Stáhnout - Buderus

buderus.cz

Stáhnout - Buderus

Projekční podklady

Vybrané technické parametry

Projekční podklady

Vydání 06/2005

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN

a plynové kondenzační kotle Logano plus

SB825L a SB825L LN

Teplo je náš živel


Obsah

1 Speciální olejové a plynové teplovodní kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1 Druh konstrukce a výkony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Přehled typů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Možnosti použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2 Technický popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.1 Rozměry a technické údaje teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2.2 Rozměry a technické údaje plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L a SB825L LN . . . . . . . . . 11

2.3 Variabilní přípojky všech typových řad v závislosti na jmen. tepelném výkonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.4 Charakteristické hodnoty kotlů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3 Hořák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.1 Všeobecné požadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.2 Pokyny pro výběr hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.3 Sladěné plynové hořáky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3.4 Technické údaje spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.5 Technické údaje spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L a SB825L LN . 37

4 Předpisy a provozní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.1 Výňatky z předpisů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

4.2 Požadavky na způsob provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5 Regulace vytápění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

5.1 Regulační systémy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6 Příklady zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.1 Bezpečnostní výstroj podle EN 12828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

6.2 Pokyny pro dimenzování a instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

6.3 Zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN: regulace kotlů a otopných okruhů Logamatic . . . . . . . 53

6.4 Zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN: regulační přístroj kotle a otopného okruhu

Logamatic s hydraulickým oddělením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

6.5 Zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN:

regulace kotlového okruhu Logamatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

6.6 Zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN:

regulace kotlových okruhů Logamatic s hydraulickým oddělením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

6.7 Zařízení s dvěma kotli Logano S825L a S825L LN: regulační přístroj kotle a otopného okruhu

Logamatic s hydraulickým oddělením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.8 Zařízení se dvěma kotli Logano S825L a S825L LN:

regulace kotlových okruhů Logamatic s hydraulickým oddělením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

6.9 Zařízení s jedním kondenzačním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN:

regulace kotlového okruhu Logamatic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

6.10 Zařízení s jedním kondenzačním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN:

regulace kotlových okruhů Logamatic s hydraulickým oddělením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6.11 Zařízení s kondenzačním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN a kotlem Logano S825L a S825L LN:

regulace kotlových okruhů Logamatic s hydr. oddělením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6.12 Kondenzační kotel Logano plus SB825L a SB825L LN:

dvojpalivové spalování s kondenzačním tepelným výměníkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

2 Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Obsah

7 Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

7.1 Doprava a instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

7.2 Provedení místností pro instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

7.3 Rozměry pro umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

7.4 Doplňkové vybavení k bezpečnostní výstroji podle DIN EN 12828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

7.5 Doplňková zařízení k tlumení hluku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

8 Pomoc při výběru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8.1 Výběr kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8.2 Dotazník pro výběr kotle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

3


1

Speciální olejové a plynové teplovodní kotle

1 Speciální olejové a plynové teplovodní kotle

1.1 Druh konstrukce a výkony

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN jsou

speciální teplovodní kotle pro přetlakové spalování, které

odpovídají požadavku EN 303 a jsou konstruovány po

vzoru směrnice příslušné k TRD 300. Značka Buderus je

nabízí v rozsahu výkonů od 750 až do 19 200 kW.

Teplovodní kotle jsou navrženy pro výrobu nízkotlaké

horké vody s maximální teplotou 110 °C (teplota vypnutí

havarijním termostatem) pro systémy vytápění, které

odpovídají požadavkům EN 12828. Přípustný celkový

přetlak nesmí překročit 6 bar (příp. 10 bar).

S vyššími tlaky (13 příp. 16 bar) se obra»te na nejbližší

pobočku firmy Buderus.

1.2 Přehled typů

Typové označení

S825L

velikost kotle

od … do

S825L LN

velikost kotle

od … do

SB825L

velikost kotle

od … do

SB825L LN

velikost kotle

od … do

Max. jmenovitý výkon kW 1000 19200 750 17500 1000 19200 750 17500

Kondenzační výměník — — ano ano

Zvláštní znaky

nízké objemové

nízké objemové


zatížení spalovacího

zatížení spalovacího


prostoru pro minimální

prostoru pro minimální

hodnoty NO X hodnoty NO X

Teplota zabezpečení °C ≤ 110

Pojistný tlak bar ≤ 10

Rozměry ➔ od str. 5 ➔ od str. 7 ➔ od str. 11 ➔ od str. 13

Technické údaje ➔ str. 9 ➔ str. 10 ➔ od str. 15 ➔ od str. 24

4/1 Přehled typů teplovodního kotle Logano S825L a Logano S825L LN a kondenzačního plynového kotle Logano plus SB825L a SB825L LN

1.3 Možnosti použití

Stavebnicový způsob montáže teplovodního kotle a

doplňkového příslušenství umožňuje univerzální použití.

Pro každý požadavek daného objektu je k dispozici na

výběr vhodná varianta.

Zvláště výhodné možnosti použití představují velká

zařízení, jako například nemocnice, průmyslové podniky,

centrály dálkového vytápění, teplárny a průmyslové

podniky.

4

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2 Technický popis

2.1 Rozměry a technické údaje teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN

2.1.1 Rozměry Logano S825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

L 1

L 2

L 3

L 5

L 6

H 1

50

L 4

D 1

1 2 3 4

5 6

H 2 H 3

H 4

B 1

95 240 80

L 7 B 2

5/1 Rozměry teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 1000 až 5200 (rozměry v mm)

Legenda k obrázku

1 Výstup pro pojistný ventil

2 Zpátečka topného média (ke kotli)

3 Výstup topného média (od kotle)

4 Výstup spalin

5 Odvodnění kondenzátu spalin

6 Vypouštění kotle

Velikost kotle 1000 1350 1900 2500 3050 3700 4200 5200

Délka L 1

L 2

Výška H 2

H 3

mm

mm

mm

mm

2680

2425

1615

1615

2950

2695

1715

1715

3220

2960

1815

1815

3675

3420

1865

1865

3725

3465

1965

1965

4075

3820

2015

2015

4570

4250

2115

2115

4700

4380

2200

2210

Šířka B 1

mm 1324 1424 1524 1574 1674 1724 1824 1924

Topeniště

délka mm 2201 2471 2698 3149 3197 3553 3987 4106

∅ mm 600 660 730 776 846 901 932 1012

Dveře hořáku

hloubka

H 4

Základový rám L 7

B 2

U-profil

mm

mm

mm

mm

mm

190

800

2100

910

120

190

850

2350

910

120

190

900

2560

930

160

190

925

3060

1130

160

190

975

3060

1130

160

190

1000

3410

1150

200

257

1050

3920

1260

220

Výstup spalin D 1

mm ➔ 20/1

H 1

mm 1180 1240 1340 1350 1415 1490 1500 1600

Příruba výstupu a zpátečky DN ➔ 19/1

Příruba pojistného ventilu DN ➔ 19/3

Odstup L 3

L 4

L 5

L 6

mm

mm

mm

mm

1390

450

600

-

1560

500

600

-

Vypouštění kotle DN 25 32 32 32 32 32 32 32

Hrdlo odvodnění kondenzátu spalin R 6 6 6 6 6 6 6 6

5/2 Rozměry teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 1000 až 5200 (technické údaje ➔ 9/1)

1710

550

600

-

2180

550

650

-

2150

600

650

-

2490

600

800

-

2870

600

650

-

257

1100

3920

1510

220

2770

800

750

-

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

5


2

Technický popis

2.1.2 Rozměry Logano S825L, velikosti kotlů 6500 až 19200

L 1

L 2

L 3

L 5

L 6

H 1

50

L 4

D 1

1 2 3 4

5 6

H 2 H 3

H 4

B 1

95 240 80

L 7 B 2

6/1 Rozměry teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 6500 až 19200 (rozměry v mm)

Legenda k obrázku

1 Výstup pro pojistný ventil

2 Zpátečka topného média (ke kotli)

3 Výstup topného média (od kotle)

4 Výstup spalin

5 Odvodnění kondenzátu spalin

6 Vypouštění kotle

Velikost kotle 6500 7700 9300 11200 12600 14700 16400 19200

Délka L 1

L 2

Výška H 2

H 3

mm

mm

mm

mm

5090

4770

2400

2410

5320

5000

2550

2560

5520

5200

2700

2710

5980

5655

2850

2900

6315

5990

3000

3025

7050

6725

3200

3270

7530

7170

3500

3570

7980

7620

3700

3770

Šířka B 1

mm 2124 2274 2424 2574 2724 2924 3224 3424

Topeniště

délka mm 4485 4714 4913 5362 5661 6330 6828 7266

∅ mm 1092 1177 1267 1344 1450 1530 1606 1706

Dveře hořáku

hloubka

H 4

Základový rám L 7

B 2

U-profil

mm

mm

mm

mm

mm

257

1200

4280

1510

220

257

1275

4480

1520

240

257

1350

4650

1610

240

259

1425

5050

1630

280

259

1500

5320

1890

280

259

1600

6000

1890

280

294

1750

6390

2100

320

Výstup spalin D 1

mm ➔ 20/1

H 1 mm 1750 1850 2000 2100 2200 2440 2600 2750

Příruba výstupu a zpátečky DN ➔ 19/1

Příruba pojistného ventilu DN ➔ 19/3

Odstup L 3

L 4

L 5

L 6

mm

mm

mm

mm

3130

800

1000

400

3100

1000

1100

500

Vypouštění kotle DN 50 50 50 50 50 50 50 50

Hrdlo odvodnění kondenzátu spalin R 6 6 6 6 6 6 6 6

3250

1000

1100

500

3430

1200

1100

500

3100

1800

1100

500

6/2 Rozměry teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 6500 až 19200 (technické údaje ➔ 9/2)

3780

1800

1100

500

3940

2000

1200

600

294

1850

6790

2100

320

4340

2000

1200

600

6

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.1.3 Rozměry Logano S825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500

L 1

L 2

L 3

L 5

L 6

H 1

50

L 4

D 1

1 2 3 4

5 6

H 2 H 3

H 4

B 1

95 240 80

L 7 B 2

7/1 Rozměry teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500 (rozměry v mm)

Legenda k obrázku

1 Výstup pro pojistný ventil

2 Zpátečka topného média (ke kotli)

3 Výstup topného média (od kotle)

4 Výstup spalin

5 Odvodnění kondenzátu spalin

6 Vypouštění kotle

Velikost kotle 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

Délka L 1

L 2

Výška H 2

H 3

mm

mm

mm

mm

2680

2425

1615

1615

2950

2695

1715

1715

3220

2960

1815

1815

3675

3420

1865

1865

3725

3465

1965

1965

4075

3820

2015

2015

4570

4250

2115

2115

4700

4380

2215

2215

Šířka B 1

mm 1324 1424 1524 1574 1674 1724 1824 1924

Topeniště

délka mm 2201 2471 2698 3149 3197 3553 3987 4106

∅ mm 600 660 730 776 846 901 932 1012

Dveře hořáku

hloubka

H 4

Základový rám L 7

B 2

U-profil

mm

mm

mm

mm

mm

190

800

2100

910

120

190

850

2350

910

120

190

900

2560

930

160

190

925

3060

1130

160

190

975

3060

1130

160

190

1000

3410

1150

200

257

1050

3920

1260

220

Výstup spalin D 1

mm ➔ 20/1

H 1 mm 1180 1240 1340 1350 1415 1490 1500 1600

Příruba výstupu a zpátečky DN ➔ 19/1

Příruba pojistného ventilu DN ➔ 19/3

Odstup L 3

L 4

L 5

L 6

mm

mm

mm

mm

1390

450

600

-

1560

500

600

-

Vypouštění kotle DN 25 32 32 32 32 32 32 32

Hrdlo odvodnění kondenzátu spalin R 6 6 6 6 6 6 6 6

7/2 Rozměry teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500 (technické údaje ➔ 10/1)

1710

550

600

-

2180

550

650

-

2150

600

650

-

2490

600

800

-

2870

600

650

-

257

1100

3920

1510

220

2770

800

750

-

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

7


2

Technický popis

2.1.4 Rozměry Logano S825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500

L 1

L 2

L 3

L 5

L 6

H 1

50

L 4

D 1

1 2 3 4

5 6

H 2 H 3

H 4

B 1

95 240 80

L 7 B 2

8/1 Rozměry teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500 (rozměry v mm)

Legenda k obrázku

1 Výstup pro pojistný ventil

2 Zpátečka topného média (ke kotli)

3 Výstup topného média (od kotle)

4 Výstup spalin

5 Odvodnění kondenzátu spalin

6 Vypouštění kotle

Velikost kotle 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Délka L 1

L 2

Výška H 2

H 3

mm

mm

mm

mm

5090

4770

2415

2415

5320

5000

2550

2560

5520

5200

2700

2710

5980

5655

2850

2900

6315

5990

3000

3025

7050

6725

3200

3270

7530

7170

3500

3570

7980

7620

3700

3770

Šířka B 1

mm 2124 2274 2424 2574 2724 2924 3224 3424

Topeniště

délka mm 4485 4714 4913 5362 5661 6330 6828 7266

∅ mm 1092 1177 1267 1344 1450 1530 1606 1706

Dveře hořáku

hloubka

H 4

Základový rám L 7

B 2

U-profil

mm

mm

mm

mm

mm

257

1200

4280

1510

220

257

1275

4480

1520

240

257

1350

4650

1610

240

259

1425

5050

1630

280

259

1500

5320

1890

280

259

1600

6000

1890

280

294

1750

6390

2100

320

Výstup spalin D 1

mm ➔ 20/1

H 1 mm 1750 1850 2000 2100 2200 2440 2600 2750

Příruba výstupu a zpátečky DN ➔ 19/1

Příruba pojistného ventilu DN ➔ 19/3

Odstup L 3

L 4

L 5

L 6

mm

mm

mm

mm

3130

800

1000

-

3100

1000

1100

-

Vypouštění kotle DN 50 50 50 50 50 50 50 50

Hrdlo odvodnění kondenzátu spalin R 6 6 6 6 6 6 6 6

3250

1000

1100

500

3430

1200

1100

500

3100

1800

1100

500

8/2 Rozměry teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500 (technické údaje ➔ 10/2)

3780

1800

1100

500

3940

2000

1200

600

294

1850

6790

2100

320

4340

2000

1200

600

8

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.1.5 Technické údaje Logano S825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

Velikost kotle 1000 1350 1900 2500 3050 3700 4200 5200

Maximální jmenovitý tepelný výkon kW 1000 1350 1900 2500 3050 3700 4200 5200

Přepravní hmotnost

Provozní hmotnost 1)

6 bar

10 bar

6 bar

10 bar

t

t

t

t

2,3

2,4

3,6

3,7

2,9

3,1

4,6

4,8

Obsah vody m 3 1,3 1,7 2,0 2,2 2,7 3,0 3,8 4,3

Obsah na straně spalin m 3 1,09 1,40 1,98 2,58 3,05 3,67 4,61 5,44

Teplota spalin C ➔ 30/2

Přepravní tlak (potřebný tah) Pa 0

Odpor na straně spalin mbar ➔ 23/1

Přípustná teplota výstupní vody 2) C 110

Přípustný provozní tlak bar 6 nebo10 3)

Označení CE CE 0085 BO 0396

3,5

3,7

5,5

5,7

4,6

5,0

6,8

7,2

5,0

5,4

7,7

8,1

5,7

6,5

8,8

9,5

7,3

8,0

11,1

11,8

9/1 Technické údaje teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 1000 až 5200 (rozměry ➔ 5/1)

1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost kotle a rovněž i hmotnost hořáku, regulačních zařízení, armatur a potrubí kotle.

2) Mez jištění havarijním termostatem (STB); maximální možná výstupní teplota (➔ 48/3)

3) Vyšší tlaky na vyžádání

8,3

9,2

12,6

13,5

2.1.6 Technické údaje Logano S825L, velikosti kotlů 6500 až 19200

Velikost kotle 6500 7700 9300 11200 12600 14700 16400 19200

Maximální jmenovitý tepelný výkon kW 6500 7700 9300 11200 12600 14700 16400 19200

Přepravní hmotnost 6 bar

10 bar

t

t

10,2

11,7

12,4

14,1

14,8

16,9

17,8

19,9

20,2

22,8

25,7

28,1

32,3

35,8

37,8

39,8

Provozní hmotnost 1)

6 bar

10 bar

t

t

16,2

17,7

19,7 2)

21,4 2)

23,6 2) 28,7 2) 32,9 2) 42,5 2) 55,3 2) 65,7 2)

25,7 2) 30,8 2) 35,5 2) 44,5 2) 58,8 2) 67,7 2)

Obsah vody m 3 6,0 7,3 8,8 10,9 12,7 16,4 23,0 27,9

Obsah na straně spalin m 3 7,13 8,91 10,55 13,04 15,62 20,41 25,27 31,76

Teplota spalin C ➔ 30/2

Přepravní tlak (potřebný tah) Pa 0

Odpor na straně spalin mbar ➔ 23/1

Přípustná teplota výstupní vody 3) C 110

Přípustný provozní tlak bar 6 nebo10 4)

Označení CE CE 0085 BO 0396

9/2 Technické údaje teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 6500 až 19200 (rozměry ➔ 6/1)

1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost kotle a rovněž i hmotnost hořáku, regulačních zařízení, armatur a potrubí kotle.

2) Bez hmotnosti hořáku a potrubí

3) Mez jištění havarijním termostatem (STB); maximální možná výstupní teplota (➔ 48/3)

4) Vyšší tlaky na vyžádání

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

9


2

Technický popis

2.1.7 Technické údaje Logano S825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500

Velikost kotle 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

Maximální jmenovitý tepelný výkon kW 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

Přepravní hmotnost

Provozní hmotnost 1)

6 bar

10 bar

6 bar

10 bar

t

t

t

t

2,2

2,3

3,6

3,7

2,8

2,9

4,6

4,7

Obsah vody m 3 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 4,1 4,7

Obsah na straně spalin m 3 1,40 1,40 1,98 2,58 3,05 3,67 4,61 5,44

Teplota spalin C ➔ 31/1

Přepravní tlak (potřebný tah) Pa 0

Odpor na straně spalin mbar ➔ 23/2

Přípustná teplota výstupní vody 2) C 110

Přípustný provozní tlak bar 6 nebo10 3)

Označení CE CE 0085 BO 0396

3,3

3,4

5,4

5,5

4,2

4,5

6,7

7,0

4,7

5,1

7,6

8,0

5,3

6,1

8,6

9,3

6,9

7,6

11,0

11,7

7,7

8,6

12,4

13,3

10/1 Technické údaje teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500 (rozměry ➔ 7/1)

1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost kotle a rovněž i hmotnost hořáku, regulačních zařízení, armatur a potrubí kotle.

2) Mez jištění havarijním termostatem (STB); maximální možná výstupní teplota (➔ 48/3)

3) Vyšší tlaky na vyžádání

2.1.8 Technické údaje Logano S825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500

Velikost kotle 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Maximální jmenovitý tepelný výkon kW 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Přepravní hmotnost 6 bar

10 bar

t

t

9,3

10,8

11,4

13,0

13,4

15,7

16,5

18,6

19,3

21,9

24,7

27,0

30,8

34,4

36,7

38,8

Provozní hmotnost 1)

6 bar

10 bar

t

t

16,0

17,5

19,5 2)

21,1 2)

23,2 2) 28,5 2) 32,8 2) 42,2 2) 55,1 2) 65,6 2)

25,5 2) 30,6 2) 35,4 2) 44,5 2) 58,7 2) 67,7 2)

Obsah vody m 3 6,7 8,1 9,8 12,0 13,5 17,5 24,3 28,9

Obsah na straně spalin m 3 7,13 8,91 10,55 13,04 15,62 20,41 25,27 31,76

Teplota spalin C ➔ 31/1

Přepravní tlak (potřebný tah) Pa 0

Odpor na straně spalin mbar ➔ 23/2

Přípustná teplota výstupní vody 3) C 110

Přípustný provozní tlak bar 6 nebo10 4)

Označení CE CE 0085 BO 0396

10/2 Technické údaje teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500 (rozměry ➔ 8/1)

1) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost kotle a rovněž i hmotnost hořáku, regulačních zařízení, armatur a potrubí kotle.

2) Bez hmotnosti hořáku a potrubí

3) Mez jištění havarijním termostatem (STB); maximální možná výstupní teplota (➔ 48/3)

4) Vyšší tlaky na vyžádání

10

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.2 Rozměry a technické údaje plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L

a SB825L LN

2.2.1 Rozměry Logano plus SB825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

L 1

L 2

L 3

L 5

B 3 L 6

B 4

1)

H 4

H 1

95 240 80

L 4

1 2 3

690

4 5 6

510

150

H 5

7

8 9

H 2 H 3

B 1

H 6

11/1 Rozměry plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 1000 až 5200 (rozměry v mm)

Legenda k obrázku

1 Výstup pro pojistný ventil

2 Zpátečka topného média (ke kotli)

3 Výstup topného média (od kotle)

4 Zpátečka BWT (R WT

)

L 7 B 2

1) přípojky kondenzačního výměníku (BWT) (možné volitelně vpravo)

5 Výstup BWT (V WT

)

6 Výstup spalin

7 Odvod kondenzátu spalin BWT (AKO)

8 Odvodnění kondenzátu spalin

9 Vypouštění kotle

Velikost kotle 1000 1350 1900 2500 3050 3700 4200 5200

Délka L 1

1)

L 2

Výška H 2

H 3

mm

mm

mm

mm

3370

2425

1615

1615

3640

2695

1715

1715

3910

2960

1815

1815

4365

3420

1865

1865

4415

3465

1965

1965

4765

3820

2015

2015

5260

4250

2115

2115

5390

4380

2200

2210

Šířka B 1 mm 1324 1424 1524 1574 1674 1724 1824 1924

Topeniště

délka mm 2201 2471 2698 3149 3197 3553 3987 4106

∅ mm 600 660 730 776 846 901 932 1012

Dveře hořáku

hloubka

H 6

Základový rám L 7

B 2

U-profil

BWT H 1

H 4

H 5

B 3

B 4

Příruba výstupu/zpátečky BWT

(V WT /R WT )

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

190

800

2100

910

120

1060

251

595

1004

580

190

850

2350

910

120

1050

326

670

1094

625

190

900

2560

930

160

1150

326

695

1154

655

190

925

3060

1130

160

1205

401

770

1254

705

DN ➔ 20/2

190

975

3060

1130

160

1215

422

820

1344

725

190

1000

3410

1150

200

1240

447

845

1384

745

257

1050

3920

1260

220

1260

497

895

1454

780

Odvod kondenzátu BWT (AKO) DN ➔ 20/2

Výstup spalin DN ➔ 20/1

Příruba výstupu a zpátečky DN ➔ 19/1

Příruba pojistného ventilu DN ➔ 19/3

Odstup L 3

L 4

L 5

L 6

mm

mm

mm

mm

1390

450

600

-

1560

500

600

-

1710

550

600

-

2180

550

650

-

2150

600

650

-

2490

600

800

-

2870

600

650

-

2770

800

750

-

Vypouštění kotle DN 25 32 32 32 32 32 32 32

Hrdlo odvodnění kondenzátu spalin R 6 6 6 6 6 6 6 6

11/2 Rozměry plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 1000 až 5200 (technické údaje ➔ 9/1)

1) Normální provedení s jedním kondenzačním výměníkem (BWT); pro další BWT se zvětší délka L 1

vždy o 300 mm.

