 37880076496, Heidelberg 1999

DIN Nemecký inštitút pre normovanie e. V., Beuth Verlag GmbH,

Berlin

Vzorce

Hmotnosť

Hustota

Veličina Symbol Jednotka

VDI-smernice - Spoločnosť pre technické zariadenie budov, Beuth

Verlag GmbH, Berlin

Ďalšie jednotky (definícia)

Čas

Objemový prietok

Hmotnostný prietok

Sila

Tlak

Energia, práca, teplo (množstvo)

Entalpia

Vykurovací výkon

Tepelný tok

Teplota

Akustický výkon

Akustický tlak

Účinnosť

Výkonové číslo (vykurovací faktor)

Pracovné číslo

Merná tepelná kapacita

absolútna teplota, teplotný rozdiel

teplota v °C

hladina akustického výkonu

hladina akustického tlaku

výkonová číslica

napr. ročný súčiniteľ práce

Grécke písmená

alfa jota ró

beta kapa sigma

gama lambda tau

delta mí ypsilon

epsilon ný fí

zeta xí chí

eta omikron psí

theta pí omega

7


Energetické obsahy rôznych palív

Palivo

Výhrevnosť 1 Spalné teplo 2

čierne uhlie

vykurovací olej EL

vykurovací olej S

zemný plyn L

zemný plyn H

skvapalnený plyn (propán)

Max. emisie CO 2 (kg/kWh) vztiahnuté k

výhrevnosti

spalnému teplu

1 Výhrevnosť H i (predtým H u )

Výhrevnosť H i (tiež nazývaná spodná výhrevnosť) je množstvo tepla, ktoré sa uvoľňuje pri dokonalom spaľovaní, kedy vodná para, ktorá vzniká spaľovaním uniká nevyužitá

2 Spalné teplo H s (predtým H o )

Spalné teplo H s (tiež nazývaná horná výhrevnosť) je množstvo tepla, ktoré sa uvoľňuje pri dokonalom spaľovaní, kedy pri spaľovaní vznikajúca vodná para kondenzuje a tým

sa využíva aj výparné teplo

Prepočtové tabuľky

Jednotky energie

Jednotka

Merná tepelná kapacita vody: 1,163 Wh/kg K = 4,187 J/kg K = 1 kcal/kg K

Jednotky výkonu

Jednotka

Tlak

Vodný stĺpec

Dĺžka

Cól (palec)

Stopa

Mocniny

Predpona Skratka Význam Predpona Skratka Význam

deka

deci

hekto

centi

kilo

mili

mega

mikro

giga

nano

tera

piko

peta

femto

exa

atto

8


Voľba a dimenzovanie tepelných čerpadiel 1.1.2

1. Voľba a dimenzovanie tepelných čerpadiel

1.1 Dimenzovanie tepelných čerpadiel (pre sanačný trh) existujúcich vykurovacích

zariadení

1.1.1 Tepelná potreba na vykurovanie domu

U existujúcich vykurovacích zariadení musí byť tepelná potreba

vykurovaného domu určená nanovo, pretože vykurovací výkon

používaného vykurovacieho kotla nie je meradlom tepelnej potreby.

Vykurovacie kotle sú často predimenzované, čo by viedlo k výberu

tepelného čerpadla so zbytočne vysokým výkonom. Presný výpočet

tepelnej potreby je určený národnými normami (napr. EN 12831).

Približnú hodnotu možno vypočítať na základe doterajšej spotreby

energie, vykurovanej obytnej plochy a špecifickej potreby tepla.

Špecifická potreba tepla v rodinných domoch s jednou a dvoma

rodinami, ktoré boli postavené v období medzi 1980 a 1994 je

približne 80 W/m 2 . U domov, ktoré boli postavené pred rokom 1980

a neboli dodatočne tepelne odizolované, je špecifická potreba tepla

v rozmedzí 100 - 120 W/m 2 . U stávajúcich zariadení treba prihliadnuť

na stav zariadenia.

Pri neobvyklých zvyklostiach spotreby môže pri približných

výpočtových metódach dôjsť k podstatným odchýlkam od výpočtu

podľa normy.

1.1.2 Určenie potrebnej výstupnej teploty

Pri väčšine zariadení s olejovým a plynovým kotlom je termostat kotla

nastavený na teplotu od 70 °C do 75 °C. Táto vysoká teplota je

spravidla potrebná len na prípravu teplej úžitkovej vody. Sériovo

zapojené regulačné súčasti vykurovacieho systému ako zmiešavacie

a termostatické ventily zabraňujú prekurovaniu budovy. Pri

dodatočnom nainštalovaní tepelného čerpadla treba nutne určiť

skutočne potrebnú výstupnú teplotu a teploty spiatočky, aby bolo

možné správne stanoviť potrebné sanačné opatrenia.

Existujú dve možnosti.

a) Výpočet tepelnej potreby a tepelná potreba každej miestnosti

sú známe.

V tabuľkách vykurovacích výkonov vykurovacích telies je

výkon udaný v závislosti od výstupnej teploty a teploty spiatočky

(pozrite tabuľku 1.1 na strane 9). Miestnosť, pre ktorú je

požadovaná najvyššia teplota, je potom určujúca pre stanovenie

maximálnej výstupnej teploty.

Liatinové radiátory

Konštrukčná výška

Konštrukčná hĺbka

Tepelný výkon na článok v W

pri strednej teplote vody T m

Oceľové radiátory

Konštrukčná výška

Konštrukčná hĺbka

Tepelný výkon na článok v W

pri strednej teplote vody T m

Tabuľka 1.1: Tepelný výkon článkov radiátora (pri teplote vzduchu v miestnosti t i = 20 °C, podľa DIN 4703)

b) Experimentálne určenie vo fáze vykurovania

(pozri aj obrázok 1.2 na strane 10)

Počas fázy vykurovania s úplne otvorenými termostatickými ventilmi

bude výstupná teplota a teplota spiatočky klesať dovtedy,

kým nebude teplota v miestnosti približne 20 - 22 °C. Keď je želaná

teplota v miestnosti dosiahnutá, zaznamená sa aktuálna

výstupná teplota a teplota spiatočky ako aj vonkajšia teplota

a zaznačí sa do nižšie zobrazeného diagramu.

Z tohto diagramu možno vyčítať skutočne potrebnú teplotnú

hladinu (nízku, strednú a vysokú teplotu).

9


1.1.3

Výstupná teplota vykurovacej vody °C

Výstupná teplota HT

Výstupná teplota MT

Výstupná teplota NT

Hodnota z príkladu

-5 °C vonkajšia teplota

52 °C výstupná teplota

HT: Vysoká teplota

(65 °C až 75 °C)

MT: Stredná teplota

(55 °C až 65 °C)

NT: Nízka teplota

(


Voľba a dimenzovanie tepelných čerpadiel 1.3.1

1.2 Tepelné čerpadlá pre nové zariadenia

1.2.1 Stanovenie potreby tepla pre budovu

.

Presný výpočet maximálnej hodinovej potreby tepla Q h sa deje podľa

národných noriem. Približné zistenie je možné aj podľa obytnej plochy

na vykurovanie A (m 2 ):

potreba tepla = vykurovaná plocha x špecifická potreba tepla

[kW] [m 2 ] [kW/m 2 ]

1.2.2 Dimenzovanie výstupných teplôt

Tabuľka 1.1:

Informatívne hodnoty špecifickej potreby tepla

Pri dimenzovaní systému rozvodu tepla z vykurovacích zariadení

s tepelným čerpadlom treba dbať na to, aby požadovaná potreba

tepla bola uspokojovaná pri čo možno najnižších výstupných

teplotách, keďže každé zníženie výstupnej teploty o 1 °C znižuje

spotrebu elektrickej energie o cca 2,5 %. Ideálne sú veľkoplošné

vykurovacie plochy ako napr. pri podlahovom kúrení.

Všeobecne by potrebná výstupná teplota mala byť max. 55 °C, aby

bolo možné použitie nízkoteplotného tepelného čerpadla. Pri

vyšších výstupných teplotách musia byť použité stredno- a vysokoteplotné

tepelné čerpadlá (pozri kapitolu 1.1.3 na strane 10).

1.2.3 Voľba tepelného zdroja

Pri rozhodovaní o tom, či ako tepelný zdroj bude použitý vzduch,

soľanka (zemný kolektor, zemná sonda) alebo voda (studňové

zariadenie) sú rozhodujúce dve veličiny:

a) Investičné náklady

Popri nákladoch na tepelné čerpadlo a na zariadenie na

využite tepla je výška investičných nákladov najviac ovplyvnená

nákladmi na technickú prípravu zariadenia pre tepelný zdroj.

b) Prevádzkové náklady

Očakávané ročné pracovné čísla vykurovacieho zariadenia

s tepelným čerpadlom majú rozhodujúci vplyv na prevádzkové

náklady. Ročné pracovné čísla sú v prvom rade ovplyvnené

typom tepelného čerpadla, priemernou teplotou tepelného zdroja

a potrebnými výstupnými teplotami vykurovacieho systému.

Očakávané ročné pracovné čísla tepelných čerpadiel vzduch/voda

sú síce nižšie ako pri vodných a zemných zariadeniach, avšak

náklady na technickú prípravu zariadenia pre tento tepelný zdroj

sú taktiež nižšie.

1.3 Dodatočný príkon podmienený dobou nariadeného prerušenia odberu prúdu

1.3.1 Časy nariadeného prerušenia odberu

Väčšina dodávateľov energie (rozvodné podniky) ponúka pre

prevádzkovateľov tepelných čerpadiel osobitné dohody s výhodnými

cenami elektrického prúdu. Preto musí byť podľa spolkového

nariadenia o tarifách/sadzbách dodávateľ energie schopný v čase

špičkového zaťaženia elektrickej siete tepelné čerpadlá zastaviť

a zablokovať.

Behom doby prerušenia odberu prúdu nie je tepelné čerpadlo na

vykurovanie domu k dispozícii. Preto je treba posúvať prevádzku

tepelného čerpadla na doby uvoľneného odberu, čoho následkom

je, že ich musíme predimenzovať.

Obvyklé sú doby prerušenia odberu prúdu do 4 hodín na deň a sú

zohľadnené faktorom 1,2.

Dimenzovanie

Vypočítané hodnoty potreby tepla pre kúrenie a prípravu teplej

úžitkovej vody je potrebné sčítať. Ak nemáme uvažovať pripojenie

2. zdroja tepla behom doby prerušenia odberu, treba násobiť

faktorom f súčet hodnôt potreby:

Rovnica:

Tabuľka 1.2:

Faktor dimenzovania f pri zohľadňovaní dôb prerušenia odberu

Všeobecne stačí u masívne vystavaných domov, zvlášť pri

podlahovom vykurovaní, kapacita zásobníka tepla k tomu, aby sa

preklenuli aj dlhšie časy prerušenia odberu len s malým vplyvom

na komfort, takže nebude potrebné pripojovať druhý zdroj tepla (napr.

kotol). Zvýšenie výkonu tepelného čerpadla je napriek tomu

nevyhnutné s ohľadom na potrebné opätovné ohriatie hmoty

v zásobníku.

11


1.3.2

1.3.2 Ohrev teplej úžitkovej vody

Pri dnešných nárokoch na komfort je potrebné počítať so spotrebou

teplej vody 80 - 100 l na osobu a deň pri 45 °C. V tomto prípade by

sa mal uvažovať vykurovací výkon 0,2 kW na osobu.

Pri dimenzovaní by sa malo vychádzať z maximálneho možného

počtu osôb a zohľadniť aj špecifické zvyklosti spotrebiteľov (napr.

Whirpool).

Pripočítanie potreby energie na teplú vodu k potrebe na vykurovanie

nie je nevyhnutné, ak je ohrev teplej úžitkovej vody v dimenzovanom

bode (napr. počas tuhej zimy) zabezpečovaný vykurovacou vložkou.

Cirkulačné potrubie

Cirkulačné potrubia zvyšujú u zariadení potrebu tepla na ohrev teplej

úžitkovej vody. Výška tejto potreby je závislá na dĺžke cirkulačného

potrubia a kvalite izolácie potrubia a je potrebné ju príslušne

rešpektovať. Ak nie je vzhľadom na dlhé potrubné vedenia možná

prevádzka bez cirkulácie, treba použiť obehové čerpadlo, ktoré sa

v prípade potreby aktivuje prostredníctvom prietokového senzora.

Potreba tepla pre obehové potrubie môže byť významná.

Podľa nariadenia o úspore energie §12 (4) musia byť obehové

čerpadlá v zariadeniach TÚV vybavené automatickými spínačmi

pre zapnutie a vypnutie.

Plošná tepelná strata rozvodu pitnej vody závisí od úžitkovej

plochy, typu a polohy použitej cirkulácie. Pri úžitkovej ploche od 100

do 150 m 2 a rozvode vo vnútri tepelného obalu, vychádzajú podľa

EnEV takéto plošné tepelné straty:

s cirkuláciou 9,8 ( kWh/m 2 a)

bez cirkulácie 4,2 ( kWh/m 2 a)

1.3.3 Ohrev vody pre bazén

Vonkajší bazén

Potreba tepla na ohrev vody pre vonkajší bazén závisí od zvyklostí

užívateľov.

Môže zodpovedať rádovo potrebe tepla pre obytný dom a v týchto

prípadoch je treba ju zvlášť spočítať. Pokiaľ dochádza len k príležitostnému

ohrevu v lete (čas mimo vykurovania), nie je v niektorých

prípadoch potrebu tepla zohľadňovať.

Orientačné zisťovanie potreby tepla závisí na umiestnení bazéna

vzhľadom k vetrom, teplote vody v bazéne, klimatických podmienkach,

perióde užívania a či je k dispozícii kryt bazénu.

S krytom 1

bez krytu

chránená poloha

bez krytu

čiastočne chránená poloha

bez krytu

nechránená poloha

(silný vietor)

Teplota vody

1 Znížené hodnoty pre bazény s krytom platia len pre súkromné bazény pri používaní do 2 h denne.

Pre prvé vyhriatie bazéna na teplotu nad 20 °C je potrebné

množstvo tepla cca 12 kWh/m 3 . Podľa veľkosti bazéna a inštalovaného

vykurovacieho výkonu sú teda potrebné jeden až tri dni na

prvé vyhriatie bazéna.

Vnútorný bazén

Vykurovanie miestnosti

Ak je všeobecne vykurovanie v miestnosti vykurovacími

telesami alebo podlahovým vykurovaním a/alebo vykurovacím

registrom v odvlhčovacom/vetracom zariadení. V oboch prípadoch

je nevyhnutný výpočet tepla, v závislosti na technickom

riešení.

Ohrev vody pre bazén

Potreba tepla závisí od teploty vody v bazéne, teplotného rozdielu

medzi teplotou vody a teplotou v miestnosti ako aj od

používania bazéna.

Teplota v miestnosti

Tabuľka 1.4:

Teplota vody

Smerné hodnoty pre tepelnú potrebu vnútorných bazénov

Tabuľka 1.3:

Smerné hodnoty pre tepelnú potrebu vonkajších bazénov pri používaní

od mája do septembra

Pri súkromných bazénoch s krytom bazéna a využívaní max. 2 h

denne môžu byť tieto hodnoty znížené až o 50 %

1.3.4 Určenie výkonu tepelného čerpadla

1.3.4.1 Tepelné čerpadlo vzduch/voda (monoenergetická prevádzka)

Tepelné čerpadlá vzduch/voda sú prevádzkované prevažne ako

monoenergetické zariadenia. Výkon tepelného čerpadla by mal byť

zvolený tak veľký, aby sa pokryla potreba tepla do cca -5 °C

vonkajšej teploty (bivalentný bod) len tepelným čerpadlom.

12


Voľba a dimenzovanie tepelných čerpadiel 1.3.4.2

Pri nízkych teplotách a vysokej potrebe tepla sa v prípade nutnosti

pripojí elektrický zdroj tepla.

Dimenzovanie výkonu tepelného čerpadla ovplyvňuje najmä pri

monoenergetických zariadeniach výška investícií a výška ročných

nákladov na kúrenie. Čím vyšší je výkon čerpadla, tým vyššie sú

investície do tepelného čerpadla a tým nižšie sú ročné náklady na

kúrenie.

Podľa skúseností je potrebné snažiť sa o výkon takého tepelného

čerpadla, ktoré pretína vykurovaciu krivku pri medznej teplote (resp.

Bivalentnom bode) cca -5 °C.

Pri takomto dimenzovaní vychádza podľa DIN 4701 T10 pri

bivalentne-paralelnej prevádzke podiel na druhý zdroj tepla (napr.

elektr. vykurovacia vložka) 2 %.

Obr. 1.3 ukazuje ročný priebeh trvania vonkajšej teploty. Z toho

vychádza menej než 10 dní v roku s vonkajšou teplotou pod -5 °C.

Obrázok 1.3:

Ročný priebeh vonkajšej teploty: počet dní, kedy je vonkajšia teplota

pod úrovňou požadovanej hodnoty

Príklad k tabuľke 1.5 na strane 13:

Pri bivalentnom bode -5 °C pri bivalentne-paralelnej (monoenergetickej)

prevádzke vychádza na tepelné čerpadlo podiel krytia cca

98 %.

Tabuľka 1.5:

Podiel krytia tepelným čerpadlom monoenergeticky alebo bivalentne prevádzkovaného zariadenia v závislosti od bivalentného bodu a typu prevádzky

(Zdroj: Tabuľka 5.3-4 DIN 4701 T10)

1.3.4.2 Príklad dimenzovania tepelného čerpadla vzduch/voda

Monoenergetická prevádzka:

tepelné čerpadlo s elektrickou vykurovacou vložkou


Vykurovací systém s maximálnou výstupnou

teplotou 35 °C

Zvolená potreba tepla domu pre vykurovanie 9,0 kW

Zvolená dodatočná potreba tepla na prípravu 1,0 kW

teplej úžitkovej vody a ohrev vody pre bazén

(potreba tepla domu + dodatočná potreba 11,0 kW

tepla) x faktor f z tab. 1.2 na str. 11 (pri dobe

prerušenia odberu napr. 2 h) =

(9,0 kW + 1 kW) x 1,1 =

= nevyhnutný tepelný výkon tepelného čerpadla

pri zistenej vonkajšej teplote podľa národných

noriem.

Tepelné čerpadlo sa dimenzuje na základe potreby tepla pre

budovu v závislosti na vonkajšej teplote (zjednodušené ako

priamka) v diagrame vykurovacieho výkonu a kriviek vykurovacieho

výkonu tepelného čerpadla. Pritom sa tu zanáša potreba tepla pre

budovu v závislosti na vonkajšej teplote pre zvolenú priestorovú

teplotu (zodpovedajúcu vonkajšej teplote: bod 1) na osi x vzhľadom

k vypočítanému vykurovaciemu výkonu (bod 2) pri vonkajšej

teplote podľa normy národných noriem.

Obrázok 1.4:

Krivky vykurovacieho výkonu dvoch tepelných čerpadiel s rozdielnym

vykurovacím výkonom pre výstupnú teplotu vykurovacej vody 35 °C

a potrebu tepla pre budovu v závislosti na vonkajšej teplote

Spôsob postupu ukazuje obrázok 1.4, pri celkovej potrebe tepla

domu 11 kW a pri vonkajšej teplote -16 °C podľa normy a zvolenej

vnútornej teplote +20 °C. Diagram zobrazuje krivky vykurovacieho

13


1.3.4.3

výkonu dvoch tepelných čerpadiel pre výstupnú teplotu vykurovacej

vody 35 °C. Priesečníky (medzná teplota, príp. bivalentné body)

potreby tepla pre budovu v závislosti na vonkajšej teplote a kriviek

vykurovacieho výkonu tepelných čerpadiel ležia pri cca -5 °C u TČ1

a cca -9 °C u TČ2. Vo zvolenom prípade sa použije tepelné čerpadlo

TČ1. Aby sa mohlo ohrievať počas celého roka, je potrebné

elektrickým prídavným vykurovaním vyrovnať rozdiel medzi

potrebou tepla pre budovu v závislosti na vonkajšej teplote a vykurovacím

výkonom tepelného čerpadla pri príslušnej vstupnej teplote

vzduchu.

Dimenzovanie elektrického prídavného vykurovania

celková potreba tepla cez najchladnejší deň

- tepelný výkon tepelného čerpadla cez najchladnejší deň

= elektrických vykurovacích vložiek

Príklad:

11 kW - 5,5 kW = 5,5 kW

potreba tepla vykurovací výkon výkon el. vykurov.

domu pri -16 °C TČ pri -16 °C vložiek

Pre zvolený príklad je treba dimenzovať TČ1 s výkonom elektrických

vykurovacích vložiek 6,0 kW.

1.3.4.3 Tepelné čerpadlo voda/voda a soľanka/voda (monovalentná prevádzka)

celková potreba tepla

= tepelný výkon tepelného čerpadla

pri W 10/W 35 1 alebo B 0/W 35 1

= _____kW

Vykurovací výkon v [kW]

typ tepelného čerpadla

1

u monovalentných zariadení je potrebné dimenzovanie vztiahnuť k maximálnej výstupnej

teplote a minimálnej teplote tepelného zdroja!

Podmienka: výstupná teplota

vykurovacej vody W35

Skutočné tepelné výkony tepelného čerpadla voda/voda

a soľanka/voda pri príslušných výstupných teplotách zistíte z kapitol

"Informácie o prístrojoch".

Príklad:

Monovalentná prevádzka pre vykurovací

systém s maximálnou výstupnou teplotou 35 °C

Zvolená potreba tepla domu na vykurovanie. 10,6 kW

Potreba tepla pre dom a komponenty x faktor

f z tabuľky 1.2 na str. 11 (pri napr. 6 h prerušenia

odberu, f = 1,3) = fiktívna celková potreba tepla.

Celková potreba tepla = 10,6 kW x 1,3

= tepelný výkon tepelného čerpadla.

= 13,8 kW

bod 1

Obr. 1.5 na strane 14 ukazuje vykurovacie krivky tepelných

čerpadiel soľanka/voda. Je potrebné voliť také tepelné čerpadlo,

ktorého výkon je nad priesečníkom celkovej tepelnej potreby

a teploty tepelného zdroja, ktorý je k dispozícii.

1.3.4.4 Tepelné čerpadlo voda/voda a soľanka/voda (monoenergetická prevádzka)

Monoenergetické zariadenia s tepelnými čerpadlami soľanka/voda

alebo voda/voda sú vybavené druhým, rovnako elektrickým

zdrojom tepla, napr. akumulačným zásobníkom s elektrickou

vykurovacou vložkou. Monoenergetické zariadenia s tepelnými

čerpadlami soľanka/voda alebo voda/voda by sa mali projektovať

len vo výnimočných prípadoch, kedy by bol vzhľadom k dobám

vstupná teplota soľanky v [°C]

Obr. 1.5: Vykurovacie krivky tepelných čerpadiel soľanka/voda s rozdielnymi

vykurovacími výkonmi pre výstupné teploty 35 °C

Tento príklad ukazuje, že tepelný výkon TČ5 o hodnote 14,5kW pri

B 0/W35 stačí, aby sa pokryla požadovaná potreba tepla budovy

13,8 kW.

prerušenia odberu potrebný veľmi vysoký náraz výkonu, alebo by

muselo byť v dôsledku sortimentu zvolené tepelné čerpadlo

s podstatne vyšším výkonom v porovnaní s celkovou potrebou tepla.

K tomu sa ponúka monoenergetická prevádzka pre prvú vykurovaciu

periódu, pokiaľ spadá vysúšanie stavby na jeseň alebo zimu.

14


Voľba a dimenzovanie tepelných čerpadiel 1.3.4.7

Výkon tepelného čerpadla

Dimenzovanie výkonu vykurovania tepelného čerpadla by malo byť

na medznú teplotu pod -10 °C. Z toho vychádza, podľa zvolenej

najnižšej vonkajšej teploty, výkon tepelného čerpadla cca 75 % až

95 %, merané pri celkovej potrebe tepla.

Veľkosť zdroja tepla

Pri dimenzovaní pozemného tepelného zdroja je potrebné realizovať

kolektor alebo sondu pozemného tepla na základe celkovej potreby

tepla, aby sa zaistilo odmrazovanie ľadu na jar. Pri určovaní veľkosti

studne pre tepelné čerpadlá voda/voda nie je potrebné pre

monoenergetickú prevádzku rešpektovať žiadne ďalšie podmienky,

okrem kritérií štandardného dimenzovania.

1.3.4.5 Tepelné čerpadlo vzduch/voda (bivalentná prevádzka)

Pri bivalentne paralelnej prevádzke (stará stavba) podporuje

2.zdroj tepla (kotol na olej či plyn) tepelné čerpadlo od bivalentného

bodu < 4 °C.

Často je rozumnejšie menšie dimenzovanie, lebo podiel práce

tepelného čerpadla na ročnom vykurovaní sa tým sotva zmení.

Predpokladom je, že je uvažovaná trvalo bivalentná prevádzka

zariadenia.

Skúsenosť ukazuje, že pri bivalentne dimenzovaných systémoch

sa existujúce olejové či plynové zariadenie po niekoľkých málo rokoch

z rôznych dôvodov vyraďuje z prevádzky . Dimenzovanie by

malo byť preto vždy analogické ako u monoenergetického zariadenia

(bivalentný bod cca -5 °C). Hlavne by sa mal do výstupu

vykurovania vložiť akumulačný zásobník.

1.3.4.6 Tepelné čerpadlo voda/voda a soľanka/voda (bivalentná prevádzka)

Pri bivalentnej prevádzke tepelných čerpadiel voda/voda a

soľanka/voda platia principiálne tie isté súvislosti, ako pre tepelné

čerpadlá vzduch/voda. Podľa toho, o aký systém zariadenia

s tepelným čerpadlom ide, je potrebné rešpektovať iné faktory

dimenzovania.

Preto sa radšej obráťte na našich špecialistov na zariadenia s tepelnými

čerpadlami.

1.3.4.7 Vysúšanie stavby

Pri výstavbe domu sa bežne používajú do malty, omietky, sadry

a pre tapety veľké množstvá vody, ktorá sa potom len pomaly

vyparuje. K tomu môže v značnej miere zvýšiť vlhkosť v telese stavby

dážď. V dôsledku vysokej vlhkosti v celom telese stavby je potreba

tepla pre novostavbu v prvom období zvýšená. Tepelné čerpadlo

nie je na túto vyššiu potrebu tepla pri vysúšaní dimenzované. Preto

musí stavba pamätať na zvýšenú potrebu tepla špeciálnymi

zariadeniami. Pri presne dimenzovaných vykurovacích výkonoch

tepelného čerpadla a pri vysúšaní stavby na jeseň alebo v zime

sa preto odporúča , hlavne u tepelných čerpadiel soľanka/voda,

inštalovať prídavnú elektrickú vykurovaciu vložku. Táto by mala potom

byť u tepelného čerpadla soľanka/voda aktivovaná len v prvom

vykurovacom období v závislosti na výstupnej teplote soľanky (cca

0 °C) alebo aktivovaná medznou teplotou (0 °C až 5 °C).

Pri tepelných čerpadlách soľanka/voda môžu zvýšené doby

prevádzky kompresora viesť ku podchladeniu tepelného zdroja

a tým k vypnutiu tepelného čerpadla.

15


2

2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda

2.1 Zdroj tepla: vzduch

Rozsah použitia tepelného čerpadla vzduch/voda

-25 až +35 °C

Použiteľnosť vzduchu ako zdroja tepla

neobmedzená

Možnosti využitia

monoenergetická

bivalentná paralelná (resp. čiastočne paralelná)

bivalentná alternatívne

bivalentná regeneratívna

Akumulačný zásobník

Zapojenie tepelného čerpadla vzduch/voda vyžaduje sériovo

zapojený akumulačný zásobník, aby sa zaistilo odmrazovanie

výparníka (lamelový výmenník tepla) obrátením cirkulácie.

Zabudovanie sériovo zapojeného akumulačného zásobníka navyše

predlžuje doby prevádzky tepelného čerpadla pri malej požiadavke

na teplo (pozrite kapitolu 8.4 na strane 140).

Vedenie kondenzátu

Kondenzát vznikajúci pri prevádzke musí byť odvedený bez

zamŕzania. Aby sa zaistil spoľahlivý odvod, musí tepelné čerpadlo

stáť vodorovne. Potrubie odvodu kondenzátu musí mať priemer min.

50 mm a musí byť vyvedené do kanalizácie, aby bolo bezpečne

odvedené aj prípadné väčšie množstvo vody. Odmrazovanie sa

uskutočňuje až do 16 krát za deň a vzniká pri ňom až do 3 litrov

kondenzovanej vody.

V prípade odvodu kondenzátu do sedimentačnej nádrže

a kanalizácie treba použiť sifón, aby bola zabezpečená ochrana

odparovača pred agresívnymi výparmi.

Doporučenie pre inštaláciu

Tepelné čerpadlo vzduch/voda by malo byť prednostne inštalované

vonku. Vzhľadom na minimálne požiadavky na základy a bez

potreby vzduchovodov je to jednoduchý a nákladovo výhodný

variant inštalácie. Inštalácia musí byť v súlade s ustanoveniami

krajinského stavebného poriadku. Ak vonkajšia inštalácia nie je

možná, treba dbať na to, že v miestnostiach s vysokou vlhkosťou

vzduchu môže na tepelnom čerpadle, vzduchovodoch a špeciálne

na priechodoch v murive vznikať kondenzát.

Nasávaný vzduch nesmie obsahovať čpavok. Nie je dovolené

využívanie odpadového vzduchu zo zvieracích stajní.

2.2 Tepelné čerpadlo vzduch/voda na vnútornú inštaláciu

Nároky na technickú prípravu pri vnútornej inštalácii:

vzduchovody (napr. kanále)

priechody murivom

odvod kondenzátu

Všeobecne

Tepelné čerpadlo vzduch/voda by nemalo byť inštalované

v obytných častiach budov. V extrémnych prípadoch ním totiž môže

byť vedený studený vonkajší vzduch o teplotách až do -25 °C. Tento

môže v miestnostiach s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr. komory)

v blízkosti priechodov murivom a prípojov vzduchovodov,

kondenzovať a viesť tak k poškodeniu stavby. Pri vlhkosti vzduchu

v miestnosti nad 50 % a vonkajších teplotách pod 0 °C môže

dochádzať k zarosovaniu aj napriek dobrej tepelnej izolácii. Preto

sú na inštaláciu tepelného čerpadla vzduch/voda vhodnejšie

nevykurované miestnosti ako napr. pivnica, miestnosť na náradie,

garáž.

Pri zvýšených nárokoch na protihlukovú izoláciu by výstup mal byť

vyhotovený ako 90°-vý oblúk alebo treba zvoliť vonkajšiu inštaláciu

(kapitola 2.4 na strane 23).

2.2.1 Požiadavky na miestnosť inštalácie

Vetranie

Miestnosť inštalácie tepelného čerpadla by mala byť pokiaľ možno

vetraná vzduchom zvonku, aby relatívna vlhkosť vzduchu bola nízka

a zamedzilo sa tvorbe kondenzátu. Hlavne pri vysúšaní stavby

a uvádzaní do prevádzky môže dochádzať ku kondenzácii na

studených častiach.

Pri inštalácii tepelného čerpadla na nadzemnom podlaží treba

preveriť nosnosť stropnej konštrukcie. Inštalácia na drevenú

stropnú konštrukciu nie je vhodná.

Pri inštalácii tepelného čerpadla na podlaží, bezprostredne nad

obytnými priestormi, treba v rámci stavebných prác zabezpečiť

izoláciu hluku, ktorý je spôsobovaný vibrovaním telesa.

Vzduchovody

Pre efektívnu a bezporuchovú prevádzku tepelného čerpadla

vzduch/voda nainštalovaného vo vnútri musí byť zabezpečený

dostatočne veľký prietok vzduchu. Tento sa v prvom rade vzťahuje

na tepelný výkon tepelného čerpadla a leží v rozmedzí 2500 až 9000

m 3 /h (pozrite kapitolu 2.5 na strane 25). Treba dodržať minimálne

rozmery vzduchovodu.

Vyhotovenie vzduchovodu od vstupu, cez čerpadlo až po výstup

by malo umožňovať čo najlepšie prúdenie vzduchu, aby sa zabránilo

zbytočnému odporu vzduchu (kap. 2.3 na strane 20).

Tepelné čerpadlo nesmie byť prevádzkované bez prívodu vzduchu

pretože hrozí nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi dielmi

(ventilátor).

16


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 2.2.4

2.2.2 Nasávanie a odsávanie vzduchu vzduchovou šachtou

Ak sa vzduchovodné priechody v murive na vstupe alebo na

výstupe nachádzajú pod úrovňou zeme, odporúča sa uprednostniť

šachty z plastov (priaznivý tvar na vedenie vzduchu). U betónových

šachiet je nevyhnutné použiť vodiaci plech vzduchu. Na strane

výstupu by šachta mala byť vybavená opláštením absorbujúcim hluk.

Pre tento účel je vhodné použiť platne vyrobené z minerálnych vlákien

odolných voči poveternostným vplyvom s hmotnosťou cca 70

kg/m 3 alebo penový materiál s otvorenými dutinkami (napr.

melamínová pena).

rozmery šachiet min. 1000 x 400 až 1000 x 650 mm

utesnenie priechodu medzi šachtou a priechodom v murive

(pozrite kapitolu 2.2.4 na strane 17)

zakrytie roštom (zabezpečenie proti vlámaniu)

zabezpečiť odtok kondenzátu

na ochranu pred malými zvieratami a lístím by mala byť použitá

prídavná drôtená mriežka (veľkosť ôk > 0,8 cm)

Minimálne rozmery vzduchovodov treba zistiť z informácií o prístrojoch.

2.2.3 Protidažďové žalúzie pre tepelné čerpadlá

Protidažďové žalúzie slúžia u priechodov v murive umiestnených

nad úrovňou zeme na ich optické zakrytie a na ochranu vzduchovodov

pred poveternostnými vplyvmi. Žalúzie sa pripevňujú zvonka

na múr a môžu byť preto použité nezávisle od typu vzduchovodu.

Protidažďové žalúzie špeciálne vyvinuté pre tepelné čerpadlá

(špeciálne príslušenstvo) vykazujú výrazne nižšiu tlakovú stratu ako

bežné v obchode predávané žalúzie. Sú použiteľné na vstupe aj na

výstupe vzduchovodu.

Na ochranu pred malými zvieratami a lístím sa odporúča umiestniť

medzi stenu a žalúziu drôtenú mriežku s čistou prietočnou plochou

min. 80 % (veľkosť ôk > 0,8 cm). Eventuálne potrebné zabezpečenie

proti vlámaniu treba realizovať v rámci stavebných prác.

Obr. 2.1: Vstupné otvory vzduchu u šachiet

Poz.

Popis

500-700

800

1

2

3

Protidažďová žalúzia

Hmoždinka

Skrutka

1 kus

4 kusy

4 kusy

1 kus

6 kusov

6 kusov

Obr. 2.2: Protidažďová žalúzia pre tepelné čerpadlá

2.2.4 Izolácia priechodov murivom

Potrebné priechody v murive treba vytvoriť v rámci stavebných prác.

Na vnútornej strane musia byť dôkladne opláštené tepelnou

izoláciou, aby sa zabránilo podchladeniu príp. prevlhnutiu múru. Na

obr. 2.3 na strane 17 je zobrazený príklad tepelnej izolácie

s použitím polyuretánovej tvrdej peny (hrúbka izolácie 25 mm).

Prechod medzi izoláciou steny a svorkovnicou pre pripojenie ku stene

musí byť hermeticky utesnený. Pri nepriaznivom počasí (napr. pri

hustom daždi s vetrom) treba prostredníctvom klesajúcej odtokovej

plochy odvádzať nárazovú vodu von.

stena

polyuretánová tvrdá pena

prípojné hrdlo kanála

Obr. 2.3: Príklad realizácie priechodu v murive

17


2.2.5

2.2.5 Tepelné čerpadlo vzduch/voda v kompaktnom vyhotovení na vnútornú inštaláciu

Tepelné čerpadlo vzduch/voda v kompaktnom vyhotovení má v sebe

integrované okrem zdroja tepla aj komponenty pre priame pripojenie

jedného nezmiešavaného vykurovacieho okruhu.

Rohový vzduchovod alebo inštalácia ku stene

Tepelné čerpadlo je koncipované na rohovú inštaláciu bez

dodatočných vzduchovodov. V kombinácii s vzduchovodom na

výstupnej/odsávacej strane sú možné aj iné varianty inštalácie.

Základný rám musí byť postavený na hladkú vodorovnú plochu.

Tepelné čerpadlo musí byť umiestnené tak, aby bolo možné bez

problémov vykonávať jeho údržbu. Toto je zaistené, ak je dodržaný

odstup 1 m z prednej a ľavej strany čerpadla.

Nasávací otvor zariadenia je koncipovaný na priame pripojenie na

priechod v murive. K tomu treba aby bolo zariadenie po nalepení

samolepiaceho krúžkového tesnenia, ktoré je súčasťou dodávky,

opatrne pritlačené ku stene. Priechod v murive musí byť na

vnútornej strane dôkladne tepelne odizolovaný proti chladu

(pozrite obr. 2.4 na strane 18), aby sa zabránilo podchladeniu príp.

prevlhnutiu múru (napr. platňami z polyuretánovej tvrdej peny).