257

1100

3920

1510

220

1330

572

970

1564

835

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

11


2

Technický popis

2.2.2 Rozměry Logano plus SB825L, velikosti kotlů 6500 až 19200

L 1

L 2

L 3

L 5

B 3 L 6

B 4

1)

H 4

H 1

95 240 80

L 4

1 2 3

690

4 5 6

510

150

H 5

7

8 9

H 2 H 3

B 1

H 6

L 7 B 2

12/1 Rozměry plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 6500 až 19200 (rozměry v mm)

Legenda k obrázku

1 Výstup pro pojistný ventil

2 Zpátečka topného média (ke kotli)

3 Výstup topného média (od kotle)

4 Zpátečka BWT (R WT

)

1) přípojky kondenzačního výměníku (BWT) (možné volitelně vpravo)

5 Výstup BWT (V WT

)

6 Výstup spalin

7 Odvod kondenzátu spalin BWT (AKO)

8 Odvodnění kondenzátu spalin

9 Vypouštění kotle

Velikost kotle 6500 7700 9300 11200 12600 14700 16400 19200

Délka L 1

1)

L 2

Výška H 2

H 3

mm

mm

mm

mm

5780

4770

2400

2410

6010

5000

2550

2560

6210

5200

2700

2710

6670

5655

2850

2900

7005

5990

3000

3025

7740

6725

3200

3270

8220

7170

3500

3570

8670

7620

3700

3770

Šířka B 1

mm 2124 2274 2424 2574 2724 2924 3224 3424

Topeniště

délka mm 4485 4714 4913 5362 5661 6330 6828 7266

∅ mm 1092 1177 1267 1344 1450 1530 1606 1706

Dveře hořáku

hloubka

H 6

Základový rám L 7

B 2

U-profil

BWT H 1

H 4

H 5

B 3

B 4

Příruba výstupu/zpátečky BWT

(V WT

/R WT

)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

257

1200

4280

1510

220

1360

697

1095

1754

930

257

1275

4480

1520

240

1495

797

1195

1804

955

257

1350

4650

1610

240

1550

872

1270

2004

1055

259

1425

5050

1630

280

1705

897

1295

2054

1080

DN ➔ 20/2

Odvod kondenzátu BWT (AKO) DN ➔ 20/2

Výstup spalin DN ➔ 20/1

Příruba výstupu a zpátečky DN ➔ 19/1

Příruba pojistného ventilu DN ➔ 19/3

Odstup L 3

L 4

L 5

L 6

mm

mm

mm

mm

3130

800

1000

400

3100

1000

1100

500

259

1500

5320

1890

280

1750

997

1395

2204

1155

259

1600

6000

1890

280

1900

1097

1495

2354

1230

294

1750

6390

2100

320

2030

1197

1595

2504

1305

Vypouštění kotle DN 50 50 50 50 50 50 50 50

Hrdlo odvodnění kondenzátu spalin R 6 6 6 6 6 6 6 6

12/2 Rozměry plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 6500 až 19200 (technické údaje ➔ 9/2)

1) Normální provedení s jedním kondenzačním výměníkem (BWT); pro další BWT se zvětší délka L 1

vždy o 300 mm.

3250

1000

1100

500

3430

1200

1100

500

3100

1800

1100

500

3780

1800

1100

500

3940

2000

1200

600

294

1850

6790

2100

320

2150

1297

1695

2654

1380

4340

2000

1200

600

12

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.2.3 Rozměry Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500

L 1

L 2

L 3

L 5

B 3 L 6

B 4

1)

H 4

H 1

L 4

1 2 3

690

4 5 6

510

150

H 5

7

8 9

H 2 H 3

B 1

H 6

95 240 80

13/1 Rozměry plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500 (rozměry v mm)

Legenda k obrázku

1 Výstup pro pojistný ventil

2 Zpátečka topného média (ke kotli)

3 Výstup topného média (od kotle)

4 Zpátečka BWT (R WT

)

L 7 B 2

1) přípojky kondenzačního výměníku (BWT) (možné volitelně vpravo)

5 Výstup BWT (V WT

)

6 Výstup spalin

7 Odvod kondenzátu BWT (AKO)

8 Odvodnění kondenzátu spalin

9 Vypouštění kotle

Velikost kotle 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

Délka L 1

1)

L 2

Výška H 2

H 3

mm

mm

mm

mm

3370

2425

1615

1615

3640

2695

1715

1715

3910

2960

1815

1815

4365

3420

1865

1865

4415

3465

1965

1965

4765

3820

2015

2015

5260

4250

2115

2115

5390

4380

2215

2215

Šířka B 1

mm 1324 1424 1524 1574 1674 1724 1824 1924

Topeniště

délka mm 2201 2471 2698 3149 3197 3553 3987 4106

∅ mm 600 660 730 776 846 901 932 1012

Dveře hořáku

hloubka

H 6

Základový rám L 7

B 2

U-profil

BWT H 1

H 4

H 5

B 3

B 4

Příruba výstupu/zpátečky BWT

(V WT

/R WT

)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

190

800

2100

910

120

1060

227

545

914

535

190

850

2350

910

120

1050

251

595

1004

580

190

900

2560

930

160

1150

251

595

1004

580

190

925

3060

1130

160

1205

326

670

1094

625

DN ➔ 20/3

Odvod kondenzátu BWT (AKO) DN ➔ 20/3

Výstup spalin DN ➔ 20/1

Příruba výstupu a zpátečky DN ➔ 19/1

Příruba pojistného ventilu DN ➔ 19/3

Odstup L 3

L 4

L 5

L 6

mm

mm

mm

mm

1390

450

600

-

1560

500

600

-

190

975

3060

1130

160

1215

326

695

1154

655

190

1000

3410

1150

200

1240

401

770

1254

705

257

1050

3920

1260

220

1260

422

820

1344

725

Vypouštění kotle DN 25 32 32 32 32 32 32 32

Hrdlo odvodnění kondenzátu spalin R 6 6 6 6 6 6 6 6

13/2 Rozměry plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500 (technické údaje ➔ 10/1)

1) Normální provedení s jedním kondenzačním výměníkem (BWT); pro další BWT se zvětší délka L 1

vždy o 300 mm.

1710

550

600

-

2180

550

650

-

2150

600

650

-

2490

600

800

-

2870

600

650

-

257

1100

3920

1510

220

1330

447

845

1384

745

2770

800

750

-

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

13


2

Technický popis

2.2.4 Rozměry Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500

L 1

L 2

L 3

L 5

B 3 L 6

B 4

1)

H 4

H 1

95 240 80

L 4

1 2 3

690

4 5 6

510

150

H 5

7

8 9

H 2 H 3

B 1

H 6

L 7 B 2

14/1 Rozměry plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500 (rozměry v mm)

Legenda k obrázku

1 Výstup pro pojistný ventil

2 Zpátečka topného média (ke kotli)

3 Výstup topného média (od kotle)

4 Zpátečka BWT (R WT

)

1) přípojky kondenzačního výměníku (BWT) (možné volitelně vpravo)

5 Výstup BWT (V WT

)

6 Výstup spalin

7 Odvod kondenzátu BWT (AKO)

8 Odvodnění kondenzátu spalin

9 Vypouštění kotle

Velikost kotle 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Délka L 1

1)

L 2

Výška H 2

H 3

mm

mm

mm

mm

5780

4770

2415

2415

6010

5000

2550

2560

6210

5200

2700

2710

6670

5655

2850

2900

7005

5990

3000

3025

7740

6725

3200

3270

8220

7170

3500

3570

14/2 Rozměry plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500 (technické údaje ➔ 10/2)

1) Normální provedení s jedním kondenzačním výměníkem (BWT); pro další BWT se zvětší délka L 1

vždy o 300 mm.

8670

7620

3700

3770

Šířka B 1

mm 2124 2274 2424 2574 2724 2924 3224 3424

Topeniště

délka mm 4485 4714 4913 5362 5661 6330 6828 7266

∅ mm 1092 1177 1267 1344 1450 1530 1606 1706

Dveře hořáku

hloubka

H 6

Základový rám L 7

B 2

U-profil

BWT H 1

H 4

H 5

B 3

B 4

Příruba výstupu/zpátečky BWT

(V WT

/R WT

)

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

257

1200

4280

1510

220

1360

497

895

1454

780

257

1275

4480

1520

240

1495

572

970

1564

835

257

1350

4650

1610

240

1550

697

1095

1754

930

259

1425

5050

1630

280

1705

797

1195

1804

955

DN ➔ 20/3

Odvod kondenzátu BWT (AKO) DN ➔ 20/3

Výstup spalin DN ➔ 20/1

Příruba výstupu a zpátečky DN ➔ 19/1

Příruba pojistného ventilu DN ➔ 19/3

Odstup L 3

L 4

L 5

L 6

mm

mm

mm

mm

3130

800

1000

-

3100

1000

1100

-

259

1500

5320

1890

280

1750

872

1270

2004

1055

259

1600

6000

1890

280

1900

897

1295

2054

1080

294

1750

6390

2100

320

2030

997

1395

2204

1155

Vypouštění kotle DN 50 50 50 50 50 50 50 50

Hrdlo odvodnění kondenzátu spalin R 6 6 6 6 6 6 6 6

3250

1000

1100

500

3430

1200

1100

500

3100

1800

1100

500

3780

1800

1100

500

3940

2000

1200

600

294

1850

6790

2100

320

2150

1197

1595

2504

1305

4340

2000

1200

600

14

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.2.5 Technické údaje Logano plus SB825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

Velikost kotle 1000 1350 1900 2500 3050 3700 4200 5200

Maximální jmenovitý tepelný výkon kW 1000 1350 1900 2500 3050 3700 4200 5200

Jmenovitý tepelný výkon BWT

Přepravní hmotnost

Provozní hmotnost 2)

při 30 C 1)

při 60 C 1)

6 bar

10 bar

6 bar

10 bar

kW

kW

t

t

t

t

90

36

2,5

2,6

3,8

3,9

111

42

3,1

3,3

4,9

5,1

Obsah vody m 3 1,3 1,7 2,0 2,2 2,7 3,0 3,8 4,3

Obsah na straně spalin m 3 1,24 1,61 2,21 2,93 3,36 4,08 5,01 5,94

Teplota spalin 3) při 30 C 1) C 106 99 107 109 111 106 108 110

při 60 C 1) C 121 112 120 124 125 119 121 124

Přepravní tlak (potřebný tah) Pa 0 (50) 4)

Objemový průtok přes BWT 5) m 3 N

/h 43 58 81,7 107,5 132 159 151 156

Odpor BWT na straně vody mbar 250 150 200 250 250 250 250 250

Odpor na straně spalin mbar ➔ 24/1

Přípustná teplota výstupní vody 6) C 110

Přípustný provozní tlak bar 6 nebo10 7)

Označení CE CE 0085 BO 0397

15/1 Technické údaje plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 1000 bis 5200 (rozměry ➔ 11/1)

1) Vstupní teplota vody do kondenzačního tepelného výměníku (BWT)

2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost kotle, rovněž i hmotnost hořáku, regulačních zařízení, armatur a potrubí kotle.

3) Vztaženo na maximální zatížení (výkon) kotle ➔ 31/2; vztažné teploty 80/60/25 C

4) Případný disponibilní (použitelný) přetlak je závislý na hořáku.

5) Výpočtová hodnota pro určení výkonových údajů kondenzačního tepelného výměníku

6) Mez jištění havarijním termostatem (STB); maximální možná výstupní teplota (➔ 48/3)

7) Vyšší tlaky na vyžádání

156

61

3,8

4,0

5,8

6,0

212

85

4,9

5,3

7,1

7,5

254

101

5,3

5,7

8,1

8,5

281

104

6,0

6,8

9,2

9,9

326

125

7,7

8,4

11,5

12,2

413

162

8,7

9,6

13,1

14,0

➔ Jiné schválené kondenzační výměníky a jejich dimenzování na vyžádání.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

15


2

Technický popis

2.2.6 Technické údaje Logano plus SB825L, velikosti kotlů 6500 až 19200

Velikost kotle 6500 7700 9300 11200 12600 14700 16400 19200

Maximální jmenovitý tepelný výkon kW 6500 7700 9300 11200 12600 14700 16400 19200

Jmenovitý tepelný výkon BWT

Přepravní hmotnost

Provozní hmotnost 2)

při 30 C 1)

při 60 C 1)

6 bar

10 bar

6 bar

10 bar

kW

kW

t

t

t

t

522

207

10,7

12,2

16,8

18,3

619

250

12,9

14,6

20,3 3)

22,0 3)

729

284

5,4

17,5

847

343

18,4

20,5

918

345

20,9

23,5

1057

402

26,5

28,9

1115

404

33,2

36,7

1376

528

38,8

40,8

24,3 3) 29,5 3) 33,8 3) 43,5 3) 56,4 3) 66,9 3)

26,3 3) 31,6 3) 36,4 3) 45,5 3) 59,9 3) 68,9 3)

Obsah vody m 3 6,0 7,3 8,8 10,9 12,7 16,4 23,0 27,9

Obsah na straně spalin m 3 7,77 9,60 11,48 14,10 17,18 22,23 27,64 34,46

Teplota spalin 4) při 30 C 1) C 109 111 107 112 105 105 100 105

při 60 C 1) C 123 125 121 126 118 118 112 117

Přepravní tlak (potřebný tah) Pa 0 (50) 5)

Objemový průtok přes BWT 6) m 3 N

/h 140 150 160 145 162 158 141 165

Odpor BWT na straně vody mbar 200 200 200 200 250 200 200 250

Odpor na straně spalin mbar ➔ 24/1

Přípustná teplota výstupní vody 7) C 110

Přípustný provozní tlak bar 6 nebo10 8)

Označení CE CE 0085 BO 0397

16/1 Technické údaje plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 6500 až 19200 (rozměry ➔ 12/1)

1) Vstupní teplota vody do kondenzačního tepelného výměníku (BWT)

2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost kotle, rovněž i hmotnost hořáku, regulačních zařízení, armatur a potrubí kotle.

3) Bez hmotnosti hořáku a potrubí

4) Vztaženo na maximální zatížení (výkon) kotle ➔ 31/2; vztažné teploty 80/60/25 C

5) Případný disponibilní (použitelný) přetlak je závislý na hořáku.

6) Výpočtová hodnota pro určení výkonových údajů kondenzačního tepelného výměníku

7) Mez jištění havarijním termostatem (STB) ; maximální možná výstupní teplota (➔ 48/3)

8) Vyšší tlaky na vyžádání

➔ Jiné schválené kondenzační výměníky a jejich dimenzování na vyžádání.

16

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.2.7 Technické údaje Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500

Velikost kotle 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

Maximální jmenovitý tepelný výkon kW 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

Jmenovitý tepelný výkon BWT

Přepravní hmotnost

Provozní hmotnost 2)

při 30 C 1)

při 60 C 1)

6 bar

10 bar

6 bar

10 bar

kW

kW

t

t

t

t

63,5

23,2

2,4

2,5

3,8

3,9

82,9

29,7

3,0

3,1

4,8

4,9

108,8

41,6

3,5

3,7

5,6

5,7

130,5

50,2

4,4

4,7

7,0

7,3

175,7

68,6

5,0

5,4

7,9

8,3

17/1 Technické údaje plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500 (rozměry ➔ 13/1)

1) Vstupní teplota vody do kondenzačního tepelného výměníku (BWT)

2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost kotle, rovněž i hmotnost hořáku, regulačních zařízení, armatur a potrubí kotle.

3) Vztaženo na maximální zatížení (výkon) kotle ➔ 31/2; vztažné teploty 80/60/25 C

4) Případný disponibilní (použitelný) přetlak je závislý na hořáku.

5) Výpočtová hodnota pro určení výkonových údajů kondenzačního tepelného výměníku

6) Mez jištění havarijním termostatem (STB); maximální možná výstupní teplota (➔ 48/3)

7) Vyšší tlaky na vyžádání

207

75

5,6

6,4

8,9

9,6

254,6

96,1

7,2

7,9

11,4

12,1

295

110,4

8,0

8,9

12,8

13,7

Obsah vody m 3 1,4 1,8 2,1 2,5 2,9 3,2 4,1 4,7

Obsah na straně spalin m 3 1,24 1,61 2,21 2,93 3,36 4,08 5,01 5,94

Teplota spalin 3) při 30 C 1) C 99 96 108 104 110 101 106 107

při 60 C 1) C 115 111 123 119 125 116 120 121

Přepravní tlak (potřebný tah) Pa 0 (50) 4)

Objemový průtok přes BWT 5) m 3 N

/h 32,4 43,2 54 64,8 86,4 108 130 151

Odpor BWT na straně vody mbar 265 250 391 186 220 191 183 177

Odpor na straně spalin mbar ➔ 24/2

Přípustná teplota výstupní vody 6) C 110

Přípustný provozní tlak bar 6 nebo10 7)

Označení CE CE 0085 BO 0397

➔ Jiné schválené kondenzační výměníky a jejich dimenzování na vyžádání.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

17


2

Technický popis

2.2.8 Technické údaje Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500

Velikost kotle 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Maximální jmenovitý tepelný výkon kW 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Jmenovitý tepelný výkon BWT

Přepravní hmotnost

Provozní hmotnost 2)

při 30 C 1)

při 60 C 1)

6 bar

10 bar

6 bar

10 bar

kW

kW

t

t

t

t

351

129

9,7

11,2

16,4

17,9

442

170

11,8

13,4

20,0 3)

21,6 3)

499

189

13,9

16,2

658

254

17,0

19,1

784

293

19,9

22,5

957

379

25,3

27,6

1023

369

31,5

35,1

1339

544

37,6

39,7

23,8 3) 29,1 3) 33,5 3) 43,0 3) 56,0 3) 66,7 3)

26,1 3) 31,2 3) 36,1 3) 45,3 3) 59,6 3) 68,8 3)

Obsah vody m 3 6,7 8,1 9,8 12,0 13,5 17,5 24,3 28,9

Obsah na straně spalin m 3 7,77 9,60 11,48 14,10 17,18 22,23 27,64 34,46

Teplota spalin 4) při 30 C 1) C 106 110 102 107 105 112 103 108

při 60 C 1) C 121 124 117 122 119 126 116 122

Přepravní tlak (potřebný tah) Pa 0 (50) 5)

Objemový průtok přes BWT 6) m 3 N

/h 160 160 160 160 160 161 161 161

Odpor BWT na straně vody mbar 198 198 198 198 198 200 200 200

Odpor na straně spalin mbar ➔ 24/2

Přípustná teplota výstupní vody 7) C 110

Přípustný provozní tlak bar 6 nebo10 8)

Označení CE CE 0085 BO 0397

18/1 Technické údaje plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500 (rozměry ➔ 14/1)

1) Vstupní teplota vody do kondenzačního tepelného výměníku (BWT)

2) Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost kotle, rovněž i hmotnost hořáku, regulačních zařízení, armatur a potrubí kotle.

3) Bez hmotnosti hořáku a potrubí

4) Vztaženo na maximální zatížení (výkon) kotle ➔ 31/2; vztažné teploty 80/60/25 C

5) Případný disponibilní (použitelný) přetlak je závislý na hořáku.

6) Výpočtová hodnota pro určení výkonových údajů kondenzačního tepelného výměníku

7) Mez jištění havarijním termostatem (STB) ; maximální možná výstupní teplota (➔ 48/3)

8) Vyšší tlaky na vyžádání

➔ Jiné schválené kondenzační výměníky a jejich dimenzování na vyžádání.

18

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.3 Variabilní přípojky všech typových řad v závislosti na jmen. tepelném výkonu

2.3.1 Hrdla výstupu vody a zpátečky všech typových řad

Při návrhovém teplotním rozdílu a jmenovitém

tepelném výkonu v kW

Navržená

jmenovitá

světlost 1)

∆T =15K ∆T =20K ∆T =30K ∆T =40K DN

> 175

≤ 275

> 275

≤ 465

> 465

≤ 705

> 705

≤ 1102

> 1102

≤ 1722

> 1722

≤ 2479

> 2479

≤ 4408

> 4408

≤ 6887

> 6887

≤ 9918

> 9918

≤ 13500

> 13500

≤ 17633

> 235

≤ 367

> 367

≤ 620

> 620

≤ 940

> 940

≤ 1469

> 1469

≤ 2296

> 2296

≤ 3306

> 3306

≤ 5877

> 5877

≤ 9183

> 9183

≤ 13224

> 13224

≤ 18000

> 18000

≤ 19200

> 352

≤ 550

> 550

≤ 931

> 931

≤ 1410

> 1410

≤ 2204

> 2204

≤ 3444

> 3444

≤ 4959

> 4959

≤ 8816

> 8816

≤ 13775

> 13775

≤ 19200

> 470

≤ 734

> 734

≤ 1241

> 1241

≤ 1881

> 1881

≤ 2938

> 2938

≤ 4592

> 4592

≤ 6612

> 6612

≤ 11755

> 11755

≤ 18367

> 18367

≤ 19200

19/1 Hrdla výstupu vody a zpátečky teplovodních kotlů Logano

S825L a S825L LN a také plynových kondenzačních kotlů

Logano plus SB825L a SB825L LN v závislosti na návrhovém

teplotním rozdílu a jmenovitém tepelném výkonu

1) Provedení přírubových hrdel jako PN 16 dle DIN 2633;

stanovené jmenovité světlosti považujte za návrh, je

možné je stanovit individuálně.

50

65

80

100

125

150

200

250

300

– – 350

– – 400

Logano

S825L

Logano

plus

SB825L

Velikost

kotle

Logano

S825L LN

Logano

plus

SB825L LN

Velikost

kotle

Maximálně možné jmenovité

světlosti pro hrdla výstupu

a zpátečky

DN

1000 750 100

1350

1000

až 1500

125

1900 2000 150

2500

až 4200

5200

až 7700

9300

až 12600

14700

až 16400

2500

až 4250

5250

až 6000

8000

až 12000

200

250

300

14000 350

19200 17500 400

19/2 Maximálně možné jmenovité světlosti pro hrdla výstupu

a zpátečky teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN

a také plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L

a SB825L LN v závislosti na velikosti kotle; větší jmenovité

světlosti na vyžádání

2.3.2 Přípojky pojistného potrubí výstupu vody u všech typových řad

Maximální

pracovní tlak

Maximální výkon kotle s pojistným ventilem firmy ARI, vzor 903 při jmenovitém

průměru pojistného potrubí výstupu vody 1)

DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

bar kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

2,5 217 340 565 870 1360 2300 3480 5440 7120 9900

3,0 250 391 649 1000 1560 2640 4000 6250 8190 11400

4,0 312 488 810 1250 1950 3300 5000 7800 10200 14200

5,0 370 578 960 1480 2310 3900 5910 9240 12100 16900

6,0 426 666 1100 1700 2660 4500 6820 10600 14000 19400

8,0 536 837 1390 2140 3350 5660 8580 13400 17600 24500

10,0 643 1000 1670 2570 4010 6790 10300 16000 21100 29300

19/3 Přípojky pojistného potrubí výstupu vody teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN a také plynových kondenzačních kotlů

Logano plus SB825L a SB825L LN

1) na vyžádání více připojovacích hrdel pro pojistné potrubí výstupu vody

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

19


2

Technický popis

2.3.3 Přípojky pro výstup spalin teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN

a plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L a SB825L LN

Jmenovitý tepelný výkon kW

kW

Jmenovitá světlost výstupu spalin 1) D 1

DN

Výstup spalin D 1 (vnější)

mm

> 827 ≤ 1290 250 254

> 1291 ≤ 2050 315 320

> 2051 ≤ 3307 400 402

> 3308 ≤ 5167 500 505

> 5168 ≤ 8203 630 636

> 8204 ≤ 13227 800 799

> 13228 ≤ 19200 1000 1005

20/1 Přípojky výstupu spalin teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN a plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L

a SB825L LN v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu

1) Podle požadavků EN 12220

2.3.4 Přípojky pro kondenzační tepelné výměníky plynových kondenzačních kotlů

Logano plus SB825L a SB825L LN

Logano

plus

SB825L

Velikost kotle

Přípojky kondenzačního tepelného výměníku

(BWT)

Výstup/ zpátečka

V WT

/R WT

DN

Odvod kondenzátu

AKO

1000 100 1

1350 100 1

1900 125 1

2500 125 1

3050 150 1

3700 150 1

4200 150 1

5200 150 1

6500 150 1

7700 150 1

9300 150 15

11200 150 15

12600 150 15

14700 150 15

16400 150 15

19200 150 15

20/2 Variabilní přípojky plynových kondenzačních kotlů Logano

plus SB825L v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu

R

Logano

plus

SB825L LN

Přípojky kondenzačního tepelného výměníku

(BWT)

Výstup/ zpátečka

V WT

/R WT

Odvod kondenzátu

AKO

Velikost kotle

DN

R

750 80 1

1000 100 1

1250 100 1

1500 100 1

2000 125 1

2500 125 1

3000 150 1

3500 150 1

4250 150 1

5250 150 1

6000 150 1

8000 150 1

10000 150 15

12000 150 15

14000 150 15

17500 150 15

20/3 Variabilní přípojky plynových kondenzačních kotlů Logano

plus SB825L LN v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu

20

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.3.5 Přípojná hrdla

Všechny teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a

kondenzační kotle Logano plus SB825L A SB825L LN

jsou ze závodu vybaveny odsouhlasenými hrdly pro

výstup vody a zpátečku. Ty mají možnost připojení

teplotního čidla a regulátoru teploty.

Hrdlo zpátečky

Hrdlo výstupu

250

250

N2

N2

N1

N1

N3

21/1 Hrdla kotlů Logano S825L a S825L LN a plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L a SB825L LN s měřicími místy pro

bezpečnostní výstroj (rozměry v mm; jmenovité světlosti ➔ 19/1, 20/2 a 20/3)

Legenda k obrázku

N1 R5, 120 mm dlouhé (u hrdla DN DN 32–150)

R5, 60 mm dlouhé (u hrdla DN DN 200–400)

N2 R5, 60 mm dlouhé (u hrdla DN DN 65–80)

R5, 75 mm dlouhé (u hrdla DN DN 32–50)

R5, 40 mm dlouhé (u hrdla DN DN 100–400)

N3 R6, 75 mm dlouhé (u hrdla DN DN 32–150)

R6, 50 mm dlouhé (u hrdla DN DN 200–400)

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

21


2

Technický popis

2.4 Charakteristické hodnoty kotlů

2.4.1 Průtočný odpor na straně vody

Průtočný odpor vody je rozdíl tlaků mezi přípojkou

výstupní a vratné vody kotle. Závisí na velikosti kotle (příp.

na jmenovité světlosti přípojek) a průtoku otopné vody. Na

obrázku 22/1 jsou zobrazeny průtočné odpory na straně

vody pro kotle Logano S825L a S825 LN a také plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN.

200

100

DN

40

DN

65

DN

100

DN

150

DN

250 DN

350

Průtočné odpory na straně vody kondenzačních výměníků

tepla kotlů Logano plus SB825L a SB825L LN lze zjistit

z tabulek 15/1 až 18/1.

50

∆ p H

mbar

40

30

DN

50

DN

300 DN

400

20

DN

80

DN

125

DN

200

10

5 10 50 100

500 1000

V H / m3

h

22/1 Průtočný odpor na straně vody kotlů Logano S825L a S825

LN a také plynových kondenzačních kotlů Logano plus

SB825L a SB825L LN; (průtočný odpor kondenzačního

výměníku tepla viz tabulky 15/1 až 18/1; jmenovité světlosti

hrdel výstupů a zpátečky viz tabulky 19/1 a 19/2)

Legenda k obrázku

∆p H

Tlaková ztráta na straně vody

Průtok otopné vody

V H

22

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.4.2 Odpor na straně spalin

Logano S825L

18

16

11200

12600

14700

∆p G

mbar

14

12

10

8

6

1000

1350

1900

2500

3050

3700

4200

5200

6500

7700

9300

16400

19200

4

2

0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Q K / kW

23/1 Odpor na straně spalin teplovodních kotlů Logano S825L

Logano S825L LN

18

16

14

12

10

2500

3500

5250

6000

8000

10000

12000

14000

17500

∆ p G

mbar

8

6

750/1000

1250

1500

2000

3000

4250

4

2

0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Q K / kW

23/2 Odpor na straně spalin teplovodních kotlů Logano S825L LN

Legenda k obrázku

Q K

Jmenovitý tepelný výkon

∆p G

Odpor na straně spalin

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

23


2

Technický popis

Logano plus SB825L

18

16

14

3700

4200

5200

6500

7700

9300

11200

12600

14700

16400

19200

12

3050

10

1900

2500

∆ p G

mbar

8

6

1000

1350

4

2

0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Q K / kW

24/1 Odpor na straně spalin plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L

Logano plus SB825L LN

18

16

14

12

10

2500

3000

3500

4250

5250

6000

8000

10000

12000

14000

17500

∆ p G

mbar

8

6

4

1000

750

1250

1500

2000

2

0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Q K / kW

24/2 Odpor na straně spalin plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN

Legenda k obrázku

Q K

Jmenovitý tepelný výkon

∆p G

Odpor na straně spalin

24

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.4.3 Objemové zatížení prostoru topeniště

Někteří výrobci hořáků definují pro zaručení emisních

hodnot mimo jiné, také maximální objemové zatížení

topeniště.

S pomocí diagramů 25/1 a 26/1 je možné zvolit pro

zadané objemové zatížení topeniště vhodnou velikost

kotle Logano S825L a S825L (LN) a také plynového

kondenzačního kotle Logano plus SB825L a SB825 L LN.

Logano S825L a Logano plus SB825L

2,0

1,9

1,7

1,5

FVB

MW/m 3 1,3

1000

1350

1900

2500

3050

3700

4200

5200

6500

7700

9300

11200

12600

14700

16400

19200

1,1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Q K / kW

25/1 Objemové zatížení topeniště teplovodních kotlů Logano S825L a plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L v závislosti na

výkonu kotle

Legenda k obrázku

FVB Objemové zatížení prostoru topeniště

Q K

Jmenovitý tepelný výkon

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

25


2

Technický popis

Logano S825L LN a Logano plus SB825L LN

1,4

1,3

750

1000

1250

2000

2500

3000

1,2

1500

3500

4250

5250

8000

10000

12000

14000

17500

FVB

MW/m 3

1,1

6000

1,0

0,9

0,8

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Q K / kW

26/1 Objemové zatížení topeniště teplovodních kotlů Logano S825L LN a plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN v závislosti

na výkonu kotle

Legenda k obrázku

FVB Objemové zatížení prostoru topeniště

Q K

Jmenovitý tepelný výkon

26

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.4.4 Účinnost kotle a provozní pohotovostní ztráta

Účinnost kotle charakterizuje poměr mezi jmenovitým

tepelným výkonem a tepelným výkonem spalování

(příkonem) v závislosti na zatížení kotle a teplotním spádu

kotle. Účinnost kotle na obrázku 27/1 dle EN 303 je

vztažena k teplotnímu spádu 80/60 C (viz také vyobrazení

30/2 a 31/1).

Provozní pohotovostní ztráta je část tepelného výkonu,

který je potřebný, aby byla dodržena předem stanovená

teplota kotlové vody. Příčinou této ztráty je ochlazení kotle

sáláním a konvekcí během doby provozní pohotovosti

(doba prostoje hořáku).

Legenda k obrázku (➔ 27/1 až 27/3)

a Částečný výkon 60 %

b Plný výkon 100 %

ϑ R

Teplota zpátečky

ϑ K

Střední teplota kotlové vody

ϕ K

Relativní zatížení (výkon) kotle

Účinnost kotle

η K

Logano S825L a S825L LN

100

99

98

97

96

95

η K S825L LN

% 94

S825L

93

92

91

90 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ϕ K /%

27/1 Účinnost teplovodního kotle Logano S825L a S825L LN

v závislosti na zatížení kotle (střední hodnoty typových řad);

teplotní spád 80/60°C

Logano plus SB825L a SB825L LN

Logano S825L a S825L LN

105

95

104

103

94

102

101

93

100

η K

%

99

a

η K

%

92

S825 L (LN)

98

97

b

91

S825 L

96

95 20 30 40 50 60 70

ϑ R /˚C

27/2 Účinnost teplovodního kotle Logano SB825L a SB825L LN

v závislosti na teplotě zpátečky kotle (střední hodnoty

typových řad se svazkovým výměníkem tepla)

90

60 70 80 90 100 110

ϑ K /˚C

27/3 Účinnost teplovodního kotle Logano S825L a S825L LN

v závislosti na střední teplotě kotlové vody (střední hodnoty

typových řad)

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

27


2

Technický popis

Účinnost a normovaný stupeň využití kotlů

Logano S825L a S825L LN

Provozní pohotovostní ztráta kotlů Logano S825L a

S825L LN a Logano plus SB825L a SB825L LN

Typ kotle

Velikost

kotle

1) 2)

Účinnost kotle

Normovaný

1) 2)

stupeň využití

Typ kotle

Velikost

kotle

Provozní pohotovostní ztráta

q B

1)

η K

η N

kW % 2)

1000 91,8 94,6

1000 1,23 0,123

1350 92,9 95,3

1350 1,43 0,106

1900 91,4 94,4

1900 1,64 0,086

2500 91,8 94,6

2500 1,82 0,073

3050 91,4 94,4

3050 2,04 0,067

3700 92,4 95,0

3700 2,18 0,059

Logano

S825L

4200 92,2 94,9

5200 91,9 94,7

6500 91,9 94,7

7700 91,9 94,8

Logano

S825L

Logano

plus

SB825L

4200 2,46 0,059

5200 2,69 0,052

6500 3,33 0,051

7700 3,87 0,050

9300 92,2 94,9

9300 3,98 0,043

11200 92,1 94,9

11200 4,83 0,043

12600 92,7 95,2

12600 5,36 0,043

14700 92,7 95,2

14700 6,15 0,042

16400 93,3 95,6

16400 7,37 0,045

19200 92,7 95,2

19200 8,23 0,043

750 93,0 95,3

750 1,04 0,139

1000 93,3 95,5

1000 1,14 0,114

1250 92,5 95,0

1250 1,24 0,099

1500 92,7 95,1

1500 1,36 0,091

2000 92,4 95,1

2000 1,56 0,078

2500 93,1 95,4

2500 1,68 0,067

Logano

S825L LN

3000 92,8 95,2

3500 92,7 95,2

4250 92,9 95,3

5250 92,6 95,1

Logano

S825L LN

Logano

plus

SB825L LN

3000 1,88 0,063

3500 2,10 0,060

4250 2,40 0,056

5250 2,82 0,054

6000 92,9 95,4

6000 3,04 0,051

8000 92,7 95,2

8000 3,86 0,048

10000 93,1 95,5

10000 4,60 0,046

12000 92,6 95,1

12000 5,42 0,045

14000 93,5 95,7

14000 7,20 0,051

17500 92,8 95,3

17500 7,52 0,043

28/1 Účinnost a normovaný stupeň využití kotlů Logano S825L

a S825L LN

1) Vztaženo k teplotnímu spádu 80/60 °C. V případě jiného

teplotního spádu se mění účinnost kotle podle diagramu

➔ 27/3.

2) Vztaženo k maximálnímu jmenovitému tepelnému výkonu;

při redukovaném tepelném výkonu se zvyšuje účinnost

kotle podle diagramu➔ 27/1.

28/2 Provozní pohotovostní ztráty kotlů Logano S825L a S825L LN

a kondenzačních kotlů Logano plus SB8825L a SB825L LN

1) Vztaženo k teplotnímu spádu 80/60 °C

2) Vztaženo k maximálnímu jmenovitému tepelnému výkonu

28

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

2.4.5 Jmenovitý tepelný výkon kondenzačního výměníku tepla

Všechny následující údaje o kondenzačním výměníku

tepla (BWT) kondenzačního kotle Logano plus SB8255L

a SB825L LN se vztahují k provedení s jedním svazkem

trubek. Technické údaje o provedení se dvěma svazky

trubek obdržíte na vyžádání na pobočce firmy Buderus

Jmenovitý tepelný výkon kondenzačního výměníku tepla

se může přibližně vypočítat.

Vzorec pro výpočet

Q BWT, real ≈ f ϑR

⋅ f ϕK ⋅ Q BWT, 30

29/1 Vzorec pro přibližný výpočet jmenovitého tepelného výkonu

kondenzačního výměníku tepla

fϕK

1,0

0,9

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

Výpočtové veličiny

f ϕK

Přepočtový koeficient podle diagramu 29/2

f ϑR Přepočtový koeficient podle diagramu 29/3

Q BWT,30

Jmenovitý tepelný výkon kondenzačního výměníku tepla při

teplotě vstupní vody 30 °C (➔ 15/1 až 18/1)

Q BWT,real

Skutečný jmenovitý tepelný výkon kondenzačního výměníku

tepla

Příklad

Zadání

– typ kotle plynový kondenzační kotel

Logano plus SB825L

– velikost kotle 2500

– jmen. tepelný výkon Q K

= 2300 kW

– zatížení kotle ϕ K

= 2300 kW/2500 kW

ϕ K

=92%

– teplota vstupní vody

do BWT

ϑ BWT

=40 C

Odečteno

– přepočítací koeficienty

f ϕK

= 0,9 (➔ 29/2)

f ϑR

= 0,825 (➔ 29/3)

– jmenovitý tepelný výkon kondenzačního výměníku při

30 °C (➔ 15/1) Q BWT, 30

= 212 kW

Výsledek

– jmenovitý tepelný výkon kondenzačního výměníku

tepla podle vzorce 29/1:

Q BWT, real

≈ 0,9 ⋅ 0,825 ⋅ 212 kW

Q BWT, real

≈ 157 kW

– celkový jmenovitý tepelný výkon

Q ≈ (2300 + 157) kW

Q ≈ 2457 kW

0,20

0,10

50 60 70 80 92 100

29/2 Přepočtový koeficient pro výpočet jmenovitého tepelného

výkonu kondenzačního výměníku tepla (vztaženo k teplotě

vstupní vody 30 °C)

fϑR

1,00

0,90

0,825

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

ϕ K /%

30 40 50 60 70

29/3 Přepočtový koeficient pro výpočet jmenovitého tepelného

výkonu při jiných vstupních teplotách

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

29


2

Technický popis

2.4.6 Teplota spalin

Teplota spalin je teplota měřená ve spalinovém hrdle na

výstupu spalin z kotle. Je závislá na zatížení kotle a

teplotním spádu (➔ 30/2, 31/1 a 31/2). Pro výpočet

komínu se zpravidla musí použít minimální možná teplota

spalin. Ta leží asi o 7,5 K pod udávanou teplotou spalin,

vztaženou na střední teplotu kotle 70°C.

Změna teploty spalin

Teplota spalin závisí na střední teplotě kotlové vody.

Teploty spalin v diagramech 30/2, 31/1 a 31/2 jsou podle

normy EN 303 vztaženy k teplotnímu spádu 80/60 °C, to

znamená, že střední teplota kotlové vody je 70 °C.

Přepočet na jiný teplotní spád se provádí podle tabulky

30/1.

Střední teplota kotlové vody Změna teploty spalin

C

K

60 –7,5

70 0

80 7,5

90 15

100 22,5

30/1 Změna teploty spalin v závislosti na střední teplotě kotlové

vody

Příklad

Zadání

– velikost kotle 6500

– jmenovitý tepelný výkon Q K

= 6000 kW

– teplotní spád 100/80 C

Odečteno

– změna při

teplotě spalin 15 K (➔ 30/1)

– teplota spalin ϑ A

= 198 C (➔ 30/2)

Výsledek

– teplota spalin při

plném zatížení kotle

Legenda k obrázku

ϑ A

Teplota spalin

ϕ K

Zatížení kotle

η K

Účinnost kotle

Jmenovitý tepelný výkon

Q K

= 198 C + 15 K = 213 C

Logano S825L

230

90,7

220

1900

3050

91,1

210

1000

2500

5200

6500

7700

91,5

200

190

180

170

1350

3700

4200

9300

11200

12600

14700

16400

19200

92,0

η K

%

92,4

92,9

93,3

160

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

93,7

20000

Q K / kW

30/2 Teploty spalin teplovodních kotlů Logano S825L v závislosti na zatížení kotle

30

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Technický popis 2

Logano S825L LN

220

91,1

210

200

190

180

170

750

1000/1250

1500

2000

2500

3000

3500

4250

5250

6000

8000

10000

12000

14000

17500

91,5

92,0

92,4

92,9

93,3

η K

%

160

93,7

150 94,1

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

Q K / kW

31/1 Teploty spalin teplovodních kotlů Logano S815L LN v závislosti na zatížení kotle

Legenda k obrázku (➔ 31/1 a 31/2)

a Teplota vstupní vody do kondenzačního výměníku tepla 30 °C

b Teplota vstupní vody do kondenzačního výměníku tepla 60 °C

ϑ A

Teplota spalin

ϕ K

Zatížení kotle

η K Účinnost kotle

Jmenovitý tepelný výkon

Q K

Logano plus SB825L a SB825L LN

150

140

130

120

110

100

90

80

b

a

70

60

50 25 50 75 100

ϕ K /%

31/2 Teploty spalin kondenzačních kotlů Logano plus SB825L

a SB825L LN v závislosti na zatížení kotle a teplotě vstupní

vody do kondenzačního výměníku tepla (střední hodnoty

typových řad)

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

31


3

Hořák

3 Hořák

3.1 Všeobecné požadavky

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN

mohou být provozovány s každým schváleným olejovým

nebo plynovým přetlakovým hořákem. Olejové přetlakové

hořáky musí splňovat požadavky EN 267 a plynové

přetlakové hořáky musí mít přezkoušený výrobní vzor

podle EN 676. Musí být dodrženy požadavky na olejová

spalovací zařízení a plynová spalovací zařízení, rovněž

i současně platné zákony, normy a nařízení.

Pro kombinaci kotle s hořákem se musí ověřit, zda jsou u

zvoleného kotle splněny požadavky výrobce hořáku na

geometrii spalovacího prostoru.