Odsávacia strana čerpadla môže byť voliteľne pripojená priamo na

priechod v murive alebo na GFB-vzduchovod, ktorý je dodávaný

ako príslušenstvo (pozrite obr. 2.4 na strane 18 a obr. 2.5 na strane

18).

Pre kompaktný variant tepelného čerpadla vzduch/voda sú k dispozícii

nasledovné vzduchovodné komponenty:

protidažďová žalúzia RSG 500

vzduchovody (LKL, LKB, LKK 500)

tesniaca manžeta DMK 500

Pri použití GFB-vzduchovodov dodávaných ako príslušenstvo

treba dbať na pokyny v kapitole 2.2.5 ma strane 18.

Základné zariadenie

Tepelné čerpadlo je dodané v kompaktnom vyhotovení a už

obsahuje dôležité stavebné moduly vykurovacieho okruhu:

Príklady montážeregulátor tepelného čerpadla

expanznú nádrž (24 litrov, tlak 1,0 bar)

obehové čerpadlo vykurovacieho systému

prepúšťací ventil a bezpečnostný modul

akumulačný zásobník

elektrické prídavné kúrenie 2 kW

1) výparník

2) ventilátor

3) kondenzátor

4) kompresor

5) obehové čerpadlo

vykurovacieho systému

6) expanzná nádoba 24 l

7) spínacia skrinka

8) vysúšač filtra

9) priezor

10) akumulačný zásobník

11) expanzný ventil

12) prepúšťací ventil

Obr. 2.4: Rohová inštalácia 500 s odizolovaným priechodom v murive. Na izoláciu môže

byť použitý aj prispôsobený medzikus (časť vzduchovodu)

(pozrite obr. 2.8 na strane 48)

Obr. 2.5: Inštalácia ku stene 500 s GFB-vzduchovodom

18


Tepelné čerpadlo vzduch/voda 2.2.7

2.2.6 Súprava vzduchových hadíc pre tepelné čerpadlá vzduch/voda (vnútorná inštalácia)

Pre tepelné čerpadlá vzduch/voda WPL 80IR a WPL 120IR sú ako

príslušenstvo ponúkané flexibilné vzduchovodné hadice. Súprava

vzduchových hadíc je určená na použitie v priestoroch s nízkou

teplotou a nízkou vlhkosťou vzduchu. Hlavnou časťou súpravy je

5 m dlhá, tepelne a hlukovo odizolovaná vzduchovodná hadica, ktorú

možno ľubovoľne rozdeliť a použiť na vstupnú aj výstupnú časť

vzduchového vedenia. Nasávanie a odsávanie vzduchu môže

fungovať cez šachtu alebo protidažďovú žalúziu. Inštalačný materiál

pre pripojenie k tepelnému čerpadlu a priechod murivom, ktorý treba

odizolovať v rámci stavebných prác sú priložené.

Prednosťou vzduchovodných hadíc je individuálne prispôsobenie

na mieste, kedy sa dajú jednoducho a rýchlo vyrovnať výškové

a dĺžkové rozdiely. Okrem toho vzduchové hadice tlmia ako únik tepla,

tak aj hluk (absorpcia hluku) a zabraňujú podchladeniu miestnosti

inštalácie. Mriežky na prípojných hrdlách zabraňujú vniknutiu

malých zvierat príp. zaneseniu lístím.

Pri viac ako 90°-ňovom zahnutí prúdenia vzduchu na vstupnej

a výstupnej strane treba preveriť minimálny prietok vzduchu.

Rozmery v mm

A

B

∅ C

D

Tabuľka 2.1: Rozmery súpravy vzduchovodných hadíc

Obsah dodávky

1. pripájací nátrubok k tepelnému

čerpadlu

2. skrutka so šesťhrannou hlavou

3. úpinka

4. skrutka so šesťhrannou hlavou

5. dierovaná páska

6. kolík

7. prepojovacia hadica

(hrúbka izolácie 25 mm)

8. skrutka

9. pripájací nátrubok k stene

10. hmoždinka

Minimálny polomer ohybu LUS 11:

300 mm

Minimálny polomer ohybu LUS 16:

400 mm

Priestor potrebný pre 90°-ňový ohyb:

cca 1 m

Obrázok 2.6:

Súprava vzduchových hadíc

2.2.7 GFB-vzduchovody pre tepelné čerpadlá vzduch/voda (vnútorná inštalácia)

Vzduchovody z ľahkého betónu kombinovaného so sklolaminátom

(GFB) - ponúkané ako príslušenstvo - sú odolné proti vlhkosti

a podporujú difúziu. Sú ponúkané v potrebných prierezoch vždy

s 90°-vým ohybom a taktiež ako predlžovací prvok na 625 mm

a 1250 mm.

Prostredníctvom vnútornej izolácie z minerálnej vlny a kašírovanej

sklenenej tkaniny sa zabráni oroseniu a zároveň je výrazne znížený

prenos hluku. Na koncoch sú obruby z pozinkovaného oceľového

plechu. Vzduchovody môžu byť na požiadanie nafarbené bežnou

disperznou farbou.

Menšie poškodenia vonkajšieho plášťa nemajú žiadny vplyv na

funkčnosť a môžu byť opravené bežnou sadrou.

Obrázok 2.7: Tepelné čerpadlá vzduch/voda s GFB-vzduchovodmi a podstavným

zásobníkom

19


2.3

Montáž pri štandardnej inštalácii

Pri voľbe štandardného inštalačného variantu (pozrite kapitolu 2.3.1

na strane 21) môžu byť časti vzduchovodu montované neopracované.

Pri umiestňovaní vzduchovodu treba dodržať požadované odstupy

tepelného čerpadla od stien (pozrite obrázok 2.2.8 na strane 20).

Vzduchovody alebo oblúky sa zodpovedajúc inštalačnej schéme

zastriekajú v stene stavebnou penou. Časti vzduchovodov treba

vhodným spôsobom prostredníctvom dočasnej spodnej konštrukcie

upevnenej na podlahe alebo pomocou nastaviteľných tyčí dostať

do potrebnej pozície.

Kvôli izolácii hluku v dôsledku vibrácií telesa sa vzduchovody

nepriskrutkujú k tepelnému čerpadlu.

Medzi tepelným čerpadlom a vzduchovodom treba nechať odstup

cca 2 cm, aby bola neskôr ľahko realizovateľná demontáž čerpadla.

Na konečné utesnenie pripojenia k tepelnému čerpadlu slúži

tesniaca manžeta, ktorá je súčasťou príslušenstva (pozrite obrázok

2.9 na strane 20).

Zhotovenie častí vzduchovodu s potrebnou dĺžkou

Existujúce vzduchovody môžu byť prostredníctvom spracovacej

súpravy priamo na stavbe skrátené alebo prispôsobené. Vzniknuté

rezné hrany sa potrú vhodnou lepiacou pastou (napr. silikónovou)

a olemujú pozinkovaným U-profilom.

Pri určovaní miesta rezu treba dbať na to, že rovný vzduchovod má

mať spojovací nástrčný/násuvný jazýček len na jednom konci.

Zarezanie častí vzduchovodu možno uskutočniť bežným drevoobrábacím

náradím ako napr. kotúčovou alebo dierovacou pílou.

Odporúča sa aj použitie náradia s reznou platničkou zo spekaného

karbidu (tvrdeného kovu) alebo diamantu.

Tesniaca manžeta

Tesniaca manžeta sa používa na utesnenie pripojenia GFBvzduchovodu

ku tepelnému čerpadlu. Vzduchovody nie sú

s tepelným čerpadlom priamo zoskrutkované. V stave pripravenosti

čerpadla na prevádzku sa ho dotýka iba tesniaca guma. Tým sa za

prvé zaistí jednoduchá montáž a demontáž tepelného čerpadla, za

druhé sa zabráni prenosu hluku telesom.

Stykový spoj dvoch častí vzduchovodu:

Na spojenie dvoch častí vzduchovodu treba tieto opatriť

nástrčnou/násuvnou kovovou obrubou. Spojenie takýmito obrubami

zabraňuje vzniku vzduchových turbulencií a tým tlakovým stratám.

Na utesnenie pripájaných častí sa používa bežne dostupná penová

guma alebo silikónová tesniaca hmota.

Obr. 2.9: Tesniaca manžeta pre vzduchovody

Obr. 2.8: Minimálne odstupy pri vnútornej inštalácii tepelného čerpadla vzduch/voda

2.3 Projektovanie vedenia vzduchu

Pri projektovaní vzduchového vedenia (nasávania a odsávania

vzduchu) treba dbať na to, aby maximálna tlaková strata (max. tlak)

jednotlivých komponentov neprekročila hodnotu uvedenú v informáciách

o prístrojoch (pozrite kapitolu 2.5 na strane 25). Príliš malé

prietočné plochy príp. príliš veľké zahnutia (napr. protidažďové

žalúzie) spôsobujú neprípustne vysoké tlakové straty a vedú k neefektívnej

alebo poruchovej prevádzke.

Vzduchovodné komponenty

Rovný vzduchovod

Ohnutý vzduchovod

Protidažďová žalúzia

Nasávacia šachta

Tlaková strata

1 Pa/m

7 Pa

5Pa

5 Pa

Odsávacia šachta

7-10 Pa

Tabuľka 2.2: Smerodajné hodnoty pre príslušenstvo systému vedenia vzduchu

Kvôli dodržaniu maximálnych povolených tlakových strát by

vzduchovody v miestnosti nemali obsahovať viac ako dva 90°-vé

oblúky.

20


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.3.1

Vzduchovodné komponenty dodateľné ako špeciálne príslušenstvo

spĺňajú pri zobrazených štandardných inštaláciách (pozrite kapitolu

2.3.1 na strane 21) požiadavky na prípustné tlakové straty. Vzhľadom

na to nie je potrebné preverovať celkovú tlakovú stratu. Nasávanie

a odsávanie vzduchu môže byť voliteľne vedené cez šachtu alebo

cez priechod v murive s protidažďovou žalúziou.

Celková tlaková strata (súčet jednotlivých tlakových strát od

nasávania po odsávanie) nesmie prekročiť hodnotu uvedenú

v informáciách o zariadení (pozrite kapitolu 2.5 na strane 25).

Zohľadniť treba okrem iného mriežky, šachty, oblúky a vzduchovody

resp. vzduchovodné hadice.

Výber vzduchovodných komponentov

Nasledujúce vzduchovodné komponenty sú dodateľné v štyroch

rôznych veľkostiach a prispôsobené pre možné výkonové triedy:

protidažďová žalúzia

vzduchovody (rovné/ohnuté)

tesniace manžety

Typ prístroja

Vzduchovodné

komponenty

Pri odchýlení sa od štandardného prepojenia komponentov príp.

pri zabudovaní/použití cudzích vzduchovodných komponentov treba

preveriť minimálny prietok vzduchu.

Tabuľka 2.3:

Priradenie vzduchovodných komponentov

2.3.1 Výškové rozmery pri použití sklobetónových kanálov

Obrázok 2.10: Čelný pohľad 600-800

Akumulačný zásobník umiestnený pod prístrojom

U tepelných čerpadiel WPL 80 IR, WPL 120 IR a WPL 150 IR inštalovaných

vo vnútri možno použiť akumulačný zásobník s objemom

140 l umiestnený pod prístrojom. V takomto prípade sa celková

konštrukčná výška tepelného čerpadla zvýši takým spôsobom, že

vzduchovody bude možné inštalovať priamo pod stropom.

Typ

Tepelné čerpadlo

A (v mm) so

zásobníkom

A (v mm) bez

zásobníka

B (v mm)

C (v mm)

H (v mm) so

zásobníkom

H (v mm) bez

zásobníka

Tabuľka 2.4: Rozmerová tabuľka pre čelný pohľad 600-800 (WPL 60 l pozrite kapitola 2.2.5 na strane 18)

Rozmery pre inštaláciu tepelného čerpadla a poloha priechodov

v murive sa určí nasledovne:

1. krok: Určenie potrebných typov vzduchovodných komponentov

v závislosti od inštalovaného tepelného čerpadla

vzduch/voda podľa tabuľky 2.3 na strane 21.

2. krok: Výber vhodného variantu inštalácie

3. krok: Prevzatie potrebných hodnôt z rozmerových tabuliek

zodpovedajúceho variantu inštalácie.

21


2.3.2

2.3.2 Rohová inštalácia

Obrázok 2.11: Rohová inštalácia (WPL 60 l pozrite kapitolu 2.2.5 na strane 18)

Typ Tepelné čerpadlo B (v mm) D1 (v mm) E (v mm)

Tabuľka 2.5:

Rozmerová tabuľka pre rohovú inštaláciu

Obrázok 2.12: Rohová inštalácia s lícovaným/prispôsobeným medzikusom (WPL 60 l pozrite kapitolu 2.2.5 na strane 18)

Typ Tepelné čerpadlo B (v mm) D3 (v mm) E (v mm)

Tabuľka 2.6:

Rozmerová tabuľka pre rohovú inštaláciu s lícovaným/prispôsobeným medzikusom

22


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.4

2.3.3 Inštalácia ku stene

Typ Tepelné čerpadlo B (v mm) E (v mm)

Tabuľka 2.7:

Rozmerová tabuľka pre inštaláciu ku stene

Aby sa zamedzilo skratu musí výstup vzduchovodu ústiť do

ventilačnej šachty príp. musí byť namontovaná protidažďová

žalúzia.

Obrázok 2.13: Inštalácia ku stene (WPL 60 l pozrite kapitolu 2.2.5 na strane 18)

2.4 Tepelné čerpadlá vzduch/voda na vonkajšiu inštaláciu

Nároky na technickú prípravu pri vonkajšej inštalácii:

vyhotovenie podstavca tak, aby bol odolný proti mrazu

uloženie izolovaných vykurovacích potrubí pre výstup a spiatočku

do zeme

uloženie elektrických spojovacích a napájacích vedení do

zeme

prechody v murive pre pripojovacie vedenia

odvodu kondenzátu (chránený proti mrazu)

v prípade potrebe dodržiavať krajinský stavebný poriadok

Inštalácia

Tepelné čerpadlá pre vonkajšiu inštaláciu sú vybavené špeciálnymi

lakovanými plechmi a sú preto odolné voči poveternostným

vplyvom.

Zariadenie musí byť postavené na trvalo vyrovnanú, hladkú

vodorovnú plochu. Ako podklad sú vhodné položené nezamŕzajúce

chodníkové dosky alebo podklady. Rám by mal celou spodnou časťou

tesne priliehať k podkladu, aby bola zaistená vyhovujúca zvuková

izolácia a aby sa zabránilo vychladnutiu vodovodných častí. Ak to

nie je splnené, treba štrbiny utesniť izolačným materiálom odolným

voči poveternostným vplyvom.

Opatrenie na izoláciu hluku

Minimalizáciu imisií hluku možno dosiahnuť vtedy, keď na strane

odsávania nedochádza v okruhu 3-5 metrov k odrazu hluku od

akusticky tvrdých povrchov (napr. fasády).

Dodatočne možno podstavec obložiť materiálom absorbujúcim hluk

(napr. kôra) a to až do výšky plechov opláštenia.

Imisia hluku tepelných čerpadiel závisí na hladine akustického výkonu

a prostredí (podmienkach) inštalácie. V kapitole 5 na strane 110 budú

bližšie vysvetlené súvislosti ovplyvňujúcich faktorov na emisiu, šírenie

a imisiu hluku.

Vzdušný skrat

Pri inštalácii tepelného čerpadla treba dbať na to, aby odovzdaním

tepla ochladený vzduch mohol byť voľne vypustený. Pri inštalácii

ku stene by mal výstup/vývod vzduchu smerovať od steny.

Inštalácia v kotlinách/žľaboch/priehlbinách alebo v átriách je

neprípustná, pretože ochladený vzduch sa hromadí pri zemi a pri

dlhšej prevádzke by bol tepelným čerpadlom opäť nasávaný.

Obr. 2.14: Príklad základového plánu tepelného čerpadla so 4 trávnikovými obrubníkmi

a 4 chodníkovými doskami

Minimálne odstupy

Aby mohli byť bez problémov vykonávané údržbárske práce treba

dodržať minimálny odstup 1,2 m od pevných stien

Obr. 2.15: Minimálne odstupy pre údržbové práce

23


2.4

Pripojenie vykurovacieho systému

Pripojenie na vykurovací okruh domu sa vykoná dvoma tepelne

izolovanými rúrami pre výstup a spiatočku. Uložia sa do zeme a cez

priechod v stene budú vedené do vykurovacej pivnice, rovnako tak

prívod prúdu a riadiace a elektrické spojovacie vedenie (prázdna

rúra DN 70) tepelného čerpadla.

Vzdialenosť medzi budovou a tepelným čerpadlom má vplyv na

tlakovú stratu a tepelné straty prípojných potrubí a musí preto byť

zohľadnená pri dimenzovaní tepelného čerpadla a hrúbky izolácie.

Dĺžka vedenia by nemala presahovať 30 m (kvôli dĺžke elektrického

spojovacieho vedenia 30 m).

Prípoje sú z čerpadla vedené smerom dole. Pozíciu vykurovacích

potrubí a odtoku kondenzátu treba vyčítať zo základových plánov

rozmerových výkresov (pozrite kapitola 2.8 na strane 48).

Obr. 2.16: Príklad s umiestnením rozvodných potrubí

Pre uľahčenie montáže odporúčame v prípade použitia izolovaných

potrubí diaľkového vykurovania tieto zakončiť na základnom

ráme tepelného čerpadla. Pripojenie k tepelnému čerpadlu

odporúčame vyhotoviť s použitím flexibilných hadíc.

Odvod kondenzátu

Pri vonkajšej inštalácii môže byť kondenzát odvádzaný do odtoku

dažďovej vody. Potrubie kondenzátu (minimálny priemer 50 mm)

by podľa možností malo byť vedené zvislo nadol a až pod hranicou

mrazu môže byť pretiahnuté. Odvod musí mať sklon s dostatočným

klesaním.

Ochrana proti zamrznutiu

Prostredníctvom zabudovaného protimrazového snímača je v prípade

potreby automaticky spustené obehové čerpadlo

vykurovacieho systému, aby sa zabránilo zamrznutiu tepelného

čerpadla počas jeho nečinnosti.

24


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.5.1

2.5 Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá vzduch/voda na vnútornú inštaláciu

2.5.1 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s rohovým vedením vzduchu WPL 60 l

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Prevedenie

2.2 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.3 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody 1

Vzduch

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A2/W35

kompaktný

vonku

do 55/od18

-25 do +35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 2

pri A2/W35 2

pri A2/W50 2

pri A7/W35 2

pri A10/W35 2

3.4 Hladina akustického výkonu zariadenia/vonku

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele 3

3.6 Prietok vzduchu

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

3.8 Výkon elektrickej vykurovacej vložky (2. tepelný zdroj)

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Vstup a výstup vzduchovodu (min. vnútorné rozmery)

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

4.5 Objem akumulačného zásobníka

4.6 Menovitý tlak akumulačného zásobníka

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 2 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

Spôsob roztápania

Roztápacia vaňa

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno 5

interný

1) Viď diagram obmedzenia použitia

2) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce veličiny,

predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55 °C

3) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému je integrované.

4) Prehlásenie o zhode CE

5) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

25


2.5.2

2.5.2 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s horizontálnym vedením vzduchu WPL 80 IR až WPL 120 IR

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.2 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody 1

Vzduch

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A2/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 2

pri A2/W35 2

pri A2/W50 2

pri A7/W35 2

pri A10/W35 2

3.4 Hladina akustického výkonu zariadenia/vonku

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.6 Prietok vzduchu pri externom statickom tlakovom rozdiele

vnútri

do 55/od18

-25 do +35

vnútri

do 55/od18

-25 do +35

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Vstup a výstup vzduchovodu (min. vnútorné rozmery) D x Š cm

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 2 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

Spôsob roztápania

Roztápacia vaňa

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

vonkajší

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

externý

vonkajší

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

1) Viď diagram obmedzenia použitia

2) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce veličiny,

predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55 °C

3) Pozri prehlásenie o zhode CE

4) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

externý

26


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.5.3

2.5.3 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPL 150 IR až WPL 220 IR

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.2 Miesto inštalácie

vnútri

vnútri

vnútri

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody 1

do 55/od18

do 55/od18

do 55/od18

Vzduch

-25 do +35

-25 do +35

-25 do +35

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A2/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 2

pri A2/W35 2

pri A2/W50 2

pri A7/W35 2

pri A10/W35 2

3.4 Hladina akustického výkonu zariadenia/vonku

3.5 Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m (vnútri)

3.6 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.7 Prietok vzduchu pri externom statickom tlakovom rozdiele

3.8 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

vonkajší

vonkajší

vonkajší

4.3 Vstup a výstup vzduchovodu (min. vnútorné rozmery) D x Š cm

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 2 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

automatické

automatické

automatické

Spôsob roztápania

reverzácia obehu

reverzácia obehu

reverzácia obehu

Roztápacia vaňa

áno (vyhrievaná)

áno (vyhrievaná)

áno (vyhrievaná)

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 6

áno

áno

áno

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

externý

externý

externý

1) Viď diagram obmedzenia použitia

2) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce veličiny,

predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55 °C

3) Prevádzka s jedným kompresorom

4) Prevádzka s dvoma kompresormi

5) Pozri prehlásenie o zhode CE

6) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

27


2.5.4

2.5.4 Vysokoteplotné tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPL 180 IRH a WPL 210 IRH

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické úvahy je potrebné brať do úvahy ďalšie

ovplyvňujúce veličiny, predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu

teplotu 2°C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55°

2) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

3) Viď diagram obmedzenia použitia

5) Prehlásenie o zhode CE

28


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.6

2.6 Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá vzduch/voda na vonkajšiu inštaláciu

2.6.1 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s horizontálnym vedením vzduchu WPL 80 AR až WPL 120 AR

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.2 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody 1

Vzduch

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A2/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 2

pri A2/W35 2

pri A2/W50 2

pri A7/W35 2

pri A10/W35 2

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Hladina akustického tlaku vo vzdial. 10 m (výstupná strana)

vonku

do 55/od18

-25 do +35

vonku

do 55/od18

-25 do +35

3.6 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele 3

3.7 Prietok vzduchu

3.8 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 2 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

Spôsob roztápania

Roztápacia vaňa

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

vonkajší

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

externý

vonkajší

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

1) Viď diagram obmedzenia použitia

2) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia podľa EN 255 resp. EN 14511. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce

veličiny, predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody

55 °C

3) Pozri prehlásenie o zhode CE

4) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

externý

29


2.6.2

2.6.2 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPL 150 AR až WPL 220 AR

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.2 Miesto inštalácie

vonku

vonku

vonku

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody 1

do 55/od18

do 55/od18

do 55/od18

Vzduch

-25 do +35

-25 do +35

-25 do +35

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A2/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 2

pri A2/W35 2

pri A2/W50 2

pri A7/W35 2

pri A10/W35 2

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Hladina akustického tlaku vo vzdial. 10 m (výstupná strana)

3.6 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.7 Prietok vzduchu

3.8 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 2 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

Spôsob roztápania

Roztápacia vaňa

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 6

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

vonkajší

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

externý

vonkajší

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

externý

vonkajší

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

1) Viď diagram obmedzenia použitia

2) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia podľa EN 255 resp. EN 14511. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce

veličiny, predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody

55 °C

3) Prevádzka s jedným kompresorom

4) Prevádzka s dvoma kompresormi

5) Prehlásenie o zhode CE

6) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

externý

30


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.6.3

2.6.3 Strednoteplotné tepelné čerpadlá WPL 70 ARM

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Prevedenie

2.1 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.2 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody 1

Vzduch

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A2/W35

kompaktný

vonku

do 55/od18

-25 do +35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 2

pri A2/W35 2

pri A2/W50 2

pri A7/W35 2

pri A10/W35 2

3.4 Hladina akustického výkonu 3

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.6 Prietok vzduchu

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 2 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

Spôsob roztápania

Roztápacia vaňa

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 5

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

vonkajší

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

1) Viď diagram obmedzenia použitia

2) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia podľa EN 255 resp. EN 14511. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce

veličiny, predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody

55 °C

3) Pre inštaláciu sú určujúce smerové hladiny akustického tlaku

4) Prehlásenie o zhode CE

5) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

externý

31


2.6.4

2.6.4 Strednoteplotné tepelné čerpadlá WPL 91ARM

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.2 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody

Vzduch

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A7/W35

vonku

do 65/od18

-25 do +35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 1

pri A-7/W45 1

pri A2/W35 1

pri A7/W35 1

pri A7/W45 1

pri A10/W35 1

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Hladina akustického tlaku vo vzdial. 10 m (výstupná strana)

3.6 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.7 Prietok vzduchu

3.8 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 1 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

Spôsob roztápania

Roztápacia vaňa

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 3

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

vonkajší

automatické

horúci plyn

áno (vyhrievaná)

áno

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia podľa EN 255 resp. EN 14511. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce

veličiny, predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody

55 °C

2) Prehlásenie o zhode CE

3) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

externý

32


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.6.5

2.6.5 Strednoteplotné tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPL 141 ARM až WPL 190 ARM

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.2 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

vonku

vonku

vonku

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody 1

do 65/od18

do 65/od18

do 65/od18

Vzduch

-25 do +35

-25 do +35

-25 do +35

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A7/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 2

pri A-7/W45 2

pri A2/W35 2

pri A7/W35 2

pri A7/W45 2

pri A10/W35 2

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Hladina akustického tlaku vo vzdial. 10 m (výstupná strana)

3.6 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.7 Prietok vzduchu

3.8 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

vonkajší

vonkajší

vonkajší

4.3 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 2 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

automatické

automatické

automatické

Spôsob roztápania

horúci plyn

horúci plyn

horúci plyn

Roztápacia vaňa

áno (vyhrievaná)

áno (vyhrievaná)

áno (vyhrievaná)

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 6

áno

áno

áno

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

externý

externý

externý

1) Viď diagram obmedzenia použitia

2) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia podľa EN 255 resp. EN 14511. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce

veličiny, predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody

55 °C

3) Prevádzka s jedným kompresorom

4) Prevádzka s dvoma kompresormi

5) Prehlásenie o zhode CE

6) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

33


2.6.6

2.6.6 Vysokoteplotné tepelné čerpadlá WPL 180 ARH až WPL 210 ARH

Informácie o tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529 pre kompaktný prístroj alebo vykurovací diel

2.2 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

Výstup/spiatočka vykurovacej vody 1

Vzduch

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri A2/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri A-7/W35 2

pri A2/W35 2

pri A2/W50 2

pri A7/W35 2

pri A10/W35 2

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele 3

3.6 Prietok vzduchu

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie cól

4.3 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 2 A2 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd A2 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Roztápanie

Spôsob roztápania

Roztápacia vaňa

7.2 Vykurovacia voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

vonku

do 55/od18

-25 do +35

7,1

11,0 / 2,6

13,6 / 3,1

16,1 / 1,7

15,4 / 3,4

16,5 / 3,5

-

1,8 / 3000

8000

R404A/3,3

171 x 168 x 100

1 ¼" vonkajší

411

400/257

4,4

25

8,0/0,8

3

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

1

externý

vonku

do 55/od18

-25 do +35

8,4

13,0 / 2,8

15,9 / 3,2

18,1 / 1,8

19,8 / 3,8

20,4 / 3,9

-

1,8 / 3000

8000

R404A/3,7

171 x 168 x 100

1 ¼" vonkajší

418

400/257

5,0

30

9,0/0,8

3

automatické

reverzácia obehu

áno (vyhrievaná)

áno

1

externý

1) Viď diagram obmedzenia použitia

2) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia podľa EN 255 resp. EN 14511. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy ďalšie ovplyvňujúce

veličiny, predovšetkým odmrazovacie vlastnosti, bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená napr. A2/W55: vonkajšiu teplotu 2 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody

55 °C

3) Pozri prehlásenie o zhode CE

4) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

34


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.7.1

2.7 Charakteristiky tepelných čerpadiel vzduch/voda

2.7.1 Charakteristiky WPL 60 I/L

35


2.7.2

2.7.2 Charakteristiky WPL 80 IR/WPL 80 AR

36


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.7.3

2.7.3 Charakteristiky WPL 120 IR/WPL 120 AR

37


2.7.4

2.7.4 Charakteristiky WPL 150 IR/WPL 150 AR

38


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.7.5

2.7.5 Charakteristiky WPL 190 IR/WPL 190 AR

39


2.7.6

2.7.6 Charakteristiky WPL 220 IR/WPL 220 AR

40


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.7.7

2.7.7 Charakteristiky WPL 70 ARM

41


2.7.8

2.7.8 Charakteristiky WPL 91 ARM

42


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.7.9

2.7.9 Charakteristiky WPL 141 ARM

43


2.7.10

2.7.10 Charakteristiky WPL 170 ARM

44


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.7.11

2.7.11 Charakteristiky WPL 190 ARM

45


2.7.12

2.7.12 Charakteristiky WPL 180 IRH / WPL 180 ARH

46


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.7.13

2.7.13 Charakteristiky WPL 210 IRH / WPL 210 ARH

47


2.8

2.8 Rozmery tepelných čerpadiel vzduch/voda

2.8.1 Rozmery WPL 60 I

4x vnútorný závit M8x15

odtok kondenzátu vnútorný Ø 30 mm

pretlakový vykurovací okruh vnútorný Ø19 mm

elektrické prípojky

výstup vykurovacej vody

vnútorný závit 1"

spoločná spiatočka

vstup do tepelného čerpadla

vnútorný/vonkajší závit 1"

napúšťací a vypúšťací kohút

výstup teplej vody

výstup z tepelného čerpadla

vnútorný/vonkajší závit 1"

48


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.8.1

Inštalácia k stene

1: bežne dostupná stavebná pena (v rámci stavebných prác)

2: tesniaca manžeta (dodáva sa ako príslušenstvo)

3: vzduchovod (dodáva sa ako príslušenstvo)

4: kontinuálne zrezanie (v rámci stavebných prác) pre utesnenie

styčnej hrany a lepšie vedenie vzduchu

* Pri použití izolačnej pásky musí byť rozmer adekvátne zväčšený.

Dôležité upozornenia:

Pri inštalácii bez vzduchovodu musí byť priechod v murive na

vnútornej strane dôkladne tepelne odizolovaný proti chladu,

aby sa zabránilo podchladeniu príp. prevlhnutiu múru (napr.

prostredníctvom polyuretánovej tvrdej peny s hliníkovým ka

šírovaním o hrúbke 50 mm).

Vysvetlivky:

1) bežne dostupná stavebná pena

2) tesniaca manžeta (dodáva sa ako príslušenstvo)

3) vzduchovod (dodáva sa ako príslušenstvo)

4) kontinuálne zrezanie (v rámci stavebných prác) pre utesnenie

styčnej hrany a lepšie vedenie vzduchu

* Pri použití izolačnej pásky musí byť rozmer adekvátne zväčšený.

49


2.8.2

2.8.2 Rozmery WPL 80 IR

50


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.8.3

2.8.3 Rozmery WPL 120 IR

51


2.8.4

2.8.4 Rozmery WPL 150 IR

4x vnútorný závit M8x15

odtok kondenzátu vnútorný Ø 30 mm

elektrické prípojky

spiatočka vykurovania

vstup do tepelného čerpadla

vonkajší závit 1 1/4"

výstup vykurovacej vody

výstup z tepelného čerpadla

vonkajší závit 11/4”

hadica na odvod kondenzátu

prípoj kúrenia

kábel napájania

kábel riadenia

52


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.8.5

2.8.5 Rozmery WPL 190 IR/WPL 220 IR

4x vnútorný závit M8x15

odtok kondenzátu vnútorný Ø 30 mm

elektrické prípojky

spiatočka vykurovania

vstup do tepelného čerpadla

vonkajší závit 1 1/4"

výstup vykurovacej vody

výstup z tepelného čerpadla

vonkajší závit 11/4”

hadica na odvod kondenzátu

prípoj kúrenia

kábel napájania

kábel riadenia

53


2.8.6

2.8.6 Rozmery WPL 180 IRH / WPL 210 IRH

54


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.8.7

2.8.7 Rozmery WPL 80 AR

55


2.8.8

2.8.8 Rozmery WPL 120 AR/WPL 91 ARM

56


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.8.9

2.8.9 Rozmery WPL 150 AR/WPL 141 ARM

57


2.8.10

2.8.10 Rozmery WPL 190 AR/WPL 220 AR/WPL 170 ARM/WPL 190 ARM

58


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.8.11

2.8.11 Rozmery WPL 70 ARM

59


2.8.12

2.8.12 Rozmery WPL 180 ARH / WPL 210 ARH

60


Tepelné čerpadlá vzduch/voda 2.9

2.9 Emisia hluku pri prevádzke tepelných čerpadiel nainštalovaných vonku

Obrázok 2.17 na strane 61 ukazuje štyri hlavné smery šírenia hluku.

Nasávacia strana má smerovú číslicu "1" odsávacia strana číslicu

"3". Pomocou tabuľky 2.8 na strane 61 možno zistiť smerové

hladiny akustického tlaku tepelných čerpadiel vzduch/voda.

Hodnoty pri odstupe 1 m sú skutočné namerané hodnoty. Hodnoty

pre 5 a 10 metrovú vzdialenosť sú hodnoty vypočítané pri

polguľovitom šírení vo voľnom priestranstve. V praxi sú možné

odchýlky zapríčinené odrazom príp. absorpciou hluku na základe

miestnych daností.

Obr. 2.17:

Stanovenie smerov hluku

Tabuľka 2.8:

Smerové hladiny akustického tlaku v závislosti od vzdialenosti,

v dB(A).

Podklady na tému hluk nájdete v kapitole 5 na strane 110.

Príklad

Hladina akustického tlaku tepelných čerpadiel WPL 80 AR

v smere odsávania vo vzdialenosti 10 m je 33 db(A).

61


3

3 Tepelné čerpadlo soľanka/voda

3.1 Zdroj tepla: zem

Rozsah teplôt povrchu zeme

približne v hĺbke 1 m +3 až +17 °C

Rozsah teplôt v hlbokých vrstvách

približne v hĺbke 15 m +8 až +12 °C

Rozsah použitia tepelných čerpadiel

soľanka/voda -5 až +25 °C
bivalentný (alternatívne, paralelne)

bivalentný regeneratívny

prienik múrom

Pokyny pre využitie zvyškového tepla z chladiacej kvapaliny ako

zdroja tepla sú uvedené v kapitole 4.3.2 na strane 99.

Možnosť využitia

monovalentný

3.1.1 Pokyny pre dimenzovanie - zdroj tepla: zem

Zemný kolektor, ktorý slúži ako zdroj tepla pre tepelné čerpadlo

soľanka/voda, treba dimenzovať na chladiaci výkon tepelného

čerpadla. Tento sa dá vypočítať na základe vykurovacieho výkonu

po odpočítaní elektrického príkonu tepelného čerpadla v bode

dimenzovania.

. .

Q

. 0 = Q WP - P el

= tepelný výkon tepelného čerpadla

Q WP

P.

el

Q 0

= el. príkon tepelného čerpadla v bode dimenzovania

= chladiaci výkon resp. odberový výkon tepelného čerpadla

z pôdy v bode dimenzovania

Tepelné čerpadlo s vyšším výkonovým číslom má pri porovnateľnom

vykurovacom výkone menší elektrický príkon a tým aj vyšší

chladiaci výkon.

3.1.2 Vysúšanie stavby

Pri výmene starého tepelného čerpadla za novší model treba

preto preveriť výkon kolektora a prípadne prispôsobiť novému

chladiacemu výkonu.

Transport tepla v zemi sa deje temer výlučne vedením, pričom tepelná

vodivosť s narastajúcim obsahom vody stúpa. Takisto ako tepelná

vodivosť je daná akumulačná schopnosť tepla predovšetkým

obsahom vody v pôde. Zamrznutie obsiahnutej vody vedie k značnému

nárastu využiteľného množstva energie, lebo latentné teplo

vody cca 0,09 kWh/kg je veľmi vysoké. Na optimálne využitie pôdy

teda nie je na škodu zamrznutie potrubných hadov, ktoré sú v nej

položené.

Dimenzovanie obehového čerpadla soľanka/voda

Objemový prietok soľanky je závislý od výkonu tepelného čerpadla

a dopravovaný čerpadlom. Objemový prietok soľanky uvedený

v informáciách o prístroji (kapitola 3.5 na strane 70) udáva teplotné

rozpätie cca 3 K.

Okrem objemového prietoku je potrebné zohľadňovať tlakové

straty v okruhu soľanky a technické údaje výrobcu čerpadiel.

Pritom je potrebné sčítať tlakové straty v potrubiach zapojených za

sebou, vmontovaných komponentov a výmenníkov tepla.

Tlaková strata zmesi soľanka/voda (25 %) je v porovnaní s vodou

1,5 až 1,7 krát vyššia (obrázok 3.2 na strane 63), zatiaľ čo

dopravný výkon mnohých obehových čerpadiel klesá o cca 10 %.