3.2 Pokyny pro výběr hořáku

Hořák musí spolehlivě překonat odpor na straně spalin

teplovodního kotle (➔ 23/1 až 24/2). Při spalování plynu

se musí zajistit, aby plynovodní sí» na daném místě

dodávala na vstup hořáku dostatečný přetlak.

Při objednávání teplovodního kotle Logano S825L a

S825L LN nebo plynového kondenzačního kotle Logano

plus SB825L a SB825L LN se musí uvést požadovaný typ

hořáku. Uchycení hořáku a vyzdívka dveří se připravují pro

příslušný hořák ve výrobním závodě.

Mezera mezi vyzdívkou dveří a trubkou hořáku se musí

vyplnit žáruvzdorným, pružným materiálem.

Dveře hořáku se musí volně otvírat a otáčet. V případě

spalování oleje se musí hadice oleje a kabely dimenzovat

dostatečně dlouhé.

V případě plynového spalování se používá v podélném

směru kotle kompenzátor na plynovém potrubí. Při

otevření dveří se tak může plynová řada na tomto místě

přerušit a dveře se mohou vyklopit společně s hořákem.

Výstroj hlavy hořáku je určena pokyny výrobce hořáku.

Trubka hořáku by měla vyčnívat do spalovacího prostoru

s přesahem. Dodržujte montážní pokyny výrobce hořáku.

➔ Přejete-li si vybrat optimální kombinaci teplovodního

kotle a hořáku, obra»te se prosím na nejbližší pobočku

Buderus.

3.3 Sladěné plynové hořáky

Optimální výsledky spalování vyžadují individuální sladění

teplovodního kotle a hořáku. Teplovodní kotle Logano

S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano

plus SB825L a SB825L LN jsou s příslušnými hořáky

vhodné pro zařízení, u nichž se vyžadují snížené hodnoty

emisí škodlivin.

➔ Přejete-li si vybrat optimální hořák, obra»te se prosím

na nejbližší pobočku Buderus. Garantované hodnoty emisí

je třeba si vyžádat od dodavatele hořáku nebo od firmy

Buderus.

32

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Hořák 3

3.4 Technické údaje spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN

3.4.1 Technické údaje spalovacího prostoru Logano S825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

80

L 1

L 2

B 1

L 3

L 5

L 4

D 2

D 1 H 2

H 1

H 3

~40

33/1 Rozměry spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

Velikost kotle 1000 1350 1900 2500 3050 3700 4200 5200

Obsah na straně spalin 1)

Spalovací prostor

Kotel

Spalovací prostor D 1

D 2

L 1

L 2

Přední obratová komora

spalin

Maximální zatížení dveří

hořákem

L 3

L 4

L 5

H 1

H 2

2)

H 3

m 3 0,68

m 3 1,09

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

888

600

2201

1930

625

190

260

800

560


0,89

1,40

988

660

2471

2180

685

190

290

850

620


1,21

1,98

1086

730

2698

2408

745

190

325

900

685


1,58

2,58

1136

776

3149

2850

775

190

350

925

720


1,90

3,05

1236

846

3197

2878

835

190

385

975

785


2,37

3,67

1284

901

3553

3235

860

190

412

1000

815


2,86

4,61

1384

932

3987

3650

900

257

430

1050

795

111

3,46

5,44

1482

1012

4106

3750

960

257

470

1100

855

122

B 1

mm 1200 1300 1400 1450 1550 1600 1700 1800

kNm 5 5 5 5 5 5 6 6

33/2 Technické údaje spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

1) Pro určení doby zdržení: Obsah spalin spalovacího prostoru zahrnuje objem plamence (prvního tahu) a objem vnitřní obratové komory.

Obsah kotle na straně spalin zahrnuje objem plamence, objem dodatkových teplosměnných ploch a objem sběrače spalin.

2) Od velikosti kotle 4200 je hledítko plamene umístěno mimo svislou osu kotle.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

33


3

Hořák

3.4.2 Technické údaje spalovacího prostoru Logano S825L, velikosti kotlů 6500

až 19200

80

L 1

B 1

L 2

L 4

D 2 D 1 H 2

H 1

L 3

L 5

H 3

~40

34/1 Rozměry spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 6500 až 19200

Velikost kotle 6500 7700 9300 11200 12600 14700 16400 19200

Obsah na straně spalin 1)

Spalovací prostor

Kotel

Spalovací prostor D 1

D 2

L 1

L 2

Přední obratová komora

spalin

Maximální zatížení dveří

hořákem

L 3

L 4

L 5

H 1

H 2

H 3

m 3 4,42

m 3 7,13

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1632

1092

4485

4100

1075

257

510

1200

975

132

5,50

8,91

1780

1177

4714

4300

1165

257

560

1275

1065

145

6,48

10,55

1880

1267

4913

4500

1250

257

600

1350

1150

155

7,92

13,04

1978

1344

5362

4930

1340

259

640

1425

1250

166

9,73

15,62

2128

1450

5661

5200

1425

259

695

1500

1330

180

12,32

20,41

2326

1530

6390

5900

1540

259

735

1600

1450

190

14,52

25,27

2474

1606

6828

6300

1715

294

775

1750

1630

201

17,50

31,76

2672

1706

7266

6700

1830

294

825

1850

1745

214

B 1

mm 2000 2150 2300 2450 2600 2800 3100 3300

kNm 6 6 6 6 5 4 3 3

34/2 Technické údaje spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L, velikosti kotlů 6500 až 19200

1) Pro určení doby zdržení: Obsah spalin spalovacího prostoru zahrnuje objem plamence (prvního tahu) a objem vnitřní obratové komory.

Obsah kotle na straně spalin zahrnuje objem plamence, objem dodatkových teplosměnných ploch a objem sběrače spalin.

34

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Hořák 3

3.4.3 Technické údaje spalovacího prostoru Logano S825L LN, velikosti kotlů 750

až 3500

80

L 1

L 2

B 1

L 3

L 5

L 4

D 2

D 1 H 2

H 1

H 3

~40

35/1 Rozměry spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500

Velikost kotle 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

Obsah na straně spalin 1)

Spalovací prostor

Kotel

Spalovací prostor D 1

D 2

L 1

L 2

Přední obratová komora

spalin

Maximální zatížení dveří

hořákem

L 3

L 4

L 5

H 1

H 2

2)

H 3

m 3 0,68

m 3 1,09

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

888

600

2201

1930

625

190

260

800

560


0,89

1,40

988

660

2471

2180

685

190

290

850

620


1,21

1,98

1086

730

2698

2408

745

190

325

900

685


1,58

2,58

1136

776

3149

2850

775

190

350

925

720


1,90

3,05

1236

846

3197

2878

835

190

385

975

785


2,37

3,67

1284

901

3553

3235

860

190

412

1000

815


2,86

4,61

1384

932

3987

3650

900

257

430

1050

795

111

3,46

5,44

1482

1012

4106

3750

960

257

470

1100

855

122

B 1

mm 1200 1300 1400 1450 1550 1600 1700 1800

kNm 5 5 5 5 5 5 6 6

35/2 Technické údaje spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500

1) Pro určení doby zdržení: Obsah spalin spalovacího prostoru zahrnuje objem plamence (prvního tahu) a objem vnitřní obratové komory.

Obsah kotle na straně spalin zahrnuje objem plamence, objem dodatkových teplosměnných ploch a objem sběrače spalin.

2) Od velikosti kotle 3000 je hledítko plamene umístěno mimo svislou osu kotle.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

35


3

Hořák

3.4.4 Technické údaje spalovacího prostoru Logano S825L LN, velikosti kotlů 4250

až 17500

80

L 1

B 1

L 2

L 4

D 2 D 1 H 2

H 1

L 3

L 5

H 3

~40

36/1 Rozměry spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500

Velikost kotle 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Obsah na straně spalin 1)

Spalovací prostor

Kotel

Spalovací prostor D 1

D 2

L 1

L 2

Přední obratová komora

spalin

Maximální zatížení dveří

hořákem

L 3

L 4

L 5

H 1

H 2

H 3

m 3 4,42

m 3 7,13

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1632

1092

4485

4100

1075

257

510

1200

975

132

5,50

8,91

1780

1177

4714

4300

1165

257

560

1275

1065

145

6,48

10,55

1880

1267

4913

4500

1250

257

600

1350

1150

155

7,92

13,04

1978

1344

5362

4930

1340

259

640

1425

1250

166

9,73

15,62

2128

1450

5661

5200

1425

259

695

1500

1330

180

12,32

20,41

2326

1530

6390

5900

1540

259

735

1600

1450

190

14,52

25,27

2474

1606

6828

6300

1715

294

775

1750

1630

201

17,50

31,76

2672

1706

7266

6700

1830

294

825

1850

1745

214

B 1

mm 2000 2150 2300 2450 2600 2800 3100 3300

kNm 6 6 6 6 5 4 3 3

36/2 Technické údaje spalovacího prostoru teplovodních kotlů Logano S825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500

1) Pro určení doby zdržení: Obsah spalin spalovacího prostoru zahrnuje objem plamence (prvního tahu) a objem vnitřní obratové komory.

Obsah kotle na straně spalin zahrnuje objem plamence, objem dodatkových teplosměnných ploch a objem sběrače spalin.

36

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Hořák 3

3.5 Technické údaje spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano

plus SB825L a SB825L LN

3.5.1 Technické údaje spalovacího prostoru Logano plus SB825L, velikosti kotlů 1000

až 5200

80

L 1

L 2

B 1

L 3

L 5

L 4

H 2

H 3

D 2

1

D 1

H 1

~40

37/1 Rozměry spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

Legenda k obrázku

1 Čisticí otvor na straně spalin

Velikost kotle 1000 1350 1900 2500 3050 3700 4200 5200

Obsah na straně spalin 1)

Spalovací prostor

Kotel

Spalovací prostor D 1

D 2

L 1

L 2

Přední obratová komora

spalin

Maximální zatížení dveří

hořákem

L 3

L 4

L 5

H 1

H 2

2)

H 3

m 3 0,68

m 3 1,24

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

888

600

2201

1930

625

190

260

800

560


0,89

1,61

988

660

2471

2180

685

190

290

850

620


1,21

2,21

1086

730

2698

2408

745

190

325

900

685


1,58

2,93

1136

776

3149

2850

775

190

350

925

720


1,90

3,36

1236

846

3197

2878

835

190

385

975

785


2,37

4,08

1284

901

3553

3235

860

190

412

1000

815


2,86

5,01

1384

932

3987

3650

900

257

430

1050

795

111

3,46

5,94

1482

1012

4106

3750

960

257

470

1100

855

122

B 1

mm 1200 1300 1400 1450 1550 1600 1700 1800

kNm 5 5 5 5 5 5 6 6

37/2 Technické údaje spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 1000 až 5200

1) Pro určení doby zdržení: Obsah spalin spalovacího prostoru zahrnuje objem plamence (prvního tahu) a objem vnitřní obratové komory.

Obsah kotle na straně spalin zahrnuje objem plamence, objem dodatkových teplosměnných ploch a objem sběrače spalin.

2) Od velikosti kotle 4200 je hledítko plamene umístěno mimo svislou osu kotle.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

37


3

Hořák

3.5.2 Technické údaje spalovacího prostoru Logano plus SB825L, velikosti kotlů 6500

až 19200

80

L 1

L 2

B 1

L 4 D 2 H 2

H 3

L 3

L 5

D 1

H 1

1

~40

38/1 Rozměry spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 6500 až 19200

Legenda k obrázku

1 Čisticí otvor na straně spalin

Velikost kotle 6500 7700 9300 11200 12600 14700 16400 19200

Obsah na straně spalin 1)

Spalovací prostor

Kotel

Spalovací prostor D 1

D 2

L 1

L 2

Přední obratová komora

spalin

Maximální zatížení dveří

hořákem

L 3

L 4

L 5

H 1

H 2

H 3

m 3 4,42

m 3 7,77

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1632

1092

4485

4100

1075

257

510

1200

975

132

5,50

9,60

1780

1177

4714

4300

1165

257

560

1275

1065

145

6,48

11,48

1880

1267

4913

4500

1250

257

600

1350

1150

155

7,92

14,10

1978

1344

5362

4930

1340

259

640

1425

1250

166

9,73

17,18

2128

1450

5661

5200

1425

259

695

1500

1330

180

12,32

22,23

2326

1530

6390

5900

1540

259

735

1600

1450

190

14,52

27,64

2474

1606

6828

6300

1715

294

775

1750

1630

201

17,50

34,46

2672

1706

7266

6700

1830

294

825

1850

1745

214

B 1 mm 2000 2150 2300 2450 2600 2800 3100 3300

kNm 6 6 6 6 5 4 3 3

38/2 Technické údaje spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L, velikosti kotlů 6500 až 19200

1) Pro určení doby zdržení: Obsah spalin spalovacího prostoru zahrnuje objem plamence (prvního tahu) a objem vnitřní obratové komory.

Obsah kotle na straně spalin zahrnuje objem plamence, objem dodatkových teplosměnných ploch a objem sběrače spalin.

38

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Hořák 3

3.5.3 Technické údaje spalovacího prostoru Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750

až 3500

80

L 1

L 2

B 1

L 3

L 5

L 4

H 2

H 3

D 2

1

D 1

H 1

~40

39/1 Rozměry spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500

Legenda k obrázku

1 Čisticí otvor na straně spalin

Velikost kotle 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

Obsah na straně spalin 1)

Spalovací prostor

Kotel

Spalovací prostor D 1

D 2

L 1

L 2

Přední obratová komora

spalin

Maximální zatížení dveří

hořákem

L 3

L 4

L 5

H 1

H 2

2)

H 3

m 3 0,68

m 3 1,24

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

888

600

2201

1930

625

190

260

800

560


0,89

1,61

988

660

2471

2180

685

190

290

850

620


1,21

2,21

1086

730

2698

2408

745

190

325

900

685


1,58

2,93

1136

776

3149

2850

775

190

350

925

720


1,90

3,36

1236

846

3197

2878

835

190

385

975

785


2,37

4,08

1284

901

3553

3235

860

190

412

1000

815


2,86

5,01

1384

932

3987

3650

900

257

430

1050

795

111

3,46

5,94

1482

1012

4106

3750

960

257

470

1100

855

122

B 1 mm 1200 1300 1400 1450 1550 1600 1700 1800

kNm 5 5 5 5 5 5 6 6

39/2 Technické údaje spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 750 až 3500

1) Pro určení doby zdržení: Obsah spalin spalovacího prostoru zahrnuje objem plamence (prvního tahu) a objem vnitřní obratové komory.

Obsah kotle na straně spalin zahrnuje objem plamence, objem dodatkových teplosměnných ploch a objem sběrače spalin.

2) Od velikosti kotle 3000 je hledítko plamene umístěno mimo svislou osu kotle.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

39


3

Hořák

3.5.4 Technické údaje spalovacího prostoru Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů

4250 až 17500

80

L 1

L 2

B 1

L 4 D 2 H 2

H 3

L 3

L 5

D 1

H 1

1

~40

40/1 Rozměry spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500

Legenda k obrázku

1 Čisticí otvor na straně spalin

Velikost kotle 4250 5250 6000 8000 10000 12000 14000 17500

Obsah na straně spalin 1)

Spalovací prostor

Kotel

Spalovací prostor D 1

D 2

L 1

L 2

Přední

obratová komora spalin

Maximální zatížení dveří

hořákem

L 3

L 4

L 5

H 1

H 2

H 3

m 3 4,42

m 3 7,77

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

1632

1092

4485

4100

1075

257

510

1200

975

132

5,50

9,60

1780

1177

4714

4300

1165

257

560

1275

1065

145

6,48

11,48

1880

1267

4913

4500

1250

257

600

1350

1150

155

7,92

14,10

1978

1344

5362

4930

1340

259

640

1425

1250

166

9,73

17,18

2128

1450

5661

5200

1425

259

695

1500

1330

180

12,32

22,23

2326

1530

6390

5900

1540

259

735

1600

1450

190

14,52

27,64

2474

1606

6828

6300

1715

294

775

1750

1630

201

17,50

34,46

2672

1706

7266

6700

1830

294

825

1850

1745

214

B 1 mm 2000 2150 2300 2450 2600 2800 3100 3300

kNm 6 6 6 6 5 4 3 3

40/2 Technické údaje spalovacího prostoru plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L LN, velikosti kotlů 4250 až 17500

1) Pro určení doby zdržení: Obsah spalin spalovacího prostoru zahrnuje objem plamence (prvního tahu) a objem vnitřní obratové komory.

Obsah kotle na straně spalin zahrnuje objem plamence, objem dodatkových teplosměnných ploch a objem sběrače spalin.

40

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Předpisy a provozní podmínky 4

4 Předpisy a provozní podmínky

4.1 Výňatky z předpisů

Teplovodní kotle konstrukční řady Logano S825L a S825L

LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a

SB825L LN odpovídají EN 303 a jsou konstruovány po

vzoru daném TRD 300. Jsou schváleny pro provozní tlak

6, příp. 10 bar a jsou vhodné pro systémy vytápění, které

odpovídají požadavkům EN 12828.

Při přípravě a provozu zařízení se musí dbát na:

● stavební dozor nad dodržováním technických pravidel

● zákonná ustanovení

● místní právní ustanovení.

Montáž připojení plynu a odvodu spalin, první uvedení do

provozu, elektrické připojení, rovněž i údržba a opravy

smějí být prováděny jen oprávněnými firmami.

Ohlašovací a schvalovací povinnost

Teplovodní zařízení je třeba ohlásit a schválit podle

příslušných místních právních stavebních ustanovení.

Je třeba dodržet místní platné požadavky.

Údržba

Doporučujeme provádět pravidelnou údržbu zařízení,

nejméně půlročně používat a v případě potřeby vyčistit.

Přitom musí být celé zařízení přezkoušeno, zda je

zajištěna jeho bezchybná funkce. Doporučujeme

provozovatelům zařízení uzavřít smlouvu o údržbě se

servisní firmou, popř. s výrobcem hořáků. Pravidelná

údržba je předpokladem pro spolehlivý a hospodárný

provoz. Zpravidla přebírá výrobce hořáku záruku jen po

uzavření smlouvy o údržbě.

Předpisy o emisích

Je třeba dodržovat místní emisní přepisy.

4.2 Požadavky na způsob provozu

➔ Provozní podmínky, uvedené v tabulce 41/1 jsou

součástí záručních podmínek pro teplovodní kotle Logano

S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano

plus SB825L a SB825L LN.

Požadované provozní podmínky jsou zajiš»ovány

odpovídajícím hydraulickým zapojením a regulací

kotlového okruhu (hydraulické zapojení ➔ str. 58).

Provozní podmínky pro speciální případy obdržíte na

vyžádání.

Požadavky na kvalitu kotlové vody jsou rovněž součástí

záručních podmínek (➔ str. 51).

4.2.1 Provozní podmínky pro teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN

Typ kotle

Logano S825L a

S825L LN

Logano plus

SB825L a SB825L

LN

Minimální

průtok

Minimální

teplota

zpátečky

Provozní podmínky (záruční podmínky!)

Minimální

výkon kotle

Minimální

teplota

kotlové vody

Teplota

kotlové vody

při přerušení

provozu 1)

Maximální

návrhový

teplotní spád

m 3 /h C % C C K

– 2)

50 10 70 70 15–40

kotel – 2) 50 10 70 70 15–40

kondenzační

výměník 3) – 4)

– – – – –

41/1 Provozní podmínky pro teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN

1) Následující kotel u zařízení s více kotli se může zcela odstavit.

2) Návrh čerpadla kotlového okruhu ➔ str. 62; minimální průtok za provozu hořáku ➔ 42/1 a 42/2

3) Využití kondenzačního tepla je možné pouze u spalování plynu. U spalování oleje (např. s kombinovaným hořákem) se musí dodržovat teplota

zpátečky 60 °C.

4) Maximální průtok je 160 m 3 /h. Když je jmenovitý průtok zařízení větší, může se vést přes kondenzační tepelný výměník pouze část

průtoku. Pro zajištění optimálního využití kondenzace musí částečný průtok činit nejméně 20% jmenovitého průtoku.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

41


4

Předpisy a provozní podmínky

Minimální průtok kotlem Logano S825L

Typ kotle velikost kotle minimální průtok vody

m 3 /h

1000 11

1350 15

1900 21

2500 28

3050 34

3700 41

4150 46

Logano 5200 58

S825L 6500 72

7700 85

9300 103

11200 124

12600 140

14700 163

16400 181

19200 212

42/1 Minimální průtok teplovodními kotli Logano S825L za provozu

hořáku

Minimální průtok kotlem Logano S825L LN

Typ kotle velikost kotle minimální průtok vody

m 3 /h

750 11

1000 15

1250 21

1500 28

2000 34

2500 41

3000 46

Logano 3500 58

S825L LN 4250 72

5250 85

6000 103

8000 124

10000 140

12000 163

14000 181

17500 212

42/2 Minimální průtok teplovodními kotli Logano S825L LN za

provozu hořáku

4.2.2 Paliva

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN

mohou být provozovány na zemní plyn E, LL nebo

zkapalněný plyn. Vlastnosti plynu musí vyhovovat

požadavkům pracovního listu DVGW G 260. Dodržujte

místní platné normy a předpisy.

K nastavení průtoku plynu musí být instalován plynoměr,

který umožní měření i ve spodním rozsahu výkonu hořáku.

Stejně tak je možné používat jako palivo extralehký topný

olej podle DIN 51603. Kondenzační kotle Logano plus

SB825L a SB825L LN je ale povoleno provozovat na

topný olej pouze krátkodobě a za dodržení následujících

podmínek.

Provoz kondenzační kotlů Logano plus SB825L a

SB825L LN na topný olej EL:

Musí se používat kombinovaný hořák na plyn a na olej.

Musí se pro kondenzační tepelný výměník dodržovat

minimální teplota zpátečky 60 °C.