Pri výstavbe domu sa bežne používajú do malty, omietky, sadry a

pre tapety veľké množstvá vody, ktorá sa potom len pomaly

vyparuje. K tomu môže dodatočne zvýšiť vlhkosť v telese stavby

dážď. V dôsledku vysokej vlhkosti v celom telese stavby je potreba

tepla pre novostavbu v prvých dvoch vykurovacích sezónach

zvýšená.

Tepelné čerpadlo nie je na túto vyššiu potrebu tepla pri vysúšaní

dimenzované. Preto musí stavba kompenzovať zvýšenú potrebu tepla

špeciálnymi zariadeniami. Pri presne dimenzovaných vykurovacích

3.1.3 Soľanka

Koncentrácia soľanky

Aby sme zabránili poškodeniu výparníka tepelného čerpadla, je

potrebné do vody na strane tepelného zdroja pridať protimrazový

prostriedok. U trubkových hadov položených v zemi je potrebné

výkonoch tepelného čerpadla a pri vysúšaní stavby na jeseň alebo

v zime sa preto odporúča, hlavne u tepelných čerpadiel soľanka/

voda, inštalovať prídavnú elektrickú vykurovaciu vložku. Táto by mala

potom byť aktivovaná len v prvom vykurovacom období v závislosti

na výstupnej teplote soľanky (cca 0 °C).

Pri tepelných čerpadlách soľanka/voda môžu zvýšené doby

prevádzky kompresora viesť ku podchladeniu tepelného zdroja

a tým k bezpečnostnému vypnutiu tepelného čerpadla.

zaistiť ich proti zamŕzaniu, v dôsledku teplôt až -18 °C, ktoré sa

vyskytujú v obehu chladu. Do úvahy prichádza protimrazový

prostriedok na báze monoetylénglykolu. Koncentrácia soľanky pre

zemné uloženie je 25 %, maximálne 30 %.

62


Tepelné čerpadlá soľanka/voda 3.1.3

teplota zamŕzania v °C

relatívna tlaková strata

koncentrácia v obj. % koncentrácia v obj. %

Obr. 3.1: Krivka zamŕzania zmesi monoetylénglykol/voda v závislosti na koncentrácii

Zaistenie tlaku

Pri výhradnom odbere tepla z pôdy sa môžu vyskytnúť teploty

soľanky medzi –5 °C až cca +20 °C. Na základe týchto výkyvov teplôt

dochádza k zmene objemu o cca 0,8 až 1 % z objemu zariadenia.

Kvôli zachovaniu konštantného prevádzkového tlaku je potrebná

expanzná nádoba s pretlakom 0,5 bar. a max. prevádzkovým

tlakom 3 bar.

Kvôli zabezpečeniu proti preplneniu treba naplánovať inštaláciu

konštrukčne odskúšaného membránového bezpečnostného

ventilu. Výfukové potrubie tohto bezpečnostného ventilu musí podľa

normy DIN EN 12828 ústiť v záchytnej vani. Pre kontrolu tlaku treba

inštalovať manometer s označením minimálneho a maximálneho

tlaku.

Plnenie zariadenia

Pri plnení zariadenia by sa malo postupovať bezpodmienečne v tomto

poradí:

miešať potrebnú koncentráciu protimrazového prostriedku/

voda v nádobe.

skontrolovať koncentráciu vopred pripravenej zmesi protimrazového

prostriedku a vody vhodnou skúšačkou

naplniť soľankový okruh (min.2 bar, max. 2,5 bar)

odvzdušniť zariadenie (inštalovať odlučovač mikroprúdenia)

Obr. 3.2: Relatívna tlaková strata zmesí monoetylénglykol/voda v porovnaní s vodou

v závislosti na koncentrácii pri 0 °C a -5 °C

Nedostatok soľanky a únik

Na zistenie nedostatku soľanky alebo jej úniku sa v rámci

špeciálneho príslušenstva ponúka vstavanie nízkotlakového

presostatu soľanky (do okruhu soľanky), ktorý pri strate tlaku dá

signál regulátoru tepelného čerpadla. Tento sa voliteľne buď

zobrazí na displeji alebo zablokuje čerpadlo.

nastavenie kontaktov

naplnenom soľankovom okruhu

1) trubka s vnútorným a vonkajším závitom

2) presostat so zástrčkou a jej tesnením

Obr. 3.3: Nízkotlakový presostat soľanky – vstavanie a zapojenie

Potrubie DIN 8074

(PN 12,5)

Objem

na 100 m

Protimraz.

prostr. na 100 m

regulátor TČ

Max. prietok

soľanky

Aj po dlhšej prevádzke obehového čerpadla soľanky sa pri plnení

okruhu soľanky vodou a následnom pridávaní protimrazového

prostriedku nevytvorí homogénnu zmes! V prípade zamrznutia

nezmiešaného vodného stĺpca v odparovači dôjde k poškodeniu

čerpadla.

Relatívna tlaková strata

Relatívna tlaková strata soľanky je závislá na teplote a zmiešavacom

pomere. S poklesom teploty a nárastom monoetylénglykolu strata

rastie.

Tab. 3.1: Nízkotlakový presostat soľanky – vstavanie a zapojenie

63


3.2

3.2 Zemný kolektor

Energia akumulovaná v pôde prúdi do nej skoro výlučne cez

zemský povrch. Pri tomto procese sú významnými prispievateľmi

zrážky a slnečné žiarenie. Z tohto dôvodu nesmú byť kolektory

umiestnené pod nadstavbami a zapečatenými plochami. Prúd

tepla z pôdy je menší ako 0,1 W/m 2 a teda zanedbateľný.

3.2.1 Hĺbka uloženia

Teploty pôdy môžu v hĺbke 1 m bez odberu tepla dosiahnuť bod

mrazu. V hĺbke 2 m je minimálna teplota cca 5 °C. So stúpajúcou

hĺbkou rastie aj táto teplota, ale tiež ubúda prúd tepla z povrchu zeme.

Rozmrazovanie ľadového povlaku takto nie je na jar zaistené.

Preto by hĺbka uloženia mala byť min. 0,2 m až 0,3 m pod úrovňou

3.2.2 Odstup uloženia

Pri určovaní odstupu uloženia da je treba pamätať na to, že ľad

obaľujúci zemné hady sa po skončení mrazov musí odbúrať do takej

miery, aby sa voda zo zrážok vsiakla a nevytvorila trvalé zamokrenie.

Odporúčané odstupy uloženia sú 0,5 až 0,8 m v závislosti od druhu

pôdy a priemeru trubiek.

Čím dlhšie je obdobie mrazov, tým väčšie odstupy pri ukladaní

treba zvoliť.

Maximálne množstvo ročne využiteľnej energie je 50 až 70

kWh/m 2 , čo sa v praxi dá dosiahnuť iba s vysokými nákladmi.

maximálnej hranice zamŕzania. Vo väčšine regiónov je to 1 až

1,5 m.

Pri ukladaní zemných kolektorov do zákopov nesmie hĺbka

uloženia presiahnuť 1,25 m a to z dôvodu postranného zaistenia.


Pri zlej tepelnej vodivosti pôdy (napr. piesok) treba pri rovnakej

ploche určenej na uloženie zredukovať odstupy tzn. predĺžiť

celkovú dĺžku trubiek.

V prípade nemeckých klimatických podmienok sa pri vlhkej,

ťažkej pôde osvedčili odstupy pre uloženie 0,8 m (pozrite kapitolu

3.2.6 na strane 66).

3.2.3 Plocha kolektorov a dĺžky trubiek

Plocha potrebná pre horizontálne uložený zemný kolektor závisí od

nasledovných faktorov:

chladiaci výkon tepelného čerpadla,

prevádzkové hodiny tepelného čerpadla počas vykurovacej

sezóny

druh a vlhkosť pôdy

maximálna dĺžka obdobia mrazov

Kapitola 3.2.6 na strane 66 uvádza štandardné hodnoty pre

dimenzovanie zemných tepelných kolektorov.

1. krok: Určenie tepelného výkonu tepelného čerpadla v bode

dimenzovania (napr. B0/W35)

2. krok: Výpočet chladiaceho výkonu odrátaním elektrického

príkonu v bode dimenzovania tepelného výkonu

Napr. WPS 140 l

. .

Q 0 = Q WP - P

.

el

Q WP = tepelný výkon tepelného čerpadla 14,5 kW

P

. el = el. príkon tepelného čerpadla v bode dimenzovania 3,22 kW

Q 0 = chladiaci výkon resp. odberový výkon tepelného 11,28 kW

čerpadla z pôdy v bode dimenzovania

3. krok: Určenie ročnej prevádzkovej doby tepelného čerpadla

Druh pôdy

Suchá ľahká pôda (piesok)

Ťažká vlhká pôda

Vodou nasiaknutá pôda

(piesok, štrk)

Špecifický výkon odberu

pre 1800 h pre 2400 h

Tab. 3.2: Špecifický výkon odberu podľa VDI 4640 pri odstupoch uloženia 0,8 m

5. krok: Plocha kolektorov sa určí na základe chladiaceho

výkonu a špecifického výkon odberu

.

q = špecifický výkon odberu pôdy 25 W/m 2

Q 0

.

= chladiaci výkon tepelného čerpadla 11,28 kW

A = plocha kolektorov 451 m 2

minimálna dĺžka potrubia pri odstupoch uloženia 0,8 m 564 m

počet okruhov soľanky na 100 m 6

Trubky PE sú štandardne dostupné v 100 metrovom vyhotovení. Z tohto

dôvodu je pri minimálnej dĺžke potrubia 564 m možných 6 okruhov na

100 m a plocha uloženia 480 m 2 .

Vypočítaná minimálna dĺžka potrubia sa v praxi zaokrúhľuje na

100 m okruhy.

V Nemecku možno u monovalentných zariadení s tepelnými

čerpadlami rátať s cca 1800 prevádzkovými hodinami pre

vykurovanie a ohrev teplej vody. U monoenergetických a bivalentných

zariadení sa počet prevádzkových hodín zvyšuje na cca

2400 v závislosti od nastavenia bodu bivalencie.

4. Krok: Voľba výkonu odberu v závislosti od druhu pôdy a ročnej

prevádzkovej doby podľa VDI 4640

64


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.2.5

3.2.4 Uloženie

Trubkové hady by mali byť prepojené prostredníctvom rozdeľovačov

výstupu a zberačov vratnej kvapaliny podľa doleuvedeného

náčrtku, resp. položené tak, aby všetky okruhy soľanky boli rovnako

dlhé.

Pri ukladaní rovnako dlhých okruhov soľanky nie je potrebné vykonať

hydraulické vyrovnanie.

Obr. 3.4: Hydraulické prepojenie okruhov soľanky

3.2.5 Inštalácia okruhu soľanky

Každý okruh soľanky opatriť uzatváracím ventilom.

Všetky druhy soľanky musia byť rovnako dlhé, aby sa zaistil

rovnomerný prietok a odber z nich

Kolektory zemného tepla majú byť, pokiaľ je to možné, inštalované

niekoľko mesiacov pred vykurovacou sezónou, aby sa

mohla pôda usadiť.

Je potrebné dodržiavať minimálne polomery ohybov potrubia

podľa pokynov od výrobcu.

Na najvyššom mieste soľankových okruhov inštalovať plniace

a odvzdušňovacie zariadenie.

Všetky potrubia soľanky v dome a prechádzajúce stenou

domu je potrebné parotesne izolovať, aby sa zabránilo poteniu

potrubia.

Všetky potrubia soľanky musia byť z korózii vzdorného materiálu.

Rozdeľovač soľanky a zberač vratnej soľanky inštalovať

výhradne mimo domu.
Obehové čerpadlo soľanky zariadenia zdroja tepla inštalovať,

pokiaľ je to možné, tiež mimo domu. Umiestnenie hlavy čerpadla

treba zvoliť tak, aby kondenzát nemohol vytekať do rozvodnej

skrine. Pri inštalácii v budove je potrebné tieto zložky

izolovať proti difúzii pary, aby sa zabránilo kondenzácii a námraze

vodnej pary. Dodatočne bude možno potrebné vykonať

opatrenia na izoláciu hluku.

Odstup uloženia potrubia soľanky od vodovodného potrubia,

kanálov a budov by mal byť 0,7 m, aby sa zabránilo škodám

spôsobeným mrazom. Pokiaľ tento odstup nie je možné zo stavebných

dôvodov dodržať, je potrebné v tomto úseku potrubie

poriadne izolovať.

Kolektory zemného tepla nesmú byť hore zastavané a ich povrch

zablokovaný.

Inštalácia obehového čerpadla soľanky mimo budovy umožňuje

ušetriť inak nevyhnutnú izoláciu (odolnú voči difúzii) proti

skondenzovanej vode


Legenda:

1. guľový kohút

2. dvojvsuvka

3. príruba

4. tesnenie príruby

5. obehové čerpadlo

6. veľký odvzdušňovač

7. pretlakový ventil

8. manometer

9. valcový ventil ¾“

10. expanzná nádoba

Obr. 3.5: Usporiadanie prívodného okruhu soľanky včítane zaintegrovaných

komponentov

Veľký odvzdušňovač s odlučovačom mikroprúdenia musí byť

umiestnený v najvyššom bode okruhu soľanky. Montáž soľankového

príslušenstva môže byť vnútri, tak aj vonku z budovy.

Zachytávač nečistôt, ktorý je súčasťou dodávky tepelného

čerpadla (veľkosť ôk 0,6 mm), chráni odparovač. Inštaluje sa priamo

na vstupe tepelného čerpadla a po prepláchnutí obehového

čerpadla soľanky trvajúcom cca 1 deň je potrebné ho vyčistiť.

Aby sa zabránilo premočeniu izolácie, používajú sa zvyčajne

izolačné materiály nenasávajúce vlhkosť. Dodatočne ešte treba zlepiť

miesta spojov tak, aby sa vlhkosť nedostala na studenú stranu( napr.

potrubie soľanky) izolácie.

65


3.2.6

3.2.6 Štandardné dimenzovanie kolektorov zemného tepla

Základom tabuľky pre dimenzovanie 3.3 na strane 66 boli tieto

hodnoty:

trubky PE (okruhy soľanky): trubky DIN 8074

32 x 2,9 – PE 80 (PN 12,5)

PE prívodné potrubie medzi tepelným čerpadlom a solárnym

okruhom podľa DIN 8074:

menovitý tlak PN 12,5 (12,5 bar)

špecifický výkon odberu z pôdy na meter potrubia cca

25 W/m 2 pri odstupoch uloženia 0,8 m

koncentrácia soľanky min. 25 % až max. 30 % prostriedku proti

mrazu (na báze glykolu)

tlaková expanzná nádoba: pretlak 0,5 bar

Dimenzovanie obehových čerpadiel soľanky platí len pri dĺžkach

vetví max 100 m a danom počte soľankových okruhov!

Nekritické je zvýšenie počtu okruhov a skrátenie vetví s ohľadom

na tlakové straty, ak zostanú rovnaké ostatné parametre. Pri iných

rámcových podmienkach (napr. špecifický výkon odberu,

koncentrácia soľanky), je potrebné nové dimenzovanie prípustnej

celkovej dĺžky potrubia pre výstup a spiatočku medzi tepelným

čerpadlom a rozdeľovačom soľanky.

Potrebné množstvo prostriedku proti mrazu v tabuľke 3.1 na

strane 63 sa vzťahuje k uvedeným hrúbkam stien. Pri tenších

trubkách je potrebné zvoliť väčšie množstvo prostriedku, aby bola

dosiahnutá minimálna koncentrácia soľanky 25 %.

tepelné čerpadlo

obehové čerpadlo –

rovnaké alebo podobná

konštrukcia

popis obehového čerpadla

alternatívne Grundfoss

minimálny prietok soľanky

chladiaci výkon

dĺžka potrubia zemného

kolektora1

počet okruhov soľanky

tlaková expanzná nádoba

prípustná celková dĺžka výstupného

a vratného potrubia medzi tepelným

čerpadlom a rozdeľovačom soľanky

ochrana motora

1. podľa kapitoly 3.2.6 na strane 66

Tabuľka 3.3:

Tabuľka pre dimenzovanie tepelných čerpadiel soľanka/voda pre kolektor zemného tepla so špecifickým výkonom odberu z pôdy 20 W/m 2 . (Predpoklady: koncentrácia

soľanky 25% prostriedku proti mrazu, dĺžky vetví jednotlivých soľankových okruhov 100 m, potrubia z PE 80 (PN 12,5), 32 x 2,9 podľa DIN 8074 a 8075.

66


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.3

3.3 Zemné sondy

U zariadení zo sondami zemného tepla sa do pôdy, ako systém

výmeny tepla vykonajú vrty do hĺbky 20 až 100 m. V priemere je

možné u dvojitých U-sond predpokladať na každý meter dĺžky sondy

výkon tepelného zdroja cca 50 W. Presné dimenzovanie však závisí

od geologických a hydrologických pomerov, ktoré kúrenárom

nebývajú spravidla známe. Preto by toto malo byť zverené odbornej

oprávnenej firme. V Nemecku treba zohľadniť VDI-4640 list 1 a 2.

Zemné teploty

Zemná teplota od hĺbky cca 15 m sa po celý rok pohybuje nad

10 °C (viď obr. 3.6 na strane 67).

hĺbka

zemský povrch

Kvôli odvádzaniu tepla klesá teplota v sonde. Dimenzovanie by malo

zohľadniť skutočnosť, že teploty výstupu soľanky nebudú

permanentne nižšie ako 0°.

Obr. 3.6: Schéma priebehu teploty v rôznych hĺbkach zeme v závislosti na strednej

hodnote teploty na povrchu zeme v priebehu roka

3.3.1 Dimenzovanie zemných sond

U samostatných zariadení s vykurovacím výkonom tepelného

čerpadla do 30 kW, ktoré sú určené pre vykurovanie a ohrev pitnej

vody, možno vykonať dimenzovanie na základe výkon odberu

podľa tabuľky 3.4. na strane 67, ktorá vychádza z nasledovných

predpokladov:

dĺžka jednotlivých zemných sond je od 40 do 100 modstup medzi zemnými sondami minimálne 6 metrov

ako zemné sondy sa použijú dvojité U-sondy s priemerom

samostatnej trubice DN 32 alebo 40.

Tieto výkony odberu sú u zemných sond prípustné pre štandardné

inštalácie s nižším výkonom. Pri dlhšej činnosti treba zohľadniť okrem

uvedeného špecifického výkonu odberu aj špecifickú ročnú

Podložie

odberovú prácu, ktorá určuje vplyv dlhodobých mrazov. Jej

hodnota je od 100 do 150 kWh na vyvŕtaný meter.

U zariadení s tepelnými čerpadlami, ktoré

pozostávajú z viacerých samostatných zariadení

vykazujú viac ako 2400 prevádzkových hodín za rok

sa používajú k vykurovaniu a chladeniu

majú celkový vykurovací výkon tepelného čerpadla vyšší ako

30 kW

musí byť dimenzovanie zariadenia overené výpočtami plánovacej

kancelárie pre geometriu.

Dlhoročná matematická simulácia záťažovej prevádzky umožňuje

rozpoznanie dlhodobých dopadov a ich zohľadnenie pri projektovaní.

Špecifický výkon odberu

Všeobecné smerné hodnoty:

zlé podložie (suchý sediment) (λ < 1,5 W/(m*K))

normálne pevné horninové podložie, nasýtené vodou

sediment (λ =1,5 – 3,0 W/(m*K))

pevná hornina s vysokou tepelnou vodivosťou (λ > 3,0 W/(m*K))

Jednotlivé horniny:

štrk, piesok, suchý

štrk, piesok, vodivý pre vodu

pri silnom prúdení podzemnej vody v štrku a piesku, pre samostatné zariadenia

hlina, íl, vlhký

vápenec (masívny)

pieskovec

kyslé magmatity (napr. granit)

bázické magmatity (napr. čadič)

rula

Tab. 3.4: Možné špecifické výkony odbery u sond zemného tepla (dvojité U-sondy podľa návrhu VDI 4640, list 2)

67


3.3.2

3.3.2 Vyhotovenie vrtu pre zemnú sondu

Odstup jednotlivých sond by mal byť min. 6 m, aby bolo malé vzájomné

ovplyvňovanie a zaistená regenerácia v lete. Ak sú potrebné

viaceré sondy, nemali by byť usporiadané rovnobežne, ale priečne

voči smeru prúdenia spodnej vody (viď obr. 3.7 na strane 68).

Obr. 3.8 na strane 68 ukazuje prierez dvojitou U-sondou, ktorá je

bežne používaná pre tepelné čerpadlá.

U tohto typu sondy sa najskôr zhotoví vrt o polomere r 1 . Potom sa

zavedú 4 trubky sondy a jedna zásypová trubka. Vyvŕtaná diera sa

zasype zmesou cementovo bentonitovou zmesou. V dvoch trubkách

tečie náplň sond dolu a v dvoch zostávajúcich opäť nahor. Trubky

sú na dolnom konci spojené sondovou hlavicou, takže existuje

uzavretý obeh.

Obr. 3.8: Prierez dvojitej U-sondy so zásypovou trubkou

Obr. 3.7: Usporiadanie a minimálny odstup sond v závislosti na smere prúdenia spodnej

vody

Pri použití príslušenstva pre soľanku príp. pri tepelných čerpadlách

s integrovaným obehovým čerpadlom soľanky treba zistiť tlakové

straty sondy a porovnať ich s tlakom obehového čerpadla soľanky.

Aby sa zabránilo zbytočne veľkým tlakovým stratám, treba pri

hĺbkach sond nad 80 m použiť trubky DN40.

Pre koncentráciu soľanky, použité materiály, usporiadanie šachty

rozdeľovača, inštaláciu čerpadla a expanzné nádoby platia rovnaké

pravidlá ako u zariadení s kolektormi zemného tepla.

3.3.3 Ďalšie zariadenia pre využívanie zemného tepla

Alternatívne k zemným kolektorom sú ponúkané aj ďalšie

konštrukčné riešenia zariadení zdroja tepla ako zemné koše,

priekopové kolektory, energetická pilota, špirálové kolektory atď.

Dimenzovanie zariadení zdroja tepla musí byť vykonané podľa

podkladov od výrobcu resp. dodávateľa. Výrobca musí garantovať

funkčnosť systému pri dlhodobých mrazoch podľa nasledovných

parametrov:

minimálna povolená teplota soľanky

chladiaci výkon a prietok soľanky použitého tepelného čerpadla

ročná prevádzková doba tepelného čerpadla

Dodatočne je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

tlaková strata pri danom prietoku soľanky pre dimenzovanie

obehového čerpadla soľanky

možné dopady na vegetáciu

inštalačné predpisy.

Skúsenosti ukazujú, že výkony odberu klasických zemných

kolektorov sa odlišujú od iných systémov len irelevantne, pretože

energia obsiahnutá v 1 m 3 pôdy je ohraničená na 50 až 70 kWh/a.

Prípadná optimalizácia výkonu odberu závisí v prvom rade od

klimatických podmienok a druhu pôdy a nie od typu zariadenia zdroja

tepla.

68


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.4

3.4. Absorpčné systémy zdroja tepla (nepriame využitie vzduchu či solárnej energie)

Rozsah teplôt soľanky -15 až +50 °C

Oblasť použitia tepelného čerpadla soľanka/voda -5 až +25 °C

Použiteľnosť

Obmedzenie poveternostnými vplyvmi a obmedzenou plochou.monovalentná prevádzka je možná len v kombinácii s využitím

zemného tepla

pri využívaní solárnej energie v prechodnom období nastupujú

teploty soľanky až 50 °C a viac, ktoré ďaleko prekračujú rámec

použitia tepelných čerpadiel

Možnosť využitia

bivalentný

monovalentný v kombinácii s prídavným kolektorom zemného

tepla

Nároky na technickú prípravu

absorpčný systém (energetická strecha, trubkový register,

masívny absorbér, energetický plot, energetický stĺp, energetický

zväzok atď.)

soľanka na báze etylénglykolu alebo propylénglykolu v nemrznúcej

koncentrácii

potrubný systém a obehové čerpadlo

stavebné opatrenia

Hlavne venovať pozornosť

požiadavkám stavby

poveternostným vplyvom

Dimenzovanie absorpčných systémov

Pretože u strešných absorbérov, energetických stĺpov alebo plotov

sa jednotlivé konštrukcie podstatne líšia, je potrebné na

dimenzovanie použiť garantované údaje príslušných výrobcov.

Ako ukazuje prax, je napriek tomu možné vychádzať z určitých údajov:

dimenzovanie plochy absorbéra by v zásade malo byť podľa

jeho udávaného nočného výkonu

pri teplotách vzduchu nad 0 °C môže dôjsť pri nízkych teplotách

soľanky, daždi, odmäku alebo snehu ku vzniku námrazy

na ploche absorbéra, čo negatívne ovplyvňuje tok tepla

Ak teplota zdroja tepla môže presiahnuť 25 °C, tak treba do projektu

zahrnúť zmiešavač regulovaný v závislosti od teploty. Tento bude

pri teplotách vyšších ako 25 °C primiešavať časť objemového

prietoku spiatočky chladiacej vody do výstupu chladiacej vody.

Koncentrácia soľanky

U strešných absorbérov, energetických plotov a i. je potrebná

ochrana proti zamŕzaniu pre –25 °C, čo je podmienené nízkymi

vonkajšími teplotami. Koncentrácia soľanky u tohto systému je 40%.

Pri rastúcej koncentrácii soľanky je potrebné pamätať na zvýšené

tlakové straty pri dimenzovaní obehového čerpadla soľanky.

Plnenie zariadenia

Plnenie zariadenia prebieha tak, ako bolo popísané v kapitole 3.1.3

na strane 62.

Dimenzovanie expanznej nádoby

Pri výhradnej prevádzke absorbéra kolíšu teploty soľanky cca medzi

–15 °C a cca +50 °C. V dôsledku týchto teplotných výkyvov je

u zariadenia tepelného zdroja potrebná expanzná nádoba. Vstupný

tlak je potrebné prispôsobiť výške systému. Maximálny pretlak je

2,5 bar.

Absorbér s prívodom vzduchu

Koncentrácia soľanky: ≈ 40 %

Relatívna tlaková strata ≈ 1,8

69


3.5

3.5 Informácie o prístrojoch – tepelné čerpadlá soľanka voda

3.5.1 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá v kompaktnom vyhotovení WPS 70 IK do WPS 140 IK

Informácie o tepelných čerpadlách soľanka/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Prevedenie

kompaktný

kompaktný

kompaktný

kompaktný

2.2 Istenie podľa EN 60 529

2.3 Miesto inštalácie

vnútri

vnútri

vnútri

vnútri

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

výstup vykurovacej vody

do 55

do 55

do 55

do 55

soľanka (zdroj tepla)

prostriedok proti mrazu

-5 do +25

Monoethylenglykol

-5 do +25

Monoethylenglykol

-5 do +25

Monoethylenglykol

-5 do +25

Monoethylenglykol

min. koncentrácia soľanky (teplota zamŕzania 13 °C)

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri B0/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri B-5/W55 1

pri B0/W50 1

pri B0/W35 1

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.6 Voľné stlačenie obehov. čerpadla vykurov. systému (stupeň 3)

3.7 Prietok soľanky pri internom tlakovom rozdiele (zdroj tepla)

3.8 Voľné stlačenie čerpadla soľanky (stupeň 3)

3.9 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov bez prípojok 2 V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Prípojky pre tepelný zdroj palec

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 1 B0 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd B0 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená

napr. B10/W55: teplotu tepelného zdroja 10 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55° C

2) Dajte pozor, aby bol dostatok miesta pre pripojovacie potrubia, obsluhu a údržbu

3) Viď prehlásenie konformity CE

4) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

áno

interný

áno

interný

áno

interný

áno

interný

70


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.5.2

3.5.2 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPS 50 I do WPS 120 I

Informácie o tepelných čerpadlách soľanka/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529

2.2 Miesto inštalácie

vnútri

vnútri

vnútri

vnútri

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

výstup vykurovacej vody

do 55

do 55

do 55

do 55

soľanka (zdroj tepla)

-5 do +25

-5 do +25

-5 do +25

-5 do +25

prostriedok proti mrazu

min. koncentrácia soľanky (teplota zamŕzania 13 °C)

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri B0/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri B-5/W55 1

pri B0/W50 1

pri B0/W35 1

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.6 Prietok soľanky pri internom tlakovom rozdiele (zdroj tepla)

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov bez prípojok 2 V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Prípojky pre tepelný zdroj palec

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 1 B0 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd B0 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

áno

interný

áno

interný

áno

interný

áno

interný

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená

napr. B10/W55: teplotu tepelného zdroja 10 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55° C

2) Dajte pozor, aby bol dostatok miesta pre pripojovacie potrubia, obsluhu a údržbu

3) Viď prehlásenie konformity CE

4) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

71


3.5.3

3.5.3 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPS 140 I do WPS 210 I

Informácie o tepelných čerpadlách soľanka/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529

2.2 Miesto inštalácie

vnútri

vnútri

vnútri

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

výstup vykurovacej vody

do 55

do 55

do 55

soľanka (zdroj tepla)

-5 do +25

-5 do +25

-5 do +25

prostriedok proti mrazu

min. koncentrácia soľanky (teplota zamŕzania 13 °C)

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri B0/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri B-5/W55 1

pri B0/W50 1

pri B0/W35 1

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.6 Prietok soľanky pri internom tlakovom rozdiele (zdroj tepla)

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov bez prípojok 2 V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Prípojky pre tepelný zdroj palec

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 1 B0 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd B0 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

áno

interný

áno

interný

áno

interný

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená

napr. B10/W55: teplotu tepelného zdroja 10 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55° C

2) Dajte pozor, aby bol dostatok miesta pre pripojovacie potrubia, obsluhu a údržbu

3) Viď prehlásenie konformity CE

4) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

72


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.5.4

3.5.4 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPS 320 I

Informácie o tepelných čerpadlách soľanka/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529

2.2 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

výstup vykurovacej vody

soľanka (zdroj tepla)

prostriedok proti mrazu

min. koncentrácia soľanky (teplota zamŕzania 13 °C)

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri B0/W35

vnútri

do 55

-5 do +25

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri B-5/W55 1

pri B0/W50 1

pri B0/W35 1

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.6 Prietok soľanky pri internom tlakovom rozdiele (zdroj tepla)

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov bez prípojok 4 V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Prípojky pre tepelný zdroj palec

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 1 B0 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd B0 W35/cos ϕ 5

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 6

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

vonkajší

vonkajší

áno

externý

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená

napr. B10/W55: teplotu tepelného zdroja 10 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55 °C

2) Prevádzka s dvoma kompresormi

3) Prevádzka s jedným kompresorom

4) Dajte pozor, aby bol dostatok miesta pre pripojovacie potrubia, obsluhu a údržbu

5) Viď prehlásenie konformity CE

6) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

73


3.5.5

3.5.5 Nízkoteplotné tepelné čerpadlá WPS 470 I do WPS 970 I

Informácie o tepelných čerpadlách soľanka/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529

2.2 Miesto inštalácie

vnútri

vnútri

vnútri

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

výstup vykurovacej vody

do 60

do 60

do 60

soľanka (zdroj tepla)

-5 do +25

-5 do +25

-5 do +25

prostriedok proti mrazu

min. koncentrácia soľanky (teplota zamŕzania 13 °C)

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri B0/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri B-5/W55 1

pri B0/W50 1

pri B0/W35 1

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m

3.6 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.7 Prietok soľanky pri internom tlakovom rozdiele (zdroj tepla)

3.8 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov bez prípojok 4 V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Prípojky pre tepelný zdroj palec

í

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 1 B0 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd B0 W35/cos ϕ 5

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 6

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy bivalentný bod a reguláciu. Pritom znamená

napr. B10/W55: teplotu tepelného zdroja 10 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55 °C

2) Prevádzka s dvoma kompresormi

3) Prevádzka s jedným kompresorom

4) Dajte pozor, aby bol dostatok miesta pre pripojovacie potrubia, obsluhu a údržbu

5) Viď prehlásenie konformity CE

6) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

áno

externý

áno

externý

áno

externý

74


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.6

3.6 Charakteristiky tepelných čerpadiel soľanka/voda

3.6.1 Charakteristiky WPS 70 IK

75


3.6.2

3.6.2 Charakteristiky WPS 90 IK

76


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.6.3

3.6.3 Charakteristiky WPS 120 IK

77


3.6.4

3.6.4 Charakteristiky WPS 140 IK

78


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.6.5

3.6.5 Charakteristiky WPS 50 I

79


3.6.6

3.6.6 Charakteristiky WPS 70 I

80


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.6.7

3.6.7 Charakteristiky WPS 90 I

81


3.6.8

3.6.8 Charakteristiky WPS 120 I

82


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.6.9

3.6.9 Charakteristiky WPS 140 I

83


3.6.10

3.6.10 Charakteristiky WPS 160 I

84


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.6.11

3.6.11 Charakteristiky WPS 210 I

85


3.6.12

3.6.12 Charakteristiky WPS 320 I

86


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.6.13

3.6.13 Charakteristiky WPS 470 I

87


3.6.14

3.6.14 Charakteristiky WPS 750 I

88


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.6.15

3.6.15 Charakteristiky WPS 970 I

89


3.7

3.7 Rozmery tepelných čerpadiel soľanka/voda

3.7.1 Rozmery WPS 70 IK, WPS 90 IK, WPS 120 IK a WPS 140 IK

tlakomer vykurovací okruh

tlakomer soľankový okruh

zdroj tepla

vstup do tepelného čerpadla

vonkajší závit 11/4"

zdroj tepla

výstup z tepelného čerpadla

vonkajší závit 11/4"

výstup vykurovacej vody

výstup z tepelného čerpadla

vonkajší závit 11/4"

prepúšťací ventil

vonkajší závit 11/4"

spoločný spiatočky

vstup do tepelného čerpadla

vonkajší závit 11/4"

prípoj prídavnej expanznej nádoby

vonkajší závit 3/4"

odvod kondenzátu

vonkajší priemer 12mm

výstup teplej vody

výstup z tepelného čerpadla

vonkajší závit 11/4"

výpust pri pretlaku

soľankového a vykurovacieho

okruhu, hadica 3/4"

90


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.7.2

3.7.2 Rozmery WPS 50 I, WPS 70 I, WPS 90 I, WPS 120 I a WPS 140 I

Prípojky na strane vykurovania:

WPS 50/140 I vnútorný/vonkajší závit 1 1/4"

91


3.7.3

3.7.3 Rozmery WPS 160 I a WPS 210 I

Prípojky na strane vykurovania:

WPS 160/210 I vnútorný/vonkajší závit 1 1/2"

92


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.7.4

3.7.4 Rozmery WPS 320 I

93


3.7.5

3.7.5 Rozmery WPS 470

94


Tepelné čerpadlo soľanka/voda 3.7.6

3.7.6 Rozmery WPS 750 l

95


3.7.7

3.7.7 Rozmery WPS 970 l

96


Tepelné čerpadlo voda/voda 4

4 Tepelné čerpadlo voda/voda

4.1 Zdroj tepla: spodná voda

Rozsah teplôt spodnej (studničnej) vody 7 až 12 °C

Oblasť použitia tep. čerpadiel voda/voda 7 až 25 °C

Využiteľnosť

celoročne

Možnosť použitia

monovalentné

monoenergeticky

bivalentné (alternatívne, paralelne)

bivalentne regeneratívne

Nároky na technickú prípravu

schvaľovací proces (vodohospodársky úrad)

odčerpávajúca studňa/vsakovacia studňa s vzduchotesným

uzáverom studne

kvalite vody (analýza)

potrubný systém

čerpadlo vody

zemné práce/stavebné opatrenia

Technická príprava zdroja spodnej vody

Od hĺbky studne 8 až 10 metrov sa spodná voda ako zdroj tepla hodí

na monovalentnú prevádzku tepelného čerpadla kvôli svojmu

malému teplotnému kolísaniu (7-12 °C). Pre použitie tepelného

čerpadla na využitie tepla zo spodnej vody je potrebné predložiť

súhlas príslušnej správnej inštitúcie. Udeľuje sa v zásade v oblastiach,

kde nie sú chránené vodné zdroje, je treba však vychádzať

z určitých podmienok, ako napr. z maximálneho odoberaného

množstva, prípadne z analýzy vody. Odoberané množstvo závisí na

vykurovacom výkone. Pre prevádzkový bod W10/W 35 obsahuje

tabuľka 4.1 na strane 97 potrebné odberové množstvá.

Plánovanie a inštalácia zariadenia s odčerpávacou a vsakovacou

studňou by preto malo byť zverené odbornej oprávnenej firme.

V Nemecku treba zohľadniť VDI-4640 list 1 a 2.

Pri odbere studničnej vody sú nevyhnutné dve studne, a to

"odberová" a "vsakovacia". Z ekonomických dôvodov by sa voda

pre tepelné čerpadlá do 30 kW vykurovacieho výkonu nemala

čerpať z hĺbok viac než cca 15 m.

Tepelné čerpadlo

Studničné čerpadlo

(štandardne odporúčané)

Obehové čerpadlo pri zlej

kvalite vody a použití medzi

obehu s platňovým

výmenníkom tepla

Tlak studničného čerpadla

Prietok studenej vody

tepelným čerpadlom

Vykurovací výkon tepelného

čerpadla

Chladiaci výkon tepelného

čerpadla

Tlaková strata výparníka

Priemer studne od

Ochrana motora

1. nastavenie cez výstup M11 (primárne čerpadlo) na regulátore tepelného čerpadla

2. sériovo zabudovaná ochrana motora - spínač musí byť vymenený!

Tabuľka 4.1:

Tabuľka pre dimenzovanie minimálne potrebných studničných čerpadiel pre tepelné čerpadlá voda/voda pri W10/W35 pre štandardné zariadenia s uzavretými

studňami.

Nastavenie nadprúdového relé, ktoré je integrované v čerpadle

je potrebné vykonať pri inštalácii.

97


4.2

4.2 Požiadavky na kvalitu vody

Nezávisle od zákonných ustanovení nesmie spodná voda obsahovať

žiadne usadeniny a je nevyhnutné dodržať medzné hodnoty

železa (< 0,2 mg/l) a mangánu (< 0,1 mg/l), aby sa zabránilo

okrovému povlaku v zariadení zdroja tepla.

Skúsenosti ukazujú, že nečistoty s veľkosťou častíc viac ako 1 mm

môžu ľahko spôsobiť poškodenie, hlavne ak ide o organické

zložky. Zrnitý materiál (jemný piesok) sa neusádza pri dodržaní

predpísaných prietokov vody.

Zachytávač nečistôt, ktorý je súčasťou dodávky tepelného čerpadla

(veľkosť ôk 0,6 mm) chráni odparovač tepelného čerpadla a treba

ho nainštalovať priamo na vstupe tepelného čerpadla.

Najjemnejšie, koloidné nečistoty, ktoré spôsobujú zakalenie

vody, pôsobia často krát lepivo a môžu spôsobiť zanesenie

odparovača a následne zhoršiť prenos tepla. Tieto nečistoty nie

je možné odstrániť pomocou filtra (ekonomicky obhájiteľné

náklady).

Nie je dovolené použitie povrchových vôd alebo vôd obsahujúcich

soli. Prvú informáciu o možnom využití spodnej vody môžete

získať u miestnej vodohospodárskej správy.

a) Tepelné čerpadlá voda/voda so zváraným špirálovým výmenníkom

tepla z ušľachtilých ocelí (do WPL 270 l)

Analýza vody, čo sa týka korózie výparníka, nie je nevyhnutná,

ak priemerná ročná teplota spodnej vody nepresahuje 13 °C.

V tomto prípade musia byť dodržané len hraničné hodnoty

železa a mangánu (kvôli okrovému povlaku).

b) Tepelné čerpadlá voda/voda s doskovým výmenníkom z ušľachtilej

ocele pájkované meďou (WPL 440 IP/WPW 920 IP)

Nezávisle od ostatných rozhodnutí je nevyhnutná analýza

vody podľa tabuľky 4.2 na strane 98, aby bolo možné

preukázať znášanlivosť spodnej vody s výparníkom (pájkovaný

meďou) tepelného čerpadla. Ak je označenie negatívne

"-" alebo dve označenia "0", je potrebné vyhodnotiť analýzu

ako negatívnu.

Ak kvalita vody nie je na požadovanej úrovni alebo ak ju nie je možné

trvalo garantovať, odporúčame použiť tepelné čerpadlo

soľanka/voda s medziobehom.

Obsah

Rozsah

koncentrácií

Meď

Ušľachtilá

oceľ

Obsah

Rozsah

koncentrácií

Meď

Ušľachtilá

oceľ

usadeniny (organické)

čpavok (NH 3 )

kyslík

sírovodík

(H 2 S)

chlorid

el. vodivosť

rozpustené železo (Fe)

voľná (agresívna)

kyselina uhličitá

rozpustený mangán

(Mn)

rozpustené dusičnany

(NO 3 )

kyslý uhličitan

(HCO 3- )

rozpustený hliník (Al)

SULFÁTY

SULFIT (SO 3 )

plynný chlór (Cl 2 )

ph-hodnota

Tabuľka 4.2:

Odolnosť doskových výmenníkov tepla z ušľachtilých ocelí pájkovaných meďou proti látkam obsiahnutým vo vode

"+" normálne dobrá odolnosť ,

"0" môžu nastať problémy s koróziou, obzvlášť ak je u viacerých parametrov 0,

"-" upustiť od použitia (< menší ako, > väčší ako)

4.3 Technická príprava zdroja tepla

4.3.1 Zdroj tepla: spodná voda

Odberová studňa

Spodná voda pre tepelné čerpadlo sa čerpá z odberovej studne.

Výkon takejto studne musí zaisťovať minimálny prietok vody pre

tepelné čerpadlo.

98


Tepelné čerpadlo voda/voda 4.3.2

Vsakovacia studňa

Tepelným čerpadlom ochladená spodná voda sa pohlcovacou

studňou vracia späť do zeme. Táto sa musí vŕtať 10 až 15 m v smere

spádu spodnej vody za odberovou studňou, aby sa vylúčil

"prúdový skrat". Vsakovacia studňa musí byť schopná prijímať to

isté množstvo vody ako vydáva odčerpávajúca studňa.

Projektovanie a zriaďovanie studne, na čom závisí spoľahlivosť

funkcie zariadenia, je potrebné ponechať na skúseného studniara.

4.3.2 Zdroj tepla: odpadové teplo z chladiacej vody

Rozsah teploty odpadového tepla 10 až 25 °C

Pri využití odpadového tepla sa musí najprv overiť, či je k dispozícii

dostatočné množstvo chladiacej vody s požadovanou kvalitou

a v akom rozsahu možno využiť teplo vyrobené tepelným čerpadlom.

Ak teplota zdroja tepla môže presiahnuť 25 °C, tak treba použiť

zmiešavač regulovaný v závislosti od teploty, ktorý bude pri

teplotách nad 25 °C primiešavať časť objemového prietoku

výstupu do chladiacej vody.

Obr. 4.1: Príklad zapojenia tepelného čerpadla voda/voda s odberovou a vsakovacou

studňou

kvalita vody

rozsah teploty odpadového tepla

chladiaci výkon použitého typu tepelného čerpadla

prietok vody primárneho a sekundárneho okruhu

V najjednoduchšom prípade pozostáva výmenník tepla z PE

trubiek, ktoré sa uložia priamo do chladiacej vody a preto nepotrebujú

žiadne dodatočné čerpadlo chladiacej vody. Táto cenovo

výhodná alternatíva môže byť použitá vtedy, keď je nádrž chladiacej

vody dostatočne veľká.

Chladiaca voda s konštantnou dobrou kvalitou

Vznikajúce teplo možno využiť prostredníctvom tepelného čerpadla

voda/voda vtedy, keď sa preukáže znášanlivosť chladiacej alebo

odpadovej vody podľa tabuľky 4.2 na strane 98.

Pri negatívnom vyhodnotení alebo premenlivej kvalite vody (napr.

havária) je nutné použiť tepelné čerpadlo s medziobehom.

Pri použití tepelného čerpadla soľanka/voda musí byť prietok vody

v primárnom okruhu minimálne o 10 % vyšší ako prietok soľanky

v sekundárnom okruhu.

Chladiaca voda s premenlivou alebo nízkou kvalitou

Ak existuje nebezpečenstvo negatívnych vplyvov chladiacej vody

na výparník alebo tepelné čerpadlo (napr. tvorba kameňa), tak sa

ochrana môže zabezpečiť zabudovaním medziobehu.

Pre rozšírenie použiteľného rozsahu tepla smerom nadol sa

spravidla používajú tepelné čerpadlá soľanka/voda. V prípade

tepelných čerpadiel voda/voda bude zariadenie odstavené už pri

poklese minimálnej výstupnej teploty tepelného čerpadla pod cca

4 °C.

Vsadený okruh prenosu tepla (výmenník tepla - tepelné čerpadlo)

je u tepelných čerpadiel soľanka/voda potom potrebné plniť

prostriedkom proti mrazu (-14 °C), lebo môžu nastať teploty okolo

bodu mrazu. Okruh soľanky treba realizovať rovnako ako

u bežných zemných kolektorov alebo sond s obehovým čerpadlom

a poistnou armatúrou. Obehové čerpadlo je potrebné dimenzovať

tak, aby nedošlo k zamŕzaniu vo vsadenom medzivýmenníku

tepla.

Výmenník tepla sa projektuje v závislosti od nasledovných

parametrov:

Obr. 4.2: Využitie odpadového tepla vsadeným výmenníkom s tepelným čerpadlom

soľanka/voda

Legenda:

1) čerpadlo chladiacej vody

2) čerpadlo zdroja tepla

3) ručný ventil

4) výmenník tepla

5) expanzná nádoba

6) pretlakový ventil

7) manometer


soľanka/voda

99


4.4

4.4 Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá voda/voda

4.4.1 Tepelné čerpadlá WPW 90 I do WPW 270 I

Informácie o tepelných čerpadlách voda/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529

2.2 Miesto inštalácie

vnútri

vnútri

vnútri

vnútri

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

výstup vykurovacej vody

do 55

do 55

do 55

do 55

studená voda (zdroj tepla)

+7 do +25

+7 do +25

+7 do +25

+7 do +25

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri W10/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri W7/W55 1

pri W10/W50 1

pri W10/W35 1

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.6 Prietok studenej vody pri internom tlakovom rozdiele

(zdroj tepla)

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov bez prípojok 2 V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Prípojky pre tepelný zdroj palec

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 1 W10 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd B0 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy bivalentný bod a reguláciu. Pritom

znamená napr. W10/W55: teplotu tepelného zdroja 10 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55 °C

2) Dajte pozor, aby bol dostatok miesta pre pripojovacie potrubia, obsluhu a údržbu

3) Viď prehlásenie konformity CE

4) Obehové čerpadlo vykurovacieho systému a regulátor tepelného čerpadla musia byť vždy prevádzkyschopné

áno

interný

áno

interný

áno

interný

áno

interný

100


Tepelné čerpadlo voda/voda 4.4.2

4.4.2 Tepelné čerpadlá s dvoma kompresormi WPW 440 IP a WPW 920 IP

Informácie o tepelných čerpadlách voda/voda pre vykurovanie

1 Typ a obchodné označenie

2 Konštrukcia

2.1 Istenie podľa EN 60 529

2.2 Miesto inštalácie

3 Výkonové dáta

3.1 Medzné prevádzkové teploty:

výstup vykurovacej vody

studená voda (zdroj tepla)

3.2 Rozdiel teplôt vykurovacej vody pri W10/W35

3.3 Tepelný výkon/výkonové číslo pri W7/W55 1

vnútri

do 55

+7 do +25

vnútri

do 55

+7 do +25

pri W10/W50 1

pri W10/W35 1

3.4 Hladina akustického výkonu

3.5 Prietok vykurovacej vody pri internom tlakovom rozdiele

3.6 Prietok studenej vody pri internom tlakovom rozdiele

(zdroj tepla)

3.7 Chladivo, celková plniaca hmotnosť

4 Rozmery, prípojky a hmotnosť

4.1 Rozmery prístrojov bez prípojok 2 V x Š x D cm

4.2 Prípojky pre vykurovanie palec

4.3 Prípojky pre tepelný zdroj palec

4.4 Dopravná hmotnosť včítane obalu

5 Elektrické pripojenia

5.1 Menovité napätie, istenie

5.2 Menovitý príkon 1 W10 W35

5.3 Nábehový prúd s jemným rozbehom

5.4 Menovitý prúd B0 W35/cos ϕ

6 Zodpovedá európskym bezpečnostným predpisom

7 Iné detaily prevedenia

7.1 Voda v prístroji chránená proti zamrznutiu 4

7.3 Výkonové stupne

7.4 Regulátor interný/externý

1) Tieto údaje charakterizujú veľkosť a výkonnosť zariadenia. Pre ekonomické a energetické pozorovania je potrebné brať do úvahy bivalentný bod a reguláciu. Pritom

znamená napr. W10/W55: teplotu tepelného zdroja 10 °C a výstupnú teplotu vykurovacej vody 55 °C

2) Prevádzka s jedným kompresorom

3) Prevádzka s dvoma kompresormi

4) Dajte pozor, aby bol dostatok miesta pre pripojovacie potrubia, obsluhu a údržbu

5) Viď prehlásenie konformity CE

6) Pri inštalácii v miestnostiach chránených proti mrazu nie je treba

nie

externý

nie

externý

101


4.5

4.5 Charakteristiky tepelných čerpadiel voda/voda

4.5.1 Charakteristiky WPW 90 I

102


Tepelné čerpadlo voda/voda 4.5.2

4.5.2 Charakteristiky WPW 140 I

103


4.5.3

4.5.3 Charakteristiky WPW 210 I

104


Tepelné čerpadlo voda/voda 4.5.4

4.5.4 Charakteristiky WPW 270 I

105


4.5.5

4.5.5 Charakteristiky WPW 440 IP

106


Tepelné čerpadlo voda/voda 4.5.6

4.5.6 Charakteristiky WPW 920 IP

107


4.6

4.6 Rozmery tepelných čerpadiel voda/voda

4.6.1 Rozmery WPW 90 I, WPW 140 I, WPW 210 I a WPW 270 I

prípojky na strane vykurovania

WPW 90/140 I vnútorný/vonkajší závit 1 1/4"

WPW 210/270 I vnútorný/vonkajší závit 1 1/2"

prípojky na strane zdroja tepla

WPW 90/140 I vnútorný/vonkajší závit 1 1/4"

WPW 210/270 I vnútorný/vonkajší závit 1 1/2"

108


Tepelné čerpadlo voda/voda 4.6.2

4.6.2 Rozmery WPW 440 IP

4.6.3 Rozmery WPW 920 IP

109


5

5. Hlučnosť tepelných čerpadiel

5.1 Hlučnosť prenášaná konštrukciou zariadenia

Inštalácia vnútri

Tepelné čerpadlo by malo byť, ako každý kotol, pripojené

oddeľovacím skrutkovým spojom. Na spojenie medzi tepelným

čerpadlom, ako aj výstupom a spiatočkou vykurovania, je potrebné

použiť pružné hadice zamedzujúce prenášaniu chvenia a odolné

proti tlaku, teplote a starnutiu.

Kvôli redukcii hlučnosti prenášanej konštrukciou zariadenia by sa

tepelné čerpadlo malo umiestniť na pruhy zo syloméru SYL 250.

Inštalácia vonku

Izolovanie hlučnosti prenášanej konštrukciou zariadenia je nevyhnutné

iba vtedy, keď je podstavec tepelného čerpadla v priamom

kontakte s budovou. Flexibilné hadice uľahčujú pripojenie tepelného

čerpadla na vykurovací systém a súčasne zabraňujú možným

prenosom kmitania.

Obr. 5.1: Príklad pripojenia tepelného čerpadla na vonkajšiu inštaláciu

5.2 Hlučnosť prenášaná vzduchom

Každý zdroj hluku, či už je to tepelné čerpadlo, auto alebo lietadlo

produkuje určité množstvo zvuku. Pri tom dochádza k rozkmitaniu

vzduchu v okolí zdroja zvuku a tlak sa šíri vlnami do okolia. Táto

tlaková vlna pri kontakte s uchom rozkmitá bubienok, čo vyvolá

proces počutia.

Pre popis tohto takzvaného zvuku vo vzduchu slúžia akustické

veličiny. Dve z nich sú akustický tlak a akustický výkon.

Akustický výkon je teoretická, veličina typická pre zdroj zvuku. Dá

sa stanoviť výpočtom na základe meraní. Akustický výkon je

celková akustická energia vysielaná všetkými smermi.

Pod pojmom akustický tlak treba rozumieť zmenu tlaku vzduchu

v dôsledku kmitania, ktoré bolo spôsobené zdrojom zvuku. Čím

väčšia je táto zmena, o to hlasnejšie je zvuk vnímaný.

Z fyzikálneho hľadiska sa v prípade zvuku jedná o šírenie kolísania

tlaku a hustoty v plyne, kvapaline alebo pevnej látke. Vo všeobecnosti

je vnímaný (teda počutý) človekom vo forme zvuku vo vzduchu

a to ako šum, tón alebo tresk. Rozsah počuteľnosti u človeka

zaujíma oblasť tlaku od 2.10 -5 Pa až 20 Pa. Tieto zmeny tlaku vzduchu

zodpovedajú frekvenciám od 20 Hz do 20 kHz a týmto spôsobom

definujú rozsah počuteľnosti u človeka. Rôzne tóny sú dané rôznymi

frekvenciami. Frekvencie vyššie ako horná hranica rozsahu

počuteľnosti sa nazývajú ultrazvuk. Frekvencie nižšie ako horná

hranica rozsahu počuteľnosti sa nazývajú infrazvuk.

Vysielanie zvuku zo zdrojov hluku alebo šumu sa udáva alebo meria

ako hladina v decibeloch (dB). Jedná sa tu o referenčnú

veličinu, pri čom hodnota 0 dB približne stanovuje hranicu počutia.

Zdvojnásobeniu hladiny napr. pridaním druhého zdroja s rovnakým

vysielaním zvuku zodpovedá zvýšeniu o 3 dB. Pre zaznamenanie

dvojnásobnej hlasitosti zvuku je v prípade priemerného ľudského

sluchu potrebné zvýšenie o 10 dB.

5.2.1 Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu

Pojmy hladina akustického tlaku a akustického výkonu sa často

zamieňajú alebo navzájom porovnávajú. Pod pojmom akustický tlak

treba v akustike rozumieť merateľnú hladinu zapríčinenú zdrojom

zvuku v určitej vzdialenosti. Čím bližšie k zdroju zvuku sa

nachádzame, tým vyššia je nameraná hladina akustického tlaku

a naopak. To znamená, že hladina akustického tlaku je merateľná

veličina závislá od polohy a smeru, ktorá napr. môže byť smerodajná

pre dodržiavanie imisno-technických požiadaviek podľa technickej

smernice pre ochranu proti hluku (TA hluk).

Celková zmena tlaku vzduchu vysielaná zdrojom zvuku do všetkých

smerov sa označuje akustický výkon resp. hladina akustického

výkonu. S narastajúcou vzdialenosťou od zdroja zvuku sa akustický

výkon rozdeľuje na čoraz väčšiu plochu. Ak zoberieme do úvahy

celkový vysielaný akustický výkon a a to vo vzťahu k pokrytej ploche

v určitej vzdialenosti, tak jeho hodnota ostáva nemenná. Keďže

akustický výkon vysielaný do všetkých smerov nie je možné

presne zmerať, tak sa musí vypočítať na základe akustického tlaku

nameraného v určitej vzdialenosti. To znamená, že hladina akustického

výkonu je veličina špecifická pre zdroj zvuku a nezávislá

od vzdialenosti a smeru. Jej hodnota sa stanovuje výpočtom. Na

základe vysielanej hladiny akustického výkonu možno medzi

sebou porovnávať zdroje hluku.

110


Hlučnosť tepelných čerpadiel 5.2.3

5.2.2 Emisia a imisia hluku

Celkový hluk vyslaný zdrojom zvuku je označovaný ako emisia hluku.

Emisie zdrojov hluku sú spravidla udávané ako hladina

akustického výkonu. Pôsobenie hluku na určitom mieste sa

nazýva imisia hluku. Imisie hluku možno merať ako hladinu akustického

tlaku. Na obrázku 5.2 na strane 111 je graficky znázornená

súvislosť medzi emisiami a imisiami.

Obr. 5.2: Emisie a imisie

Imisie hluku sa merajú v dB(A). Pri tom sa jedná o hodnoty akustickej

hladiny, ktoré sa vzťahujú na ľudský sluch. Pojmom hluk

označujeme zvuky, ktoré môžu rušiť, obťažovať alebo výrazne

obmedzovať susedov alebo tretie strany. Smerodajné hodnoty pre

hluk a miesta imisie mimo budov sú uvedené v norme DIN 18005

"Ochrana proti hluku v mestských zástavbách" alebo

v "Technickej smernici pre ochranu proti hluku" (TA hluk). V tabuľke

5.1 na strane 114 sú uvedené požiadavky podľa tejto smernice

(TA hluk).

Oblasť Deň Noc

Nemocnice, kúpeľné domy

Školy, domovy dôchodcov

Malé záhrady, parky

Pokojné bydliská WR

Bežné bydliská WA

Malé sídliská WS

Zvláštne sídliská

Centrum sídlisk MK

Dedina MD

Zmiešané oblasti MI

Živnostenské oblasti GE

Priemyselné oblasti GI

Tab. 5.1: Hraničné hodnoty pre imisie hluku v dB(A) podľa normy DIN 18005 a TA

Zdroj hluku

Hladina hluku

Akustický tlak

Vnímanie

Absolútne ticho

Nie je počuteľný

Tikanie vreckových hodiniek, tichá spálňa

Tichá záhrada, klimatizácia v divadle

Byt bez dopravy, klimatizácia v kanceláriách

Pokojný potok, rieka, pokojná reštaurácia

Normálny rozhovor, osobné auto

Hlasná kancelária, hlasný hovor, motocykel

Intenz. dopravný hluk, hlasná hudba z reproduktoru

Nič nepočuť

Veľmi tiché

Veľmi tiché

Tiché

Tiché

Hlasné

Hlasné

Veľmi hlasné

Ťažké nákladné auto

Veľmi hlasné

Klaksón vo vzdialenosti 5 m

Veľmi hlasné

Popová skupina, kováčska dielňa

Neúnosné

Bohr-Jumbo v tuneli, vo vzdialenosti 5 m

Neúnosné

Tryskové lietadlo, štart, vzdialenosť 100 m

Neúnosné

Tryskové lietadlo, motor, vzdialenosť 25 m

Tab. 5.2: Typické hladiny hluku

Bolestivé

5.2.3 Šírenie hluku

Ako bolo opísané vyššie, s pribúdajúcou vzdialenosťou sa akustický

výkon rozdeľuje na väčšiu plochu. Takže výsledkom je znižovanie

hladiny akustického tlaku so zväčšujúcou sa vzdialenosťou.

Hodnota hladiny akustického tlaku na konkrétnom mieste závisí

aj od šírenia hluku. Na šírenie hluku majú vplyv nasledovné

vlastnosti okolia:

zatienenie masívnymi prekážkami ako sú napr. budovy, múry

alebo terénne prekážky

odrazy od akusticky tvrdých (odrážajúci zvuk) povrchov ako

sú napr. omietkové a sklenené fasády budov alebo asfaltové

a kamenné povrchy na zemizníženie šírenia hladiny prostredníctvom povrchov absorbujúcich

hluk ako sú napr. čerstvo napadaný sneh, kôra a pod.

zosilnenie alebo zoslabnutie spôsobené vlhkosťou a teplotou

vzduchu alebo aktuálnym smerom vetra

111


5.2.3

Obr. 5.3: Pokles hladiny akustického tlaku pri pologuľovitom šírení hluku

Príklad:

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m: 50 dB(A)

Z obrázku 5.1 na str. 106 vyplýva pre vzdialenosť 5 m pokles hladiny

akustického tlaku o 11 db(A).

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 5 m:

50 db(A) - 11 db(A) = 39 db(A)

Pre tepelné čerpadlá nainštalované vonku sú určujúce smerné

hladiny akustického tlaku (pozrite kapitolu 2.9 na strane 61).

Obr. 5.4: Smery hluku pri vonku nainštalovaných tepelných čerpadlách vzduch/voda

112


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6

6 Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných

čerpadiel

6.1 Ohrev teplej úžitkovej vody tepelným čerpadlom vykurovacieho systému

Regulátor tepelného čerpadla vykonáva okrem regulácie kúrenia

aj reguláciu prípravy teplej úžitkovej vody(pozrite kapitolu

"Regulácia"). Zapojenie ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom by sa malo diať paralelne s vykurovaním, pretože sú

spravidla potrebné rozdielne teploty vody pre teplú vodu a pre

kúrenie. Snímač spiatočky treba inštalovať do spoločnej spiatočky

kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody (pozrite kapitolu "Zapojenie").

6.1.1 Požiadavky na zásobník teplej vody

Normované trvalé výkony, uvádzané rôznymi výrobcami, nie sú pre

voľbu zásobníka pre prevádzku tepelného čerpadla jediným

kritériom. Smerodajné sú pre voľbu zásobníka veľkosť teplovýmennej

plochy, konštrukcia, usporiadanie výmenníkov v zásobníku,

normovaný trvalý výkon, prietok a umiestnenie termostatu alebo

snímača.

Kritériá, ktoré musíme mať na zreteli:

rozkurovanie bez tečúcej teplej úžitkovej vody (krytie štandardných

strát - statický stav)

musí byť možné prenášať vykurovací výkon tepelného čerpadla

pri maximálnej teplote tepelného zdroja (napr. vzduchu

+35 °C) a pri teplote zásobníka +45 °C

pri prevádzke obehového potrubia teplota v zásobníku klesá,

obehové čerpadlo je potrebné riadiť v časovej závislosti

želaný minimálny odber teplej vody musí byť umožnený aj

počas časov nariadeného prerušenia odberu prúdu, tzn. bez

ohrevu tepelným čerpadlom

cielený dodatočný ohrev teplej vody prostredníctvom vykurovacej

vložky je možný len v spojení s teplotným snímačom

6.1.2 Zásobníky teplej vody pre tepelné čerpadlá vykurovacích systémov

Zásobníky teplej úžitkovej vody slúžia na ohrev vody pre sanitárnu

oblasť. Ohrev sa deje nepriamo vykurovacou vodou vstavanou

trubkovou špirálou.

Konštrukcia

Zásobníky sa vyrábajú vo valcovom prevedení podľa DIN 4753, časť

1. Vykurovacia plocha pozostáva zo zváraného trubkového hada

v tvare skrutkovice. Všetky prípojky sú vyvedené na jednej strane

zásobníka.

Ochrana proti korózii

Zásobníky sú chránené podľa normy DIN 4753, časť 3 po celej

vnútornej ploche overeným smaltom, ktorý sa nanáša špeciálnym

procesom a zaručuje spolu so vstavanou magnéziovou anódou

spoľahlivú ochranu proti korózii.

Magnéziovú anódu je potrebné prvýkrát dať skontrolovať po 2 rokoch

a potom v pravidelných intervaloch servisnou službou,

prípadne vymeniť. Podľa kvality pitnej vody (vodivosť) sa odporúča

anódu kontrolovať v kratších intervaloch. Ak sa anóda stenčila

z pôvodného polomeru 33 mm na 10-15 mm, mala by byť vymenená.

Tvrdosť vody

Podľa pôvodu obsahuje pitná voda viac či menej vápniku. Tvrdou

vodou sa myslí veľmi vápenatá voda. Existujú rôzne rozsahy

tvrdosti merané v stupňoch nemeckej tvrdosti.

Oblasť tvrdosti mäkká = menej ako 1,5 milimol uhličitanu vápenatého

na 1 liter (zodpovedá

Oblasť tvrdosti stredná =

8,4 ° dH)

1,5 až 2,5 milimol uhličitanu vápenatého

na 1 liter (zodpovedá 8,4 až

14 ° dH)

Oblasť tvrdosti tvrdá = viac ako 2,5 milimol uhličitanu vápenatého

na 1 liter (zodpovedá

viac ako 14 ° dH)

Vo Švajčiarsku sa používajú "francúzske stupne tvrdosti". Pritom

zodpovedá

1° d.H. = 1,79 ° fr.H.

1° fr.H. = 0,56 ° d.H.

Pri použití elektrickej vykurovacej vložky na celkový dodatočný ohrev

teplej vody na teploty nad 50 °C, odporúčame pri tvrdej a veľmi tvrdej

vode inštaláciu odvápňovacieho zariadenia.

Uvedenie do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky skontrolovať, či je otvorený prívod

vody a či je zásobník naplnený. Prvé plnenie a uvádzanie do

prevádzky musí vykonať odborná oprávnená firma. Pritom je

potrebné skontrolovať funkciu a tesnosť celého zariadenia, včítane

častí zmontovaných vo výrobe.

Čistenie a starostlivosť

Potrebné intervaly čistenia sú rozdielne, podľa kvality vody a výšky

teploty vykurovacej vody a teploty v zásobníku. Odporúča sa

čistenie zásobníka a kontrola zariadenia 1 x ročne. Sklovitý povrch

zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa a umožňuje rýchle

čistenie prudkým prúdom vody. Veľkoplošná tvrdá usadenina smie

byť pred vyplachovaním rozrušená drevenou tyčou. Na čistenie sa

v žiadnom prípade nesmú používať kovové predmety s ostrými

hranami .

V pravidelných intervaloch je potrebné skontrolovať funkčnú

spoľahlivosť poistného ventilu. Odporúča sa kontrola raz za rok

odbornou oprávnenou firmou.

113


6.1.2

Tepelná izolácia a plášť

Tepelná izolácia je z kvalitnej tvrdej polyuretánovej peny. Táto priamo

nanesená izolácia z polyuretánovej peny vedie k minimálnym

pohotovostným stratám.

Regulácia

Zásobník je sériovo vybavovaný snímačom včítane cca 5 m dlhého

pripojovacieho kábla, priamo pripojeného k regulátoru tepelného

čerpadla. Charakteristika snímača zodpovedá DIN 44 574.

Nastavovanie teploty a časovo riadené nabíjanie a podporný

ohrev vykurovacou vložkou vykonáva regulátor tepelného čerpadla.

Pri nastavovaní teploty teplej úžitkovej vody je potrebné sledovať

hysterézu. Okrem toho trochu stúpa meraná teplota, lebo tepelné

vyrovnávacie procesy v zásobníku po zastavení ohrevu vody

potrebujú ešte nejaký čas.

Alternatívne môže regulácia prebiehať pomocou termostatu.

Hysterézia by nemala prekročiť 2 K.

Prevádzkové podmienky

Prípustný prevádzkový tlak

Vykurovacia voda

Pitná voda

Prípustná prevádzková teplota

Vykurovacia voda

Pitná voda

Montáž

Montáž sa obmedzuje na hydraulické pripojenie vrátane

bezpečnostných nastavení a elektriny pre snímač.

Príslušenstvo

Elektrická vykurovacia vložka pre podporný ohrev ak je potrebná

príp. požadovaná.

Elektrické vložky smú byť zapájané len odbornou oprávnenou firmou

podľa príslušnej schémy zapojenia. Pritom je potrebné rešpektovať

platné predpisy.

Miesto inštalácie

Zásobník smie byť umiestnený len v miestnosti chránenej proti

mrazu. Inštaláciu a uvádzanie do prevádzky smie vykonať len

odborná oprávnená firma.

Pripojenie vody

Pripojenie studenej vody musí byť vykonané podľa DIN 1988

a DIN 4573, časť 1 (viď obrázok 6.1. na strane 115). Všetky

pripojovacie potrubia sa pripájajú cez skrutkové spoje. Pretože

v obehovom potrubí dochádza k vysokým pohotovostným stratám,

malo by byť pripojené len v prípade veľmi rozvetvenej siete pitnej

vody. Ak je potrebná cirkulácia, potom ju treba vybaviť podľa

predpisov samostatne pôsobiacim zariadením na prerušenie

cirkulačnej prevádzky.

Všetky prípojky včítane armatúr (okrem prípojky studenej vody)

musia byť chránené proti tepelným stratám podľa nariadenia o vykurovacích

zariadeniach. Zle alebo vôbec neizolované prípojky vedú

ku strate energie, ktorá je viacnásobne väčšia než strata zásobníka.

Prípojku vykurovacej vody je potrebné v každom prípade vybaviť

spätným ventilom, aby sa zabránilo nekontrolovanému ohrevu alebo

ochladzovaniu zásobníka.

Výfukové potrubie poistného ventilu v prívode studenej vody musí

byť stále otvorené. Prevádzkovú pohotovosť ventilu je potrebné

občas preskúšať zavzdušnením.

Vypúšťanie

Je potrebné zaistiť možnosť vypúšťania zásobníka na strane

prípojky studenej vody.

Redukčný ventil

Ak maximálny tlak v sieti môže prekročiť prípustný prevádzkový tlak

10 bar, potom je nevyhnutne potrebný redukčný ventil v pripojovacom

potrubí. Aby sa však znížila hlučnosť, mal by byť, podľa

normy DIN 4709, zredukovaný tlak v potrubí vnútri budovy na ešte

prípustnú mieru z hľadiska prevádzky. Podľa druhu budovy môže

byť z tohto dôvodu účelný redukčný ventil v prívode do zásobníka.

Poistný ventil

Zariadenie musí byť vybavené testovaným poistným ventilom, ktorý

sa nedá smerom k zásobníku uzavrieť. Medzi zásobník

a poistný ventil nesmú byť vbudované žiadne zúženia, ako sú napr.

lapače nečistôt.

Pri rozkurovaní zásobníka musí z ventilu unikať voda (kvapky), aby

sa tým podchytila jej rozťažnosť, resp. zabránilo prudkému nárastu

tlaku. Odpadové potrubie od poistného ventila musí byť voľné, bez

akéhokoľvek zúženia a musí ústiť do kanalizačného systému.

Poistný ventil je treba umiestniť na prístupnom a prehľadnom mieste,

aby mohol byť počas prevádzky zavzdušňovaný. V jeho blízkosti

alebo na samotnom ventile treba umiestniť nápis "Neuzatvárať!

Počas rozkurovania môže z odpadového potrubia vytekať voda!"

Je prípustné používať len overené, pružinové membránové ventily.

Odpadové potrubie musí mať svetlosť aspoň výstupného prierezu

ventilu. Pokiaľ sú nevyhnutné viac než dve kolená alebo dĺžka

odpadového potrubia viac než 2 m, potrubie musí byť o jednu

menovitú svetlosť väčšie.

Viac než 3 kolená, ako aj dĺžka potrubia viac než 4 m sú neprípustné.

Odpadové potrubie za zbernou nálevkou musí mať minimálne

dvojnásobný prierez vstupu do ventilu. Poistný ventil musí byť

nastavený tak, aby nebol prekročený prípustný prevádzkový tlak

10 bar.

Spätný ventil, kontrolný ventil

Aby sa zabránilo spätnému toku ohriatej vody do potrubia studenej

vody, musí byť vbudovaný spätný ventil (obmedzovač spätného

toku). Jeho funkciu možno preskúšať, ak zavrieme prvý uzatvárací

ventil v smere toku a otvoríme kontrolný ventil. Nesmie vytiecť žiadna

voda, až na malé množstvo obsiahnuté v krátkej rúrke.

Uzatváracie ventily

V zásobníku do prípojky studenej a teplej úžitkovej vody, ako aj do

výstupu a spiatočky sa musia zabudovať uzatváracie ventily, ako

je znázornené na obr. 6.1 na strane 115.

114


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6.1.3

Legenda

1. uzatvárací ventil

2. redukčný ventil

3. kontrolný ventil

4. spätný ventil

5. pripojovacie hrdlo pre manometer

6. vypúšťací ventil

7. poistný ventil

8. obehové čerpadlo

9. odtok

Obr. 6.1: Pripojenie na strane vody

Tlakové straty

Pri dimenzovaní nabíjacieho čerpadla pre zásobník teplej úžitkovej

vody je potrebné brať do úvahy tlakové straty výmenníka tepla vo

vnútri.

Nastavovanie teploty pri príprave teplej úžitkovej vody

vykurovacím tepelným čerpadlom

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá majú maximálnu výstupnú teplotu

55 °C. Aby tepelné čerpadlo nevypínalo cez vysokotlakový

presostat, nesmie byť táto teplota prekročená. Preto musí byť na

regulátore nastavená teplota pod maximálnou dosiahnuteľnou

teplotou zásobníka.

Táto maximálna teplota je závislá na výkone inštalovaného

tepelného čerpadla a prietoku vykurovacej vody cez výmenník tepla.

Určenie maximálnej dosiahnuteľnej teploty teplej úžitkovej vody

pre tepelné čerpadlá vykurovania sa môže urobiť podľa obrázku

6.1.3 na strane 115. Pritom treba zohľadniť, že prostredníctvom tepla

zachyteného vo výmenníku tepla, dôjde ešte k ďalšiemu

ohriatiu o cca 3 K. Pri nastavovaní želanej teploty teplej úžitkovej

vody, môže byť preto teplota nastavená o 2 - 3 K pod požadovanú

teplotu teplej úžitkovej vody.

6.1.3 Dosiahnuteľné teploty v zásobníku

Maximálna teplota teplej úžitkovej vody dosiahnuteľná tepelným

čerpadlom závisí od:

vykurovacieho výkonu (tepelného výkonu) tepelného čerpadla

plochy výmenníka tepla nainštalovaného v zásobníku

dodávaného množstva vody (objemový prietok) obehovým

čerpadlom

Výber zásobníka teplej vody závisí od maximálneho vykurovacieho

výkonu tepelného čerpadla (letná prevádzka) a želanej teploty

v zásobníku (napr. 45 °C).

Pri dimenzovaní obehového čerpadla teplej vody treba zohľadniť

tlakové straty zásobníka.

Ak je maximálna tepelným čerpadlom dosiahnuteľná teplota

teplej vody nastavená na regulátore príliš vysoko (pozrite kapitolu

"Riadenie a regulácia"), teplo vyrobené tepelným čerpadlom

nemôže byť prenášané.

Pri dosiahnutí maximálneho prípustného tlaku v chladiacom

okruhu vypne bezpečnostný program pre vysoký tlak - ktorý je

súčasťou regulátora tepelného čerpadla - automaticky tepelné

čerpadlo a zablokuje ohrev teplej vody na 2 hodiny.