Během topné sezóny je povoleno topit olejem

maximálně čtyři týdny.

Kotel se musí minimálně dvakrát ročně pečlivě vyčistit.

Vznikající kondenzátní voda ve spalinovém potrubí se

musí separátně odvádět a neutralizovat.

42

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Předpisy a provozní podmínky 4

4.2.3 Ochrana systémů vytápění proti korozi

Ochrana proti korozi na straně kotlové vody

Korozi v systémech vytápění může způsobit špatná kvalita

vody nebo vzdušný kyslík uvnitř systému vytápění. Kyslík

proniká do systému vytápění při podtlaku. Průnik kyslíku

mohou způsobit netěsnosti systému vytápění, oblasti

s podtlakem, příliš malá expanzní nádoba nebo potrubí

z umělé hmoty bez kyslíkové bariéry.

Nedá-li se zabránit vstupu kyslíku do systému vytápění,

doporučuje se systém oddělit od okruhu vytápění pomocí

výměníku tepla.

Ochrana teplosměnných ploch proti korozi

Spalovací prostor a dodatkové teplosměnné plochy

mohou být poškozené silnou prašností a sloučeninami

halogenů ze spalovacího vzduchu. Halogenové

sloučeniny působí silně korozivně. Jsou obsaženy mimo

jiné ve sprejích, ředidlech, čistících a odmaš»ovacích

prostředcích a v rozpouštědlech. Přívod spalovaného

vzduchu je třeba řešit tak, aby například nebyly nasávány

žádné odtahy z chemických čistíren nebo lakoven.

Zabránění korozním škodám

Škoda korozí vznikne při ovlivnění funkce vytápěcího

zařízení, způsobené korozí. Může na sebe upozornit

ucpáváním, hlukem v důsledku varu, poruchami oběhu,

proreznutím, sníženým topným výkonem nebo tvořením

trhlinek. Obvykle k tomu dochází pouze při stálém průniku

kyslíku do otopné vody. Aby se tomu zabránilo, musí se

vytápěcí zařízení technicky zhotovit jako korozivně

uzavřený systém. U korozivně uzavřeného zařízení je

výběr použitých materiálů podřadným hlediskem. Pokud

nelze realizovat korozivně uzavřené zařízení, tak se musí

zajistit speciální opatření na ochranu proti korozi pomocí

úpravy otopné vody. Vedle možnosti naplnit vytápěcí

zařízení odsolenou vodou lze také do vody přidávat různé

chemikálie. Tyto chemikálie vážou přítomný volný kyslík

nebo vytváří na povrchu materiálu ochrannou protikorozní

vrstvu.

Hodnota pH otopné vody by měla být mezi 8,2 a 9,5

(➔ 44/1). Pokud vytápěcí zařízení neobsahuje žádné

hliníkové díly, doporučuje se alkalizovat otopnou vodu

přídavkem chemikálií (např. trinatriumphospat –

fosforečnan sodný).

Pro zajištění dlouhého bezporuchového využívání

vytápěcího zařízení je nutná pravidelná údržba.

➔ Vedle přezkoušení tlakových poměrů se musí zkontrolovat

hodnota pH otopné vody a případně ji upravit.

Pokud se používají prostředky na ochranu proti korozi, tak

se musí otopná voda prověřovat podle pokynů výrobce.

Stejně tak vytápěcí zařízení, které obsahuje v otopné vodě

ochranné prostředky proti mrazu se musí prověřovat podle

pokynů výrobce.

4.2.4 Chemické přísady do otopné vody

Pokud nejsou v podlahovém vytápění použity plastové

trubky neprostupné pro kyslík, tak je možné zamezit korozi

pomocí chemických přísad do otopné vody. V tomto

případě je vhodné si vyžádat od výrobce chemických

přísad potvrzení, v němž potvrdí účinnost a neškodnost

vůči různým dílům a materiálům systému vytápění.

➔ Nesmí se používat chemické přísady, které nemají od

výrobce potvrzení o nezávadnosti.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

43


4

Předpisy a provozní podmínky

4.2.5 Směrnice pro vlastnosti vody

Úprava vody

Každý provozovatel kotle musí vzít na vědomí skutečnost,

že neexistuje úplně čistá voda pro přenos tepla. Proto se

musí věnovat vlastnostem vody zvláštní pozornost. Trvalá

kontrola kvality vody je důležitým faktorem pro

hospodárný a bezporuchový provoz vytápěcího zařízení.

Úprava vody přispívá také k úsporám energie a zachování

hodnoty celého zařízení. Je důležitým faktorem pro

zvýšení hospodárnosti, bezpečné funkce, životnosti a

v neposlední řadě zajiš»uje také udržování neustálé

provozní pohotovosti vytápěcího zařízení.

Zamezení škod vzniklých tvořením kamene

Tvoření kotelního kamene znamená, že v kotli vznikají

soudržné vrstvy z uhličitanu vápenatého. Tyto usazeniny

mohou vést k místnímu přehřívání a tak způsobit tvorbu

trhlinek v kotli.

Snížený prostup tepla, způsobený tvořením kotelního

kamene, může vést k výraznému snížení tepelného

výkonu kotle a také ke zvýšení ztrát spalinami. Podle

okolností se může také vyskytovat hluk v důsledku

místního varu.

➔ U teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN a

plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L a

SB825L LN se musí dodržovat vždy nejnovější požadavky

směrnice VdTÜV (VdTÜV 1466).

Nízkotlaká zařízení na výrobu horké vody

s provozními teplotami až 110 °C

Požadavky na vlastnosti vody se musí dodržovat

s ohledem na celkový výkon kotle podle tabulky 44/1.

Pokud tyto požadavky nejsou splněny, je nutná úprava

vody.

➔ U zařízení s celkovým výkonem přes 100 kW se musí

měřit množství plnicí a doplňované vody. Kromě toho se

musí vést záznamy o doplňování vody. Také se musí

zaznamenávat koncentrace hydrogenuhličitanu

vápenatého Ca(HCO 3

) 2

v doplňované vodě.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825 L LN a plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN

Provozní režim z hlediska chemického složení

vody 1)

s nízkým obsahem

solí

Zdroje horké vody skupiny II

s nízkým obsahem

solí

s obsahem solí

Elektrická vodivost oběhové vody µS/cm 10–30 > 30–100 > 100–1500

Plnicí a doplňková voda

všeobecné požadavky

bezbarvá, čirá, bez suspendovaných látek

hodnota pH při 25 C 8–10 8–10,5 8,5–10,5

alkalické zeminy (celková tvrdost) mmol/l

dH


Regulace vytápění 5

1

2

3

5 Regulace vytápění

5.1 Regulační systémy

Provoz teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN a

plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L a

SB825L LN vyžaduje regulační přístroj. Regulační systém

Buderus-Logamatic má modulovou stavbu. Tím je možné

sladěné a cenově příznivé přizpůsobení u všech použití a

konstrukčních stupňů projektované otopné soustavy.

Podle požadavků a konstrukce vytápěcího zařízení se

může pro řízení kotle zvolit:

● regulační přístroj Logamatic 4212regulační přístroje Logamatic 43xx

zobrazovací a regulační přístroje DA…

Pro výkonové stykače hořáku řízené regulačním

přístrojem je někdy potřeba rozvaděč hořáku. Případně

mohou být výkonové stykače integrovány také do

rozvaděče zařízení Buderus.

➔ Podrobné informace ohledně regulačních přístrojů

Logamatic 4212, 4311 a rovněž i 4312 obsahují projekční

podklady pro modulový regulační systém Logamatic 4000.

5.1.1 Regulační přístroj Logamatic 4212

Regulační přístroj Logamatic 4212 je regulační přístroj na

konstantní teplotu pro dvojstupňový nebo modulační

provoz hořáku. Jeho vybavení obsahuje regulátor teploty

(nastavitelný na 90/105 °C), havarijní termostat teploty

(nastavitelný na 100/110/120 °C), teploměr kotlové vody,

indikaci poruchy hořáku, tlačítko přezkoušení havarijního

termostatu, vypínač - spínač a dvě místa pro počítadla

provozních hodin. Přídavný modul ZM 427, dodávaný jako

příslušenství, zajiš»uje provozní podmínky kotle. Dodává

se spolu s přídavným teplotním čidlem.

5.1.2 Regulační přístroje Logamatic 4311 a 4312

Regulační přístroje Logamatic 4311 a 4312 mají stejné

základní bezpečnostní vybavení jako regulační přístroj

Logamatic 4212 (➔ 6.1.1). Regulační přístroj Logamatic

4311 je vhodný pro nízkoteplotní provoz nebo pro provoz

zařízení jedním kotlem a maximálně osmi vytápěcími

okruhy s regulačním členem. U zařízení se dvěmi nebo

třemi kotli je zpravidla potřebný regulační přístroj

Logamatic 4311 jako Master pro první kotel. Dodatečně je

potřeba pro druhý a třetí kotel po jednom regulačním

přístroji Logamatic 4312 jako spřažený regulátor.

S odpovídajícími funkčními moduly (přídavné vybavení)

řídí tato kombinace přístrojů nejvýše 22 otopných okruhů

s regulačním členem.

Logamatic 4311 (možné úplné vybavení)

bíle ➔ doplňková výbava

Kromě toho nabízí kombinace více regulačních přístrojů

Logamatic 4312 (základní vybavení)

(např. Logamatic 4122 s Logamaticem 4323) ve spojení

bíle ➔ místa osazení pro přídavné vybavení

ECO-CAN-BUSem (do 15 adres) téměř nevyčerpatelnou

funkční rozmanitost (až do 120 vytápěcích okruhů). 45/1 Regulační přístroje Logamatic 4311 a 4312

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

45


5

Regulace vytápění

5.1.3 Boční držáky regulačních přístrojů

Pro kotle Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN ve

spojení s regulačními přístroji Logamatic jsou potřebné

boční držáky regulátorů, které se dodávají jako

příslušenství. Umožňují pohodlnou obsluhu regulačních

přístrojů Logamatic 4212, 4311 a 4312 ve výšce očí. Boční

držák se může na těleso kotle umístit vpravo nebo vlevo.

Regulační přístroj se musí namontovat na plech adaptéru

na bočním držáku regulačního přístroje (➔ 46/2).

➔ K instalaci regulačního přístroje Logamatic 4212, 4311

a 4312 je zapotřebí navíc následující dodatečné vybavení:kabel hořáku

ponorná jímka

Logano

S825L a

S825L LN

Logano plus

SB825L a

SB825L LN

Rozměry bočního držáku

Velikost kotle Velikost kotle

H 1)

mm

1000 750 1350

1350 1000 1450

1900 1250 1500

2500 1500 1550

3050 2000 1600

3700 2500 1600

4200 3000 1600

5200 3500 1600

6500 4250 1600

7700 5250 1600

9300 6000 1600

11200 8000 1600

12600 10000 1600

14700 12000 1600

16400 14000 1600

19200 17500 1600

46/1 Rozměry bočního držáku regulačního přístroje

1) Spodní hrana regulačního přístroje

1

3

2

3

H

46/2 Boční držák regulačního přístroje pro kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN

Legenda k obrázku

1 Boční držák regulačního přístroje

2 Zobrazovací a regulační přístroj DA… (➔ 47/2)

3 Rozvaděč hořáku

46

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Regulace vytápění 5

5.1.4 Zobrazovací a regulační přístroje DA…

V základní verzi ukazují digitální zobrazovací a regulační

přístroje DA … teplotu výstupní vody, zpátečky nebo

spalin s přesností na ±2 K. Světelné diody signalizují,

která teplota se právě zobrazena. Naměřené hodnoty lze

dále předávat přes tři výstupy 4 až 20 mA. Klávesnice

umožňuje nastavení limitních hodnot teplot. Při překročení

některé limitní hodnoty bliká příslušná dioda a na jednom

ze tří beznapě»ových výstupů se objeví signál. Regulátor

v základním vybavení (DA) proto představuje optimální

doplněk regulačních přístrojů Logamatic.

Regulátory DAZ, DAM a DAD umožňují navíc regulaci

kotle na konstantní teplotu. Mohou se alternativně použít

místo regulačního přístroje Logamatic 4212.

200

350

150

265

Součástka

Typ přístrojové skříňky

DA DAZ DAM DAD

Indikace teploty ✚ ✚ ✚ ✚

Regulace hořáku (stupně) – 2 M 1) 3

Havarijní termostat – ✚ ✚ ✚

Regulátor teploty – ✚ ✚ ✚

Stupeň II – ✚ – ✚

Stupeň III – – – ✚

47/1 Vybavení zobrazovacích a regulačních přístrojů DA…

✚ je k dispozici; – není k dispozici

1) modulační

47/2 Zobrazovací a regulační přístroje DA… pro kotle Logano

S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus

SB825L a SB825L LN

5.1.5 Rozvaděč hořáku

Pokud má být kotel vybaven rozvaděčem hořáku od

výrobce hořáku, tak se může ve výrobním závodu

namontovat na kotel úchytná deska. Ta se může na kotel

umístit vpravo nebo vlevo nebo na přední dveře kotle

(➔ 46/2).

5.1.6 Systém skříňových rozvaděčů Buderus Logamatic 4411

Systém skříňových rozvaděčů Logamatic 4411

představuje rozsáhlé regulačně-technické řešení pro

střední a velká zařízení, která vyžadují varianty řízení

specifické pro dané systémy. Technické oddělení firmy

Buderus Vám poradí při projektování a zpracování

příslušného systémového řešení v jednotlivých případech.

To platí také pro programovatelné řídící systémy a řídící

techniku budov.

➔ Podrobné informace obsahují projekční podklady pro

systém skříňových rozváděčů Logamatic 4411.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

47


6

Příklady zařízení

6 Příklady zařízení

6.1 Bezpečnostní výstroj podle EN 12828

6.1.1 Požadavky

Vyobrazení a odpovídající pokyny pro projektování

k příkladům zařízení neuplatňují nárok na úplnost.

Příslušný příklad zařízení není závazné doporučení pro

určité provedení vytápěcí sítě. Pro praktickou realizaci

platí příslušná technická pravidla.

Bezpečnostní zařízení musí být provedena podle místních

předpisů.

Bezpečnostní výstroj je určena normou EN 12828.

Schematické znázornění 48/1 bezpečnostní výstroje

vytápěcího zařízení podle EN 12828 může sloužit jako

pomůcka při projektování.

Přímé vytápění, provozní teplota ≤ 105 °C, STB ≤ 110 °C, zařízení > 300 kW

Vyobrazení znázorňuje schématicky

bezpečnostně-technickou výstroj podle

EN 12828 pro zde vyznačené provedení zařízení

– bez nároku na úplnost.

výstup

Pro provedení v praxi platí příslušná technická

pravidla.

základní vybavení regulačního přístroje Buderus

zpátečka

48/1 Přímé vytápění, provozní teplota ≤ 105 °C, STB ≤ 110 °C, zařízení > 300 kW

Legenda k obrázku

1 Zdroj tepla > 300 kW

2 Uzavírací ventil výstup/zpátečka

3 Regulátor teploty TR

4 Bezpečnostní omezovač teploty STB (havarijní termostat)

6 Zařízení k měření teploty (teploměr)

8 Membránový pojistný ventil MSV 2,5 bar / 3 bar nebo

9 Zdvižný pojistný pružinový ventil HFS ≥ 2,5 bar

10 Přetoková (separační) nádoba, není požadována, pokud je

místo ní na každý kotel navíc instalován bezpečnostní

omezovač teploty ≤ 110 °C a omezovač nejvyššího přetlaku

11 Omezovač nejvyššího přetlaku

13 Měřič tlaku (tlakoměr)

15 Jištění proti nedostatku vody WMS nebo alternativně omezovač

nejnižšího přetlaku

16 Zpětná klapka

17 Napouštěcí případně vypouštěcí ventil kotle KFE

19 Expanzní potrubí

20 Uzavírací armatura, chráněna proti neúmyslnému uzavření

např. zaplombovaným ventilem s krytkou

21 Vypouštění před expanzní nádobou s membránou MAG

22 Tlaková expanzní nádoba s membránou MAG dle EN 13831

48

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Příklady zařízení 6

6.1.2 Bezpečnostní výstroj kondenzačního výměníku tepla

Kondenzační výměník tepla vyžaduje přídavný pojistný

ventil s tlakoměrem a odvzdušňovacím zařízením, pokud

je mezi kotlem a kondenzačním výměníkem instalována

uzavírací armatura.

Je-li kondenzační výměník spojen s kotlem bez uzavírací

armatury, tak nemusí být pro kondenzační výměník

instalována žádná přídavná bezpečnostní výstroj.

6.1.3 Maximální provozní teploty výstupní vody

V závislosti na kombinaci s různými regulačním přístroji

mohou kotle dosahovat rozdílné maximální možné

provozní teploty výstupní vody (maximální hodnota

nastavení na regulačním přístroji). Při dosažení této

teploty vypne regulační přístroj hořák. Teplota opětovného

zapnutí leží vždy o určitou hysterezi níže. Z toho obecně

vyplývají maximálně dosažitelné střední provozní teploty

výstupní vody podle tabulky 49/3.

➔ Teplota kotlové vody musí činit minimálně 70 °C. Může

se klouzavě regulovat nebo se udržuje konstantní.

Regulační přístroj

Maximální

hodnota

nastavení

na

regulačním

přístroji

Hystereze

Maximální

dosažitelná

střední

teplota

výstupní

vody

°C K °C

Logamatic 4212 105/95 2) 5 102/92 2)

Logamatic

4311/4312 1)

99/95 2) 7 95/90 2)

DAZ/DAM/DAD 110/100 2) 5 107/97 2)

49/3 Dosažitelné teploty v závislosti na regulačním přístroji

1) Platí pouze pro regulaci kotlového okruhu; vytápěcí okruhy

mohou být s regulačními přístroji Logamatic provozovány

maximálně do 90 °C

2) při STB 110 °C

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

49


6

Příklady zařízení

6.2 Pokyny pro dimenzování a instalaci

6.2.1 Čerpadlo kotlového okruhu v obtoku jako směšovací čerpadlo

FR Čidlo teploty zpátečky

KR Zpětná klapka

PK Čerpadlo kotlového okruhu

RK Zpátečka do kotle

SR Regulační člen zvýšení

teploty zpátečky

SV Bezpečnostní ventil

VK Výstup z kotle

VSL Pojistný výstup vody

SR

VK

M

E

C

A

PK KR

.

V PK

H

D

B

FR

RK

VSL

SV

F

G

.

V HK

90 o C

70 o C

50/1 Příklad zapojení hydrauliky zařízení s jedním kotlem, čerpadlem kotlového okruhu v obtoku (bypass) u kotle Logano S825L a S825L LN

nebo u kondenzačního kotle Logano plus SB825L a SB825 L LN

Průtok čerpadlem kotlového okruhu V PK

Čerpadlo kotlového okruhu, nazývané také směšovací

čerpadlo, je nutné k regulaci teploty zpátečky (obtékání

čidla). Chování regulace lze také optimalizovat pomocí

čerpadla kotlového okruhu. Tím je možné minimalizovat

spínací cykly během nátápěcí fáze. Z toho vyplývají menší

emise škodlivin.

V PK

Q K

∆ϑ

K

50/2 Vzorec pro průtok čerpadlem kotlového okruhu

Průtok otopným okruhem V HK

V HK

= --------- ⋅ 860 -------------

Kl

kWh

Q HK

ϑ V – ϑ R

= ----------------- ⋅ 860-------------

Kl

kWh

50/3 Vzorec pro průtok otopným okruhem

Celkový průtok kotlem V Kges

Dopravní výška čerpadla kotlového okruh je dána

– tlakovou ztrátou kotle při zvoleném průtoku V PK

– odporem potrubí a

– všemi odpory v kotlovém okruhu A–C–D–B.

Celkový průtok kotlem nelze vypočítat jednoduchým

součtem jednotlivých průtoků z důvodu charakteristik

čerpadel a zařízení. Pro první přiblížení je ale jednoduchý

součet vhodný jako přibližné výpočtové řešení.

➔ Při dimenzování potrubí kotlového okruhu se používá

rychlost proudění od jednoho do jeden a půl metru za

sekundu.

Příklad

– jmenovitý tepelný výkon Q K

= 2500 kW

– teplota výstupní vody ϑ V

=90°C

– teplota zpátečky vytápění ϑ R

=70°C

– teplotní rozdíl (zvolený) ∆ϑ K

=50K

Výsledek

– V PK

= 43000 l/h (úsek: C–D ➔ 50/2)

– V HK

= 107500 l/h (úsek: C–F, D–G a E–H ➔ 50/3)

– V Kges

≈ 150500 l/h (úsek: A–C a B–D ➔ 50/4)

Výpočtové veličiny

∆ϑ K

Teplotní rozdíl pro návrh čerpadla kotlového okruhu 30 až

50 K (30 K pro optimalizovaný náběh)

ϑ R

/ϑ V

Teplota zpátečky/výstupu vody topných okruhu v °C

Q HK

Potřeba tepla topných okruhů v kW

Q K

Jmenovitý tepelný výkon v kW

V Kges

Maximální celkový průtok kotlem v l/h (přiblížení)

V HK

Průtok kotle v l/h

Průtok čerpadla kotlového okruhu v l/h

V PK

V Kges ≤ V PK + V HK

50/4 Vzorec pro celkový průtok kotlem

50

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Příklady zařízení 6

6.2.2 Čerpadlo kotlového okruhu jako čerpadlo primárního okruhu

FVS Teplotní čidlo výstupní teploty

strategie

FR Čidlo teploty zpátečky

PK Čerpadlo kotlového okruhu

RK Zpátečka do kotle

SR Regulační člen zvýšení teploty

zpátečky

SV Pojistný ventil

VK Výstup z kotle

VSL Pojistný výstup vody

B

A

G

.

V PK2

H

SR2

PK2

FR2

VK RK VSL

M

SV

C

D

F E

B G

M SR1

.