Pri zásobníkoch teplej vody s teplotným snímačom prebehne

automatická korekcia nastavenej maximálnej teploty teplej vody

(nové maximum TČ = aktuálna skutočná teplota v zásobníku

- 1 K).

Ak sú požadované vyššie teploty teplej vody, možno ich dosiahnuť

podporným elektrickým ohrevom (vykurovacia vložka v zásobníku

teplej vody).

Teplota teplej vody (maximum TČ) by mala byť nastavená o cca

10 K nižšie ako je maximálna teplota tepelného čerpadla na výstupe.

Ak pri monoenergetických prevádzkach tepelného čerpadla nie

je čerpadlo samo o sebe schopné pokryť tepelnú potrebu budovy,

prevezme prípravu teplej úžitkovej vody výlučne vykurovacia vložka.

Príklad:

Tepelné čerpadlo s maximálnym vykurovacím výkonom 14 kW

a maximálnou teplotou 55 °C

Zásobník TÚV s objemom 400 l

Objemový prietok nabíjacieho čerpadla: 2,0 m 3 /h

Podľa kapitoly 6.1.6 na strane 118 vychádza teplota teplej vody

≈ 47 °C

115


6.1.4

6.1.4 Informácie o prístrojoch - zásobník teplej vody WWSP 301

Technické údaje

Menovitý objem

Využiteľný objem

Plocha výmenníka tepla

Výška

Šírka

Hĺbka

Priemer

Sklopený rozmer

Prípustná prevádzková teplota vykurovacej vody

Prípustný prevádzkový tlak vykurovacej vody

Prípustná prevádzková teplota teplej vody

Prípustný prevádzkový tlak teplej vody

Tepelná strata 1

Hmotnosť zásobníka

1. teplota v miestnosti 20 °C, teplota zásobníka 50 °C

Prípoje

Studená voda

Teplá voda

Cirkulácia

Výstup vykurovacej vody

Spiatočka vykurovacej vody

Príruba

Priemer anódy

Dĺžka anódy

Závit pripojenia anódy

Ponorné puzdro

Tlaková strata zásobníka TÚV:

t voda = 20 °C, p voda = 2 bar

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 55 °C

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 65 °C

Teplota zásobníka (°C)

Teplota zásobníka (°C)

Vykurovací výkon (kW)

Vykurovací výkon (kW)

V závislosti od regulátora zabudovaného v zariadení s tepelným čerpadlom je potrebné použiť rozličné snímače teploty TÚV.

WPM 2006 s integrovaným displejom a okrúhlymi tlačidlami => norma NTC-2 snímače

116


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6.1.5

6.1.5 Informácie o prístrojoch - dizajnový zásobník teplej vody WWSP 400 K

Technické údaje

Menovitý objem

Využiteľný objem

Plocha výmenníka tepla

Výška

Šírka

Hĺbka

Priemer

Sklopený rozmer

Prípustná prevádzková teplota vykurovacej vody

Prípustný prevádzkový tlak vykurovacej vody

Prípustná prevádzková teplota teplej vody

Prípustný prevádzkový tlak teplej vody

Tepelná strata 1

Hmotnosť zásobníka

1. teplota v miestnosti 20 °C, teplota zásobníka 50 °C

Prípoje

Studená voda

Teplá voda

Cirkulácia

Výstup vykurovacej vody

Spiatočka vykurovacej vody

Príruba

Priemer anódy

Dĺžka anódy

Závit pripojenia anódy

Ponorné puzdro

Tlaková strata zásobníka TÚV:

t voda = 20 °C, p voda = 2 bar

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 55 °C

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 65 °C

Teplota zásobníka (°C)

Teplota zásobníka (°C)

Vykurovací výkon (kW)

Vykurovací výkon (kW)

V závislosti od regulátora zabudovaného v zariadení s tepelným čerpadlom je potrebné použiť rozličné snímače teploty TÚV.

WPM 2006 s integrovaným displejom a okrúhlymi tlačidlami => norma NTC-2 snímače

117


6.1.6

6.1.6 Informácie o prístrojoch - zásobník teplej vody WWSP 400

Technické údaje

Menovitý objem

Využiteľný objem

Plocha výmenníka tepla

Výška

Šírka

Hĺbka

Priemer

Sklopený rozmer

Prípustná prevádzková teplota vykurovacej vody

Prípustný prevádzkový tlak vykurovacej vody

Prípustná prevádzková teplota teplej vody

Prípustný prevádzkový tlak teplej vody

Tepelná strata 1

Hmotnosť zásobníka

1. teplota v miestnosti 20 °C, teplota zásobníka 50 °C

Prípoje

Studená voda

Teplá voda

Cirkulácia

Výstup vykurovacej vody

Spiatočka vykurovacej vody

Príruba

Priemer anódy

Dĺžka anódy

Závit pripojenia anódy

Ponorné puzdro

Tlaková strata zásobníka TÚV:

t voda = 20 °C, p voda = 2 bar

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 55 °C

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 65 °C

Teplota zásobníka (°C)

Teplota zásobníka (°C)

Vykurovací výkon (kW)

Vykurovací výkon (kW)

V závislosti od regulátora zabudovaného v zariadení s tepelným čerpadlom je potrebné použiť rozličné snímače teploty TÚV.

WPM 2006 s integrovaným displejom a okrúhlymi tlačidlami => norma NTC-2 snímače

118


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6.1.7

6.1.7 Informácie o prístrojoch - zásobník teplej vody WWSP 500

Technické údaje

Menovitý objem

Využiteľný objem

Plocha výmenníka tepla

Výška

Šírka

Hĺbka

Priemer

Sklopený rozmer

Prípustná prevádzková teplota vykurovacej vody

Prípustný prevádzkový tlak vykurovacej vody

Prípustná prevádzková teplota teplej vody

Prípustný prevádzkový tlak teplej vody

Tepelná strata 1

Hmotnosť zásobníka

1. teplota v miestnosti 20 °C, teplota zásobníka 50 °C

Prípoje

Studená voda

Teplá voda

Cirkulácia

Výstup vykurovacej vody

Spiatočka vykurovacej vody

Príruba

Priemer anódy

Dĺžka anódy

Závit pripojenia anódy

Ponorné puzdro

Tlaková strata zásobníka TÚV:

t voda = 20 °C, p voda = 2 bar

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 55 °C

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 65 °C

Teplota zásobníka (°C)

Teplota zásobníka (°C)

Vykurovací výkon (kW)

Vykurovací výkon (kW)

V závislosti od regulátora zabudovaného v zariadení s tepelným čerpadlom je potrebné použiť rozličné snímače teploty TÚV.

WPM 2006 s integrovaným displejom a okrúhlymi tlačidlami => norma NTC-2 snímače

119


6.1.8

6.1.8 Informácie o prístrojoch - kombinovaný zásobník WWSP 332

Technické údaje teplej vody

Menovitý objem

Využiteľný objem

Plocha výmenníka tepla

Výška

Priemer

Sklopený rozmer

Prípustná prevádzková teplota vykurovacej vody

Prípustný prevádzkový tlak vykurovacej vody

Prípustná prevádzková teplota teplej vody

Prípustný prevádzkový tlak teplej vody

Hmotnosť zásobníka

Technické údaje akumulačného zásobníka

Menovitý objem

Prípustná prevádzková teplota vykurovacej vody

Prípustný prevádzkový tlak vykurovacej vody

Prípoje

Studená voda

Teplá voda

Cirkulácia

Výstup vykurovacej vody zásobníka

Spiatočka vykurovacej vody zásobníka

Výstup vykurovacej vody akumulácie

Spiatočka vykurovacej vody akumulácie

Príruba

Priemer anódy

Dĺžka anódy

Závit pripojenia anódy

Ponorné vyhrievacie teleso

Ponorné puzdro

Tlaková strata zásobníka TÚV:

t voda = 20 °C, p voda = 2 bar

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 55 °C

Dosiahnuteľné teploty zásobníka pri teplote výstupu 65 °C

Teplota zásobníka (°C)

Teplota zásobníka (°C)

Vykurovací výkon (kW)

Vykurovací výkon (kW)

V závislosti od regulátora zabudovaného v zariadení s tepelným čerpadlom je potrebné použiť rozličné snímače teploty TÚV.

WPM 2006 s integrovaným displejom a okrúhlymi tlačidlami => norma NTC-2 snímače

120


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6.1.9

6.1.9 Informácie o prístrojoch - kombi zásobník PWD 750

Technické údaje teplej vody

Menovitý objem

Plocha výmenníka tepla

Výška

Šírka

Hĺbka

Priemer

Sklopený rozmer

Prípustná prevádzková teplota vykurovacej vody

Prípustný prevádzkový tlak vykurovacej vody

Prípustná prevádzková teplota teplej vody

Prípustný prevádzkový tlak teplej vody

tepelná strata 1

Hmotnosť zásobníka

1. teplota v miestnosti 20 °C, teplota zásobníka 50 °C

Vysvetlivky

Výmenník tepla s rebrovanou rúrou

Výstup ohrevu teplej vody

Spiatočka ohrevu teplej vody

Výstup vykurovacej vody

Vstup vykurovacej vody

Ponorné vyhrievacie teleso pre akumuláciu teplej vody

Ponorné vyhrievacie teleso pre akumuláciu vykurovania

Prírubový prípoj pre voliteľný solárny výmenník tepla RWT 750

Snímač teploty teplej vody

Prípoje

Studená voda

Teplá voda

Cirkulácia

Odvzdušnenie

Výstup vykurovacej vody

Spiatočka vykurovacej vody

Priemer anódy

Vykurovacia vložka

Ponorné vyhrievacie teleso

Ponorné puzdro

Výkon

Teplota akumulačného

zásobníka 1

pri

15 l/min, teplote studenej vody 10 °C. Na rozdiel od kúpania vo vani sa pri

Výkon

sprchovaní 2 sprchovaní nezníži výstupná teplota teplej vody na odberovom mieste pod

40 °C.

1 Počiatočná teplota nad vrstvovým kotúčom

2 Množstvá teplej vody sa vzťahujú na strednú teplotu teplej vody 40 °C pri prietoku

V závislosti od regulátora zabudovaného v zariadení s tepelným čerpadlom je potrebné použiť rozličné snímače teploty TÚV.

WPM 2006 s integrovaným displejom a okrúhlymi tlačidlami => norma NTC-2 snímače

121


6.1.10

6.1.10 Špecifické požiadavky niektorých krajín

Nemecko: Pracovný list W551 nemeckého zväzu pre plyn

a vodu (DVGW)

Tento pracovný list popisuje opatrenia na obmedzenie rastu

legionel v zariadeniach pitnej vody. Rozlišujeme malé zariadenia

(napr. pre jedno- a dvojrodinné domy) a veľké zariadenia (všetky

ostatné zariadenia s > 400 litrami objemu zásobníka a > 3 litrami

objemu potrubia medzi zásobníkom a miestom odberu).

Pre malé zariadenia sa odporúča nastaviť teplotu na regulátore

ohrievača pitnej vody na 60 °C. Prevádzkových teplôt pod 50 °C

sa treba vyvarovať.

U veľkých zariadení musí byť (okrem iného) voda na výstupe teplej

vody permanentne zohriata na minimálne 60 °C.

Švajčiarsko: Poznámkový list TPW švajčiarskeho zväzu pre

plyn a vodu (SVGW):

Legionely v inštaláciách pitnej vody - čo si treba všímať?

Tento poznámkový list ukazuje, kde sa môžu v oblasti pitnej vody

vyskytnúť problémy s legionelami a aké sú možnosti na zníženie

rizika ochorenia zapríčineného legionelami.

Všeobecne sa odporúča zabudovanie vykurovacej vložky, ktorá

umožňuje rozkúrenie na teploty nad 60 °C. Podľa účelu použitia

alebo požiadavky zákazníka môže byť toto rozkúrenie časovo riadené

regulátorom.

Dĺžky potrubí s objemom 3 l

Medená rúra

Dĺžka potrubia

6.1.11 Prepojenie viacerých zásobníkov teplej vody

Pri vysokej spotrebe vody alebo u tepelných čerpadiel s výkonom

väčším než 28 kW pri príprave teplej úžitkovej vody je možné realizovať

potrebnú plochu výmenníka paralelným alebo sériovým

zapojením výmenných plôch zásobníkov teplej úžitkovej vody, aby

sme docielili dostatočne vysoké teploty teplej úžitkovej vody (viď

platné predpisy).

s identicky vybudovanými zásobníkmi. Pri prepojovaní výmenníkov

tepla a prípojky teplej úžitkovej vody je potrebné previesť potrubie

od T-kusu k obom zásobníkom s rovnakou svetlosťou a rovnakou

dĺžkou, aby sa objemový prietok vykurovacej vody rovnomerne

rozdelil vzhľadom na rovnakú tlakovú stratu (viď obr. 6.2 na strane

128).

Obr. 6.3 Sériové zapojenie zásobníkov teplej úžitkovej vody

Obr. 6.2: Paralelné zapojenie zásobníkov teplej úžitkovej vody

Paralelné zapojenie zásobníkov teplej úžitkovej vody sa ponúka

vtedy, ak je treba veľké odberové množstvo. Toto je možné len

Sériovému zapojeniu zásobníkov teplej úžitkovej vody by mala byť

daná prednosť. Pri prepojovaní treba dbať na to, aby vykurovacia

voda bola najprv vedená zásobníkom, z ktorého je odoberaná teplá

pitná voda (viď obr. 6.3 na strane 128).

6.2 Ohrev teplej úžitkovej vody tepelným čerpadlom na teplú vodu

Tepelné čerpadlo na teplú vodu je vykurovacie zariadenie pripravené

na okamžité pripojenie a slúži výlučne na ohrev úžitkovej

a pitnej vody. Pozostáva v podstate z krytu, komponentov

chladiacich, vzduchových a vodných okruhov a sústavy riadiacich,

regulačných a monitorovacích prístrojov/zariadení. Tepelné

čerpadlo na teplú vodu využíva (za prívodu elektrickej energie) na

ohrev teplej vody teplo obsiahnuté v nasatom vzduchu.

Zariadenia sú sériovo vybavené elektrickou vykurovacou vložkou

(1,5 kW).

Elektrická vykurovacia vložka plní štyri funkcie:

Prídavné vykurovanie: Pripojením vykurovacej vložky ku tepelnému

čerpadlu sa skráti doba rozkúrenia o cca polovicu.

Ochrana proti mrazu: Pri poklese teploty nasávaného vzduchu

pod 8 °C sa automaticky zapne elektrická vykurovacia

vložka.

122


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6.2Núdzové kúrenie: Pri poruche tepelného čerpadla je zásobovanie

teplou vodou zabezpečené prostredníctvom vykurovacej

vložky.

Vyššia teplota vody: Ak je potrebná teplota teplej vody vyššia

ako teplota dosiahnuteľná tepelným čerpadlom (cca 60 °C),

dá sa dosiahnuť doohriatim vody na výstupe z tepelného čerpadla

vykurovacou vložkou. Takto je možné zvýšiť teplotu vody

až na 85 °C (výrobné nastavenie je 65 °C).

Pri teplotách vyšších ako 60 °C sa tepelné čerpadlo vypne a ohrev

teplej vody zabezpečuje iba vykurovacia vložka.

Pripojenie prívodu vody treba urobiť v súlade s DIN 1988.

Hadica na odvod kondenzátu sa nachádza na zadnej strane

prístroja. Treba ju položiť tak, aby mohol kondenzát bez prekážok

odtekať a byť odvedený do sifónu.

Tepelné čerpadlo na teplú vodu je pripravené na okamžité

zapojenie do elektrickej siete zastrčením sieťového kábla do

bezpečnostnej elektrickej zásuvky.

V prípade pevného pripojenia tepelného čerpadla na teplú vodu

je možné ho pripojiť aj k existujúcemu elektromeru.

Obr. 6.4: Prípoje a rozmery tepelného čerpadla na teplú vodu WPT 300 MK s vnútorným

prídavným výmenníkom tepla

1) alternatívny odvod kondenzátu

Regulačné a riadiace prístroje

Tepelné čerpadlo na teplú vodu je vybavené nasledovnými

regulačnými a riadiacimi prvkami:

Tepelný regulátor vykurovacej vložky reguluje teplotu teplej vody

pri prevádzke vykurovacej vložky a je od výroby nastavený na

65 °C.

Kontrolu teploty vo vodnom okruhu a reguláciu kompresora

preberá teplotný regulátor. Reguluje teplotu vody v závislosti od

nastavenej požadovanej teploty. Nastavenie požadovanej teploty

sa vykoná otočným regulátorom na obslužnom paneli.

Termostat teploty vzduchu je pripevnený na plech spínacieho

priestoru. Pri poklese teploty pod pevne nastavenú spínaciu

hodnotu (8 °C) je ohrev teplej vody prepnutý z tepelného čerpadla

na vykurovaciu vložku.

Snímač teplomera zachytáva teplotu teplej vody v hornej časti

zásobníka.

Pri tepelných čerpadlách s vnútorným prídavným výmenníkom tepla

je v prípade potreby prostredníctvom relé s beznapäťovým

kontaktom automaticky pripojený druhý tepelný zdroj.

Obr. 6.5: Prípoje a rozmery tepelného čerpadla na teplú vodu WPT 300 M s vnútorným

prídavným výmenníkom tepla

Inštalácia

Tepelné čerpadlo na teplú vodu musí byť inštalované v miestnosti

bez mrazu. Miesto inštalácie musí spĺňať nasledovné predpoklady:

teplota v miestnosti medzi 8 °C a 35 °C (pre prevádzku

tepelného čerpadla)

dobrá tepelná izolácia voči susediacim obytným priestorom

(odporúča sa)

odtok vody spolu so vzniknutým kondenzátom

vzduch nesmie byť príliš prašný

nosný podklad (cca 500 kg)

Pre bezporuchovú prevádzku ako aj pre údržbové práce a opravy

musí byť dodržaný minimálny odstup 0,6 m z každej strany

zariadenia a minimálna výška miestnosti cca 2,5 m pri inštalácii bez

použitia vzduchovodov alebo vzduchovodných oblúkov.

Pri nižších priestoroch musí byť pre efektívnu prevádzku použitý

na odvádzanie vzduchu aspoň jeden vzduchovod s ohybom (90 °

NW 160).

123


6.2.1

Voliteľne môžu byť na nasávacej aj výfukovej strane pripojené

vzduchovody, ktorých dĺžka ale nesmie presiahnuť 10 m. Ako

príslušenstvo sú dodávané flexibilné, hlukovo a tepelne izolované

vzduchovodné hadice DN 160.

Tvoriaci sa kondenzát je odvápnený a môže byť preto použitý

v žehličke alebo vo zvlhčovači vzduchu.

Obr. 6.6: Podmienky inštalácie pre voľné nasávanie a odsávanie spracovávaného

vzduchu.

*) Minimálny odstup výfukového otvoru oblúkového vzduchovodu od

steny je1,2 m

6.2.1 Varianty vedenia vzduchu

Variabilné prepínanie nasávaného vzduchu

Potrubný kanálový systém s integrovaným obtokovým ventilom

umožňuje variabilné využitie tepla z vonkajšieho vzduchu alebo zo

vzduchu v miestnosti na prípravu teplej úžitkovej vody (spodná

hranica použiteľnosti: +8 °C).

Odvlhčovanie pri prevádzke s vnútornou cirkuláciou

vzduchu

Odvlhčený vzduch v hospodárskej miestnosti podporuje schnutie

bielizne a zamedzuje vzniku škôd z vlhkosti.

Chladenie pri prevádzke s vnútornou cirkuláciou vzduchu

Vnútorný vzduch je nasávaný cez vzduchovod napr. z komory alebo

z vínnej pivnice, následne je v tepelnom čerpadle na teplú vodu

ochladený a zvlhčený a opäť vyfúknutý. Ako miesto inštalácie sa

hodí napr. dielňa či kotolňa. Na zamedzenie rosenia, treba

vzduchovody protidifúzne izolovať.

124


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6.2.2

6.2.2 Informácie o prístrojoch - tepelné čerpadlá na teplú vodu

Informácie o prístrojoch pre tepelné čerpadlá na teplú vodu

Typové a objednávacie označenie

Typ konštrukcie

Kryt

bez dodatočného

vnútorného

výmenníka tepla

fóliový obal

s dodatočným

vnútorným

výmenníkom tepla

fóliový obal

s dodatočným

vnútorným

výmenníkom tepla

lakovaný oceľový plech

Farba

biela, podobná RAL

biela, podobná RAL

biela, podobná RAL

Menovitý objem zásobníka

Materiál zásobníka

Menovitý tlak

Vyhotovenie

Rozmery výška (max) x priemer (max.)

Rozmery Š x V x H

Hmotnosť

El. pripojenie (pripravené na zapojenie - dĺžka kábla cca 2,7 m)

Zaistenie

Chladivo/plniaca hmotnosť

Podmienky použitia

Voliteľná teplota vody (prevádzka tepelného čerpadla ±1,5 K )

Rozsah použiteľnosti vzduchu pre tepelné čerpadlo 1

Hladina akustického tlaku 2

Prietok vzduchu pri prevádzke tepelného čerpadla

Externý tlak

Maximálna pripojiteľná dĺžka vzduchovodu

Pripojenia

Priemer vzduchovodu na prípojoch (nasávanie/vyfukovanie)

Vnútorný rúrkový výmenník tepla - prenosová plocha

Rúra so snímačom Ø vnútri (pre snímač - prev. výmenníka tepla)

Prípoje vody studená voda/teplá voda

Cirkulačné vedenie

Výstup výmenníka tepla/spiatočka výmenníka tepla

Výkonové parametre

Príkon elektrického prídavného kúrenia

Stredný príkon 3 pri 60 °C

Stredný príkon 4 pri 45 °C

COP (t) podľa EN 255 pri 45 °C

Spotreba energie pohotovostnej prevádzky pri 45 °C/24 h

Maximálne zmiešavané množstvo vody V max pri 40 °C

Doba rozkúrenia t h z 15 °C na 60 °C

smaltovaná oceľ podľa

smaltovaná oceľ podľa smaltovaná oceľ podľa

1) Pri teplotách pod 8 °C (+/- 1,5 °C) sa automaticky zapne vykurovacia vložka a vypne sa tepelné čerpadlo, hodnota pre spätné spínanie regulátora je 3 K

2) Vo vzdialenosti 1 m (pri inštalácii bez použitia vzduchovodov na nasávanie a vyfukovanie príp. bez vzduchovodných oblúkov s 90°-vým ohybom na vyfukovanie)

3) Proces rozkúrenia menovitého objemu z 15 °C na 60 °C pri teplote nasávaného vzduchu 15 °C a relatívnej vlhkosti 70 %

4) Proces rozkúrenia menovitého objemu z 15 °C na 45 °C pri teplote nasávaného vzduchu 15 °C a relatívnej vlhkosti 70 %

6.3 Bytové ventilačné zariadenia a príprava teplej úžitkovej vody

Nové materiály a stavebné hmoty sú základom pre zreteľne

zníženú potrebu vykurovacej energie. Optimálna izolácia spolu

s utesneným plášťom budovy sa starajú o to, že z budovy neuniká

skoro žiadne teplo. Predovšetkým extrémne tesniace okná

zamedzujú inak nutnej výmene vzduchu v starej stavbe či

novostavbe. Je to efekt, ktorý výrazne znehodnocuje vzduch

v miestnostiach. Vodná para a škodlivé látky sa hromadia vo vzduchu

a musia byť aktívne odvetrané.

Správne vetrať, ale ako?

Najjednoduchším spôsobom vetrania obytných priestorov je vetranie

otvoreným oknom. Na zachovanie akceptovateľnej klímy

v obytných priestoroch sa odporúča pravidelné vetranie vytvorením

prievanu. Takéto vetranie všetkých miestností viac krát za deň

je obťažujúce, zaberajúce mnoho času a mnohokrát už len z hľadiska

životných a pracovných návykov nerealizovateľné.

125


6.4

Automatické vetranie obytných priestorov so spätným získavaním

tepla predstavuje energeticky a nákladovo uvedomelú, hygienickú

výmenu vzduchu.odtienenie vonkajšieho hluku a zvýšená bezpečnosť pri zavretých

oknách

pozitívne hodnotenie podľa nariadenia o úspore energií (EnEV)

Prednosti bytových ventilačných zariadení

čerstvý, čistý vzduch bez škodlivín a zvýšenej vlhkosti vzduchu

automatické zabezpečenie výmeny potrebného množstva

vzduchu bez námahy

zníženie tepelných strát z vetrania prostredníctvom spätného

získavania tepla

možnosť integrácie filtra proti hmyzu, prachu a prachu podobným

nečistotám vo vzduchu

Použitie mechanického vetrania bytu so spätným získavaním

tepla je v mnohých prípadoch nevyhnutné. Pred rozhodnutím sa

pre ventilačný systém treba mať ujasnené na aký účel a akým

spôsobom sa bude využívať spätne získané teplo.

Pri prevzdušňovaní a odvzdušňovaní bytových jednotiek je výhodné

používať odpadový vzduch ako zdroj energie pre prípravu teplej

vody, keďže potreba vetrania ako aj potreba teplej vody sú

celoročné. Pri zvýšenej potrebe teplej vody treba integrovať

prídavný zdroj tepla.

6.4 Podklady pre plánovanie bytových ventilačných systémov

Nasledujúca kapitola sprostredkováva základy plánovania bytových

ventilačných zariadení. Najdôležitejšie normy a predpisy, ktoré treba

dodržiavať sú DIN 1946 (T1, T2, T6) a DIN 18017. Tieto stanovujú

potrebné objemové prietoky, ktoré sú základom pre plánovanie

zariadenia. Ďalej nasleduje dimenzovanie kanalizačnej siete,

ventilátora, zariadenia na spätné získavanie tepla a iných

konštrukčných modulov.

Doplňujúce požiadavky:

Pohyb vzduchu v miestnosti nesmie byť vnímaný ako rušivý.

Predovšetkým treba v obytných častiach zabrániť prejavom

prievanu u prúdiaceho čerstvého vzduchu.

Rušivý prenos šumu musí byť vhodnými opatreniami (napr.

tlmičom hluku, izoflex rúrou) zredukovaný.

6.6.1 Výpočet množstva vzduchu
Pre vzduchotechnické zariadenia platia v rámci protipožiarnej

ochrany platné krajinské stavebné poriadky. Pre nízke

obytné budovy (napr. rodinný dom do 2 poschodí) nie sú spravidla

potrebné žiadne špeciálne protipožiarne opatrenia.

Odsávače pár v kuchyni a sušičky bielizne nesmú byť pripojené

na bytové ventilačné zariadenie. Je rozumné prevádzkovať

odsávače pár v režime s vnútornou cirkuláciou vzduchu

a používať kondenzačnú sušičku bielizne.

Bezpečnostné upozornenie

Prívod spaľovacieho vzduchu pre krby a kozuby musí byť vedený

nezávisle od ventilačného zariadenia. Pri plánovaní zariadenia

treba spolupracovať s oprávneným kominárom.

Pre plánovanie zariadenia je potrebný nákres pôdorysu domu

s údajmi o svetlej výške poschodí a plánovanom využití jednotlivých

miestností.

Na základe týchto podkladov sa budova rozdelí na prívodné,

odvodné a prietokové zóny a stanovia sa objemové prietoky pre

jednotlivé miestnosti.

Prívodnými zónami sú všetky obytné miestnosti.

Odvodnými zónami sú kúpeľňa, WC, kuchyňa a vlhké miestnosti

(napr. komora)

Prietokovými zónami sú všetky plochy, ktoré ležia medzi prívodnými

a odvodnými zónami, ako napr. predsieň.

Dodržanie koeficientu výmeny vzduchu

Pri kontrolovanom vetraní obytných priestorov treba dimenzovať

objemové prietoky privádzaného a odvádzaného vzduchu tak, aby

bol dodržaný potrebný koeficient výmeny vzduchu.

Koeficient výmeny vzduchu LW je koeficient z objemového

prietoku odvádzaného vzduchu a objemu miestnosti.

Nariadenie o úspore energií (EnEV) porovnáva tepelné zisky

dosiahnuté ventilačným zariadením na báze normalizovaného

zariadenia s hodnotou výmeny vzduchu 0,4 (1/h).

Stanovenie objemových prietokov odvádzaného vzduchu

Miestnosť

Kuchyňa

Kúpeľňa

WC

Pracovná miestnosť

Objem. prietok odvádz. vzduchu v m 3 /h

Tab. 6.1: Objemový prietok odvádzaného vzduchu podľa DIN 1946, časť 6 ako aj

DIN 18017 "Vetranie kúpeľní a WC"

Stanovenie objemových prietokov privádzaného vzduchu

Suma stanovených objemových prietokov odvádzaného vzduchu

musí zodpovedať sume objemových prietokov privádzaného

vzduchu.

Objemové prietoky jednotlivých miestností treba zosúladiť tak, aby

sa koeficient výmeny vzduchu nachádzal v nižšie uvedenom

intervale/rozsahu a aby zároveň objemový prietok privádzaného

vzduchu zodpovedal objemovému prietoku odvádzaného vzduchu.

Príklad:

0,5-násobná výmena vzduchu za hodinu znamená, že polovica

vzduchu v miestnosti je za hodinu vymenená čerstvým vonkajším

vzduchom príp., že vzduch v miestnosti je kompletne obnovený

každé 2 hodiny.

Typ miestnosti

Obývacie miestnosti/spálne

Kuchyňa/kúpeľňa/WC

Výmena vzduchu

126


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6.4.2

Výmena vzduchu v budove

Celková výmena vzduchu, ako stredná hodnota za všetky miestnosti,

by mala ležať v rozmedzí 0,4 až 1 za hodinu.

Obytná plocha

m

Plánovaná obsadenosť

Prietok privádzaného

vzduchu (m/h)

do 50

až 2 osoby

50 až 80

až 4 osoby

nad 80

až 6 osôb

Tab. 6.2: Objemový prietok privádzaného vzduchu podľa DIN 1946, časť 6 ako aj

DIN 18017 "Vetranie kúpeľní a WC"

6.4.2 Odporučenia pre montáž bytových ventilačných zariadení a umiestnenie ventilov privádzaného

a odvádzaného vzduchu

Za účelom minimalizácie tepelných strát by mali byť ventilačné

zariadenia a vzduchové rozvodné systémy inštalované vo vnútri

tepelného plášťa/obalu budovy. Ak musia byť vzduchovody

vedené cez nevykurované alebo len čiastočne vykurované zóny,

treba ich odizolovať.

Pri ventilačných zariadeniach s integrovanou prípravou teplej

vody býva zariadenie zvyčajne inštalované v pivnici príp. v komore

s cieľom čo najkratších vzduchovodných rozvodov.

Objemové prietoky vzduchu by mali byť volené tak, aby bol čo

najväčší prietok vzduchu z miestností s menej znečisteným vzduchom

(prívodné miestnosti) do miestností s viac opotrebovaným/

znečisteným vzduchom (odvodné miestnosti). V prietokových

zónach treba zabezpečiť potrebný prietok vzduchu. Ten je možné

dosiahnuť buď vzduchovými medzerami pod dverami (výška

medzery cca 0,75 cm) alebo vstavanými vetracími mriežkami

v stenách alebo vo dverách.

Vzduchovody

Pre udržanie čo najmenších tlakových strát a obmedzenie vzniku

hluku by nemali prietokové rýchlosti prekročiť 3 m/s. Objemový

prietok na vstupných príp. výstupných ventiloch by mal byť max.

30-50 m 3 /h. Pri väčších objemových prietokoch vzduchu treba

namontovať viac ventilov.

Množstvo vzduchu

do max. 80 m 3 /h

do max. 130 m 3 /h

do max. 160 m 3 /h

do max. 220 m 3 /h

do max. 340 m 3 /h

Priemer potrubia

vinuté potrubie DN 100

vinuté potrubie DN 125

vinuté potrubie DN 140

vinuté potrubie DN 160

vinuté potrubie DN 200

Privádzaný vzduch

V praxi sa osvedčilo umiestňovanie vstupných ventilov nad dvere

alebo do stropu, keďže tieto miesta nebývajú zakryté nábytkom

alebo záclonami. Pri umiestňovaní treba dbať na dostatočné

a rovnomerné prúdenie vzduchu prívodnými zónami. Pri decentralizovaných

systémoch treba prívody vzduchu umiestniť do hornej

stenovej oblasti (napr. ku oknu v blízkosti stropu).

Odvádzaný vzduch

Umiestnenie výstupných ventilov nie je až také dôležité ako

umiestnenie vstupných ventilov. Vhodné je umiestnenie do stropu

alebo na stenu v blízkosti zdrojov znečistenia vzduchu.

Obr. 6.7: Výrez z plánovania vetrania s centrálnym prívodom a odvodom vzduchu

127


6.4.3

6.4.3 Určenie celkovej tlakovej straty

Určenie celkovej tlakovej straty vzduchového rozvodného systému

sa vykoná prostredníctvom výpočtu najnevýhodnejšieho variantu

vzduchovodného vedenia. Toto vedenie sa rozdelí na čiastkové

úseky a určia sa tlakové straty jednotlivých úsekov v závislosti na

objemovom prietoku a priemere potrubia. Celková tlaková strata

je sumou tlakových strát jednotlivých komponentov/úsekov.

Zistená celková tlaková strata musí ležať v rozsahu prípustného

externého tlaku ventilačného zariadenia.

Systémové balíky vetrania

Pri použití systémových balíkov vetrania je privádzaný a odvádzaný

vzduch vedený do ventilačného zariadenia z každej miestnosti

osobitne. V porovnaní s klasickou štruktúrou ventilácie nemusia

byť žiadne vzduchové prúdy združované ani rozdeľované. Toto

umožňuje použitie štandardizovaných systémových balíkov, ktoré

je možné individuálne a z montážneho hľadiska jednoducho uložiť.

Navyše sa flexibilné vzduchovody dajú uložiť priestorovo úsporne

vedľa seba a zamedzujú prenosu hluku medzi miestnosťami

(telefónia).

Ak sú na celý rozvod vzduchu použité špeciálne štandardizované

viacrúrové rozvodné systémy (dodateľné ku každému bytovému

ventilačnému systému), nie je nutné pri dodržaní nižšie uvedených

pokynov zisťovať celkovú tlakovú stratu.

krátke priame vedenia

maximálna dĺžka vzduchovodu 15 m

úplné predlžovanie stlačeného potrubia v dodávanom stave

vzduchovodné potrubia by mali byť uložené s čo najmenšími

polomermi ohybu pre čo najlepšie prúdenie vzduchu (vyvarovať

sa 90°-vých uhlov!)

6.5 Kompaktné bytové ventilačné zariadenie - digestor WPT 300 MKL

Kompaktné bytové ventilačné zariadenie - digestor kontinuálne

odsáva teplý, vlhký, znečistený a opotrebovaný vzduch z kuchyne,

kúpeľne a WC a aktívne z neho odoberá teplo potrebné na

prípravu teplej úžitkovej vody.

Kompaktné bytové ventilačné zariadenie - digestor je špeciálne

prispôsobené požiadavkám na vetranie obytných priestorov a popri

základných funkciách tepelného čerpadla na teplú vodu má aj

nasledovné prednosti:

permanentná vetracia funkcia nezávislá od potreby teplej

vody

nastaviteľný objemový prietok vzduchu (120, 185 príp. 230 m 3 )

prostredníctvom nástenného obslužného modulu

modul tepelného čerpadla, ktorý pri relatívne malých, ale

kontinuálnych objemových prietokoch poskytuje vysoké

výkony

energeticky efektívny/úsporný ventilátor na jednosmerný

prúd

trvalá elektronická regulácia objemu na zabezpečenie zvoleného

objemového prietoku pri meniacich sa tlakových stratách

Dimenzovanie objemového prietoku odsávaného vzduchu musí byť

robené s prihliadnutím na vlastnosti budovy a zamýšľané použitie

vzduchu. Najdôležitejšie záväzné normy a smernice upravujúce túto

oblasť sú DIN 1946 T6 a DIN 18017. Tieto stanovujú potrebné

objemové prietoky, ktoré by mali byť východiskom pre projekt

zariadenia.

2-rúrový systém - odpadový vzduch/odsávaný vzduch

Kompaktné bytové ventilačné zariadenie je vybavené hrdlom pre

odpadový vzduch a hrdlom pre odsávaný vzduch (2 x DN 160).

Hrdlo pre odpadový vzduch je spojené s centrálnym odpadovým

systémom. Cez pripojené ventily pre odpadový vzduch je z vlhkých

a pachmi znečistených odvodných miestností budovy vzduch

kontrolovane odvádzaný a cez hrdlo pre odsávaný vzduch je

vypustený von. Nevyhnutný čerstvý vzduch (vonkajší vzduch) je

do budovy privádzaný decentralizovanými prívodnými komponentmi.

Odsávací systém pre budovu je ponúkaný ako systémový balík

"digestor " s decentralizovanými prívodnými komponentmi a je

dostupný ako vopred štandardne usporiadaný systémový balík

"Stena/strop" príp. "Stena/podlaha". Je možné aj napojenie

klasicky plánovaného ventilačného systému.

Systémový balík "digestor " s decentrálnymi prívodnými

komponentmi

Pri systémových balíkoch "Stena/strop" príp. "Stena/podlaha" sú

- v porovnaní s klasickou štruktúrou ventilácie - izoflexové príp.

quadroflexové rúry vedené k rozdeľovaču vzduchu bytového

ventilačného zariadenia z odvodných miestností samostatne.

Systémový balík "digestor " "Stena/strop" ALS D

Použiteľný, ak môže byť rozvod vzduchu vedený výlučne iba cez

steny, stropy (napr. drevený trámový strop) príp. strešné priečky.

Používa sa flexibilná izoflexová rúra DN 80.

Pri objemovom prietoku 230 m 3 a teplote vody nastavenej na

45 °C vychádza doba rozkúrenia 290-litrového zásobníka teplej vody

na cca 6,2 hodiny. Pri menšom objemovom prietoku je doba

rozkúrenia dlhšia. Pri zvýšenej spotrebe teplej vody možno jej

prípravu podporiť sériovo integrovanou vykurovacou vložkou

príp. druhým tepelným zdrojom pripojeným prostredníctvom

integrovaného výmenníka tepla z hladkých rúrok.

Systémový balík "digestor " "Stena/podlaha" ALS B

Použiteľný, ak napr. v poschodovom dome musí byť rozvod

vzduchu vedený cez hrubú podlahu vyššieho poschodia. Na

položenie do stien a stropov sa používa flexibilná izoflexová rúra

DN 80. Na položenie na hrubej podlahy sa používa quadroflexová

rúra (80 x 50).

128


Príprava teplej úžitkovej vody a vetranie prostredníctvom tepelných čerpadiel 6.6

Systémový balík digestor

s decentralizovanými

prívodnými komponentmi

Stena/strop

ALS D

Stena/strop

ALS B

Mriežka na vonkajšej stene

Skrinka pre mriežku na

vonkajšej stene

Ventil odpad. vzduchu s filtrom

Regulátor stáleho

objemového prietoku

1 kus

1 kus

6 kusov

3 kusy

1 kus

1 kus

6 kusov

3 kusy

Izoflexová rúra DN80 (10 m)

10 kusov

4 kusy

Rúrová spojka

4 kusy

2 kusy

Izoflexová rúra DN160 (10 m)

1 kus

1 kus

Rozdeľovač vzduchu 6-násob.

Komponent na prívod

vzduchu na vonkajšiu stenu

Quadroflexová rúra 80 x 50

(5 m)

1 kus

6 kusov

1 kus

6 kusov

6 kusov

Zahnutý kus 90°

Prechodový kus rovný

Montážny materiál

1 sada

4 kusy

4 kusy

1 sada

Obr. 6.8: Kompaktné bytové ventilačné zariadenie - digestor WPT 300 MKL

6.6 Informácie o prístrojoch - kompaktné bytové ventilačné zariadenie - digestor

Informácie o prístrojoch pre bytový ventilačný systém - kompaktný systém digestora

Kompaktné bytové ventilačné zariadenie - digestor

Typ konštrukcie

Menovitý objem zásobníka

Materiál zásobníka

Menovitý tlak zásobníka

Rozmery (Š x V x H)

Hmotnosť

Elektrické pripojenie (pevné pripojenie)

Zaistenie

Chladivo R134a, plniaca hmotnosť

Výkonové parametre

Rozsah použiteľnosti vzduchu pre tepelné čerpadlo

Voliteľná teplota vody (prevádzka tepelného čerpadla ±1,5K )

Doba rozkúrenia z 15 °C na 60 °C pri (L20/F50)

s dodatočným vnútorným výmenníkom tepla

smaltovaná oceľ podľa DIN 4753

Menovitý príkon prídavného elektrického kúrenia

Stredný príkon 1 pri 45 °C

Stredný vykurovací výkon 1 pri 45 °C

COP (t) podľa EN 255 pri 45 °C

Spotreba energie pohotovost. prevádzky pri 45 °C/24 h

Hladina akustického tlaku 2

Prietok vzduchu - stupne I/II/III

Stredný príkon ventilátora - stupne I/II/III

Externý tlak

Priemer vzduchovodu na prípojoch

Vnútorný výmenník tepla - prenosová plocha

Rúra so snímačom Ø vnútri (pre prevádzku výmenníka tepla)

Prípoj cirkulačného vedenia

vonkajší závit

Prípoj výstupu teplej vody

vonkajší závit

Prípoj prívodu teplej vody

vonkajší závit

Prípoj vnútorného výmenníka tepla vonkajší závit

1) Proces rozkúrenia menovitého objemu z 15 °C na 45 °C pri L20/F50 = teplota odpadového vzduchu 20 °C a vlhkosť odpadového vzduchu 50 % a ventilátor na stupni III

2) Vo vzdialenosti 1 m (pri inštalácii bez použitia vzduchovodov na nasávanie a vyfukovanie príp. bez vzduchovodných oblúkov s 90°-vým ohybom na vyfukovanie)

129


6.7

6.7 Porovnanie komfortu a nákladov pri rôznych možnostiach ohrevu teplej úžitkovej

vody

6.7.1 Decentralizované zásobovanie teplou vodou (napr. prietokovými ohrievačmi)

Prednosti oproti ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom pre vykurovanie:

a) nízke investície

b) veľmi malé nároky na miesto

c) väčšia pohotovosť tepelného čerpadla pre vykurovanie (hlavne

pri monovalentnej prevádzke a nútenom prerušovaní odberu

prúdu)

d) malé straty vody

e) žiadne straty z prestojov a cirkulácie

Nevýhody oproti ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom pre vykurovanie:

a) vyššie prevádzkové náklady

b) ujma na komforte vzhľadom na teplotu teplej úžitkovej vody

v závislosti na rýchlosti odberu (u hydraulických prístrojov)

6.7.2 Elektrický zásobník teplej úžitkovej vody (prevádzka na nočný prúd)

Prednosti oproti ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom pre vykurovanie:

a) nízke investície

b) možné vyššie teploty teplej úžitkovej vody v zásobníku (ale pre

miesto odberu nie sú nutné)

c) väčšia pohotovosť tepelného čerpadla pre vykurovanie (zvlášť

pri monovalentnej prevádzke a nútenom prerušovaní odberu

prúdu)

Nevýhody oproti ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom pre vykurovanie:

a) vyššie prevádzkové náklady

b) len obmedzená pohotovosť

c) možné väčšie zanášanie vodným kameňom

d) dlhšia doba ohrevu

6.7.3 Tepelné čerpadlo na teplú vodu

Prednosti oproti ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom pre vykurovanie:

a) na mieste inštalácie (napr. pivnica so zásobami) sa môže v lete

dosiahnuť chladiaci efekt

b) väčšia pohotovosť tepelného čerpadla pre vykurovanie (hlavne

pri monovalentnej prevádzke a nútenom prerušovaní odberu

prúdu)

c) jednoduchá možnosť napojenia solárnych zariadení

d) vyššie teploty teplej vody pri prevádzke čisto iba tepelného

čerpadla

Nevýhody oproti ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom pre vykurovanie:

a) podstatne dlhšie časy opätovného ohrevu zásobníka teplej

úžitkovej vody

b) všeobecne príliš malý tepelný výkon pri vysokej potrebe teplej

úžitkovej vody

c) vychladzovanie miestnosti inštalácie v zime

6.7.4 Bytové ventilačné zariadenie a príprava teplej úžitkovej vody

Prednosti oproti ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom pre vykurovanie:

a) komfortné vetranie bytu zaisťujúce hygienickú výmenu vzduchu

b) príprava teplej úžitkovej vody celoročným spätným získavaním

tepla z odvetraného vzduchu

c) väčšia pohotovosť tepelného čerpadla pre vykurovanie (hlavne

pri monovalentnej prevádzke a nútenom prerušovaní odberu

prúdu)

d) jednoduchá možnosť napojenia solárnych zariadení

e) vyššie teploty teplej vody pri prevádzke čisto iba tepelného

čerpadla

Nevýhody oproti ohrevu teplej úžitkovej vody tepelným

čerpadlom pre vykurovanie:

a) podstatne dlhšie časy opätovného ohrevu zásobníka teplej

úžitkovej vody tepelným čerpadlom

b) pri vysokej spotrebe vody je nutná kombinácia s 2. tepelným

zdrojom

6.7.5 Zhrnutie

Ohrev teplej úžitkovej vody tepelným čerpadlom je na základe

dobrého pracovného čísla účelný a hospodárny.

Ak je nutné alebo požadované vetranie obytného priestoru, malo

by pri normálnych užívateľských zvyklostiach prípravu teplej

úžitkovej vody zabezpečovať bytové ventilačné zariadenie.

Zabudované tepelné čerpadlo vzduch/voda odoberá energiu

z odpadového vzduchu a celoročne ju využíva na prípravu teplej

úžitkovej vody.

V závislosti od taríf miestneho dodávateľa energie, spotreby

teplej vody, potrebnej tepelnej hladiny a polohy miest odberu môžu

byť zmysluplné aj zariadenia na elektrický ohrev teplej vody.

130


Regulátor tepelného čerpadla 7

7. Regulátor tepelného čerpadla

Regulátor tepelného čerpadla je nevyhnutný z hľadiska prevádzky

tepelných čerpadiel vzduch/voda, soľanka/voda, voda/voda.

Reguluje, bivalentné, monovalentné a monoenergetické vykurovacie

zariadenia a monitoruje bezpečnostné prvky chladiaceho okruhu.

Je zabudovaný v kryte tepelného čerpadla alebo sa dodáva ako

regulátor pre nástennú montáž a preberá regulovanie zariadení

tepelného zdroja ako aj tepelného spotrebiča.

Funkcie a možnosti nastavovania

komfortná obsluha so 6 tlačidlami

veľký podsvietený LC-Displej s indikáciou prevádzkových

stavov a servisu

splnenie požiadaviek dodávateľa energie (rozvodný podnik)

dynamické menu, prispôsobené konfigurácii zariadenia

s tepelným čerpadlom

rozhranie pre diaľkovo ovládanú stanicu s identickým menu

regulácia vykurovacej prevádzky v závislosti od teploty spiatočky

prostredníctvom vonkajšej teploty, pevne nastaviteľnej

hodnoty alebo izbovej teploty

regulovanie až 3 vykurovacích okruhov

prioritné spínanie pre

- chladenie

- ohrev teplej vody

- vykurovanie

- bazén

7.1 ObsluhaOvládanie regulátora tepelného čerpadla je pomocou šiestich

tlačidiel: ESC, MODUS, MENUE, ⇓, ⇑, . V závislosti od

aktuálneho zobrazenia (štandardná alebo menu) sú týmto

tlačidlám priradené rozličné funkcie.

Prevádzkový stav tepelného čerpadla a vykurovacieho

zariadenia sa zobrazuje na LCD-displeji 4 x 20 znakmi

v zrozumiteľnom texte.regulovanie 2 zariadenia na výrobu tepla (olejový alebo

plynový kotol resp. ponorné vyhrievacie teleso)

regulovanie zmiešavača pre druhé zariadenie na výrobu tepla

(olejový, plynový kotol, kotol na tuhé palivo alebo regeneratívny

zdroj tepla)

špeciálny program pre 2 zariadenie na výrobu tepla pre

zabezpečenie minimálne doby prevádzky (olejový kotol) resp.

minimálnej doby dobíjania (centrálny zásobník)

regulácia vykurovacej vložky pre cielený dodatočný

ohrev teplej vody s nastaviteľnými časovými programami

a termickou dezinfekciou

regulácia podľa potreby pre 5 obehových čerpadiel

riadenie odmrazovania pre minimalizáciu spotreby energie na

odmrazovanie prostredníctvom pohyblivého, automaticky

adaptívneho časového cyklu odmrazovania

riadenie kompresie pre rovnomerné zaťažovanie kompresora

u tepelných čerpadiel s dvoma kompresormi

počítadlo prevádzkových hodín pre kompresor, obehové

čerpadlá, 2. zariadenie na výrobu tepla a vykurovacia vložka

blokovanie tlačidiel, detská poistka

pamäť alarmov s dátumovým a časovým údajom

rozhranie pre komunikáciu prostredníctvom PC s možnosťou

vizualizácie parametrov tepelného čerpadla

automatizovaný program na cielené vysúšanie podlahy

s ukladaním údajov o začatí a ukončení procesu

Zvoliť možno 6 rôznych druhov prevádzky: chladenie, leto,

automatika, party, dovolenka, 2. zdroj tepla.

Menu pozostáva z 3 hlavných úrovní: nastavenia, prevádzkové

údaje, história.

Obr. 7.1: Štandardné zobrazenie na LC-Displeji hlavná indikácia s obslužnými tlačidlami

Kontrast zobrazenia na displeji je nastaviteľný. Pre tento účel sa

súčasne stlačia tlačidlá (MENUE) a ( ) a podržia tak dlho, kým

sa neukončí nastavenie.

Súčasným stlačením tlačidla (⇑) sa kontrast zvýši. Pri stlačení

tlačidla (⇓) sa kontrast zníži.

Blokovanie tlačidiel, detská poistka!

Aby nedochádzalo k neúmyselnému prestavovaniu regulátora

tepelného čerpadla, stlačte na cca 5 sekúnd tlačidlo (ESC), až kým

sa nezobrazí aktivácia blokovania tlačidiel. Zrušenie blokovania

tlačidiel sa vykoná obdobným spôsobom.

131


7.1.2

Tlačidlo Štandardné zobrazenie (obrázok 7.1 na strane 131) Zmena nastavenia

Aktivácia resp. deaktivácia blokovania tlačidiel

Opustenie menu a návrat do hlavného zobrazenia

Potvrdenie poruchy

Návrat z nižšieho menu

Opustenie nastavovania hodnoty, bez prevzatia zmeny
Výber druhu prevádzky

Vstup do menu

Posun charakteristiky vykurovania nadol (chladnejšie)Žiadna akcia

Žiadna akcia

Pohybovanie medzi bodmi menu z jednej úrovne

naspäť

Zmena nastavovanej hodnoty naspäť


Posun charakteristiky vykurovania nadol (chladnejšie)Pohybovanie medzi bodmi menu z jednej úrovne

dopredu

Zmena nastavovanej hodnoty dopredu

Žiadna akcia
Výber nastavovanej hodnoty v príslušnom bode menu

Opustenie nastavovanej hodnoty s prevzatím zmeny

Prechod do nižšieho menu

Tab. 7.1: Funkcionalita obslužných tlačidiel

7.1.1 Upevnenie nástenného regulátora tepelného čerpadla

Regulátor sa na stenu upevňuje 3 dodanými skrutkami a hmoždinkami

(6 mm). Aby nedošlo k zašpineniu alebo poškodeniu

regulátora, treba postupovať nasledovne:

Hmoždinku pre horné upevňovacie oko umiestniť do obslužnej

výšky.

Skrutku zaskrutkovať do takej miery, aby sa ešte na ňu dal

zavesiť regulátor.

Zavesiť regulátor na horné upevňovacie oko.

Vyznačiť polohu postranných upevňovacích ôk.

Zvesiť regulátor.

Umiestniť hmoždinky pre postranné upevňovacie oká.

Regulátor opäť zavesiť a priskrutkovať.

Obr. 7.2: Rozmery nástenného regulátora tepelného čerpadla

7.1.2 Snímač teploty (regulátor vykurovania N1)

Podľa typu tepelného čerpadla sú nasledovné teplotné snímače

už vstavané príp. musia byť dodatočne namontované:

vonkajšia teplota (R1) (pozrite kapitolu 7.1.2.2 na strane 133)

teplotný snímač 1., 2. a 3. vykurovacieho okruhu (R2, R5 a R13)

(pozrite kapitolu 7.1.2.3 na strane 133)

teplota na výstupe (R9) ako ochrana proti mrazu pri tepelných

čerpadlách vzduch/voda

výstupná teplota tepelného zdroja pri tepelných čerpadlách

soľanka/voda a voda/voda

teplota teplej vody (R3)

teplota regeneratívneho zásobníka tepla (R13)

Teplota v °C

132


Regulátor tepelného čerpadla 7.2

7.1.2.1 Regulátor vykurovania s integrovaným displejom (WPM 2006 plus)

Všetky snímače, ktoré sa majú pripojiť k regulátoru vykurovania

s integrovaným displejom musia zodpovedať charakteristike

zobrazenej na obrázku 7.4 na strane 134.

Hodnota odporu [k-Ohm]

Obr. 7.3: Regulátor vykurovania s integrovaným displejom

7.1.2.2 Montáž snímača vonkajšej teploty

Vonkajšia teplota [°C]

Obr. 7.4: Charakteristika snímača Norm-NTC-2 podľa DIN 44574 pre pripojenie

k regulátoru vykurovania s integrovaným displejom

Teplotný snímač musí byť namontovaný tak, aby zaregistroval všetky

poveternostné vplyvy, teda aby nameraná hodnota zodpovedala

skutočnosti.

Montáž:

umiestniť na vonkajšiu stenu obytného priestoru, ktorý má byť

vykurovaný, pokiaľ možno na severnú príp. severozápadnú

stranu

nemontovať na miesto chránené voči poveternostným vplyvom

(napr. do výklenku v múre alebo pod balkón)neumiestňovať do blízkosti okien, dverí, vetracích otvorov,

pouličného osvetlenia alebo tepelných čerpadiel

v žiadnom ročnom období nevystavovať priamemu slnečnému

žiareniu

Obr. 7.5: Rozmery snímača na vonkajšiu stenu v izolačnom puzdre

7.1.2.3 Montáž snímača teploty spiatočky

Montáž snímača spiatočky je potrebná, len ak je súčasťou obsahu

dodávky tepelného čerpadla, ale nie je ešte zabudovaný.

Snímač spiatočky môže byť vložený do rúry alebo do ponornej

objímky kompaktného rozvádzača.

vykurovacie potrubie musí byť bez náteru a očistené od hrdze

a okoviniek

vyčistenú plochu potrieť teplovodivou pastou (naniesť tenkú

vrstvu)

snímač pripevniť hadicovou sponkou (pevne utiahnuť, voľné

snímače vedú k poruchám funkčnosti) a tepelne zaizolovať.

Obr. 7.7: Rozmery snímača spiatočky Norm-NTC-2 v kovovom puzdre

hadicová sponka

tepelná izolácia

príložný snímač

Obr. 7.6: Rozmery snímača spiatočky Norm-NTC-2 v kovovom puzdre

7.2 Štruktúra konfiguračného menu regulátora

Regulátor tepelného čerpadla má k dispozícii veľký počet

nastaviteľných a regulačných parametrov (pozrite tabuľku 7.2 na

strane 134).

ňou nastavuje, ktoré konfiguračné položky budú používané

a zobrazované a ktoré budú naopak zamknuté a skryté, vzhľadom

na zapojené komponenty zariadenia (dynamické menu).

Predkonfigurácia

Predkonfiguráciou sa regulátoru sprostredkuje, aké komponenty

sú pripojené na vykurovacie zariadenie s tepelným čerpadlom.

Predkonfigurácia sa musí uskutočniť pred konfiguráciou, keďže sa

Konfigurácia

Na administrátorskej úrovni menu (prístupná pre pracovníka

oprávnenej firmy) sú nastaviteľné okrem rozšírených nastavovacích

menu aj menu "Výstupy", "Vstupy", "Špeciálne funkcie" a "Modem".

133


7.2

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

Prídavný výmenník tepla

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

3. vykurovací okruh

Chladiaca funkcia aktívna

Chladiaca funkcia pasívna

Chladiaca funkcia pasívna - konštrukcia systému

Príprava TÚV

Príprava TÚV - požiadavka čím

Príprava TÚV ponorným ohrievacím telesom

Príprava vody pre bazén

Použiť meranie nízkeho tlaku soľanky

Nízky tlak soľanky

Nastavenia

Denný čas

Mód

Prevádzkový režim

Party prevádzka - počet hodín

Dovolenková prevádzka - počet dní

Tepelné čerpadlo

Počet kompresorov

Medzná teplota nasadenia

Vysoký tlak - presostat

Nízky tlak - presostat

2. tepelný zdroj

Medzná hodnota

Prevádzkový režim

Doba chodu zmiešavača

Hysterézia zmiešavača

Prerušenie odberu prúdu

Medzná teplota prerušenia odberu prúdu 3

Zvláštny program

Nadmerná teplota bivalentne-regeneratívne

Bazén bivalentne-regeneratívne

1. vykurovací okruh

Regulovanie cez

Vykurovacia krivka koncový bod (- 20 °C)

Regulácia na pevnú hodnotu - požad. teplota spiatočky

Regulácia miestnosti - požadovaná teplota v miestnosti

Minimálna teplota spiatočky

Maximálna teplota spiatočky

Hysterézia požadovaná teplota spiatočky

Časový program zníženie

Zníženie

Zníženie na hodnotu

Zníženie PO ... NE

Časový program zvýšenie

Zvýšenie čas1 ... čas2

Zvýšenie na hodnotu

Zvýšenie PO ... NE

2./3. vykurovací okruh

Regulovanie cez

Snímač teploty

Vykurovacia krivka koncový bod (- 20 °C)

Chladnejšie/teplejšie

Regulácia na pevnú hodnotu - požadovaná teplota

Maximálna teplota spiatočky

Hysterézia zmiešavača

Doba chodu zmiešavača

Časový program zníženie

Zníženie

Zníženie na hodnotu

Zníženie PO ... NE

Časový program zvýšenie

Zvýšenie čas1 ... čas2

Zvýšenie na hodnotu

Zvýšenie PO ... NE

Chladenie

Dynamické chladenie

Dynamické chladenie - požad. tepl. spiatoč.

Stále chladenie

Stále chladenie - počet miestností

Stále chladenie - požad. teplota. spiatočky

Stále chladenie - odstup od rosného bodu

2. chladiace zariadenie

Teplotná hranica chladenia

Teplá voda

Nastavenia

Teplá voda - prepínanie 2. kompresora

Teplá voda - hysterézia

Teplá voda - paralel. kúrenie - teplá voda

Teplá voda - max. paralel. teplota

Teplá voda - paralel. chladenie - teplá voda

Teplá voda - teplota teplej. vody pri prevádzke TČ

Uzavretie teplej vody

Uzavretie teplej vody

Uzavretie teplej vody

Termická dezinfekcia

Termická dezinfekcia - štart

Termická dezinfekcia - teplota

Termická dezinfekcia

Teplá voda RESET TČ maximum

Bazén

Bazén

Uzavretie bazéna čas1 ... čas2

Uzavretie bazéna PON ... NE

Riadenie čerpadla

Prídavné čerpadlo pre kúrenie

Prídavné čerpadlo pre chladenie

Prídavné čerpadlo pre teplú vodu

Prídavné čerpadlo pre bazén

Dátum rok deň mesiac deň týždňa

Reč

Prevádzkové údaje

Vonkajšia teplota

Požadovaná teplota spiatočky 1. vykur. okruhu

Teplota spiatočky 1. vykurovacieho okruhu

Výstupná teplota tepelného čerpadla

Požadovaná teplota 2. vykurovacieho okruhu

Minimálna teplota 2. vykurovacieho okruhu

Teplota 2. vykurovacieho okruhu

Požadovaná teplota 3. vykurovacieho okruhu

Teplota 3. vykurovacieho okruhu

Požiadavka vykurovania

Stupeň bivalencie

Snímač ukončenia rozmrazovania

Teplota regeneratívneho zásobníka

Teplota spiatočky - chladenie pasívne

Teplota na výstupe - chladenie pasívne

Ochrana vychladnutého kúrenia proti zamrznutiu

Teplota v miestnosti 1 požadovaná

Teplota v miestnosti 1

Vlhkosť miestnosť 1

Teplota v miestnosti 2

Vlhkosť miestnosť 2

Požiadavka chladenia

Požadovaná teplota teplej vody

Teplota teplej vody

Požiadavka teplej vody

Požiadavka vody pre bazén

Snímač protimrazovej ochrany

Kódovanie

Softvér Kúrenie

Softvér Chladenie

Sieť kúrenie/chladenie

História

Doba chodu kompresora 1

Doba chodu kompresora 2

Doba chodu 2. zdroja tepla

Doba chodu primárneho čerpadla

Doba chodu ventilátora

Doba chodu čerpadla vykurovania

Doba chodu chladenia

Doba chodu čerpadla teplej vody

Doba chodu čerpadla pre bazén

Doba chodu ponorného ohrievacieho telesa

Pamäť alarm 1

Pamäť alarm 2

Funkčné kúrenie - začiatok/koniec

Vykúrenie podkladu - začiatok/koniec

Výstupy

Kompresor 1

Kompresor 2

Štvorcestný ventil

Výstupy

Ventilátor/primárne čerpadlo

2. tepelný zdroj

Zmiešavač otvorený - 2. tepelný zdroj

Zmiešavač zatvorený - 2. tepelný zdroj

Zmiešavač otvorený - 3. vykurovací okruh

Zmiešavač zavretý - 3. vykurovací okruh

Čerpadlo kúrenia

Čerpadlo kúrenia - 1. vykurovací okruh

Čerpadlo kúrenia - 1. vykurovací okruh

Zmiešavač otvorený - 2. vykurovací okruh

Zmiešavač zavretý - 2. vykurovací okruh

Prídavné čerpadlo

Čerpadlo chladenia

Prepínanie termostatov

Prepínací ventil chladenia

Čerpadlo teplej vody

Ponorné ohrievacie teleso

Čerpadlo pre bazén

Vstupy

Nízky tlak - presostat

Vysoký tlak -presostat

Rozmrazujúci presostat

Monitorovanie prietoku

Termostat horúceho plynu

Termostat protimrazovej ochrany

Ochrana motora kompresora

Ochrana motora primárneho čerpadla

Prerušenie odberu prúdu

Prerušenie odberu prúdu externé

Nízky tlak - presostat soľanky

Monitorovanie rosného bodu

Termostat teplej vody

Termostat pre bazén

Špeciálne funkcie

Prepínanie kompresorov

Rýchly štart

Vypínanie UEG

Uvedenie do prevádzky

Kontrola systému

Kontrola systému na primárnej strane

Kontrola systému na sekundárnej strane

Kontrola systému tepelného čerpadla

Kontrola systému zmiešavača

Rozkurovací program

Rozkurovací program - maxim. teplota

Teplá voda/bazén - aktívne

Funkčné kúrenie

Štandardný program vykúrenia podkladu

Individuálny program čas trvania rozkúrenie

Individuálny program čas trvania udržanie

Individuálny program čas trvania ochladenia

Individuálny program odliš. tepl. rozkúrenie

Individuálny program odliš. tepl. ochladenia

Individuálny program vykúrenia podkladu

Meranie teplotného rozdielu

Meranie - monitorovanie rozmrazovania

Servis

Zákaznícka služba - rozmrazovanie

Zákaznícka služba - rozmrazovanie horúcim plynom

Špeciálna funkcia AE

Špeciálna funkcia DA

Špeciálna funkcia DE

Špeciálna funkcia AEK

Špeciálna funkcia DK

Špeciálna funkcia WW

Snímač vonkajšej teploty

Test displeja

Výkonové stupne K

Modem

Hodnoty baudov

Adresa

Protokol

Heslo

Telefón

Postup voľby

Počet znakov zvončeka

Ručná voľba

Tab. 7.2: Štruktúra konfiguračného menu regulátora tepelného čerpadla - verzia softvéru H_H_5x

134


Regulátor tepelného čerpadla 7.3

7.3 Schéma zapojenia nástenného regulátora tepelného čerpadla

Legenda

A1 mostík EVS (J5/ID3-EVS po X2) musí byť vložený, ak nie je

použitý záverný stýkač rozvodného podniku (kontakt otvorený

= prerušenie odberu prúdu).

A2

mostík SPR (J5/ID4-SPR po X2) musí byť odstránený, ak je

použitý vstup (vstup otvorený = tepelné čerpadlo vypnuté)

A3 mostík (porucha M11). Namiesto A3 môže byť použitý

bezpotenciálový (izolovaný) otvárač. Napr. spínač ochrany

motora.

A4 mostík (porucha M1). Namiesto A4 môže byť použitý

bezpotenciálový (izolovaný) otvárač. Napr. spínač ochrany

motora.

B2* nízkotlakový presostat soľanky

B3* termostat teplej vody

B4* termostat vody pre bazén

E9 elektrická vykurovacia vložka pre ohrev teplej vody

E10* 2. tepelný zdroj (vykurovací kotol alebo elektrická vykurovacia

vložka)

F1 istenie riadenia N1 5x20 / 2,0ATr

F2 istenie zaťaženia pre svorky J12 a J13 5x20 / 4,0 ATr

F3 istenie zaťaženia pre svorky J15 až J18 5x20 / 4,0 ATr

H5* osvetlenie diaľkového indikátora poruchy

J1 prípojka napájania regulačnej jednotky (24 VAC / 50 Hz)

J2 prípojka snímača teplej úžitkovej vody, spiatočky a vonkajšej

teploty

J3 vstup pre kódovanie tepelného čerpadla a snímača

protimrazovej ochrany cez zástrčkový riadiaci kábel X8

J4 výstup 0-10 VDC k riadeniu meniča frekvencie, diaľkového

indikátora poruchy, obehového čerpadla bazénu

J5 prípojka pre termostat teplej úžitkovej vody, vody pre bazén

a funkciu prerušovania odberu prúdu

J6 prípojka pre snímač 2.vykurovacieho okruhu a snímač

ukončenia rozmrazovania

J7 prípojka pre hlásenie poplachu "min. tlak soľanky"

J8 vstupy, výstupy 230 VAC pre riadenie tepelného čerpadla cez

zástrčkový riadiaci kábel X11

J9 zásuvka sa zatiaľ nepoužíva

J10 zásuvka pre pripojenie diaľkovej ovládacej stanice (6 pólová)

J11 prípoj sa zatiaľ nepoužíva

J12 výstupy 230 VAC pre riadenie komponentov systému

až (čerpadiel, zmiešavača, vykurovacej vložky, magnetických

J18 ventilov, vykurovacieho kotla)

K9 väzobné relé 230 V/24 V

K11* elektrónové relé pre diaľkový indikátor poruchy

K12* elektrónové relé pre obehové čerpadlo bazénu

K20* stýkač 2. tepelného zdroja

K21* stýkač elektrickej vykurovacej vložky pre ohrev teplej

vody

K22* stýkač prerušenia odberu prúdu

K23* pomocné relé pre SPR

M11* primárne čerpadlo

M13* obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu

M15* obehové čerpadlo 2. vykurovacieho okruhu

M16* prídavné obehové čerpadlo

M18* obehové čerpadlo teplej úžitkovej vody

M19* obehové čerpadlo vody pre bazén

M21* zmiešavač hlavného okruhu alebo 3. vykurovacieho okruhu

M22* zmiešavač 2. vykurovacieho okruhu

N1 regulačná jednotka

N10 diaľková ovládacia stanica

N11 montážna zostava relé

R1 nástenný snímač vonkajšej teploty

R2 snímač spiatočky

R3 snímač teplej vody

R5 snímač 2. vykurovacieho okruhu

R9 snímač protimrazovej ochrany

R12 snímač ukončenia rozmrazovania

R13 snímač 3. vykurovacieho okruhu

T1 bezpečnostný transformátor 230/24 VAC/28 VA

X1 svorkovnice pre pripojenie na sieť -N(sieť) a -PE(zem)

rozdeľovač

X2 svorka rozdeľovača 24 VAC

X3 svorka rozdeľovača "zem"

X8 zástrčkový riadiaci kábel (malé napätie)

X11 zástrčkový riadiaci kábel 230 VAC

Skratky:

MA zmiešavač "otvorený"

MZ zmiešavač "zatvorený"

* súčasti treba dodať počas stavebných prác

135


7.3

Obr. 7.8: Schéma zapojenia nástenného regulátora tepelného čerpadla WPM 2004 plus (N1 regulátor kúrenia)

136


Regulátor tepelného čerpadla 7.5

7.4 Pripojenie externých častí zariadenia

Vstupy

Výstupy

Prípoj Vysvetlivka Prípoj Vysvetlivka

Snímač vonkajšej teploty

Primárne čerpadlo/ventilátor

Snímač teploty spiatočky

2. zdroj tepla

Snímač teploty teplej vody

Obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu

Snímač teploty na výstupe (ochrana proti mrazu)

Obehové čerpadlo teplej vody

Snímač 2. vykurovacieho okruhu

Zmiešavač otvorený

Snímač 3. vykurovacieho okruhu

Zmiešavač zatvorený

Termostat teplej vody

Prídavné obehové čerpadlo

Termostat vody pre bazén

Vykurovacia vložka pre ohrev teplej vody

Prerušenie odberu prúdu

Obehové čerpadlo 2. vykurovacieho okruhu

Prerušenie odberu prúdu externé

Zmiešavač 2. vykurovacieho okruhu otvorený

Porucha primárneho čerpadla/ventilátora

Zmiešavač 2. vykurovacieho okruhu zatvorený

Porucha kompresora

Diaľková indikácia poruchy

Nízky tlak soľanka

Obehové čerpadlo pre bazén

7.5 Technické údaje regulátora tepelného čerpadla

Pripojenie diaľkového indikátora poruchy a čerpadla pre bazén sa

pri WPM 2006 plus vykoná montážnou zostavou relé RBG WPM,

ktorá je dodávaná ako špeciálne príslušenstvo.

Sieťové napätie

Rozsah napätí

Príkon

Istenie podľa EN 60529; trieda istenia podľa EN 60730

Spínacia schopnosť výstupov

Prevádzková teplota

Teplota uskladňovania

Hmotnosť

Rozsah nastavovania party

Rozsah nastavovania dovolenka

Rozsah teplôt

Rozsahy nastavovania regulátora kúrenia

Rozsah nastavovania

Prevádzka útlmu/zvyšovanie teploty

Rozsah nastavovania

Základná/spodná teplota teplej vody

Rozsah nastavovania

Prídavný ohrev teplej vody

Rozsah nastavovania zmiešavača

Štandardný čas

Štandardný čas

Teplota vonkajšej steny

Teplota spiatočky

Snímač protimraz. ochrany (výstupný snímač)

Medzná teplota spustenia kotla

Max. teplota spiatočky

Teplejšie/chladnejšie

Hysterézia/neutrálna zóna

Teplejšie/chladnejšie

Požadovaná teplota

Požadovaná teplota

Doba chodu zmiešavača

Splnenie podmienok elektrorozvodných závodov

oneskorenie zapínania pri opätovnom naskočení sieťového

napätia alebo zvýšením doby núteného prerušenia odberu

(10 až 200 s)

kompresory tepelného čerpadla sú zapínané maximálne trikrát

za hodinu

vypínanie tepelného čerpadla na základe signálov elektrorozvodných

závodov s možnosťou pripojenia 2.zdroja tepla

Všeobecne

samoadaptačná doba rozmrazovacieho cyklu

monitorovanie a istenie obehu chladiva podľa DIN 8901

a DIN EN 378

zisťovanie práve optimálneho prevádzkového režimu s najväčším

možným podielom tepelného čerpadla

funkcia protimrazovej ochrany

nízkotlakový presostat soľanky na zabudovanie do soľankového

obehu (špeciálne príslušenstvo)

137


8

8. Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému

8.1 Požiadavky na hydrauliku

Pri hydraulickom zapájaní tepelného čerpadla treba dbať na to, že

tepelné čerpadlo musí vyrábať vždy iba skutočne potrebnú

teplotnú úroveň a to z dôvodu zvýšenia efektívnosti. Cieľom je

dodávanie teplotnej úrovne vyprodukovanej tepelným čerpadlom

do vykurovacieho systému bez zmiešavania.

Zmiešavaný vykurovací okruh je potrebný až vtedy, keď majú byť

zabezpečované dve rozdielne teplotné úrovne napr. pre podlahové

a radiátorové vykurovanie.

8.2 Zabezpečenie ochrany proti mrazu

U tepelných čerpadiel, ktoré sú umiestnené vonku alebo nasávajú

vzduch z vonkajších priestorov treba vykonať opatrenia, ktoré

zabránia zamŕzaniu vykurovacej vody počas odstávok alebo

porúch.

Ak dôjde k poklesu teploty nameranej na snímači ochrany

tepelného čerpadla proti mrazu (snímač výstupu) pod minimálnu

úroveň, dôjde automaticky k aktivácii vykurovacích a prídavných

obehových čerpadiel s cieľom zabezpečiť ochranu proti mrazu.

U monoenergetických alebo bivalentných zariadení dôjde v prípade

poruchy tepelného čerpadla k aktivácii druhého tepelného

zdroja.

Aby sa zabránilo zmiešavaniu rozdielnych teplotných úrovní,

dochádza pri požiadavke na teplú vodu k prerušeniu vykurovacej

prevádzky a tepelné čerpadlo bude prevádzkované s vyššou

teplotou výstupu, ktorá je potrebná pre ohrev teplej vody.

Musia byť splnenénasledovné základné predpoklady:

zabezpečenie ochrany proti mrazu, kap. 8.2 na str. 138

zaistenie objemového prietoku vykurovacej vody, kap. 8.3 na

str. 138

zabezpečenie minimálnej prevádzkovej doby, kap. 8.4 na

str. 140

U tepelných čerpadiel, ktoré nie sú chránené proti mrazu, by malo

byť vyhotovené manuálne vypúšťanie. Pri odstavení tepelného

čerpadla z prevádzky alebo v prípade výpadku elektrickej energie

treba zariadenie vypustiť na troch miestach a prípadne prefúknuť.