A

V PK1

H

PK1

FR1

VK RK VSL

SV

FVS

.

V HK

90 o C

70 o C

51/1 Příklad hydrauliky zařízení u dvou kotlů s čerpadlem kotlového okruhu pro každý kotel (primární oběhové čerpadlo) u kotle Logano S825L

a S825L LN nebo u kondenzačního kotle SB825L a SB825L LN

Průtok čerpadlem kotlového okruhu V PK

U zařízení s čerpadly primárního okruhu (například u

hydraulického anulouidu nebo beztlakových rozdělovačů)

se doporučuje umístění čerpadla kotlového okruhu do

zpátečky kotle.

V Kges, 1 = V HK ⋅ ( 1, 0…1,

2)

51/2 Vzorec přibližující objemový průtok čerpadlem okruhu kotle

s plánovaným faktorem průtoku u jednoho kotle

V Kges, 2 = V HK ⋅ ( 1, 2…1,

5)

51/3 Vzorec přibližující objemový průtok čerpadlem okruhu kotle

s plánovaným faktorem průtoku u dvojkotlového zařízení

U zařízení se dvěma kotli se musí dopravované množství

čerpadly kotlových okruhů rozdělit podle výkonu kotlů.

Pokud se provozují vytápěcí okruhy stále s vysokými

výstupními teplotami a maximálním průtokem, tak by měl

průtok každého čerpadla kotlového okruhu odpovídat

průtoku čerpadel vytápěcích okruhů. U zařízení

s kondenzačními kotli se musí dodržovat speciální

požadavky, například udržování co nejnižší teploty

zpátečky. Dopravované množství čerpadlem kotlového

okruhu se pak musí případně sladit s dopravovaným

množstvím vytápěcími okruhy.

Dimenzování trojcestných ventilů

Trojcestné ventily se musí navrhovat vždy pro zjištěný

průtok. Přitom se musí sledovat tlaková ztráta u plně

otevřeného ventilu, jelikož kvalita regulace je ovlivněna

vzniklou tlakovou ztrátou.

Dopravní výška čerpadla primárního okruhu

Dopravní výška čerpadla kotlového okruhu se

musí vypočítat z tlakové ztráty kotle při zvoleném

průtoku V PK

, odporu potrubí a všech jednotlivých odporů

vkotli A–D–E–H.

Příklad

– potřebné teplo vytápěcích okruhů ΣQ HK

= 4000 kW

– teplota výstupní vody vytápění ϑ V

=90°C

– teplota zpátečky vytápění ϑ R

=70°C

– celkový průtok se zvoleným

návrhovým koef. (➔ 51/3) V Kges

= V HK ·1,3

Výsledek

– V HK

= 172000 l/h (➔ 50/3)

– V Kges

= 223600 l/h (dráhy: C–D a E–F ➔ 51/1)

Celkový průtok zjištěný ze strany kotlového okruhu se

musí rozdělit podle jmenovitých tepelných výkonů

50/50 %):

– V PK

= 111800 l/h (dráhy: A–C, B–G a F–H ➔ 51/1)

Výpočtové veličiny

ϑ R

Teplota zpátečky otopných okruhů v °C

ϑ V

Teplota přívodní vody otopných okruhů v °C

Q HK

Potřeba tepla topných okruhů v kW

V Kges

Celkový průtok kotlem v l/h

V HK

Průtok kotle v l/h

Průtok čerpadla kotlového okruhu v l/h

V PK

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

51


6

Příklady zařízení

6.2.3 Hydraulické vyrovnání

Hydraulické vyrovnání (hydraulický vyrovnávač

dynamických tlaků nebo-li anuloid) slouží k hydraulickému

oddělení kotlového okruhu a vytápěcích okruhů. Instalace

hydraulického vyrovnávače má mnohé přednosti:
bezproblémové dimenzování čerpadla kotlového

okruhu a regulačního členu;

zabránění vzájemného ovlivňování proudů teplé vody

ve zdroji tepla a ve vytápěcích okruzích;

zdroj tepla a spotřebič tepla jsou zásobovány pouze

stanoveným průtokem vody;

lze jej použít u zařízení s jedním či více kotli, nezávisle

na systému regulace vytápěcího okruhu;

regulační členy na obou stranách hydraulického

anuloidu pracují při správném dimenzování optimálně;

hydraulický anuloid lze při vhodném dimenzování

použít také jako filtr nečistot (➔ strana 48).

oddělení primární a sekundární strany při velkých

odporech na straně vody a při velkých vzdálenostech

mezi kotlem a vytápěcími okruhy.

Dimenzování hydraulického vyrovnávače (anuloidu)

Správné dimenzování je pro funkci hydraulického

vyrovnávače velmi důležité. Aby se zaručilo dobré

oddělení při současné funkci filtru nečistot, musí se potrubí

dimenzovat tak, aby mezi výstupem vody a zpátečkou

nebyl prakticky žádný tlakový spád. Při jmenovitém

množství vody se pak musí počítat s rychlostí proudění

0,1 až 0,2 m/s Tím je také umožněno současné používání

jako lapače nečistot. Aby se dala zjistit teplota výstupní

vody kotlového okruhu, je v horní části hydraulického

anuloidu navržena ponorná jímka dlouhá 200 až 300 mm.

VK

RK

1 2

4

52/1 Náčrtek funkce hydrulického vyrovnání

Legenda k obrázku

1 Děrovaná oddělovací stěna

2 Objímka pro odvzdušňovač

3 Objímka pro ponornou jímku ½“

4 Rychlouzavírací ventil

RH Zpátečka vytápěcího okruhu

RK Zpátečka kotle

VH Vstup do vytápěcího okruhu

VK Výstup kotle

D

3

VH

5 x D

3 – 4 x D

RH

D

D =

Vges 1

--------- ⋅ ------------ h v 2827

-- s

52/2 Vzorec pro dimenzování hydraulického anuloidu

Výpočtové veličiny

D Průměr hydraulického anuloidu v m

V Kges Celkový průtok kotlovým okruhem v m 3 /h

v Celkový průtok kotlovým okruhem v m/s

Příklad

– Celkový průtok Vges = 223,6 m 3 /h

– Rychlost proudění v = 0,2 m/s (Annahme)

Výsledek

– Průměr hydraulického vyrovnávačeD ≈ 0,63 m

52

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Příklady zařízení 6

6.3 Zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN: regulace kotlů a otopných

okruhů Logamatic

FK Čidlo teploty vody kotle

FV Čidlo teploty výstupní vody

FZ Přídavné čidlo pro teplotu zpátečky

HK Otopný okruh

KR Zpětná klapka

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

R Regulátor Logamatic 4311

RK Zpátečka kotle

SH Regulační člen otopného okruhu

THV Termostatický ventil otopného tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

PK

FK

VK

KR

FZ

RK

HK1

THV

FV1

PH1

SH1

VV

VR

R

53/1 Příklad zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S 825L LN s regulací kotle a otopných okruhů Logamatic

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– teplovodní kotel Logano S825L a S825L LN

– regulace kotlů a otopných okruhů Logamatic

Krátký popis zařízení

● Regulace minimální teploty zpátečky pomocí

překrývání regulačních členů otopných okruhůDvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

Jednoduchá instalace

Zvláštní pokyny pro projektováníDoba doběhu čerpadla kotlového okruhu by měla při

montáži zpětné klapky činit pět minut. Pokud není

použita zpětná klapka, tak se musí doba doběhu

nastavit na 60 minut.

Ve spojení s regulátory Logamatic činí maximální

přípustná teplota výstupní vody kotlového okruhu se

směšovačem 90 °C.

Popis funkce

Vytápěcí okruhy jsou regulovány moduly vytápěcích

okruhů. Čerpadlo kotlového okruhu dopravuje teplou

výstupní vodu do zpátečky kotle. Tím roste teplota

zpátečky kotle. Aby se dosáhlo zvýšení teploty zpátečky,

tak jsou regulační členy vytápěcích okruhů řízeny

nadřazeným způsobem. Průtok teplé vody ke kotli se škrtí

tak dlouho, až se dosáhne cílové hodnoty regulace teploty

zpátečky pomocí přimíchávané výstupní vody. Po

dosažení požadované hodnoty teploty zpátečky se opět

aktivuje regulace vytápěcích okruhů.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

53


6

Příklady zařízení

6.4 Zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN: regulační přístroj kotle

a otopného okruhu Logamatic s hydraulickým oddělením

FK Čidlo teploty kotlové vody

(zde je umístěno ve vyrovnávači)

FV Čidlo teploty výstupní vody

FZ Přídavné čidlo pro teplotu zpátečky

HK Otopný okruh

KR Zpětná klapka

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

R Regulátor Logamatic 4311

RK Zpátečka do kotle

SH Regulační člen otopného okruhu

THV Termostatický ventil otopného tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

WH Hydraulický vyrovnávač (anuloid)

KR

PK

VK

FZ

RK

R

FK

WH

THV

FV1

PH1

SH1

HK1

VV

VR

KR

Alternativa

k hydraulickému

vyrovnávači (WH)

54/1 Příklad zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN s regulátorem kotle a vytápěcích okruhů Logamatic a hydraulickým

oddělením

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– teplovodní kotel Logano S825L a S825L LN

– regulace kotlů a otopných okruhů Logamatic

– hydraulické oddělení

– Instalace zařízení v této formě, pokud je potřeba

pomocné dopravní čerpadlo, například kvůli

dimenzování čerpadel otopných okruhů nebo když je

potřeba více rozdělovacích míst nebo jsou rozdělovací

místa instalovány ve větší vzdálenosti.

Krátký popis zařízení
Regulace minimální teploty zpátečky pomocí škrcení

regulačních členů otopných okruhů

Dvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

Jednoduchá instalace

Popis funkce

Vytápěcí okruhy jsou regulovány moduly vytápěcích

okruhů. Aby se dosáhlo zvýšení teploty zpátečky, tak jsou

regulační členy vytápěcích okruhů řízeny nadřazeným

způsobem. Průtok teplé vody ke kotli se škrtí tak dlouho,

až se dosáhne požadované hodnoty regulace teploty

zpátečky pomocí výstupní vody, přimíchávané přes

hydraulické oddělení. Následně se zapne regulace

otopných okruhů.

Zvláštní pokyny pro projektování

● Čerpadlo kotlového okruhu se musí navrhovat pro

maximální vypočítaný průtok a tlakový spád v kotlovém

okruhu. Musí se přepnout na trvalý provoz nebo

s doběhem 60 minut.Do projektu se musí zahrnout hydraulický vyrovnávač

nebo alternativně rozdělovač s obtokem a zpětným

ventilem.

Ve spojení s regulátory Logamatic činí maximální

přípustná teplota výstupní vody kotlového okruhu se

směšovačem 90 °C.

54

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Příklady zařízení 6

6.5 Zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN:

regulace kotlového okruhu Logamatic

FV Čidlo teploty výstupní vody

FV Čerpadlo kotlového okruhu

FZ Přídavné čidlo pro teplotu zpátečky

HK Otopný okruh

KR Zpětná klapka

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

R Regulátor Logamatic 4212

s přídavným modulem ZM 427

RK Zpátečka kotle

SH Regulační člen otopného okruhu

SR Regulační člen zvýšení teploty

zpátečky

THV Termostatický ventil topného tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

SR

PK

VK

FK

KR

FZ

RK

R

HK1

THV

FV1

PH1

SH1

VV

VR

55/1 Příklad zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN s regulátorem kotlového okruhu Logamatic

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– teplovodní kotel Logano S825L a S825L LN

– regulace kotlového okruhu Logamatic

Krátký popis zařízení

● Regulace minimální teploty zpátečky pomocí

odděleného regulačního členu v kotlovém okruhu

a čerpadla kotlového okruhu jako směšovacího

čerpadlaDvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

Regulace vytápěcího okruhu regulátorem Logamatic

nebo regulací ze strany stavby

Popis funkce

Za účelem regulace teploty zpátečky se řídí trojcestný

ventil (SR) a čerpadlo kotlového okruhu (PK), které je

instalováno v obtokovém potrubí kotle. Čidlo teploty

zpátečky (FZ) měří teplotu zpátečky kotle. Pokud tato

poklesne pod požadovanou hodnotu, tak se stále škrtí

průtok teplé vody do zpátečky kotle a otevře se obtok

zpátečky vytápění do výstupu vody. Průtok vytápěcího

okruhu zůstává i během této fáze provozu téměř

konstantní. Čerpadlo kotlového okruhu zajišťuje optimální

průtok kotlovým okruhem.

Zvláštní pokyny pro projektování

● Doba doběhu čerpadla kotlového okruhu by měla při

montáži zpětné klapky činit pět minut. Pokud není

použita zpětná klapka, tak se musí doba doběhu

nastavit na 60 minut.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

55


6

Příklady zařízení

6.6 Zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN:

regulace kotlových okruhů Logamatic s hydraulickým oddělením

FV Čidlo teploty výstupní vody

FZ Přídavné čidlo pro teplotu zpátečky

HK Otopný okruh

KR Zpětná klapka

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

R Regulátor Logamatic 4212

s přídavným modulem ZM 427

RK Zpátečka kotle

SH Regulační člen otopného okruhu

SR Regulační člen zvýšení teploty

zpátečky

THV Termostatický ventil topného tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

WH Hydraulické vyrovnávač (anuloid)

VK

SR

PK

FZ

RK

R

FK

WH

HK1

THV

FV1

PH1

SH1

VV

VR

56/1 Příklad zařízení s jedním kotlem Logano S825L a S825L LN s regulátorem kotlových okruhů Logamatic a hydraulickým oddělením

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– teplovodní kotel Logano S825L a S825L LN

– regulace kotlového okruhu Logamatic

– hydraulické oddělení

– Instalace zařízení v této formě, pokud je potřeba

pomocné dopravní čerpadlo, například kvůli

dimenzování čerpadel otopných okruhů nebo když je

potřeba více rozdělovacích míst nebo jsou rozdělovací

místa instalována ve větší vzdálenosti.

Krátký popis zařízení
Regulace minimální teploty zpátečky pomocí

odděleného regulačního členu v kotlovém okruhu

a čerpadla kotlového okruhu jako čerpadla primárního

okruhu

Dvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

Regulace vytápěcího okruhu s regulátorem Logamatic

nebo regulací za strany stavby.

Popis funkce

Pro řízení teploty zpátečky se ovládá trojcestný ventil

(SR). Čidlo teploty zpátečky (FZ) měří teplotu zpátečky

kotle. Pokud tato poklesne pod požadovanou hodnotu, tak

se neustále škrtí průtok teplé vody do zpátečky kotle

řízením trojcestného ventilu (SR). Pokud stoupne teplota

zpátečky přes požadovanou hodnotu, tak se trojcestný

ventil (SR) opět otevře a průtok vytápěcím okruhem se

zvyšuje.

Zvláštní pokyny pro projektování

● Do projektu se musí zahrnout hydraulický vyrovnávač

nebo alternativně rozdělovač s obtokem a zpětným

ventilem.


Čerpadlo kotlového okruhu se musí se zapnout na

trvalý provoz nebo s doběhem 60 minut.

56

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Příklady zařízení 6

6.7 Zařízení s dvěma kotli Logano S825L a S825L LN: regulační přístroj kotle

a otopného okruhu Logamatic s hydraulickým oddělením

FK Čidlo teploty vody kotle

FRS Teplotní čidlo vratné teploty strategie

FV Čidlo teploty výstupní vody

FVS Teplotní čidlo výstupní teploty strategie

HK Otopný okruh

KR Zpětná klapka

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

R Regulátor Logamatic 4311

a Logamatic 4312

RK Zpátečka kotle

SH Regulační člen otopného okruhu

FVS

THV

FV1

PH1

SH1

HK1

VV

KR

KR

FRS

WH

KR

PK

FK

VK

RK

PK

FK

VK

RK

VR

Alternativa

k hydraulickému

vyrovnávači (WH)

R

R

THV Termostatický ventil otopného

tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

WH Hydraulický vyrovnávač (anuloid)

57/1 Příklad zařízení dvojkotlového zařízení se dvěma kotli Logano S825L a S825L LN a regulací kotle a vytápěcích okruhů s hydraulickým

oddělením

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– teplovodní kotel Logano S825L a S825L LN

– regulace kotlů a otopných okruhů Logamatic

– hydraulické oddělení

Krátký popis zařízení

● Regulace minimální teploty zpátečky pomocí

překrývání regulačních členů otopných okruhůVolitelný sériový nebo paralelní způsob provozu

Dvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

Je možná změna pořadí kotlů

Hydraulické odpojení kotle pomocí zpětných ventilů,

nainstalovaných ve výstupu vody z kotle.

Automatické omezení zátěže v závislosti na vnější

teplotě

Časově zpožděné vypínání čerpadel kotlových okruhů

Popis funkce

Vytápěcí okruhy jsou regulovány moduly vytápěcích

okruhů. Aby se dosáhlo zvýšení teploty zpátečky, tak jsou

regulační členy vytápěcích okruhů řízeny nadřazeným

způsobem.

Průtok teplé vody ke kotli se škrtí tak dlouho, až se

dosáhne požadované hodnoty regulace teploty zpátečky

pomocí výstupní vody, přimíchávané přes hydraulické

oddělení. Následně se zapne regulace otopných okruhů.

Teplovodní kotle jsou regulovány v závislosti na zátěži

a času pomocí kaskádového spínání kotlů. Kotle mimo

provoz jsou hydraulicky zablokovány.

Zvláštní pokyny pro projektování

● Do projektu se musí zahrnout hydraulický vyrovnávač

nebo alternativně rozdělovač s obtokem a zpětným

ventilem.Ve spojení s regulátory Logamatic činí maximální

přípustná teplota výstupní vody kotlového okruhu se

směšovačem 90 °C.

Doby doběhu čerpadel kotlových okruhů se musí

nastavit na 30 až 60 minut pro vedoucí kotel a na pět

minut pro následující kotel.

● Doporučuje se rozdělit celkový tepelný výkon po 50 %

na každý kotel (maximálně 60/40 %).


Schéma se může použit i pro připojení třetího kotle.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

57


6

Příklady zařízení

6.8 Zařízení se dvěma kotli Logano S825L a S825L LN:

regulace kotlových okruhů Logamatic s hydraulickým oddělením

FK Čidlo teploty vody kotle

FV Čidlo teploty výstupní vody

FVS Teplotní čidlo výstupní teploty strategie

HK Otopný okruh

KR Zpětná klapka

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

R Regulátor Logamatic 4311

a Logamatic 4312

RK Zpátečka kotle

SH Regulační člen otopného okruhu

FVS

HK1

THV

FV1

PH1

SH1

SR

SR

WH

VV

VR

FK

VK

PK

FZ

RK

FK

VK

PK

FZ

RK

R

R

THV Termostatický ventil otopného

tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

WH Hydraulický vyrovnávač (anuloid)

58/1 Příklad zařízení dvojkotlového zařízení se dvěma kotly S825 L a S825L LN a s regulací kotlového okruhu Logamatic s hydraulickým

oddělením

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– Teplovodní kotel Logano S825L a S825L LN

– Regulace kotlového okruhu Logamatic

– Hydraulické oddělení

Krátký popis zařízení

● Regulace minimální teploty zpátečky pomocí

odděleného regulačního členu v kotlovém okruhu

a čerpadla kotlového okruhu
Volitelný sériový nebo paralelní způsob provozu

Dvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

Je možná změna pořadí kotlů

Časově zpožděné hydraulické zablokování

následujícího kotle

Automatické omezení zátěže v závislosti na vnější

teplotě

Regulace vytápěcího okruhu s regulátorem

Logamatic nebo regulací ze strany stavby.

Popis funkce

Pro řízení teploty zpátečky se ovládá trojcestný ventil

(SR). Čidlo teploty zpátečky (FZ) měří teplotu zpátečky

kotle. Pokud tato poklesne pod požadovanou hodnotu, tak

se neustále škrtí průtok teplé vody do zpátečky kotle

řízením trojcestného ventilu (SR). Pokud stoupne teplota

zpátečky přes požadovanou hodnotu, tak se trojcestný

ventil (SR) opět otevře a průtok k vytápěcímu okruhu

roste. Kotle mimo provoz jsou hydraulicky zablokovány.

Zvláštní pokyny pro projektování

● Do projektu se musí zahrnout hydraulický vyrovnávač

nebo alternativně rozdělovač s obtokem a zpětným

ventilem.


Doba doběhu čerpadla kotlového okruhu po vypnutí

hořáku by měla činit u následného kotle pět minut,

u vedoucího kotle 30 až 60 minut.

● Doporučuje se rozdělit celkový tepelný výkon po 50 %

na každý kotel (maximálně 60/40 %).


Schéma se může použit i pro připojení třetího kotle.

58

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Příklady zařízení 6

6.9 Zařízení s jedním kondenzačním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN:

regulace kotlového okruhu Logamatic

FV Čidlo teploty výstupní vody

FZ Přídavné čidlo pro teplotu zpátečky

HK Otopný okruh

HT Vysokoteplotní otopný okruh

KR Zpětná klapka

NT Nízkoteplotní otopný okruh

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

PWT Čerpadlo tepelného výměníku

R Regulátor Logamatic 4212

s přídavným modulem ZM 427

RK Zpátečka kotle

RWT Zpátečka kondenzačního tepelného

výměníku

SH Regulační člen otopného okruhu

THV Termostatický ventil otopného tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

VWT Výstup vody kondenzačního

tepelného výměníku

R

FZ

RK

KR

PK

FK

VK

SR

VWT

RWT

HK1

THV

FV1

PH1

SH1

HT

HK2

THV

FV2

PH2

SH2

NT

PWT

KR

VV

VR

59/1 Příklad zařízení s jedním kondenzačním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN s regulátorem kotlového okruhu Logamatic

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– Plynový kondenzační kotel Logano plus SB825L

a SB825L LN pro spalování plynu

– Regulace kotlového okruhu Logamatic

– Částečné proudění kondenzačním tepelným

výměníkem (BWT)

Krátký popis zařízení

● Regulace minimální teploty zpátečky pomocí

odděleného regulačního členu v kotlovém okruhu

a čerpadla kotlového okruhuDvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

Regulace vytápěcího okruhu s regulátorem Logamatic

nebo regulací ze strany stavby.