U zariadení s prestávkami v dodávke elektrickej energie (požiadavka

rozvodného podniku) musí byť napájací kábel regulátora tepelného

čerpadla pripojený k trvalému zdroju napätia (L/N/PE-230V, 50

Hz). Z tohto dôvodu ho treba pripojiť pred ističom pre odstávky

elektrickej energie (rozvodným podnikom) resp. môže sa napojiť

na zdroj elektrického prúdu pre domácnosť.

U zariadení s tepelnými čerpadlami, na ktorých nie je možné

rozpoznať výpadok elektrického prúdu (napr. rekreačné objekty),

je potrebné prevádzkovať vykurovacie okruhy s vhodnou ochranou

proti mrazu.

V trvale obývaných budovách sa neodporúča použitie prostriedku

na ochranu proti mrazu vo vykurovacej vode, pretože táto funkcia

je zabezpečovaná regulátorom tepelného čerpadla. Okrem toho

prostriedok na ochranu proti mrazu zhoršuje efektivitu tepelného

čerpadla.

Obr. 8.1: Schéma zapojenia preš inštaláciu tepelných čerpadiel bez ochrany proti

mrazu

Hydraulické zapojenie musí byť vykonané tak, že prúdenie cez

tepelné čerpadlo a tým aj cez integrovaný snímač bude

zabezpečené aj pri špeciálnom napojení alebo pri bivalentnej

prevádzke.

8.3 Zaistenie objemového prietoku vykurovacej vody

Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky tepelného čerpadla, musí

byť pre všetky prevádzkové režimy zabezpečený prietok vykurovacej

vody uvedený v informáciách o prístrojoch. Obehové čerpadlo treba

dimenzovať tak, aby pri maximálne tlakovej strate zariadenia

(skoro všetky vykurovacie okruhy uzavreté) bol zabezpečený

prietok vody tepelným čerpadlom

8.3.1 Stanovenie teplotného rozdielu výpočtom

Určenie potrebného teplotného rozdielu možno vykonať dvoma

spôsobmi:

stanovenie výpočtom

kapitola 8.3.1 na strane 138

odčítanie tabuľkovej hodnoty v závislosti od teploty zdroja tepla

kapitola 8.3.2 na strane 139Zistiť momentálny vykurovací výkon tepelného čerpadla z kriviek

vykurovacieho výkonu pri priemernej teplote tepelného zdroja.

Výpočet potrebného rozdielu prostredníctvom minimálneho

prietoku vykurovacej vody uvedeného v informáciách

o prístrojoch.

Tabuľkové hodnoty pre potrebné teplotné rozpätie v závislosti od

teploty zdroja tepla sú uvedené v kapitolách 8.3.2 na strane 139.

138


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.3.4

Príklad tepelné čerpadlo vzduch/voda:

.

Tepelný výkon Q WP = 10,9 kW pri A10/W35

Merná tepelná kapacita vody: 1,63 Wh/kg K

Potrebný minimálny prietok vykurovacej vody:

napr. V = 1000 l/h = 1000 kg/h

Potrebný rozdiel:

8.3.2 Teplotný rozdiel v závislosti od teploty zdroja tepla

Vykurovací výkon tepelného čerpadla je závislý od teploty zdroja

tepla. Obzvlášť ak je zdrojom tepla vonkajší vzduch, tak platí, že

vykurovací výkon produkovaný tepelným čerpadlom je silne

závislý od aktuálnej teploty zdroja tepla.

Maximálny teplotný rozdiel v závislosti od teploty zdroja tepla nájdete

v nasledujúcich tabuľkách.

Tepelné čerpadlo soľanka/voda

Teplota tepelného

zdroja

od do

Max. teplotný rozdiel medzi

výstupom a spiatočkou

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplota tepelného

zdroja

od do

Max. teplotný rozdiel medzi

výstupom a spiatočkou

Tab. 8.2: Tepelný zdroj: zem, prevádzka s jedným kompresorom

Tepelné čerpadlo voda/voda

Teplota tepelného

zdroja

od do

Max. teplotný rozdiel medzi

výstupom a spiatočkou

Tab. 8.3: Tepelný zdroj: spodná voda, prevádzka s jedným kompresorom

Tab. 8.1: Tepelný zdroj vonkajší vzduch (teplota odčítateľná na regulátore tepelného

čerpadla!), prevádzka s jedným kompresorom

8.3.3 Prepúšťací ventil

Pri zariadeniach s vykurovacím okruhom a s rovnomernými

objemovými prietokmi v okruhu spotrebičov môže byť obehovým

čerpadlom prečerpávaný hlavný vykurovací okruh (M13), tepelné

čerpalo aj vykurovací systém (pozrite obr. 8.20 na strane 152).

Pri použití regulátorov izbovej teploty vedú ventily na vykurovacom

telese príp. termostatické ventily ku kolísavým objemovým

prietokom v okruhu spotrebičov. Prepúšťací ventil vstavaný do

obtekania vykurovania za čerpadlom vykurovania zabezpečí

vyrovnanie týchto výkyvov.

Pri stúpajúcej tlakovej strate v okruhu spotrebičov napr. uzatvorením

ventilov je časť objemového prietoku vedená cez vedľajšie vedenie

(bypass) vykurovania a zaisťuje minimálny prietok vykurovacej vody

tepelným čerpadlom.

V kombinácii s prepúšťacím ventilom nemôžu byť použité

elektronicky riadené obehové čerpadlá, ktoré pri stúpajúcej

tlakovej strate redukujú objemový prietok.

Nastavenie prepúšťacieho ventilu

Zatvorte všetky vykurovacie okruhy, ktoré môžu byť podľa

potreby počas bežnej prevádzky zatvorené, tak aby z hľadiska

prietoku vody nastal najnepriaznivejší prevádzkový stav. Sú to

spravidla vykurovacie okruhy miestností na južnej a západnej

strane. Minimálne jeden vykurovací okruh musí zostať otvorený

(napr. kúpeľňa).

Otvorte prepúšťací ventil do takej miery, že sa pri aktuálnej

teplote tepelného zdroja dosiahne maximálny teplotný rozdiel

medzi výstupom a spiatočkou uvedený v kapitole 8.3.2 na strane

139. Teplotný rozdiel by sa mal merať čo najbližšie k tepelnému

čerpadlu.

Príliš uzatvorený prepúšťací ventil nezaistí minimálny prietok

vykurovacej vody tepelným čerpadlom.

Príliš otvorený prepúšťací ventil môže naopak viesť k nesprávnym

prietokom v jednotlivých vykurovacích okruhoch.

8.3.4 Beztlakový rozdeľovač

Prostredníctvom hydraulického oddelenia tepelného zdroja od

okruhov spotrebičov je zabezpečený minimálny prietok vykurovacej

vody tepelným čerpadlom pri všetkých prevádzkových podmienkach

(hydraulika pozrite obrázok 8.19 na strane 151).

Použitie beztlakového rozdeľovača sa odporúča pri:

vykurovacích zariadeniach s radiátormi

vykurovacích zariadeniach s viacerými vykurovacími okruhmi

neznámych tlakových stratách v okruhu spotrebičov

Obehové čerpadlo hlavného vykurovacieho okruhu (M13)

zabezpečuje minimálny prietok vykurovacej vody tepelným

čerpadlom vo všetkých prevádzkových režimoch bez potreby

manuálnych nastavení.

Rozdielne objemové prietoky v okruhu zdroja a okruhu spotrebičov

vyrovnáva beztlakový rozdeľovač. Prierez beztlakového rozdeľovača

by mal byť rovnaký ako prierez výstupu a spiatočky vykurovacieho

systému.

139


8.4.1

Ak je objemový prietok v okruhu spotrebičov väčší ako v okruhu

zdroja, nebude vo vykurovacích okruhoch dosiahnutá maximálna

výstupná teplota tepelného čerpadla.

8.3.5 Dvojitý beztlakový rozdeľovač

Použitie dvojitého beztlakového rozdeľovača je u tepelného

čerpadla zmysluplnou alternatívou pre paralelnú akumuláciu,

pretože preberá tie isté funkcie, bez kompromisov na efektivite.

Hydraulické oddelenie je vykonané prostredníctvom dvoch

beztlakových rozdeľovačov, ktoré sú vždy vybavené spätným

ventilom (pozrite obrázok 8.20 na strane 152).

Výhody dvojitého beztlakového rozdeľovača:

hydraulické oddelenie okruhu zdroja a spotrebiča

prevádzka obehového čerpadla (M16) v okruhu zdroja len pri

bežiacom kompresore počas vykurovacej prevádzky, čím sa

zamedzuje zbytočnej prevádzke

možnosť pre spoločné využitie sériového akumulačného

zásobníka prostredníctvom tepelného čerpadla a prídavného

zdroja tepla

8.4 Akumulačný zásobník

U vykurovacích zariadení s tepelnými čerpadlami sa odporúča použiť

sériový akumulačný zásobník, aby sa pri všetkých prevádzkových

stavoch zabezpečila minimálna doba chodu tepelného čerpadla 6

minút.

U tepelných čerpadiel vzduch/voda s rozmrazovaním

prostredníctvom obrátenia cirkulácie odoberajú potrebnú energiu

z vykurovacieho systému. Kvôli zabezpečeniu rozmrazovania sa

u tepelných čerpadiel vzduch/voda musí do výstupu nainštalovať

sériový akumulačný zásobník, do ktorého sa u monoenergetických

zariadení naskrutkuje ponorné vyhrievacie teleso.

Pri uvádzaní tepelných čerpadiel vzduch/voda do prevádzky sa

vykurovacia voda musí predhriať minimálne na úroveň 18 °C

(spodná hranica použitia), aby sa zabezpečilo rozmrazovanie.

Ak je do akumulačného zásobníka zabudovaná elektrická

vykurovacia vložka, musí byť ako zdroj tepla istený podľa DIN EN

12828 a vybavený neuzatvárateľnou expanznou nádobou

a konštrukčne overeným poistným ventilom.

U tepelných čerpadiel soľanka/voda a voda/voda môže byť

akumulačný zásobník inštalovaný do výstupu alebo pri čisto

monovalentnej prevádzke aj do spiatočky.
ochrana tepelného čerpadla pred príliš vysokými teplotami pri

napájaní sériového akumulačného zásobníka energiou

z cudzieho zdroja

zabezpečenie minimálnej prevádzkovej doby kompresora a rozmrazovania

počas všetkých prevádzkových situácií prostredníctvom

úplného prúdenia cez sériový akumulačný zásobník

prerušenie vykurovacej prevádzky pre ohrev teplej vody alebo

vody pre bazén, aby bolo tepelné čerpadlo prevádzkované vždy

s najnižšou možnou teplotnou úrovňou

Hydraulické zapojenie s dvojitým beztlakovým rozdeľovačom

ponúka maximálnu mieru flexibility, prevádzkovej bezpečnosti

a efektivity.

Sériové akumulačné zásobníky sú prevádzkované na teplotnej

úrovni potrebnej pre vykurovací systém a nepoužívajú sa na

preklenutie období odstávky (pozri kapitola 8.4.3 na strane 141).

U budov s ťažkou konštrukciou alebo všeobecne pri použití

plošných vykurovacích systémov kompenzuje zotrvačnosť

vykurovacieho systému prípadné existujúce obdobia odstávky.

Časové funkcie regulátora tepelného čerpadla ponúkajú možnosť

kompenzovať dobu odstávky a to naprogramovaným zvýšením pred

pevne nastaveným časov vypnutia.

Odporúčaný objem sériového akumulačného zásobníka je cca

10 % prietoku vykurovacej vody tepelného čerpadla za hodinu.

U tepelných čerpadiel s dvoma výkonovými stupňami je postačujúci

objem cca 8 %. Objem by nemal presahovať 30 % prietoku

vykurovacej vody za hodinu.

Predimenzovanie akumulačného zásobníka má za následok dlhšie

doby chodu kompresora. U tepelných čerpadiel s dvoma

výkonovými stupňami to môže zapríčiniť pripojenie druhého

kompresora, aj keď nie je potrebný.

Akumulačné zásobníky nie sú smaltované a nesmú byť preto

v žiadnom prípade používané pre ohrev úžitkovej vody.

Zásobník smie byť postavený len v nezamŕzajúcej miestnosti vnútri

tepelného plášťa budovy.

8.4.1 Vykurovacie systémy so samostatnou reguláciou v miestnosti

Samostatná regulácia v miestnosti umožňuje prispôsobenie

požadovanej teploty v miestnosti bez zmeny nastavenia regulátora

tepelného čerpadla. Ak dôjde k prekročeniu požadovanej teploty

nastavenej na regulátore v miestnosti, tak pomocou servomotorov

dôjde k uzavretiu a vykurovacia voda už nebude prúdiť cez

miestnosti s nadmernou teplotou.

Ak dôjde v dôsledku uzavretia jednotlivých okruhov k redukcii

objemového prietoku, tak bude časť vykurovacej vody prúdiť cez

prepúšťací ventil alebo cez beztlakový rozdeľovač. Vďaka tomu dôjde

k zvýšeniu teploty spiatočky a tepelné čerpadlo sa vypne.

U zariadení bez sériového akumulačného zásobníka prebehne

vypnutie skôr než je miestnosť za daných okolností vyhriata. Za

podmienok prerušovaného odberu prúdu, keď tepelné čerpadlo

smie byť zapínané len trikrát za hodinu, by potom priamy štart

tepelného čerpadla nemohol byť možný.

U zariadení s akumulačným zásobníkom sa zvyšovanie teploty

spiatočky oneskoruje nabíjaním zásobníka. Ak je zásobník sériovo

zapojený, nedochádza k zvýšeniu teplôt systému. Akumulačný

zásobník takto značne zlepšuje ročnú strednú hodnotu účinnosti

(ročné pracovné číslo), pretože tepelné čerpadlo má dlhšie doby

chodu.

140


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.4.3

Sériový akumulačný zásobník zväčšuje cirkulujúci objem

vykurovacej vody a garantuje prevádzkovú bezpečnosť aj vtedy,

keď existuje požiadavka na teplo len od jednotlivých miestností.

8.4.2 Vykurovacie systémy bez samostatnej regulácie v miestnosti

U zariadení bez samostatnej regulácie v miestnosti nie je potrebné

u tepelných čerpadiel soľanka/voda a voda/voda použitie

akumulačného zásobníka vtedy, keď sú jednotlivé vykurovacie

okruhy dostatočne dimenzované, tzn. minimálna doba chodu

kompresora cca 6 minút je zabezpečená aj počas prechodného

obdobia pri minimálnej potrebe tepla.

Ak sa nepoužije samostatná regulácia v miestnosti (obytných

priestoroch), tak sa nastaví vo vnútri tepelného plášťa budovy

približná udržateľná teplotná úroveň . Vykurovanie jednotlivých

miestností na vyššej teplotnej úrovni (napr. kúpeľňa) je možné

dosiahnuť čiastočne hydraulickým vyrovnaním.

8.4.3 Akumulačný zásobník na preklenutie doby nariadeného prerušenia odberu prúdu

Pri použití tepelných čerpadiel v budovách ľahkej konštrukcie (malé

vykurovacie kapacity) v kombinácii s vykurovaním vykurovacími

telesami je potrebné inštalovať prídavný akumulačný zásobník

s druhým zdrojom tepla, ako konštantne regulovaný zásobník.

V spojení s osobitným programom 2. zdroja tepla (regulátor

tepelného čerpadla) sa akumulačný zásobník v prípade potreby

rozkuruje. Regulácia zmiešavania sa aktivuje vtedy, ak behom

prerušenia odberu vznikla požiadavka na 2. zdroj tepla. Nastavenie

u elektrickej vykurovacej vložky by malo byť na cca 80 až 90 °C.

Obr. 8.2: Vykurovacia prevádzka s konštantne regulovaným akumulačným zásobníkom

Rozmery a hmotnosti

Menovitý obsah

Priemer

Výška

Šírka

Hĺbka

Spiatočka vykurovacej vody

Výstup vykurovacej vody

Prípustný prevádzkový tlak

Max. teplota zásobníka

Nohy (nastaviteľné)

Vykurovacie vložky vnút. závit 1 ½“

Max. vykurovací výkon na vykurovaciu vložku

Príruba DN 180

Hmotnosť

Tab. 8.4: Technické údaje akumulačných zásobníkov

Jednotka

palec

palec

kus

počet

počet

Obr. 8.3: Rozmery podstavného akumulačného zásobníka PSP 100Kpre kompaktné tepelné čerpadlo soľanka/voda (pozrite aj tabuľku 8.4 na strane 141)

141


8.4.5

Obr. 8.4: Rozmery podstavného akumulačného zásobníka PSP 140 pre vnútri nainštalované tepelné čerpadlá vzduch/voda (pozrite aj tabuľku 8.4 na strane 141)

Obr. 8.5: Rozmery 200 a 500 litrového akumulačného zásobníka (pozrite aj tabuľku 8.4 na strane 141)

8.4.4 Expanzná nádoba/poistný ventil v okruhu tepelného čerpadla

V obehu tepelného čerpadla dochádza pri rozkurovaní (rozpínanie

vody) k vzostupu tlaku, ktorý musí byť vyrovnaný prostredníctvom

expanznej nádoby. Jej veľkosť závisí od objemu vykurovacej vody

a maximálnych systémových teplôt.

Pri plnení alebo rozkurovaní môže vo vykurovacom zariadení

dôjsť k neprípustne vysokému tlaku, ktorý je odvedený poistným

ventilom podľa EN 12828.

8.4.5 Spätný ventil

Bivalentné zariadenia

Expanzná nádoba/poistný ventil zabudované v obehu kotla sú

neúčinné pri tesne uzatvárajúcom zmiešavači. Preto je potrebné

pre každý používaný tepelný zdroj nainštalovať samostatnú

expanznú nádobu/poistný ventil. Tieto sa dimenzujú na celkový

objem zariadenia (tepelné čerpadlo, zásobník, vykurovacie telesá,

potrubia, kotol).

Na zamedzenie primiešavania z iných vykurovacích okruhov

musia byť do jednotlivých vykurovacích okruhov zabudované

spätné ventily. Pokiaľ je v jednom obehu vody obsiahnuté viac než

jedno čerpadlo, každé musí byť inštalované za spätným ventilom.

Je potrebné dať pozor na to, aby sa spätné ventily tesne uzatvárali

a pri prietoku boli tiché.

Čiastočky nečistôt môžu brániť tesnému uzatváraniu. To potom

môže viesť napr. pri ohreve teplej úžitkovej vody a vody pre bazén

k ich nedostatočným teplotám primiešavaním studenej vykurovacej

vody.

142


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.6

8.5 Obmedzenie výstupnej teploty pri podlahovom vykurovaní

Materiál väčšiny potrubí podlahového vykurovania a potery

nesmú byť ohrievané nad 55 °C. Aby sa toto zaistilo, je potrebné

pri bivalentnej prevádzke zariadenia príp. pri externom napĺňaní

inštalovať obmedzovač výstupnej teploty.

8.5.1 Obmedzenie výstupnej teploty koncovým zapojením zmiešavača

Pri použití zmiešavača v okruhu podlahového vykurovania alebo

pri bivalentnej regeneratívnej prevádzke je zmiešavač pri príliš

vysokých teplotách zatvorený. Havarijný termostat zabraňuje

výskytu zvýšených systémových teplôt, ktoré by mohli vzniknúť

kvôli zotrvačnosti alebo výpadku zmiešavača.

Pri plnom výkone kotla a maximálnej teplote v kotle sa zmiešavač

otvorí tak, že sa neprekročí maximálna výstupná teplota. Ďalšiemu

rozbehu zmiešavača sa zabráni nastavením voľného spínača

konečnej polohy zmiešavača do tejto polohy.

Odporúčame vbudovanie zmiešavacieho motorčeka s vypínačom

konečnej polohy, aby bol pohon vypnutý elektricky.

8.5.2 Obmedzenie výstupnej teploty obtokom zmiešavača

Pri plnom výkone kotla, maximálnej teplote v kotle a plne otvorenom

zmiešavači sa obtok otvorí tak, aby sa neprekročila maximálna

výstupná teplota. Tým sa táto teplota obmedzí. Regulačný ventil je

potrebné zaistiť proti neúmyselnému prestaveniu.

Odporúča sa zmiešavač s interným obtokom.

Obmedzenie výstupnej teploty je určené hlavne pre podlahové

vykurovanie.

Obr. 8.6: Obtokové zapojenie na zaistenie maximálnej výstupnej teploty

8.6 Zmiešavač

Pri čistej prevádzke tepelného čerpadla je zmiešavač v polohe

"zatvorené" (pre kotol) a teplú výstupnú vodu vedie okolo kotla. Tým

sa minimalizujú pokojové straty. Zmiešavač musí byť dimenzovaný

v súlade s výkonom kotla a prietokovým množstvom.

Pohon zmiešavača musí mať dobu chodu medzi 1 a 6 minútami.

Regulátor tepelného čerpadla, ktorý riadi zmiešavač, je možné

nastaviť na túto dobu chodu. Odporúča sa doba chodu medzi 2,5

a 4 minútami.

8.6.1 Štvorcestný zmiešavač

Štvorcestný zmiešavač je všeobecne potrebný u olejových kotlov

regulovaných na pevnú teplotu. Tieto nesmú byť prevádzkované

pod teplotou 70 °C (resp. 60 °C). Zmiešava teplotu vody z kotla na

momentálne potrebnú výstupnú teplotu. Pôsobením injektora

udržiava protichodný okruh kotla voči vykurovaciemu systému tak,

že vykurovacia voda vracajúca sa do kotla je vždy dosť horúca, aby

sa zabránilo poklesu teploty v kotly pod rosný bod (zvyšovanie

teploty spiatočky).

8.6.2 Trojcestný zmiešavač

Trojcestný zmiešavač sa používa na reguláciu jednotlivých

vykurovacích okruhov a u nízkoteplotných príp. spaľovacích kotlov

s reguláciou horáka, ako sú napr. "kĺzavé kotly". Týmito kotlami smie

pretekať studená vratná voda.

Trojcestný zmiešavač slúži tak, ako prepínacia armatúra. Pri čistej

prevádzke tepelného čerpadla je úplne uzavretý (zabraňuje

pokojovým stratám) a pri prevádzke kotla je úplne otvorený.

8.6.3 Trojcestný magnetický ventil (prepínacia armatúra)

Ten neodporúčame, pretože v tejto funkcii nepracuje spoľahlivo

a na vykurovací systém môže byť prenášaný hluk zo zapínania.

143


8.8

8.7 Nečistoty vo vykurovacom zariadení

Pri zabudovaní tepelného čerpadla do existujúceho alebo novo

inštalovaného vykurovacieho zariadenia je potrebné celý systém

prepláchnuť, aby sa odstránili usadeniny a iné nečistoty. Tie môžu

znižovať zdieľanie tepla vykurovacích telies, obmedzovať prietok

alebo sa usadzovať v kondenzátore tepelného čerpadla. Pri veľmi

silnom pôsobení môže dôjsť k bezpečnostnému vypnutiu tepelného

čerpadla. Vniknutím kyslíka do vykurovacej vody sa tvoria oxidačné

produkty (hrdza). Okrem toho často dochádza k znečisteniu

vykurovacej vody zvyškami organických mazív a tesniacich

prostriedkov. Obe príčiny môžu viesť jednotlivo či spoločne k tomu,

že sa zníži výkonnosť kondenzátora tepelného čerpadla. V takých

prípadoch musí kondenzátor vyčistiť oprávnený odborník.

Preplachovacie prostriedky je potrebné používať opatrne vzhľadom

na obsah kyseliny. Je potrebné dodržiavať platné predpisy

zamestnaneckých spoločností. V prípade pochybností je potrebné

obrátiť sa na výrobcu chemikálií!

Aby sme zabránili škodám na vykurovacom zariadení, musí sa celé

hneď po čistení neutralizovať vhodnými prostriedkami.

Všeobecne je treba pred preplachovaním vykurovacie zariadenie

oddeliť od tepelného čerpadla. Na to musia byť k dispozícii

uzatváracie ventily na výstupe a spiatočke, aby sa zabránilo

vytekaniu vykurovacej vody. Preplachovanie by malo byť priamo

na nátrubku tepelného čerpadla.

U vykurovacích zariadení, u ktorých sú použité oceľové časti (napr.

potrubie, akumulačný zásobník, kotol, rozdeľovač a i.), je vždy

nebezpečenstvo, že dôjde ku korózii v dôsledku prebytku kyslíka.

Tento kyslík sa dostane do vykurovacieho systému cez ventily,

obehové čerpadlá alebo plastové potrubie.

Preto odporúčame každé vykurovacie zariadenie (otvorené

difúzii) vybaviť zariadením elektrofyzikálnej ochrany proti korózii.

Podľa súčasného stavu znalostí je na to najvhodnejšie zariadenie

ELYSATOR.

8.8 Zapojenie dodatočného zdroja tepla

8.8.1 Konštantne regulovaný kotol (regulácia zmiešavača)

U tohto druhu kotla je pri aktivácii prostredníctvom regulátora

tepelného čerpadla voda v kotly ohrievaná vždy na pevne nastavenú

teplotu (napr. 70 °C). Regulovanie zmiešavača preberá regulátor

tepelného čerpadla, ktorý v prípade potreby dá požiadavku na kotol

a primieša toľko horúcej kotlovej vody, aby sa dosiahla požadovaná

teplota spiatočky resp. teplej vody.

Kotol je aktivovaný prostredníctvom výstupu 2. zdroja tepla na

regulátore tepelného čerpadla. Spôsob prevádzky 2. zdroja tepla

treba nastaviť na "konštantný".

Pri aktivácii osobitného programu 2. zdroja tepla bude kotol v závislosti

od požiadavky udržiavať prevádzkovú teplotu minimálne 30

hodín, aby sa zabránilo vzniku korózie v dôsledku krátkych dôb

chodu.

8.8.2 Kĺzavo regulovaný kotol (regulácia horáka)

Oproti konštantne regulovanému kotlu poskytuje kĺzavo regulovaný

kotol priamo teplotu vykurovacej vody, v súlade s vonkajšou

teplotou. Trojcestný prepínací ventil nemá regulačnú funkciu, ale

jeho úlohou je iba viesť prúd vykurovacej vody, podľa druhu

prevádzky, okolo kotla alebo cez kotol. Pri čistej prevádzke

tepelného čerpadla sa vykurovacia voda vedie okolo kotla, aby sa

obmedzili straty sálaním kotla. Pri použití bivalentných systémov

nie je potrebná žiadna regulácia horáka, lebo toto riadenie môže

prevziať regulátor tepelného čerpadla. Pokiaľ sa už vyskytuje

regulácia horáka v závislosti na poveternostných podmienkach, musí

byť prerušené napájanie regulácie pri výhradnej prevádzke

tepelného čerpadla kotla. Za tým účelom je treba pripojiť reguláciu

kotla k výstupu 2. zdroja tepla na regulátore tepelného čerpadla

a ten nastaviť pre 2. zdroj tepla "kĺzavú" prevádzku. Charakteristika

regulácie horáka sa potom nastaví v súlade s regulátorom

tepelného čerpadla.

U bivalentného zariadenia nie je možné regulovať prídavné

ponorné vykurovacie teleso pre podporu vykurovania (E10.1).

Obr. 8.7: Schéma zapojenia pre prevádzku kĺzavo regulovaných kotlov

144


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.10

8.8.3 Regeneratívny zdroj tepla

Pri použití regeneratívneho zdroja tepla, ako je kotol na tuhé palivo

alebo tepelné solárne zariadenie umožňuje regulátor tepelného

čerpadla nastavenie vlastného druhu prevádzky. V predkonfigurovanom

menu možno nastaviť druh prevádzky "bivalentne

regeneratívne". Pri tomto prevádzkovom móde sa vykurovacie

zariadenie s tepelným čerpadlom bude správať ako monoenergetické

zariadenie. Pri použití regeneratívneho tepla dôjde

automaticky k zablokovaniu tepelného čerpadla a teplo vyrobené

regeneratívnym spôsobom sa bude primiešavať do vykurovacieho

systému. Výstupy zmiešavača bivalencie (M21) budú aktivované.

Pri dosiahnutí dostatočne vysokej teploty v regeneratívnom

zásobníku ostane tepelné čerpadlo zablokované aj počas prípravy

teplej vody a požiadavke na teplo od bazénu.

U tepelných čerpadiel bez snímača výstupu (R9) je potrebné ho

dodatočne nainštalovať. U reverzných tepelných čerpadiel a u vykurovacích

zariadení s tepelným čerpadlom, ktoré majú 3. vykurovací

okruh, nemožno zvoliť prevádzku "bivalentne regeneratívne",

pretože snímač (R13) je už obsadený.

Obr. 8.8: Príklad zapojenia vykurovacej prevádzky s kotlom na pevné palivo

8.9 Ohrev vody pre bazén

Zapojenie ohrevu vody pre bazén prebieha paralelne s čerpadlom

vykurovania a teplej úžitkovej vody. Ohrev vody pre bazén je treba

realizovať cez vlastný (bazénový) výmenník tepla (hydraulické

zapojenie pozrite obrázok 8.31 na strane 159).

Okrem toho treba pri dimenzovaní prihliadať na to, aká má byť

plánovaná užívateľská teplota vody v bazéne (napr. 27 °C) a prietok

vody pre bazén.

A

B

C

D

M19

RBG

filter

filtračné čerpadlo

regulátor pre bazén (termostat)

časovač

čerpadlo pre bazén

montážna zostava relé

Odporúča sa časovo riadiť tento ohrev. Požiadavka pre bazén smie

byť ďalej vedená k regulátoru tepelného čerpadla len vtedy, ak je

zaistené, že čerpadlo pre bazén (M19) beží a je zapojené filtračné

čerpadlo.

Prenosový výkon výmenníka tepla sa musí vzťahovať na špeciálne

charakteristiky tepelného čerpadla napr. na max. výstupnú teplotu

55 °C a minimálny objemový prietok.

Pre výber je určujúci nielen menovitý výkon, ale aj konštrukčné

usporiadanie, prietok výmenníkom tepla a nastavenie termostatu.

Obr. 8.9: Zapojenie pre ohrev vody pre bazén tepelným čerpadlom

8.10 Konštantne regulované nabíjanie zásobníka

Na reguláciu akumulačných zásobníkov s veľkým obsahom, ktoré

majú byť nabíjané pri konštantnej teplote, je potrebná regulácia

s dvoma termostatmi zásobníkov a jedným stýkačom (2 kontakty).

Vyobrazené zapojenie zabezpečuje plné nabitie akumulačného

zásobníka a zamedzuje tým taktovaniu tepelného čerpadla.

Obr. 8.10: Regulácia konštantne regulovaného nabíjania zásobníka

145


8.11

8.11 Hydraulické zapojenie

Regulácia vykurovacieho systému je u tepelných čerpadiel

vzduch/voda, soľanka/voda a voda/voda identická, avšak hydraulika

sa odlišuje v spôsobe zapojenia zdroja tepla.

Legenda

1 tepelné čerpadlo

1.1 tepelné čerpadlo vzduch/voda

1.2 tepelné čerpadlo soľanka/voda

1.3 tepelné čerpadlo voda/voda

2 regulátor tepelného čerpadla

3 akumulačný zásobník

3.1 regeneratívny zásobník

4 zásobník teplej vody

5 výmenník tepla pre bazén

13 zdroj tepla

14 kompaktný rozdeľovač

E9 vykurovacia vložka

E10 druhý tepelný zdroj (2. TG)

E10.1 elektrická vykurovacia vložka

E10.2 olejový/plynový kotol

E10.3 kotol na tuhé palivo

E10.4 centrálny zásobník (voda)

E10.5 solárne zariadenie

K20 stýkač 2. tepelného zdroja

K21 stýkač ponorného ohrievacieho telesa teplej vody

N1 regulátor kúrenia

N12 solárny regulátor (nie je súčasťou dodávky regulátora

tepelného čerpadla)

M11 primárne čerpadlo zdroja tepla

M13 obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu

M15 obehové čerpadlo 2. vykurovacieho okruhu

M16 prídavné obehové čerpadlo

M18 obehové čerpadlo teplej vody

M19 obehové čerpadlo vody pre bazén

R1 nástenný snímač vonkajšej teploty (vonkajší snímač)

R2 snímač spiatočky

R3 snímač teplej vody

R5 snímač 2. vykurovacieho okruhu

R9 snímač na výstupe

R12 snímač ukončenia rozmrazovania

R13 snímač 3. vykurovacieho okruhu

TC regulátor izbovej teploty

EV elektrický rozvod

KW studená voda

WW teplá voda

MA zmiešavač otvorený

MZ zmiešavač zatvorený

Schémy zapojenia uvedené na nasledujúcich stranách predstavujú

štandardné riešenia pre najčastejšie prípady použitia. Regulovanie

jednotlivých komponentov preberá regulátor tepelného čerpadla.

termostatom riadený ventil

trojcestný zmiešavač

štvorcestný zmiešavač

expanzná nádoba

kombinácia poistných ventilov

snímač teploty

výstup

spiatočka

tepelný spotrebič

uzatvárací ventil

uzatvárací a spätný ventil

uzatvárací ventil s vypúšťaním

obehové čerpadlo

prepúšťací ventil

trojcestný prepínací ventil so servopohonom

dvojcestný ventil so servopohonom

havarijný termostat

vysokovýkonný odvzdušňovač s odlučovaním mikroprúdenia

Nasledujúce hydraulické zapojenia sú schematické zobrazenia

z funkčného hľadiska potrebných súčastí a slúžia ako pomôcka

pre vlastné projektovanie.

Neobsahujú všetky podľa DIN EN 12828 potrebné bezpečnostné

zariadenia, komponenty na udržanie konštantného tlaku a eventuálne

potrebné prídavné uzatváracie zariadenia pre údržbové

a servisné práce.

146


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.11.1

8.11.1 Zapojenie zdroja tepla

Primárne čerpadlo zdroja tepla M11 transportuje teplo získané z

okolitého prostredia do odparovača tepelného čerpadla. U tepelných

čerpadiel vzduch/voda preberá túto úlohu ventilátor

zabudovaný do tepelného čerpadla.

Zapojenie tepelného čerpadla so zdrojom tepla pôda alebo

spodná voda je zobrazené na nasledovných obrázkoch.

Pôda ako zdroj tepla

Kvôli odvzdušneniu zdroja tepla

treba každý soľankový okruh vybaviť

uzatváracím ventilom.

Všetky soľankové okruhy musia byť

rovnako dlhé, aby bol zabezpečený

rovnomerný prietok a odberový

výkon.

Plniace a odvzdušňovacie zariadenia

treba umiestniť na najvyššom mieste

pozemku.

Na najvyššom mieste soľankového

okruhu treba nainštalovať vysoko

výkonný odvzdušňovač.

Obehové čerpadlo soľanky pre

zariadenie zdroja tepla pokiaľ možno

inštalovať mimo domu a zabezpečiť

proti dažďu. Pri inštalácii v budove je

treba obehové čerpadlo izolovať

proti difúzii pary, aby sa zabránilo

kondenzácii a tvorbe námrazy.

Je možné, že bude treba urobiť

dodatočné protihlukové opatrenia.

Obr. 8.11:

Schéma zapojenia pôdy ako zdroja tepla

Spodná voda ako zdroj tepla

Legenda:

Pre odber spodnej vody sú potrebné

dve studne, "čerpacia" a "vsakovacia".

Čerpacia studňa musí byť umiestnená

v smere prúdenia spodnej

vody. Podvodné čerpadlo a studňové

hlavice treba uzatvoriť vzduchotesne.

1.2 tepelné čerpadlo soľanka/voda

1.3 tepelné čerpadlo voda/voda

M11 primárne čerpadlo pre soľanku

príp. spodnú vodu

N1 regulátor tepelného čerpadla

kúrenia

Obr. 8.12:

Schéma zapojenia spodnej vody ako zdroja tepla

147


8.11.2

8.11.2 Monovalentné tepelné čerpadlo soľanka/voda

Jeden vykurovací okruh s prepúšťacím ventilom

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Chladiaca funkcia

pasívna

Príprava teplej vody

nie

Príprava vody pre bazén

nie

Pri zariadeniach s reguláciou teploty

pre jednotlivé miestnosti musí byť

prepúšťací ventil nastavený tak, aby

bol v spojení s neregulovaným

čerpadlom kúrenia (M13) zaistený

minimálny prietok vykurovacej vody

vo všetkých prevádzkových stavoch.

Sériovo zapojený akumulačný

zásobník zväčšuje prečerpaný objem

a zaisťuje požadované minimálne

doby chodu kompresora v prípadoch,

keď len niektoré miestnosti

potrebujú teplo (napr. kúpeľňa).

Obr. 8.13:

Schéma zapojenia monovalentnej prevádzky tepelného čerpadla s jedným vykurovacím okruhom a sériovo zapojeným

akumulačným zásobníkom (minimálny zásobovací objem o veľkosti 10 % menovitého prietoku treba zabezpečiť akumulačným

zásobníkom alebo inými vhodnými opatreniami, pozrite kapitolu 8.4 na strane 140)

Dva vykurovacie okruhy s beztlakovým rozvádzačom

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

3. vykurovací okruh

Chladiaca funkcia

pasívna

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

monovalentný

áno

nie

nie

Nastavenie

monovalentný

áno

áno

nie

nie

áno

snímač

áno

nie

V prípade viacerých vykurovacích

okruhov musí byť okruh tepelného

zdroja hydraulicky oddelený od

okruhu tepelného spotrebiča.