Popis funkce

Pro řízení teploty zpátečky se ovládá trojcestný ventil (SR)

a čerpadlo kotlového okruhu (PK), které je instalované

v obtokovém potrubí kotle. Pokud teplota zpátečky na

čidle teploty zpátečky poklesne pod požadovanou

hodnotu, tak se stále škrtí průtok teplé vody do zpátečky

kotle a otevře se obtok výstupní vody do vytápění do

zpátečky vytápění.

Průtok vytápěcího okruhu zůstává i během této fáze

provozu téměř konstantní. Čerpadlo kotlového okruhu

zajišťuje optimální průtok kotlovým okruhem.

Pomocí separátního připojení kondenzačního tepelného

výměníku k nízkoteplotnímu vytápěcímu okruhu je možné

cílené využití kondenzačního tepla.

Zvláštní pokyny pro projektování

● Doba doběhu čerpadla kotlového okruhu by měla při

montáži zpětné klapky činit pět minut. Pokud není

použita zpětná klapka, tak se musí doba doběhu

nastavit na 60 minut.

Oběhové čerpadlo kondenzačního tepelného výměníku

se ovládá paralelně s hořákem. Jeho výtlak se musí

nastavit podle tlakové ztráty kondenzačního tepelného

výměníku a připojovacího potrubí.

Průtok přes kondenzační tepelný výměník musí činit

více než 20% celkového průtoku a nesmí překročit

160 m 3 /h.

U uzavíracích ventilů mezi kotlem a kondenzačním

tepelným výměníkem je nutný přídavný pojistný ventil

a manometr na kondenzačním tepelném výměníku.

Kondenzační tepelný výměník se musí ze strany stavby

zajistit bezpečnostním hlídačem teploty nebo

havarijním termostatem.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

59


6

Příklady zařízení

6.10 Zařízení s jedním kondenzačním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN:

regulace kotlových okruhů Logamatic s hydraulickým oddělením

FK Teplotní čidlo kotlové vody, zde je instalované

do hydraulického vyrovnání

FV Čidlo teploty výstupní vody

FZ Přídavné čidlo teploty zpátečky

HK Otopný okruh

HT Vysokoteplotní otopný okruh

KR Zpětná klapka

NT Nízkoteplotní otopný okruh

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

PWT Čerpadlo tepelného výměníku

R Regulátor Logamatic 4212

s přídavným modulem ZM 427

RK Zpátečka kotle

RWT Zpátečka kondenzačního

tepelného výměníku (BWT)

SH Regulační člen otopného okruhu

SR Regulační člen zvýšení teploty

zpátečky

THV Termostatický ventil

topného tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

VWT Výstup vody kondenzačního

tepelného výměníku

WH Hydraulický vyrovnávač (anuloid)

R

SR

FZ

RK

PK

VK

FK

WH

VWT

RWT

THV

FV1

PH1

SH1

HK1

HT

Alternativa

k hydraulickému

vyrovnávači (WH)

THV

FV2

PH2

SH2

HK2

NT

PWT

KR

VV

VR

KR

60/1 Příklad zařízení s jedním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN s regulátorem kotlového okruhu Logamatic a hydraulickým oddělením

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– plynový kondenzační kotel Logano plus SB825L

a SB825L LN pro spalování plynu

– regulace kotlového okruhu Logamatic

– Instalace zařízení v této formě, pokud je potřeba

pomocné dopravní čerpadlo (například kvůli

dimenzování čerpadel otopných okruhů) nebo když je

potřeba více rozdělovacích míst nebo jsou rozdělovací

místa instalována ve větší vzdálenosti.

Krátký popis zařízení
Regulace minimální teploty zpátečky pomocí

odděleného regulačního členu v kotlovém okruhu

a čerpadla kotlového okruhu jako čerpadla primárního

okruhu

Dvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

Regulace vytápěcího okruhu s regulátorem Logamatic

nebo regulací ze strany stavby

Popis funkce

Pro řízení teploty zpátečky se ovládá trojcestný ventil

(SR). Čidlo teploty zpátečky (FZ) měří teplotu zpátečky

kotle. Pokud tato poklesne pod požadovanou hodnotu, tak

se neustále škrtí průtok teplé vody do zpátečky kotle

řízením trojcestného ventilu (SR).

Pokud stoupne teplota zpátečky přes požadovanou

hodnotu, tak se trojcestný ventil (SR) opět otevře a průtok

vytápěcím okruhem se zvyšuje. Pomocí odděleného

připojení kondenzačního tepelného výměníku

k nízkoteplotnímu vytápěcímu okruhu je možné cílené

využití kondenzačního tepla.

Zvláštní pokyny pro projektování

● Při umístění uzavíracích ventilů mezi kotlem

a kondenzačním tepelným výměníkem je nutný

přídavný Pojistný ventil a manometr na kondenzačním

tepelném výměníku.

● Do projektu se musí zahrnout hydraulický vyrovnávač

nebo alternativně rozdělovač s obtokem a zpětným

ventilem.

● Čerpadlo kotlového okruhu se musí se zapnout na

trvalý provoz nebo s doběhem 60 minut.

● Cirkulační čerpadlo kondenzačního tepelného

výměníku se ovládá paralelně s hořákem. Jeho

dopravní výška se musí nastavit podle tlakové ztráty

kondenzačního tepelného výměníku a připojovacího

potrubí.

● Průtok přes kondenzační tepelný výměník musí činit

více než 20% celkového průtoku a nesmí překročit

160 m 3 /h.

● Kondenzační tepelný výměník se musí na místě

instalace zajistit bezpečnostním hlídačem teploty nebo

havarijním termostatem.

60

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Příklady zařízení 6

6.11 Zařízení s kondenzačním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN a kotlem

Logano S825L a S825L LN: regulace kotlových okruhů Logamatic s hydr.

oddělením

FK

FR

FV

FZ

HK

HT

KR

NT

Čidlo teploty vody kotle

Čidlo teploty zpátečky

Čidlo teploty výstupní vody

Přídavné čidlo pro teplotu zpátečky

Otopný okruh

Vysokoteplotní otopný okruh

Zpětná klapka

Nízkoteplotní otopný okruh

SR

PK

FK FZ

PK

FZ

FK

VK RK RK VK

R2

PH Čerpadlo otopného okruhu

PK Čerpadlo kotlového okruhu

PWT Čerpadlo tepelného výměníku

R1 Regulátor Logamatic 4311

R2 Regulátor Logamatic 4312

RK Zpátečka kotle

R1

SR

FVS

WH

HK1

THV

FV1

PH1

SH1

VWT

RWT

KR

HT

PWT

THV

FV1

PH1

SH1

HK1

NT

VV

VR

RWT Zpátečka kondenzačního

tepelného výměníku

SH Regulační člen otopného

okruhu

THV Termostatický ventil

otopného tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

VWT Výstup vody kondenz.

tepelného výměníku

WH Hydraulický vyrovnávač

(anuloid)

61/1 Příklad dvojkotlového zařízení s kondenzačním kotlem Logano plus SB825L a SB825L LN a teplovodním kotlem Logano S825L a S825L

LN; řízení okruhů kotle Logamatic s hydraulickým oddělením

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Anwendungsbereich

– Plynový kondenzační kotel Logano plus SB825L

a SB825L LN a teplovodní kotel Logano S825L

a S825L LN pro spalování plynu

– Regulace kotlových okruhů Logamatic

– Hydraulické oddělení

Krátký popis zařízení

● Vedoucí kotel je kondenzační kotel

● Dvojstupňový nebo modulační provoz hořáku

● Změna pořadí kotlů je možná, ale nemá význam.

● Časově zpožděné hydraulické zablokování

následujícího kotle


Automatické omezení zátěže v závislosti na vnější

teplotě

Popis funkce

Pro řízení teploty zpátečky se ovládá trojcestný ventil

(SR). Čidlo teploty zpátečky (FZ) měří teplotu zpátečky

kotle. Pokud tato poklesne pod požadovanou hodnotu, tak

se plynule škrtí průtok teplé vody do zpátečky kotle

řízením trojcestného ventilu (SR). Pokud stoupne teplota

zpátečky přes požadovanou hodnotu, tak se trojcestný

ventil (SR) opět otevře a průtok vytápěcím okruhem se

zvyšuje. Kotle mimo provoz jsou hydraulicky zablokovány.

Pomocí odděleného připojení kondenzačního tepelného

výměníku k nízkoteplotnímu vytápěcímu okruhu je možné

cílené využití kondenzačního tepla.

Zvláštní pokyny pro projektování

● Doby doběhu čerpadel kotlových okruhů se musí

nastavit na 30 až 60 minut pro vedoucí kotel a na pět

minut pro následující kotel.

● Doporučuje se rozdělit celkový tepelný výkon po 50 %

na každý kotel (max. 60/40 %).


Oběhové čerpadlo kondenzačního tepelného výměníku

se ovládá paralelně s hořákem. Jeho dopravní výška se

musí nastavit podle tlakové ztráty kondenzačního tep.

výměníku a připojovacího potrubí.

Průtok přes kondenzační tepelný výměník musí činit

více než 20 % průtoku kotle a nesmí překročit 160 m 3 /h.

U uzavíracích ventilů mezi kotlem a kondenzačním

tepelným výměníkem je nutný přídavný pojistný ventil

a manometr na kondenzačním tepelném výměníku.

Kondenzační tepelný výměník se musí ze strany stavby

zajistit bezpečnostním hlídačem teploty nebo

havarijním termostatem.

Schéma se může použit i pro připojení třetího kotle.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

61


6

Příklady zařízení

6.12 Kondenzační kotel Logano plus SB825L a SB825L LN:

dvojpalivové spalování s kondenzačním tepelným výměníkem

FR Čidlo teploty zpátečky

FV Čidlo teploty výstupní vody

HK Otopný okruh

PH Čerpadlo otopného okruhu

PWT Čerpadlo tepelného

výměníku

RK Zpátečka kotle

RWT Zpátečka kondenzačního

tepelného výměníku (BWT)

SH Regulační člen otopného

okruhu

SRWTRegulační člen zvýšení

teploty zpátečky

kondenzačního tepelného

výměníku

THV Termostatický ventil topného

tělesa

VK Výstup kotle

VR Sběrač vratné vody

VV Rozdělovač výstupní vody

VWT Výstup vody kondenzačního

tepelného výměníku

RK

VK

VWT

RWT

FR

PWT

SRWT

HK1

THV

FV1

PH1

SH1

VV

VR

62/1 Připojení kondenzačního výměníku tepla od kondenzačního kotle Logano plus SB825L a SB825L LN při spalování dvou druhu paliv

Pokyny pro všechny příklady zařízení

(➔ strana 48 a další)

Rozsah použití

– kondenzační kotel Logano plus SB825L a SB825L LN

– kombinovaný hořák na olej a plyn

– zařízení bez trvalé dodávky plynu

Krátký popis zařízení

● Spaluje plyn, krátkodobě olej

● Provozní podmínky kondenzačního tepelného

výměníku zajišť uje během spalování oleje oddělený

regulační člen ve spojení s regulátorem teploty

zpátečky.

Popis funkce

Při spalování plynu je zcela otevřený dodatečný regulační

člen zpátečky SRWT v připojovacím potrubí na straně

vody kondenzačního tepelného výměníku. Po přepnutí na

spalování oleje se aktivuje regulace teploty zpátečky

s trojbodovým výstupem přes regulátor teploty. Při

poklesu minimální teploty zpátečky pod 60°C se

směšovač uzavře. Studená voda zpátečky se nemůže

dostat do kondenzačního tepelného výměníku. Když

teplota v tomto okruhu stoupne přes 60 °C, tak směšovač

uvolní zpátečku zařízení.

Zvláštní pokyny pro projektování
Při montáži regulačního členu SRWT mezi kotlem

a kondenzačním tepelným výměníkem je nutný

přídavný pojistný ventil a manometr na kondenzačním

tepelném výměníku.

Oběhové čerpadlo pro kondenzační tepelný výměník se

musí dimenzovat na tlakový spád kondenzačního

tepelného výměníku a odpory v cirkulačním okruhu.

Kondenzační voda, vznikající při spalování oleje, se

musí odvést z okruhu spalin odděleně a musí se

neutralizovat.

Musí se bezpodmínečně dodržovat zvláštní provozní

podmínky při spalování oleje. Vhodné regulátory teploty

zpátečky vám sdělí zastoupení značky Buderus.

Oběhové čerpadlo kondenzačního tepelného výměníku

se ovládá paralelně s hořákem.

Průtok kondenzačním tepelným výměníkem musí činit

více než 20% celkového průtoku a nesmí překročit

160 m 3 /h.

Alternativně ke zde popsané regulaci ze strany vody se

může dodat také obtoková klapka spalin. Během

spalování oleje pak spaliny kondenzační tepelný

výměník obtékají.

62

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Montáž 7

7 Montáž

7.1 Doprava a instalace

7.1.1 Způsoby dodávky a možnosti dopravy

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN se

dodávají vždy jako jedna transportní jednotka.

Doprava

Pro dopravu tělesa kotle jeřábem musí být použita

výhradně obě přepravní oka. Ta jsou umístěna nahoře

vpředu a nahoře vzadu na tlakovém tělese kotle.

Doprava tělesa kotle po zemi se může uskutečnit na

základovém rámu kotle, například na rolovacích vozících.

Rozsah dodávky

● Teplovodní kotel Logano S825L a S825L LN

– blok kotle s tepelnou izolací

– dveře hořáku

– navařený sběrač spalin

– protipříruba ze strany spalin

– žáruvzdorná plnicí hmota

– technické podklady

● Plynový kondenzační kotel Logano plus SB825L

a SB825L LN

– blok kotle s tepelnou izolací

– dveře hořáku

– navařený sběrač spalin s kondenzačním výměníkem

tepla spalin

– žáruvzdorná plnicí hmota

– technické podklady

7.1.2 Dopravní rozměry

Pro instalaci kotle je nezbytné dimenzovat vstupní otvor

o trochu větší než jsou rozměry kotle. Minimální rozměry

pro instalaci můžete získat z tabulky 63/1.

Pokud nelze tyto minimální rozměry realizovat, obra»te se

prosím na nejbližší pobočku značky Buderus.

Logano S825L

Logano plus

SB825L

Logano S825L LN

Logano plus

SB825L LN

Vstupní otvor pro instalaci

Plynové kondenzační kotle SB825L

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN

a SB825L LN

Velikost kotle Velikost kotle

Minimální šířka

mm

Minimální výška

mm

Minimální šířka

mm

Minimální výška

mm

1000 750 1500 2000 1650 2015

1350 1000 1600 2100 1755 2115

1900 1250 1700 2200 1855 2215

2500 1500 1750 2250 1910 2265

3050 2000 1850 2350 1995 2365

3700 2500 1900 2400 2060 2415

4200 3000 2000 2500 2155 2515

5200 3500 2100 2600 2250 2615

6500 4250 2300 2800 2435 2800

7700 5250 2450 2950 2605 2950

9300 6000 2600 3100 2750 3100

11200 8000 2750 3300 2905 3250

12600 10000 2900 3400 3045 3400

14700 12000 3100 3650 3240 3600

16400 14000 3400 3950 3555 3900

19200 17500 3600 4150 3750 4100

63/1 Minimální rozměry pro instalaci teplovodních kotlů Logano S825L a S825L LN a také plynových kondenzačních kotlů Logano plus SB825L

a SB825L LN

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

63


7

Montáž

7.2 Provedení místností pro instalaci

7.2.1 Přívod spalovacího vzduchu

Provedení místností pro instalaci a instalace plynových

zařízení se provádí podle platných místních stavebních

předpisů a požárních nařízení (předpisů) příslušné země.

Základní požadavky

– Otvory a potrubí pro spalovací vzduch nesmějí být

uzavřeny nebo zastavěny, pokud není odpovídajícím

bezpečnostním zařízením zajištěno, že spalovací

zařízení mohou být provozována jen při volném

průtočném průřezu.

– Požadovaný průřez nesmí být dodatečně zúžen

uzávěrem nebo mřížkou.

– Dostatečný přívod spalovacího vzduchu může být také

prokázán jiným způsobem.

64

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Montáž 7

7.3 Rozměry pro umístění

7.3.1 Rozměry kotelny pro teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN

L 1 L 2

A 2

H

A 1

K provedení opatření na protihlukovou izolaci se musí počítat s dodatečným volným prostorem. Pro zjednodušení montážních,

servisních a údržbových prací se musí dodržet uvedené odstupy od stěn. Pokud nelze dodržet doporučené vzdálenosti,

kontaktujte firmu Buderus, aby mohla být zaručena funkčnost zařízení.

65/1 Rozměry kotelny a instalační rozměry pro teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN

Logano S825L Logano S825L LN rozměry kotelny 1)

Velikost kotle

Velikost kotle

délka

L 1

mm

1000 750 2500

65/2 Rozměry kotelny a instalační rozměry pro teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN (rozměry základu kotle ➔ 72/2)

1) Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty. U některých zařízení může dojít k odchylkám.

2) Závisí na hořáku; uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty. Směr otevření dveří hořáku je volitelný vpravo nebo vlevo.

délka

L 2

mm

výška

H

mm

boční odstup 2)

A 1

mm

boční odstup 2)

A 2

mm

1350 1000 2750 3800 1300

1900 1250 3000 4100 1300

2500 1500 3500 4100 1300

3050 2000 3500 4400 1500

3700 2500 3850 4400 1500

4200 3000 4250 4600 1550

5200 3500 4400 5100 1650

1000

500

6500 4250 4800 5600 1800

7700 5250 5000

9300 6000 5200

11200 8000 5650

12600 10000 5950

14700 12000 6700

16400 14000 7150

19200 17500 7600

3500

na vyžádání

1300

1800

na vyžádání

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

65


7

Montáž

7.3.2 Rozměry kotelny pro plynové kondenzační kotle Logano plus S825L a S825L LN

L 1 L 2

A 2

H

A 1

K provedení opatření na protihlukovou izolaci se musí počítat s dodatečným volným prostorem. Pro zjednodušení montážních,

servisních a údržbových prací se musí dodržet uvedené odstupy od stěn. Pokud nelze dodržet doporučené vzdálenosti,

kontaktujte firmu Buderus, aby mohla být zaručena funkčnost zařízení.

66/1 Rozměry kotelny a instalační rozměry pro plynové kondenzační kotle Logano plus S825L a S825L LN

Logano plus

SB825L

Velikost kotle

Logano plus

SB825L LN

Velikost kotle

délka 2)

L 1

mm

1000 750 2700

délka

L 2

mm

rozměry kotelny 1)

66/2 Rozměry kotelny a instalační rozměry pro plynové kondenzační kotle Logano plus S825L a S825L LN (rozměry zákadu kotle ➔ 72/2)

1) Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty. U některých zařízení může dojít k odchylkám.

2) Délka vztažená na kondenzační výměník s jedním svazkem trubek; u kondenzačního výměníku s dvěma svazky trubek se prodlužuje

rozměr o 300 mm.

3) Závisí na hořáku; uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty. Směr otevření dveří hořáku je volitelný vpravo nebo vlevo.

výška

H

mm

boční odstup 3)

A 1

mm

boční odstup 3)

A 2

mm

3500 700 1300

1350 1000 2950 3800 700 1300

1900 1250 3200 4100 800 1300

2500 1500 3700 4100 900 1300

3050 2000 3700 4400 900 1500

3700 2500 4050 4400 950 1500

4200 3000 4450 4600 950 1550

5200 3500 4600 5100 950 1650

500

6500 4250 5000 5600 950 1800

7700 5250 5200

9300 6000 5450 1000

11200 8000 5900 1000

12600 10000 6200 na vyžádání

1000

14700 12000 6950 1000

16400 14000 7400 1050

19200 17500 7850 1050

1000 1800

na vyžádání

66

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Montáž 7

7.4 Doplňkové vybavení k bezpečnostní výstroji podle DIN EN 12828

7.4.1 Varianty bezpečnostní výstroje

Požadovaná výstroj

Skupina pojistných armatur

Sada STB a

omezovače nejvyššího přetlaku

Omezovač nejnižšího přetlaku

Bezpečnostní varianty výstroje

Bezpečnostní omezovač teploty (STB) s vypínací teplotou ≤ 110 C

Zdroj tepla > 300 kW

požadovaná

požadovaná 1)

alternativně místo jištění proti nedostatku vody

67/1 Varianty bezpečnostní výstroje pro teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a také plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L

a SB825L LN

1) Alternativně místo separační nádoby je použitelný set „STB a omezovač nejvyššího přetlaku“

Bezpečnostní prvek výrobce označení prvku

Jištění proti nedostatku vody Sasserath SYR 0933.20.011 1)

TÜV HWB-96-190

Omezovač nejvyššího přetlaku Sauter DSH 143 F 001 TÜV SDB-00-331

Omezovač nejnižšího přetlaku Sauter DSL 143 F 001 TÜV SDBF-00-330

Bezpečnostní omezovač teploty Sauter RAK 74.4/3727 T STB 1006 98

67/2 Označení schválených bezpečnostních prvků pro teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a také pro plynové kondenzační kotle

Logano plus SB825L a SB825L LN

1) Alternativně je použitelný omezovač nejnižšího přetlaku

7.4.2 Bezpečnostní skupina armatur kotle podle DIN EN 12828

Pro montáž bezpečnostní výstroje jsou požadovány

výstupní mezikus a nosník armatur.