Beztlakový rozvádzač zabezpečuje

prietok vykurovacej vody a treba ho

dimenzovať s rovnakým prierezom

ako potrubia výstupu a spiatočky.

Obr. 8.14:

Schéma zapojenia monovalentnej prevádzky tepelného čerpadla s dvoma vykurovacími okruhmi , so sériovým akumulačným

zásobníkom a ohrevom teplej vody

148


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.11.2

Elektrické zapojenie monovalentných vykurovacích zariadení s tepelným čerpadlom

Pozor!

J1 až J7, ako aj X2, X3 a X8 sú na 24 V.

Nesmie sa pripojiť žiadne sieťové napätie.

Obr. 8.15: Elektrická schéma zapojenia nástenného regulátora tepelného čerpadla pre monovalentné zariadenia s jedným vykurovacím okruhom a prípravou teplej úžitkovej

vody

Štvoržilový napájací kábel pre výkonovú oblasť tepelného čerpadla je vedený z počítadla množstva tepla cez stýkač rozvodného podniku (ak je požadovaný) do tepelného čerpadla

(3L/PE-400V, 50Hz). Istenie podľa údajov o príkone na typovom štítku, prostredníctvom trojpólového výkonového ističa s charakteristikou Ca spoločným aktivovaním všetkých

3 fáz. Prierez kábla podľa DIN VDE 0100.

Trojžilový napájací kábel pre regulátor tepelného čerpadla (regulátor vykurovania N1) treba zaviesť k tepelnému čerpadlu (zariadenia s integrovaným regulátorom) alebo k neskoršiemu

miestu inštalácie nástenného regulátora tepelného čerpadla (WPM). Napájacie vedenie (L/NPE-230V, 50HZ) pre regulátor tepelného čerpadla musí byť pod permanentným

napätím a z tohto dôvodu ho treba umiestniť pred záverný stýkač rozvodného podniku resp. pripojiť k domovému elektrickému napájaniu, pretože v opačnom prípade budú počas

plánovaných prerušení dodávky elektrickej energie (rozvodným podnikom) dôležité ochranné funkcie deaktivované.

149


8.11.3

8.11.3 Tepelné čerpadlá v kompaktnom vyhotovení

Kompaktné tepelné čerpadlo vzduch

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

áno

snímač

áno

nie

U tepelných čerpadiel v kompaktnom

vyhotovení sú zabudované

komponenty pre tepelný zdroj a jeden

nezmiešavaný vykurovací okruh.

Príprava teplej vody je voliteľná.

Ponorné vykurovacie teleso 2 kW,

ktoré je integrované vo vzduchovom

kompaktnom tepelnom čerpadle,

môže byť na požiadanie nahradené

rúrovým konštrukčným celkom

s vyšším vykurovacím výkonom.

Obr. 8.16:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s jedným vykurovacím okruhom a s integrovaným

akumulačným zásobníkom

Kompaktné tepelné čerpadlo soľanka

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

monoenergetický

áno

nie

Nastavenie

monoenergetický

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Vďaka integrovanému odstráneniu

hlučnosti konštrukcie možno

soľankové kompaktné tepelné

čerpadlo pripojiť priamo k vykurovaciemu

systému.

Voľné stláčanie zabudovaného

čerpadla soľanky je dimenzované na

maximálnu hĺbku sondy 80 m

(DN 32). Pri väčších hĺbkach sondy

treba voľné stláčanie preskúšať

a v prípade potreby použiť potrubie

DN 40.

Tepelné čerpadlá v kompaktnom

vyhotovení nie je možné použiť pre

bivalentné systémy.

Obr. 8.17:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s jedným vykurovacím okruhom a s podstavným zásobníkom

150


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.11.4

8.11.4 Monoenergetické vykurovacie zariadenie s tepelným čerpadlom

Jeden vykurovací okruh s prepúšťacím ventilom

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

monoenergetický

áno

nie

nie

nie

Zabezpečenie prietoku vykurovacej

vody cez prepúšťací ventil, ktorý

musí byť nastavený inštalatérom

pri uvádzaní do prevádzky (pozrite

kapitolu 8.3 na strane 138).

Ak je do akumulačného zásobníka

zabudované elektrické kúrenie, musí

byť ako zdroj tepla istené podľa DIN

EN 12828.

Obr. 8.18:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s jedným vykurovacím okruhom a so sériovým

akumulačným zásobníkom

Jeden vykurovací okruh s beztlakovým rozvádzačom

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

monoenergetický

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Zabezpečenie prietoku vykurovacej

vody cez beztlakový rozvádzač

(pozrite kapitolu 8.3.4 na strane

139).

Obr. 8.19:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s jedným vykurovacím okruhom, so sériovým

akumulačným zásobníkom a s ohrevom teplej vody

151


8.11.4

Jeden vykurovací okruh s dvojitým beztlakovým rozvádzačom

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

monoenergetický

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Zabezpečenie prietoku vykurovacej

vody cez dvojitý beztlakový rozvádzač.

Obehové čerpadlo (M16) v okruhu

zdroja je v prevádzke iba pri bežiacom

kompresore, aby sa zabránilo

zbytočným dobám chodu.

Obr. 8.20:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s jedným vykurovacím okruhom, so sériovým

akumulačným zásobníkom a s ohrevom teplej vody

Tri vykurovacie okruhy s dvojitým beztlakovým rozvádzačom

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

3. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Príprava vody pre bazén

V prípade externého dobíjania sériového

akumulačného zásobníka treba

použiť havarijný termostat, ktorý

bude rozvodný systém chrániť pred

nadmernými teplotami.

Dvojitý beztlakový rozvádzač chráni

tepelné čerpadlo, pretože obehové

čerpadlo (M16) v okruhu zdroja je

aktivované iba pri bežiacom kompresore

počas vykurovacej prevádzky.

Prítok k snímaču spiatočky je zabezpečovaný

čerpadlami vykurovacieho

okruhu M13/M15. Tento zabraňuje

zapnutiu tepelného čerpadla pri

príliš vysokých systémových teplotách.

Nastavenie

monoenergetický

áno

áno

áno

nie

nie

Obr. 8.21:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s troma vykurovacími okruhmi, s externou podporou

vykurovania a so sériovým akumulačným zásobníkom

152


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.11.4

Elektrické zapojenie monoenergetických vykurovacích zariadení s tepelným čerpadlom

Pozor!

J1 až J7, ako aj X2, X3 a X8 sú na 24 V.

Nesmie sa pripojiť žiadne sieťové napätie.

Obr. 8.22: Elektrická schéma zapojenia nástenného regulátora tepelného čerpadla pre monovalentné zariadenia s jedným vykurovacím okruhom a prípravou teplej úžitkovej

vody

Istenie (K20) pre ponorné vykurovacie teleso (E10) treba u monoenergetických zariadení (2. TZ) dimenzovať podľa vykurovacieho výkonu. Objednáva sa v rámci stavebných

prác. Regulovanie (230VAC) prebieha prostredníctvom regulátora tepelného čerpadla cez svorky X1/N a j13/NO 4.

Istenie (K21) pre vykurovaciu vložku (E) v zásobníku TÚV treba dimenzovať podľa vykurovacieho výkonu. Objednáva sa v rámci stavebných prác. Regulovanie (230VAC) prebieha

prostredníctvom regulátora tepelného čerpadla cez svorky X1/N a j16/NO 10.

153


8.11.5

8.11.5 Kombinácie a kombinované zásobníky

Centrálna príprava teplej vody prostredníctvom rúrového výmenníka tepla

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

monoenergetický

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Kombinovaný zásobník pozostáva zo

100 litrového akumulačného zásobníka

a 300 litrového zásobníka teplej

úžitkovej vody, ktoré sú hydraulicky

a tepelne oddelené.

Príprava teplej vody je zabezpečovaná

prostredníctvom integrovaného

rúrového výmenníka tepla s plochou

3,2 m 2 .

Obr. 8.23:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s jedným vykurovacím okruhom a kombinovaným zásobníkom

PWSB 332

Centrálna príprava teplej vody prietokovým princípom

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

3. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

monoenergetický

áno

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Kombi zásobník PWD 750 (akumulačný

objem 750 l) pre kúrenie

a centrálny prietokový ohrev pitnej

vody, pozostávajúci z 200 litrového

akumulačného zásobníka pre

kúrenie a 550 litrového akumulačného

zásobníka teplej vody. Príprava

teplej vody je zabezpečovaná

integrovaným výmenníkom tepla

s rebrovanou rúrou, ktorý ohrieva

teplú vodu prietokovým princípom.

Integrované rúry pre stúpanie tepla

využívajú akumulačný zásobník

kúrenia ako predhrievací stupeň

pre prípravu teplej vody.

Trojcestný prepínací ventil treba

dimenzovať tak, aby požadovaný

prietok vykurovacej vody mohol

pretekať cez prepínací ventil.

Obr. 8.24:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s dvoma vykurovacími okruhmi a kombi zásobníkom

PWD 750

154


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.11.6

8.11.6 Bivalentné vykurovacie zariadenie s tepelným čerpadlom

Kotol pre podporu vykurovania

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

nie

Príprava vody pre bazén

nie

Reguláciu zmiešavača preberá

regulátor tepelného čerpadla, ktorý

v prípade potreby vyšle požiadavku

na kotol a primieša toľko horúcej

vody z kotla, aby bola dosiahnutá

požadovaná teplota spiatočky.

Na kotol je zaslaná požiadavka cez

výstup 2. tepelného zdroja

regulátora tepelného čerpadla a

prevádzkový režim 2. tepelného

zdroja treba kódovať ako

"konštantný" (pozrite kapitolu 8.8.1

na strane 144).

Obr. 8.25:

Schéma zapojenia bivalentnej prevádzky tepelného čerpadla s vykurovacím kotlom, jedným vykurovacím okruhom a so sériovým

akumulačným zásobníkom

Kotol pre podporu vykurovania a ohrev teplej vody

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

3. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

bivalentne

paralelný

áno

nie

Nastavenie

bivalentne

paralelný

áno

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Kotol môže byť využitý aj pre

prípravu teplej vody, aby sa dosiahli

vyššie teploty teplej vody.

Ak je v zásobníku TÚV dodatočne

zabudovaná vykurovacia vložka, tak

bude kotol využí-vaný pre dodatočný

ohrev a tepelnú dezinfekciu iba

vtedy, keď nie je aktivovaný pre

vykurovaciu prevádz-ku.

Obr. 8.26:

Schéma zapojenia bivalentnej prevádzky tepelného čerpadla s vykurovacím kotlom, dvoma vykurovacími okruhmi , so sériovým

akumulačným zásobníkom a ohrevom teplej úžitkovej vody

155


8.11.6

Elektrické zapojenie bivalentného vykurovacieho zariadenia s tepelným čerpadlom

Pozor!

J1 až J7, ako aj X2, X3 a X8 sú na 24 V.

Nesmie sa pripojiť žiadne sieťové napätie.

Obr. 8.27: Elektrická schéma zapojenia nástenného regulátora tepelného čerpadla pre bivalentné zariadenia s jedným vykurovacím okruhom a konštantne alebo kĺzavo regulovaným

vykurovacím kotlom

Konštantne regulovaný vykurovací kotol

Regulovanie zmiešavača preberá regulátor tepelného čerpadla, ktorý v prípade potreby aktivuje kotol a primieša také množstvo horúcej kotlovej vody, aby sa dosiahla požadovaná

teplota spiatočky resp. teplej vody. Kotol je aktivovaný prostredníctvom výstupu 2. zdroja tepla na regulátore tepelného čerpadla. Spôsob prevádzky 2. zdroja tepla treba nastaviť

na "konštantne".

Kĺzavo regulovaný vykurovací kotol

Kondenzačné kotly môžu byť prevádzkované aj prostredníctvom vlastnej regulácie horáka v závislosti od poveternostných podmienok. V prípade potreby je kotol aktivovaný

prostredníctvom výstupu 2. zdroja tepla, zmiešavač sa úplne otvorí a celé prietokové množstvo bude prechádzať cez kotol. Spôsob prevádzky 2. zdroja tepla treba nastaviť na

"kĺzavo". Charakteristika vykurovania regulácie horáka sa nastaví podľa charakteristiky vykurovania tepelného čerpadla.

156


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.11.7

8.11.7 Zapojenie regeneratívnych zdrojov tepla

Externá podpora vykurovania a solárna podpora ohrevu teplej vody

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

3. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Podpora vykurovania

Nastavenie

monoenergetický

áno

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Snímač spiatočky musí byť nainštalovaný

presne na označenú pozíciu,

aby zamedzil spusteniu čerpadla, ak

je naplnený zásobník.

Univerzálny akumulačný zásobník

PSP 500 má prírubový prípoj pre

zabudovanie solárneho výmenníka

tepla RWT 500. Pri plošných vykurovacích

systémoch treba použiť

havarijný termostat (kapitola 8.4.4 na

strane 142).

Pri permanentných nabíjacích

teplotách nad 50 °C sa tepelné

čerpadlo musí zablokovať prostredníctvom

prídavného termostatu pre

ohrev teplej vody a vody pre bazén

(ID4).

Obr. 8.28:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s jedným vykurovacím okruhom, so sériovým

akumulačným zásobníkom a s externou podporou vykurovania a prípravy teplej vody

157


8.11.7

Regeneratívna podpora vykurovania a prípravy teplej vody

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

bivalentne

regeneratívny

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Regeneratívny zásobník (3.1) môže

byť okrem kotla na tuhé palivo

napĺňaný aj prídavnými zdrojmi tepla

(napr. solárne zariadenie). Objem

akumulačného zásobníka treba

dimenzovať podľa údajov výrobcu

kotla na tuhé palivo.

Pri dostatočne vysokej úrovni teploty

v regeneratívnom zásobníku sa

tepelné čerpadlo zablokuje a energia

uložená v zásobníku bude použitá na

podporu kúrenia a prípravu teplej

vody alebo ohrev vody pre bazén.

Obr. 8.29:

Schéma zapojenia bivalentnej regeneratívnej prevádzky tepelného čerpadla s kotlom na tuhé palivo s regeneratívnym zásobníkom,

s jedným vykurovacím okruhom so sériovo zapojeným akumulačným zásobníkom a prípravou teplej vody

Regeneratívna podpora vykurovania a prípravy teplej vody

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

3. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

Nastavenie

monoenergetický

áno

áno

nie

áno

snímač

áno

nie

Deliaci plech integrovaný v kombi

zásobníku zabraňuje spolu

s trojcestným ventilom vzniku

zmiešavacích strát medzi zónami

vykurovania a ohrevu teplej vody.

Trojcestný ventil treba dimenzovať

tak, aby mohlo požadované

prietokové množstvo vykurovacej

vody pretekať cez prepúšťací ventil.

Prírubový prípoj umožňuje

zabudovanie solárneho výmenníka

tepla RWT 750.

Snímač spiatočky sa nachádza

v prítoku čerpadla vykurovacieho

okruhu M15 a zabraňuje spusteniu

čerpadla pri príliš vysokých

systémových teplotách

Obr. 8.30:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s kombi zásobníkom PWD 750 pre externú podporou

kúrenia a ohrevu teplej vody

158


Zapojenie tepelného čerpadla do vykurovacieho systému 8.11.9

8.11.8 Ohrev vody pre bazén

Vykurovanie, príprava teplej vody a vody pre bazén

Predkonfigurácia

Prevádzkový režim

1. vykurovací okruh

2. vykurovací okruh

3. vykurovací okruh

Príprava teplej vody

Požiadavka

Vykurovacia vložka

Príprava vody pre bazén

monovalentný

Nastavenie

monoenergetický

áno

áno

nie

áno

snímač

áno

áno

Poradie priorít je:

teplá voda pred kúrením a prípravou

vody pre bazén (pozrite kapitolu

8.9 na strane 145)

Pre regulovanie čerpadla bazénu

M19 je potrebný reléový konštrukčný

celok, ktorý sa dodáva

ako špeciálne príslušenstvo.

Obr. 8.31:

Schéma zapojenia monoenergetickej prevádzky tepelného čerpadla s dvoma vykurovacími okruhmi, s ohrevom teplej vody

a vody pre bazén.

8.11.9 Paralelné zapojenie tepelných čerpadiel

Dvojitý beztlakový rozvádzač

Predkonfigurácia

Tepelné

čerpadlo

Prevádzkový

režim

1. vykurovací

okruh

2. vykurovací

okruh

Príprava

teplej vody

Nastavenie

monoenergetický

áno

nie

nie

áno

nie

áno

Príprava vody

pre bazén

nie

nie

Príprava teplej vody sa uskutočňuje

len s použitím jedného tepelného

čerpadla.

U tepelných čerpadiel soľanka/voda

sú obidve tepelné čerpadlá

vybavené vlastným obehovým

čerpadlom soľanky.

Ako zdroj tepla sa využívajú

spoločné zariadenie so zemnými

sondami alebo kolektormi.

Obr. 8.32:

Schéma zapojenia pre paralelné zapojenie tepelných čerpadiel, sériovo zapojený akumulačný zásobník s dvoma beztlakovými

rozdeľovačmi a prípravu teplej úžitkovej vody

159


8.11.9

Paralelné zapojenie tepelných čerpadiel

S použitím paralelného zapojenia tepelných čerpadiel možno

pokryť vyššiu potrebu tepla. V závislosti od požiadaviek možno

kombinovať aj rozličné typy tepelných čerpadiel. Pri veľkých

zariadeniach s viac ako troma paralelne zapojenými tepelnými

čerpadlami prebieha zapínanie a vypínanie spravidla prostredníctvom

nadradeného riadiaceho systému zaťaženia.

Paralelné zapojenie tepelných čerpadiel možno realizovať aj bez

nadradenej regulácie s využitím existujúcich regulátorov tepelných

čerpadiel:

U všetkých tepelných čerpadiel sa nastavia rovnaké

charakteristiky vykurovania.

Pomocou tlačidiel so šípkami "teplejšie" a "chladnejšie" sa druhé

tepelné čerpadlo nastaví tak, že výsledný rozdiel v požadovanej

teplote spiatočky bude 1 K.

Tepelné čerpadlo, ku ktorému je pripojená príprava teplej vody,

bude mať nastavenú najnižšiu požadovanú hodnotu a v prípade

potreby aktivuje druhý zdroj tepla.

U zariadení s prípravou vody pre bazén sa snímač spiatočky

vo vykurovacom okruhu musí počas ohrevu vody pre bazén

prepnúť na prídavný snímač v okruhu bazénu.

Regulácia prostredníctvom nadradených riadiacich systémov

zaťaženia

Nadradená regulácia musí mať k dispozícii toľko beznapäťových

spínacích výstupov, koľko je kompresorov tepelného čerpadla. Pre

paralelné zapojenie sa odporúča nasledovné riešenie:

1) Nastavenie regulátorov oboch tepelných čerpadiel na pevnú

reguláciu s maximálnou požadovanou teplotou spiatočky.

Takto prebehne automatické zapnutie druhého kompresora pri

vysokej potrebe tepla.

2) Využitie výstupov ID1 a ID4 pre voliteľnú požiadavku na teplo

s jedným alebo dvoma kompresormi.

Výkonový stupeň

0 = vypnuté tepelné čerpadlo

1 = tepelné čerpadlo zapnuté s jedným

kompresorom

2 = tepelné čerpadlo zapnuté s dvoma

kompresormi

Poloha kontaktu

ID4 otvorený

ID4 zatvorený

ID1 zatvorený

ID4 zatvorený

ID1 otvorený

Pripojenie 2. kompresora sa uskutoční najskôr po uplynutí doby

blokovania spínania v trvaní 20 minút.

V prednastavenom menu treba zvoliť nastavenie "Príprava teplej

vody cez termostat". Nastavenie pre teplú vodu treba vykonať tak,

aby príprava teplej vody vo všeobecnosti prebiehala s jedným

kompresorom (prepnutie 2. kompresora: -25 °C).

Regulácia existujúcej prípravy teplej vody vrátane riadenia

čerpadiel musí byť prispôsobená externej regulácii.

160


Investičné a prevádzkové náklady 9

9 Investičné a prevádzkové náklady

Celkové náklady vykurovacieho zariadenia sa skladajú z troch častí: Investície sa zjednodušia delením počtom rokov prevádzky, takže

k teplo = k investície + k energia + k

K Investície investícia na začiatku stavby

vedľajšie

z

úroková miera

investície

dostaneme ročné podiely. Pri výpočte celkových nákladov (včítane

náklady na energiu

úročenia) sa investície prepočítavajú s úrokovou sadzbou a prevádzkovou

a vedľajšie náklady.

dobou na ročné podiely. Najbežnejšia metóda výpočtu

Investície nabiehajú na začiatku stavby na inštaláciu vykurovacieho

je metóda ročných splátok (anuít), pri ktorej sa vychádza z konštantnej

potreby tepla. Potom sa ročné podiely investícií vypočítajú

zariadenia. Pri určovaní hospodárnosti sa tieto náklady prepočítavajú

na ročné podiely. Náklady na energiu a vedľajšie náklady nabiehajú

takto:

spravidla ročne. Aby bolo možné vzájomne porovnávať jednotlivé

vykurovacie systémy , musia byť tieto tri bloky nákladov príslušným

spôsobom sčítané. Spravidla porovnávame ročné náklady alebo

tzv. vlastné výrobné náklady na teplo. Vlastné výrobné náklady na

teplo predstavujú náklady ne jednotku tepla (napr. kWh).

kde:

k Investície ročný podiel investície

n

doba prevádzky

Porovnanie nákladov Olejové kúrenie Tepelné čerpadlo

Investície + doba prevádzky

Vedľajšie náklady (kap. 9.1 na strane 161)

Náklady na energiu

Súčet celkových nákladov

9.1 Vedľajšie náklady

Pri porovnaní nákladov vykurovacích systémov sa často uvažujú

len investície a náklady na energiu. Podľa vykurovacieho systému

môžu podstatne zvýšiť vedľajšie náklady napr. pripojenie výkonu

alebo tiež zmluvy o údržbe.

Olejové kúrenie

Tepelné čerpadlo

Vedľajšie náklady Skúsenosť Skutočnosť Skúsenosť Skutočnosť

Zúčtovacia cena počítača tepelného čerpadla

Prúd pre obehové čerpadlá/horáky

Kominár vrát. merania emisií

Zmluva o údržbe

Opravy 1,25 % nadobúdacích nákladov

Poistenie vnútra olejovej nádrže

Poplatky za natankovanie zásob

Čistenie nádrže (vrátenie do východiskového stavu)

Súčet vedľajších nákladov

Na nasledujúcich stranách možno zostaviť zariadenia s tepelnými

čerpadlami pre potreby zistenia investičných nákladov.

Pre zistenie nákladov na energiu (v kapitole 9.2 na strane 162) môžu

byť použité porovnania rôznych zariadení využívajúcich tepelné

čerpadlo v monovalentnej, monoenergetickej a bivalentnej

prevádzke voči olejovému vykurovaciemu zariadeniu.

Ročné energetické náklady plynového vykurovacieho zariadenia

sa určia analogicky, pričom spravidla vychádzajú vyššie sumy ako

pri olejových vykurovacích zariadeniach.

161


9.2

9.2 Náklady na energiu

9.2.1 Olejové kúrenie - monovalentná prevádzka vykurovacieho zariadenia s tepelným čerpadlom

Potreba tepla:

Výpočet potreby tepla spravidla robí projektant vykurovacieho

zariadenia (napr. architekt)

Ročné pracovné číslo:

Závisí od typu a zapojenia tepelného čerpadla do vykurovacieho

systému. Približný výpočet ročného pracovného čísla je možné

vykonať spôsobom uvedeným v kapitole 9.3 na strane 165.

162


Investičné a prevádzkové náklady 9.2.2

9.2.2 Olejové kúrenie - monoenergetická prevádzka vykurovacieho zariadenia s tepelným čerpadlom

Potreba tepla:

Výpočet potreby tepla spravidla robí projektant vykurovacieho

zariadenia (napr. architekt)

Ročné pracovné číslo:

Závisí od typu a zapojenia tepelného čerpadla do vykurovacieho

systému. Približný výpočet ročného pracovného čísla je možné

vykonať spôsobom uvedeným v kapitole 9.3 na strane 165.

Ročné vykurovanie:

Podiel krytia potreby tepelným čerpadlom závisí v prvom rade od

zvoleného bivalentného bodu (napr. - 5 °C) (pozrite kapitolu 1 na

strane 9).

163


9.2.3

9.2.3 Olejové kúrenie - bivalentná paralelná prevádzka vykurovacieho zariadenia s tepelným

čerpadlom

Ročné vykurovanie:

Podiel krytia potreby tepelným čerpadlom závisí v prvom rade od

zvoleného bivalentného bodu (napr. - 5 °C) (pozrite kapitolu

"Voľba a dimenzovanie tepelných čerpadiel").

Ročné pracovné číslo:

Závisí od typu a zapojenia tepelného čerpadla do vykurovacieho

systému. Približný výpočet ročného pracovného čísla je možné

vykonať spôsobom uvedeným v kapitole 9.3 na strane 165.

164


Investičné a prevádzkové náklady 9.3

9.3 Pracovný list na približné určenie ročného pracovného čísla zariadenia

s tepelným čerpadlom

Tab. 9.1: Korekčný faktor F Δϑ pre odlišné teplotné rozdiely u kondenzátora

165


9.3

Pri výpočte ročného pracovného čísla podľa VDI 4650 je

zohľadnené stanovište zariadenia ako aj pomocná energia zdroja

tepla. Naproti tomu pri výpočte ročného pracovného čísla podľa

EnEV, DIN V 4701-T10 sa stanovište nezohľadňuje a potreba

pomocnej energie sa stanovuje osobitne.

166


Pomoc pri projektovaní a inštalácii 10.1

10 Pomoc pri projektovaní a inštalácii

10.1 Kopírovacia predloha na experimentálne určenie potrebných teplôt systému

Výstupná teplota vykurovacej vody °C

Výstupná teplota HT

Výstupná teplota MT

Výstupná teplota NT

Hodnota z príkladu

-5 °C vonkajšia teplota

52 °C výstupná teplota

NT: Nízka teplota

(


10.2

10.2 Elektrické pripájacie práce na tepelnom čerpadle

1. Štvoržilový napájací kábel pre výkonový diel tepelného čerpadla

je vedený z elektromeru tepelného čerpadla cez stýkač

rozvodného podniku (ak je potrebný) do tepelného čerpadla

(3L/PE 400V, 50HZ). Istenie podľa údaju o odbere prúdu

na typovom štítku, prostredníctvom 3-póĺového ističa vedenia

s C-charakteristikou a spoločným zapínaním všetkých

3 obvodov. Prierez kábla podľa DIN VDE 0100

2. Trojžilový napájací kábel pre regulátor tepelného

čerpadla (regulátor kúrenia N1) je vedený do tepelného

čerpadla (prístroje s integrovaným regulátorom) alebo

k neskoršiemu montážnemu miestu nástenného regulátora

tepelného čerpadla (WPM).

Napájací kábel (L/N/PE 230 V, 50 Hz) pre WPM musí byť

pod trvalým elektrickým napätím, a preto ho treba odbočiť pred

záverným stýkačom rozvodného podniku príp. napojiť na

domový rozvod, ináč by boli počas nariadeného prerušenia

odberu prúdu mimo prevádzky dôležité ochranné funkcie.

3. Stýkač rozvodného podniku (K22) s troma hlavnými kontaktmi

(1/3/5 // 2/4/6) a jedným pomocným kontaktom (spínač

13/14) treba dimenzovať podľa výkonu tepelného čerpadla.

Spínací kontakt záverného stýkača rozvodného podniku

(13/14 ) je vedený zo svorky rozdeľovača X2 ku konektorovej

svorke J5/ID3.

Pozor!! malé napätie!

4. Stýkač (K20) pre ponorné vyhrievacie teleso (E10) treba pri

monoenergetických zariadeniach dimenzovať (2. tepelný

zdroj) podľa výkonu vykurovacieho telesa a zaobstarať

počas stavebných prác. Aktivácia sa uskutočňuje z regulátora

tepelného čerpadla cez svorky X1/N a J13/N04).

5. Stýkač (K21) pre vykurovaciu vložku (E9) v zásobníku teplej

vody treba dimenzovať podľa výkonu vykurovacieho telesa

a zaobstarať počas stavebných prác. Aktivácia sa uskutočňuje

z WPM cez svorky X1/N a J16/NO 10.

6. Stýkače z bodov 3;4;5 sú zapojené do elektrického rozvodu.

5-žilové vedenia pre vykurovacie telesá treba dimenzovať

a zaistiť podľa DIN VDE 0100.

7. Obehové čerpadlo kúrenia (M13) je pripojené na svorky X1/N

a J13/NO 5.

8. Obehové čerpadlo teplej vody (M18) je pripojené na svorky

X1/N a J13/NO 6.

9. Soľankové príp. studňové čerpadlo je pripojené na svorky X1/N

a J12/NO 3.

Pri tepelných čerpadlách vzduch/voda nesmie byť v žiadnom

prípade na tento výstup pripojené obehové čerpadlo kúrenia!

10. Snímač spiatočky (R2) je v tepelných čerpadlách soľanka/voda

a voda/voda už zabudovaný alebo priložený.

Pri tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vnútornú inštaláciu

je snímač spiatočky integrovaný a je cez dve samostatné žily

v riadiacom kábli vedený k regulátoru tepelného čerpadla. Tie

dve samostatné žily sú pripojené na svorky X3 (uzemnenie)

a J2/B2.

Pri tepelných čerpadlách vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu

treba snímač spiatočky inštalovať do spoločnej spiatočky

kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody (napr. ponorné púzdro

v kompaktnom rozdeľovači).

Pripojenie na WPM je tiež cez svorky X3 (uzemnenie)

a J2/B2.

11. Vonkajší snímač (R1) je pripojený na svorky X3 (uzemnenie)

a J2/B1.

12. Snímač teplej vody (R3) je zabudovaný v zásobníku teplej vody

a je pripojený na svorky X3 (uzemnenie) a J2/B3.

13. Prepojenie medzi tepelným čerpadlom (kruhový konektor)

a regulátorom tepelného čerpadla je realizované cez kódované

riadiace káble, ktoré treba pre vonku inštalované tepelné

čerpadlá osobitne objednať. Len u tepelných čerpadiel

s rozmrazovaním horúcim plynom je potrebné priložiť samostatný

vodič č. 8 a svorku J4 Y1.

Pri použití čerpadiel na striedavý prúd je možné 230-voltovým

výstupným signálom regulátora tepelného čerpadla nastaviť

výkonový kľúč. Vedenia snímačov je možné predĺžiť použitím 2 x

0,75mm 2 káblov až na 30 m.

Riadiace napätie

Regulátora tepelného čerpadla

Záverný stýkač

Prerušenia odberu prúdu

Záťažové napätie

Tepelného čerpadla a vykurovacích

vložiek

záverný stýkač otvorený

= prerušenie odberu prúdu

168


Pomoc pri projektovaní a inštalácii 10.2

Legenda

A1 mostík EVS (J5/ID3-EVS po X2) musí byť vložený, ak nie je

použitý záverný stýkač rozvodného podniku (kontakt otvorený

= prerušenie odberu prúdu).

A2

mostík SPR (J5/ID4-SPR po X2) musí byť odstránený, ak je

použitý vstup (vstup otvorený = tepelné čerpadlo vypnuté)

A3 mostík (porucha M11). Namiesto A3 môže byť použitý

bezpotenciálový otvárací kontakt, napr. motorový istič.

A4 mostík (porucha M1). Namiesto A4 môže byť použitý bezpotenciálový

otvárací kontakt, napr. motorový istič.

B2* nízkotlakový presostat soľanky

B3* termostat teplej vody

B4* termostat vody pre bazén

E9 elektrická vykurovacia vložka pre ohrev teplej vody

E10* 2. tepelný zdroj (vykurovací kotol alebo elektrická vykurovacia

vložka)

F1 poistka riadenia N1 5x20 / 2,0ATr

F2 výkonová poistka pre svorky J12 a J13 5x20 / 4,0 ATr

F3 výkonová poistka pre svorky J15 až J18 5x20 / 4,0 ATr

H5* osvetlenie diaľkového indikátora poruchy

J1

J2

prípojka napájania regulačnej jednotky (24 VAC / 50 Hz)

prípojka snímača teplej úžitkovej vody, spiatočky a vonkajšej

teploty

J3 vstup pre kódovanie tepelného čerpadla a snímača protimrazovej

ochrany cez zástrčkový riadiaci kábel X8

J4 výstup 0-10 VDC k riadeniu meniča frekvencie, diaľkového

indikátora poruchy, obehového čerpadla bazénu

J5 prípojka pre termostat teplej úžitkovej vody, vody pre bazén

a funkciu prerušovania odberu prúdu

J6 prípojka pre snímač 2.vykurovacieho okruhu a snímač

ukončenia rozmrazovania

J7 prípojka pre hlásenie poplachu "min. tlak soľanky"

J8 vstupy, výstupy 230 VAC pre riadenie tepelného čerpadla cez

zástrčkový riadiaci kábel X11

J9 zásuvka sa zatiaľ nepoužíva

J10 zásuvka pre pripojenie diaľkovej ovládacej stanice (6 pólová)

J11 prípoj sa zatiaľ nepoužíva

J12 výstupy 230 VAC pre riadenie komponentov systému

až (čerpadiel, zmiešavača, vykurovacej vložky, magnetických

J18 ventilov, vykurovacieho kotla)

K9 väzobné relé 230 V/24 V

K11* elektronické relé pre diaľkový indikátor poruchy

K12* elektronické relé pre obehové čerpadlo bazénu

K20* stýkač 2. tepelného zdroja

K21* stýkač elektrickej vykurovacej vložky pre ohrev teplej

vody

K22* stýkač prerušenia odberu prúdu

K23* pomocné relé pre SPR

M11* primárne čerpadlo

M13* obehové čerpadlo vykurovacieho okruhu

M15* obehové čerpadlo 2. vykurovacieho okruhu

M16* prídavné obehové čerpadlo

M18* obehové čerpadlo teplej úžitkovej vody

M19* obehové čerpadlo vody pre bazén

M21* zmiešavač hlavného okruhu alebo 3. vykurovacieho okruhu

M22* zmiešavač 2. vykurovacieho okruhu

N1 regulačná jednotka

N10 diaľková ovládacia stanica

N11 montážna zostava relé

R1 nástenný snímač vonkajšej teploty

R2 snímač spiatočky

R3 snímač teplej vody

R5 snímač 2. vykurovacieho okruhu

R9 snímač protimrazovej ochrany

R12 snímač ukončenia rozmrazovania

R13 snímač 3. vykurovacieho okruhu

T1 oddeľovací transformátor 230/24 VAC/28 VA

X1 rozvádzač (svorkovnica, sieťové pripojenie, N a PE)

X2 svorka rozvádzača 24 VAC

X3 svorka rozvádzača "zem"

X8 zástrčkový riadiaci kábel (malé napätie)

X11 zástrčkový riadiaci kábel 230 VAC

Skratky:

MA zmiešavač "otvorený"

MZ zmiešavač "zatvorený"

* súčasti treba dodať počas stavebných prác

169


10.2

Tab. 10.1:

Schéma zapojenia nástenného regulátora tepelného čerpadla WPM 2006 plus (N1 regulátor vykurovania)

170


Pomoc pri projektovaní a inštalácii 10.3

10.3 Minimálne požiadavky na zásobník teplej vody/obehové čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch/voda na vnútornú inštaláciu

Tepelné čerpadlo Objem Objednávací názov Čerpadlo

Tepelné čerpadlo vzduch/voda na vonkajšiu inštaláciu

Tepelné čerpadlo Objem Objednávací názov Čerpadlo

Tepelné čerpadlo soľanka/voda na vnútornú inštaláciu

Tepelné čerpadlo Objem Objednávací názov Čerpadlo

Tepelné čerpadlo voda/voda na vnútornú inštaláciu

Tepelné čerpadlo Objem Objednávací názov Čerpadlo

(Na základe zapojení odporúčaných v tomto podklade a obvyklých

rámcových podmienok).

Tabuľka ukazuje priradenie obehových čerpadiel a zásobníkov

k jednotlivým tepelným čerpadlám, ktoré pri prevádzke s jedným

kompresorom dosahujú teploty teplej vody cca 45 °C (maximálne

teploty zdrojov tepla: vzduch 25 °C, soľanka: 10 °C, voda: 10 °C)

Maximálna teplota teplej vody dosiahnuteľná pri prevádzke čisto

tepelného čerpadla závisí od:
vykurovacieho výkonu (tepelného výkonu) tepelného čerpadla

plochy výmenníka tepla nainštalovaného v zásobníku a

objemového prietoku v závislosti na tepelnej strate a výkone

obehového čerpadla.

Vyššie teploty sa dosahujú väčšími plochami výmenníkov tepla

v zásobníkoch, zvýšením objemového prietoku príp. cieleným

prídavným ohrevom vykurovacou vložkou (pozrite aj kapitolu 6.1.3

na strane 115).

171

More magazines by this user
Similar magazines