Provedení přírub PN 16 podle DIN 2633

DN 32/40/50/65/80/

100/125/150/200/250/300/350

Bezpečnostní skupina armatur v základním provedení

obsahuje:

– Výstupní mezikus

– Uzavírací ventil

– Nosník armatur s uzavíracím, případně zkušebním

kohoutem

– Jištění proti nedostatku vody

– Manometr

– Uzavírací ventil manometru se zkušební přípojkou

– Omezovač nejvyššího přetlaku

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

67


7

Montáž

1 2 3 4 5 6 7

D 1

700

BAR

1

B 1 B 2 ~510

L 1

1 Výstup kotlové vody

2 Omezovač úrovně hladiny vody (provedený jako jištění

proti nedostatku vody, volitelný)

3 Ukazatel tlaku (se zkouškou funkce)

4 Omezovač nejvyššího přetlaku

5 Omezovač úrovně hladiny vody (provedený jako spínač

nejnižšího přetlaku)

6 Uzavírací armatura DN20

7 Teplotní senzor (pro modulační regulaci výkonu), volitelný

68/1 Skupina pojistných armatur kotle podle DIN EN 12828 (výstupní mezikus s nosníkem armatur a armaturami; rozměry v mm)

Výstupní mezikus

rozměry

objem

expediční

hmotnost

Typ

jmenovitá

světlost 1)

D 1

DN

L 1

mm

B 1

mm

B 2

mm l kg

VZ 50 50 300 450 225 2,3 23

VZ 65 65 300 450 225 2,5 24

VZ 80 80 300 450 225 3,0 25

VZ 100 100 310 460 240 5,0 30

VZ 125 125 320 475 250 7,0 35

VZ 150 150 330 490 265 11,0 40

VZ 200 200 345 515 290 18,0 53

VZ 250 250 365 540 320 29,0 66

VZ 300 300 385 565 345 41,0 82

VZ 350 350 395 580 360 48,0 111

VZ 400 400 415 610 385 65,0 125

68/2 Technické údaje výstupního mezikusu pro teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L

a SB825L LN

1) Provedení přírubových hrdel dle DIN 2633 PN 16 (≤ 16 bar, ≤ 120 °C)

68

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Montáž 7

7.4.3 Mezikus zpátečky

Mezikus zpátečky se může navrhnout za účelem montáže

pojistného expanzního potrubí a pro vyrovnání výšky

výstupního mezikusu (➔ 68/2). Mezikus umožňuje

připojení dalšího čidla.

Legenda k obrázku

1 Rezervní objímka R5; délka 120 mm

2 Přípojka pro pojistné expanzní potrubí

550

2

D 3

1

350

120

D 1

D 2

69/1 Rozměry mezikusu zpátečky pro kotel S825L a S825L LN a

kondenzační kotel Logano plus SB825L a SB825L LN

(rozměry v mm)

Mezikus zpátečky

Typ

Rozměry Objem Hmotnost

Jmenovitá světlost Průměr Vzdálenost

D 1

1)

DN

D 2

mm

D 3

DN l kg

RZ 32 32 60,3 15 1,2 8

RZ 40 40 60,3 20 1,2 9

RZ 50 50 60,3 25 1,2 10

RZ 65 65 76,1 32 2,1 13

RZ 80 80 88,9 40 3,2 15

RZ 100 100 114,3 50 5,4 21

RZ 125 125 139,7 65 7,3 28

RZ 150 150 168,3 65 10,4 34

RZ 200 200 219,1 80 19,3 40

RZ 250 250 273,0 125 29,1 61

RZ 300 300 323,9 125 43,9 65

RZ 350 350 355,6 150 53,0 85

RZ 400 400 406,4 150 64,0 105

69/2 Technické údaje mezikusu zpátečky kotle Logano S825L a S825L LN a kondenzačního kotle Logano plus SB825L a SB825L LN.

1) Provedení připojovacích přírub: příruba PN 16 podle DIN 2633

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

69


7

Montáž

7.4.4 Pojistný ventil

Pojistný ventil firmy ARI, vzor 903 může se montovat

přímo na hrdlo kotle VSL (např. ➔ 5/1). Jmenovitá světlost

hrdla kotle se při výrobě upraví na požadovanou světlost

pojistného ventilu. Pro výstupní stranu pojistného ventilu

existují jako příslušenství příslušné protipříruby.

x

Legenda k obrázku

a Vzdálenost příruby

A Výstup

b Výška příruby

E Vstup

H Výška

x Volný prostor pod stropem

H

b

A

a

E

70/1 Pojistný ventil pro teplovodní zařízení, který odpovídá

požadavkům EN 12828

Pojistný ventil firmy ARI, vzor 903 Jmenovitá světlost velikost ventilu 1)

DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

Jmenovitá světlost výstupu 1) A DN 50 65 80 100 125 150 200 250

Maximální pracovní přetlak bar 10 10 10 10 10 10 10 10

Vzdálenost příruby a mm 110 115 120 140 160 180 200 225

Výška příruby b mm 115 140 150 170 195 220 250 285

Výška H mm 330 390 435 545 610 690 845 890

Volný prostor pod stropem x mm 200 250 300 350 400 500 500 500

70/2 Technické údaje a rozměry pojistného ventilu firmy ARI, vzor 903

1) Příruba PN 16 podle DIN 2633

Pojistný ventil firmy ARI, vzor 903 Jmenovitá světlost velikost ventilu 1)

Maximální pracovní přetlak DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150

použitelný pro výkon kotle maximálně

bar kW kW kW kW kW kW kW kW

2,5 565 870 1360 2300 3480 5440 7120 9900

3,0 649 1000 1560 2640 4000 6250 8190 11400

4,0 810 1250 1950 3300 5000 7800 10200 14200

5,0 960 1480 2310 3900 5910 9240 12100 16900

6,0 1100 1700 2660 4500 6820 10600 14000 19400

8,0 1390 2140 3350 5660 8580 13400 17600 24500

10,0 1670 2570 4010 6790 10300 16000 21100 29300

70/3 Výkon pojistného ventilu firmy ARI, vzor 903 (obrázek ➔ 70/1)

1) Příruba PN 16 podle DIN 2633

70

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Montáž 7

7.5 Doplňková zařízení k tlumení hluku

7.5.1 Požadavky

Nutnost a rozsah opatření k tlumení hluku se řídí podle

hladiny akustického výkonu a tím vyvolané hlukové

zátěže. Značka Buderus nabízí tři zařízení, určená

speciálně k tlumení hluku pro kotle Logano S815 (LN)

a Logano plus SB815 (LN). Lze je také doplnit

dodatečnými protihlukovými opatřeními na místě

instalace.

K opatřením ze strany stavby se počítají, kromě jiného,

tlumicí úchyty potrubí, kompenzátory ve spojovacích

potrubích a pružné spojení s budovou.

Zařízení k tlumení hluku vyžadují dodatečný prostor, který

musí být při projektování respektován. Použití

protihlukových opatření se řídí podle druhu používání

budovy a požadavků, které jsou na sousedící místnosti

a okolní prostředí.

7.5.2 Tlumič hluku spalin

Značný podíl hluku při spalování se může přenášet na

budovu odvodem spalin. Tuto hladinu hluku mohou

výrazně snížit speciálně vyladěné tlumiče hluku spalin.

Tlumič hluku spalin, zobrazený na obrázku 71/1,

dosahuje podle druhu provedení útlumu asi 10 až 15

dB(A) nebo 20 až 25 dB(A) v kouřovodu.

Pro plynová kondenzační zařízení musí být použity

výhradně tlumiče hluku spalin z legované oceli, odolné

proti korozi s odvodem kondenzátní vody.

D 2

D 1

Legenda k obrázku

D 1

Tlumič hluku - průměr na straně spalin a výstupu

D 2

Tlumič hluku průměr (vnější)

L Tlumič hluku - stavební délka

L 1

➔ Odpor ze strany odtahu spalin na straně tlumiče hluku max. 50 Pa

71/1 Tlumiče hluku spalin pro kotel Logano S825L a S825L LN

a kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN.

Tlumič hluku spalin Rozměry Hmotnost

Průměr

Délka

D 1

D 2

L 1

L 1

Jmenovitá světlost

přípojky

DN mm mm

Útlum hluku kolem

15 dB(A) 1)

mm

Útlum hluku kolem

25 dB(A) 1)

mm

Útlum hluku kolem

15 dB(A) 1)

kg

Útlum hluku kolem

25 dB(A) 1)

kg

250 254 550 1000 1500 78 115

315 320 700 1020 1520 112 164

400 402 900 1050 1550 169 245

500 505 900 1340 1840 199 270

630 636 1100 1340 1840 313 440

800 799 1300 1370 2370 400 667

1000 1005 1500 1380 2380 450 763

1250 1265 1700 1390 2390 527 870

71/2 Rozměry tlumiče hluku spalin pro kotle Logano S825 L a S825 L LN a kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN.

1) 15 dB(A) a 25dB(A) jsou očekávané hodnoty.

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

71


7

Montáž

7.5.3 Základ kotle

Kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační

kotle Logano plus SB825 a SB825L LN jsou za účelem

rovnoměrného rozložení zatížení vybaveny stabilním

základovým rámem z U-profilů. Pokud projektujete základ

kotle, tak z důvodu ochrany proti hluku by neměl

dosahovat až k bočním stěnám kotelny.

Budete-li používat příslušné protihlukové podložky pod

kotel (volitelné příslušenství kotle), tak se musí potěr

základu provést s přesností ± 1 mm. Tím se zaručí

stejnoměrné zatížení podložek kotle.

≥ 50

B 1

B 2

L 2

L 1

≥ 50

B 3

72/1 Základ pro kotle Logano S825L a S825L LN a plynové

kondenzační kotle Logano plus SB825 a SB825L LN

Logano S825L

Logano plus

SB825L

Logano S825L LN

Logano plus

SB825L LN

Základ Základní rám U-profil

délka šířka délka šířka výška šířka

L 1

mm

B 1

mm

Velikost kotle Velikost kotle

1000 750 2200 1010 2100 910 120 55

1350 1000 2450 1010 2350 910 120 55

1900 1250 2660 1030 2560 930 160 65

2500 1500 3130 1230 3030 1130 160 65

3050 2000 3160 1250 3060 1150 200 75

3700 2500 3510 1250 3410 1150 200 75

4200 3000 3920 1350 3820 1250 200 75

5200 3500 4020 1610 3920 1510 220 80

6500 4250 4380 1610 4280 1510 220 80

7700 5250 4580 1620 4480 1520 240 85

9300 6000 4750 1710 4650 1610 240 85

11200 8000 5150 1730 5050 1630 280 95

12600 10000 5420 1990 5320 1890 280 95

14700 12000 6100 1990 6000 1890 280 95

16400 14000 6490 2200 6390 2100 320 100

19200 17500 6890 2200 6790 2100 320 100

72/2 Rozměry základu pro kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825 a SB825L LN

L 2

mm

B 2

mm

H

mm

B 3

mm

72

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Montáž 7

7.5.4 Podložky absorbující hluk

Podložky kotlů absorbující hluk zabraňují přenosu hluku

do základu budovy. Pro kotle Logano S825L a S825L LN

i kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN

jsou vyrobeny z dvanáct milimetrů silného polyeteruretanu

(PUR). Protihlukové pásy se musí položit souběžně

s vnější hranou základního rámu.

0,3 N/mm 2 (odpovídá 0 až 3 kg/cm 2 ) a základové plochy

protihlukových pásů (➔ 73/2).

Musí se dbát na stejnoměrné rozložení zatížení kotle na

celou plochu tlumicích pásů.

Aby se dosáhlo potřebného útlumu, musí se základová

plocha pro kotel založit absolutně rovná (rozměry základu

➔ str. 72).

Při návrhu protihlukovýh podložek musí být pamatováno

na to, že se změní montážní (stavební) výška kotle a tím i

poloha přípojekpro potrubní rozvody. K vyrovnání

pružnosti podstavců kotlů a k dalšímu minimalizování

přenosu hluku přes přípojky vody se doporučuje

dodatečná instalace potrubních kompenzátorů do potrubí

otopné vody.

Velikost protihlukových podložek se musí pro navrhnout

dle kotle. Maximální přípustní provozní hmotnost kotle se

vypočítá z doporučeného pracovního rozsahu 0 až

B 1

B 2

73/1 Protihlukové podložky pro kotle Logano S825L a S825L LN

rovněž i pro kondenzační kotle Logano plus SB825L

a SB825L LN

L 1

B 2

Logano S825L

Logano plus SB825L

Logano S825L LN

Logano plus SB825L LN

Rozměry

Hmotnost při provozu

- max. možná

Velikost kotle

Velikost kotle

t

1000 750 2100 910 55 6,9

1350 1000 2350 910 55 7,8

1900 1250 2560 930 65 10,0

2500 1500 3060 1130 65 11,9

3050 2000 3060 1130 65 11,9

3700 2500 3410 1150 75 15,3

4200 3000 3920 1260 80 18,8

5200 3500 3920 1510 80 18,8

6500 4250 4280 1510 80 20,5

7700 5250 4480 1520 85 22,8

9300 6000 4650 1610 80 44,6

11200 8000 5050 1630 80 48,5

12600 10000 5320 1890 80 51,1

14700 12000 6000 1890 95 57,6

16400 14000 6390 2100 100 76,7

19200 17500 6790 2100 100 81,5

73/2 Rozměry protizvukové podložky pro kotle Logano S825L a S825L LN a pro kondenzační kotle SB825L a SB825L LN

L 1

mm

B 1

mm

B 2

mm

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

73


7

Montáž

7.5.5 Pochozí plošina kotle

Jako doplňkovou výbavu nabízí Buderus pochozí plošinu

kotle. Lze k ní také objednat žebřík a bezpečnostní

zábradlí s podlahovou lištou. Pochozí plošina kotle je při

dodávce kotle již namontována. Bezpečnostní zábradlí a

žebřík se musí namontovat až na místě instalace. Žebřík

může být umístěn vlevo nebo vpravo od kotle.

Požadovaná strana se musí uvést při objednávání pochozí

plošiny kotle. U plynových zařízení by se měl žebřík umístit

pokud možno naproti plynové regulační řady.

L

B

1

H 1005

2

Legenda k obrázku

1 zábradlí (volitelně)

2 žebřílk vlevo nebo

vpravo (volitelně)

74/1 Rozměry pochozí plošiny pro teplovodní kotle Logano S825L a S825 M LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L

a SB82M LN; volitelně zábradlí a žebřík; (rozměry v mm)

Logano S825L

Logano plus

SB825L

Logano S825L LN

Logano plus

SB825L LN

pochozí vrchní plošina kotle

rozměry hmotnost 1)

délka šířka výška

Velikost kotle Velikost kotle

L

mm

B

mm

H

mm

kg

1000 750 2150 900 1505 155

1350 1000 2400 900 1605 165

1900 1250 2600 1000 1705 195

2500 1500 3100 1100 1755 235

3050 2000 3100 1100 1855 235

3700 2500 3450 1100 1905 255

4200 3000 3800 1200 2005 305

5200 3500 3950 1200 2105 315

6500 4250 4300 1400 2305 405

7700 5250 4500 1400 2455 420

9300 6000 4800 1600 2605 490

11200 8000 5100 1800 2755 590

12600 10000 5400 1800 2905 610

14700 12000 6100 1800 3105 680

16400 14000 6600 2000 3405 900

19200 17500 7000 2000 3605 980

74/2 Technické údaje pochozí plošiny pro teplovodní kotle Logano S825L a S825 M LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L

a SB82M LN

1) Včetně zábradlí a žebříku

74

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Pomoc při výběru 8

8 Pomoc při výběru

8.1 Výběr kotle

Vhodný typ a velikost kotle se musí zvolit v závislosti na

požadavcích projektovaného objektu. Požadavky objektu

mohou být například:

– výhodný poměr mezi cenou a výkonem

– vysoká hospodárnost

– vysoké požadavky na emise škodlivin

Pro výběr kotel Logano S825L a S825 M LN nebo Logano

plus SB825L a SB82M LN můžete použít dotazník. Tak je

možné přehledně získat specifické požadavky

projektovaného projektu.

➔ Vzorový vyplněný dotazník je na obrázku 75/1

(předloha ke kopírování ➔ 76/1).

8.2 Dotazník pro výběr kotle

Dotazník pro výběr kotle Logano S825L

a S825L LN nebo Logano plus SB825L

a SB825L LN

Projekt:

Datum:

vzorový dům

21. leden 2005 Vypracoval: R. Meier

Údaje o objektu:

Jmenovitý výkon


kW

Palivo ELTO kWh/kg

Zemní plyn kWh/m 3

Požadované hodnoty

1800

9,0

Vhodná velikost kotle

Logano S825L-1900


V závislosti na požadovaných

hodnotách ➊ se musí zjistit

z technických údajů teplovodních

kotlů Logano S825L a S825L LN

(➔ 2.1) nebo plynových kondenzačních

kotlů Logano plus SB825L a

SB825L LN (➔ 2.2) vhodná velikost

kotle ➋ pro příslušné hodnoty.

Největší zjištěná velikost kotle určuje

typ kotle, který se může použít

k pokrytí všech předložených

požadavků. Příklad vzorového

objektu 75/1 ukazuje, že podle

zadaných požadavků ➊ je vhodný,

buď horkovodní kotel Logano S825L-

3050 s hořákem od výrobce A ➌

nebo Logano S825-2500 s hořákem

od výrobce B ➍. Podle zadaných

požadavků by se měl projektovat

horkovodní kotel Logano S825L-2500

s hořákem výrobce B.

Kombinované spalování EL

topného oleje a zemního plynu

ano ne

Provozní teploty ˚C/˚C

100/70

Logano S825L-1900

Provozní tlak

bar

9

Logano S825L-1900/10

Ostatní

Emise a ochrana životního prostředí:

Vyhl. 152/91Sb. X

TA Luft

Požadavky, které se musí dodržet:

ztráta ve spalinách 9 % 5 TA Luft

LRV

místní předpisy X

Požadované hodnoty

NO X

mg/m 3

80

CO mg/m 3

SO X

mg/m 3

Prach mg/m 3

Obsah O2 (vztažná hodnota) obj.-%

3

Ostatní

Hospodárnost:

Požadované hodnoty

Vhodná velikost kotle - hodnota

Maximální teplota spalin ˚C

190

Logano S825L-2500 – 191 ˚C

Ztráta ve spalinách ➊ %

≈ 7,5 (13,5 % CO 2

)

Logano S825L-2500 – 191 ˚C

Účinnost %

Normovaný stupeň využití %

Ostatní

Kondenzační výměník tepla (pouze u spalování plynu) při vstupní teplotě vody 35 ˚C

Výkon

kW

~ dodatečný > 150

Logano plus SB825L-1900 – 160 kW

Maximální teplota spalin ˚C

Ostatní

Údaje o hořáku:

alternativní nabídka

Výrobce A Výrobce B Pro výrobce A Pro výrobce B

A

B


Požadovaná hodnota

Vhodná velikost kotle - hodnota

Délka topeniště

mm 2480

2230

Logano S825L-1900 1900

Průměr topeniště

mm

804

666

Logano S825L-3050 1900


Objemové zatížení topeniště MW/m 3

≤ 1,5 ≤ 1,5

Logano S825L-2500 ➌ 2500

Ostatní

Největší uvedená velikost kotle určuje typ, případně velikost kotle,

použitelný pro uvedené požadavky

X
75/1 Dotazník pro výběr kotle Logano S825L a S825L LN nebo Logano plus SB825L a SB825L LN; předloha ke kopírování ➔ 76/1

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

75


8

Pomoc při výběru

Dotazník pro výběr kotle Logano S825L

a S825L LN nebo Logano plus SB825L

a SB825L LN

Projekt:

Datum:

Vypracoval:

Údaje o objektu:

Jmenovitý výkon

kW

Palivo ELTO kWh/kg

Zemní plyn kWh/m 3

Požadované hodnoty

Vhodná velikost kotle

Kombinované spalování EL

topného oleje a zemního plynu

ano ne

Provozní teploty ˚C/˚C

Provozní tlak

bar

Ostatní

Emise a ochrana životního prostředí:

Vyhl. 152/91Sb.

TA Luft

Požadavky, které se musí dodržet:

ztráta ve spalinách % 5 TA Luft

LRV

místní předpisy

Požadované hodnoty

NO X

mg/m 3

CO mg/m 3

SO X

mg/m 3

Prach mg/m 3

Obsah O2 (vztažná hodnota) obj.-%

Ostatní

Hospodárnost:

Požadované hodnoty

Vhodná velikost kotle - hodnota

Maximální teplota spalin ˚C

Ztráta ve spalinách %

Účinnost %

Normovaný stupeň využití %

Ostatní

Kondenzační výměník tepla (pouze u spalování plynu) při vstupní teplotě vody ˚C

Výkon

kW

Maximální teplota spalin ˚C

Ostatní

Údaje o hořáku:

Výrobce A Výrobce B Pro výrobce A Pro výrobce B

Délka topeniště

mm

Průměr topeniště

mm

Objemové zatížení topeniště MW/m 3

Ostatní

Požadovaná hodnota

76/1 Dotazník pro výběr kotle Logano S825L a S825L LN nebo Logano plus SB825L a SB825L LN

Vhodná velikost kotle - hodnota

Největší uvedená velikost kotle určuje typ, případně velikost kotle,

použitelný pro uvedené požadavky

76

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005


Poznámky 9

9 Poznámky

Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN – 06/2005

77


Špičková technologie vytápění vyžaduje profesionální instalaci a údržbu. Značka Buderus

proto dodává kompletní sortiment exkluzivně přes odborné topenářské firmy, poskytuje

všem zájemcům vyčerpávající informace a zajišťuje odborná školení a semináře.

Váš kompetentní partner ve všech otázkách vytápění:

Bosch Termotechnika s.r.o.

obchodní divize Buderus

Průmyslová 372/1

108 00 Praha 10

Tel : (+420) 272 191 111, Fax : (+420) 272 700 618

E-mail: info@buderus.cz; www.buderus.cz

Obrazový materiál Bosch Termotechnika GmbH, Technické změny vyhrazeny

More magazines by this user
Similar magazines